Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00406 005294 18980345 na godz. na dobę w sumie
Polska – Turcja – Unia Europejska. Współpraca: gospodarcza, polityczna, społeczno – kulturowa. Wybór dokumentów - ebook/pdf
Polska – Turcja – Unia Europejska. Współpraca: gospodarcza, polityczna, społeczno – kulturowa. Wybór dokumentów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-652-9403-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> nauki społeczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Współczesna Turcja jest atrakcyjnym partnerem biznesowym. Należy nie tylko do najszybciej rozwijających się państw świata, ale też  jest jednym z najstabilniejszych państw w regionie Bliskiego Wschodu. Wiele produktów oferowanych przez tureckich partnerów jest innowacyjnych i wyjątkowych w skali świata. Z kolei tania i wykształcona siła robocza sprawia, że jest to miejsce atrakcyjne także dla inwestorów zamierzających polepszyć jakość swoich produktów oraz ograniczyć koszty produkcji.
W celu ułatwienia nawiązywania kontaktów biznesowych z partnerami biznesowymi z Turcji, w ramach serii: „Biznes na Bliskim Wschodzie” powstała publikacja: „Polska – Turcja – Unia Europejska. Współpraca: gospodarcza, polityczna, społeczno – kulturowa. Wybór dokumentów.”, zawierająca niezbędne do poznania, w celu osiągnięcia założonych planów biznesowych dokumenty prawne, ukazujące złożone, wielowymiarowe relacje i regulacje w zakresie współpracy gospodarczej pomiędzy Turcją a Polską i Unią Europejską.
Poznanie warunkujących skuteczność wejścia na rynek turecki regulacji prawnych w zakresie handlu z Turcją, umożliwi Czytelnikowi efektywne, ale także bezpieczne rozpoczęcie działań biznesowych. Z kolei poznanie specyficznych regulacji, regulujących funkcjonowanie otoczenia politycznego i społeczno – kulturowego w ramach prowadzonej współpracy gospodarczej na terenie Turcji, pomoże uniknąć błędów podczas bezpośrednich kontaktów biznesowych z Turkami oraz umożliwi zrozumienie specyfiki funkcjonowania całego państwa i jej znaczenia dla wytworzenia się charakterystycznego ustroju państwa, systemu gospodarczego oraz kultury organizacyjnej lokalnych przedsiębiorstw.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

http://www.arabskie-locuples.strefa.pl/ http://www.izrael-locuples.strefa.pl Gniewomir Pieńkowski SERIA BIZNES NA BLISKIM WSCHODZIE TOM II POLSKA-TURCJA-UNIA EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA: GOSPODARCZA, POLITYCZNA SPOŁECZNO KULTUROWA WYBÓR DOKUMENTÓW Łódź 2015r. 3 Skład, redakcja i korekta techniczna: Wydawnictwo Locuples Projekt okładki: Wydawnictwo Locuples Niniejsza publikacja jest objęta ochroną prawa autorskiego. Uzyskany dostęp upoważnia wyłącznie do prywatnego użytku. Książka ani żadna jej część nie mogą być publikowane w całości ani w jakikolwiek inny sposób powielane bez zgody autora. Copyright©: Gniewomir Pieńkowski, Wydawnictwo Locuples ISBN: 978-83-65294-03-6 Łódź 2015r. 4 Spis treści Umowa zawarta w Ankarze dnia 9 września 1977 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych ..13 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, sporządzona w Ankarze dnia 24 października 1990 r 18 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r ...22 Układ o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzony w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r 40 Umowa sporządzona w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej o zmianie Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r .44 Protokół o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego Wysokiego Szczebla między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, podpisany w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r 46 Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzona w Ankarze dnia 4 października 1999 r ..49 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 3/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Polska-Turcja Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym definicji pojęcia produkty pochodzące i metod współpracy administracyjnej ..329 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 4/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Polska - Turcja Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, 5 dotyczącej tymczasowego skompensowania koncesji na bydło domowe żywe ustanowionej w załączniku B do Protokołu 2 339 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 3 kwietnia 2003 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji sił sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Turcji 342 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i innej przestępczości, podpisana w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r 343 Program realizacji umowy, podpisany w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r., między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006 .350 Umowa z dnia 22 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym zezwoleniu na wykonywanie pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub państwie przyjmującym .359 państwa wysyłającego w urzędu konsularnego Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia WE – Turcja z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca koncesje handlowe dotyczące przetworzonych produktów rolnych objętych decyzją nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej oraz decyzją nr 1/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie ustaleń mających zastosowanie do niektórych przetworzonych produktów rolnych oraz uchylająca decyzję nr 1/97 364 Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z Republiką Turcji oraz uchylająca decyzję 2006/35/WE 391 Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach i Narkomanii .410 Centrum Monitorowania Narkotyków Europejskiego 6 Rozporządzenie Komisji WE nr 402/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie procedur przywozu żyta z Turcji .411 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie postępów Turcji w 2007 r .415 Rozporządzenie rady WE nr 1256/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej- pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji w związku z postępowaniem zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96, - pochodzących z Tajlandii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia, - pochodzących z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia, - oraz kończące postępowania w odniesieniu do przywozu tego samego produktu pochodzącego z Bośni i Hercegowiny oraz z Turcji ..428 Rozporządzenie Komisji WE nr 1320/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007 512 Decyzja nr 1/2009 wspólnego komitetu ustanowionego na mocy umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (24 luty 2009r.) ...514 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z postępów Turcji w 2008 r ...554 Rozporządzenie Komisji WE nr 229/2009 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007 566 Rozporządzenie Komisji WE nr 532/2009 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w 7 ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007 ..568 Rozporządzenie Rady WRE nr 703/2009 z dnia 27 lipca 2009r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu walcówki pochodzącej z Republiki Mołdowy i Turcji 570 Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy 605 Rozporządzanie Komisji WE nr 933/2009 z dnia 6 października 2009r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w odniesieniu do otwierania niektórych kontyngentów taryfowych na przywóz do Wspólnoty produktów sektora mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji i administrowania tymi kontyngentami ..611 Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących wprowadzenia specjalnych warunków w odniesieniu do kontroli urzędowych dotyczących przywozu gruszek pochodzących lub wysyłanych z Turcji, z powodu wysokich poziomów pozostałości amitrazu ...615 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie dokumentu Komisji Europejskiej na 2009 r. na temat strategii rozszerzenia dotyczącej państw Bałkanów Zachodnich,Islandii i Turcji ..618 Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujące diagonalną kumulację pochodzenia pomiędzy Unią Europejską, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Czarnogórą, Serbią(1)i Turcją (31 grudzień 2009r.) ..627 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdania z postępów Turcji w 2009 r .630 8 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych z Turcją ..641 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania o postępach Turcji w 2010 r 648 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Warszawie dnia 6 czerwca 2011 r .662 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali pochodzących z Rosji i Turcji (1 listopada 2011r.) .666 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1228/2011 z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 429/73 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące przywozu do Wspólnoty niektórych towarów podlegających rozporządzeniu (EWG) nr 1059/69 i pochodzących z Turcji ...676 Decyzja nr 2/2012 komisji mieszanej UE – EFTA ds. uproszczenia formalności w obrocie towarowym (SAD) z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zaproszenia Turcji do przystąpienia do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD) .678 Decyzja nr 2/2012 komisji mieszanej UE – EFTA ds. wspólnej procedury tranzytowej z dnia 19 stycznia 2012 r.w sprawie zaproszenia Turcji do przystąpienia do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej ..680 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Turcji w 2011 r .682 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przyszłości kobiet w Turcji do 2020 r ..700 Rozporządzenie Komisji UE nr 699/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i 9 przewodów rurowych z żeliwa Turcji .713 lub ze stali pochodzących z Rosji i Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2008/97, (WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98 w zakresie przywozu oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji w odniesieniu do uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji ...757 Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stanowiska w odniesieniu do przyjęcia postanowień dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją .766 Rozporządzenie wykonawcze rady UE nr 78/2013 z dnia 17 stycznia 2013r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub ze stali pochodzących z Rosji i Turcji ...776 Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2013r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym, z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z byłej i Ukrainy 795 republiki Macedonii, Turcji jugosłowiańskiej Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE nr. 743/2013 z dnia 31 lipca 2013r. wprowadzające środki ochronne w odniesieniu do przywozu z Turcji małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi ...797 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych pstrągów tęczowych pochodzących z Turcji (15 luty 2014r) 799 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 255/2014 z dnia 26 lutego 2014r. zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 2008/97, (WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98 w zakresie przywozu oliwy z oliwek i innych produktów 10 rolnych z Turcji w odniesieniu do uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji .807 Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie (7 maja 2014r.) ...811 Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE nr 840/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 743/2013 wprowadzające środki ochronne w odniesieniu do przywozu z Turcji małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jego stosowania 835 Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE nr 1195/2014 z dnia 29 października 2014r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych pstrągów tęczowych pochodzących z Turcji ..837 Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2015/309 z dnia 26 lutego 2015 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych pstrągów tęczowych pochodzących z Turcji ...900 Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2015/316 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych pstrągów tęczowych pochodzących z Turcji ..932 Decyzja rady (UE) 2015/710 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turcji w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali w odniesieniu do zastąpienia Protokołu 1 do tej umowy, dotyczącego definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej, nowym protokołem, który w odniesieniu do reguł pochodzenia odwołuje się do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia ..934 Decyzja Rady (UE) 2015/709 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia UE-Turcja w odniesieniu do zastąpienia Protokołu 3 do decyzji nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja w sprawie systemu handlu produktami 11 rolnymi, dotyczącego definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej, nowym protokołem, który w odniesieniu do reguł pochodzenia sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia ...938 się do Regionalnej odwołuje konwencji w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/756 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawieszające niektóre koncesje związane z przywozem do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji 942 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/753 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przywozu do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji ..946 12 Wstęp to miejsce atrakcyjne także dla jest Współczesna Turcja jest atrakcyjnym partnerem biznesowym. Należy nie tylko do najszybciej rozwijających się państw świata, ale też jest jednym z najstabilniejszych państw w regionie Bliskiego Wschodu. Wiele produktów oferowanych przez tureckich partnerów jest innowacyjnych i wyjątkowych w skali świata. Z kolei tania i wykształcona siła robacza sprawia, że inwestorów zamierzających polepszyć jakość swoich produktów oraz ograniczyć koszty produkcji. W celu ułatwienia nawiązywania kontaktów biznesowych z partnerami biznesowymi z Turcji, w ramach serii: „Biznes na Bliskim Wschodzie” powstała publikacja: „Polska – Turcja – Unia Europejska. Współpraca: gospodarcza, polityczna, społeczno – kulturowa. Wybór dokumentów.”, zawierająca niezbędne do poznania, w celu osiągnięcia założonych planów biznesowych dokumenty prawne, ukazujące złożone, wielowymiarowe relacje i regulacje w zakresie współpracy gospodarczej pomiędzy Turcją a Polską i Unią Europejską. Poznanie warunkujących skuteczność wejścia na rynek turecki regulacji prawnych w zakresie handlu z Turcją, umożliwi Czytelnikowi efektywne, ale także bezpieczne rozpoczęcie działań biznesowych. Z kolei poznanie specyficznych regulacji, regulujących funkcjonowanie otoczenia politycznego ramach prowadzonej współpracy gospodarczej na terenie Turcji, pomoże uniknąć błędów podczas bezpośrednich kontaktów biznesowych z Turkami oraz umożliwi zrozumienie specyfiki funkcjonowania całego państwa i jej znaczenia dla wytworzenia się charakterystycznego ustroju państwa, systemu gospodarczego oraz kultury organizacyjnej lokalnych przedsiębiorstw. i społeczno – kulturowego w Zapraszam do lektury Gniewomir Pieńkowski 13 M.P.2003.4.46 UMOWA zawarta w Ankarze dnia 9 września 1977 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, (M.P. z dnia 16 stycznia 2003 r.) Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Republiki Turcji, dążąc do ułatwienia i uregulowania przewozów drogowych podróżnych lub ładunków między dwoma krajami, jak również w tranzycie przez ich terytoria, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do przewozów podróżnych i ładunków, wykonywanych między dwoma krajami oraz w tranzycie przez ich terytoria pojazdami zarejestrowanymi na terytorium jednej z Umawiających się Stron. Definicje Artykuł 2 a)Określenie przewoźnik oznacza osobę fizyczną lub prawną, która bądź w Polsce, bądź w Turcji jest uprawniona, zgodnie z ustawami i przepisami jej kraju, do wykonywania przewozów podróżnych lub ładunków. b)Określenie pojazd oznacza: (i)pojazdy drogowe o napędzie mechanicznym zbudowane dla przewozu podróżnych lub ładunków bądź dla ciągnienia pojazdów zbudowanych dla przewozu osób lub ładunków; (ii)zespół pojazdów składający się z wymienionego w punkcie (i) pojazdu oraz przyczep bądź naczep zbudowanych dla przewozu podróżnych lub ładunków. c)Określenie regularny przewóz oznacza przewóz podróżnych między terytoriami obu Umawiających się Stron na określonej trasie, według rozkładu i taryf wcześniej ustalonych. d)Określenie tranzytowy oznacza regularny przewóz rozpoczynający się na terytorium jednej z Umawiających się Stron i kończący się na terytorium kraju trzeciego, przebiegający tranzytem przez terytorium kraju trzeciego, przebiegający tranzytem przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez zabierania ani pozostawiania podróżnych. e)Określenie przewóz wahadłowy oznacza zorganizowany przewóz podróżnych z góry zgrupowanych, w celu wykonania wielokrotnych przewozów tam i z powrotem z tego samego miejsca odjazdu do tego samego miejsca przeznaczenia. Każda grupa składająca się z podróżnych, którzy odbyli podróż w jednym kierunku, jest zabierana w miejscu odjazdu podczas podróży późniejszej. regularny przewóz 14 Przez miejsce odjazdu lub przeznaczenia rozumie się miejscowość odjazdu lub przeznaczenia, jak i jej okolice. Zabieranie lub pozostawianie podróżnych w czasie przejazdu jest zabronione. Pierwsza podróż powrotna i ostatnia podróż pojazdu w drodze po pasażerów z serii podróży wahadłowych odbywają się w stanie próżnym, f)Określenie przejazd przy zamkniętych drzwiach (przewóz turystyczny) oznacza przewóz jednej i tej samej grupy podróżnych jednym i tym samym pojazdem bez zabierania ani pozostawiania podróżnych, od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca powrotu, przy czym oba te punkty powinny się znajdować na terytorium kraju, gdzie pojazd jest zarejestrowany. g)Określenie podróż w stanie próżnym oznacza podróż w stanie próżnym pojazdu zarejestrowanego na terytorium jednej z Umawiających się Stron dla zabrania podróżnych lub załadowania towarów na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu ich przewiezienia na terytorium kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. h)Określenie przewóz podróżnych oznacza przewóz osób pojazdami mogącymi przewieźć 9 podróżnych, oprócz kierowcy. i)Określenie przewóz tranzytowy oznacza przewozy podróżnych i ładunków wykonywane z terytorium jednej z Umawiających się Stron między dwoma punktami, a miejsca odjazdu i przeznaczenia znajdują się poza terytorium drugiej Umawiającej się Strony. j)Określenie zezwolenie oznacza zezwolenie wydane dla pojazdu drogowego zarejestrowanego na terytorium jednej z Umawiających się Stron przez właściwe władze drugiej Umawiającej się Strony w celu umożliwienia temu pojazdowi wjazdu i wyjazdu bądź przejazdu tranzytem przez terytorium tej Strony, jak również inne zezwolenia przewidziane w niniejszej umowie. Artykuł3 Przewóz podróżnych ładunków wykonywany pojazdami drogowymi zarejestrowanymi na terytorium jednej z Umawiających się Stron między dwoma punktami znajdującymi się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony jest zabroniony. Przewóz podróżnych Artykuł 4 Regularny przewóz i podróż w stanie próżnym wykonywane przez pojazdy drogowe zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron podlegają systemowi zezwoleń. Ten wymóg nie dotyczy podróży tranzytowych w stanie próżnym. Zezwolenie takie będzie udzielane na wniosek właściwej władzy kraju przewoźnika wystosowany na piśmie do właściwej władzy drugiej Umawiającej się Strony. Forma składania wniosku, właściwe władze, jak również inne sprawy dotyczące regularnego przewozu i podróży w stanie próżnym, będą ustalone w protokole. i/lub 15 terytoriami Umawiających się Stron, nie podlegają terytorium drugiej Umawiającej Artykuł5 Przewozy wykonywane pojazdami zarejestrowanymi na terytorium Umawiających się Stron, inne niż wymienione w artykule 4 niniejszej umowy, nie będą podlegały systemowi zezwoleń. Artykuł 6 Zasady taryfowe stosowane do regularnych przewozów podróżnych będą wspólnie uzgadniane przez właściwe władze Umawiających się Stron. Taryfy będą mogły być w razie potrzeby poddane rewizji lub zmienione w drodze korespondencyjnej między właściwymi jednostkami Umawiających się Stron. Przewozy ładunków Artykuł 7 a)Pojazdy drogowe, w tym również przyczepy i naczepy, zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron i używane do przewozu ładunków między systemowi kontyngentowania dla wjazdu i wyjazdu. b)Pojazdy drogowe, w tym również przyczepy i naczepy, zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron i używane do przewozu w tranzycie przez systemowi kontyngentowania. c)Roczne kontyngenty zezwoleń będą ustalane przez Komisję Mieszaną przewidzianą w artykule 17 niniejszej umowy lub w drodze wymiany korespondencji między właściwymi władzami Umawiających się Stron. d)Zezwolenie będzie uprawniać przewoźnika jednej z Umawiających się Stron do wykonania przejazdu w tranzycie przez terytorium drugiej Strony i będzie ważne na podróż tam i z powrotem. Artykuł 8 Przewozy wykonywane poza kontyngentem będą ustalone w Protokole. Zezwolenia będą wydrukowane w językach obu Umawiających się Stron według wzoru ustalonego we wspólnym porozumieniu przez właściwe władze. Zezwolenia powinny znajdować się w pojeździe i być okazywane na każde żądanie funkcjonariuszy dokonujących kontroli. Druki zezwoleń będą wymieniane in blanco bezpłatnie, najpóźniej w miesiącu listopadzie każdego roku między właściwymi władzami każdej Umawiającej się Strony. Artykuł9 Pojazdy drogowe zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron, które wykonały przewóz ładunków do drugiej Umawiającej się Strony, mogą, w drodze powrotnej, zabierać ładunki z przeznaczeniem do ich kraju. się Strony, podlegają 16 Artykuł 10 Wjazd pojazdu w stanie próżnym, zarejestrowanego w jednej z Umawiających się Stron, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu zabrania ładunków z przeznaczeniem do kraju rejestracji lub do kraju trzeciego wymaga zezwolenia specjalnego. Obie Umawiające się Strony zgodziły się rozpatrywać w duchu życzliwości i w trybie przyspieszonym wnioski składane w sprawie takich zezwoleń specjalnych. Postanowienia finansowe Artykuł 11 a)Pojazdy drogowe, w tym również przyczepy i naczepy, w stanie próżnym lub ładownym, używane do przewozu ładunków między obydwoma krajami i zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron, nie podlegają żadnym podatkom, opłatom, należnościom lub innym płatnościom. b)Pojazdy drogowe, w tym również przyczepy i naczepy, w stanie próżnym lub ładownym, zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron i używane do przewozu ładunków w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony, podlegają podatkom, opłatom i innym obciążeniom przewidzianym przez prawodawstwo wewnętrzne tej drugiej Strony. c)Wszystkie rodzaje przewozów podróżnych pojazdami zarejestrowanymi na terytorium jednej z Umawiających się Stron nie podlegają żadnym podatkom, opłatom lub obciążeniom na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł12 Płatności, które powinny być dokonywane w myśl postanowień niniejszej umowy, będą uiszczane w walutach wymienialnych. Postanowienia ogólne Artykuł 13 Paliwo znajdujące się w typowych zbiornikach pojazdów jest zwolnione od opłat celnych, jak również od wszelkich innych podatków i opłat. Przez zbiornik typowy należy rozumieć zbiornik skonstruowany przez tę samą fabrykę co pojazd. Całkowite zwolnienie od należności i opłat przyznaje się przy wwozie czasowym części zamiennych przeznaczonych do naprawy uszkodzonego pojazdu drogowego znajdującego się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Części zastąpione są wywożone lub niszczone pod kontrolą celną. Artykuł14 Przewoźnicy i personel pojazdów obowiązani są przestrzegać postanowień niniejszej umowy, jak również przepisów prawnych dotyczących przewozów i ruchu drogowego, obowiązujących na terytorium Umawiających się Stron. 17 się z warunkami Artykuł 15 Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo wymagania na swoim terytorium specjalnych zezwoleń na przewozy wykonywane pojazdami samochodowymi, których ciężar lub rozmiary, z ładunkiem lub bez ładunku, przekraczają ciężar lub rozmiary dopuszczone na tym terytorium. Wymienione przewozy powinny odbywać zgodnie przewidzianymi w tych zezwoleniach specjalnych. Artykuł16 Wewnętrzne prawodawstwo każdej z Umawiających się Stron ma zastosowanie do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie. Postanowienia konwencji i umów międzynarodowych, których stronami są Polska i Turcja, będą miały również zastosowanie. Artykuł 17 1.Właściwe władze Umawiających się Stron ustalają w Protokole wykonawczym sposoby dotyczące wykonywania niniejszej umowy. 2.Właściwe władze Umawiających się Stron utworzą Komisję Mieszaną w celu zapewnienia wykonywania niniejszej umowy. 3.Komisja Mieszana zbiera się w razie potrzeby na żądanie właściwych władz jednej z Umawiających się Stron, na przemian, na terytorium każdej z Umawiających się Stron. Artykuł 18 Właściwe władze Umawiających się Stron podejmą starania o udzielanie, w trybie przyspieszonym, kierowcom i personelowi wykonującym międzynarodowe przewozy drogowe, wiz wielokrotnych i długoterminowych. Artykuł19 Niniejsza umowa będzie zatwierdzona zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wejdzie ostatecznie w życie w dniu ostatniej notyfikacji o zatwierdzeniu. Jednakże Umawiające się Strony uzgodniły, że postanowienia niniejszej umowy wejdą prowizorycznie w życie z dniem jej podpisania. Umowa ta będzie obowiązywała przez okres jednego roku, licząc od dnia jej ostatecznego wejścia w życie, i będzie milcząco przedłużana z roku na rok, jeżeli jedna z Umawiających się Stron nie wypowie jej na piśmie w terminie co najmniej trzech miesięcy przed datą upływu jej ważności. Zawarto w Ankarze dnia 9 września 1977 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach w języku francuskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc. 18 Dz.U.1995.106.521 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, sporządzona w Ankarze dnia 24 października 1990 r. (Dz. U. z dnia 15 września 1995 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 24 października 1990 r. została sporządzona w Ankarze Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury w następującym brzmieniu: UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Turcji, zwane dalej Umawiającymi się Stronami , - pragnąc umocnić wzajemne zaufanie i przyjazne stosunki między obydwoma Państwami, - dążąc do umocnienia stosunków kulturalnych oraz rozwoju działań na rzecz postępu we współpracy w zakresie nauki, oświaty i kultury między obydwoma Państwami, - przekonane, iż wymiana i współpraca w wyżej wymienionych dziedzinach przyczynia się do lepszego wzajemnego poznania się oraz zrozumienia między narodami Polski i Turcji, - zdecydowane uwzględniać i stosować postanowienia Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, podpisanego w Helsinkach dnia 1 sierpnia 1975 r., oraz dokumentów późniejszych spotkań, uzgodniły, co następuje: Artykuł I Umawiające się Strony będą rozwijać łączące je stosunki w dziedzinie nauki i oświaty przez: a)promowanie i wspieranie współpracy i wymiany między instytucjami naukowymi i badawczymi oraz uczelniami wyższymi obu Państw, b)sprzyjanie i ułatwianie rozwoju studiów polonistycznych w Turcji oraz studiów turkologicznych w Polsce, w tym nauczania języka oraz literatury, 19 i wspieranie wizyt językowe, naukowo-badawcze oraz kursy c)sprzyjanie i wymiany profesorów uniwersytetów, wykładowców, specjalistów oraz nauczycieli w celu wymiany myśli i doświadczeń, wygłaszania wykładów, nauczania oraz prowadzenia prac badawczych, d)udzielanie stypendiów na staże podyplomowe obywatelom drugiej Strony, e)sprzyjanie i ułatwianie współpracy i wymiany w dziedzinie metodyki nauczania i materiałów dydaktycznych, f)sprzyjanie i ułatwianie współpracy między wydawnictwami, działaczami naukowymi i oświatowymi oraz instytucjami tego rodzaju, a także wymiany podręczników, leksykonów oraz innych prac naukowych w celu osiągnięcia pełniejszej wiedzy i zapewnienia właściwej prezentacji państwa drugiej Strony, g)sprzyjanie i ułatwianie współpracy i wymiany informacji między specjalistami z obu Państw w sprawie możliwości wzajemnego uznawania dyplomów i stopni naukowych oraz innych kwalifikacji akademickich. Artykuł II Umawiające się Strony będą popierać rozwój współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych. Artykuł III Umawiające się Strony będą rozwijać współpracę w dziedzinie kultury i sztuki, tj. literatury, muzyki, i konserwacji zabytków, plastyki, wydawnictw, bibliotekarstwa, a także w dziedzinie radia i telewizji oraz wideo, jak również w dziedzinach architektury i archiwistyki przez inicjowanie i wspieranie: a)wizyt pisarzy, kompozytorów, artystów, innych osób zaangażowanych w działalność kulturalną i twórczą, w celu wymiany myśli i doświadczeń, b)wizyt mających na celu wymianę informacji oraz zbieranie specjalistycznych materiałów w dziedzinie ochrony i rewaloryzacji przedmiotów artystycznych i zabytkowych, a także konserwacji miejsc i obiektów zabytkowych, c)wizyt artystów, zespołów teatralnych, muzycznych i tanecznych, orkiestr oraz innych zespołów artystycznych, dyrygentów i reżyserów, d)organizacji wystaw w dziedzinie sztuki, kultury, dziedzictwa historycznego oraz oświaty, e)przekładu i publikacji dzieł literatury, sztuki i kultury kraju drugiej Strony, np. w drodze wizyty pisarzy i tłumaczy dzieł literatury oraz spotkania wydawców, f)kontaktów między wydawcami encyklopedii w celu zapewnienia właściwej prezentacji obu krajów w encyklopediach i innych materiałach, g)włączenia do repertuaru artystów oraz zespołów muzycznych i teatralnych kraju dzieł muzycznych i dramatycznych autorów drugiego kraju, h)rozwoju współpracy w dziedzinie sztuki kinematograficznej, w tym kontaktów między filmowcami, wymiany filmów fabularnych, dokumentalnych, naukowych i animowanych, koprodukcji filmowej oraz udziału w festiwalach filmowych, teatru, muzealnictwa filmowców oraz 20 stowarzyszeniami i innymi i bibliotekami, informacji między muzeami, instytucjami i)organizacji w jednym kraju manifestacji kultury i sztuki drugiego kraju z okazji rocznic kulturalnych i innych znaczących wydarzeń, j)wymiany książek, publikacji, artykułów wydawnictwami, kulturalnymi. Artykuł IV Umawiające się Strony będą ułatwiać osobom przybywającym w ramach postanowień niniejszej umowy dostęp do archiwów, bibliotek i muzeów państwa przyjmującego. Artykuł V Umawiające się Strony będą sprzyjać współpracy między agencjami prasowymi, stowarzyszeniami prasowymi, organizacjami radia i telewizji, a także wydawcami gazet i periodyków obydwu Państw oraz popierać wymianę wizyt dziennikarzy i reporterów. Artykuł VI Umawiające się Strony będą popierać kontakty młodzieży i współpracę między organizacjami młodzieżowymi obydwu Państw. Artykuł VII Umawiające się Strony będą sprzyjać współpracy między organizacjami sportowymi, udziałowi w zawodach sportowych oraz wymianie trenerów, techników sportowych i sędziów. Artykuł VIII Umawiające się Strony będą ułatwiać udział przedstawicieli drugiej strony w seminariach, festiwalach, konkursach, konferencjach, sympozjach i spotkaniach, dotyczących dziedzin objętych niniejszą umową, a odbywających się w którymkolwiek z obydwu Państw. Artykuł IX Umawiające się Strony uczynią wszystko, co będzie w ich mocy, na rzecz realizacji niniejszej umowy, zawierając w tym celu, na ustalone okresy, programy współpracy i wymiany, a także będą uzgadniać postanowienia finansowe i inne związane z ich realizacją. Ich treść uzgadniana będzie na spotkaniach przedstawicieli Umawiających się Stron organizowanych przed upływem danego okresu. Negocjacje takie odbywać się będą na przemian w każdym z obydwu Państw. Częstsze spotkania przeglądowe mogą być organizowane za obopólnym porozumieniem. 21 i przepisami obowiązującymi na Artykuł X Wszelkie działania podejmowane w ramach niniejszej umowy będą pozostawać w zgodzie z ustawodawstwem terytorium Umawiającej się Strony, na którym będą podejmowane. Artykuł XI Umawiające się Strony będą sprzyjać jak najszerszemu udziałowi oraz wsparciu ze strony instytucji rządowych, jak i pozarządowych na rzecz programów i działań objętych niniejszą umową, zdążając jednocześnie do nawiązywania w ramach tych programów bezpośrednich kontaktów miedzy osobami, organizacjami rządowymi, pozarządowymi i społecznymi. Kontakty takie mogą obejmować zawieranie protokołów w sprawach wzajemnie korzystnych działań. Artykuł XII Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Warszawie. Artykuł XIII Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu. Umowę niniejszą sporządzono w Ankarze dnia 24 października 1990 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, tureckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający. Po zaznajomieniu się z powyższą umową w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: - została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, - jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, - będzie niezmiennie zachowywana. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie, dnia 12 grudnia 1991 r. 22 Dz.U.1997.11.58 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r. (Dz. U. z dnia 7 lutego 1997 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 3 listopada 1993 r. została sporządzona w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku w następującym brzmieniu: UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Tureckiej, pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Zakres podmiotowy Niniejsza umowa dotyczy osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach. Artykuł 2 Podatki, których dotyczy umowa 1.Niniejsza umowa dotyczy - bez względu na sposób poboru - podatków od dochodu i majątku, które pobiera się na rzecz Umawiającego się Państwa lub jego jednostek terytorialnych bądź władz lokalnych. 2.Za podatki od dochodu i majątku uważa się wszystkie podatki, które nakłada się od całego dochodu, od całego majątku albo od części dochodu lub majątku, w tym podatki od zysku z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego lub nieruchomego, podatki od ogólnej kwoty wynagrodzeń wypłacanych przez przedsiębiorstwa, jak również podatki od przyrostu majątku. 3.Do aktualnie istniejących podatków, których dotyczy umowa, należą: a)w Polsce: 23 o wszelkich zasadniczych zmianach, dokonanych w I.podatek dochodowy od osób fizycznych; II.podatek dochodowy od osób prawnych; (zwane dalej podatkami polskimi ); b)w Turcji: I.podatek dochodowy (Gelir Vergisi); II.podatek dochodowy od osób prawnych (Kurumlar Vergisi); III.danina od podatku dochodowego i od podatku dochodowego od osób prawnych; (zwane dalej podatkami tureckimi ). 4.Niniejsza umowa ma także zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub zasadniczo podobnego rodzaju, które po podpisaniu niniejszej umowy będą wprowadzone przez każde z Umawiających się Państw obok lub zamiast istniejących podatków. Właściwe władze Umawiających się Państw będą informowały się wzajemnie ich ustawodawstwach podatkowych. Artykuł 3 Ogólne definicje 1.W rozumieniu niniejszej umowy, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej: a)(I) określenie Polska oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również obszar morski poza morzem terytorialnym Polski, na którym Polska może, na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym, sprawować prawa do badania i wykorzystania dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych; (II)określenie Turcja oznacza terytorium Turcji, morze terytorialne, jak również obszary morskie, nad którymi Turcja z prawem lub suwerenne prawa w zakresie badania, międzynarodowym eksploatacji, ochrony i zarządzania zasobami naturalnymi; b)określenia Umawiające się Państwo oznaczają, zależnie od kontekstu, Polskę lub Turcję; c)określenie podatek oznacza każdy podatek objęty artykułem 2 niniejszej umowy; d)określenie osoba obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne zrzeszenie osób; e)określenie spółka oznacza każdą osobę prawną lub jakąkolwiek inną jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną; f)określenie siedziba prawna oznacza w odniesieniu do Turcji siedzibę prawną zarządu głównego, zarejestrowaną zgodnie z tureckim Kodeksem handlowym, lub w przypadku Polski miejsce zarządu zgodnie z polskim Kodeksem handlowym; g)określenie obywatele oznacza wszelkie osoby fizyczne posiadające obywatelstwo Umawiającego się Państwa oraz wszelkie osoby prawne, spółki osobowe lub stowarzyszenia utworzone na podstawie obowiązującego prawa w Umawiającym się Państwie; h)określenia i przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa oznaczają odpowiednio i drugie Umawiające się Państwo jednego Umawiającego przedsiębiorstwo się Państwa jurysdykcję sprawuje zgodnie 24 przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie; i)określenie właściwa władza oznacza: 1)w przypadku Polski - Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela, 2)w przypadku Turcji - Ministra Finansów i Ceł lub jego upoważnionego przedstawiciela; j)określenie komunikacja międzynarodowa oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym albo pojazdem drogowym eksploatowanym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy statek morski, statek powietrzny lub pojazd drogowy jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie. 2.Przy stosowaniu niniejszej umowy przez Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej nie zdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa danego Umawiającego się Państwa w zakresie podatków, do których stosuje się niniejszą umowę. Artykuł 4 Miejsce zamieszkania lub siedziba 1.W rozumieniu niniejszej umowy określenie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, siedzibę prawną zarządu głównego albo inne kryterium o podobnym charakterze. 2.Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 tego artykułu osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony według następujących zasad: a)osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w Państwie, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych); b)jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa; c)jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem; d)jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Umawiających się Państw lub jeżeli nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną tę sprawę w drodze wzajemnego porozumienia. 3.Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 tego artykułu osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą 25 siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu. Jeżeli jednak miejsce faktycznego zarządzania działalnością osoby znajduje się w jednym z Umawiających się Państw, a jej siedziba prawna znajduje się w drugim Umawiającym się Państwie, to właściwe władze Umawiających się Państw określą, w drodze wzajemnego porozumienia, to Umawiające się Państwo, którego spółka będzie uważana za mającą na jego obszarze siedzibę w rozumieniu niniejszej umowy. Artykuł 5 Zakład 1.W rozumieniu niniejszej umowy określenie zakład oznacza stałą placówkę, poprzez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. 2.Określenie zakład obejmuje w szczególności: a)miejsce zarządu; b)filię; c)biuro; d)zakład fabryczny; e)warsztat oraz f)kopalnię albo źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych; g)plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne, lecz tylko wtedy, gdy trwają one dłużej niż 12 miesięcy. 3.Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu określenie zakład nie obejmuje: a)użytkowania placówek w celu składowania, wystawiania albo wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa; b)utrzymywania zapasów dóbr lub towarów, należących do przedsiębiorstwa, wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania; c)utrzymywania zapasów dóbr lub towarów, należących do przedsiębiorstwa, wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo; d)utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa; e)utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa każdej innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym; f)utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności wymienionych pod literami od a) do e), pod warunkiem że całokształt działalności stałej placówki, wynikający z takiego połączenia, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy. 4.Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, jeżeli osoba - inna aniżeli niezależny przedstawiciel, do którego mają zastosowanie postanowienia ustępu 5 - działa w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa tym Państwie i zwyczajowo wykonuje w i jeżeli posiada ona 26 pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa, to uważa się, że to przedsiębiorstwo posiada zakład w tym Państwie w zakresie wszelkiej działalności prowadzonej przez daną osobę na rzecz przedsiębiorstwa, chyba że działalność tej osoby jest ograniczona do czynności wymienionych w ustępie 3, które, jeżeli wykonywane są za pośrednictwem placówki, nie powodują przekształcenia tej placówki w zakład na podstawie postanowień tego ustępu. 5.Nie uważa się, że przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że prowadzi ono w tym Państwie działalność przez maklera, komisanta albo każdego innego niezależnego przedstawiciela, jeżeli te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności. 6.Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby jakąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki. Artykuł 6 Dochód z nieruchomości 1.Dochód uzyskiwany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z rolnictwa i leśnictwa), położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany tylko w tym drugim Państwie. 2.Określenie majątek nieruchomy ma znaczenie zgodne z prawem tego Państwa, w którym dany majątek jest położony. Określenie to obejmuje w każdym przypadku wszelkie mienie przynależne do majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz wykorzystywany w gospodarstwach rolnych i leśnych i wszelkiego rodzaju stanowiska rybołówcze oraz prawa, do których mają zastosowanie ogólne normy dotyczące prawa własności ziemi, prawa użytkowania majątku nieruchomego i prawa do zmiennych lub stałych świadczeń z tytułu eksploatacji lub prawa do eksploatacji pokładów mineralnych, źródeł i innych zasobów naturalnych; statki morskie, barki, pojazdy drogowe i statki powietrzne nie stanowią majątku nieruchomego. 3.Postanowienia ustępu 1 stosuje do dochodów uzyskiwanych z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy, jak również każdego innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego. 4.Postanowienia ustępów 1 i 3 stosuje się również do dochodu z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa oraz do dochodu z majątku nieruchomego, który służy do wykonywania wolnego zawodu. Artykuł 7 Zyski przedsiębiorstw 1.Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim 27 ten tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. 2.Z uwzględnieniem postanowień ustępu 3, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, jakie mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako i był całkowicie niezależny w stosunkach z samodzielne przedsiębiorstwo przedsiębiorstwem, którego jest zakładem. 3.Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczenie wydatków ponoszonych dla i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym zakład jest położony, czy gdzie indziej. 4.Nie można przypisać zakładowi zysku tylko z tytułu samego zakupu dóbr lub towarów przez ten zakład dla przedsiębiorstwa. 5.Jeżeli w zyskach mieszczą się dochody, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej umowy, postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia tego artykułu. Artykuł 8 Transport międzynarodowy 1.Zyski osiągane przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa z eksploatacji w komunikacji międzynarodowej statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. 2.Postanowienia ustępu 1 tego artykułu mają również zastosowanie do zysków osiągniętych z uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym przedsiębiorstwie lub w międzynarodowym związku eksploatacyjnym. Artykuł 9 Przedsiębiorstwa powiązane 1.Jeżeli: a)przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada udział bezpośredni bądź pośredni w zarządzaniu, kontroli lub w kapitale przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa albo b)te same osoby posiadają bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu, kontroli lub w kapitale przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa i przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa i jeżeli w jednym i w drugim przypadku między dwoma przedsiębiorstwami w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych zostaną umówione lub narzucone warunki, różniące się od warunków, które by ustaliły między sobą niezależne przedsiębiorstwa, to zyski, które osiągnęłoby jedno z przedsiębiorstw bez 28 tytułu przedsiębiorstwo tych warunków, ale których z powodu tych warunków nie osiągnęło, mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane. 2.Jeżeli jedno Umawiające się Państwo włącza do zysków własnego przedsiębiorstwa również i opodatkowuje odpowiednio zyski przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, z których to zostało opodatkowane w tym drugim Państwie, a zyski w ten sposób połączone są zyskami, które, zdaniem pierwszego Państwa, osiągnęłoby jego przedsiębiorstwo, gdyby warunki uzgodnione między tymi dwoma przedsiębiorstwami były warunkami, które byłyby uzgodnione między niezależnymi przedsiębiorstwami, wówczas to drugie Państwo dokona odpowiedniej korekty kwoty podatku zapłaconego od tych zysków w tym drugim Państwie, jeżeli uzna ono taką korektę za uzasadnioną. Przy ustalaniu korekty będą odpowiednio uwzględnione inne postanowienia niniejszej umowy, a właściwe władze Umawiających się Państw będą porozumiewać się ze sobą, jeżeli będzie to konieczne. Artykuł 10 Dywidendy 1.Dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. 2.Jednakże takie dywidendy mogą być opodatkowane również w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale gdy odbiorca jest właścicielem dywidend, podatek tak wymierzony nie może przekroczyć: a)10 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (z wyłączeniem spółki osobowej), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 ; b)15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich innych przypadkach. 3.Użyte w tym artykule określenie dywidendy oznacza dochody z akcji, akcji gratisowych, praw do pobierania korzyści, z akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji, a także dochody z funduszu inwestycyjnego i powierniczego. 4.Zyski spółki Umawiającego się Państwa, prowadzącej działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie za pośrednictwem położonego tam zakładu, mogą, po opodatkowaniu ich na mocy artykułu 7, być opodatkowane od pozostałej kwoty w Umawiającym się Państwie, w którym położony jest zakład. Jednakże taki podatek nie może przekroczyć 15 kwoty tych zysków po odliczeniu z nich podatku od osób prawnych, nałożonego w tym drugim Państwie. 5.Postanowień ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie stosuje się, jeżeli odbiorca dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba 29 spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w tym Państwie bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona, i gdy udział, z którego tytułu wypłaca się dywidendy, rzeczywiście wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7. 6.Z uwzględnieniem postanowień ustępu 4, jeżeli spółka, której siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie, osiąga zyski albo dochody z drugiego Umawiającego się Państwa, to drugie Państwo nie może ani obciążać podatkiem dywidend wypłacanych przez tę spółkę, z wyjątkiem przypadku, gdy takie dywidendy są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym drugim Państwie, lub przypadku, gdy udział, z którego tytułu dywidendy są wypłacane, rzeczywiście wiąże się z działalnością zakładu lub stałej placówki położonej w drugim Państwie, ani też obciążać nie wydzielonych zysków spółki podatkiem od nie wydzielonych zysków, nawet gdy wypłacone dywidendy lub nie wydzielone zyski całkowicie lub częściowo pochodzą z zysków albo dochodów osiągniętych w tym drugim Państwie. Artykuł 11 Odsetki 1.Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. 2.Jednakże odsetki takie mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz jeżeli odbiorca jest ich właścicielem, podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto tych odsetek. 3.Niezależnie od postanowień ustępu 2, a)odsetki powstałe w Umawiającym się Państwie i należne Rządowi drugiego Umawiającego się Państwa, w tym jego władzom lokalnym, Bankowi Centralnemu drugiego Umawiającego się Państwa; b)odsetki należne od pożyczek popieranych przez ten Rząd są wolne od podatku w pierwszym wymienionym Państwie. 4.Określenie odsetki , użyte w tym artykule, oznacza dochód od pożyczek rządowych, obligacji lub skryptów dłużnych zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych hipoteką lub prawem do udziału w zyskach dłużnika i w zyskach od wszelkiego rodzaju roszczeń, jak również innego rodzaju dochody, które według ustawodawstwa podatkowego Państwa, z którego pochodzą, zrównane są z dochodami z pożyczek. 5.Postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli odbiorca odsetek, będący ich właścicielem, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, w którym powstają odsetki, działalność zarobkową poprzez położony tam zakład bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zaw
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polska – Turcja – Unia Europejska. Współpraca: gospodarcza, polityczna, społeczno – kulturowa. Wybór dokumentów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: