Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00488 016563 15998799 na godz. na dobę w sumie
Polityka bezpieczeństwa w województwie śląskim - ebook/pdf
Polityka bezpieczeństwa w województwie śląskim - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 170
Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3649-2783-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Niniejsza książka przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny nie tylko w województwie śląskim, ale i w całym kraju. Stanowi źródło wiedzy również dla studentów kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne i Bezpieczeństwo narodowe. Powinna także zainteresować pracowników administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, funkcjonujących w ramach organów odpowiedzialnych za realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym pracujących w organach zespolonych służb, inspekcji i straży, a także inne osoby zainteresowane poruszaną w książce problematyką.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 sPis treści rozdział i bezpieczeństwo i porządek publiczny. konceptualizacja pojęcia na podstawie badań literaturowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego . . . . . . . . . . . . 13 rozdział ii Podmioty odpowiedzialne za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego . . .17 1. Prezydent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2. Naczelne i centralne organy administracji rządowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3. Służby, straże i inspekcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4. Organy i jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5. Organizacje społeczne i pozarządowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6. Podmioty komercyjne (prywatne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 rozdział iii kierunki działań wojewody śląskiego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1. Strategia Wojewody Śląskiego na lata 2013-2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2. Wywiad ekspercki z Grzegorzem Kamienowskim, Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 rozdział iV Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego. Ujęcie interdyscyplinarne . . . . 51 1. Przepływ informacji w sytuacji kryzysowej — wojewódzkie wieloszczeblowe ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego „Lotnisko 2011” . . . . . . . . . . 51 2. Wojewódzkie wieloszczeblowe ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego pk. „Lotnisko 2013”. Sprawozdanie w zakresie przepływu informacji w sytuacji kryzysowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3. Wojewódzkie ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego „Charon 2014” . . . . .61 rozdział V Policja w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 1. Konceptualizacja pojęć z obszaru prewencji kryminalnej . . . . . . . . . . . . . . . 69 2. Zadania Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego . . . . . . . 73 3. Programy profilaktyczne polskiej Policji. Budowa, realizacja, ewaluacja . . . 80 4. Projekt dotyczący postrzegania roli Policji w obszarze profilaktyki społecznej . . . . 84 rozdział Vi rola śląskiej Policji w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa w województwie śląskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1. Współpraca Śląskiej Policji, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 5 pozarządowych w kształtowaniu lokalnej polityki bezpieczeństwa . . . . . . . . 89 2. Diagnoza oczekiwań obywateli w zakresie działań profilaktycznych (na przykładach analizy ankiet w województwie śląskim) . . . . . . . . . . . . . . 106 3. Działania o charakterze prewencyjnym prowadzone przez Policję Śląską w województwie śląskim w 2014 roku. Wybrane aspekty . . . . . . . . . . . . . . 110 rozdział Vii dyskurs o bezpieczeństwie w ramach debat społecznych Policji ze społeczeństwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 1. Konceptualizacja podstawowych pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 2. Historia policyjnych debat społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 3. Opis projektu badawczego Debaty społeczne jako forma dialogu ze społeczeństwem i kluczowy determinant bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . 123 4. Analiza problemów mieszkańców, ujawnionych podczas debat społecznych w dzielnicy Załęże . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 rozdział Viii oferta szkoleniowa (wybór) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1. Szkolenie Doskonalenie umiejętności w zakresie negocjowania kryzysowego . . 129 2. Szkolenie Kreowanie dyskursu publicznego (przygotowanie, prowadzenie i ewaluacja debat społecznych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 3. Szkolenie Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych . . . . . . . . . . . 144 zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityka bezpieczeństwa w województwie śląskim
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: