Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 005175 15188652 na godz. na dobę w sumie
Polskie prawo handlowe - ebook/pdf
Polskie prawo handlowe - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 480
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7620-942-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Polskie prawo handlowe przedstawia całość zagadnień objętych wykładem z prawa handlowego. Podręcznik ten z powodzeniem może być również wykorzystywany do nauki innych, zbliżonych tematycznie przedmiotów akademickich na studiach prawniczych lub administracyjnych, takich jak: prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo spółek. Stanowiąc zwarty wykład z prawa handlowego, książka będzie zapewne wykorzystywana także w dalszej edukacji prawniczej.
Najważniejsze zagadnienia tej dziedziny prawa Autorzy przedstawili w sposób zwięzły i upo-ządkowany, rozpoczynając od prawa przedsiębiorców – ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych – poprzez omówienie najważniejszych umów handlowych, a także wy-korzystywanych w obrocie gospodarczym papierów wartościowych – po rzadko prezento-wane, lecz pozostające w związku z prawem handlowym zagadnienia prawa upadłościowego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów (tzw. ADR), cieszących się coraz większą popularnością w praktyce obrotu.
W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, a także piktogramy ułatwiające odszukanie istotnych fragmentów oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście książki pojęć z indeksu.
Autorami podręcznika są w większości pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, mający bogate doświadczenie praktyczne w zawo-dach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorzystać w niniejszym opracowaniu.
Stan prawny na 1 lipca 2011 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2012 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polskie prawo handlowe Jerzy Ciszewski | Marcin Glicz | Bartłomiej Gliniecki Marek Machnij | Rafał Morek | Anna St´pieƒ-Sporek Krzysztof Trzciƒski | Emilia Wieczorek | Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego Wydanie 2 Warszawa 2011 Poszczególne rozdziały napisali: Jerzy Ciszewski – I, II, IX, XV, XVI; Marcin Glicz – XI, XXI, XXII; Bartłomiej Gliniecki – III, XIX; Marek Machnij – IV; Rafał Morek – XXIII; Anna Stępień ‑Sporek – XII; Krzysztof Trzciński – XVII, XVIII; Emilia Wieczorek – V, VI, VII, VIII; Arkadiusz Wowerka – X, XIII, XIV, XX Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Bojarska, Joanna Tyszkiewicz Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek, Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978‑83‑7620‑942‑5 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e -mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1. Pojęcie i zakres prawa handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.1. Prawo handlowe jako dyscyplina prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.2. Definicja prawa handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.3. Pojęcie obrotu gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2. Źródła prawa handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.1. Źródła krajowego prawa stanowionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.2. Źródła prawa międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.3. Pozaustawowe źródła prawa handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.3.1. Prawo umowne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.3.2. Problematyka zwyczajów handlowych i prawa zwyczajowe . . . . . . . . . . 29 2.3.3. Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3. Zakres przedmiotowy prawa handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.1. Prawo spółek handlowych jako część prawa handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.2. Czynności prawne w obrocie gospodarczym (handlowym) . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4. Prawo handlowe po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Część II USTRÓJ PRAWNY PRZEDSIĘBIORCÓW ROZDZIAŁ II. Przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2. Definicja przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.1. Definicja przedsiębiorcy w Kodeksie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.2. Definicja przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej . . . 41 2.3. Działalność gospodarcza w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 42 2.3.1. Charakter ekonomiczny działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.3.2. Zarobkowy charakter działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 6 Spis treści 2.3.3. Ciągłość wykonywanej działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.3.4. Zorganizowany charakter działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.3.5. Działalność zawodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.4. Definicja przedsiębiorcy w innych ustawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.4.1. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.4.2. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.4.3. Inne ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3. Definicja przedsiębiorcy w prawie Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4. Definicja przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . 47 6. Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 7. Przekształcenie przedsiębiorcy -osoby fizycznej w spółkę kapitałową . . . . . . . . . . . . 50 8. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej – działalność koncesjonowana i regulowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 8.1. Koncesja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 8.2. Działalność regulowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 9. Rejestry przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 9.1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej . . . . . . . . . . . . . 54 9.2. Krajowy Rejestr Sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 10. Przedsiębiorcy zagraniczni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 11. Mali, mikro- i średni przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 ROZDZIAŁ III. Firma i prokura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1. Firma przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1.1. Pojęcie firmy przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1.2. Budowa firmy przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1.2.1. Postać firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1.2.2. Konstrukcja firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1.2.3. Rodzaje firm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1.3. Funkcje firmy przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 1.4. Zasady prawa firmowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1.4.1. Pojęcie prawa firmowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1.4.2. Zasada prawdziwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1.4.3. Zasada wyłączności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 1.4.4. Zasada jedności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 1.4.5. Zasada ciągłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1.4.6. Zasada jawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 1.4.7. Zasada ograniczonej swobody wyboru firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1.5. Prawo do firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 1.5.1. Pojęcie i charakter prawa do firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 1.5.2. Ochrona prawa do firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2. Prokura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2.1. Pojęcie prokury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2.2. Zakres umocowania prokurenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 2.3. Udzielenie prokury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2.4. Rodzaje prokury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 2.5. Ustanie umocowania prokurenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 www.LexisNexis.pl Spis treści 7 ROZDZIAŁ IV. Spółka cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 2. Uwagi historyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 3. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4. Powstanie spółki cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 5. Treść umowy spółki cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 6. Charakter prawny spółki cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 7. Majątek wspólny spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 8. Zakaz rozporządzania udziałem w majątku wspólnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 9. Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 10. Wystąpienie ze spółki i rozwiązanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11. Odpowiedzialność wspólników za długi osobiste i za długi spółki . . . . . . . . . . . . . . 99 12. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ROZDZIAŁ V. Spółka w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1. Pojęcie spółki w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1.2. Definicja spółki w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1.3. Spółka w organizacji a przedspółka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2. Charakter spółki w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2.1. Podmiotowość prawna spółki w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2.2. Majątek spółki w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3. Reprezentacja spółki w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4. Odpowiedzialność w spółce w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4.1. Odpowiedzialność wobec osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4.2. Odpowiedzialność wobec spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.3. Odpowiedzialność wobec wspólników (akcjonariuszy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5. Niedojście spółki do skutku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.1. Przyczyny niedojścia spółki do skutku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.2. Skutki niedojścia spółki do skutku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 ROZDZIAŁ VI. Spółka jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2. Utworzenie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3. Charakter majątku spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5. Reprezentacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 6. Prowadzenie spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 7. Udział w zyskach i stratach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 8. Zakaz działalności konkurencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 9. Wystąpienie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 10. Rozwiązanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 11. Likwidacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ROZDZIAŁ VII. Spółka partnerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 2. Utworzenie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 8 Spis treści 4. Reprezentacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 5. Prowadzenie spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 6. Wystąpienie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 7. Rozwiązanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 ROZDZIAŁ VIII. Spółka komandytowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 2. Utworzenie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 4. Reprezentacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 5. Prowadzenie spraw spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 6. Prawo kontroli działalności spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 7. Udział w zyskach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 8. Rozwiązanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 ROZDZIAŁ IX. Spółka komandytowo ‑akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1. Istota spółki komandytowo -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1.1. Pojęcie spółki komandytowo -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1.2. Charakter prawny spółki komandytowo -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 1.3. Elementy osobowe spółki komandytowo -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 1.4. Elementy kapitałowe spółki komandytowo -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2. Powstanie spółki komandytowo -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2.1. Zawiązanie spółki komandytowo -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2.2. Akt założycielski spółki komandytowo -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3. Status prawny wspólników spółki komandytowo -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3.1. Komplementariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3.2. Akcjonariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 4. Organy spółki komandytowo -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 4.1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 4.2. Rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5. Reprezentacja spółki komandytowo -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 6. Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowo -akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 ROZDZIAŁ X. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 2. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 3. Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 4. Kapitał zakładowy i jego funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 5. Udziały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 5.1. Pojęcie udziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 5.2. Rodzaje udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 5.3. Zbywanie i nabywanie udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5.4. Umorzenie udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 6. Prawa i obowiązki wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 6.1. Zasada równości praw i obowiązków wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 6.2. Prawa wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 6.3. Obowiązki wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 www.LexisNexis.pl Spis treści 9 7. Władze spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 7.1. Zgromadzenie wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 7.2. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 7.3. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 8. Zmiana umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 8.1. Pojęcie i ogólne wymogi dotyczące zmiany umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 8.2. Podwyższenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 8.3. Obniżenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 9. Wyłączenie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 10. Rozwiązanie i likwidacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 10.1. Pojęcie rozwiązania spółki i charakter postępowania likwidacyjnego . . . . . . . 178 10.2. Przyczyny rozwiązania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 10.3. Postępowanie likwidacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 ROZDZIAŁ XI. Spółka akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 2. Utworzenie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 2.1. Zawiązanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 2.2. Wniesienie wkładów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 2.3. Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 2.4. Wpis spółki akcyjnej do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 3. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4. Akcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 4.1. Pojęcie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 4.2. Rodzaje akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 4.3. Zbycie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 4.4. Przymusowy wykup akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 4.5. Umorzenie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 5. Prawa i obowiązki akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 5.1. Prawa majątkowe akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 5.2. Prawa korporacyjne akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 5.3. Obowiązki akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 6. Władze spółki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 6.1. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 6.2. Rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 6.3. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 7. Zmiana statutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 7.1. Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 7.2. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 7.3. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego . . . . . . 205 7.4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 7.5. Obniżenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8. Rozwiązanie i likwidacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 9. Odpowiedzialność spółki i członków jej organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 ROZDZIAŁ XII. Transformacje spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 1. Łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 1.1. Pojęcie łączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 10 Spis treści 1.2. Rodzaje połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 1.3. Przebieg łączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 1.4. Skutki połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 2. Podział . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 2.1. Pojęcie podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 2.2. Rodzaje podziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 2.3. Przebieg podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 2.4. Skutki podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 3. Przekształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 3.1. Pojęcie przekształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 3.2. Rodzaje przekształceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 3.3. Przebieg przekształceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 3.4. Skutki przekształceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 ROZDZIAŁ XIII. Spółdzielnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 2. Pojęcie spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 3. Utworzenie spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 4. Nabycie i utrata członkostwa w spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 5. Prawa i obowiązki członków spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 5.1. Podstawowe prawa i obowiązki o charakterze majątkowym . . . . . . . . . . . . . . . . 246 5.2. Podstawowe prawa i obowiązki organizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 6. Organy spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 6.1. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 6.2. Rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 6.3. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 6.4. Zebrania grup członkowskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 7. Przekształcenie spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 7.1. Łączenie się spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 7.2. Podział spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 8. Upadłość spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 9. Likwidacja spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 9.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 9.2. Przyczyny likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 9.3. Postępowanie likwidacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 ROZDZIAŁ XIV. Ponadnarodowe struktury organizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 1. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 1.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 1.2. Utworzenie zgrupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 1.3. Władze zgrupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 1.3.1. Zarządzający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 1.3.2. Członkowie zgrupowania działający wspólnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 1.3.3. Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 1.4. Nabycie i utrata członkostwa w zgrupowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 1.5. Rozwiązanie i likwidacja zgrupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 2. Spółka europejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 2.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 www.LexisNexis.pl Spis treści 11 2.2. Utworzenie SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 2.3. Władze SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 2.3.1. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 2.3.2. Organy zarządu i nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 2.3.2.1. System dualistyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 2.3.2.1.1. Organ zarządzający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 2.3.2.1.2. Organ nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 2.3.2.2. System monistyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 2.4. Rozwiązanie i likwidacja SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 2.5. Przekształcenie SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 3. Spółdzielnia europejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 3.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 3.2. Utworzenie SCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 3.3. Władze SCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 3.3.1. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 3.3.2. Organy zarządu i nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 3.3.2.1. System dualistyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 3.3.2.1.1. Organ zarządzający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 3.3.2.1.2. Organ nadzorczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 3.3.2.2. System monistyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 3.4. Nabycie i utrata członkostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 3.5. Rozwiązanie i likwidacja SCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 3.6. Przekształcenie SCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 ROZDZIAŁ XV. Prawo upadłościowe i naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 1. Pojęcie i geneza prawa upadłościowego i naprawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 2. Cele prawa upadłościowego i naprawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 3. Struktura ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 4. Regulacja ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 4.1. Zakres stosowania ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 4.2. Podstawy ogłoszenia upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 4.3. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 4.3.1. Wstępne zgromadzenie wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 4.3.2. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 4.4. Skutki ogłoszenia upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 4.4.1. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 4.4.2. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego . . . . . . . . . . . . . . . 307 4.4.3. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego . . . . . . . . . . . . 308 4.4.3.1. Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu . . . . . . . 308 4.4.3.2. Ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku . . . . . . . 309 4.4.4. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 4.4.5. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 4.5. Postępowanie upadłościowe – zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 4.5.1. Organy postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 4.5.2. Uczestnicy postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 4.5.3. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości . . . . 313 12 Spis treści 4.6. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 4.7. Układ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 4.8. Likwidacja masy upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 4.9. Podział funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 4.9.1. Fundusze masy upadłości – uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 4.9.2. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości . . . . . . . 318 4.10. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki . . . . 319 4.11. Skutki zakończenia i umorzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 4.12. Odrębne postępowania upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 5. Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością . . . . . . . . . . . . . . . . 320 6. Upadłość konsumencka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Część III UMOWY HANDLOWE ROZDZIAŁ XVI. Czynności handlowe i umowy handlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 1. Czynności handlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 1.1. Pojęcie czynności handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 1.2. Czynności handlowe według Kodeksu handlowego z 1934 r. . . . . . . . . . . . . . . . 328 1.3. Czynności handlowe w aktualnym stanie prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 2. Umowy handlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 2.1. Ewolucja pojęcia umowy handlowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 2.2. Definicja umowy handlowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 2.3. Cechy szczególne umów handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 2.4. Charakterystyka umów handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 2.5. Typologia i klasyfikacja umów handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 ROZDZIAŁ XVII. Umowy w obrocie towarowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 2. Sprzedaż na raty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 2.1. Pojęcie i cechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 2.2. Charakter prawny i forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 2.3. Prawa i obowiązki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 2.4. Ustanie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 3. Sprzedaż konsumencka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 3.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 3.2. Pojęcie sprzedaży konsumenckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 3.3. Charakter prawny umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 4. Sprzedaż międzynarodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 4.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 4.2. Zakres stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 4.3. Przedmiot sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 4.4. Zawarcie i forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 4.5. Prawa i obowiązki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 4.6. Rola zwyczajów handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 www.LexisNexis.pl Spis treści 13 ROZDZIAŁ XVIII. Umowy o używanie rzeczy i praw oraz o korzystanie z nich . . . . . . . 349 1. Umowa leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 1.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 1.2. Rodzaje leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 1.3. Pojęcie, charakter prawny i kwalifikacja leasingu w myśl Kodeksu cywilnego . . . 351 1.4. Podmioty i przedmiot umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 1.5. Zawarcie i forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 1.6. Obowiązki stron umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 1.7. Opcja zakupu rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 1.8. Wypowiedzenie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 2. Umowa franchisingowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 2.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 2.2. Pojęcie, charakter prawny i kwalifikacja umowy franchisingu . . . . . . . . . . . . . . 356 2.3. Rodzaje franchisingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 2.4. Zawarcie i forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 2.5. Treść umowy franchisingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 2.6. Wypowiedzenie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 2.7. Odstąpienie od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 3. Umowa o korzystanie z firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 4. Oddanie przedsiębiorstwa do korzystania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 ROZDZIAŁ XIX. Umowy pośrednictwa handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 1. Umowa agencyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 1.1. Istota umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 1.2. Zastosowanie umów agencyjnych w obrocie handlowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 1.3. Strony umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 1.4. Agent działający jako przedstawiciel dającego zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 1.5. Obowiązki agenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 1.6. Obowiązki dającego zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 1.7. Wynagrodzenie agenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 1.8. Prowizja del credere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 1.9. Świadczenie wyrównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 2. Umowa komisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 2.1. Istota umowy komisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 2.2. Strony umowy komisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 2.3. Obowiązki komisanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 2.4. Obowiązki komitenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 2.5. Prawo własności rzeczy sprzedanej lub kupionej przez komisanta . . . . . . . . . . 374 2.6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za rzeczy sprzedawane przez komisanta . . . 375 ROZDZIAŁ XX. Umowy i inne czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 1. Umowa faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 1.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 1.2. Geneza i rozwój faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 1.3. Podmioty występujące na tle transakcji faktoringowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 1.4. Przedmiot faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 14 Spis treści 1.5. Funkcje i prawno -gospodarcze znaczenie faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 1.6. Rodzaje faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 1.6.1. Formy faktoringu ze względu na przejęcie przez faktora odpowiedzialności del credere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 1.6.2. Formy faktoringu ze względu na rozmiar finansowania przez faktora . . 387 1.6.3. Formy faktoringu ze względu na powiadomienie dłużnika o zawarciu umowy faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 1.6.4. Formy faktoringu ze względu na udział podmiotów trzecich . . . . . . . . . 388 1.6.5. Formy faktoringu ze względu na charakter wierzytelności . . . . . . . . . . . 388 1.6.6. Inne formy faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 1.7. Charakter prawny umowy faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 1.8. Forma i treść umowy faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 1.9. Faktoring międzynarodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 1.9.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 1.9.2. Rozwój faktoringu międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 1.9.3. Międzynarodowy charakter faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 1.9.4. Rodzaje faktoringu międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 1.9.5. Umowa faktoringu w rozumieniu Konwencji UNIDROIT (ottawskiej) o faktoringu międzynarodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 1.9.6. Przelew wierzytelności na gruncie Konwencji ottawskiej . . . . . . . . . . . . 400 2. Forfaiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 3. Umowa kredytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 3.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 3.2. Pojęcie i charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 3.3. Forma i treść umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 3.4. Podstawowe prawa i obowiązki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 3.5. Rodzaje umów kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 4. Umowa pożyczki bankowej (pożyczki pieniężnej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 4.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 4.2. Pojęcie i charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 4.3. Forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 5. Gwarancja bankowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 5.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 5.2. Pojęcie i charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 5.3. Forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 5.4. Ustanowienie gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 5.5. Potwierdzenie gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 5.6. Rodzaje gwarancji bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 6. Umowa poręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 6.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 6.2. Pojęcie i charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 6.3. Forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 6.4. Podstawowe obowiązki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 6.5. Wygaśnięcie poręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 6.6. Rodzaje umów poręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 7. Umowa rachunku bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 7.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 www.LexisNexis.pl Spis treści 15 7.2. Pojęcie i charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 7.3. Forma i treść umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 7.4. Podstawowe prawa i obowiązki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 7.5. Zakończenie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 7.6. Rodzaje rachunków bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 8. Akredytywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 8.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 8.2. Pojęcie i charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 8.3. Rodzaje akredytyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 ROZDZIAŁ XXI. Umowy w działalności transportowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 1. Umowa przewozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 1.1. Pojęcie i charakter umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 1.2. Treść umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 1.3. Zawarcie umowy. List przewozowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 1.4. Prawa i obowiązki stron umowy przewozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 1.5. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy . . . . . 426 2. Umowa spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 2.1. Definicja i charakter umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 2.2. Prawa i obowiązki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 2.3. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy . . . . . 430 3. Umowa składu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 3.1. Pojęcie i charakter umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 3.2. Prawa i obowiązki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 3.3. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy . . . . . 433 Część IV PAPIERY WARTOŚCIOWE ROZDZIAŁ XXII. Papiery wartościowe w obrocie handlowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 1. Pojęcie i istota papieru wartościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 2. Rodzaje papierów wartościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 3. Funkcje papierów wartościowych w obrocie handlowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 4. Weksle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 4.1. Pojęcie i istota weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 4.2. Funkcje weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 4.3. Zobowiązanie wekslowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 4.4. Wystawienie weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 4.5. Klauzule wekslowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 4.6. Przyjęcie weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 4.7. Poręczenie wekslowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 4.8. Przeniesienie praw z weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 4.9. Rodzaje indosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 4.10. Zapłata weksla i zwrotne poszukiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 4.11. Weksel in blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 4.12. Odpowiedzialność wekslowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 16 Spis treści 5. Czeki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 5.1. Pojęcie i istota czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 5.2. Porównanie czeku i weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 5.3. Rodzaje czeków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 6. Obligacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 6.1. Pojęcie i istota obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 6.2. Emisja obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 6.3. Rodzaje obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 7. Akcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 7.1. Pojęcie i istota akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 7.2. Imienne świadectwa tymczasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 7.3. Prawa do akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 8. Warranty subskrypcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 9. Inne papiery wartościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW GOSPODARCZYCH Część V ROZDZIAŁ XXIII. Pozasądowe metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 2. Mediacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 2.1. Regulacje prawne mediacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 2.2. Cele i funkcje mediacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 2.3. Umowa o mediację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 2.4. Mediacje ze skierowania sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 2.5. Mediator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 2.6. Ugoda zawarta przed mediatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 2.7. Wpływ mediacji na bieg przedawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 2.8. Zasada poufności mediacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 3. Arbitraż handlowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 3.1. Zapis na sąd polubowny (umowa arbitrażowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 3.2. Arbitrzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 3.3. Postępowanie przed sądem polubownym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 3.4. Wyrok arbitrażowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 3.5. Skarga o uchylenie wyroku arbitrażowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 3.6. Uznanie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polskie prawo handlowe
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: