Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00542 010030 16884772 na godz. na dobę w sumie
Pompy ciepła - ebook/pdf
Pompy ciepła - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 38
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326964497 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji przedstawiono sposób działania pomp ciepła, zwięzłe charakterystyki poszczególnych ich rodzajów, wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego do potrzeb inwestora rodzaju pompy. Podano informacje dotyczące kalkulacji kosztów tych rozwiązań. Opisano ich zalety i wady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Janusz Strzyżewski Pompy ciepła Zasady działania i wybór rozwiązań 08.05.2017 09:52:52 2 1 N O U Cena brutto: 19,90 zł UON12 Pompy ciepła.indd 1 Pompy ciepła – zasady działania i wybór rozwiązań Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ma wielolet- nie doświadczenie w projektowaniu, budowie i eksploatacji instalacji elek- trycznych oraz oświetlenia we wszystkich rodzajach budownictwa. Czło- nek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i  Urządzeń Elektrycznych, Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP Izby Inżynierów Budownictwa. Autor e-letterów oraz wielu artykułów publikowanych w poradniku „Instalacje elektrycz- ne w praktyce”. Kierownik Grupy Wydawniczej: Julita Lewandowska-Tomasiuk Wydawca: Rafał Kępka Redaktor prowadzący: Wiesław Waliszewski Opracowanie graficzne okładki: Piotr Fedorczyk Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół ISBN 978-83-269-6449-7 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Druk: MDruk Publikacja „Pompy ciepła – zasady działania i wybór rozwiązań” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niej – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publika- cji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłę- bionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Pompy ciepła – zasady działania i wybór rozwiązań” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingo- wych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Spis treści Od redaktora ..........................................................................................5 Pompy ciepła – zasada działania ........................................................7 Podstawy fizyczne działania pomp ciepła ......................................7 Urządzenia sprężarkowej pompy ciepła .........................................7 Źródła energii zasilające urządzenie ...............................................9 Grunt jako dolne źródło ciepła .........................................................13 Przepisy: kiedy obowiązuje prawo budowlane, a kiedy geologiczne ..........................................................................13 Dolne źródło ciepła: wybór kolektora ...........................................14 Skład zestawu umieszczonego w budynku ...................................14 Układy sterowania ...........................................................................17 Współpraca pompy ciepła z innym źródłem ciepła lub energii ......17 Wskazówki pomocne w analizie kosztów ....................................18 Wody gruntowe jako dolne źródło ciepła ......................................20 Przepisy budowlane, geologiczne, wodne i o ochronie środowiska .....................................................20 Rodzaje dolnych źródeł ciepła wykorzystujących cieki wodne lub ścieki ...............................................................................21 Efektywność pracy pompy ciepła ..................................................21 Charakterystyka dolnego źródła ciepła wykorzystującego wodę ....22 Zalety i wady wodnej pompy ciepła ..............................................24 Pompy z powietrznym źródłem ciepła ............................................25 Pompy monoblokowe ......................................................................27 www.elektryczneinstalacje.eu 3 Spis treści Pompy typu split ..............................................................................28 Przykładowe parametry pomp ......................................................29 Kiedy wybierać powietrzne pompy ciepła ....................................30 Wykorzystanie pompy ciepła w systemach klimatyzacji .............32 Podstawowe cechy klimatyzacji .....................................................32 Systemy klimatyzacji typu VRF ......................................................33 Pompy ciepła w układach VRF .......................................................34 4 www.elektryczneinstalacje.wip.pl Od redaktora Od redaktora Pompy ciepła to maszyny wymuszające przepływ ciepła z  miejsca o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Ten od- wrotny niż w naturze proces jest możliwy dzięki energii dostarczo- nej z zewnątrz. Stosowanie pomp ciepła to efektywny i ekologiczny sposób ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użyt- kowej. Wykorzystuje się w nim ciepło zgromadzone w ziemi lub wo- dach gruntowych czy powietrzu. Instalacja pompy ciepła wymaga udziału elektryka. Wiedza o róż- nych rodzajach tych urządzeń jest więc przydatna elektroinstalatoro- wi. W tej publikacji jej autor – mgr inż. Janusz Strzyżewski, ekspert w zakresie elektryki i budownictwa – przedstawia zasady działania pomp ciepła. W kolejnych rozdziałach opisuje zalety i wady poszcze- gólnych rozwiązań. Wskazuje, gdzie który rodzaj urządzeń może być stosowany. Podaje też, jakich formalności należy dopełnić przed in- stalacją pomp ciepła. Zapraszam do lektury Wiesław Waliszewski www.elektryczneinstalacje.eu 5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRAKTYCE (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:93)(cid:69)(cid:281)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:367)(cid:71)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:85)(cid:92)(cid:78)(cid:68) INSTALACJE ELEKTRYCZNE TO(cid:29) (cid:122) (cid:51)(cid:85)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:280)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:93)(cid:90)(cid:76)(cid:265)(cid:93)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:88)(cid:3) problemów (cid:122) Przepisy i normy w pracy elektryka (cid:122) Instalacje elektryczne od A do Z Poradnik zawiera (cid:90)(cid:3)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:121)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:338)(cid:70)(cid:76)(cid:29) (cid:122) interpretacje norm i przepisów, (cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:80)(cid:88)(cid:86)(cid:76)(cid:86)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:253)(cid:3) w swojej pracy, ww (cid:122) informacje o zmianach prawa (cid:122) n in (cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:93)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:80)(cid:15)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:226)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:77)(cid:265)(cid:3)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:68) (cid:82)(cid:82) oo osoby odpowiedzialnej za instalacje elektryczne ee (cid:122)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:265)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:77)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:122) (cid:83)(cid:82)(cid:83) (cid:76)(cid:81)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:88)(cid:366)(cid:92)(cid:87)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:16) (cid:81)(cid:76) (cid:81)(cid:81) (cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:366)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:68)(cid:366)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) projektów, pp (cid:122)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:265)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:16) (cid:122)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:81) dz dzania pomiarów w instalacjach, (cid:122) wzory nieodzownych w pracy (cid:122) w (cid:72) (cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:85)(cid:92)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:226)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:88)(cid:79)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:92) (cid:90)(cid:90)(cid:90)(cid:17)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:76)(cid:81)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:17)(cid:90)(cid:76)(cid:83)(cid:17)(cid:83)(cid:79) Poradnik „Instalacje elektryczne w praktyce” to kompleksowa, aktualizowana publikacja, która na ponad 470 stronach omawia najbardziej (cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:87)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:265)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:17) (cid:61)(cid:68)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:77)(cid:88)(cid:366)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:338)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:29) FabrykaWiedzy.com (cid:54)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:77)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:280)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:38)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:50)(cid:69)(cid:86)(cid:226)(cid:88)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:46)(cid:79)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:77)(cid:88)(cid:366)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:338)(cid:29) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:73)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:21)(cid:21)(cid:3)(cid:24)(cid:20)(cid:27)(cid:3)(cid:21)(cid:28)(cid:3)(cid:21)(cid:28)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:73)(cid:68)(cid:78)(cid:86)(cid:3)(cid:21)(cid:21)(cid:3)(cid:25)(cid:20)(cid:26)(cid:3)(cid:25)(cid:19)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:72)(cid:16)(cid:80)(cid:68)(cid:76)(cid:79)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:78)(cid:35)(cid:90)(cid:76)(cid:83)(cid:17)(cid:83)(cid:79) (cid:45)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:338)(cid:80)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:55)(cid:90)(cid:82)(cid:77)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:71)(cid:92)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:92)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:226)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:76)(cid:265)(cid:87)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:27)(cid:29)(cid:19)(cid:19)(cid:178)(cid:20)(cid:25)(cid:29)(cid:19)(cid:19)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pompy ciepła
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: