Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00890 013246 7999206 na godz. na dobę w sumie
Polsko-angielski asystent tłumacza - ebook/pdf
Polsko-angielski asystent tłumacza - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Level Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 9788389635631 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Znakomite narzędzie do pracy przy redagowaniu tekstów angielskich, w szczególności listów i pism urzędowych lub biznesowych, ale także listów prywatnych.


Około 12000 haseł i zwrotów oraz blisko 4000 przykładów zdań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POLSKO-ANGIELSKI ASYSTENT TŁUMACZA TEKSTÓW UŻYWANYCH W PISMACH I LISTACH HANDLOWYCH, BIZNESOWYCH, URZĘDOWYCH I PRYWATNYCH opracował: Jacek Gordon 2 Polsko-angielski asystent tłumacza tekstów używanych w pismach i listach handlowych, biznesowych, urzędowych i prywatnych © Copyright by: Level Trading www.LevelTrading.pl ISBN 978-83-89635-63-1 Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakakolwiek reprodukcja lub adaptacja całości bądź nawet nie- wielkiej części niniejszej publikacji, niezależnie od stosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej innej), wymaga pisemnej zgody autora i wydawcy. Żadna część publikacji nie może być reprodukowana ani przechowywana w jakimkowiek systemie przechowywania danych bez pisemnej zgody autora i wydawcy. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or/ and stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means; printing, electronic, and any other photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher and the author. 3 Książka niniejsza zawiera około 12 tysięcy haseł i zwro- tów oraz blisko 4 tysiące przykładów zdań pomocnych przy redagowaniu tekstów angielskich, w szczególności listów i pism urzędowych lub biznesowych, ale także lis- tów prywatnych. Zdania i zwroty na bazie których buduje się angielskie teksty, znajdują się pod hasłami główny- mi, będącymi słowami dominującymi w określonym zda- niu lub haśle. Oczywiście opracowanie to nie może wyczerpać zasobu wszelkich słów jakie są potrzebne do budowania an- gielskich tekstów, więc przedstawione są w nim przede wszystkim słowa i zwroty, których nie można znaleźć w tradycyjnym słowniku, także zdania w nim zamieszczo- ne są tylko przykładami niezliczonych kombinacji uży- wanych w formalnym języku angielskim. Ponieważ język angielski używany w listach i pismach formalnych znacznie różni się od języka angielskiego używanego na co dzień, chcę wyraźnie podkreślić, że aby skutecznie użytkować Asystenta, osoba z niego korzystająca musi dobrze znać standardowy język an- gielski, bo to stanowi niezbędny punkt wyjścia do uży- wania języka formalnego. Użytkowników niniejszego słownika zachęcam do sta- rannego przejrzenia go w całości tak, aby w razie po- trzeby szybciej znaleźć odpowiedni zwrot lub zdanie, a przy okazji można przecież także nauczyć się przydat- nych zwrotów lub zdań ze specyficznego formalnego języka angielskiego. Opracowanie na pewno ułatwi użytkownikom nie tylko korzystanie z publikacji w praktyce, ale także naukę specyficznego języka jakim jest formalny język angielski, używany często, na przykład, w relacjach biznesowych. Autor WSTĘP 4 A a date ● a dato weksel a dato – draft after date ● absencja absenteesism absencja chorobowa – sick absenteesism Dlaczego absencja w Pana dziale jest tak wysoka? Why the absenteeism in your department is so high? ● absorpcja absorption absorpcja kosztów – costing absorption absorpcja (przejęcie) środków wspólnotowych – taking-up of Community appropriations ● administracja administration administracja celna – administration of the customs ● administrowanie management Ten fundusz jest administrowany przez Agencję Rozwoju Gospodarczego. This fund is administered by the Economic Development Agency. ● adnotacja (notatka) ● adres note address adres dla doręczeń – address for delivery adres do korespondencji – forwarding address adres domowy – home address adres firmowy – business address adres miejsca pracy – business address adres pocztowy – mailing address adres służbowy – business address adres zwrotny – return address dokładny adres – full address Chcielibyśmy poinformować, że nasz adres został zmieniony na … 5 adresat We would like to inform you that our address has changed to … Otrzymałem adres Państwa od … i chciałbym zapytać o … I have received your address from … and would like to enquire about … Prosimy podać swój adres emailowy, to umieścimy go naszej liście wysyłkowej. Please leave your email address so we will put it on our mailing list. Proszę przesłać dokumenty na powyższy adres. Please send the documents to the address shown above. Uprzejmie informujemy, że firma ABC działająca pod tym adresem już nie istnieje. We would like to inform you that the firm ABC operating at this address does not exist any more. Prosimy Państwa o podanie dokładnego adresu, na który możemy przesłać dokumenty. Please give us your detailed address to which you would like us to send the documents. ● adresat addressee adresat reklamy (grupa docelowa) – target audience adresat/ odbiorca oferty – offeree aktualny adresat – present addressee fraud agency ● afera (finansowa) ● agencja agencja celna – customs agency agencja frachtowa – freight agency agencja handlowa – commercial agency agencja informacyjna – inquiry agency agencja nieruchomości – real-estate agency agencja okrętowa – steamship agency agencja płatnicza – paying agency 6 akcept agencja reklamowa – advertising agency agencja spedycyjna – forwarding agency agencja ubezpieczeniowa – insurance agency agencja wyspecjalizowana – specialized agency ● agent 1. agent 2. broker agent ds. likwidacji szkód – claim agent agent handlowy – business/ commercial agent agent konsularny – consular agent agent licytacyjny – auction agent agent miejscowy (przedstawiciel) – resident agent agent ochrony – security guard agent okrętowy (ze strony armatora) – chartering broker agent spedycyjny – shipping agent agent ubezpieczeniowy – insurance agent Rozmawiałem dzisiaj z naszym agentem na Wasz rejon i obiecał mi, że odwiedzi Państwa osobiście w najbliższy poniedziałek. I talked to our agent to your area by phone today and he promised to call you personally next Monday. ● agresywny aggressive agresywne techniki sprzedaży – aggressive/ hard selling ● akaparacja ● akcept corner acceptance akcept bankowy – bank’s acceptance akcept bezwarunkowy – clean acceptance akcept kupiecki – trade acceptance akcept milczący – tacit acceptance akcept traty – draft acceptance akcept w zamian za dokumenty – acceptance against documents akcept wekslowy – bill acceptance akcept z dodatkowym zabezpieczeniem – collateral acceptance akcept zabezpieczony dowodem składowym – acceptance against stored goods odmowa akceptu – non-acceptance zobowiązanie z tytułu akceptu – acceptance liability 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polsko-angielski asystent tłumacza
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: