Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00247 005861 19964746 na godz. na dobę w sumie
Polska - daj się zaskoczyć. Trasy magiczne - ebook/pdf
Polska - daj się zaskoczyć. Trasy magiczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Agora Język publikacji: polski
ISBN: 978-832-681-254-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> podróże
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Adam Wajrak (znany dziennikarz i zapalony przyrodnik) o książce: „Polska to nie jest łatwizna dla turystycznych leniuchów. Choć są tu genialne zabytki i cudowna przyroda, to często trzeba się ich naszukać. Polska to kraj dla szperaczy, ludzi z wyobraźnią, dla koneserów. Ale nawet najlepsi, najwytrawniejsi poszukiwacze turystycznych cudów i ciekawostek potrzebują pomocy. I taką pomocą jest ta książka”.

Przewodnik zawiera ponad 100 tras turystycznych, które poprowadzą nas do wspaniałych zamków, zawiodą do podziemnych tuneli, nad tęczowe jeziora i urzekające urodą wodospady. Dzięki niemu odkryjemy piękne mosty, a także zapierające dech w piersiach górskie serpentyny. Ponadto znajdziemy w nim historie arystokratów i wojowników związanych z proponowanymi szlakami wakacyjnych wędrówek. Miłośnicy historii również nie będą zawiedzeni – w przewodniku znajdują się opisy miejsc, w których dziejach zapisała się nasza słynna na całą Europę kawaleria. Przewodnik powstał we współpracy z firmą Continental.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WYBÓR TEKSTÓW, REDAKCJA SKANOWANIE I OBRÓBKA ZDJĘĆ KOREKTA FOTOEDYCJA PROJEKT GRAFICZNY OKŁADKI I MAKIETY Ewa Zientarska Marta Śliwińska Katarzyna Stańczuk Paweł Rosłaniec Paweł Panczakiewicz/PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN KONSULTACJE Maciej Drzewicki, Andrzej Kraśnicki jr, Jowita Kiwnik, Norbert Kaczan, Tomasz Kurs, Jakub Medek, Maja Sałwacka, Dariusz Barański, Jakub Łukaszewski, Magdalena Gill, Anna Kołakowska, Jarosław Osowski, Marcin Bielesz, Agata Saraczyńska, Piotr Zapotoczny, Joanna Skiba, Józef Krzyk, Bartłomiej Kuraś, Dominika Maciejasz, Janusz Kędracki, Agata Kulczycka PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN – www.panczakiewicz.pl Małgorzata Skowrońska, Robert Kijak Katarzyna Kubicka SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE PRODUCENCI WYDAWNICZY KOORDYNACJA PROJEKTU © COPYRIGHT BY AGORA SA 2013 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE WARSZAWA 2013 ISBN: 978-83-268-1254-5 Drukarnia Perfekt DRUK Polska to niekoniecznie jest bestseller w kuszącej, kolorowej okładce. Polska to gruba, trochę zgrzebna książka – powieść z niezliczonymi, często urwanymi wątkami. Jakże przyjemnie jest powoli je odkrywać, bez pośpiechu, jeden po drugim! Te wydarzenia to jedynie ulotne błyski – o różnej wadze – w historii kraju. A i tak nie przeminęły bez śladów. Bo za- wsze coś zostaje – jeśli nie przedmiot, miejsce, zapiski, to choć legenda. Wciąż możemy odkrywać, co pozostało po awanturniczym plemieniu Gotów, puszczach, w których polowali królowie, genialnych naukowcach, pięk- nych kobietach, rycerzach roz- bójnikach czy akcji żołnierzy AK, którzy odnaleźli niewybuch niemieckiej rakiety V2 i przeka- zali ją aliantom. Czasem konieczna będzie wyobraźnia. Ale i tak możemy przebierać niczym w skrzyni ze skarbami – takiej jaka zawsze chociaż raz pojawia się w filmie o piratach. Bo mamy w Polsce wszystko! Drewniane cerkwie, ogród eks- centrycznego hrabiego, rozmaite góry, domy tkaczy, pałac, w któ- rym Napoleon mieszkał z Marią Walewską, synagogi, podziemne labirynty, rozległe wrzosowiska, stare kościoły wielu wyznań, domy uchodźców z austriackie- go Tyrolu… Ktoś chce wiedzieć, jak wyglądały pojazdy 5,5 tys. lat temu? Ich rysunek można zo- baczyć na wazie – z tego same- go czasu – znalezionej koło wsi Bronocice. Książkę, którą trzymasz, na- pisali czytelnicy i dziennikarze lokalnych oddziałów „Gazety Wyborczej”, ponad 70 autorów. Przedstawia trasy wycieczek w ramach poszczególnych wo- jewództw, na których można te cuda obejrzeć. Propozycje czy- telników wybraliśmy w konkur- sie „Trasy magiczne” zorganizo- wanym przez „Gazetę” i serwis Wyborcza.pl. Nie koncentrujemy się na tu- rystycznych i historycznych hi- tach. Proponujemy podróże po Polsce do odkrycia. Dajcie się zaskoczyć! Partnerem projektu jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. Działa się tu historia wiel- ka i zła (czasem dobra), a nieraz drobna, z pozo- ru nic nieznacząca, zaledwie anegdotyczna. Jak choćby ta z XVII w., gdy przez lata kłóci- li się i procesowali Piotr Fir- lej i Jan Skotnicki, mieszkańcy zamku w Odrzykoniu. Sąsiedz- ki spór o rynny i o to, „co kto uważa”, musiał rozśmieszyć lub zirytować Aleksandra Fredrę, bo wykorzystał go, pisząc „Ze- mstę”. Za to kłótnie skończyły się lepiej niż u Szekspira – za- kochane w sobie dzieci awan- turników wzięły ślub. W tym samym wieku w księ- stwie nyskim okrutnie dręczo- no kobiety podejrzane o czary… Z kolei na wschodzie, w Cheł- mie, mieszkańcy nielegalnie wydobywali dochodową kredę ze złoża pod swoim miastem. Pierwsze tunele drążyli już w XIII w., za króla Rusi Daniela, a przestali za cara w XIX w., gdy podkopany Chełm… zaczął się chwiać w posadach. e l e n u e t z i e m n d o  P  Zamki Zachodnio- pomorskie s. 9 Pomorskie s. 25 Kujawsko- -Pomorskie s. 123  Piękne mosty Lubuskie s. 87 Wielkopolskie s. 105 Dolnośląskie s. 185 Łódzkie s. 141 Śląskie s. 213 Opolskie s. 201  Pałace  W o d o s p a d y  Bunkry Warmińsko-Mazurskie s. 49 Mazowieckie s. 155 Lubelskie s. 173 Świętokrzyskie s. 251 Małopolskie s. 231 Podkarpackie s. 267  L e g e n d y Podlaskie s. 67  Tęczowe jeziora  S e r p e n t y n y  Kalwarie  Arystokraci i wojownicy e i k s r o m o p o n d o h c a Z i 2 Zalew Szczeciński 1 Szczecin 3 Połczyn-Zdrój Szczecinek 4 Zobacz koniecznie Wzgórze Zielonka w Lubinie z widokiem na Zalew Szczeciński i deltę Świny s. 16 Powyginane drzewa w Gryfinie s. 10 Ślady templariuszy we wsi Chwarszczany s. 15 Fortyfikacje Wału Pomorskiego s. 21 Szwajcarię Drawską s. 20 Szczecin  Gryfino  Chojna  Zatoń Dolna  Cedynia  Siekierki  Gozdowice  Trzcińsko-Zdrój  Szczecin ok. 250 km 1 Poleca Andrzej Kraśnicki, dziennikarz „Gazety Wy- borczej Szczecin”: W cie- pły weekend tysiące aut pędzą w stronę Bałtyku. Ja odwrotnie, ruszam na południe, wzdłuż Odry. To moja ulubiona trasa po regionie, z pustymi szosami Chojna. Ratusz 10 Kościół w Chojnie i najpiękniejszymi widokami. » Ze Szczecina jedziemy do Gryfina, by poza miastecz- kiem zobaczyć niezwykle zde- formowane drzewa. Tak dziw- nego lasu nie ma w całej Pol- sce – pnie dziesiątek sosen tuż nad ziemią wyginają się, rosną ponad metr w bok i dopiero potem wystrzeliwują w górę. Jeszcze przed wojną ktoś ob- ciął czubek młodym sosnom, pozwalając rozwinąć się tylko jednej bocznej gałęzi. Nie wia- domo po co. » Kierujemy się w stronę choj- ny i przed estakadą nad torami kolejowymi skręcamy w prawo do Nowego Czarnowa. We wsi dojeżdżamy do dużego, trójkąt- nego skrzyżowania – tu po pra- wej stronie stoi czteropiętro- wy budynek. Skręcamy za nim w polną drogę wzdłuż garaży, po 150 m po lewej widzimy działki, po prawej – rury cie- płownicze. Zatrzymujemy się tu, gdzie rury tworzą mostek nad wejściem do lasu. Krzywe drzewa rosną wzdłuż ścieżki prowadzącej lekko w prawo. » Jedziemy do Chojny, sied- miotysięcznego miasteczka. Już z daleka zobaczymy ogrom- ną wieżę kościoła Mariackiego z przełomu XIV i XV w., rozbu- dowanego w XV w. przez szcze- cińskiego mistrza Heinricha Brunsberga, autora m.in. ko- ścioła Najświętszej Marii Panny TrasaZACHODNIOPOMORSKIE zachowanymi, grubymi na metr stalowymi wrotami. » Wracamy do centrum Choj- ny, gdzie skręcamy do Krajnika Dolnego i po kilku kilometrach zjeżdżamy w lewo w kierunku Krajnika Górnego. Droga poro- śnięta jest pięknym szpalerem starych drzew tworzących zie- lony tunel. Wypatrujemy dro- gowskazów kierujących w pra- wo na Zatoń Dolną. Sosnowy las za Gryfinem w Poznaniu. W czasie II wojny została poważnie zniszczona i jeszcze na początku lat 90. była ruiną, a stumetrowa wie- ża groziła zawaleniem. Dziś ko- ściół jest w znacznej części od- remontowany, na wieży znajdu- je się taras widokowy. » Naprzeciw kościoła stoi je- den z piękniejszych na Pomo- rzu Zachodnim ratuszy – dziś jest tu ośrodek kultury i re- stauracja. Chojna szczyci się też najładniejszą gotycką bra- mą obronną w Polsce. W cza- sie II wojny czworoboczna Bra- ma Świecka broniła miasta od południowo-zachodniej stro- ny. Zwracam uwagę na małą przybudówkę na jednej ścianie – to średniowieczna latryna. Tuż za murami miejskimi, w parku nad rzeczką Rurzycą rośnie największy w Polsce pla- tan klonolistny. Ma ponad 200 lat i 10,36 m obwodu. » Z Chojny kierujemy się w stro- nę Cedyni. Po 2 km po lewej widać brukowaną drogę, któ- ra prowadzi na wybudowa- ne jeszcze w latach 30. przez Niemców lotnisko. Po 1945 r. zajęło je lotnictwo radziec- kie, które stacjonowało tam do 1992 r. Później porzucona infra- struktura niszczała. Teraz w nie- których hangarach mieszczą się firmy budowlane, ale większość schronów dla samolotów wciąż stoi opuszczona. Dawny pas startowy służy do rajdowych przejażdżek samochodowych i jako plac do nauki jazdy. My podjedźmy do potężnych schro- nów na myśliwce, ze świetnie Schronienie joannitów Na południe od Bań, w Swobni- cy jest efektowny zamek z okrą- głą, ceglaną wieżą. Należał do joannitów, którzy znaleźli w nim bezpieczne schronienie przed okoliczną ludnością. Przenie- śli się tu z niedalekiej Rurki, gdzie w 1374 r. napadli na nich mieszkańcy Chojny, grabiąc sta- da bydła, owce i kadź do warze- nia piwa.  Wycieczka podczas drogi ze Szczecina do Chojny albo gdy wracamy do Szczecina 11 POLSKA – DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ | TRASY MAGICZNETrasa 1»ZACHODNIOPOMORSKIE Bielinka i zrobić krótki spacer po rozległych nadodrzańskich łąkach. Można też się zatrzymać przy jednym z leśnych parkin- gów, z których ścieżki prowadzą na pobliskie wrzosowiska. » Z Bielinka docieramy do ce- Dyni – najdalej na zachód wysu- niętego miasta Polski. W 972 r. rozegrała się tu sławna bitwa, podczas której książę Miesz- ko I rozgromił margrabiego Ho- dona. Tuż za miastem na trasie do Osinowa jest Góra Czcibora, z której roztacza się fantastycz- ny widok na dolinę Odry. » Jedziemy dalej na południe. Za przejściem granicznym w Osinowie szosa prowadzi tuż nad krętym brzegiem rozlewisk i starorzeczy Odry. Widoki – jed- ne z najpiękniejszych w regionie. » Zatrzymujemy się przy to- rach kolejowych przecinają- cych szosę. Idąc wzdłuż zaro- śniętego torowiska, po kilkuset metrach dochodzimy do efek- townej, kratownicowej kon- strukcji mostu nad rozlewiska- mi Odry. To świetny punkt wi- dokowy. Aleja drzew w drodze do Zatoni Zjeżdżamy do niej malowni- czą, krętą szosą stromo opada- jącą z wysokiego wzgórza nad samą Odrę. Zatrzymajmy się na poboczu i wejdźmy na jeden z pagórków, by zobaczyć wi- dok na dolinę Odry. » W zatoni Dolnej jest Dolina Miłości – ogromny kompleks z XIX w. Po 1945 r. park po- padał w ruinę – aż do począt- ków XXI w., kiedy odtworzone zostały zarośnięte i zaniedbane alejki, oczka wodne, leśniczów- ka, rzeźby Adama i Ewy, wiaty, miejsca na ogniska. To miejsce na co najmniej godzinny spacer. » Wracamy na szosę, z której skręciliśmy do Zatoni. Jedzie- my na południe. Szosa wije się na nadodrzańskich wzgórzach, w miejscowości Piasek niemal wpada do jednego ze starorze- czy Odry. Warto zajechać do Zatoń Dolna. Dolina Miłości 12 Trasa 1»ZACHODNIOPOMORSKIE » Szosą docieramy do Siekierek i słynnego cmentarza polskich żołnierzy, którzy w kwietniu 1945 r. forsowali Odrę. Kilka kilometrów dalej, tuż przed Gozdowicami, można skręcić w prawo i dotrzeć na skraj wysokiego nadodrzań- skiego wzgórza. Oprócz wspa- niałego widoku jest tu drewnia- na wiata i miejsce na grilla. » W GozDowicach znajdzie- my małe Muzeum Sapera i pięk- ną polanę nad rzeką, na brzegu której stoją już biało-czerwo- ne graniczne słupy. Tu jest też prom, którym wraz z samocho- dem możemy przedostać się na niemiecki brzeg. » Wracamy wzdłuż Odry do Starych Łysogórek, skąd prowa- dzi szosa do Morynia. To mia- steczko to prawdziwa perełka z niemal całkowicie zachowa- ną historyczną zabudową: do- mami ryglowymi z przełomu Siekierki. Cmentarz 13 Dolina Odry „Bembridge” i jego duch Są w szczecińskim starym porcie tajemnice, których nie dostrzeżesz z nabrzeża ani pływając statkiem wycieczkowym. Np. były angielski sta- tek „Bembridge”. Kupiła go na swoje biuro handlująca kamieniem firma Magemar Polska. „Bembridge” zbudowano w 1938 r. w Middlesbrough, na jego pokładzie docierali do pracy m.in. latarnicy. Od 1971 r. ze statku korzystali żeglarze, a po 2004 r. na pokładzie organizowano sex party. Do czasu gdy w angielskich pu- bach zabroniono palić, a właściciele stracili koncesję na sprzedaż alkoholu. Magemar uratował skazaną na złomowanie jednostkę, a informacja o tym, że jest w Polsce, rozeszła się wśród brytyjskich miłośników statków. Odnaleźli się byli członkowie załogi, a szef firmy Rafał Zahorski zaczął do- stawać masę informacji pozwalających odtworzyć oryginalne wyposaże- nie. „Bembridge” to historia brytyjskiej floty – jego kadłub był testowany na potrzeby Royal Navy, jednostka uczestniczyła w największych operacjach na morzu w czasie II wojny światowej, w tym w operacji „Neptun”, morskiej części „Overlord”, czyli lądowania aliantów w Normandii w czerwcu 1944 r. Statek ma też swojego ducha. Podobno pojawia się on za każdym ra- zem, gdy ktoś chce skrzywdzić „Bembridge”. AKR POLSKA – DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ | TRASY MAGICZNETrasa 1»ZACHODNIOPOMORSKIE Trzcińsko-Zdrój. Rynek zadbane, a rynek z fontanną i małymi drzewami z korona- mi w kształcie kul należy do najładniejszych w regionie. » Na jednej z kamienic w rogu rynku jest zasiedlone bocia- nie gniazdo. Wart uwagi jest też stojący na rynku ratusz z XIII w. i wczesnogotycki ko- ściół Matki Bożej Nieustającej Pomocy z efektownym sklepie- niem.  Litewscy lotnicy Niedaleko Myśliborza nieopo- dal Pszczelnika stoi pomnik li- tewskich lotników Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa, któ- rzy w lipcu 1933 r. przelecieli sa- molotem nad Atlantykiem. Nie dolecieli do ojczyzny, rozbili się w tutejszym lesie – przyczyny ka- tastrofy do dziś są nieznane. XVIII i XIX w., grani tową bazyli- ką z XIII w. oraz murami obron- nymi z XIV w. Położone jest nad jeziorem Morzycko, chętnie odwiedza- nym przez miłośników nurko- wania. Jezioro należy do najgłęb- szych w Polsce – w niektórych miejscach ma 60 m głębokości. » Kierując się w stronę Szczecina, zajedźmy do Trzcińska-zdroju. Druga część nazwy to pozosta- łość po czasach przedwojen- nych. W XIX w. odkryto tu boro- winowe źródła i w miasteczku powstał zakład leczniczy, z któ- rego korzystali chorzy z całej północnej Europy. Dopiero kie- dy w sąsiedniej Chojnie powsta- ło lotnisko radzieckie, zakład zamknięto, bo obawiano się, że pod kuracjuszy podszywają się szpiedzy. Trzcińsko to ciche miastecz- ko ze świetnie zachowanymi elementami średniowiecz- nych fortyfikacji. Jest bardzo Moryń 14 Trasa 1»ZACHODNIOPOMORSKIE Wieże templariuszy We wsi Chwarszczany, kilka kilometrów na południe od Dębna, jest jeden z niewielu zachowanych śladów obecności templariuszy w naszym kraju – kaplica obronna z lat 80. XIII w. z wyraźnie wyeksponowanymi cechami militarnymi, m.in. wąskimi oknami w cylindrycznych wieżach. Zakon templariuszy, czyli Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomo- na, powstał ok. 1118 r. w Jerozolimie. Rycerze zakonnicy zobowiązywali się chronić pielgrzymów do Ziemi Świętej oraz szlaki pielgrzymkowe. Do Pol- ski przybyli w XIII w. Pierwsze nadania ziemi zawdzięczali księciu Henryko- wi Brodatemu, a z czasem dorobili się co najmniej kilkunastu komandorii. W 1307 r. zadłużony u templariuszy król Francji Filip IV Piękny uwięził zakonników przebywających w jego kraju, oskarżając ich m.in. o herezję, świętokradztwo, kult bożka Bafometa i czary. Sobór w Vienne zdecydował o kasacie zakonu, a wielu templariuszy, w tym wielki mistrz Jakub de Molay, zostało spalonych na stosie. Po rozwiązaniu zakonu jego majątek przejął za- kon rycerski joannitów.  Do wsi jest ok. 25 km z Gozdowic MD, AKR Kaplica obronna w Chwarszczanach 15 POLSKA – DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ | TRASY MAGICZNETrasa 1»ZACHODNIOPOMORSKIE Dookoła Zalewu Szczecińskiego ok. 300 km Poleca Andrzej Kraśnicki, jr: „Gazeta Wyborcza Szcze- cin”: Zamiast pędzić ze Szczecina nad morze szeroką i ruchliwą ekspresową trójką, można wybrać spokojną, ma- lowniczą i pełną ciekawych miejsc trasę wzdłuż jeziora Dą- bie i Zalewu Szczecińskiego. Jest tu co oglądać. » Ze Szczecina wyjeżdżamy przez Dąbie, gdzie skręcamy w lewo w kierunku Lubczyny Wapnica. Jezioro Turkusowe 16 Kościół w Lubinie – niewielkiej miejscowości na wschodnim brzegu jeziora Dą- bie. To także ciekawe miej- sce – można tu wypożyczyć kajaki i popłynąć nimi do po- bliskiego, osadzonego na dnie statku z betonu. » Kolejna ciekawa miejscowość na trasie to Stepnica z piękną plażą. Dalej jedziemy na północ w kierunku wyspy Wolin. » Kierujemy się do Lubina, gdzie z pobliskiego wzgórza rozciąga się najpiękniejszy wi- dok w regionie. Stojąc na ła- godnie opadającej łące, może- my zobaczyć niemal cały Za- lew Szczeciński i deltę Świny. Warto też zwrócić uwagę na widoczny z daleka kościół w Lubinie. A później do niego pojechać – ma oryginalną iglicę w całości zbudowaną z cegieł, przepiękne witraże, a w środ- ku cenną chrzcielnicę z XII w. Turystycznych atrakcji jest tu więcej. » Jadąc od strony Szczecina, warto skręcić do Wapnicy i zo- baczyć Jezioro Turkusowe – je- śli z parkingu przy jeziorze po- fatygujemy się na wysoką skar- pę, zobaczymy piękny widok na wyspę. Sto lat temu była tu od- krywkowa kopalnia kredy pra- cująca na potrzeby cementowni w Lubinie. Ruiny cementowni zachowały się do dziś – resztki wielkich pieców do wypalania wapienia, ściany i fundamenty budowli fabrycznych. » Z Lubina możemy pojechać w stronę Międzyzdrojów. Ok. 3,5 km na wschód od miastecz- ka wznosi się góra Gosań (95 m Trasa2ZACHODNIOPOMORSKIE Góra Gosań na wyspie Wolin n.p.m.), najwyższy punkt pol- skiego Wybrzeża. W słoneczne dni, patrząc z urwiska, moż- na się przekonać, że w Bałtyku woda bywa bardzo przejrzysta – widać dno nawet kilkadziesiąt metrów od brzegu. » W Świnoujściu można roz- łożyć się na plaży, ale cieka- wiej jest wejść na latarnię – ma 68 m, jest najwyższą latarnią nad Bałtykiem i jedną z naj- wyższych na świecie. » Niedaleko leży otoczony sze- roką fosą Fort Gerharda. Naj- większe wrażenie robią XIX- -wieczne koszary z klinkiero- wej cegły. Zwiedzanie odbywa się tak: na początek turystów stawia na baczność pruski ofi- cer w pikielhaubie, później ustawia ich w szereg i prowa- dzi szkolenie wojskowe połą- czone ze zwiedzaniem. » Zanim przeprawimy się na drugą stronę Świny, można wy- brać się przez nowy most na wyspę Karsibór. Na jej podmo- kłych łąkach mieszkają rzadkie ptaki, m.in. wodniczka i biegus zmienny. Można je oglądać z drewnianej wieży obserwa- cyjnej tutejszego rezerwatu. A w lesie jest pomnik alianckich lotników zestrzelonych pod- czas jednego z nalotów II wojny Świnoujście. Fort Gerharda || 17 POLSKA – DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ | TRASY MAGICZNETrasa 2»ZACHODNIOPOMORSKIE Karsibór. Cmentarz || światowej. Jego elementem jest fragment skrzydła bombowca. Karsibór to niesłusznie niedo- ceniana część Świnoujścia. Jedną z mało znanych ciekawostek na tej wyspie jest ewangelicki cmen- tarz, którego najstarsze groby po- chodzą z końca XIX w. Zachowały się piękne kute kraty i krzyże. Karsibór ma tylko jedną wadę – w cieniu strasznie tną tu komary, które cieszą się na tej wyspie zasłużoną złą sławą. Warto zabrać ze sobą odpowied- nie środki. » Przeprawiamy się promem przez Świnę i jesteśmy na wy- spie Uznam. Możemy zalec na plaży albo ruszyć wzdłuż zachodniego brzegu Zalewu Szczecińskiego w kierunku Szczecina. Po drodze czeka- ją nas malownicze niemieckie miejscowości, zwodzony most, a na finał miejscowość Uecker- münde, gdzie polecamy bułkę ze śledziem serwowaną z pokładu zacumowanego na rzece Ue cker kutra. Z Ueckermünde prowa- dzi już niezbyt zawiła, nieźle oznakowana droga do Szczeci- na przez Dobieszczyn. » Wycieczkę wokół Zalewu Szczecińskiego warto podzie- lić na dwa dni z noclegiem np. w Świnoujściu.  Wyspa Uznam. Heringsdorf 18 Trasa 2»ZACHODNIOPOMORSKIE Szczecin i okolice z kajaka Najstarszy dok świata, statek z betonu… Są w Szczecinie miejsca, które zobaczysz tylko z wody, a najlepiej z kajaka, bo nim wpłyniesz wszędzie. Są tu idealne warunki do turystyki kajakowej – kwadrans od centrum rozciąga się Międzyodrze. To dziesiątki kilometrów kanałów, jezior, trzcinowisk i łąk – oaza spokoju między Odrą Zachodnią i Odrą Wschodnią. W samym Szczecinie i w jego najbliższym sąsiedztwie też jest kilka rzek. Płonia miejscami przypomina słynną Drawę – najbar- dziej znany polski szlak kajakowy. Płynie głębokim jarem w bukowym lesie. Ci, którzy nie boją się zwalonych drzew po drodze, powinni wybrać się na Gowienicę – mijamy ją, jadąc nad morze. Bliżej miasta przepływa Gunica (dopływ Odry), rzeka, na której spływ zaczyna się w pobliżu jeziora Świdwie. Niewielka, malownicza przecina odludne tereny będące rajem dla ornitologów. Atrakcyjne są wycieczki po samym mieście rozdzielonym na dwie części dwiema rzekami i wielkim jeziorem Dąbie. Wiele tajemnic jest dostępnych tylko z wody. Podczas kajakowej wycieczki można zobaczyć m.in. działający od 1880 r. najstarszy dok świata, statek z betonu, popłynąć tropem jedynego niemieckiego lotniskowca z czasów II wojny światowej, poznać ta- jemnicę szczecińskich u-bootów, pobłądzić na bezludnych wyspach. Wszystko w granicach miasta, a w sensie geograficz- nym w samym jego centrum! AKR Więcej: www.kajakowy.szczecin.pl Puszczą do Niemiec 60 km od centrum Szczecina leży Uecker- münde, piękne niemieckie miasteczko. Szo- sa do niego wiedzie przez malownicze lasy Puszczy Wkrzańskiej. Ruch na niej jest nie- wielki. Z miasta wyjeżdżamy przez al. Woj- ska Polskiego, Głębokie i Tanowo, gdzie skręcamy w kierunku Dobieszczyna. » Jedziemy cały czas prosto. Mijamy Do- bieszczyn, za którym przekraczamy polsko- -niemiecką granicę. Dalej jedziemy przez zadbane niemieckie wioski Hintersee, Ahl- beck i miasteczko Eggesin. W końcu docie- ramy do Ueckermünde – świetnie utrzyma- nego miasta nad Zalewem Szczecińskim. » Polecam spacer po rynku, którego ozdo- bą jest oryginalny wodotrysk i rzeźba ryba- ka dźwigającego w podbieraku ryby. W jednej z sąsiednich uliczek zobaczycie rzeźbę świnki i prosiaka. Warto tu wybrać się z dziećmi, bo miasteczko znane jest z zoo położonego na obrzeżach. » Jeśli dopisuje pogoda, można wybrać się jeszcze dalej na północ i odwiedzić jedną z wielu plaż nad Zalewem Szcze- cińskim. Do wypoczynku zachęca piękny, jasny piasek. Ale uwaga – w niektórych miejscowościach przy wejściu na plażę trzeba w automacie wnieść opłatę klimatyczną (od 1 do 2 euro). » Trasa wzdłuż zachodniego brzegu Zalewu Szczecińskiego może być elementem dłuższej wycieczki. To także świetna weeken- dowa alternatywna droga do Świnoujścia ze Szczecina. AKR 19 POLSKA – DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ | TRASY MAGICZNETrasa 2»ZACHODNIOPOMORSKIE Niedostępne w wersji demonstracyjnej. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki w serwisie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polska - daj się zaskoczyć. Trasy magiczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: