Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00491 014105 11055684 na godz. na dobę w sumie
Polska koncepcja legislacyjna spółki komandytowo-akcyjnej - ebook/pdf
Polska koncepcja legislacyjna spółki komandytowo-akcyjnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 515
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-1944-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Spółka komandytowo-akcyjna jest nowym typemspółki w polskim porządku prawnym, któryłączy w sobie w jednej formie organizacyjno-prawnejzarówno elementy osobowe, jak i kapitałowe.Jej istota gospodarcza wyraża się w powiązaniutzw. inwestora aktywnego (komplementariusza)z inwestorem pasywnym (akcjonariuszem). Najnowszebadania odnośnie tej formy organizacyjno-prawnej są zgodne co do tego, że jest to spółkaposiadająca wiele zalet, których nie są w staniezaoferować inne spółki kapitałowe. Z pewnościąnajwiększą zaletą jest możliwość kształtowania jejwewnętrznej struktury przy wykorzystaniu zasadyautonomii statutowej w stosunkowo dużym zakresie,co odróżnia ją diametralnie od spółki akcyjnej.Ponadto dostęp spółki komandytowo-akcyjnej dogiełdy papierów wartościowych przy jednoczesnymzachowaniu wpływu komplementariuszy nalosy przedsiębiorstwa stanowi dużą zaletę w porównaniudo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.Podkreśla się też zasadność tej formy prawnejspółki dla tzw. 'przedsiębiorstw rodzinnych'.W niniejszej rozprawie poddano krytycznej analizieprzepisy o spółce komandytowo-akcyjnej na tleobowiązujących regulacji Kodeksu spółek handlowych,przedstawione zostały również propozycjeich modyfikacji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polska koncepcja legislacyjna spółki komandytowo-akcyjnej Robert Lewandowski monografi e Stan prawny na 1 listopada 2007 r. Redaktor prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka Skład i łamanie: Agencja Wydawnicza „MakPrint” © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007 ISBN 978-83-7526-537-8 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. (022) 535 80 00 31-156 Kraków, ul. Zacisze 7 tel. (012) 630 46 00 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl Księgarnia internetowa: www.profinfo.pl Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnictw Naukowych Sp. z o.o., ul. Wydawnicza 1/3, 92-333 Łódź Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1 Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Cele i teza pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zakres analizy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Metoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2 Modele regulacji spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . 1. Model francusko-niemiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Model szwajcarsko-włoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Polska koncepcja spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3 Niemiecki model spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . 1. Natura prawna spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przepisy regulujące spółkę komandytowo-akcyjną . . . . . . . . . . . . 3. Założyciele spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Status założycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Podmiotowość prawna założycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Akcjonariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Komplementariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2.1. Zdolność do podejmowania czynności prawnych . . 3.2.2.2. Komplementariusz jako osoba fizyczna . . . . . . . . . . . 3.2.2.3. Komplementariusz jako osoba prawna prawa prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 27 27 30 32 36 37 39 41 44 44 45 46 46 47 47 47 47 48 48 Spis treści 3.2.2.4. Komplementariusz jako osoba prawna prawa publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wspólnicy i organy spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . 4.1. Stosunek prawny pomiędzy wspólnikami i organami . . . . . . . . . . . 4.1.1. Organy obligatoryjne ustawowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2. Organy fakultatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3. Stosunek prawny pomiędzy wspólnikami i organami . . . . . . . . 4.1.3.1. Komplementariusze i walne zgromadzenie . . . . . . . . 4.1.3.2. Komplementariusze i rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . 4.1.3.3. Rada nadzorcza i walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . 4.2. Pozycja prawna komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Prawa i obowiązki w charakterze wspólnika . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.1. Prawo głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.1.1. Przedmiot prawa głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.1.2. Prawo głosu w charakterze wspólnika . . . . 4.2.1.1.3. Zgromadzenie komplementariuszy . . . . . . 4.2.1.1.4. Liczba głosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.1.5. Większości przy podejmowaniu uchwał . . 4.2.1.1.6. Zakres autonomii woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.1.7. Wykluczenie prawa głosu . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.2. Prawo do kontroli i do informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.3. Actio pro socio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.4. Odpowiedzialność komplementariusza wobec spółki 4.2.2. Prawa i obowiązki w charakterze organu . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1. Prawo do prowadzenia spraw spółki . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1.1. Reżim prawny uprawnienia do prowadzenia spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1.2. Rodzaj i zakres uprawnienia do prowadzenia spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1.2.1. Sprawy zwyczajne . . . . . . . . . . . 4.2.2.1.2.2. Sprawy nadzwyczajne . . . . . . . 4.2.2.1.2.3. Sprawy o podstawowym zna- czeniu dla spółki . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1.3. Obowiązek staranności i odpowiedzialność za jego naruszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1.3.1. Obowiązek staranności . . . . . . . 4.2.2.1.3.2. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków staranności . . . . . . 4.2.2.2. Reprezentacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.2.1. Organy uprawnione do reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . 55 55 55 55 56 57 57 60 61 62 63 63 63 63 64 65 65 66 68 68 69 70 71 71 71 72 73 74 75 76 76 77 79 79 Spis treści 4.2.2.2.2. Zakres uprawnienia do reprezentacji . . . . . 4.2.2.2.3. Pozbawienie prawa do prowadzenia spraw i/lub reprezentacji spółki . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3. Pozycja prawno-majątkowa komplementariusza . . . . . . . . . . 4.2.3.1. Odpowiedzialność komplementariusza za zobowią- zania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3.2. Wkłady komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3.3. Prawo do zysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3.4. Wynagrodzenie komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4. Zmiany w składzie komplementariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4.1. Ustawowe przyczyny wystąpienia komplemen- tariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4.2. Wyłączenie komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4.3. Konsekwencje wystąpienia jedynego komplemen- 81 82 84 84 86 88 91 92 93 94 95 97 97 98 99 99 99 100 102 103 104 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 110 tariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.5. Zakaz konkurencji dla komplementariuszy . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.5.1. Komplementariusz jako adresat zakazu konkurencji 4.2.5.2. Zakres zakazu konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.5.3. Okres obowiązywania zakazu konkurencji . . . . . . . . . 4.3. Pozycja prawna akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1. Prawa i obowiązki – wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.1. Prawa wszystkich akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.2. Indywidualne prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.3. Indywidualne obowiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.4. Wyłączenie prawa głosu dla komplementariuszy posiadających akcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.5. Prawa i obowiązki akcjonariuszy o charakterze majątkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.5.1. Udział w zysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.5.2. Obowiązek do wniesienia wkładu i odpowiedzialność akcjonariusza . . . . . . . . 4.3.1.5.3. Prawo do udziału w masie likwidacyjnej . 4.3.1.6. Zmiana osoby akcjonariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.7. Konsekwencje wystąpienia wszystkich akcjonariuszy ze spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1. Przepisy mające zastosowanie do rady nadzorczej i jej charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2. Skład rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3. Zasada incompatibilitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3.1. Ogólne zasady dotyczące spółki akcyjnej . . . . . . . . . . Spis treści 4.4.3.2. Szczególne incompatibilitas w spółce komandyto- wo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4. Powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej . . . . . . . . . 4.4.4.1. Procedura wyborcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4.2. Zakaz głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4.3. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.5. Wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6. Kompetencje rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.1. Kompetencje kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.1.1. Pozycja rady nadzorczej w spółce koman- dytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.1.2. Uprawnienia kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.2. Zwołanie walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.3. Kontrola innych organów spółki komandytowo- -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.4. Kompetencje związane z wykonywaniem uchwał . . 4.4.6.5. Kompetencje reprezentacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.6. Udział pracowników w zarządzaniu spółką koman- dytowo-akcyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.6.1. Mitbestimmungsgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.6.2. Betriebsverfassungsgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.7. Odpowiedzialność rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.7.1. Odpowiedzialność w stosunku do spółki komandy- towo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.7.2. Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich . . . . 4.5. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1. Zwołanie walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.2. Wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu . . . . 4.5.3. Wymogi dotyczące podejmowania uchwał większościowych 4.5.4. Kompetencje walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4 Szwajcarski model spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . 1. Natura prawna spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przepisy regulujące spółkę komandytowo-akcyjną . . . . . . . . . . . . 3. Założyciele spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Status założycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Podmiotowość prawna założycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Akcjonariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Komplementariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2.1. Zdolność do podejmowania czynności prawnych . . 111 113 113 113 114 114 115 115 115 116 117 118 118 119 120 120 121 121 121 123 123 123 125 126 126 128 128 129 130 130 130 131 131 131 Spis treści 3.2.2.2. Komplementariusz jako osoba fizyczna . . . . . . . . . . . 3.2.2.3. Komplementariusz jako osoba prawna prawa prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wspólnicy i organy spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . 4.1. Stosunek prawny między wspólnikami i organami . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1. Organy obligatoryjne ustawowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2. Organy fakultatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3. Stosunek prawny między wspólnikami i organami . . . . . . . . . . 4.1.3.1. Komplementariusze i walne zgromadzenie . . . . . . . . . 4.1.3.2. Komplementariusze i rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . 4.1.3.3. Rada nadzorcza i walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . 4.2. Pozycja prawna komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Prawa i obowiązki w charakterze członka . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.1. Prawo głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.1.1. Przedmiot prawa głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.1.2. Zgromadzenie komplementariuszy . . . . . . 4.2.1.1.3. Liczba głosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.1.4. Większości przy podejmowaniu uchwał . . 4.2.1.1.5. Zakres autonomii woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.1.6. Wykluczenie prawa głosu . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.2. Prawo do kontroli i informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.3. Actio pro socio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.4. Odpowiedzialność komplementariusza wobec spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Prawa i obowiązki w charakterze organu . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1. Prawo do prowadzenia spraw spółki . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1.1. Reżim prawny uprawnienia do prowadze- nia spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1.2. Rodzaj i zakres uprawnienia do prowadze- nia spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1.2.1. Sprawy zwykłe . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1.2.2. Sprawy nadzwyczajne . . . . . . . 4.2.2.1.3. Obowiązek staranności i odpowiedzialności komplementariusza za jego naruszenie . . . 4.2.2.1.3.1. Obowiązek staranności . . . . . . . 4.2.2.1.3.2. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku staranności . . . . . . . 4.2.2.2. Reprezentacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.2.1. Organy uprawnione do reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.2.2. Zakres uprawnienia do reprezentacji . . . . . 132 132 133 133 133 134 134 134 136 137 137 138 138 138 138 139 139 140 141 141 142 142 142 143 143 145 145 146 146 146 147 148 148 150 Spis treści 4.2.2.2.3. Pozbawienie prawa do prowadzenia spraw i/ lub reprezentacji spółki . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3. Pozycja prawno-majątkowa komplementariusza . . . . . . . . . . 4.2.3.1. Odpowiedzialność komplementariusza za zobowią- zania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3.2. Wkłady komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3.3. Prawo do zysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3.4. Wynagrodzenie komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4. Zmiany w składzie komplementariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4.1. Ustawowe przyczyny wystąpienia komplementariu- sza z zarządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4.2. Wykluczenie komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4.3. Konsekwencje wystąpienia jedynego komplemen- tariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.5. Zakaz konkurencji dla komplementariuszy . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Pozycja prawna akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1. Prawa i obowiązki – wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.1. Prawa wszystkich akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.2. Indywidualne prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.3. Indywidualne obowiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.4. Wyłączenie prawa głosu komplementariusza posia- dającego akcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.5. Prawa i obowiązki akcjonariuszy o charakterze majątkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.5.1. Udział w zysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.5.2. Obowiązek do wniesienia wkładu i odpo- wiedzialność akcjonariusza . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.5.3. Prawo do udziału w masie likwidacyjnej . 4.3.1.6. Zmiana osoby akcjonariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.7. Konsekwencje wystąpienia wszystkich akcjonariuszy 4.4. Rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1. Przepisy mające zastosowanie do rady radzorczej i jej charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2. Skład rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3. Wymagania odnośnie do członków rady nadzorczej . . . . . . . 4.4.3.1. Kwalifikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3.2. Kryteria odnośnie zamieszkania bądź siedziby . . . . . 4.4.3.3. Zasada niezależności i incompatibilitas . . . . . . . . . . . . . 4.4.3.4. Wybór spółek handlowych i spółdzielni . . . . . . . . . . . 4.4.4. Powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej . . . . . . . . . 4.4.4.1. Procedura wyborcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 153 153 154 156 156 157 158 159 160 161 162 162 162 164 164 165 166 166 166 166 167 167 168 168 168 169 169 170 170 171 171 172 10 Spis treści 4.4.4.2. Zakaz głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4.3. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.5. Wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6. Kompetencje rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.1. Kompetencje kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.1.1. Pozycja rady nadzorczej w spółce koman- dytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.1.2. Uprawnienia kontrolne rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . 4.4.6.2. Zwołanie walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.3. Kompetencje reprezentacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.4. Pozostałe kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.7. Odpowiedzialność rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1. Zwołanie walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.2. Wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu . . . . 4.5.3. Wymogi dotyczące podejmowania uchwał większościowych 4.5.4. Kompetencje walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział Ewolucja rozwoju spółki komandytowo-akcyjnej w Polsce . . . . . 1. Okres zaborów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Regulacja Code de commerce z 1807 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Ustawa z 1856 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3. Ustawa o spółkach z 1867 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Zabór pruski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1. Handelsgesetzbuch z 1897 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Adaptacja francuskiego Code de commerce w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rozwój prawa handlowego w Polsce w okresie od 1918 do 1939 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Lata poprzedzające wejście w życie nowego Kodeksu handlowego 2.2. Prace kodyfikacyjne nad nowym Kodeksem handlowym . . . . . . . . 3. Okres od 1945 roku aż do momentu wejścia w życie nowego Ko- deksu spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Prace kodyfikacyjne nad projektem ustawy – Prawo spółek han- dlowych i nowy Kodeks spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Projekt A. Kleina z 1991 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Projekt ustawy – Prawo spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 173 173 174 174 174 174 175 175 176 176 177 177 178 179 179 181 181 183 183 187 191 193 193 195 198 199 199 200 202 203 203 205 11 Spis treści 4.2.1. Zarys „Planu Reformy Ustawodawczej” i przebieg prac nad projektem ustawy – Prawo spółek handlowych . . . . . . . . 205 4.2.2. Projekt ustawy – Prawo spółek handlowych dotyczący przepisów o spółce komandytowo-akcyjnej w zakresie statusu wspólników i organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1. Pierwsza wersja „Uzasadnienia projektu ustawy” . . 4.2.2.2. Druga wersja projektu ustawy – Kodeks spółek han- 208 208 209 209 210 210 211 212 212 213 213 213 214 214 214 215 215 216 216 217 218 221 4.2.2.3. Trzecia wersja projektu ustawy – Kodeks spółek han- dlowych ze stycznia/ lutego 1998 roku . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.2.1. Uwagi wstępne i definicja spółki koman- dytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.2.2. Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej i zakres ich odpowiedzialności . . . . . . . . . . 4.2.2.2.3. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki 4.2.2.2.4. Organy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dlowych z maja 1998 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.3.1. Uwagi wstępne i definicja spółki komandy- towo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.3.2. Wspólnicy i zakres ich odpowiedzialności 4.2.2.3.3. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki 4.2.2.3.4. Organy i rozwiązanie spółki oraz wystąpie- nie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.4. Czwarta wersja projektu ustawy – Kodeks spółek handlowych z 22 sierpnia 1998 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.5. Piąta wersja projektu ustawy – Kodeks spółek han- dlowych z 27 stycznia 1999 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.5.1. Uwagi ogólne i definicja spółki komandy- towo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.5.2. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki 4.2.2.5.3. Organy spółki oraz wystąpienie wspólnika 4.2.2.6. Szósta wersja projektu ustawy – Kodeks spółek handlowych z grudnia 1999 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.7. Siódma wersja projektu ustawy – Kodeks spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3. Następny przebieg prac legislacyjnych nad projektem i ogłoszenie ustawy – Kodeks spółek handlowych . . . . . . . . . 5. Kodeks spółek handlowych i europejskie prawo spółek . . . . . . . . 6. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w zakresie przepisów dotyczących spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Spis treści prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2.4. Komplementariusz jako osoba prawna prawa Rozdział Polski model spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Natura prawna spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Uwagi prawnoporównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przepisy regulujące spółkę komandytowo-akcyjną . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi prawnoporównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. Model francusko-niemiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2. Model szwajcarsko-włoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Założyciele spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Status założycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Podmiotowość prawna założycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Akcjonariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Komplementariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2.1. Zdolność do podejmowania czynności prawnych . . 3.2.2.2. Komplementariusz jako osoba fizyczna . . . . . . . . . . . 3.2.2.3. Komplementariusz jako osoba prawna prawa publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Uwagi prawnoporównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wspólnicy i organy spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . 4.1. Stosunek prawny pomiędzy wspólnikami i organami . . . . . . . . . . . 4.1.1. Organy obligatoryjne ustawowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2. Organy fakultatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3. Stosunek prawny pomiędzy wspólnikami i organami . . . . . . 4.1.3.1. Komplementariusze i walne zgromadzenie . . . . . . . . 4.1.3.2. Komplementariusze i rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . 4.1.3.3. Rada nadzorcza i walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . 4.1.4. Uwagi prawnoporównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Pozycja prawna komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Prawa i obowiązki w charakterze „współwłaściciela” . . . . . . . . 4.2.1.1. Prawo głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.1.1. Przedmiot prawa głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.1.2. Forma wyrażania prawa głosu . . . . . . . . . . . 4.2.1.1.3. Liczba głosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.1.4. Większości przy podejmowaniu uchwał . . 4.2.1.1.5. Zakres autonomii woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.1.6. Wykluczenie prawa głosu . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.2. Prawo do kontroli i informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1.3. Actio pro socio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 224 226 231 234 236 237 240 241 241 241 242 242 242 242 244 244 248 248 248 249 252 252 254 255 255 257 258 258 259 259 261 261 262 263 264 265 13 Spis treści 4.2.1.4. Odpowiedzialność komplementariusza wobec spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Prawa i obowiązki w charakterze „zarządcy” . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1. Prawo do prowadzenia spraw spółki . . . . . 4.2.2.1.1. Reżim prawny uprawnienia do prowadzenia spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1.2. Rodzaj i zakres uprawnienia do prowadzenia spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1.2.1. Sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności zarządu . . 4.2.2.1.2.2. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności zarządu . . 4.2.2.1.2.3. Czynności nagłe . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.1.3. Obowiązek staranności i odpowiedzialności komplementariusza za jego naruszenie . . . 4.2.2.1.3.1. Obowiązek staranności . . . . . . . 4.2.2.1.3.2. Naruszenie obowiązku staran- ności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.2. Reprezentacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.2.1. Organy uprawnione do reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2.2.2. Zakres uprawnienia do reprezentacji . . . . . 4.2.2.2.3. Pozbawienie prawa do prowadzenia spraw i/ lub reprezentacji spółki . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3. Pozycja prawno-majątkowa komplementariusza . . . . . . . . . . 4.2.3.1. Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3.2. Wkłady komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3.3. Prawo do zysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3.4. Wynagrodzenie komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4. Zmiany w składzie komplementariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4.1. Ustawowe przyczyny wystąpienia komplemen- tariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4.2. Wyłączenie komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4.3. Konsekwencje wystąpienia jedynego komplemen- tariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.5. Zakaz konkurencji dla komplementariuszy . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.5.1. Komplementariusz jako adresat zakazu konkurencji 4.2.5.2. Zakres zakazu konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.5.3. Okres obowiązywania zakazu konkurencji . . . . . . . . . 4.2.6. Uwagi prawnoporównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 268 268 268 269 270 271 273 273 273 275 277 277 280 281 283 283 286 287 289 290 290 292 293 295 295 298 299 300 14 Spis treści 4.3. Pozycja prawna akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1. Prawa i obowiązki – wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.1. Prawa wszystkich akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.2. Prawa indywidualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.3. Obowiązki indywidualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.4. Wyłączenie komplementariuszy posiadających akcje z prawa do głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.5. Prawa i obowiązki akcjonariuszy o charakterze majątkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.5.1. Udział w zysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.5.2. Obowiązek do wniesienia wkładu i odpo- wiedzialność akcjonariusza . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.5.3. Prawo do udziału w masie likwidacyjnej . 4.3.1.6. Zmiana osoby akcjonariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.7. Konsekwencje wystąpienia wszystkich akcjonariuszy 4.3.2. Uwagi prawnoporównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1. Przepisy mające zastosowanie do rady nadzorczej i jej charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2. Skład rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3. Zasada incompatibilitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3.1. Ogólne zasady dotyczące spółki akcyjnej . . . . . . . . . . 4.4.3.2. Szczególne incompatibilitas w spółce komandytowo- -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4. Powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej . . . . 4.4.4.1. Procedura wyborcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4.2. Zakaz głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4.3. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.5. Wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6. Kompetencje rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.1. Kompetencje kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.1.1. Pozycja rady nadzorczej w spółce akcyjnej 4.4.6.1.2. Uprawnienia kontrolne rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . 4.4.6.2. Zwołanie walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.3. Kontrola innych organów spółki komandytowo- -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.4. Kompetencje reprezentacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.6.5. Pozostałe kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.7. Odpowiedzialność rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.8. Uwagi prawnoporównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 304 305 307 308 312 313 313 313 315 315 316 316 318 318 319 320 320 321 321 321 322 322 323 323 323 323 325 326 327 327 329 331 332 1 Spis treści 4.5. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1. Zwołanie walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.2. Wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu . . . . . 4.5.3. Wymogi dotyczące podejmowania uchwał większościowych 4.5.4. Kompetencje walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.5. Uwagi prawnoporównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział Podsumowanie wyników analizy prawnoporównawczej: argumenty przemawiające za oparciem polskiej koncepcji legislacyjnej spółki komandytowo-akcyjnej na rozwiązaniach jej niemieckiego modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Autonomia woli w kształtowaniu postanowień umowy spółki . . 2. Charakter prawny norm odsyłających do przepisów o spółkach osobowych i reforma przepisu art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h. . . . . . . . . . . 3. Pozycja komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Łączenie statusu komplementariusza i akcjonariusza . . . . . . . . . . 5. Dopuszczalność uzyskania statusu komplementariusza przez osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Potencjał konfliktowy na bazie polskiego modelu spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1. Sytuacje konfliktowe nierozwiązane na gruncie Kodeksu spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1.1. Proces tworzenia woli w spółce komandytowo- -akcyjnej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1.2. Tworzenie woli w ramach umowy spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1.3. Nieważność osoby komplementariusza . . . . . . . . . . . 5.1.2. Powoływanie i odwoływanie członków zarządu . . . . . . . . . . . 5.1.2.1. Możliwość ochrony akcjonariuszy przez komple- mentariusza w przypadku wystąpienia ważnego powodu ze strony komplementariusza . . . . . . . . . . . . 5.1.2.2. Komplementariusz jako spółka z o.o. i zasada lojalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2.2.1. Rozważania wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2.2.2. Zasada lojalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2.2.3. Wyegzekwowanie zasady lojalności . . . . . . 1 333 334 336 337 338 339 342 342 348 354 356 357 358 359 359 361 362 363 363 364 364 365 366 Spis treści 5.2. Konflikty na bazie niemieckiego modelu spółki komandytowo- -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Konflikty na bazie szwajcarskiego modelu spółki komandytowo- -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ochrona polskiego przedsiębiorcy przed ryzykiem wrogiego przejęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Organy i struktura organizacyjna spółki komandytowo-akcyjnej 7.1. Model niemiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Model szwajcarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Polska koncepcja struktury organizacyjnej w świetle niemieckiego i szwajcarskiego modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Zagadnienie „złotej akcji” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział Krytyka wybranych przepisów o spółce komandytowo-akcyjnej w Kodeksie spółek handlowych – uwagi de lege lata . . . . . . . . . . . . 1. Regulacja Kodeksu spółek handlowych dotycząca pozbawienia komplementariusza prawa do reprezentacji i/ lub prowadzenia spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Regulacja przepisu art. 137 § 5 k.s.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Regulacja przepisu art. 142 § 5 k.s.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Regulacja przepisu art. 148 § 1 pkt 4 k.s.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Regulacja przepisu art. 147 § 2 k.s.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zagadnienie wpływu komplementariusza będącego większościo- wym akcjonariuszem na skład rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . 7. Regulacja przepisu art. 146 § 2 pkt 2 k.s.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział Propozycja reformy niektórych przepisów o spółce komandytowo-akcyjnej – uwagi de lege ferenda . . . . . . . . 1. Zakaz konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wystąpienie jedynego komplementariusza ze spółki (art. 148 § 1 pkt 4 k.s.h.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zmiana przepisu art. 142 § 5 k.s.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Pozbawienie komplementariusza prawa do prowadzenia spraw i/ lub reprezentacji spółki (art. 137 § 2–5 i art. 140 § 3 k.s.h.) . . . . 5. Uchylenie przepisu art. 137 § 5 k.s.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zmiana przepisu art. 142 § 4 k.s.h. w zakresie dopuszczalności komplementariuszy – będących jednocześnie większościowymi 367 368 369 371 371 373 375 376 380 380 382 387 388 389 391 393 395 395 396 396 397 398 1 Spis treści akcjonariuszami – do powołania i odwołania członków rady nad- zorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Modyfikacja przepisu art. 147 § 2 k.s.h. odnosząca się do wyna- grodzenia komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Wykluczenie prawa głosu w sprawach przewidzianych w art. 146 § 1 pkt 1–4 k.s.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Doprecyzowanie brzmienia przepisu art. 149 § 2 k.s.h. odnośnie do niedopuszczalności wypowiedzenia umowy spółki przez akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Kwestia podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10 Spółka komandytowo-akcyjna na granicy prawa spółki jawnej i akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wyjaśnienie małej popularności formy spółki komandytowo-akcyj- nej w polskim życiu gospodarczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Spółka komandytowo-akcyjna: zbędna forma organizacyjno- -prawna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Osobista odpowiedzialność komplementariusza. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Silna pozycja komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Spółka komandytowo-akcyjna jako nowa forma prawna prowa- dzenia działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Skomplikowana struktura spółki komandytowo-akcyjnej. . . . . . . 4. Ustawowa regulacja art. 125–150 k.s.h. przy uwzględnieniu szczególnej relacji między osobowymi i kapitałowymi elemen- tami w spółce komandytowo-akcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Regulacja art. 125–150 k.s.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zarysowanie problemu i podstawy metodyczne . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Definicja problemu i jego warianty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Podstawy metodyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Wykładnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Wypracowanie ogólnej koncepcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11 Część ogólna – koncepcja wykładni normy odsyłającej z art. 12 § 1 k.s.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wypracowanie ogólnej koncepcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 398 399 399 400 400 401 401 401 402 402 403 404 405 407 407 408 409 409 410 411 412 414 414 Spis treści 1.1. Ogólne odesłanie w art. 126 § 1 k.s.h. do prawa spółki jawnej i spółki akcyjnej – wykładnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Związek semantyczny art. 126 § 1 pkt 1 i pkt 2 k.s.h. . . . . . . . . . . . . . 1.3. Wykładnia systematyczna art. 126 § 1 pkt 1 i pkt 2 k.s.h. . . . . . . . . . . 1.4. Natura „stosunku prawnego” między wspólnikami w ramach art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Przedmiot kompetencji w spółce komandytowo-akcyjnej pomiędzy prawem spółki jawnej i akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.2. Przedmiot kompetencji grup wspólników. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3. Przedmioty, których nie można przypisać żadnej z grup wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Podsumowanie wykładni systematycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Systematyczny schemat badania w ramach spółki komandyto- wo-akcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Kolejność przeprowadzenia badania art. 125–150 k.s.h.. . . . . . . . . . . 2.2. Schemat przeprowadzania analizy na tle wariantu porządkującego, harmonizującego i rozgraniczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Wariant porządkujący. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1.1. Natura wariantu porządkującego . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1.2. Przykład przeprowadzenia analizy w obrębie płasz- czyzny badania przy uwzględnieniu wariantu porządkującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Jednolite kryteria dla wariantu harmonizującego i rozgranicza- jącego części szczególnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Kryteria służące do rozwiązania problemów w ramach części szczególnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Wolność statutowa art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h. kontra ograniczona zasada wolności statutowej w autonomicznych przepisach o spółce komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.1. Miejsce w schemacie badania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.2. Wykładnia systematyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1.3. Kryterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2. Uzupełnienie i usunięcie osobowego podziału kompetencji przez przepisy o spółce akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.1. Miejsce w schemacie podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.2. Wykładnia systematyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2.3. Kryterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3. Rozgraniczenie pomiędzy podziałem kompetencji opartej na prawie spółki jawnej i akcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3.1. Miejsce w schemacie podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 415 416 421 422 422 422 423 424 425 425 427 428 428 428 429 430 430 430 430 431 431 431 431 432 432 432 1 Spis treści 3.1.3.2. Wykładnia systematyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3.3. Kryterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4. Modyfikacja akcyjnych struktur przez zasady prawa spółek osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.1. Miejsce w schemacie podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.2. Wykładnia systematyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.3. Kryterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.5. Ograniczenie wolności statutowej dla uchwał walnego zgromadzenia w spółce komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . 3.1.5.1. Miejsce w schemacie podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.5.2. Wykładnia systematyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.5.3. Kryterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.6. Ocena poszczególnych przedmiotów decyzji . . . . . . . . . . . . . . 3.1.6.1. Miejsce w schemacie podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.6.2. Wykładnia systematyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.6.3. Kryterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.7. Usunięcie podstawowych „elementów strukturalnych” . . . . . 3.1.7.1. Miejsce w schemacie podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.7.2. Wykładnia systematyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.7.3. Kryterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Podsumowanie części ogólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12 Część szczególna – stosowanie przepisów o spółce jawnej bądź o spółce akcyjnej w spółce komandytowo-akcyjnej na wybra- nych przykładach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Trzystopniowy podział praw członkowskich i kompetencji (art. 126 § 1 k.s.h.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Prawa komplementariuszy (pierwsza płaszczyzna) . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Prawa akcjonariuszy (pierwsza płaszczyzna). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Prawa komplementariuszy (druga płaszczyzna). . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Prawa wszystkich akcjonariuszy (druga płaszczyzna) . . . . . . . . . . . . 1.5. Kompetencje rady nadzorczej (druga płaszczyzna) . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Sprawy komplementariuszy a sprawy zarządu spółki akcyjnej (trzecia płaszczyzna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Kompetencje walnego zgromadzenia na mocy przepisów o spółce akcyjnej (trzecia płaszczyzna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8. Kompetencje rady nadzorczej (trzecia płaszczyzna). . . . . . . . . . . . . . 2. Harmonizacja podziału kompetencji osobowych i kapitałowych 2.1. Wykonywanie akcyjnych zadań związanych z prowadzeniem spółki przez komplementariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 433 433 433 434 434 434 434 435 435 436 436 436 436 437 437 437 437 437 439 439 440 441 442 442 444 444 445 446 446 447 20 Spis treści 2.2. Uprawnienie komplementariuszy prowadzących sprawy spółki do wytoczenia powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Uprawnienia komplementariuszy pozbawionych prawa do prowadzenia spraw spółki do wytoczenia powództwa . . . . . . . . . . . 2.4. Zadania zarządu spółki akcyjnej komplementaruszy nie prowadzą- cych spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Obowiązki staranności komplementariuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Ograniczenie uprawnień rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej wobec pojedynczych komplementariuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Ogólne zasady reprezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Reprezentacja w ramach powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kompetencje walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Przyjęcie nowego komplementariusza do spółki komandytowo- -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ograniczenie wolności statutowej dla uchwał walnego zgroma- dzenia, które dotyczą akcyjnych kwestii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Wystąpienie komplementariusza ze spółki komandytowo-akcyj- nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Wystąpienie jednego z wielu komplementariuszy . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Wystąpienie ostatniego komplementariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.1. Wystąpienie jedynego wspólnika ze spółki jawnej. . . . . . . . . . 7.1.2. Wystąpienie jedynego wspólnika ze spółki akcyjnej . . . . . . . . 7.1.3. Wystąpienie jedynego wspólnika ze spółki komandytowo- -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Stosowanie do komplementariusza przepisu art. 31 § 1 k.s.h.. . . . Rozdział 13 Wyniki systematycznej wykładni art. 12 § 1 k.s.h. . . . . . . . . . . . . . 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Część szczególna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 14 Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z 1 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych . . . . . . . Przepisy niemieckiej ustawy o spółce akcyjnej (Aktiengesetz) z września 1 r. o spółce komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . 448 448 450 450 452 452 452 456 456 459 463 464 464 465 467 468 468 469 472 472 472 474 475 478 485 21 Spis treści Przepisy szwajcarskiej ustawy o prawie stosunków zobowiąza- niowych (Obligationenrecht) z 30 marca 111 r. o spółce koman- dytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 501 AG AktG alt. Anm art. Aufl BayOblG BayOblGZ BB BBl Bd betr. BetrVG BFH BGE BGH BGHZ BGBl BStBl BT Wykaz skrótów – Aktiengesellschaft/ Die Aktiengesellschaft – Aktiengesetz – alternatywa – Anmerkung (uwaga) – artykuł – Auflage – Bayerisches Oberstes Landesgericht – Entscheidungen des Bayerischen Obersten Lan- des gerichts in Zivilsachen – Der Betriebs-Berater – Bundesblatt – Band – betreffend (dotyczy) – Betriebsverfassungsgesetz – Bundesfinanzhof – Entscheidungen des Schweizerischen – Bundesgerichtes, Amtliche Sammlung (Lausan- ne) vilsachen – Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zi- – Bundessteuerblatt – Bundessteuerblatt – Drucks – Verhandlungen des Deutschen Bun- destages, Anlagen zu den stenographischen Be- richten, Drucksachen (Legislaturperiode/ Nr. der Drucksache) 23 Wykaz skrótów BverfG BverfGE cz. ed. DB DM DStR DStZ Dz. U. Dz. Urz. DZWiR EP FF fran. Fs FS GmbH GmbHG Grosskomm AktG GrossKomm HGB GUS HGB hrsg. HregV KAG k.c. KG KgaA Kölner Komm AktG KPC KrRejSU k.s.h. LG MitbestG MittBayNor 24 – Bundesverfassungsgericht – Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen – część – Edition – Der Betrieb – Deutsche Mark – Deutsches Steuerrecht – Deutsche Steuer – Zeitung – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich – Deutsche Zeitschrift für Wirschafts- und Insol- venzrecht (bis 1998 Deutsche Zeitschrift für Wirs- chaftsrecht) – Edukacja Prawnicza – franki francuskie – francuski – franki szwajcarskie – Festschrift – Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränk- ter Haftung – Grosskommentar zum Aktiengesetz – Grosskommentar zum Handelsgesetzbuch – Główny Urząd Statystyczny – Handelsgesetzbuch – herausgegeben (wydane) – Handelsregisterverordnung – Kommanditaktiengesellschaft – ustawa Kodeks cywilny – Kommanditgesellschaft – Kommanditgesellschaft auf Aktien – Kölner Kommentar zum Aktiengesetz – Kodeks postępowania cywilnego – ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym – ustawa – Kodeks spółek handlowych – Landgericht – Mitbestimmungsgesetz – Mitteilungen der Bayerischen Notarkammer Wykaz skrótów MoP MoPod MS Münch Hdb AG – Monitor Prawniczy – Monitor Podatkowy – Ministerstwo Sprawiedliwości – Münchener Handbuch des Gesellschaftsrecht: ktiengesellschaft Münch Komm AktG – Münchner Kommentar zum Aktiengesetz N n. niem. NJW NJW-RR np. nr NSA NZG OLG ONSA – Randnote – następna (e, y) – niemiecki – Neue Juristische Wochenzeitschrift – NJW – Rechtsprechung – Report Zivilrecht – na przykład – numer – Najwyższy Sąd Administracyjny – Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht – Oberlandesgericht – Orzecznictwo Najwyższego Sądu Administracyj- OR OHG OSN PiP PKD pkt pol. por. poz. PP PPH PrUpadNapr PS PUG r. red. RGBl RIW nego – Obligationenrecht – Offene Handelsgesellschaft – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orze- czeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952) – Państwo i Prawo – Polska Klasyfikacja Działalności – punkt – polski – porównaj – pozycja – Przegląd Podatkowy – Przegląd Prawa Handlowego – Prawo upadłościowe i naprawcze – Prawo Spółek – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego – rok – redaktor/cja – Reichsgesetzblatt – Recht der internationalen Wirtschaft, Betriebs-Be- rater International 2 Wykaz skrótów RM Rn. rozp. RPEiS Rz. s. S.A. SAG SJZ SP SPR SN StGB szw. sygn. t. tłum. UmwG UstG ust. WiB WiRO włos. WM WpHG WPg wyd. VAT z. zd. ZGR ZHR ZIP zob. ZPO 2 – Reichsmark – Randnummer (numer brzegowy) – rozporządzenie – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny – Randziffer – strona – Sąd Apelacyjny – Schweizerische Aktiengesellschaft – Schweizerische Juristenzeitung – Studia Prawnicze – Schweizerisches Privatrecht – Sąd Najwyższy – Strafgesetzbuch – Szwajcarski – sygnatura – tom – tłumaczenie – Umwandlungsgesetz – Umsatzsteuergesetz – ustęp – Wirtschaftliche Beratung – Wirtschaft und Recht in Osteuropa – włoski – Wertpapier – Mitteilungen – Wertpapierhandelsgesetz – Die Wirtschaftsprüfung – wydanie – podatek od towarów i usług – zeszyt – zdanie – Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaft- – Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wir- srecht tschaftsrecht – Zeitschrift für Wirschaftsrecht – zobacz – Zivilprozessordnung Rozdział 1 Zagadnienia ogólne 1. Cele i tezy pracy 1.1. Wprowadzenie Spółka komandytowo-akcyjna (s.k.a.) jest nowym typem spółki w pol- skim porządku prawnym, który łączy w sobie w jednej formie organiza- cyjno-prawnej zarówno elementy osobowe, jak i kapitałowe. Istota go- spodarcza tej spółki wyraża się w powiązaniu tzw. inwestora aktywnego (komplementariusza) z inwestorem pasywnym (akcjonariuszem). Ponad- to, regulacja prawna spółki komandytowo-akcyjnej jest określona z jednej strony przez prawo spółek osobowych (spółka jawna)1 i posiłkowo przez prawo spółek kapitałowych (spółka akcyjna) zgodnie z dyspozycją art. 126 § 1 k.s.h. Najnowsze badania odnośnie do tej formy organizacyjno-praw- nej są zgodne co do tego, że jest to spółka posiadająca wiele zalet, których nie są w stanie zaoferować inne spółki kapitałowe. Z pewnością największą zaletą jest możliwość kształtowania jej wewnętrznej struktury przy wyko- rzystaniu zasady autonomii statutowej w stosunkowo dużym zakresie, co odróżnia ją istotnie od spółki akcyjnej. Poza tym dostęp spółki komandyto- wo-akcyjnej do giełdy papierów wartościowych przy jednoczesnym zacho- waniu wpływu komplementariuszy na losy przedsiębiorstwa stanowi dużą zaletę w porównaniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod- kreśla się też zasadność tej formy prawnej spółki dla tzw. przedsiębiorstw 1 Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z 12.12.2003 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2276). 2 Zagadnienia ogólne rodzinnych2. Istnieje zatem duża różnica pomiędzy zaletami tej spółki wy- mienianych w piśmiennictwie dla osiągnięcia celów gospodarczych a jej małą popularnością w praktyce. 1.2. Teza pierwsza W literaturze prawnoporównawczej wymienia się zasadniczo dwa modele spółki komandytowo-akcyjnej. Pierwszym z nich jest model fran- cusko-niemiecki, który kładzie akcent na elementy spółki komandytowej, drugim natomiast – model szwajcarsko-włoski, w którym przeważają ele- menty spółki akcyjnej3. Regulacja spółki komandytowo-akcyjnej w obec- nym Kodeksie spółek handlowych bazowała w głównej mierze na modelu francusko-niemieckim. Celem poniższego opracowania jest uzasadnienie pierwszej tezy o słuszności oparcia polskiej koncepcji legislacyjnej spółki komandytowo- -akcyjnej na rozwiązaniach modelu francusko-niemieckiego, a nie na mo- delu szwajcarsko-włoskim4. W ramach analizy tego zagadnienia zostanie podjęta próba wykazania, że model francusko-niemiecki omawianej spół- ki bardziej odpowiada polskim potrzebom, gdyż w założeniach autorów projektu Kodeksu spółek handlowych, spółka komandytowo-akcyjna mia- ła się stać mechanizmem dokapitalizowania przedsiębiorstwa, gwarantując jednocześnie jego zachowanie w rękach dotychczasowych wspólników, tj. komplementariuszy. Polskiemu ustawodawcy chodziło o to, żeby polski mo- del tej formy organizacyjno-prawnej był spółką komandytową, która może emitować akcje w celu pozyskania kapitału, a nie spółką akcyjną, w której tylko pewna grupa akcjonariuszy (komplementariuszy) posiadałaby „usta- wowy pakiet kontrolny” czy „złotą akcję ex lege”5. Istotną część w ramach uzasadnienia pierwszej tezy stanowić będzie 2 Analizując nieliczne w polskim piśmiennictwie prawniczym opracowania dotyczące spółki ko- mandytowo-akcyjnej, można dojść nawet do przekonania, że forma ta posiada same zalety (zob. M. Orłowska, P. Wiórek, Wady i zalety spółki komandytowo-akcyjnej [w:] Kodeks spółek handlowych – studia i materiały, Poznań 2001, s. 421). 3 Por. R. Sethe, Die personalistische Kapitalgesellschaft mit Börsenzugang, Köln 1996, s. 295 i n., 365 i n., A. Szumański, Spółka komandytowo-akcyjna, PPH 1998, Nr 4, s. 17. Zob. też rozdz. 2. 4 Uzasadnienie pierwszej tezy zostanie przeprowadzone w rozdz. 2–11. 5 Ibidem, s. 23. 2 Cele i tezy pracy również krytyczna analiza przepisów o spółce komandytowo-akcyjnej na tle obowiązujących regulacji Kodeksu spółek handlowych (uwagi de lege lata) wraz z propozycją ich modyfikacji (uwagi de lege ferenda). Przy czym kryty- ka opiera się nie tylko na wynikach prawnoporównawczej analizy, lecz ma również charakter immanentny. Nie jest też wykluczone, że proponowana reforma niektórych przepisów o spółce komandytowo-akcyjnej doprowa- dzi do lepszego zrozumienia jej struktury organizacyjnej i zwiększenia jej atrakcyjności, a także przyczyni się do większego rozpowszechnienia tej formy organizacyjno-prawnej wśród polskich przedsiębiorców. 1.3. Teza druga Udowodnienie słuszności oparcia polskiej koncepcji spółki komandy- towo-akcyjnej na modelu francusko-niemieckim nie wyjaśnia braku zainte- resowania polskich przedsiębiorców tą formą organizacyjno-prawną. Spółka komandytowo-akcyjna musi być uznana w polskim życiu gospodarczym za zjawisko marginesowe6. Z pewnością można podać wiele przyczyn małej liczebności spółek komandytowo-akcyjnych w Polsce i ich małej popular- ności wśród polskich przedsiębiorców. Mogą to być, dla przykładu: nowość tej formy prawnej w Polsce, osobista odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki czy też jego silna pozycja. Według prezentowanego tutaj poglądu główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest skomplikowana struktura spółki komandytowo-akcyjnej, wynikająca z jej mieszanej formy opartej na prawie spółek osobowych i kapitałowych. W polskiej doktrynie nie udało się do tej pory wykreować ogólnej koncepcji, przy pomocy któ- rej udałoby się zdefiniować konstrukcję spółki komandytowo akcyjnej jako całość i połączyć ze sobą elementy osobowe i kapitałowe w ramach inter- pretacji normy odsyłającej z art. 126 § 1 k.s.h. Przedmiotem drugiej części opracowania będzie więc uzasadnienie tezy o możliwości wypracowania takiej ogólnej koncepcji7. Problemy związane z tą koncepcją będzie można 6 Por. dane Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2003, 2004, 2005 i 2006 w rozdz. 10. Spółka komandytowo-akcyjna nie doczekała się też obszernych i wyczerpujących opracowań, a pierwsze komentarze do nowego polskiego prawa spółek traktują niekiedy tę instytucję „po macoszemu”, nie podejmując często prób wyjaśnienia najbardziej drażliwych kwestii (zob. J. Bieniak, M. Bie- niak, Spółka komandytowo-akcyjna, Warszawa 2002, s. 7). 7 Por
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polska koncepcja legislacyjna spółki komandytowo-akcyjnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: