Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00086 007656 18431441 na godz. na dobę w sumie
Postanowienia noworoczne. Jak zmienić nawyki, zrealizować plany i spełnić marzenia - książka
Postanowienia noworoczne. Jak zmienić nawyki, zrealizować plany i spełnić marzenia - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0952-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zmień swoje życie na lepsze!

Nowy rok, okrągłe urodziny, diagnoza lekarska, osiągnięcie granicy bankructwa -- to sytuacje, w których najczęściej podejmujemy pewne postanowienia. Jednak szybko przekonujemy się, że realizacja naszych ambitnych zamierzeń wcale nie jest taka prosta. Brakuje nam determinacji i zapału. Marzymy o doskonałości i każde potknięcie traktujemy jak powód do kapitulacji. Zapominamy o tym, że nie można zmienić swoich nawyków z dnia na dzień, a nawet z tygodnia na tydzień. Jeśli chcemy wytrwać w postanowieniu, trzeba stworzyć wymierny, osiągalny cel i nauczyć się unikać typowych, czyhających na nas pułapek.

Autorka tej książki przedstawia rewolucyjny system skutecznego realizowania postanowień. Jest on oparty na założeniu, że każdy człowiek ma własny sposób na wprowadzanie trwałych zmian. To, co sprawdza się u jednej osoby, niekoniecznie musi przynieść efekty u drugiej. Poradnik zawiera wiele inspirujących przykładów i pomysłów, które pomogą Ci odkryć własną receptę na sukces. Kiedy już będziesz wiedział, co Cię najbardziej motywuje i jakie strategie są najskuteczniejsze w Twoim przypadku, bez trudu zmienisz swój świat.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Postanowienia noworoczne. Jak zmieniæ nawyki, zrealizowaæ plany i spe³niæ marzenia Autor: M. J. Ryan T³umaczenie: Olga Kwiecieñ-Maniewska ISBN: 978-83-246-0952-9 Tytu³ orygina³u: This Year I Will...: How to Finally Change a Habit, Keep a Resolution, or Make a Dream Come True Format: A5, stron: 240 Zmieñ swoje ¿ycie na lepsze! Nowy rok, okr¹g³e urodziny, diagnoza lekarska, osi¹gniêcie granicy bankructwa — to sytuacje, w których najczêœciej podejmujemy pewne postanowienia. Jednak szybko przekonujemy siê, ¿e realizacja naszych ambitnych zamierzeñ wcale nie jest taka prosta. Brakuje nam determinacji i zapa³u. Marzymy o doskona³oœci i ka¿de potkniêcie traktujemy jak powód do kapitulacji. Zapominamy o tym, ¿e nie mo¿na zmieniæ swoich nawyków z dnia na dzieñ, a nawet z tygodnia na tydzieñ. Jeœli chcemy wytrwaæ w postanowieniu, trzeba stworzyæ wymierny, osi¹galny cel i nauczyæ siê unikaæ typowych, czyhaj¹cych na nas pu³apek. Autorka tej ksi¹¿ki przedstawia rewolucyjny system skutecznego realizowania postanowieñ. Jest on oparty na za³o¿eniu, ¿e ka¿dy cz³owiek ma w³asny sposób na wprowadzanie trwa³ych zmian. To, co sprawdza siê u jednej osoby, niekoniecznie musi przynieœæ efekty u drugiej. Poradnik zawiera wiele inspiruj¹cych przyk³adów i pomys³ów, które pomog¹ Ci odkryæ w³asn¹ receptê na sukces. Kiedy ju¿ bêdziesz wiedzia³, co Ciê najbardziej motywuje i jakie strategie s¹ najskuteczniejsze w Twoim przypadku, bez trudu zmienisz swój œwiat. (cid:129) Rzuæ palenie (cid:129) Zacznij regularnie æwiczyæ (cid:129) Popraw swój angielski (cid:129) Schudnij (cid:129) ZnajdŸ wiêcej czasu dla siebie (cid:129) Zakochaj siê (cid:129) WyjdŸ z d³ugów (cid:129) Zorganizuj siê (cid:129) Zmieñ pracê PRZYGODA URZECZYWISTNIANIA SWOICH MARZEŃ 9 Część I PRZYGOTOWANIE ZMIANY 21 Musisz naprawdę tego chcieć Jaką potrzebę zaspokaja to, co robisz teraz? Cały mózg po Twojej stronie Sprzeczne uczucia są normalne Jaka jest cena braku zmiany? Uciekaj do, a nie od czegoś Przepaść między marzeniami a rzeczywistością jest dobrą rzeczą Nigdy nie jest właściwy moment Wyobraź sobie swoje przyszłe „ja” Zrozumienie to tylko nagroda pocieszenia Uwierz, że potrafisz A co, jeśli już kiedyś tego próbowałeś? Nie staniesz się sportowcem, patrząc, jak inni ćwiczą 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 6 SPIS TREŚCI Część II DO DZIEŁA! 75 Skupcie się, ludzie Winda nie działa, skorzystaj ze schodów Postaw się przed wielkim wyzwaniem Znajdź swoją receptę na sukces Umacniaj swój zamiar Opracuj mądry plan Podpisz ze sobą kontrakt Zostań śledczym Jakiego wsparcia potrzebujesz? Początki są trudne Owszem, masz na to czas Gdy nie wiesz, jak postąpić, pójdź w ślady kogoś, kto by wiedział Wyleciało mi z głowy… Twórz plany awaryjne, a nie wymówki Użyj swojej wyobraźni Nie rozpaczaj — trzy fazy uczenia się Pokaż swoje zaangażowanie Pamiętaj o analizie meczu Jeden dzień naraz… Doceniaj się każdego dnia Część III NIE USTAWAJ W WYSIŁKACH! 161 Jak utrzymać rozpęd? Co stoi Ci na drodze? Pamiętaj o tym, co Cię naprawdę uszczęśliwi 77 81 85 89 93 97 101 105 109 115 121 125 129 135 139 143 147 151 155 157 163 167 173 SPIS TREŚCI Nie pozwól, by „oni” Cię powstrzymali Abecadło radzenia sobie z głosami w Twojej głowie Niedoskonałość to nasz raj Nie da się zmienić tego, co już zrobiłeś, tylko to, co zamierzasz zrobić Co zrobić, gdy chcesz się poddać Miej z tego trochę frajdy Proś o pomoc z niewidzialnych rąk Nie musisz zjadać całego opakowania tylko dlatego, że zjadłeś jedno ciastko Zobacz, że zmieniasz również swój charakter Nowy nawyk tworzy się raz na zawsze Stare ścieżki wciąż istnieją — zachowaj czujność w trudnych momentach Kiedy zejdziesz z kursu, wyciągnij cztery asy z rękawa 7 177 181 185 189 193 197 199 201 205 209 213 217 Część IV DWANAŚCIE WSKAZÓWEK, JAK DOTRZYMAĆ DANEJ SOBIE OBIETNICY 221 ŚWIADOMA AUTOKREACJA 229 Podziękowania 231 C Z Ę Ś Ć I Gdy się czemuś prawdziwie poświęcamy, wspiera nas Opatrzność. — GOETHE Pewnego dnia po prostu postanawiasz — znajdziesz nową świetną pracę, schudniesz piętnaście kilogramów, będziesz spędzać więcej czasu z dziećmi, wreszcie wyjdziesz z długów, będziesz myśleć bar- dziej pozytywnie. Z jakiegoś powodu postanowiłeś zabrać się do urzeczywistnienia tego, czego pragniesz. Gratulacje! Stoisz u progu przygody, skupienia uwagi, które nie tylko doprowadzi Cię do urze- czywistnienia jednego z pragnień Twego serca, ale również do więk- szej samoświadomości i efektywności. Zanim jednak z wielkim entuzjazmem rzucisz się naprzód — za- piszesz się do tej ekskluzywnej siłowni, zaczniesz jeść wyłącznie ka- napki z tofu, czy też zalejesz internet swoimi listami motywacyjnymi — poświęć trochę czasu na przygotowania. Powód? Naomi Judd lu- bi powtarzać, że przygotowanie zapobiega kiepskiemu wykonaniu. 22 M. J. RYAN To jest bardzo istotny pierwszy krok, który wielu ludzi pomija. Ale znacznie zwiększysz swoje szanse na sukces, jeśli zatrzymasz się na chwilę, by wyjaśnić swoje motywacje, zrozumieć, dlaczego robiłeś to, co robiłeś do tej pory, i nauczyć się czegoś o tym, co sprzyja praw- dziwej przemianie. Nie obawiaj się — to nie będzie trwało wiecznie. Tylko tyle, ile trzeba, by przeczytać tę część. POSTANOWIENIA NOWOROCZNE 23 M U S I S Z N A P R A W D Ę T E G O C H C I E Ć F F F Jedno jest dla mnie jasne…Nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego, co byś chciał. Musisz skupić się na pewnych rzeczach i dać sobie spokój z innymi. Nauczenie się dokonywania takich wyborów to jedna z wielkich lekcji w tym życiu. — ZE STRONY WWW.REALLIVEPREACHER.COM ilka lat temu przeczytałam o opracowanej przez naukowców naj- lepszej metodzie robienia prania. Najpierw należy nalać wodę, później dodać proszek, na końcu wrzucić ubrania. Przez niemal pięćdziesiąt lat robiłam to w odwrotnej kolejności. Postanowiłam, że odtąd będę to robić tak, jak trzeba. Minęło sześć lat i jeszcze nigdy nie udało mi się tego zrobić „prawidłowo”. Ani jeden raz! Przypomi- nam sobie o tym dopiero wtedy, gdy już załaduję ubrania i wlewam detergent. „A tak — mówię sobie — miałam to zrobić odwrotnie”. Moja historyjka o praniu pokazuje parę rzeczy. Po pierwsze, jak trudno jest zmienić nawyk, nawet drobny. Gdybym naprawdę chciała zmienić sposób, w jaki robię pranie, musiałabym sobie przyklejać karteczki z przypomnieniem na pralce. Gdybym przyłapała siebie na robieniu tego w stary sposób, przerwałabym, wyjęła rzeczy i na- lała najpierw wodę. Poprosiłabym mojego męża, żeby widząc mnie idącą w stronę pralni, przypomniał mi o tym. W końcu, gdybym zrobiła to odpowiednią ilość razy, stałoby się to moim nowym na- wykiem. Ale szczerze mówiąc, nie zależy mi na tym aż tak bardzo, żeby chciało mi się podejmować ten wysiłek. 24 M. J. RYAN I to właśnie jest najważniejszą tutaj kwestią — jak ważna jest motywacja. Ponieważ zmiana wymaga pracy, czasem nawet dużo pracy i poświęcenia, musisz naprawdę chcieć wprowadzić ją w życie. Głę- boko, prawdziwie i szczerze. W innym razie zbyt łatwo będzie Ci wrócić na stare utarte szlaki. Ten problem dotyczy wielu postanowień noworocznych czy uro- dzinowych. Nie ma nic złego w postanowieniach per se1. Tak naprawdę podjęcie postanowienia może Cię popchnąć do działania. Ale w bla- sku nowego początku czynimy sobie wszelkiego rodzaju obietnice — będę milszy, będę spędzać więcej czasu z przyjaciółmi, codziennie będę uprawiać jogę, zacznę grać na skrzypcach — na których nie zależy nam dostatecznie, byśmy naprawdę mieli to wszystko robić! A potem, kiedy nie zdołamy tego zrealizować, samobiczujemy się. Ilekroć pracuję z ludźmi, którzy mówią, iż chcą coś zrobić — znaleźć mężczyznę, zmienić pracę, odczuwać więcej wdzięczności, zaangażować się w wolontariat — ale tego nie robią, mówię im, że nie udało im się przejść testu „naprawdę tego pragnę”. Ponieważ jeśli naprawdę czegoś pragniesz, to przy tym wytrwasz. Wbrew wszel- kim niepowodzeniom, przeszkodom i zbaczaniu na boczne tory. Nie jest ważne, na jak długo zejdziesz z właściwego kursu — jeśli, jak twierdzisz, zależy Ci na wprowadzeniu danej zmiany w życie, na pewno w końcu na niego wrócisz. Przypomnij sobie Ophrah Winfrey. Ona naprawdę chciała po- zbyć się nadwagi, ponieważ niezależnie od tego, ile razy zeszła z kursu i z powrotem przybrała na wadze, wracała na właściwą drogę i osią- gnęła swój cel. Ophrah jest również modelowym przykładem na to, jak trudny może być proces zmian. Pomimo wszelkiej pomocy, którą można zdo- być za pieniądze, aby osiągnąć trwałą przemianę, musiała naprawdę walczyć. Dlatego tak ważne jest wybranie czegoś, na czym naprawdę Ci zależy. Prawdziwe pragnienie nadaje impetu naszym działaniom i podtrzymuje je. A to będzie Ci potrzebne. 1 Per se — łac. przez samo siebie — przyp. red. POSTANOWIENIA NOWOROCZNE 25 Na stronie internetowej www.prevention.com Joan Borysenko, posiadająca tytuł doktora, zachęca nas do wejrzenia pod powierzchnię, by znaleźć to, co nazywa postanowieniami naszej duszy, które opie- rają się na: „Powiedzeniu »tak« naszym najgłębszym pragnieniom… Cele zakorzenione w tym, co naprawdę dla nas ważne, znacznie łatwiej utrzymać niż te płytkie i powierzchowne, które łatwo od- chodzą w niepamięć”. Podaje przykład swojego postanowienia, by zrzucić pięć kilogramów do 1 czerwca, w czym raz za razem pono- siła porażkę. Jednak kiedy wsłuchała się w swoją duszę, odkryła co następuje: „Będę dbać o swoje ciało, by móc cieszyć się zdrowym, sprawnym ciałem, gdy będę starsza”. To było coś, na czym jej na- prawdę zależało i nad czym chciała pracować. Na czym zależy Ci tak bardzo, by włożyć w to naprawdę dużo wysiłku? Z pewnością byłoby wspaniale mieć więcej cierpliwości dla swoich dzieci, przestać jeść niezdrową żywność albo wykaraskać się z długów. Ale czego pragniesz wystarczająco, by wokół tego skon- centrować swoje życie? Aby poświęcić temu czas i wysiłek? ZROZUMIENIE, CZEGO NAPRAWDĘ PRAGNIESZ Nie jesteś pewien, co naprawdę chcesz zmienić? Oto wspaniały sposób Dawny Markowej, autorki książki The Smart Parenting Revolution: 1. Zapisz wszystkie cele, które sądzisz, że chciałbyś osiągnąć w ciągu następnych dwudziestu lat. Pisz tak szybko, jak to możliwe. 2. Następnie zapisz, ile lat pragniesz, by Ci to zajęło (rok, pięć, dziesięć czy dwadzieścia lat). 3. Obrysuj cztery jednoroczne cele, których osiągnięcia pragniesz najbardziej. 4. Zapisz rzeczy, jakie być może musiałbyś zrobić, żeby zrealizować te cele, a których nie masz ochoty robić. 5. Wybierz cel, dla którego jesteś w stanie zrobić nawet te trudne rzeczy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postanowienia noworoczne. Jak zmienić nawyki, zrealizować plany i spełnić marzenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: