Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00502 011127 20241338 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 535
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-676-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Niniejsze, trzecie wydanie podręcznika, zostało dostosowane do aktualnego stanu prawnego. W szczególności uwzględnia ono duże zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego i w pra-wie procesowym, które weszły w życie w 2011 i 2012 roku. Dotyczą one m.in. sporządzania protokołów z rozpraw, nowych obowiązków stron w zakresie zgłaszania faktów i dowodów, nowej regulacji w postępowaniach odrębnych, a także w postępowaniu zabezpieczającym, europejskim i innych.
Dr hab. Krzysztof Knoppek – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierownik Katedry Postępowania Cywilnego) oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie (kierownik Katedry Prawa Cywilnego). Autor licznych publikacji, specjalizuje się w problemach postępowania dowodowego, środkach zaskarżenia oraz zagadnieniach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych. Przez długi czas wykonywał ponadto zawód adwokata, a przedtem – radcy prawnego.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Post´powanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach Krzysztof Knoppek Wydanie 3 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Paterak-Kondek Opracowanie techniczne: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-7806-676-7 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Podstawowe pojęcia postępowania cywilnego oraz podstawowe informacje o sądach rozpoznających sprawy cywilne . . . . . . 25 1. Co to jest prawo cywilne procesowe oraz postępowanie cywilne? . . . . . . 25 2. Jakie są funkcje postępowania cywilnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3. Jakie są podstawowe źródła prawa cywilnego procesowego? . . . . . . . . . 30 4. Scharakteryzuj Kodeks postępowania cywilnego jako ustawę. Opisz jego konstrukcję i przedmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5. Co to jest sprawa cywilna i jakie są jej rodzaje i przykłady? . . . . . . . . . . 34 6. Jakie są rodzaje postępowania cywilnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7. Jakie sądy szczególne działają w Polsce i czy toczy się przed nimi postępowanie cywilne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 45 8. Jakie funkcje w rozpoznawaniu spraw cywilnych pełni Sąd Naj wyższy? . . . 9. Jakimi środkami Sąd Najwyższy realizuje swoje funkcje i jaki jest jego wpływ na orzecznictwo sądów powszechnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10. Co to jest księga zasad prawnych i jaka jest jej rola w orzecznictwie sądowym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 11. Na czym polega udzielenie odpowiedzi przez Sąd Najwyższy na pytania prawne sądów drugiej instancji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ROZDZIAŁ II. Organy pozasądowe, przed którymi toczy się postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1. Przed jakimi organami pozasądowymi również toczy się postępowanie cywilne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1. Komisje pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2. Czym zajmują się zakładowe komisje pojednawcze i jaki jest stosunek postępowania przed zakładową komisją pojednawczą do postępowania przed sądami pracy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Czy istnieje obowiązek powoływania w zakładach pracy komisji 49 pojednawczych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 6 4. Kto wchodzi w skład komisji pojednawczej i jak przebiega postępowanie przed komisją? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2. Mediatorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Co to jest ADR i jakie funkcje pełni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. W jaki sposób dochodzi do wszczęcia postępowania mediacyjnego 53 53 w sprawach cywilnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 54 7. Kiedy sąd kieruje strony do mediacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. W jaki sposób dochodzi do wszczęcia postępowania mediacyjnego przez strony? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 9. Czy wszczęcie postępowania mediacyjnego może nastąpić bez skiero- wania sądu i bez umowy mediacyjnej stron? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 10. Co powinien zawierać wniosek o przeprowadzenie mediacji? . . . . . . . . . 56 11. Kto może być mediatorem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 12. Kto to jest mediator stały i mediator niestały? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 13. Ile wynoszą koszty postępowania mediacyjnego? . . . . . . . . . . . . . . . . 58 14. Według jakich zasad sąd orzeka o kosztach postępowania mediacyjnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 15. Czy mediator wykonuje swoje czynności na posiedzeniach mediacyjnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 16. W jaki sposób można poznać przebieg i wynik postępowania mediacyjnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 17. Jakie czynności wykonuje sąd w związku z postępowaniem mediacyjnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 18. Jakie są skutki zatwierdzenia przez sąd ugody mediacyjnej? . . . . . . . . . 63 19. Czy istnieją ogólne zasady postępowania mediacyjnego? . . . . . . . . . . . 64 20. Czy istnieją odrębności postępowania mediacyjnego w sprawach małżeńskich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 3. Sądy polubowne (arbitrażowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Co to są sądy arbitrażowe i jaka jest ich relacja do arbitrażu 67 gospodarczego i do sądownictwa gospodarczego? . . . . . . . . . . . . . . . 67 22. Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania sądów arbitrażowych? . . . . . 68 23. Jakie są rodzaje sądów polubownych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 24. Jakie są największe stałe sądy polubowne w Polsce? . . . . . . . . . . . . . . 69 25. Jakie sprawy można zapisać do rozpoznania sądowi polubownemu? . . . . 70 26. Co to jest zapis na sąd polubowny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 27. Jakie są rodzaje zapisów na sąd polubowny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 28. W jakiej formie należy dokonać zapisu na sąd polubowny? . . . . . . . . . . 73 29. Co jest treścią zapisu na sąd polubowny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 30. Czy można dokonać zapisu na sąd polubowny przez pełnomocnika? . . . . 74 31. Jakie znaczenie ma miejsce postępowania przed sądem polubownym? . . . 75 32. Na czym polega nadzór judykacyjny sądów państwowych (pow szechnych) nad sądami polubownymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 33. Jakie są skutki wniesienia do sądu powszechnego pozwu (lub wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego) w sprawie, w której obowiązuje strony zapis na sąd polubowny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 34. Kto może być arbitrem w sądzie polubownym? . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 35. Czy można wyłączyć arbitra ze składu sądu polubownego? . . . . . . . . . . 78 Spis treściwww.lexisnexis.pl 36. Na czym polega wszczęcie postępowania przed sądem polubownym? . . . . 37. Jakie naczelne zasady obowiązują w postępowaniu przed sądem 7 79 polubownym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 38. Czy sąd polubowny jest związany przepisami postępowania cywilnego? . . 81 39. Czy sąd polubowny jest związany przepisami prawa materialnego? . . . . . 81 40. Co to są podstawowe zasady porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 41. Czy można wskazać przykłady wyroków sądów polubownych, które są sprzeczne z przepisami polskiego prawa cywilnego, ale zarazem nie są sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP? . . . . . . 83 . . . . . . . . . 84 85 42. Czy można zaskarżyć wyrok wydany przez sąd polubowny? 43. Jakie są podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego? . . . . . . 44. Jaki jest termin do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 45. Który sąd jest właściwy do rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 46. Czy wyrok sądu powszechnego w przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego jest wyrokiem ostatecznym w sprawie? . . . . . . . . . . 86 47. Czy wyrok sądu polubownego wywołuje takie same skutki prawne jak wyrok sądu państwowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 48. Który sąd i w jakiej formie orzeka o uznaniu bądź stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. Jakie są podstawy odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności 87 wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej? . . . . . . . . . . 88 50. Jakie są zalety postępowania przed sądami polubownymi? . . . . . . . . . . 89 Rozdział III. Stosunek postępowania cywilnego do innych postępowań . . . 92 1. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego . . . . . . . . . . 92 1. W jakim postępowaniu można dochodzić roszczeń wynikających z przestępstwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. W jakich relacjach czasowych należy zbadać wzajemny stosunek postępowania cywilnego i karnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Jakie znaczenie dla sądu cywilnego mają wydane wcześniej prawomocne orzeczenia sądu karnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 93 94 4. Czy prawomocne orzeczenia sądów cywilnych wiążą sądy w postępowaniu karnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 5. Jakie znaczenie ma fakt, że jednocześnie z postępowaniem cywilnym toczy się postępowanie karne, którego wynik mógłby wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 2. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego . . . . 99 6. Jaka relacja zachodzi pomiędzy postępowaniem cywilnym a postępowaniem administracyjnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 7. Jaki wpływ mają ostateczne decyzje administracyjne na toczące się później postępowanie cywilne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 8. Jaki wpływ mają orzeczenia sądów powszechnych na postępowanie administracyjne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Spis treści 8 9. Czy toczące się postępowanie administracyjne może być przyczyną zawieszenia postępowania cywilnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10. Jaki jest stosunek cywilnego postępowania egzekucyjnego do postępowania egzekucyjnego w administracji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania sądowoadministra- cyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 11. Jaki jest stosunek postępowania cywilnego do postępowania przed sądami administracyjnymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4. Stosunek postępowania cywilnego do prawa cywilnego materialnego . . . . . 103 12. Jaka relacja zachodzi pomiędzy prawem cywilnym procesowym a prawem cywilnym materialnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 ROZDZIAŁ IV. Zasady naczelne postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . 106 1. Zasada prawdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 1. Czy w postępowaniu cywilnym istnieje zasada prawdy obiektywnej? . . . . 106 2. Czy istnieją sprawy cywilne, w których sąd ma obowiązek z urzędu ustalać rzeczywisty stan faktyczny, a zatem z urzędu wykrywać prawdę obiektywną? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2. Zasada równości stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 3. Na czym polega zasada równości stron? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 3. Zasada kontradyktoryjności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4. Na czym polega zasada kontradyktoryjności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4. Zasada dyspozycyjności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 114 5. Na czym polega zasada dyspozycyjności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zasada ustności i pisemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 6. Na czym polega zasada ustności i pisemności postępowania? . . . . . . . . . 115 6. Zasada formalizmu procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 7. Na czym polega zasada formalizmu procesowego? . . . . . . . . . . . . . . . 117 7. Zasada bezpośredniości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 118 8. Na czym polega zasada bezpośredniości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Zasada jawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9. Na czym polega zasada jawności postępowania? . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9. Zasada koncentracji materiału procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Na czym polega zasada koncentracji materiału procesowego? 122 . . . . . . . . 122 ROZDZIAŁ V. Przesłanki procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 1. Co to są przesłanki procesowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 2. Jakie są rodzaje przesłanek procesowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 3. Jakie są skutki niespełnienia przesłanek procesowych? . . . . . . . . . . . . 130 Spis treściwww.lexisnexis.pl 9 Część druga PROCES ROZDZIAŁ I. Sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1. Właściwość sądowa w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1. Co to jest perpetuatio fori? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 2. Jakie wyróżniamy rodzaje właściwości sądu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 2. Właściwość miejscowa i jej postacie szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 3. Co to jest właściwość miejscowa i jakie są jej ogólne podstawy? . . . . . . . 134 4. Co to jest właściwość przemienna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 5. Co to jest właściwość wyłączna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 6. Co to jest właściwość delegacyjna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 7. Co to jest właściwość umowna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 8. Jakie są skutki wniesienia pozwu do sądu niewłaściwego miejscowo? . . . . 139 3. Właściwość rzeczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9. Co to jest właściwość rzeczowa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 10. Czy istnieje możliwość, aby sąd rejonowy rozpoznał sprawę należącą do właściwości rzeczowej sądu okręgowego albo aby sąd okręgowy rozpoznał sprawę należącą do właściwości rzeczowej sądu rejonowego? 11. Co to jest właściwość funkcjonalna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 142 ROZDZIAŁ II. Skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 1. Kto to jest ławnik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 2. Jaki jest skład sądu pierwszej instancji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 ROZDZIAŁ III. Referendarz sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1. Kto to jest referendarz sądowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 2. W jakich sprawach może orzekać referendarz sądowy? . . . . . . . . . . . . 148 ROZDZIAŁ IV. Wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 1. Kiedy sędzia podlega wyłączeniu z mocy ustawy? . . . . . . . . . . . . . . . 150 2. Czy strona może domagać się wyłączenia sędziego? . . . . . . . . . . . . . . 151 3. Czy oprócz sędziego ktoś jeszcze podlega wyłączeniu w postępowaniu cywilnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 ROZDZIAŁ V. Strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 1. Pojęcie strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 1. Kto to jest strona procesowa i ile stron występuje w procesie cywilnym? . . 153 2. Co to jest strona w znaczeniu materialnym i strona w znaczeniu formalnym? . 155 2. Legitymacja procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 3. Co to jest legitymacja procesowa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 4. Kiedy zachodzi brak legitymacji procesowej i jakie są skutki tego braku? . . 159 Spis treści 10 3. Zdolność sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 163 5. Co to jest zdolność sądowa? 6. Jakie są skutki braku zdolności sądowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zdolność procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 7. Co to jest zdolność procesowa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 8. Komu przysługuje zdolność procesowa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 9. Jakie są skutki braku zdolności procesowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 10. Czy strona, która nie ma zdolności procesowej, może działać przez swojego pełnomocnika procesowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 5. Zdolność postulacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 11. Co to jest zdolność postulacyjna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 12. Kto nie ma zdolności postulacyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 6. Współuczestnictwo procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Co to jest współuczestnictwo procesowe? 14. Od czego zależy, czy w danym procesie cywilnym wystąpi współuczest- 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 nictwo procesowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 15. Jakie są rodzaje współuczestnictwa procesowego? . . . . . . . . . . . . . . . 170 16. Co to jest współuczestnictwo materialne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 17. Co to jest współuczestnictwo formalne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 18. Co to jest współuczestnictwo jednolite? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 19. Co to jest współuczestnictwo konieczne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 20. Jakie są obowiązki sądu w razie stwierdzenia, że w sprawie nie występują wszystkie osoby, które powinny być współuczestnikami koniecznymi? . . . 176 7. Postępowanie grupowe 21. Na czym polega postępowanie grupowe (tzw. pozwy zbiorowe)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 178 8. Interwencja główna 22. Co to jest interwencja główna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 182 9. Interwencja uboczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 23. Co to jest interwencja uboczna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 24. W jaki sposób i kiedy można zgłosić interwencję uboczną? . . . . . . . . . . 184 25. Jakie są rodzaje interwencji ubocznej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 26. Czy interwenient uboczny może działać w procesie samodzielnie? . . . . . . 185 10. Podmiotowe przekształcenia powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Co należy rozumieć przez podmiotowe przekształcenia powództwa? 186 . . . 186 11. Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 28. Czy w postępowaniu cywilnym może wystąpić prokurator? . . . . . . . . . 190 29. Jakie są przesłanki udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym? . . . . 190 30. Jakie są formy udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym? . . . . . . 191 31. Na czym polega wytoczenie powództwa przez prokuratora? . . . . . . . . . 192 32. Na czym polega wstąpienie prokuratora do sprawy? . . . . . . . . . . . . . 194 33. Czy sąd ma obowiązek zawiadamiania prokuratora o sprawie? . . . . . . . 194 Spis treściwww.lexisnexis.pl 12. Udział organizacji pozarządowych i innych podmiotów w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. Na czym polega udział organizacji pozarządowych w postępowaniu 11 195 cywilnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 35. Czy oprócz prokuratora i organizacji pozarządowych inne jeszcze podmioty mogą w postępowaniu cywilnym bronić praw obywateli? . . . . 197 13. Przypozwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 36. Co to jest przypozwanie? 14. Udział kuratora w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 37. Jaka jest rola kuratora w postępowaniu cywilnym? . . . . . . . . . . . . . . 199 ROZDZIAŁ VI. Pełnomocnicy procesowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 1. Kto może być pełnomocnikiem procesowym? 2. Jaką funkcję w dziedzinie zastępstwa procesowego pełni Prokura toria Generalna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 3. Czy prawnicy zagraniczni mogą występować w polskim postępowaniu cywilnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 207 208 4. Jakie są rodzaje pełnomocnictwa procesowego? . . . . . . . . . . . . . . . . 5. W jakiej formie należy udzielić pełnomocnictwa procesowego? . . . . . . . 6. Jakich czynności procesowych może dokonywać pełnomocnik procesowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 7. Czy strona może odwołać lub zmienić czynności swego pełnomocnika? . . 210 8. Ilu pełnomocników procesowych może mieć strona? . . . . . . . . . . . . . 211 9. Czy możliwe jest działanie pełnomocnika bez pełnomocnictwa? . . . . . . 212 ROZDZIAŁ VII. Przedmiot procesu cywilnego 1. Co jest przedmiotem procesu (postępowania) cywilnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 214 217 ROZDZIAŁ VIII. Powództwa – ich dopuszczalność i rodzaje . . . . . . . . . . . 1. Droga sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 1. Co to jest droga sądowa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 2. Jakie są skutki niedopuszczalności drogi sądowej? . . . . . . . . . . . . . . . 219 2. Pojęcie powództwa i jego rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 3. Co to jest powództwo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Jakie są rodzaje powództw? 3. Powództwo o świadczenie 5. Jakie są cechy charakterystyczne powództwa o świadczenie? . . . . . . . . . 6. Jak należy sformułować żądanie pozwu w powództwie o świadczenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 221 223 4. Powództwo o ustalenie 7. Czym się charakteryzuje powództwo o ustalenie? . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Jaki jest wzajemny stosunek powództwa o ustalenie i powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 225 o świadczenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Spis treści 12 9. Jakie są przykłady powództw o ustalenie opartych na przepisach szczególnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 5. Powództwo o ukształtowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 10. Czym się charakteryzują powództwa o ukształtowanie? . . . . . . . . . . . . 229 11. Jakie są rodzaje powództw o ukształtowanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 ROZDZIAŁ IX. Czynności procesowe 1. Pojęcie czynności procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 232 1. Co to są czynności procesowe i jakie są ich rodzaje? . . . . . . . . . . . . . . 232 2. Pisma procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 2. Co to są pisma procesowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 3. W których sprawach w postępowaniu cywilnym występuje forma urzędowego formularza pisma procesowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 4. Jakie są skutki niezachowania wymogu formy urzędowego formularza? . . 237 5. Czy w postępowaniu cywilnym można wnosić pisma procesowe w postaci elektronicznej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 238 240 6. Z czego powinno się składać pismo procesowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Jakie wady formalne mogą wystąpić w pismach procesowych? . . . . . . . . 8. Jakie są skutki wniesienia pisma procesowego z wadami formalnymi lub bez należnej opłaty? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 9. Jakie są skutki nieuiszczenia należnej opłaty przez adwokata lub radcę prawnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Jakie są sposoby wnoszenia pism procesowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 244 3. Terminy procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 11. Jakie są rodzaje terminów procesowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 12. Jakie terminy ustawowe występują w postępowaniu cywilnym? . . . . . . . 246 13. Co to są terminy sądowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 14. Co to jest termin umowny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 15. Co to są terminy instrukcyjne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 16. Czy można dokonać czynności procesowej po upływie terminu prekluzyjnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 4. Doręczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 17. Jakie są sposoby dokonywania przez sąd doręczeń pism sądowych i procesowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 255 . . . . . . . . . . . . . . 255 18. Na czym polegają doręczenia bezpośrednie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Kto jest uprawniony do odbioru przesyłki sądowej? 5. Posiedzenia sądowe. Rozprawa. Protokoły. Policja sesyjna . . . . . . . . . . . . 256 256 20. Co to są posiedzenia sądowe i jakie są ich rodzaje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 21. Czym różnią się posiedzenia jawne od niejawnych? 22. Kiedy sąd może wyznaczać posiedzenia niejawne i do czego one służą? . . 257 23. Co to są posiedzenia jawne niebędące rozprawami? . . . . . . . . . . . . . . 259 24. Co to jest rozprawa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 25. Jaki jest przebieg rozprawy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Spis treściwww.lexisnexis.pl 13 26. Kto ma prawo wstępu na salę rozpraw podczas jawnego posiedzenia sądowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 27. Czy dziecko może wejść na salę rozpraw? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 28. Czym się różnią posiedzenia sądowe przy drzwiach otwartych od posiedzeń  przy drzwiach zamkniętych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 29. Kto może być obecny na sali rozpraw podczas posiedzenia odbywanego przy drzwiach zamkniętych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 30. Na czym polega przerwanie i odroczenie rozprawy? . . . . . . . . . . . . . . 267 31. Co to są protokoły sądowe jakie jest ich znaczenie? . . . . . . . . . . . . . . . 268 32. Co to jest protokół elektroniczny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 33. Czy obecnie stosowane są również protokoły pisemne? . . . . . . . . . . . . 271 34. Kto podpisuje protokół? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 35. Czy strona może otrzymać odpis protokołu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 36. Które posiedzenia sądowe muszą być protokołowane? . . . . . . . . . . . . . 273 37. Co to jest transkrypcja protokołu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 38. Jaką techniką sporządza się protokół pisemny? . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 39. Czy wolno fotografować sceny z rozprawy, filmować jej przebieg, nagrywać rozprawę do celów prywatnych, bądź transmitować rozprawę w radiu lub telewizji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 40. Jakimi środkami przymusu dysponują sądy w celu zachowania powagi i spokoju na sali rozpraw? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 ROZDZIAŁ X. Koszty procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 1. Pojęcie i skład kosztów procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 1. Co to są koszty procesu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 2. Z czego składają się koszty procesu? 3. Co to są koszty sądowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 4. Co to są opłaty stosunkowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 5. Co to są opłaty stałe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 281 6. Co to są opłaty podstawowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Co to jest opłata tymczasowa i ostateczna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 8. Co to są opłaty kancelaryjne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 9. Jakie są sposoby uiszczania opłat sądowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 10. Jak się uiszcza opłatę sądową za pomocą znaczków (znaków) opłaty sądowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 284 11. Jak się uiszcza opłaty sądowe gotówką w sądzie? . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Czy można uiścić opłatę sądową przelewem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 13. Jakie są zasady ponoszenia wydatków w postępowaniu cywilnym? . . . . . 285 14. Jakie są koszty osobistego stawiennictwa strony na rozprawie? . . . . . . . . 286 15. Jakie są koszty udziału mediatora w postępowaniu cywilnym? . . . . . . . . 287 16. Jakie koszty procesowe są związane z udziałem pełnomocnika procesowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 2. Zasady orzekania o zwrocie kosztów procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 17. Według jakich zasad sąd orzeka o zwrocie kosztów procesu? . . . . . . . . . 290 18. Na czym polega zasada odpowiedzialności za wynik sprawy? . . . . . . . . . 290 19. Na czym polega zasada kosztów celowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Spis treści 14 20. Na czym polega zasada zawinienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 21. Co to jest zasada kompensaty? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 22. Na czym polega zasada słuszności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 3. Żądanie zwrotu kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 295 23. Czy sąd zasądza zwrot kosztów procesu z urzędu czy na wniosek? . . . . . . 295 24. Jak należy sformułować wniosek o zwrot kosztów procesu? . . . . . . . . . . 25. Kto orzeka o kosztach procesu i w jakiej formie? . . . . . . . . . . . . . . . . 296 ROZDZIAŁ XI. Wszczęcie postępowania cywilnego i jego skutki . . . . . . . . 1. Pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. W jaki sposób następuje wszczęcie postępowania cywilnego? Jaka jest konstrukcja pozwu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 298 298 2. Skutki wniesienia pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 2. Jakie są skutki wniesienia pozwu do sądu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 3. Jakie są materialnoprawne skutki wniesienia pozwu? . . . . . . . . . . . . . 301 4. Jakie są procesowe skutki wniesienia pozwu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 3. Skutki doręczenia pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 5. Jakie są materialnoprawne skutki doręczenia pozwu? . . . . . . . . . . . . . 303 6. Jakie są procesowe skutki doręczenia pozwu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 4. Obrona pozwanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 7. Jakie są środki obrony pozwanego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 . . . . . . . . . . . 307 8. Na czym polega obrona pozwanego przez zaprzeczenie? 9. Jakie zarzuty może podnosić pozwany w ramach swojej obrony? . . . . . . 309 10. Co to jest powództwo wzajemne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 11. Jakie korzyści przynosi instytucja pozwu wzajemnego? . . . . . . . . . . . . 312 12. W jakich sprawach i postępowaniach wniesienie pozwu wzajemnego jest niedopuszczalne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 5. Zmiana powództwa. Łączenie roszczeń. Cofnięcie pozwu . . . . . . . . . . . . . 313 13. Czy w toku procesu można zmienić żądanie pozwu? . . . . . . . . . . . . . . 313 14. Czy jednym pozwem można dochodzić kilku roszczeń? . . . . . . . . . . . . 315 15. Czy raz wniesiony do sądu pozew może być cofnięty? . . . . . . . . . . . . . 315 ROZDZIAŁ XII. Zawieszenie postępowania. Ugoda sądowa i postępowanie pojednawcze. Umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . 317 1. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 1. Jakie są rodzaje zawieszenia postępowania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 2. Kiedy następuje zawieszenie postępowania z mocy prawa? . . . . . . . . . . 317 3. Kiedy sąd obligatoryjnie zawiesza postępowanie z urzędu oraz kiedy je podejmuje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 . . . . . . . . . 318 4. Kiedy sąd obligatoryjnie zawiesi postępowanie na wniosek? 5. Kiedy sąd może zawiesić postępowanie z urzędu i kiedy je podejmie? . . . . 319 6. Czy sąd może zawiesić postępowanie na żądanie stron? . . . . . . . . . . . . 321 7. Jakie są skutki zawieszenia postępowania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Spis treściwww.lexisnexis.pl 15 2. Ugoda sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 8. Co to jest ugoda sądowa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 9. Jak się zawiera ugodę sądową? 323 10. Czy sąd może nie dopuścić do zawarcia ugody sądowej? . . . . . . . . . . . . 324 11. Jakie są skutki zawarcia ugody sądowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Czy można zaskarżyć ugodę sądową? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 3. Postępowanie pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 13. Co to jest postępowanie pojednawcze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 4. Umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 14. Kiedy sąd umarza postępowanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 15. Jakie są skutki umorzenia postępowania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 ROZDZIAŁ XIII. Postępowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 1. Dowody w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 1. Jakie znaczenie ma postępowanie dowodowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 2. Co to jest dowód? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 3. Który sąd prowadzi dowody w sprawie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 330 4. Co jest przedmiotem dowodu w postępowaniu cywilnym? . . . . . . . . . . . 5. Co to są fakty i jakie fakty są przedmiotem dowodu? . . . . . . . . . . . . . . 330 6. Czy wszystkie fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy muszą zostać udowodnione? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 7. Czy sąd może dopuszczać dowody z urzędu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 335 8. Która strona powinna składać wnioski dowodowe? . . . . . . . . . . . . . . . 9. Na czym polega zasada swobodnej oceny dowodów? . . . . . . . . . . . . . . 336 10. Co to jest postanowienie dowodowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 339 11. Jaka jest rola domniemań w postępowaniu dowodowym? . . . . . . . . . . . 340 12. Co jeszcze – oprócz faktów – może być przedmiotem dowodu? . . . . . . . . 13. Co to jest uprawdopodobnienie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 2. Dowód z dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 14. Co to jest dokument? . . . . . . 345 15. Czy podpis jest koniecznym elementem składowym dokumentu? 16. Co to jest podpis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 17. Jak dzielimy dokumenty? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 18. Jakie domniemania prawne łączą się z dokumentami? . . . . . . . . . . . . . 349 19. Jakie ograniczenia dowodowe łączą się z dokumentami? . . . . . . . . . . . 352 3. Dowód z zeznań świadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 354 20. Kto może być świadkiem w procesie cywilnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Jakie są skutki błędnego przesłuchania danej osoby w ramach dowodu z zeznań świadków zamiast dowodu z przesłuchania stron lub odwrotnie? . . 358 22. Kto ma prawo odmowy zeznań? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 23. Komu przysługuje prawo odmowy odpowiedzi na zadane pytanie? . . . . . 361 4. Dowód z opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 24. Kto może być biegłym sądowym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 363 25. Jaki jest przebieg dowodu z opinii biegłego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści 16 26. Jaka jest forma opinii biegłego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 27. Czy sąd jest związany opinią biegłego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 28. Co to jest prywatna opinia biegłego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 5. Dowód z oględzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 29. Czego dotyczy dowód z oględzin? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 6. Dowód z przesłuchania stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. Kto podlega przesłuchaniu w ramach dowodu ze stron? . . . . . . . . . . . . 31. Jaki jest przebieg dowodu z przesłuchania stron? . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Inne środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 367 369 371 32. Jakie inne środki dowodowe można zastosować w postępowaniu cywilnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 33. Co to jest zabezpieczenie dowodu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 ROZDZIAŁ XIV. Orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 1. Rodzaje orzeczeń sądowych 1. Jakie są rodzaje orzeczeń sądowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 2. Wyroki i ich rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 374 2. Jakie wyróżniamy kategorie wyroków sądowych? . . . . . . . . . . . . . . . . 375 3. Co to są wyroki zwykłe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 4. Co to jest wyrok wstępny? 5. Co to jest wyrok częściowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 6. Co to jest wyrok końcowy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 7. Co to jest wyrok łączny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 8. Co to jest wyrok uzupełniający? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 9. Na czym polegają wyroki kontradyktoryjne i wyroki z uznania? . . . . . . . 379 10. Kiedy i na jakiej podstawie sąd wydaje wyrok zaoczny? . . . . . . . . . . . . 381 11. Czy można wyrokiem zaocznym oddalić powództwo? . . . . . . . . . . . . . 383 12. Jakim środkiem zaskarżenia można zaskarżyć wyrok zaoczny? . . . . . . . . 384 13. Jaki będzie dalszy przebieg procesu po prawidłowym wniesieniu przez pozwanego sprzeciwu od wyroku zaocznego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 14. Według jakich zasad wyrokuje sąd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 15. Jakie są granice wyrokowania (granice kognicji sądu)? . . . . . . . . . . . . 387 16. Jak przebiega wyrokowanie sądowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 17. Jak skonstruowany jest wyrok? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 18. Czy po ogłoszeniu wyroku można wprowadzić do niego zmiany? . . . . . . 392 19. Na czym polega rygor natychmiastowej wykonalności? . . . . . . . . . . . . 393 3. Postanowienia i ich rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 20. Kiedy sąd wydaje postanowienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 21. Jakie są różnice między wyrokami a postanowieniami? . . . . . . . . . . . . 396 22. Kiedy sąd ogłasza postanowienia, doręcza postanowienia i sporządza uzasadnienia postanowień? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Jakie są rodzaje postanowień sądowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 400 4. Nakazy zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 24. Co to są nakazy zapłaty? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Spis treściwww.lexisnexis.pl 17 5. Prawomocność orzeczeń i powaga rzeczy osądzonej . . . . . . . . . . . . . . . . 402 25. Na czym polega prawomocność orzeczeń sądowych? . . . . . . . . . . . . . . 402 26. Czy może się uprawomocnić tylko część orzeczenia? . . . . . . . . . . . . . . 404 27. Jak strona może udowodnić, że orzeczenie wydane w jej sprawie jest prawomocne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 28. Co to jest prawomocność materialna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 29. Co to jest rozszerzona moc wiążąca wyroku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 30. Co to jest powaga rzeczy osądzonej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 ROZDZIAŁ XV. Środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 1. System środków zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 1. Jakie środki zaskarżenia występują w postępowaniu cywilnym? . . . . . . . 409 2. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 2. Od czego przysługuje apelacja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 3. Jaki jest charakter prawny apelacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 4. W jakim terminie i do którego sądu wnosi się apelację? . . . . . . . . . . . . 412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 5. Z czego składa się apelacja? 6. Na jakich zarzutach można oprzeć apelację? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 . . . . . . . . . . . 415 7. Na czym polega zarzut naruszenia prawa materialnego? 8. Na czym polega zarzut uchybienia procesowego? . . . . . . . . . . . . . . . . 416 9. Na czym polega zarzut nieważności postępowania? . . . . . . . . . . . . . . 416 10. Na czym polega zarzut sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treś cią zebranego w sprawie materiału? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Jaki jest obecnie charakter prawny zarzutu niewyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 418 12. Na czym polega wniesienie apelacji na podstawie nowych faktów i dowodów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 13. Jakimi orzeczeniami może zakończyć się postępowanie przed sądem drugiej instancji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 14. Kiedy sąd drugiej instancji oddala apelację? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 15. Na czym polega uwzględnienie apelacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 16. Kiedy następuje odrzucenie apelacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 423 17. Kiedy nastąpi umorzenie postępowania apelacyjnego? . . . . . . . . . . . . . 18. O co może wnosić skarżący w apelacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 19. Co może zrobić sąd drugiej instancji, jeżeli napotka poważne zagadnienie prawne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 20. Kiedy orzeczenia sądu drugiej instancji stają się prawomocne i wykonalne? . 425 3. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 21. Na jakie orzeczenia przysługuje zażalenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 22. Na jakie orzeczenia można wnieść zażalenie do Sądu Najwyższego? . . . . . 429 23. Jaki jest charakter prawny zażalenia jako środka zaskarżenia? . . . . . . . . 430 24. Jaki jest termin do wniesienia zażalenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 4. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 25. Jaki jest charakter prawny skargi kasacyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 26. Od jakich orzeczeń przysługuje skarga kasacyjna? . . . . . . . . . . . . . . . 432 Spis treści 18 27. W jakich sprawach cywilnych dopuszczalna jest skarga kasacyjna? . . . . . 433 28. Na jakich podstawach można oprzeć skargę kasacyjną? . . . . . . . . . . . . 434 29. Jaki jest termin do wniesienia skargi kasacyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . 435 30. Kiedy następuje odrzucenie skargi kasacyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 31. Co to jest przedsąd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 32. Jakie orzeczenia może wydać Sąd Najwyższy w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 5. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 442 33. Jaki jest charakter prawny skargi na orzeczenie referendarza sądowego? . . 6. Skarga o wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 34. Jaki jest charakter prawny skargi o wznowienie postępowania? . . . . . . . 444 35. Od jakich orzeczeń przysługuje skarga o wznowienie postępowania? . . . . 444 36. Na jakich podstawach można oprzeć skargę o wznowienie postępowania? . 445 37. Jaki jest termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania? . . . . . 446 38. Który sąd rozpoznaje skargę o wznowienie i jakie może wydać orze czenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 7. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . 39. Jaki jest charakter prawny skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 447 prawomocnego orzeczenia sądowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 40. Jaki jest termin do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, jakie są jej podstawy i co powinno być w niej zawarte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 8. Skarga na przewlekłość postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 41. Jaki jest charakter prawny skargi na przewlekłość postępowania? . . . . . . 451 ROZDZIAŁ XVI. Postępowania odrębne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 1. Jakie postępowania odrębne występują w procesie cywilnym? . . . . . . . . 453 2. Jakie są najważniejsze odrębności postępowania w sprawach małżeńskich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 3. Jakie są najważniejsze odrębności postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami i dziećmi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 4. Jakie są najważniejsze odrębności postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 5. Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach o ochronę naruszonego posiadania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 6. Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 7. Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 8. Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 9. Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Spis treściwww.lexisnexis.pl 19 10. Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach z zakresu transportu kolejowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 11. Czym charakteryzuje się postępowanie na kazowe? . . . . . . . . . . . . . . . 466 467 12. Jaki jest przebieg postępowania nakazowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Czym charakteryzuje się postępowanie upominawcze? . . . . . . . . . . . . . 469 14. Czym charakteryzuje się postępowanie uproszczone? . . . . . . . . . . . . . 471 15. Na czym polega europejskie postępowanie nakazowe? . . . . . . . . . . . . . 472 16. Na czym polega europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń? . 474 17. Na czym polega elektroniczne postępowanie upominawcze? . . . . . . . . . 475 18. Czy postępowania odrębne mogą nakładać się na siebie? . . . . . . . . . . . 479 Część trzecia POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE ROZDZIAŁ I. Podział postępowania cywilnego na tryby . . . . . . . . . . . . . 481 481 1. Na czym polega podział postępowania cywilnego na tryby? . . . . . . . . . . 2. Kto czuwa nad kierowaniem spraw cywilnych do właściwego trybu postępowania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 3. Jakie są skutki rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy cywilnej w niewłaś- ciwym trybie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 4. Jakie są różnice pomiędzy trybem procesowym a trybem nieprocesowym? 485 ROZDZIAŁ II. Zagadnienia ogólne postępowania nieprocesowego . . . . . . 487 1. Które przepisy regulują rozpoznawanie spraw w postępowaniu nieprocesowym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 2. Przed jakimi organami toczy się postępowanie nieprocesowe? . . . . . . . . 488 3. Kto może być wnioskodawcą oraz uczestnikiem postępowania nieprocesowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 4. W jakich sprawach sąd może wszcząć postępowanie nieprocesowe z urzędu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 5. Jaka jest właściwość rzeczowa sądów w postępowaniu nieprocesowym? . . 490 6. Jaka jest właściwość miejscowa w postępowaniu nieprocesowym? . . . . . . 491 7. W jakim składzie orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym? . . . . . . . 491 8. W jakich sprawach w postępowaniu nie pro cesowym może orzekać referendarz są do wy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 9. Czy wnioskodawca może cofnąć wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 10. Czy w postępowaniu nieprocesowym sąd odbywa rozprawy? . . . . . . . . . 493 11. Jakimi orzeczeniami sąd rozstrzyga sprawy w postępowaniu nieprocesowym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 . . . . . 495 12. Czy w postępowaniu nieprocesowym występuje skarga kasacyjna? 13. Czy w postępowaniu nieprocesowym występuje skarga o wznowienie postępowania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Spis treści 20 ROZDZIAŁ III. Poszczególne rodzaje spraw rozpoznawanych w postępo- waniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 1. Jakie rodzaje spraw sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym? . . . 498 2. Jaki jest przebieg postępowania o stwierdzenie nabycia spadku? . . . . . . . 501 Część czwarta POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE ROZDZIAŁ I. Cel i przesłanki zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 507 1. Jaki jest cel postępowania zabezpieczającego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Jakie są przesłanki udzielenia zabezpieczenia? . . . . . . . . . . . .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: