Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00404 005823 15693791 na godz. na dobę w sumie
Poradnik operatora Koparkoładowarka - ebook/pdf
Poradnik operatora Koparkoładowarka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Grafton Projekt Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-941951-7-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik operatora Koparkoładowarka” to unikatowa książka przeznaczona dla przyszłych i obecnych operatorów klasy III do klasy I koparkoładowarek oraz dla pracowników działów inwestycyjnych i dyspozytorów maszyn budowlanych.

Podręcznik obejmuje wiedzę określoną programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn do nauczania na kursach operatora koparkoładowarki.

Książka będąca praktycznym kursem budowy i obsługi koparkoładowarek opisuje:

zasady eksploatacji maszyn

podstawy elektrotechniki

elementy napędu hydraulicznego

budowę i działanie silników spalinowych

zasady BHP podczas eksploatacji koparkoładowarek

budowę koparko-ładowarek i ich głównych podzespołów

technologię robót ziemnych

technikę pracy koparkoładowarkami.


Autor poradnika mgr inż. Grzegorz Koselnik studiował na Politechnice Warszawskiej i Politechnice Wrocławskiej. Ukończył dwa kierunki studiów z zakresu mechaniki oraz studia podyplomowe organizacji produkcji i zarządzania. Długoletni praktyk w zakresie eksploatacji maszyn bezpośrednio na budowach, doświadczony wykładowca Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PORADNIK OPERATORA KOPARKO ŁADOWARKA Grafton Projekt Warszawa 2017 Redakcja techniczna i korekta: ANDRZEJ CHMIELEWSKI Projekt okładki: AD REM FOTOGRAFIA na pierwszej stronie okładki: Andrzej Chmielewski WYDAWCA: GRAFTON PROJEKT WARSZAWA www.graftonprojekt.com e-mail: wydawnictwo@graftonprojekt.com © Copyright by Grzegorz Koselnik 2017 © Copyright by Grafton Projekt 2017 ISBN 978-83-941951-6-8 ISBN 978-83-941951-7-5 (PDF) Warszawa 2017 DRUK i oprawa w Totem.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez zgody wydawcy i autora żadna część tej książki nie może być powielana ani w jakikolwiek sposób kopiowana, jak również rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mecha- nicznych, nagrywających, kopiujących i innych, z wyłączeniem przypadków dozwolonych przez prawo. PORADNIK OPERATORA KOPARKO ŁADOWARKA PRAKTYCZNY KURS BUDOWY I OBSŁUGI Opracował: mgr inż. Grzegorz Koselnik Projekty Drogowe Kompleksowe projekty z zakresu infrastruktury drogowej wraz z branżami towarzyszącymi, niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę Nasze usługi świadczymy dla poniższego zakresu prac: • (cid:1) budowy, przebudowy i remonty dróg, ulic, parkingów oraz skrzyżowań • (cid:1) budowy zjazdów publicznych i indywidualnych • (cid:2) budowy chodników i ciągów pieszo-jezdnych • (cid:1) budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych Analizy i Modelowanie Ruchu Drogowego Analizy i modele ruchu drogowego ulic, skrzyżowań, parkingów, inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych Doradztwo Techniczne i Konsulting Na każdym etapie inwestycji dbamy, aby przyjęte rozwiązania były optymalne dla Inwestora Przeanalizujemy możliwości obsługi komunikacyjnej konkretnej działki przed jej zakupem Inżynieria Ruchu Przygotowujemy projekty organizacji ruchu oraz wykonujemy opracowania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego Grafton Projekt, Pracownia Projektowa Warszawa Targówek, ul. Remiszewska 17 lok. 3 Tel: 791-806-802, Fax: 22-300-20-78 e-mail: biuro@graftonprojekt.com SPIS TREŚCI SPIS TABEL ...................................................................................... 15 Od autora .......................................................................................... 16 Rozdział pierwszy ............................................................................ 17 Wstęp .................................................................................................. 17 ROZDZIAŁ DRUGI .......................................................................... 18 EKSPLOATACJA ............................................................................. 18 2.1.0. PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU EKSPLOATACJI ....18 2.1.1. Okres eksploatacji i jego fazy ......................................................19 2.1.2. Docierane maszyny ........................................................................19 2.1.3. Utrata sprawności technicznej przez maszynę w okresie międzynaprawczym ..................................................................................20 2.1.4. Tarcie i smarowanie ......................................................................22 2.1.5. Cechy nieprawidłowej eksploatacji maszyny ..........................22 2.1.6. Niezawodność maszyn budowlanych ........................................23 2.1.7. Odtworzenie zdolności produkcyjnych maszyny ...................24 2.2.0. WYDAJNOŚĆ MASZYNY BUDOWLANEJ .................................25 2.2.1. Obmiar wykonania robót ziemnych...........................................25 2.2.2. Wydajność teoretyczna W0 ............................................................25 2.2.3. Wydajność techniczna WT .............................................................26 2.2.4. Wydajność eksploatacyjna WE = WP ...........................................26 2.3.0. WYKORZYSTANIE CZASU PRACY PRZEZ MASZYNY BUDOWLANE .............................................................................................27 2.3.1. Straty czasu pracy maszyny w eksploatacji bezpośredniej, produkcyjnej ..............................................................................................27 2.3.2. Straty czasu pracy maszyny w eksploatacji bezpośredniej, technicznej..................................................................................................28 2.4.0. ZASADY EKOLOGII W CZASIE UŻYTKOWANIA MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH ...........................................................................28 2.4.1. Zmniejszenie negatywnych skutków interwencji w środowisko naturalne ..............................................................................28 2.4.2. Zła eksploatacja maszyn do robót ziemnych ...........................28 2.4.3. Regeneracja części lub zespołów maszyny ..............................29 2.5.0. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE..............................................29 5 Spis treści 2.5.1. Paliwo do silników o zapłonie samoczynnym .........................30 2.5.2. Oleje hydrauliczne .........................................................................30 2.5.3. Oleje smarne do silników spalinowych .....................................31 2.5.4. Oleje przekładniowe ......................................................................32 2.5.5. Smary plastyczne ............................................................................33 2.5.6. Płyny hamulcowe............................................................................33 2.5.7. Płyny do chłodnic ...........................................................................34 2.5.8. Płyny do mycia i spryskiwania szyb ..........................................35 2.5.9. Ogumienie ........................................................................................36 2.6.0. ZADANIA OPERATORA W PROCESIE UŻYTKOWANIA MASZYN BUDOWLANYCH .....................................................................39 2.6.1. Właściwe wykonanie „Obsługi Technicznej Codziennej” OTC .......................................................................................................................40 2.6.2. Organizacja stanowiska pracy ....................................................40 2.6.3. Współpraca operatora maszyny do robót ziemnych z zespołem uczestniczącym w procesie produkcyjnym ......................41 2.7.0. EKSPLOATACJA TECHNICZNA ................................................41 2.7.1. Obsługi ..............................................................................................41 2.8.0. ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PODCZAS OBSŁUG MASZYN.....................................................................................42 2.8.1. Ogólny zakres czynności podczas wykonywania obsługi codziennej OTC .........................................................................................42 2.8.2. Zakres czynności podczas wykonywania obsługi sezonowej OTS ...............................................................................................................43 2.8.3. Ogólny zakres czynności podczas wykonywania obsługi technicznej okresowej OTO1 ..................................................................44 2.8.4. Ogólny zakres czynności podczas wykonywania obsługi technicznej okresowej OTO2 ..................................................................45 2.8.5. Obsługa handlowa ..........................................................................45 2.8.6. Ogólny zakres czynności podczas wykonywania obsługi transportowej OTT ...................................................................................46 2.8.7. Ogólny zakres czynności podczas wykonywania obsługi docierania OTD .........................................................................................47 2.9.0. NAPRAWY .........................................................................................47 2.9.1. Kontrola wykonania obsług i napraw .......................................48 2.9.2. Przegląd techniczny i diagnostyka ............................................48 2.10.0. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA .....48 2.10.1. Instrukcja eksploatacji i użytkowania ....................................48 2.10.2. Katalog części zamiennych ........................................................49 2.10.3. Książka maszyny budowlanej....................................................49 2.10.4. Raport dzienny pracy maszyny ................................................49 6 Spis treści ROZDZIAŁ TRZECI ......................................................................... 50 PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI ............................................... 50 3.0.1. Rys historyczny ...............................................................................50 3.1.0. PRĄD ELEKTRYCZNY I ZJAWISKA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS JEGO PRZEPŁYWU .............................................................50 3.1.1. Budowa atomu .................................................................................50 3.1.2. Prąd elektryczny.............................................................................51 3.1.3. Natężenie przepływu ładunku prądu elektrycznego ............52 3.1.4. Natężenie pola magnetycznego i jego potencjał .....................52 3.1.5. Napięcie, moc i praca prądu elektrycznego .............................53 3.1.6. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez płynący prąd 54 3.1.7. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez prąd płynący w cewce ............................................................................................................55 3.1.8. Prawo OHMA ...................................................................................56 3.1.9. Przeprowadzanie pomiaru napięcia i natężenia prądu .......56 3.1.10. Wpływ przepływającego prądu na organizm człowieka .....57 3.2.0. WĘZEŁ ELEKTRYCZNY I ŁĄCZENIE REZYSTORÓW - OPORNIKÓW .............................................................................................59 3.2.1. Rodzaje obwodów elektrycznych ...............................................59 3.2.2. Szeregowe łączenie rezystorów - oporników ...........................60 3.2.3. Łączenie rezystorów równolegle ................................................60 3.3.0. OBWODY ELEKTRYCZNE WYSTĘPUJĄCE W MASZYNACH DO ROBÓT ZIEMNYCH ...........................................................................61 3.3.1. Układ instalacji elektrycznej jednoprzewodowy ...................61 3.3.2. Układ instalacji elektrycznej dwuprzewodowy (dwunapięciowy) .......................................................................................62 3.3.3. Układ instalacji elektrycznej trójprzewodowy, dwunapięciowy ..........................................................................................62 3.4.0. PRZEWODY STOSOWANE W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH ......................63 3.4.1. Charakterystyka przewodów w instalacjach pojazdów samobieżnych .............................................................................................63 3.4.2. Oznakowanie przewodów w instalacjach pojazdów samobieżnych .............................................................................................63 3.4.3. Przewody wysokiego napięcia ....................................................65 3.4.4. Kolorystyka przewodów ...............................................................66 3.4.5. Rodzaje i budowa włączników i wyłączników oraz ich zastosowanie ..............................................................................................66 3.4.6. Rodzaje włączników i wyłączników oraz ich zastosowanie 68 3.5.0. AKUMULATORY .............................................................................69 3.5.1. Wiadomości ogólne o akumulatorach ........................................69 7 Spis treści 3.5.2. Samowyładowanie akumulatorów .............................................70 3.5.3. Budowa akumulatora kwasowego..............................................71 3.5.4. Parametry charakteryzujące akumulator ...............................72 3.5.5. Ładowanie akumulatorów kwasowych rozruchowych.........74 3.5.6. Łączenie akumulatorów szeregowo ...........................................77 3.5.7. Łączenie akumulatorów równolegle..........................................78 3.6.0. WIADOMOŚCI OGÓLNE O MASZYNACH PRĄDU STAŁEGO .......................................................................................................................78 3.6.1. Ogólne wiadomości o maszynach elektrycznych ...................78 3.6.2. Wiadomości ogólne o polu magnetycznym ...............................79 3.7.0. PRĄDNICE SAMOCHODOWE .....................................................81 3.7.1. Prądnice samochodowe prądu stałego......................................83 3.7.2. Budowa i działanie alternatora ..................................................84 3.7.3. Regulator napięcia prądnicy .......................................................87 3.7.4. Regulatory napięcia alternatora ................................................89 3.8.0. OBWÓD ROZRUCHU SILNIKA SPALINOWEGO ....................91 3.8.1. Rozruch silnika spalinowego .......................................................91 3.8.2. Wiadomości ogólne o silnikach prądu stałego ........................92 3.8.3. Rozruszniki silnika spalinowego ................................................96 3.8.4. Elektryczny rozrusznik silnika spalinowego ..........................97 3.8.5. Elektromechaniczne urządzenie sprzęgające .........................98 3.9.0. PROSTOWNIKI ............................................................................ 100 3.9.1. Prostowniki diodowe trójfazowe ............................................. 100 3.10.0. ELEKTRYCZNY NAPĘD HYDRAULICZNYCH ZAWORÓW ZESPOLONYCH I PROPORCJONALNYCH .................................... 101 3.11.0. ZABEZPIECZENIE OPERATORA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ................................................................ 101 3.11.1. Zabezpieczenie operatora przed porażeniem prądem elektrycznym w czasie obsługi maszyny .......................................... 102 3.11.2. Zabezpieczenie operatora przed porażeniem prądem elektrycznym w czasie pracy maszyny ............................................. 102 ROZDZIAŁ CZWARTY .................................................................. 104 ELEMENTY NAPĘDU HYDRAULICZNEGO ............................. 104 4.0.1. Wiadomości ogólne ...................................................................... 104 4.0.2. Ciecze hydrauliczne .................................................................... 105 4.0.3. Uszczelnienia ................................................................................ 108 4.0.4. Zalety i wady napędu hydraulicznego ................................... 111 4.0.5. Istota napędu hydraulicznego .................................................. 112 4.0.6. Ogólny podział elementów napędu hydraulicznego ........... 115 4.1.0. POMPY ........................................................................................... 116 8 Spis treści 4.1.1. Pompy zębate ................................................................................ 117 4.1.2. Pompy łopatkowe ........................................................................ 121 4.1.3. Pompy rzędowe ............................................................................ 123 4.1.4. Pompy wielotłoczkowe promieniowe z nie wirującymi tłoczkami .................................................................................................. 124 4.1.5. Akumulatory hydrauliczne ....................................................... 125 4.2.0. ZAWORY STERUJĄCE W NAPĘDACH HYDRAULICZNYCH .................................................................................................................... 127 4.2.1. Rozdzielacze.................................................................................. 128 4.2.2. Zawory sterujące ciśnieniem cieczy roboczej ...................... 137 4.2.3. Zawory sterujące strumieniem ................................................ 139 4.2.4. Zawory odcinające ...................................................................... 140 4.3.0. ODBIORNIKI ENERGII CIECZY HYDRAULICZNEJ ......... 140 4.3.1. Silniki hydrauliczne ................................................................... 140 4.3.2. Silniki hydrauliczne zębate ...................................................... 141 4.3.3. Silniki łopatkowe ......................................................................... 141 4.3.4. Silniki wielotłoczkowe osiowe ................................................. 142 4.3.5. Siłowniki hydrauliczne .............................................................. 143 4.4.0. PRZEKŁADNIE HYDRAULICZNE ........................................... 147 4.4.1. Przekładnie hydrokinetyczne .................................................. 147 4.4.2. Kierunki rozwoju przekładni hydrokinetycznych ............. 149 4.4.3. Przekładnie hydrostatyczne ..................................................... 149 4.5.0. ELEMENTY GROMADZĄCE I PRZEWODZĄCE CIECZ W NAPĘDZIE HYDRAULICZNYM .......................................................... 151 4.5.1. Filtry ............................................................................................... 151 4.5.2. Przewody hydrauliczne sztywne ............................................. 154 4.5.3. Przewody hydrauliczne giętkie ............................................... 156 ROZDZIAŁ PIĄTY ......................................................................... 159 SILNIKI SPALINOWE ................................................................... 159 5.01. Charakterystyka silnika spalinowego tłokowego ................ 159 5.1.0. PODZIAŁ SILNIKÓW SPALINOWYCH ................................... 162 5.1.1. Podział silników ze względu na konstrukcję i obieg roboczy .................................................................................................................... 162 5.1.2. Podział silników ze względu na osiągane obroty wału korbowego i dobór do odpowiedniego odbiornika ........................ 163 5.1.3. Podział silników ze względu na maksymalną moc.............. 164 5.2.0. RODZAJE OBIEGÓW ROBOCZYCH ....................................... 164 5.2.1. Silniki spalinowe dwusuwowe ................................................. 164 5.2.2. Wady i zalety silników dwusuwowych ................................... 165 5.2.3. Silniki spalinowe czterosuwowe.............................................. 165 9 Spis treści 5.2.4. Wady i zalety silników czterosuwowych o zapłonie iskrowym .................................................................................................. 166 5.2.5. Wady i zalety silników czterosuwowych o zapłonie samoczynnym .......................................................................................... 167 5.3.0. BUDOWA SILNIKA ...................................................................... 167 5.3.1. Korpus silnika .............................................................................. 167 5.3.2. Układ korbowo-tłokowy ............................................................. 170 5.4.0. ROZRZĄD SILNIKÓW CZTEROSUWOWYCH ....................... 173 5.5.0. UKŁADY ZAPŁONOWE SILNIKÓW CZTEROSUWOWYCH177 5.5.1. Zapłon iskrowy ............................................................................. 178 5.5.2. Zapłon samoczynny ..................................................................... 180 5.6.0. UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA SPALINOWEGO ............. 182 5.6.1. Smarowanie samoczynne .......................................................... 182 5.6.2. Smarowanie wymuszone (ciśnieniowe) ................................. 183 5.7.0. UKŁAD CHŁODZENIA SILNIKA SPALINOWEGO .............. 185 5.7.1. Chłodzenie silnika spalinowego powietrzem ....................... 186 5.7.2. Chłodzenie silnika spalinowego cieczą obiegowe wymuszone .............................................................................................. 186 5.8.0. UKŁADY ZASILANIA SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM .................................................................................... 192 5.8.1. Pompka zasilająca ....................................................................... 193 5.8.2. Pompa wtryskowa rzędowa ...................................................... 195 5.8.3. Pompa rozdzielaczowa ............................................................... 198 5.8.4. Dostarczenie paliwa do cylindra metodą „Common Rail” 200 5.8.5. Wtryskiwacz paliwa otwierany hydraulicznie ..................... 202 5.8.6. System wtrysku dwukrotnego typu Vario ............................ 203 5.8.7. Wtryskiwacze otwierane elektromagnetyczne .................... 204 5.8.8. Wtryskiwacze otwierane piezoelektryczne ........................... 204 5.9.0. DOŁADOWANIE SILNIKA SPALINOWEGO ......................... 205 5.10.0. EKSPLOATACJA SILNIKA SPALINOWEGO ...................... 207 5.10.1. Zasady dotyczące eksploatacji silników spalinowych ..... 207 5.11.0. OBSŁUGI SILNIKA SPALINOWEGO .................................... 208 5.11.1. Uwagi ogólne .............................................................................. 208 5.11.2. Obsługa techniczna codzienna silnika OTC ....................... 208 5.11.3. Wielkości charakteryzujące silnik spalinowy .................... 209 5.11.4. Niedomagania silników z zapłonem samoczynnym .......... 210 Rozdział szósty ............................................................................... 212 BHP PODCZAS EKSPLOATACJI ............................................... 212 KOPARKOŁADOWAREK .............................................................. 212 10 Spis treści 6.1.0. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS PLANOWANIA I ORGANIZACJI ROBÓT ZIEMNYCH .................. 212 6.2.0. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA OBSŁUGI KOPARKOŁADOWARKI ................... 213 6.3.0. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NA BUDOWIE .... 216 6.4.0. PRACA KOPARKOŁADOWARKI W POBLIŻU LINII ENERGETYCZNYCH I W STREFACH NIEBEZPIECZNYCH ...... 222 6.4.1. Napięcie krokowe ........................................................................ 222 6.4.2. Wielkość strefy niebezpiecznej przy budynkach i liniach energetycznych w zależności od napięcia prądu płynącego w nich .................................................................................................................... 223 6.4.3. Praca w strefie niebezpiecznej linii energetycznych ......... 224 6.5.0. DZIAŁANIA ZABRONIONE ....................................................... 225 6.6.0. W CELU REALIZACJI ZADAŃ BHP NAKAZUJE SIĘ: ........ 225 ROZDZIAŁ SIÓDMY ...................................................................... 226 BUDOWA KOPARKOŁADOWARKI ............................................. 226 7.0.1. Podział koparkoładowarek ....................................................... 227 7.1.0. CIĄGNIK KOŁOWY ..................................................................... 227 7.1.1. Rama koparkoładowarki ........................................................... 228 7.2.0. UKŁAD JEZDNY KOPARKOŁADOWARKI ............................ 230 7.2.1. Budowa mostów napędowych .................................................. 231 7.2.2. Przekładnia główna i mechanizm różnicowy ....................... 233 7.2.3. Zwolnice ......................................................................................... 237 7.2.4. Mechanizm zwrotniczy............................................................... 240 7.2.5. Układy kierownicze ze wspomaganiem stosowane w koparkoładowarkach ............................................................................ 240 7.2.6. Układy hamulcowe koparkoładowarki .................................. 245 7.3.0. PRZENIESIENIE NAPĘDU Z SILNIKA NA MOSTY NAPĘDOWE ............................................................................................. 252 7.3.1. Napęd hydrokinetyczny ............................................................. 252 7.3.2. Konstrukcja zmiennika momentu i jego charakterystyka pracy.......................................................................................................... 254 7.3.3. Zmiennik momentu z wielonapędem ...................................... 257 7.3.4. Współpraca zmiennika momentu ze skrzynią biegów rozłączalną pod obciążeniem, w układzie napędu maszyny do robót ziemnych ....................................................................................... 258 7.3.5. Moment skręcający na kołach, przy różnych szybkościach jazdy .......................................................................................................... 261 7.3.6. Skrzynie biegów przełączalne pod obciążeniem, stosowane w napędach koparkoładowarek ......................................................... 263 7.4.0. PODSTAWOWE OSPRZĘTY KOPARKOŁADOWARKI ....... 266 11 Spis treści 7.4.1. Osprzęt ładowarkowy ................................................................. 266 7.4.2. Narzędzia robocze ładowarki ................................................... 268 7.4.3. Osprzęt koparkowy ..................................................................... 269 7.4.4. Mechanizm obrotu ....................................................................... 270 7.5.0. STABILIZATORY I PODPORY ................................................. 272 7.5.1. Stabilizatory ................................................................................. 272 7.5.2. Podpory .......................................................................................... 272 7.5.3. Przesuwanie osprzętu koparkowego po ramie poprzecznej .................................................................................................................... 273 7.6.0. BUDOWA KABINY I SPOSOBY STEROWANIA OSPRZĘTEM .................................................................................................................... 273 7.6.1. Budowa kabiny operatora ......................................................... 273 7.6.2. Sterowanie jazdą koparkoładowarki ..................................... 275 7.6.3. Sterowanie osprzętem ładowarkowym .................................. 275 7.6.4. Sterowanie podporami i osprzętem koparkowym .............. 276 7.6.5. Mocowanie narzędzi roboczych za pomocą szybkozłącza. 282 ROZDZIAŁ ÓSMY .......................................................................... 285 TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH ........................................ 285 8.0.1. Rodzaje robót ziemnych............................................................. 285 8.0.2. Znaczenie organizacji robót ziemnych i zasady jej realizacji .................................................................................................................... 285 8.1.0. ORGANIZACJA ROBÓT ZIEMNYCH ...................................... 286 8.1.1. Metoda pracy tradycyjnej.......................................................... 286 8.1.2. Metoda pracy równomiernej .................................................... 286 8.1.3. Zasady organizacji placu budowy ........................................... 287 8.1.4. Prace związane z organizacją stanowiska pracy koparkoładowarki ................................................................................. 287 8.2.0. KLASYFIKACJA GRUNTÓW WG TRUDNOŚCI ICH ODSPAJANIA .......................................................................................... 288 8.2.1. Gęstość pozorna - ciężar wyporowy ........................................ 291 8.2.2. Spulchnianie ................................................................................. 292 8.2.3. Wilgotność gruntów .................................................................... 292 8.2.4. Rodzaje gruntów .......................................................................... 293 8.2.5. Klin odłamu gruntu ..................................................................... 296 8.2.6. Bezpieczne posadowienie koparkoładowarki nad wykopem .................................................................................................................... 297 8.2.7. Statyczność posadowienia koparkoładowarki..................... 298 8.3.0. TECHNOLOGIA URABIANIA GRUNTÓW PRZEZ KOPARKOŁADOWARKĘ...................................................................... 299 8.3.1. Podstawowe pojęcia z zakresu procesu urabiania gruntów .................................................................................................................... 299 12 Spis treści 8.3.2. Opory skrawania zależne od ustawienia i kształtu narzędzia roboczego ................................................................................................. 300 8.3.3. Proces napełniania naczynia roboczego podczas pracy .... 302 8.3.4. Urabianie gruntów spoistych i spójnych osprzętem koparkowym ............................................................................................ 306 8.3.5. Wykonywanie szerokoprzestrzennych wykopów łyżką osprzętu ładowarkowego ..................................................................... 308 8.3.6. Dobór osprzętu ładowarkowego w zależności od rodzaju i zakresu robót oraz kategorii gruntu................................................. 310 8.3.7. Fazy cyklu pracy .......................................................................... 310 8.3.8. Ustawienie łyżki i elementów osprzętu podczas kopania . 314 8.3.9. Transport i załadunek materiałów koparkoładowarką na środki transportu ................................................................................... 315 8.3.10. Charakterystyka łyżki koparkoładowarki .......................... 317 8.3.11. Dobór pojemności łyżki do urabiania gruntów ................ 317 8.4.0. NIEDOZWOLONE TECHNIKI I PRACA KOPARKOŁADOWARKI W TRUDNYCH WARUNKACH .............. 318 8.4.1. Niedozwolone techniki pracy koparkoładowarką .............. 318 8.4.2 Praca maszyny w trudnych warunkach ................................. 321 8.5.0. TECHNIKA PORUSZANIA SIĘ KOPARKOŁADOWARKĄ . 324 8.5.1. Poruszanie się koparkoładowarką po drogach publicznych .................................................................................................................... 324 8.5.2. Poruszanie się koparkoładowarką na placu budowy......... 325 ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY ............................................................... 326 TECHNOLOGIA ROBÓT .............................................................. 326 9.1.0. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH ................... 326 9.1.1. Wykopy ........................................................................................... 326 9.1.2. Nasypy ............................................................................................ 328 9.2.0. ZAKRES ROBÓT ORAZ ZASTOSOWANIE KOPARKOŁADOWAREK W ORGANIZACJI ROBÓT ZIEMNYCH .................................................................................................................... 329 9.3.0. WYKONYWANIE WYKOPÓW Z JEDNOCZESNYM ZAŁADUNKIEM UROBKU NA ŚRODKI TRANSPORTU .............. 330 9.4.0. WYKONYWANIE ROWÓW INSTALACYJNYCH ................... 330 9.4.1. Wykonywanie rowów instalacyjnych w zależności od uzbrojenia terenu .................................................................................. 330 9.4.2. Wykonywanie rowów instalacyjnych w zależności od rodzaju i medium płynących w instalacji ........................................ 331 9.5.0. WSPÓŁPRACA Z INNYMI NASZYNAMI ................................ 332 9.6.0. TECHNIKA PRACY OSPRZĘTEM KOPARKOWYM ............ 332 9.6.1. Kopanie rowów wzdłuż ścian ................................................... 332 13 Spis treści 9.6.2. Wykańczanie prostych ścian .................................................... 332 9.6.3. Kopanie rowów w nierównym terenie ................................... 333 9.6.4. Łączenie dwóch wykopów ......................................................... 333 9.6.5. Kopanie rowów melioracyjnych .............................................. 334 9.7.0. PRACA OSPRZĘTEM ŁADOWARKOWYM ............................ 334 9.7.1. Zasypywanie wykopów za pomocą osprzętu ładowarkowego .................................................................................................................... 334 9.7.2. Usuwanie nawisów, ładowanie ze ściany i z półki oraz praca u podstawy hałdy ................................................................................... 335 9.7.3. Usuwanie dużych kamieni ze ściany hałdy .......................... 335 9.7.4. Sposoby wkopywania się i pracy w wykopie koparkoładowarki ................................................................................. 336 9.7.5. Zgarnianie materiału i wyrównywanie terenu .................... 337 9.7.6. Skrobanie nawierzchni .............................................................. 338 9.7.7. Wykorzystanie siły wyrywającej łyżki koparkoładowarki 338 9.7.8. Pchanie ładowarką...................................................................... 339 9.7.9. Usuwanie drzew przy pomocy łyżki ....................................... 339 9.7.10. Wydostawanie przednich kół koparkoładowarki z wykopów .................................................................................................. 340 9.7.11. Naciski koparkoładowarki na grunt .................................... 341 9.8.0. PRACA MASZYNĄ W TERENIE GÓRZYSTYM ..................... 341 9.8.1. Ustawienie koparkoładowarki do pracy na zboczu wzniesienia .............................................................................................. 341 9.8.2. Wykonywanie wykopu wzdłuż stoku ...................................... 343 9.8.3. Garażowanie koparkoładowarki w terenie górzystym ...... 343 9.8.4. Jazda koparkoładowarką wzdłuż stoku ................................ 344 9.8.5. Jazda koparkoładowarką w poprzek stoku .......................... 344 Skróty funkcji maszyn stosowane w DTR .................................. 346 SYGNAŁY RĘCZNE ....................................................................... 348 BIBLIOGRAFIA .............................................................................. 350 14 SPIS TABEL 1. Podział eksploatacji (według Maszyny Budowlane, Prof. dr inż. Ignacy Brach) ..................................................... (str. 18) 2. Kody dopuszczalnej prędkości jazdy dla opon (Portal Oponiarski.pl) ..................................................... (str. 38) 3. Zestawienie norm przewodów stosowanych w instalacjach elek- trycznych (Internet - Przewody wysokiego napięcia) ................ (str. 64) 4. Ogólny podział elementów napędu hydraulicznego na działy i gru- py (Mały Poradnik Mechanika Tom I i II) .............................. (str. 115) 5. Podział akumulatorów hydraulicznych (Mały Poradnik Mechanika Tom I i II) ................................................... (str. 126) 6. Siły mięśni wywierane na elementy sterujące (PN-ISO 7096, Cią- gniki i ładowarki gąsienicowe, elementy sterownicze) .......... (str. 128) 7. Szczegółowy podział siłowników na grupy, rodzaje i typy (Mały Poradnik Mechanika Tom I i II) ............................................. (str. 144) 8. Wymiary przewodów sztywnych ......................................... (str. 155) 9. Przewody giętkie stosowane w napędach hydraulicznych . (str. 157) 10. Niedomagania silników z zapłonem samoczynnym (Poradnik Me- chanika Samochodowego Franciszek Stawiszyński) .............. (str. 210) 11. Bezpieczna odległość usytuowania maszyny od linii energetycz- nych (rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia- dać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie) 12. Podział gruntów na kategorie wg trudności ich odspajania ................................................... (str. 289) 13. Klasyfikacja gruntów dla osprzętów maszyn budowlanych według norm rosyjskich (prof. N.G. Dąbrowskiego) ............................ (str. 294) 14. Współczynnik kąta klina odłamu gruntu ........... (str. 297) 15. Nominalna wysokość ściany kopania ........... (str. 312) 15. Minimalna szerokość dróg dla maszyn budowlanych ....... (str. 340) ................................................... (str. 223) 15 Od autora W treści książki autor zawarł wiedzę uzyskaną podczas stu- diów kierunkowych, a także wiedzę empiryczną zdobytą pod- czas pracy na budowie i nadzorowania eksploatacji przedmio- towych maszyn. Książka jest przydatna dla operatorów kopar- koładowarek oraz dla pracowników działów inwestycyjnych i dyspozytorów maszyn budowlanych. Treść książki obejmuje także wiedzę określoną programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn do nauczania na kur- sach operatora koparkoładowarki. UWAGA: W numeracji rysunków pierwszy numer określa roz- dział książki, drugi kolejny to numer rysunku, natomiast ostatni umieszczony w nawiasie pokazuje numer pozycji z wy- kazu literatury, z której rysunek został zapożyczony, np. 4.23 (15) - taki numer oznacza rozdział czwarty, rysunek numer 23 w tym rozdziale oraz pozycję numer 15 z wykazu literatury. Opracowano: 30 czerwca 2017 r. Rozdział pierwszy Wstęp P odziału i zdefiniowania koparki hydraulicznej dokonuje norma PN-ISO-7135-1966 „Maszyny do robót ziemnych, koparki hydrauliczne, nazwy i podstawowe dane do celów handlowych”, która określa, że „Podstawową maszyną ko- parkoładowarki jest ciągnik, bez osprzętów, posiadający niezbędne urządzenia do sterowania napędem hydrosta- tycznym i hydrokinetycznym”. Podstawowym zespołem tej maszyny jest ciągnik rolniczy i o specjalnej konstrukcji pozwalający na zamontowanie osprzętów i kabiny na jego ramie. W ciągnikach rolniczych musi być zmie- niona konstrukcja w celu przygotowania ich do zamontowania osprzętów i kabiny. Koparkoładowarka zaliczana jest do maszyn średniej wielko- ści, o pojemności łyżki osprzętu ładowarkowego 0,8 m3 ÷ 1,4 m3 i osprzętu koperkowego 0,18 m3 ÷ 0,6 m3. Koparkoładowarka jest maszyną uniwersalną przeznaczoną do małej i średniej wielkości robót ziemnych, z możliwością szybkiej zmiany stanowiska pracy. 17 ROZDZIAŁ DRUGI EKSPLOATACJA 2.1.0. PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU EKSPLOATACJI ksploatacja jest innym określeniem użytkowania ma- szyny. Eksploatacja dzieli się na eksploatację produk- cyjną i techniczną, co obrazuje tabela 1. E Tabela 1. Podział eksploatacji Eksploatacja Produkcyjna (użytkowa) Bezpośrednia produkcyjnych nie Wykonywanie zadań (zatrudnie- Pośrednia i praca maszyny) Planowanie i organizowanie procesów produkcyjnych w budownictwie i robotach ziemnych, w których stosowane są maszyny Planowanie i organizowanie pracy maszyny Techniczna (obsługiwanie) Utrzymanie maszyny w stanie sprawności technicznej (wykony- wanie obsług i napraw) Planowanie i organi- zowanie obsług i na- praw oraz kierowanie ich wykonaniem Zaopatrzenie w mate- riały eksploatacyjne, części i zespoły za- mienne Kierowanie pracą za- plecza obsługowo- naprawczego 7 Cechami charakterystycznymi procesu eksploatacji maszyn budowlanych są: (cid:1) częste zmiany miejsca pracy maszyny oraz duża częstotliwość prze- mieszczania 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Poradnik operatora Koparkoładowarka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: