Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00335 007371 10026310 na godz. na dobę w sumie
Poradnik inwestora rynku nieruchomości - ebook/pdf
Poradnik inwestora rynku nieruchomości - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 256
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3649-8307-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Poradnik w kompleksowy sposób przygotowuje inwestora lub kandydata na inwestora rynku nieruchomości do korzystnego oraz bezpiecznego zakupu mieszkań, a także późniejszego czerpania zysków z ich wynajmu i odsprzedaży na rynku wtórnym. Podział na trzy obszerne działy pozwala w przejrzysty sposób przedstawić Czytelnikowi cały proces poczynając od metod poszukiwania okazyjnych ofert, przez formę prawną działalności i optymalną formę opodatkowania, aż po zneutralizowanie niestandardowych, ale realnych, zagrożeń takich jak oszustwa na rynku pierwotnym i wtórnym, przestępstwa popełniane (często nieświadomie) na szkodę najemców, nieoczekiwane załamanie płynności finansowej czy utratę kontroli nad nieruchomością w wyniku np. działań wojennych. Na jakie pytania odpowiedzą autorzy książki?

Część I - Zarządzanie inwestycjami na rynku nieruchomości (Damian Kleczewski)
Część II - Formy prawne inwestowania w nieruchomości (Justyna Broniecka-Klim)
Część III - Bezpieczeństwo inwestycji na polskim rynku nieruchomości (Kazimierz Turaliński)<  
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PORADNIK INWESTORA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Seria: PRAWO i EKONOMIA www.artefakt.edu.pl Damian Kleczewski Justyna Broniecka-Klim Kazimierz Turaliński PORADNIK INWESTORA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Czyli jak inwestować w mieszkania pod wynajem, dobrać odpowiednią formę prawną, uniknąć zagrożeń i zabezpieczyć swój majątek. Wydawnictwo ARTEFAKT.edu.pl Warszawa 2016 W serii „PRAWO i EKONOMIA” ukazały się:  Wywiad gospodarczy i polityczny (wydanie II)  Raje podatkowe i spółki off-shore – jak legalnie nie płacić podatków?  Encyklopedia antywindykacji – jak legalnie nie płacić swoich długów?  Jak kraść? Podręcznik złodzieja (wydanie II)  Prawo karne skarbowe – podatek VAT Wydawca: Artefakt.edu.pl sp. z o.o., al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa Strona internetowa: http://ksiegarnia.artefakt.edu.pl/ ISBN: 978-83-64983-07-8 Grafika okładki: Agata Grzesik Korekta: Artefakt.edu.pl sp. z o.o. Opieka i nadzór merytoryczny: Kazimierz Turaliński Copyright © 2016 Damian Kleczewski, Justyna Broniecka-Klim, Kazimierz Turaliński Artefakt.edu.pl sp. z o.o., All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, kopiowanie i udostępnianie całości lub fragmentów publikacji w formie elektronicznej, papierowej lub jakiejkolwiek innej dozwolone tylko na podstawie pisemnego zezwolenia właścicieli praw autorskich. Poradnik inwestora rynku nieruchomości 5 Spis treści Wstęp ........................................................................................... 11 Część I Damian Kleczewski Zarządzanie inwestycjami na rynku nieruchomości ................. 17 Mit wolności finansowej – rozważania .......................................... 19 Jak i gdzie szukać okazji inwestycyjnych? Nowe sposoby ............. 31 Jak remontować mieszkania? ........................................................ 50 Rękojmia za wady fizyczne dzieła i odpowiedzialność ekipy remontowej za szkody ......................................................... 61 Odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu) .................. 61 Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto) .......................... 64 Rękojmia i gwarancja ....................................................... 65 Co jeszcze należy wiedzieć o umowie o dzieło? ................ 67 Home staging i wyposażanie mieszkań pod wynajem .................... 69 Jak zarządzać najmem? ................................................................. 78 Przepisy prawne niekorzystne dla inwestora .................................. 91 Wady lokalu a natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu ................................................................... 91 Prawo zastawu na rzeczach najemcy ................................. 93 Strategie działań inwestycyjnych .................................................. 97 Zdrowie inwestora ...................................................................... 117 6 Spis treści Część II Justyna Broniecka-Klim Formy prawne inwestowania w nieruchomości ....................... 127 Formy inwestowania w nieruchomości ........................................ 129 Jaka powinna być inwestycja? ........................................ 129 Jakie są najczęściej spotykane formy prawne inwestowania w nieruchomości? ..................................... 130 Osoba fizyczna bez firmy............................................................ 131 Podatek na zasadach ogólnych ........................................ 133 Podatek ryczałtowy ........................................................ 134 Działalność gospodarcza ............................................................. 138 Rozliczenie na zasadach ogólnych .................................. 146 Rozliczenie liniowe podatku ........................................... 148 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ................................... 151 Kto jest kim w spółce z o.o.?....................................................... 157 Wspólnicy ...................................................................... 157 Zarząd ............................................................................ 159 Prokurent ....................................................................... 161 Rada Nadzorcza / Komisja Rewizyjna ............................ 161 Rejestracja i rozliczenia finansowe spółki z o.o. .......................... 163 Podatki ........................................................................... 167 Dywidenda ..................................................................... 169 Mity na temat wad spółek z o.o. .................................................. 172 Poradnik inwestora rynku nieruchomości 7 MIT I – pełna księgowość .............................................. 172 MIT II – prezes musi być zatrudniony ............................ 174 MIT III – podwójne opodatkowanie ................................ 174 MIT IV – ubezpieczenie zdrowotne ................................ 175 MIT V – mały kapitał zakładowy rodzi małe zaufanie na rynku ......................................................................... 176 MIT VI – problem z kredytem ........................................ 177 MIT VII – rozdzielność majątkowa przedsiębiorstw i osób prywatnych ............................................................ 177 MIT VIII – ryzyko kontroli............................................. 178 MIT IX – spółka musi być podatnikiem VAT czynnym .. 179 Najczęstsze błędy przy prowadzeniu spółki z o.o. ....................... 180 Spółka z o.o. – podsumowanie ........................................ 182 Spółka z o.o. komandytowa ........................................................ 183 Komplementariusz ......................................................... 184 Komandytariusz ............................................................. 184 Inwestycje w nieruchomości – pytania i odpowiedzi ................... 186 Kiedy stosować intercyzę? .......................................................... 191 Odpowiedzialność w przypadku braku rejestracji działalności .................................................................... 192 Odpowiedzialność majątkowa w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej ... 193 8 Spis treści Odpowiedzialność udziałowców i zarządu spółki z o.o. .. 194 Zmiana formy prawnej działalności na spółkę z o.o. .................... 196 Co jeszcze powinienem wiedzieć o spółkach z o.o.? .................... 209 Optymalny podział funkcji i udziałów ............................ 209 Upadłość, likwidacja i wykreślenie spółki z o.o. z KRS .. 212 Zleceniobiorcy w spółce z o.o. ........................................ 218 Nieruchomości w dyspozycji spółki z o.o. ...................... 221 Wynajem i obrót nieruchomościami................................ 226 Podatek VAT przy sprzedaży nieruchomości .................. 228 Polisa ubezpieczeniowa .................................................. 234 Kiedy optymalizować formę prawną działalności? .......... 235 Część III Kazimierz Turaliński Bezpieczeństwo inwestycji na polskim rynku nieruchomości .. 237 Metody oszustw – sprzedaż nieruchomości mieszkalnych ........... 239 Zakup od developera na rynku pierwotnym .................... 239 Zakup na rynku wtórnym ................................................ 248 Prawo karne i kryminalistyka ...................................................... 254 Oszustwo o charakterze ekonomicznym.......................... 254 Oszustwo kryminalne ..................................................... 258 Windykacja długów przy wynajmie mieszkań ............................. 267 Jak nie windykować i dlaczego? ..................................... 270 Poradnik inwestora rynku nieruchomości 9 Taktyka windykacyjna – polubowne negocjacje z dłużnikiem ................................................................... 275 Proces i egzekucja komornicza ....................................... 278 Jak ochronić majątek ulokowany w nieruchomościach? .............. 281 Spółki zagraniczne i krajowe – jak ukryć prawo własności? ...................................................................... 281 Fundacje rodzinne .......................................................... 286 Podział prawa własności w księgach wieczystych ........... 287 Główne zagrożenia dla inwestycji na polskim rynku nieruchomości ............................................................................ 289 Polski sektor bankowy a rynek nieruchomości ............................ 293 Bezpieczny biznes ...................................................................... 299 Dobry prawnik ............................................................... 299 Art. 777 § 1 pkt 4 Kpc – droga na skróty ........................ 301 Uwikłanie w cudze przestępstwo .................................... 302 Żadnej gotówki .............................................................. 303 Przestępstwa na szkodę lokatorów – nielegalna eksmisja i prawo zastawu na rzeczach ......................................................... 305 Naruszenie miru domowego (art. 193 kk) ....................... 307 Pozbawienie wolności (art. 189 kk) ................................ 311 Zmuszanie (art. 191 § 1a kk) i powództwo posesoryjne .. 311 Prawo zastawu a przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 § 1, art. 279 § 1, art. 284 § 1 lub 2, art. 288 § 1 kk) ......... 312 10 Spis treści Jak eksmitować?............................................................. 315 Inwestycje w nieruchomości a bezpieczeństwo militarne Polski .. 318 Wojna na Ukrainie – szansa dla rynku nieruchomości? ............... 327 Skutki hipotetycznego konfliktu Polski z Rosją ........................... 329 Niekonwencjonalne metody poszukiwań okazji na rynku nieruchomości ............................................................................ 335 Przyszłość egzekucji niespłacanych kredytów bankowych .......... 341 Zakończenie ............................................................................... 345 Wstęp Poradnik inwestora rynku nieruchomości 13 Kiedy napisałem swój pierwszy poradnik, w moich myślach zakieł- kowała koncepcja by wespół z innymi specjalistami z branży stwo- rzyć unikalną publikację, ujmującą kompleksowo i w ciekawej for- mie zagadnienie inwestowania w polskie nieruchomości. Udało się! Właśnie trzymasz w dłoniach rezultat tego zamysłu. Ta książka jest wyjątkowa. Stanowi przełom na rynku wydawni- czym, gdyż zawarta w niej wiedza ukazuje nie teorię a realia inwe- stowania w nieruchomości w Polsce i ujawnia praktyczne sposoby na zwiększanie oraz zabezpieczanie majątku. Jej wartość merytoryczna wielokrotnie przewyższa cenę okładkową – zastosowanie chociażby kilku z setek wydrukowanych na następnych stronach rad zaprocen- tuje ogromnymi oszczędnościami. Chcemy abyś ustrzegł się kosz- townych błędów, dlatego wskazujemy różne rozwiązania najczęściej spotykanych problemów inwestycyjnych. Zgromadziliśmy w jednym miejscu wiedzę rozrzuconą w poradnikach specjalistycznych, czaso- pismach branżowych oraz w Internecie, a przede wszystkim tą wy- jątkową, której nie przeczytasz nigdzie indziej. Cieszymy się, że możemy wspierać inwestorów, szczególnie tych na początku drogi inwestycyjnej, dostarczając im wartościowych informacji i praktycz- nych wskazówek. Tworząc tę książkę skupiliśmy się na ekspertyzie, gdyż pragniemy przekazać Czytelnikom skondensowany i meryto- ryczny materiał. Mamy nadzieję, że pomożemy im inwestować o wiele bezpieczniej i ograniczać ryzyko oraz koszty do niezbędnego minimum. 14 Spis treści Gwarantem realizacji wspomnianych powyżej zamierzeń są nieprzy- padkowo wybrani Autorzy. Każdy z nas dysponuje praktycznym doświadczeniem w opisanej przez siebie tematyce. Być może miałeś już styczność z naszymi wcześniejszymi publikacjami? Jeśli tak, to pewnie wiesz, że nie marnujemy ani papieru, ani czasu Czytelników, a przyjęty przez nas sposób przekazu jest jasny i przystępny. Zachę- cam Cię do zapoznania się z opracowaniami naszego autorstwa, abyś mógł poszerzyć swoją wiedzę w tematach inwestycyjnych i praw- nych. Każda z naszych książek niesie za sobą konkretną wartość i know-how, które umiejętnie stosowane, bardzo pomagają zniwelo- wać koszty prowadzenia biznesu, zabezpieczyć go i rozbudować. Tworzenie majątku nie jest łatwe a jeszcze trudniejsze pozostaje jego ochronienie. Mając tego świadomość, przedstawiamy Ci w lekkiej, łatwej i przyjemnej formie szereg informacji, które sprawią, że bę- dziesz spał spokojnie. Na jednej z konferencji usłyszałem następującą wypowiedź: możesz mieć przeciętne życie a i tak na końcu umrzeć. Możesz mieć także życie pełne pasji, zrealizować wiele marzeń i też umrzeć. Skoro wspólnym mianownikiem obu scenariuszy życia jest to, że umrzesz, to jakie życie wybierasz? Czasami wystarczy jedno zdanie lub jedno zdarzenie w naszym życiu, by podnieść się i ruszyć z miejsca, by zmienić stateczne do tej pory trwanie w ukryciu, na życie bogate i aktywne. Mamy głęboką nadzieję, że ta książka wystarczająco Cię do tego zmotywuje. Zanim jednak rozpoczniesz tę lekturę, przeczytaj zamieszczony na następnej stronie wiersz. Damian Kleczewski Poradnik inwestora rynku nieruchomości 15 Inne życie Mieć życie inne od innych Tak barwne i pełne swobody Tak proste i własne Zdawać egzaminy – ucząc się na pamięć – to nie moje życie Składać raporty z dnia który minął – to nie moje życie Podążając drogą życiowych ideałów – pchających wytrwale skały Narażonych na plagę wyzwisk by zachwiać ich śmiałość pod górę Brnąć do przodu i tworzyć – takie jest inne życie Poranne gaworzenie drozdów posłyszane z pobliskich lasów – rado- snych skowronków hejnał – skąpanych w promieniach słońca błysk oczu skupionych w locie bocianów Takiego życia pragnę – o takie walczę – choć wiem, że nie raz jesz- Strategia skryta w umyśle by wieść inne od innych życie – Moje – cze upadnę własne… D.K.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Poradnik inwestora rynku nieruchomości
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: