Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 006274 19007507 na godz. na dobę w sumie
Pomoc osobom uprawnionym do alimentów - zmiany w ustawie - ebook/pdf
Pomoc osobom uprawnionym do alimentów - zmiany w ustawie - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-9940-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy.

W dziewiątej książce z tej serii omówiono bardzo istotne zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Część z nich weszła w życie 18 września 2015 r., a część zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Najważniejsza z nich dotyczy sposobu odzyskiwania od dłużników alimentacyjnych należności wobec Skarbu Państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Po nowelizacji należności te są egzekwowane wyłącznie w drodze egzekucji sądowej. Zmieniony został również sposób podziału środków pochodzących z egzekucji oraz definicja świadczeń nienależnie pobranych.

Autorzy przybliżają zasady związane z kolejnym etapem informatyzacji działań w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z tym zmiany w zakresie dokumentowania stanu faktycznego (w tym dochodu), które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Od początku 2016 r. wejdą w życie również zmiany w postępowaniu w przedmiocie zatrzymania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy przez właściwego starostę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Magdalena Januszewska Anna Kawecka Krzysztof Świtała Krystyna Tymorek Magdalena Wilczek-Karczewska BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Pomoc osobom uprawnionym do alimentów – zmiany w ustawie Warszawa 2016 9 Tekst pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. Tekst pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydawca Stan prawny na 1 października 2014 r. Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Wydawca Agnieszka Dymkowska Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Redaktor merytoryczny Ewa Fonkowicz Izabela Baranowska Redaktor merytoryczny Łamanie Izabela Baranowska Kamila Tomecka Sylwia Gołaś-Olszak Projekt okładki i stron tytułowych Łamanie Studio Kozak JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krzysztof Drzewiecki Ilustracja na okładce Projekt okładki i stron tytułowych © iStockphoto.com/mstay Studio Kozak Ilustracja na okładce © iStockphoto.com/mstay Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 Wolters Kluwer SA, 2014 ISBN: 978-83-264-9939-5 ISBN: 978-83-264-7968-7 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 Dział Praw Autorskich e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 www.wolterskluwer.pl e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ........................................................................................................9 Część I Kalendarium zmian do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Krystyna Tymorek)....................................................................11 1.. Zmiana.od.18.września.2015.r..–.ustawa.z.dnia.24.lipca.2015.r.... o.zmianie.ustawy.o.pomocy.osobom.uprawnionym.do.alimentów,.. ustawy.o.emeryturach.i.rentach.z.Funduszu.Ubezpieczeń.Społecznych. oraz.ustawy.o.świadczeniach.rodzinnych.(Dz..U..poz..1302)....................11 2.. Zmiana.od.1.stycznia.2016.r.........................................................................16 2.1..Ustawa.z.dnia.10.lipca.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.świadczeniach. rodzinnych.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..poz..1359)...........16 2.2..Ustawa.z.dnia.24.lipca.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.świadczeniach. rodzinnych.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..poz..1217. z.późn..zm.).............................................................................................23 Część II Komentarze praktyczne – omówienie poszczególnych zmian.....................25 1.. Zmiany.w.zakresie.egzekucji.zobowiązań.dłużnika.alimentacyjnego.. oraz.podziału.środków.pochodzących.z.egzekucji.oraz.definicji.. świadczeń.nienależnie.pobranych.(Anna Kawecka)..................................25 1.1..Egzekucja.zobowiązań.dłużnika.alimentacyjnego.wobec. skarbu.państwa.z.tytułu.świadczeń.wypłaconych.w.przypadku. bezskuteczności.egzekucji.alimentów..................................................27 1.2..Definicja.świadczeń.nienależnie.pobranych........................................30 1.3..Tryb.dochodzenia.świadczeń.nienależnie.pobranych.........................32 1.4..Zmiana.w.zakresie.działań.podejmowanych.wobec.dłużnika. alimentacyjnego.....................................................................................34 2.. Informatyzacja.działań.w.zakresie.świadczeń.z.funduszu.alimentacyjnego. (Magdalena Wilczek-Karczewska).................................................................... 36 6 SpIS.TrEścI 2.1..Zmiany.w.postępowaniu.w.przedmiocie.zatrzymania.dłużnikowi. alimentacyjnemu.prawa.jazdy.przez.właściwego.starostę.. (art..5.pkt.2.u.z.ś.r.)................................................................................37 2.2..Zmiany.w.zakresie.dokumentowania.stanu.faktycznego.(w.tym. dochodu).w.sprawach.przyznawania.świadczeń.z.funduszu. alimentacyjnego.(art..5.pkt.3.u.z.ś.r.)...................................................38 2.3..Minister.właściwy.do.spraw.rodziny.jako.organ.właściwy.. w.sprawach.świadczeń.z.funduszu.alimentacyjnego...........................45 2.4..Uwagi.końcowe......................................................................................46 3.. Omówienie.nowelizacji.ustawy.o.pomocy.osobom.uprawnionym.. do.funduszu.alimentacyjnego.w.kontekście.teleinformatyzacji.. organów.administracji.publicznej.(Krzysztof Świtała)................................50 4.. świadczenia.alimentacyjne.z.gminy.–.postępowanie.. (Magdalena Januszewska).............................................................................54 4.1..Uprawnieni.do.świadczeń......................................................................55 4.2..Bezskuteczność.egzekucji......................................................................57 4.3..śmierć.dłużnika.alimentacyjnego.........................................................58 4.4..Kryterium.dochodowe...........................................................................58 4.5..Ustalanie.dochodu.................................................................................59 4.6..Utrata.i.uzyskanie.dochodu..................................................................60 4.7..Wysokość.świadczeń..............................................................................64 4.8..przesłanki.negatywne.............................................................................65 4.9..postępowanie.wnioskowe......................................................................66 4.10.. Okres.świadczeniowy.............................................................................68 4.11.. Organ.właściwy.do.wydania.decyzji.i.postępowanie...........................69 4.12.. Nienależnie.pobrane.świadczenia........................................................70 4.13.. świadczenia.po.śmierci.uprawnionego................................................72 Część III Wzory dokumentów (Anna Kawecka)...............................................................73 1.. Wzór.zawiadomienia.o.wszczęciu.postępowania.w.sprawie.ustalenia,.. że.świadczenie.z.funduszu.alimentacyjnego.jest.świadczeniem. nienależnie.pobranym,.i.zobowiązania.do.zwrotu.tego.świadczenia........73 2.. Wzór.decyzji.w.sprawie.ustalenia,.iż.dane.świadczenie.jest.. świadczeniem.nienależnie.pobranym,.i.zobowiązania.do.zwrotu.............74 3.. Wzór.decyzji.w.sprawie.przyznania.prawa.do.świadczenia.z.funduszu. alimentacyjnego.............................................................................................77 4.. Wzór.decyzji.w.sprawie.odmowy.przyznania.prawa.do.świadczeń. z.funduszu.alimentacyjnego.........................................................................80 SpIS.TrEścI 7 5.. Wzór.informacji.o.terminie.rozpoczęcia.realizacji.ostatecznej.decyzji. wójta.gminy.oraz.o.terminach.wypłaty.świadczeń......................................83 Część IV Akty prawne............................................................................................................84 1.. Ustawa.z.dnia.7.września.2007.r..o.pomocy.osobom.uprawnionym.. do.alimentów.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2015.r..poz..859.z.późn..zm.)............84 2.. Ustawa.z.dnia.24.lipca.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.pomocy.osobom. uprawnionym.do.alimentów,.ustawy.o.emeryturach.i.rentach.. z.Funduszu.Ubezpieczeń.Społecznych.oraz.ustawy.o.świadczeniach. rodzinnych.(Dz..U..poz..1302).–.wybór.przepisów:.art..1,.art..4–10.......119 2.1..Uzasadnienie.projektu.ustawy.z.dnia.24.lipca.2015.r..o.zmianie. ustawy.o.pomocy.osobom.uprawnionym.do.alimentów,.ustawy. o.emeryturach.i.rentach.z.Funduszu.Ubezpieczeń.Społecznych.. oraz.ustawy.o.świadczeniach.rodzinnych.(Dz..U..poz..1302).. –.wybór..................................................................................................126 3.. Ustawa.z.dnia.10.lipca.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.świadczeniach. rodzinnych.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..poz..1359).–.wybór. przepisów:.art..5,.art..8–11..........................................................................145 3.1..Uzasadnienie.projektu.ustawy.z.dnia.10.lipca.2015.r..o.zmianie. ustawy.o.świadczeniach.rodzinnych.oraz.niektórych.innych.ustaw. (Dz..U..poz..1359).–.wybór..................................................................156 k.k. k.p.a... u.p.d.o.f... u.p.o.u.a... u.s.d.g. u.ś.r... u.z.o.u.a... u.z.ś.r... WYKAZ SKRÓTÓW –.. ustawa.z.dnia.6.czerwca.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz..U.. Nr.88,.poz..553.z.późn..zm.) –.. ustawa.z.dnia.14.czerwca.1960.r..–.Kodeks.postępowania. administracyjnego.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2013.r..poz..267. z.późn..zm.) –.. ustawa.z.dnia.26.lipca.1991.r..o.podatku.dochodowym. od.osób.fizycznych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2012.r..poz..361. z.późn..zm.) –. ustawa. z. dnia. 7. września. 2007. r.. o. pomocy. osobom. uprawnionym.do.alimentów.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2015.r.. poz..859.z.późn..zm.) –.. ustawa. z. dnia. 2. lipca. 2004. r.. o. swobodzie. działalno- ści.gospodarczej.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2015.r..poz..584. z.późn..zm.) –.. ustawa.z.dnia.28.listopada.2003.r..o.świadczeniach.rodzin- nych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2015.r..poz..114.z.późn..zm.) –.. ustawa.z.dnia.24.lipca.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.pomocy. osobom.uprawnionym.do.alimentów,.ustawy.o.emerytu- rach.i.rentach.z.Funduszu.Ubezpieczeń.Społecznych.oraz. ustawy.o.świadczeniach.rodzinnych.(Dz..U..poz..1302) –.. ustawa.z.dnia.10.lipca.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.świadcze- niach.rodzinnych.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U.. poz..1359) Krystyna.Tymorek Część I KALENDARIUM ZMIAN DO USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW 1. Zmiana od 18 września 2015 r. – ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1302) Co się zmienia:.Ustawą.z.dnia.24.lipca.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.po- mocy.osobom.uprawnionym.do.alimentów,.ustawy.o.emeryturach.i.rentach. z.Funduszu.Ubezpieczeń.Społecznych.oraz.ustawy.o.świadczeniach.rodzin- nych.(Dz..U..poz..1302).zmieniono:.art..2.pkt.17.lit..e,.art..2.pkt.18.lit..e,. art..23.ust..2,.art..23.ust..4,.art..23.ust..8,.art..24.ust..1,.art..27.ust..3,.art..27. ust..4,.art..27.ust..6,.art..27.ust..7.pkt.1,.art..27.ust..8,.art..27.ust..9,.art..27. ust..10,.art..28.ust..1,.art..28.ust..2,.art..31.ust..4;.dodano:.art..2.pkt.7.lit..f,. art..2.pkt.17.lit..ea,.art..5a,.art..23a,.art..27.ust..8a,.art..27.ust..11;.uchylono:. art..2.pkt.1,.art..27.ust..2,.art..27.ust..5,.art..27.ust..7.pkt.2. Czego dotyczy zmiana:.Nowelizacja.wprowadza.likwidację.egzekucji. administracyjnej.należności.od.dłużników.alimentacyjnych,.a.pozostawia. wyłącznie.egzekucję.sądową.wobec.takich.dłużników. Dotychczasowa.możliwość.prowadzenia.egzekucji.zobowiązań.dłuż- nika.alimentacyjnego.wobec.skarbu.państwa.z.tytułu.świadczeń.wypła- conych.w.razie.bezskuteczności.egzekucji.alimentów,.przez.komorników. sądowych.i.w.trybie.egzekucji.administracyjnej,.nie.spowodowała.popra- wienia.egzekucji.należności,.powodowała.natomiast.koszty.po.stronie. organu.wypłacającego.świadczenia.z.funduszu.alimentacyjnego. przyjęto.rozwiązanie,.zgodnie.z.którym.40 .kwoty.należności.ściąg- niętych.w.trybie.egzekucji.powinno.stanowić.dochód.własny.gminy.organu. 12 cZęść.I..KalENDarIUM.ZMIaN.DO.USTaWy.O.pOMOcy... właściwego.wierzyciela,.a.pozostałe.60 .i.odsetki.będą.stanowić.dochód. budżetu.państwa. Ujednolicono.przepisy.dotyczące.sposobu.ustalania.przybycia.i.utraty. źródła.dochodu.w.ustawach:.z.dnia.7.września.2007.r..o.pomocy.oso- bom.uprawnionym.do.alimentów.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2015.r..poz..859. z.późn..zm.).oraz.z.dnia.28.listopada.2003.r..o.świadczeniach.rodzin- nych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2015.r..poz..114.z.późn..zm.),.ponieważ.osoby. uprawnione.do.świadczeń.z.funduszu.alimentacyjnego.są.często.również. uprawnione.do.świadczeń.rodzinnych. Wobec.likwidacji.egzekucji.administracyjnej.należności.od.dłużników. alimentacyjnych.z.ustawy.wykreślono.przepis.dotyczący.administracyjne- go.organu.egzekucyjnego. Za.świadczenia.wypłacone.nienależnie.uznano.świadczenia.wypłaco- ne.osobie.innej.niż.osoba,.która.została.wskazana.w.decyzji.przyznającej. świadczenia.z.funduszu.alimentacyjnego,.z.przyczyn.niezależnych.od.or- ganu,.który.wydał.tę.decyzję. Za.utratę.dochodu.uznano: 1).wyrejestrowanie.pozarolniczej.działalności.gospodarczej.lub.zawie- szenie.jej.wykonywania,.oraz 2).utratę.zasądzonych.świadczeń.alimentacyjnych.w.związku.ze.śmiercią. osoby.zobowiązanej.do.tych.świadczeń. Za.uzyskanie.dochodu.uznano.rozpoczęcie.pozarolniczej.działalności. gospodarczej.lub.wznowienie.jej.wykonywania.po.okresie.zawieszenia.. po.otrzymaniu.kolejnego.wniosku.organu.właściwego.wierzyciela.o.pod- jęcie.działań.wobec.dłużnika.alimentacyjnego,.dotyczącego.tego.same- go.dłużnika.alimentacyjnego,.organ.właściwy.dłużnika.przeprowadza. z.dłużnikiem.alimentacyjnym.wywiad.alimentacyjny.oraz.odbiera.od.niego. oświadczenie.majątkowe. W.przypadku.gdy.organ.właściwy.dłużnika.ustali.na.podstawie.wywia- du.alimentacyjnego.lub.oświadczenia.majątkowego,.że.sytuacja.dłużnika. alimentacyjnego.nie.uległa.zmianie,.lub.w.przypadku.gdy.dłużnik.alimen- tacyjny.uniemożliwi.przeprowadzenie.tego.wywiadu.lub.odmówi.złoże- nia.oświadczenia.majątkowego,.organ.właściwy.dłużnika.nie.informuje. właściwego.powiatowego.urzędu.pracy.o.potrzebie.aktywizacji.zawodowej. dłużnika.alimentacyjnego.ani.nie.wszczyna.postępowania.dotyczącego. uznania.dłużnika.alimentacyjnego.za.uchylającego.się.od.zobowiązań. alimentacyjnych,.jeżeli.poprzednio.wydana.decyzja.o.uznaniu.dłużnika. 1..ZMIaNa.OD.18.WrZEśNIa.2015.r..... 13 alimentacyjnego.za.uchylającego.się.od.zobowiązań.alimentacyjnych.po- zostaje.w.mocy. Należności.z.tytułu.nienależnie.pobranych.świadczeń.z.funduszu.ali- mentacyjnego.ulegają.przedawnieniu.z.upływem.3.lat,.licząc.od.dnia,. w.którym.decyzja.o.ustaleniu.i.zwrocie.nienależnie.pobranych.świadczeń. stała.się.ostateczna..Decyzja.o.ustaleniu.i.zwrocie.nienależnie.pobranych. świadczeń.nie.jest.wydawana,.jeżeli.od.terminu.ich.pobrania.upłynęło. więcej.niż.10.lat. Organ.właściwy.wierzyciela,.który.wydał.decyzję.w.sprawie.niena- leżnie.pobranych.świadczeń.z.funduszu.alimentacyjnego,.może.umorzyć. kwotę.nienależnie.pobranych.świadczeń.wraz.z.odsetkami.w.całości.lub. w.części,.odroczyć.termin.płatności.albo.rozłożyć.na.raty. podmiot.prowadzący.rachunek.płatniczy.oraz.bank.i.spółdzielcza.kasa. oszczędnościowo-kredytowa.prowadzące.rachunek.inny.niż.płatniczy,. a.także.wydawca.instrumentu.płatniczego.są.obowiązani.zwrócić.z.tych. rachunków. organowi. właściwemu. wierzyciela. na. jego. wniosek. kwoty. świadczeń.z.funduszu.alimentacyjnego.przekazane.po.dniu.śmierci.oso- by.uprawnionej.na.ten.rachunek.albo.instrument.płatniczy..Zwrot.tych. kwot.świadczeń.z.funduszu.alimentacyjnego.uznaje.się.za.zwrot.świadczeń. nienależnie.pobranych. podmiot.prowadzący.rachunek.płatniczy.oraz.bank.i.spółdzielcza.kasa. oszczędnościowo-kredytowa.prowadzące.rachunek.inny.niż.płatniczy,. a.także.wydawca.instrumentu.płatniczego.są.zwolnieni.od.wypłaty.pełnej. lub.częściowej.kwoty,.o.której.mowa.powyżej,.jeżeli.przed.otrzymaniem. wniosku.organu.właściwego.wierzyciela.dokonali.z.tych.rachunków.wypłat. innym.osobom.i.te.wypłaty.nie.pozwalają.zrealizować.wniosku.w.całości. lub.części.oraz.w.terminie.30.dni.od.dnia.otrzymania.wniosku.poinfor- mują.o.tym.ten.organ.wraz.ze.wskazaniem.osób,.które.pobrały.wypłaty.. Zwrot.kwot.świadczeń.z.funduszu.alimentacyjnego.uznaje.się.za.zwrot. świadczeń.nienależnie.pobranych. Organ.właściwy.wierzyciela.może,.bez.zgody.osoby.uprawnionej.albo. jej.przedstawiciela.ustawowego,.zmienić.lub.uchylić.ostateczną.decy- zję.administracyjną,.na.mocy.której.strona.nabyła.prawo.do.świadczeń. z.funduszu.alimentacyjnego,.jeżeli.uległa.zmianie.sytuacja.rodzinna.lub. dochodowa.rodziny.mająca.wpływ.na.prawo.do.świadczeń,.egzekucja.stała. się.skuteczna,.osoba.nienależnie.pobrała.świadczenia.lub.wystąpiły.inne. okoliczności.mające.wpływ.na.prawo.do.świadczeń. 14 cZęść.I..KalENDarIUM.ZMIaN.DO.USTaWy.O.pOMOcy... Wobec.likwidacji.egzekucji.administracyjnej.należności.do.dłużników. alimentacyjnych.–.z.ustawy.wykreślono.przepis.dotyczący.wydawania. przez.organ.właściwy.wierzyciela,.po.zakończeniu.okresu.świadczenio- wego.lub.po.uchyleniu.decyzji.w.sprawie.przyznania.świadczeń.z.fundu- szu.alimentacyjnego,.decyzji.administracyjnej.w.sprawie.zwrotu.przez. dłużnika.alimentacyjnego.należności.z.tytułu.otrzymanych.przez.osobę. uprawnioną.świadczeń.z.funduszu.alimentacyjnego. Należności.przypadające.od.dłużnika.alimentacyjnego.z.tytułu.świad- czeń.wypłaconych.z.funduszu.alimentacyjnego.podlegają.ściągnięciu.wraz. z.odsetkami.w.drodze egzekucji sądowej na.podstawie.przepisów.o.eg- zekucji.świadczeń.alimentacyjnych. Jeżeli.jest.prowadzone.postępowanie.egzekucyjne.w.celu.zaspoko- jenia.roszczeń.osoby.uprawnionej.z.tytułu.alimentów,.organ.właściwy. wierzyciela,.który.wypłacał.świadczenia.z.funduszu.alimentacyjnego,. będący.wierzycielem.należności.z.funduszu.alimentacyjnego,.przyłącza. się.do.tego.postępowania..Organ,.który.przyłącza.się.do.postępowania. egzekucyjnego,.ma.te.same.prawa.co.wierzyciel.uprawniony.z.tytułu. alimentów. Dochody,.uzyskane.w.drodze.egzekucji.od.dłużników.alimentacyj- nych,.przeznacza.się.w.szczególności.na.pokrycie.kosztów.podejmowania. działań.wobec.tych.dłużników. Organ.właściwy.wierzyciela.przekazuje.dłużnikowi.alimentacyjne- mu.oraz.organowi.właściwemu.dłużnika.informację.o.przyznaniu.osobie. uprawnionej.świadczeń.z.funduszu.alimentacyjnego.oraz.o.obowiązku. zwrotu.wraz.z.odsetkami.należności.z.tytułu.świadczeń.z.funduszu.ali- mentacyjnego.wypłacanych.osobie.uprawnionej. Wobec.likwidacji.egzekucji.administracyjnej.należności.od.dłużników. alimentacyjnych.–.z.ustawy.wykreślono.przepis.dotyczący.wydawania. przez.organ.właściwy.decyzji.w.sprawie.zwrotu.przez.dłużnika.alimenta- cyjnego.należności.z.tytułu.otrzymanych.przez.osobę.uprawnioną.świad- czeń.z.funduszu.alimentacyjnego. Do.wniosku.o.wszczęcie.sądowego.postępowania.egzekucyjnego.lub. o.przyłączenie.się.do.sądowego.postępowania.egzekucyjnego.organ.właś- ciwy.wierzyciela.dołącza: 1).ostateczną.decyzję.przyznającą.świadczenia.z.funduszu.alimentacyj- nego.osobie.uprawnionej, 2).informacje.o.rozpoczęciu.realizacji.decyzji.i.terminie.wypłat. 1..ZMIaNa.OD.18.WrZEśNIa.2015.r..... 15 Egzekucja.należności.jest.prowadzona.na.podstawie.ostatecznej.de- cyzji,.przyznającej.świadczenia.z.funduszu.alimentacyjnego.osobie.upraw- nionej,.bez.konieczności.zaopatrywania.jej.w.klauzulę.wykonalności. Organ.egzekucyjny.przekazuje.wyegzekwowane.od.dłużnika.alimen- tacyjnego.kwoty.na.wskazany.rachunek.bankowy.organu.właściwego.wie- rzyciela,.do.wysokości.wypłaconych.przez.ten.organ.świadczeń.z.funduszu. alimentacyjnego.wraz.z.odsetkami. Organ.właściwy.wierzyciela.rozlicza.kwoty.otrzymane.z.tytułu.zwrotu. należności.przypadających.od.dłużnika.alimentacyjnego.wraz.z.odsetkami. Organ.właściwy.dłużnika.i.organ.właściwy.wierzyciela.są.obowiązani. do.przedstawiania,.za.pośrednictwem.wojewody,.Ministrowi.pracy.i.poli- tyki.Społecznej.sprawozdań.z.realizacji.zadań.przewidzianych.w.ustawie. o.pomocy.osobom.uprawnionym.do.alimentów. Działania.podjęte.przez.organ.właściwy.dłużnika.wobec.dłużnika. alimentacyjnego.niewywiązującego.się.ze.swych.zobowiązań.i.niezakoń- czone.przed.dniem.wejścia.w.życie.omawianej.nowelizacji.prowadzi.się. nadal.na.podstawie.przepisów.dotychczasowych. administracyjne.postępowania.egzekucyjne,.w.zakresie.należności.przy- padających.od.dłużnika.alimentacyjnego.z.tytułu.świadczeń.wypłaconych. z.funduszu.alimentacyjnego.i.odsetek,.wszczęte.i.niezakończone.przed.dniem. wejścia.w.życie.ustawy,.podlegają.umorzeniu,.z.zastrzeżeniem,.że.admini- stracyjne.postępowania.egzekucyjne,.w.zakresie.należności.przypadających. od.dłużnika.alimentacyjnego.z.tytułu.świadczeń.wypłaconych.z.funduszu. alimentacyjnego.i.odsetek,.wszczęte.i.niezakończone.przed.dniem.wejścia. w.życie.omawianej.nowelizacji.ustawy,.w.których.wszczęto.egzekucję.z: 1).wierzytelności.pieniężnej.lub.innego.prawa.majątkowego,.w.ramach. których.odebrano.dokument,.którego.posiadanie.jest.koniecznym. warunkiem.wykonywania.prawa.z.tego.dokumentu, 2).ruchomości,.w.ramach.której.odebrano.ruchomość, 3).nieruchomości –.podlegają.umorzeniu.po.zakończeniu.egzekucji,.jeżeli.dochodzony. obowiązek.nie.został.wyegzekwowany.w.całości. Koszty.egzekucyjne.powstałe.w.postępowaniu.egzekucyjnym,.które. nie.zostały.wyegzekwowane,.podlegają.umorzeniu.wraz.z.umorzeniem. postępowania.egzekucyjnego. Należności.przypadające.od.dłużnika.alimentacyjnego.z.tytułu.świad- czeń.wypłaconych.z.funduszu.alimentacyjnego,.wraz.z.odsetkami,.pod- 16 cZęść.I..KalENDarIUM.ZMIaN.DO.USTaWy.O.pOMOcy... legające.przed.dniem.wejścia.w.życie.ustawy.ściągnięciu.w.trybie.admi- nistracyjnego.postępowania.egzekucyjnego,.w.stosunku.do.których.nie. jest.prowadzone.administracyjne.postępowanie.egzekucyjne,.podlegają. ściągnięciu,.w.trybie.egzekucji.sądowej,.z.uwzględnieniem.należności. dotychczas.wyegzekwowanych. W.sprawach,.w.których.administracyjne.postępowanie.egzekucyjne. zostało.umorzone,.wniosek.o.wszczęcie.sądowego.postępowania.egzeku- cyjnego.lub.o.przyłączenie.się.do.sądowego.postępowania.egzekucyjnego. składa.się.do.organu.egzekucyjnego.w.terminie.3.miesięcy.od.dnia.otrzy- mania.postanowienia.o.umorzeniu..Do.wniosku.dołącza.się.także.infor- mację.o.wysokości.pozostałych.do.ściągnięcia.należności.uwzględniającą. należności.dotychczas.wyegzekwowane. Należności.przypadające.od.dłużnika.alimentacyjnego.z.tytułu.świad- czeń.wypłaconych.z.funduszu.alimentacyjnego.podlegają.ściągnięciu.wraz. z.odsetkami.w.drodze.egzekucji.sądowej.na.podstawie.przepisów.o.egze- kucji.świadczeń.alimentacyjnych. Jeżeli.jest.prowadzone.postępowanie.egzekucyjne.w.celu.zaspokoje- nia.roszczeń.osoby.uprawnionej.z.tytułu.alimentów,.organ.właściwy.wie- rzyciela,.który.wypłacał.świadczenia.z.funduszu.alimentacyjnego,.będący. wierzycielem.należności,.przyłącza.się.do.tego.postępowania..Organ,. który.przyłącza.się.do.postępowania.egzekucyjnego,.ma.te.same.prawa. co.wierzyciel.uprawniony.z.tytułu.alimentów. Obowiązywanie:.Nowelizacja.wchodzi.w.życie.z.dniem.18 września 2015.r.,.z.wyjątkiem.przepisów.dotyczących.ustalania.przybycia.i.utraty. źródła.dochodu,.które.wchodzą.w.życie.z.dniem.ogłoszenia,.nie.wcześniej. jednak.niż.przy.ustalaniu.prawa.do.świadczeń.na.okres.świadczeniowy. rozpoczynający.się.od.dnia.1.października.2015.r. 2. Zmiana od 1 stycznia 2016 r. 2.1. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1359) Co się zmienia:. Ustawą. z. dnia. 10. lipca. 2015. r.. o. zmianie. usta- wy.o.świadczeniach.rodzinnych.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U.. 2..ZMIaNa.OD.1.STycZNIa.2016.r. 17 poz..1359).zmieniono:.art..4.ust..5,.art..5.ust..3b,.art..15.ust..3.pkt.1,.art..15. ust..4,.art..15.ust..5,.art..15.ust..7,.art..15.ust..8,.art..15.ust..8a.pkt.1,.art..15. ust..8a.pkt.2.lit..g,.art..15.ust..8b,.art..15.ust..9,.art..15.ust..10,.art..31.ust..4,. art..31.ust..7;.dodano:.art..15.ust..3a–3c,.art..15.ust..8c–8f,.art..15.ust..11,. art..15a,.art..31.ust..4a. Czego dotyczy zmiana:.celem.nowelizacji.jest.usprawnienie.procesu. wnioskowania,.ustalania.i.przyznawania.świadczeń.z.funduszu.alimenta- cyjnego,.poprzez.zmodyfikowanie.działań.wykonywanych.przez.organy. właściwe,.które.przyznają.i.wypłacają.te.świadczenia. Nowelizacja.wprowadza.kolejny.etap.informatyzacji.działań.w.zakre- sie.przyznawania.świadczeń.z.funduszu.alimentacyjnego.poprzez.okre- ślenie.zakresu.gromadzonych.informacji.umożliwiających.weryfikację. danych.dla.realizacji.świadczeń.oraz.daje.podstawy.do.korzystania.przez. organy.publiczne.z.danych.gromadzonych.w.rejestrach.utworzonych.przez. Ministra.pracy.i.polityki.Społecznej. Możliwość.ustalenia.prawa.do.świadczeń.z.funduszu.alimentacyjnego. w.formie.elektronicznej.ma.zwiększyć.dostępność.świadczeń,.zaś.zinfor- matyzowanie.postępowania.ma.zapobiegać.np..jednoczesnemu.pobiera- niu.świadczeń.w.różnych.gminach.przez.jedną.osobę. Nowelizacja.umożliwia.pozyskanie.informacji.o.dochodzie.rodziny. w.celu.ustalenia.prawa.do.świadczeń.z.funduszu.alimentacyjnego. W.szczególności.nowelizacja.przewiduje,.że.wniosek.o.świadczenia. z.funduszu.alimentacyjnego.i.załączniki.do.wniosku.mogą.być.składane. drogą.elektroniczną.wyłącznie.za.pomocą.systemu.teleinformatycznego,. utworzonego.przez.Ministra.pracy.i.polityki.Społecznej..Wniosek.i.za- łączniki.do.wniosku.składane.za.pomocą.systemu.teleinformatycznego. opatruje.się: 1).bezpiecznym.podpisem.elektronicznym.weryfikowanym.za.pomocą. ważnego.kwalifikowanego.certyfikatu.albo 2).podpisem.potwierdzonym.profilem.zaufanym.epUap.(elektroniczna. platforma.Usług.administracji.publicznej). Jeżeli.decyzja.o.uznaniu.dłużnika.alimentacyjnego.za.uchylającego. się.od.zobowiązań.alimentacyjnych.stanie.się.ostateczna,.organ.właściwy. dłużnika: 1).składa.wniosek.o.ściganie.za.przestępstwo.oraz 2).po.uzyskaniu.z.centralnej.ewidencji.kierowców.informacji,.że.dłużnik. alimentacyjny.posiada.uprawnienie.do.kierowania.pojazdami,.kieruje.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów - zmiany w ustawie
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: