Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00437 011031 20696721 na godz. na dobę w sumie
Politechnika Łódzka w informacjach prasowych z lat 1945-1950 - ebook/pdf
Politechnika Łódzka w informacjach prasowych z lat 1945-1950 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 147
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7283-921-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czesław Żyliński ukończył Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Łodzi. Od 1969 roku pracował jako bibliotekarz w Politechnice Łódzkiej, kolejno w Bibliotece Wydziału Budownictwa Lądowego, Bibliotece Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali oraz w Bibliotece na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Kronikarstwo jest jego pasją. Szperanie w dawnych rocznikach gazet, przeglądanie strona po stronie i odtwarzanie historii PŁ sprawiło, że stał się ekspertem od informacji prasowych, w szczególności z lat 1945- 1960, a często nawet do 1990 roku. Posiada swoją „kartotekę europejską” za lata 1945-1990 zawierającą nazwiska głów państw, premierów, ministrów spraw zagranicznych Europy od 1945 roku. Opublikował kilkaset listów do redakcji, sprostowań, uzupełnień i uwag prasowych. Teksty związane z PŁ lub życiem akademickim tworzył na podstawie różnych źródeł. Drukowano je obok „Kronik” w „Życiu Uczelni” – łącznie 80 pozycji. Oprócz prasy codziennej pomocą służyły czasopisma techniczne, informatory, a nawet encyklopedie. Praca nad wydawnictwem „Politechnika Łódzka w informacjach prasowych z lat 1945-1960” to spełnienie jego planów.

Autor opracował kroniki wydarzeń związanych z PŁ do roku 1960. Powstały one na podstawie informacji zawartych głównie w „Dzienniku Łódzkim”, „Ekspresie Ilustrowanym” i „Głosie Robotniczym”. Poszukując informacji o PŁ, organizacjach studenckich i profesorach, Pan Czesław przeglądał każdą stronę gazet i spisywał interesujące go teksty. Do każdego półrocza lub kwartału dopisywał komentarz chrakteryzujący dany okres.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Rok 1945......................... 9 Rok 1946......................... 17 Rok 1947........................ 59 Rok 1948........................ 113 Rok 1949.........................119 Rok 1950........................ 129 Indeks osobowy.................. 138 Wykaz skrótów................... 144 Przechodząc na emeryturę w roku 2016, Pan Czesław Żyliński, pracownik fi lii Biblioteki Politechniki Łódzkiej (BPŁ) na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, przekazał ówczesnemu Dyrektorowi BPŁ zbierany lata- mi, obszerny materiał faktografi czny w postaci własnoręcznie sporządzonych maszy- nopisów, zawierających wypisy z notatek prasowych dotyczących historii PŁ za lata 1945-1960. Przejęty materiał został z czasem uzupełniony o oryginały pisane ręcznie przez Pana Czesława Żylińskiego, fi szki, wykazy skrótów i nazwisk występujących w informacjach prasowych. Po zapoznaniu się z tymi wyjątkowymi materiałami zdecydowaliśmy o ich zredagowaniu i wydaniu w postaci drukowanej i elektronicz- nej tak, aby nie utracić subiektywnego charakteru całego opracowania. Ze względu na obszerną ilość dostarczonej dokumentacji zdecydowano o jej wydaniu w kilku częściach. Pierwsza część obejmuje prawie sześć pierwszych lat powojennych 1945- 1950 w historii PŁ i Łodzi. Dokumentacja powstała w oparciu o informacje praso- we, publikowane w „Dzienniku Łódzkim”, a niekiedy także w „Łódzkim Ekspresie Ilustrowanym” i „Głosie Robotniczym”. Redakcję opracowania powierzono dr inż. Jolancie Przyłuskiej, związanej z PŁ z racji studiów, dla której PŁ była kiedyś miejscem studiów, dzięki czemu mogła z dystansem i zewnętrzną perspektywą ocenić materiały. Przygotowanie tekstu z maszynopisu wymagało cyfryzacji wszystkich kronik. Pracę tę wykonały Agnieszka Sabela i Mariola Socha z BPŁ. Niezwykle interesujący z historycznego punktu widzenia zbiór informacji był jednocześnie trudnym do opracowania materiałem dokumentującym historię jednej uczelni na tle społeczno-politycznym miasta, kraju, a czasem Europy, w subiektyw- nym wyborze i z komentarzem Pana Czesława Żylińskiego. Biblioteka Politechniki Łódzkiej Pana Czesława Żylińskiego poznałam w 2017 roku w Bibliotece Politechniki Łódzkiej. Spotkanie poprzedzała atmosfera tajemniczości, która zapoczątkowała moją dalszą nietypową współpracę z Kronikarzem Politechniki Łódzkiej. Z sympatii do tej Uczelni, jako absolwentka, a obecnie pracownik innej biblio- teki naukowej współpracującej z Biblioteką PŁ, podjęłam się opracowania redakcyj- nego materiałów, które przedstawiały pierwszych 16 lat historii Politechniki Łódzkiej na podstawie informacji prasowych zebranych przez Autora. Spotkania z Panem Czesławem były niezwykłe z kilku powodów. Musiałam zapomnieć, że istnieje internet, maile i inne narzędzia do komunikowania się i redagowania tekstów. Pomimo pewnych obaw, ze spotkania na spotkanie prze- konywałam się, że siła dokumentalisty tkwi w pasji, niezwykłej pamięci do reje- strowania wydarzeń w Polsce i na świecie, postrzeganiu ich poprzez tło społeczne i w powiązaniu z ludźmi, którzy tworzyli historię. Zacięcie detektywistyczne i precyzja w dokumentowaniu faktów z przeglądów gazet łódzkich zaowocowały kilkusetstronicowym maszynopisem, w którym Politechnika Łódzka była motywem przewodnim. Z tą materią miałam się zmierzyć. Czesław Żyliński ukończył Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Łodzi. Od 1969 roku pracował jako bibliotekarz w Politechnice Łódzkiej, kolejno w Bibliotece Wydziału Budownictwa Lądowego, Bibliotece Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali oraz w Bibliotece na Wydziale Elektrotechni- ki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Kronikarstwo jest jego pasją. Szperanie w dawnych rocznikach gazet, przeglądanie strona po stronie i odtwarzanie historii PŁ sprawiło, że stał się ekspertem od informacji prasowych, w szczególności z lat 1945- 1960, a często nawet do 1990 roku. Posiada swoją „kartotekę europejską” za lata 1945-1990 zawierającą nazwiska głów państw, premierów, ministrów spraw zagra- nicznych Europy od 1945 roku. Opublikował kilkaset listów do redakcji, sprostowań, uzupełnień i uwag prasowych. Teksty związane z PŁ lub życiem akademickim two- rzył na podstawie różnych źródeł. Drukowano je obok „Kronik” w „Życiu Uczelni” – łącznie 80 pozycji. Oprócz prasy codziennej pomocą służyły czasopisma techniczne, informatory, a nawet encyklopedie. Praca nad wydawnictwem „Politechnika Łódzka w informacjach prasowych z lat 1945-1960” to spełnienie jego planów. Autor opracował kroniki wydarzeń związanych z PŁ do roku 1960. Powstały one na podstawie informacji zawartych głównie w „Dzienniku Łódzkim”, „Ekspresie Ilustrowanym” i „Głosie Robotniczym”. Poszukując informacji o PŁ, organizacjach studenckich i profesorach, Pan Czesław przeglądał każdą stronę gazet i spisywał interesujące go teksty. Do każdego półrocza lub kwartału dopisywał komentarz chrakteryzujący dany okres. Przekazane do opracowania materiały zostały przepisane na komputerze, poddane selekcji i dalszemu opracowaniu. Bardzo pomocne okazały się ręcznie wykonane fi szki ze skrótami nazw, indeksy osób, tajemnicze domowe kartoteki i niezwykła, detaliczna pamięć Kronikarza. Cały materiał został podzielony na trzy części i będzie się ukazywał po ich redakcji. Pierwsza część obejmuje lata 1945-1950, od pla- nów powołania Politechniki Łódzkiej do prasowej zapowiedzi powołania Polskiej Akademii Nauk. Komentarze Pana Czesława zostały wydrukowane kursywą, pozostały tekst to infor- macje prasowe z datą ukazania się w gazetach łódzkich. Na końcu każdego tomu znajduje się indeks osobowy i wykaz skrótów. Wydawnictwo ukaże się w dwóch wersjach – drukowanej i elektronicznej. Jolanta Przyłuska Podziękowania Pragnę wyrazić podziękowanie Dyrektorowi Biblioteki Politechniki Łódzkiej mgr. inż. Błażejowi Feretowi za inicjatywę wydania mojej kroniki. Dziękuję też dr inż. Ewie Chojnackiej za zgodę na publikację w formie książkowej, ponieważ kroniki pisałem dla Życia Uczelni, gdzie w skróconej formie ukazały się za lata 1945-1954, 1958, 1960 i częściowo za rok 1956. W przygotowaniach do druku uczestniczyła też dr inż. Hanna Morawska. Obu Paniom dziękuję za zainteresowanie moimi tekstami. Podziękować też pragnę Pani Dyrektor Biblioteki PŁ mgr Elżbiecie Skubale i Pani Redaktor dr inż. Jolancie Przyłuskiej za zainteresowanie i zaangażowanie, aby moje teksty osiągnęły jak najlepszą doskonałość oraz Paniom z Sekretariatu PŁ – mgr Agnieszce Sabeli i mgr inż. Marioli Socha, które przepisywały moje 16 kronik z maszynopisu. Łódź, 30 kwietnia 2018 roku Czesław Żyliński Rok 1945 Plany powołania Politechniki i Uniwersytetu w Łodzi pojawiły się już w lutym 1945 roku. Były też propozycje przeniesienia Politechniki Warszawskiej na pewien okres do Łodzi. Ostatecznie w kwietniu 1945 roku, w wyniku usilnych starań władz Łodzi, Ministerstwo Oświaty podjęło decyzję, iż powstaną Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki. 5 maja 1945 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Oświaty Władysław Bieńkow- ski mianował prof. dra Bohdana Stefanowskiego pełnomocnikiem Ministerstwa Oświaty „dla zorganizowania Politechniki łódzkiej w Łodzi z prawami, które przysługują rektorowi, senatowi i ra- dom wydziałowym szkół akademickich”. Prof. Bohdan Stefanowski przyjechał do Łodzi i złożył wizytę prezydentowi – Kazimierzowi Mijalowi. 24 maja 1945 Prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, Prezes Rady Ministrów Edward Osóbka-Morawski i Minister Oświaty Stanisław Skrzeszewski podpisali Dekret o utworzeniu Politechniki Łódzkiej z trzema wydziałami – mechanicznym, elektrycznym, chemicznym oraz oddziałem włókienniczym (Dz. U. 1945 r. Nr 21, poz. 120). Pierwsza inauguracja roku akademickiego w Politechnice Łódzkiej odbyła się 25 października 1945 roku. Inaugurację poprzedziła pięciomiesięczna, intensywna praca tworzenia Uczelni od podstaw. Trzeba było skompletować zespół pra- cowników naukowych, technicznych, administracyjnych, „wywalczać” lokale dla Uczelni, mieszkania dla profesorów, myśleć o zakwaterowaniu przyszłych studentów i o stołów- kach, zdobywać sprzęt – od stolików i krzeseł po przyrządy naukowe i wyposażenie laboratoriów, starać się o książ- ki. Należało przeprowadzić rekrutację studentów. Prace te wykonał zespół zgromadzony wokół rektora prof. Bohdana Stefanowskiego przy dużej pomocy władz Łodzi, różnych organizacji i zakładów pracy. 23 czerwca 1945 W prasie pojawiła się informacja o rejestracji kandydatów na czwarty rok studiów. 25 czerwca 1945 Gazety donoszą, że Politechnika Łódzka rozpoczyna swą działalność organizacyjną pod kierunkiem prof. Bohdana Stefanowskiego. Przy organizacji uczelnia napotyka na trudności ze zdobywaniem przyrzą- dów naukowych, sprzętu technicznego, książek. 28 czerwca 1945 Prasa informuje o ukazaniu się Dziennika Ustaw z dekretami o utwo- rzeniu Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. 10 Prace nad zorganizowaniem Politechniki Łódzkiej są już w peł- nym toku, sprawa najistotniejsza jaką jest dobór personelu nauko- wego jest niemal załatwiona. Rektorem został obrany prof. Bohdan Stefanowski, dziekanami – prof. radiotechniki Janusz Groszkow- ski, prof. budowy kotłów parowych Bolesław Tołłoczko oraz prof. krystalografi i i mineralogii Tadeusz Wojno, którzy potrafi li już dobrać najwybitniejsze siły profesorskie z innych politechnik i uniwersytetów. Siły te, uzupełnione zostały młodszymi siłami na- ukowymi, wśród których dużą przewagę ma zespół naukowców z Politechniki Warszawskiej. 7 lipca 1945 Prezydent Łodzi Kazimierz Mijal na konferencji prasowej powie- dział, że Politechnika już objęła przeznaczony dla niej gmach dawnej fabryki Rosenblatta. Profesorowie Politechniki otrzymali przezna- czony na mieszkania dom przy ul. Kilińskiego 82. 12 sierpnia 1945 Ukazuje się apel do mieszkańców: Komitet Organizacyjny Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Łódzkiej zwraca się z apelem do społeczeństwa łódzkiego o zgłaszanie wolnych pokojów sublokator- skich w sekretariacie Bratniej Pomocy PŁ, ul. Kilińskiego 82, w godz. 10-12. Opłaty do omówienia. 24 sierpnia 1945 Prasa informuje o rekrutacji studentów. Z powodu znacznie większej liczby kandydatów niż miejsc, egzaminy konkursowe na Politechni- kę Łódzką z matematyki i fi zyki odbywać się będą w następujących terminach: Wydział Elektryczny – 2 i 3 października, Wydział Che- miczny – 3 i 4 października, Wydział Mechaniczny – 8 i 9 paździer- nika. Dla eksternistów (maturzystów z września 1945 roku) termin zapisów do 27 września. W prasie pojawia się informacja, że lokal rozrywkowy „Pod Bukie- tem” oddany został na stołówkę dla studentów Politechniki Łódz- kiej. Pisano też o tym, że siły bezpieczeństwa przeprowadziły obławy w lokalach rozrywkowych, wiele z nich zamykając. Ukazała się publikacja pt. „Łódź robotnicza opiekuje się młodzieżą studencką”, adresowana do Uniwersytetu Łódzkiego, lecz skierowana do wszystkich przyszłych akademików łódzkich, ze znamiennym fragmentem: 16 września 1945 28 września 1945 11 28 września 1945 „Nie po to przecież stworzono Uniwersytet Łódzki, by z jego do- brodziejstw korzystali synowie exziemian i exfabrykantów, by ławy Uniwersyteckie zapełniała „złota” młodzież z szabrowniczych, nowo- bogackich rodów, lalusie i modne damy, paradujące po Piotrkowskiej w odświętnych strojach, fi rcykowie, bojący się otrzeć o bluzę robotni- czą. Krwawo zapracowanym groszem łódzkiego robotnika powstały Uniwersytet winien otworzyć swe podwoje przede wszystkim dla ro- botniczych, dla chłopskich dzieci, inteligencji pracującej.”, a kończąca się zdaniem: „Społeczeństwo łódzkie patrzy na młodzież w białych studenckich czapkach, jak na ukochane dzieci Łodzi.” 3 października 1945 Rektorat Politechniki Łódzkiej ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę części budynków dawnej fabryki Rosenblatta przy ul. Gdańskiej149/161 celem przystosowania ich do potrzeb Politechniki Łódzkiej. Oferty można składać w zapieczętowanych kopertach do dnia 16 października, w sekretariacie Politechniki, Plac Zwycięstwa 2. 24 października 1945 Prasa donosi, że 25 października o godzinie 8.00 w łódzkiej katedrze odbędzie się uroczyste nabożeństwo na rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Mszę świętą celebrować będzie ks. biskup Włodzi- mierz Jasiński, kazanie wygłosi ks. A. Ostrowski. 25 października 1945 Prasa informuje o debacie budżetowej na rok 1945/46 dla Łodzi. Najwięcej wydatków przewidziano na oświatę. Tylko Politechnika Łódzka potrzebuje 30 mln zł na wyposażenie laboratoriów i przysto- sowanie budynku. 26 października 1945 Rozpoczęcie roku akademickiego wraz z uroczystym otwarciem Politechniki Łódzkiej odbyło się w gmachu Państwowej Szkoły Włó- kienniczej przy ul. Żeromskiego 115 wobec zaproszonych gości, ciała profesorskiego i licznych rzesz studentów. Rektor prof. Bohdan Stefanowski wygłosił przemówienie, w którym poinformował, iż na pierwszy rok studiów zgłosiło się ponad 700 kandydatów, a przyjęto 555 osób. Złożył życzenia owocnej pracy. Po immatrykulacji 9 stu- dentów dr Andrzej Sołtan wygłosił odczyt pt. „Drogi i perspektywy fi zyki współczesnej”. 28 października 1945 W Teatrze Powszechnym z inicjatywy Akademickiej Komisji Poro- zumiewawczej w Łodzi odbyła się akademia z okazji otwarcia uczelni i inauguracji roku akademickiego. 12 Akademię rozpoczął przewodniczący Komisji ob. Tadeusz Dryzek, a następnie przemawiali: rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusz Kotarbiński, płk. Ignacy Loga-Sowiński (Polska Partia Robotnicza), Henryk Wachowicz (Polska Partia Socjalistyczna), Edward Wróblewski (Stronnictwo Demokratyczne), Aleksander Burski – w imieniu związków zawodowych i student Politechniki Wijato. Akademię zakończył występ Estrady Poetyckiej programem „Na gruzach-dom”. Podano, iż ukazał się pierwszy numer informatora wydanego przez Zarząd Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Łódzkiej. 8 listopada 1945 Oceniono w prasie sytuację uczelni u progu działalności w tekście pt. „Wyższe uczelnie w Łodzi”: głód nauki, poziom słuchaczy nierówny, ciężka sytuacja materialna młodzieży, brak pomieszczeń, brak opału, oszklonych okien, brak bibliotek i książek. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w stadium organizacji, Biblioteka Politechniki Łódzkiej i Szkoły Głównej Handlowej – w zarodku, brak czytelń, brak odpo- wiednich sił naukowych. 24 listopada 1945 W grudniu 1945 roku doszło do pierwszych konfl iktów między środowiskiem akademickim a władzą w Łodzi. Za- jęcie i okupacja restauracji „Ziemiańska”, przyznanej przez władze miasta na stołówkę akademicką, przez studentów Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Gospodar- stwa Wiejskiego wywołało oburzenie związków zawodo- wych. Okazało się, że „Ziemiańska” to lokal spółdzielczy. Ukazał się tekst pt. „Studenci muszą się liczyć z opinią robotniczej Łodzi”, krytycznie oceniający zachowanie studentów. Pisano: „Łódź posiada wyższe uczelnie i to w nadmiarze”. 4 grudnia 1945 Prasa nadaje wydarzeniom polityczny podtekst, pisząc: „śladem złych tradycji – samowola grupy studentów, który ośmielili się oku- pować lokal spółdzielni – awanturę inspirowały elementy Obozu Narodowo-Radykalnego – żądania poparte kastetem, żyletką i bam- busową lagą nie doprowadzą do niczego – państwa studenckiego nie stworzymy – studenci są po to studentami, aby się uczyli”. 5 grudnia 1945 13 6 grudnia 1945 Gazety publikują oświadczenie studentów Wyższej Szkoły Gospo- darstwa Wiejskiego odrzucające oskarżenia. 7 grudnia 1945 Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego dziękuje władzom Łodzi za uzyskanie lokalu na stołówkę. 19 grudnia 1945 Odbył się w Łodzi manifestacyjny pogrzeb zamordowanej studentki Uniwersytetu Łódzkiego – Marii Tyrankiewicz. Ta nie wyjaśniona do dzisiaj zbrodnia wywołała wzburzenie we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce. W pogrzebie brały udział delegacje wyższych uczelni z całego kraju. Doszło do ulicznych demonstracji w Łodzi, które określano jako „burdy uliczne”. Dokonano aresztowań. Przywódcy organizacji studenckich odcięli się od wydarzeń informując, że: „Dla warchołów, którzy ulicznymi burdami chcą sprowokować przerwy w nauce, nie ma miejsca na wyższych uczelniach. Młodzież akademicka przepędzi paniczyków”. 21 grudnia 1945 Prasa podaje, że oburzyła się również łódzka klasa robotnicza, do- magając się usunięcia z wyższych uczelni warchołów reakcyjnych. 24 grudnia 1945 30 grudnia 1945 14 Czytamy, że robotnicy łódzcy piętnują ekscesy na wyższych uczel- niach i żądają usunięcia z wyższych uczelni synów obszarników i kapitalistów. Pojawiły się w prasie żądania oczyszczenia Uniwer- sytetu od warchołów, wyższe uczelnie mają być dla synów chłopów i robotników. Warcholskie burdy – nieświadoma część młodzieży akademickiej niestety dała posłuch reakcyjnym agitatorom. Tak więc bardzo szybko „ukochane dzieci Łodzi” zamieniły się w „re- akcyjne warchoły”. W czasie obrad Krajowej Rady Narodowej wyjaśnień udzielał premier Edward Osóbka-Morawski. W sprawie młodzieży aka- demickiej oświadczył m.in.: „przyłączam się raczej do oceny, że młodzież akademicka w swej masie nie jest reakcyjna, jak mówili niektórzy posłowie. Najwięcej jest młodzieży bezpartyjnej, pozosta- li dawni profesorowie. Będziemy dążyli do tego, ażeby wszystkich awanturników, wszystkich paniczyków przedwojennych usunąć z uniwersytetów. Jest 40 tys. kandydatów, którzy nie dostali się na studia, są byli żołnierze. Mogą zastąpić awanturników”. Na zakończe- nie szef rządu oświadczył, iż władze nie zmienią swego życzliwego stosunku do młodzieży akademickiej i nie ograniczą pomocy z po- wodu warchołów. Biorąc pod uwagę ciężką sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą, rozliczenia za okres okupacji niemieckiej – wszyscy z utęsknieniem czekali na 1946 rok. 15 Rok 1946 Rok 1946 to pierwszy pełny rok pokoju po II wojnie światowej. Był to bardzo trudny rok dla Europy i Polski. Zrujnowanym krajom groził głód, trwały rozliczenia wojennych zbrodniarzy. Wyroki śmierci i egzekucje były codziennością. Ciężka sytuacja polityczna i gospodarcza cechowała szczególnie zniszczoną Polskę. Duża część społeczeństwa była przeciwna nowej władzy, działało podziemie niepodległo- ściowe, po obu stronach ginęli ludzie, więzienia były pełne, zapadały wyroki śmier- ci. Podstawowe artykuły były na kartki, obok dni bezmięsnych pojawiły się dni bezciastkowe. Walczono ze spekulacją – zapełniały się obozy pracy. Sytuację ratowały dostawy z UNRRA. Zachód żądał przeprowadzenia w Polsce wolnych wyborów, od których uzależniał pomoc. Władze polskie, niepewne zwycięstwa, przeprowadziły 30 czerwca głośne Referendum 3 razy TAK. Wyniki zostały czę- ściowo sfałszowane, ale można było jeszcze przez pół roku odpowiednio „przygo- tować się” do wyborów do Sejmu. Łódzkie wyższe uczelnie intensywnie pracowały. W Politechnice Łódzkiej trwały prace dążące do scalenia rozrzuconych po mieście agend Uczelni. Studenci mieli wykłady i ćwiczenia w wielu punktach Łodzi. Duży zaszczyt spotkał Politechnikę – prof. Andrzej Sołtan zaproszony został przez rząd USA do obserwowania prób- nych wybuchów bomb atomowych na Wyspach Marshalla. W Uniwersytecie Łódzkim odbyła się wreszcie 13 stycznia 1946 roku ofi cjalna inauguracja roku akademickiego, planowana na jesień 1945 roku. Ówczesną sytuację bytową studentów określić można jako bardzo ciężką. Po raz trzeci w ciągu pół roku studenci Łodzi narazili się władzy – 3 maja 1946 roku urządzili antyrządowy pochód ul. Piotrkowską. Rok 1947 Przedstawiam kronikę wydarzeń pierwszego kwartału 1947 roku, powstałą na podstawie informacji z „Dziennika Łódzkiego”. 19 stycznia odbyły się w Polsce wybory do Sejmu Ustawodawczego. Wyniki zostały sfałszowane, mimo wygranej PSL – wicepremiera Stanisława Mikołajczyka, ogłoszono zwycięstwo Bloku Demo- kratycznego. Nowy Sejm wybrał Bolesława Bieruta prezydentem RP, Józefa Cyrankie- wicza szefem rządu. Powstał rząd koalicyjny złożony z przedstawicieli PPR, PPS i ich sojuszników. Polska zgodnie z ustaleniami z Jałty stawała się krajem zależnym od ZSRR. Sprawa polska znikała ze światowej widowni. Ciężką sytuację gospodar- czą i żywnościową pogłębiła wielka powódź w marcu. Na społeczeństwo spadły nowe świadczenia. W lutym zmienił się prezydent Łodzi i mianowano nowego ordynariu- sza diecezji łódzkiej. Z powodu trudnej sytuacji materialnej studentów ustawicznie wzywano społeczeństwo i instytucje w Łodzi do udzielania pomocy akademikom. W marcu zapadła decyzja o odebraniu studentom kartek żywnościowych. Po protestach akademików rząd szybko zareagował, udzielając w różnych formach rekompen- sat. W „Dzienniku Łódzkim” zlikwidowano jednostronicowy dodatek „Dziennik Akademicki Bratniej Pomocy Studentów UŁ” wydawany od 1945 roku. Jako po- wód podano brak papieru. Rok 1948 Przejrzałem rocznik „Dziennika Łódzkiego” pod kątem informacji o Politechnice Łódzkiej, studentach, organizacjach młodzieżowych i studenckich. W ten sposób powstała ta kronika wydarzeń 1948 roku. Z perspektywy historycznej stwierdzić można, iż rok 1948 zapoczątkował różne wydarzenia i sprawy w życiu społeczno- -politycznym w Polsce zakończone w latach 1989-1990. Rok 1949 W kronice wydarzeń 1949 roku znajdują się informacje dotyczące Politech- niki Łódzkiej, organizacji studenckich, studentów, życia naukowego. Kronikę opracowałem na podstawie informacji publikowanych przez „Dziennik Łódzki” w 1949 roku. P.S. Pierwszy rok budowania nowego ustroju pod przewodnictwem PZPR był rokiem trudnym i przygnębiającym dla społeczeństwa. Nadal jednoczą się róż- ne organizacje, zrywając z dawną tradycją. Rozpoczyna się walka z wrogiem wewnętrznym, szpiegami, reakcyjnym klerem, w procesach politycznych zapa- dają wyroki śmierci. Ministrem Obrony Narodowej zostaje marszałek ZSRR – Konstanty Rokossowski, wszystkie dziedziny życia w ZSRR stawiane są jako wzór do naśladowania. Nastają czasy ciągłych wieców i demonstracji pod hasłem walki o pokój. W końcu roku „wszyscy” czczą 70-lecie urodzin Józefa Stalina. Pogarsza się sytuacja gospodarcza. Na wprowadzone bony tłuszczowe sprzeda- je się wydzielone racje mięsa i jego przetworów, pojawiają się talony na buty, wprowadzono reglamentację zużycia energii elektrycznej. W kwietniu 1949 roku, mimo sprzeciwów ZSRR, powstaje NATO, w Chinach komuniści pod przywódz- twem Mao Tse-tunga zdobywają władzę. Rok 1950 Przejrzałem „Dziennik Łódzki” – rocznik 1950 ze szczególnym uwzględnieniem informacji o PŁ , studentach, organizacjach, nauce. W swojej ogólnej charak- terystyce rok 1950 był kontynuacją roku 1949 – budowa nowego ustroju, procesy polityczne, walka ze szpiegami, klerem, likwidacja pozostałych niezależnych organizacji. Wzorem do naśladowania staje się robotnik. Pomimo stałej walki propagandowej o pokój – świat staje przed groźbą III wojny – w czerwcu rozpo- czyna się wojna w Korei. Sejm Ustawodawczy uchwala Plan 6-letni, o jego wykonanie ma walczyć całe społeczeństwo z młodzieżą na czele. 1 lipca zniesiono reglamentacyjne bony tłusz- czowe, ale w końcu października nastąpiła nagła wymiana pieniędzy i inne decyzje, przez które spora część ludności poniosła straty, a pamięć o tej wymianie prze- trwała w świadomości narodu. Powołano Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki. Władze osiągnęły swój cel – Zrzeszenie Studentów Polskich stało się jedyną organi- zacją studencką. Politechnika Łódzka skończyła 5 lat. Powołano Wydział Chemii Spożywczej i kilka Katedr na innych Wydziałach, zlikwidowano Katedrę Budowy Płatowców. Dr Stanisław Peliński został pierwszym Dyrektorem Biblioteki Głównej, a mgr Michał Albert pierwszym Dyrektorem Administracyjnym PŁ. W PŁ działa już POP PZPR, ZOZ ZNP, Studium Wojskowe. Powstają Przychodnie Lekarskie dla Młodzieży Akademickiej. Wprowadzono wykłady z przedmiotów społeczno- politycznych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Politechnika Łódzka w informacjach prasowych z lat 1945-1950
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: