Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 003300 18798584 na godz. na dobę w sumie
Polityka rachunkowości 2016 r. - ebook/pdf
Polityka rachunkowości 2016 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5387-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie znowelizowane regulacje ustawy o rachunkowości dla małych jednostek. Część zmian jest obowiązkowa, część jest fakultatywna. Zatem w niektórych obszarach mamy obowiązek wprowadzenia zmian do dokumentacji polityki rachunkowości. Przy tej okazji warto rozważyć, czy nie wprowadzić zmian dobrowolnych, dzięki którym sytuacja jednostki będzie jeszcze lepiej odzwierciedlona.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polityka rachunkowości 2016 r. Redaktor: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46 ISBN: 978-83-269-5387-3 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 e-mail: serwispodatkowyvat@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 „Polityka rachunkowości 2016 r.” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e- -letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w tej publikacji oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania pu- blikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Polityka rachunkowości 2016 r.” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Za- proponowane w tej publikacji oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębio- nych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów pań- stwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Polityka rachunkowości 2016 r.” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykła- dów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Biuro Obsługi Klienta: tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2016 R. Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie znowelizowane regulacje ustawy o rachunkowości dla małych jednostek. Część zmian jest obowiązkowa, część jest fakultatywna. Zatem w niektórych obszarach mamy obowiązek wprowadzenia zmian do dokumentacji polityki rachunkowości. Przy tej okazji warto rozważyć, czy nie wprowadzić zmian do- browolnych, dzięki którym sytuacja jednostki będzie jeszcze lepiej odzwierciedlona. Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe ma obowiązek posiadać w formie pisemnej dokumentację polityki rachunkowości. Odpowiedzialny za to jest kierownik jednostki, które- go obowiązkiem jest również jej aktualizowanie tak, aby odpowiadała specyfice działalności jednostki, jej wielkości i umożliwiała prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporzą- dzanie sprawozdania finansowego. Decyzja o zmianie polityki rachunkowości Do polityki rachunkowości można wprowadzać zmiany, ale muszą one obowiązywać od po- czątku roku obrotowego bez względu na datę podjęcia decyzji przez kierownika jednostki. Zmiany te mogą prowadzić do przyjmowania lub rezygnacji ze stosowania uproszczeń doty- czących ujmowania lub/i wyceny aktywów oraz pasywów. Mogą one obejmować też rozwią- zania o charakterze ewidencyjnym niebędące uproszczeniami. Jedną z zalet podejmowania decyzji o zmianie polityki rachunkowości na początku roku jest niewielki organizacyjny koszt wprowadzania tych zmian. Z początkiem nowego okresu spra- wozdawczego łatwiej wprowadzić nowe konta syntetyczne czy zasady tworzenia analityki w celu uzyskania informacji w nowych przekrojach. Nie ma też konieczności przeliczania da- nych i przeksięgowywania operacji za okres od początku roku do dnia podjęcia decyzji. Tym samym koszty wprowadzenia zmian są mniejsze. Przyjęcie zmian polityki rachunkowości może obniżyć koszty bieżącego prowadzenia rachun- kowości – stosowanie niektórych rozwiązań, np. odmienne klasyfikowanie leasingu podatko- wo i bilansowo czy ustalenie odroczonego podatku dochodowego jest przecież pracochłonne i kosztowne. Zmiana rozwiązań na te, które pozwalają rozpoznać więcej zysków, przyczyni się do wzrostu wyniku finansowego, np. zmiana modelu wyceny inwestycji czy zmiany w zakresie amorty- zacji. W tym numerze zawarliśmy fragment przykładowej polityki rachunkowości dla małej jednost- ki, której kierownik zdecydował o skorzystaniu z uproszczeń. 3 Polityka rachunkowości 2016 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityka rachunkowości 2016 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: