Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00468 007503 9518942 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie karne - ebook/pdf
Postępowanie karne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 346
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1147-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kazusy z postępowania karnego opracowane przez autorów praktyków i teoretyków w dziedzinie postępowania karnego mają na celu pomoc w sprawdzeniu posiadanej wiedzy specjalistycznej, mogą służyć weryfikacji poziomu przygotowania i umiejętności rozwiązywania poszczególnych problemów praktycznych, z którymi zmierza się prawnik w swej codziennej praktyce.

Pozytywnym czynnikiem wpływającym na zebrane w publikacji treści jest fakt, że Autorzy łączą wiedzę teoretyczną ze swoim doświadczeniem w stosowaniu procedury karnej.

Publikacja może zainteresować prawników praktyków, w tym szczególnie adwokatów, sędziów i radców prawnych, organy egzekucyjne, przedstawicieli wolnych zawodów, a także każdego uczestnika procesu karnego. Książka ta będzie użyteczna w okolicznościach toczącego się postępowania oraz w codziennym wykonywaniu zawodów prawniczych, także dla osób profesjonalnie trudniących się nauką prawa. Opracowanie jest przydatnym źródłem wiedzy Anie tylko dla studentów uczelni prawniczych, ale także dla aplikantów profesji prawniczych oraz wykładowców akademickich lub osób szkolących aplikantów zawodów prawniczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Seria Kazusy Becka jest odpowiedzią na potrzebę nauki praktycznego stosowania wiedzy zdobywanej podczas studiów do rozwiązywania problemów z poszczególnych dziedzin prawa. Seria adresowana jest przede wszystkim do studentów oraz aplikantów zawodów prawniczych. Kazusy Becka „Postępowanie karne” podzielone są na dwie Polecamy: Podręczniki Prawnicze Prawo karne procesowe – część ogólna Jan Grajewski (red.) 2. wydanie C. H. Beck właściwości sądu, stron, obrońców i pełnomocników, postępowania przygotowawczego i przed sądem I instancji, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, postępowania po uprawomocnieniu orzeczenia. części: PIERWSZA składa się z opisów stanów faktycznych wraz z odpowie- dziami i wskazówkami do rozwiązania, uwzględniających zagadnienia dotyczące m.in.: (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) DRUGA część zawiera wzory wniosków i pism procesowych, spo- rządzone zgodnie z wymogami i odpowiadające potrzebom praktyki, m.in.: (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, apelacja karna. dr Joanna Brylak (LL.M.) – wykładowca Uniwersytetu Warszaw- skiego i Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, wykła- dowca procedury karnej na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, radca prawny, adwokat, Autorka publikacji z prawa karnego procesowego, prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i prawa pracy. Maciej Mitera – sędzia, główny specjalista w Ministerstwie Spra- wiedliwości, wykładowca akademicki, współpracuje z Krajową Szko- łą Sądownictwa i Prokuratury, Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, Fundacją im. Leonarda Da Vinci w zakresie kursów aplikacyjnych, specjalizuje się w prawie karnym i procedurze karnej. www.sklep.beck.pl, http://www.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1147-0 Cena 45 zł KAZUSY BECKA E N R A K E I N A W O P Ę T S O P a r e t i M . M / k a y r B l . J K C E B . H C . KAZUSY BECKA Joanna Brylak, Maciej Mitera POSTĘPOWANIE KARNE Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C. H. BECK KAZUSY BECKA Postępowanie karne W sprzedaży: J. Grajewski (red.) PRAWO KARNE PROCESOWE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze J. Grajewski PRZEBIEG PROCESU KARNEGO, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze M. Kuć, M. Gałązka PRAWO KARNE WYKONAWCZE Skrypty Becka A. Marek (wprow.) KODEKS KARNY. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. KODEKS KARNY WYKONAWCZY. KOSZTY SĄDOWE KARNE ORAZ INNE AKTY PRAWNE, wyd. 12 Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa www.sklep.beck.pl Joanna Brylak, Maciej Mitera POSTĘPOWANIE KARNE Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2010 Poszczególne kazusy przygotowali: Joanna Brylak Maciej Mitera 1, 4–5, 7–8, 10, 12–13, 16, 19, 21–22, 24–25, 27–28, 31 33–35, 37, 40, 42–45, 49, 51, 53–56, 58–60, 63, 72, 77–78, 80, 82, 84–92, 94–95, 97 2–3, 6, 9, 11, 14–15, 17–18, 20, 23, 26, 29–30, 32, 36, 38–39, 41, 46–48, 50, 52, 57, 61–62, 64–71, 73–76, 79, 81, 83, 93, 96 Redakcja: Ksenia Rzepka Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1147-0 Spis treści Wprowadzenie ________________________________________ IX Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w ________________________________________ XI Wykaz literatury _______________________________________ XIII Rozdział I. Sąd _____________________________________________ Kazus 1. Właściwość sądu ____________________________________ Kazus 2. Właściwość sądu ____________________________________ Kazus 3. Właściwość sądu (cid:150) ekonomia procesowa ________________ Kazus 4. Skład sądu __________________________________________ Kazus 5. Wyłączenie sędziego _________________________________ Kazus 6. Wyłączenie sędziego _________________________________ Rozdział II. Podmioty postępowania karnego ___________________ Kazus 7. Oskarżyciel publiczny ________________________________ Kazus 8. Pokrzywdzony ______________________________________ Kazus 9. Pokrzywdzony ______________________________________ Kazus 10. Oskarżyciel posiłkowy _______________________________ Kazus 11. Oskarżyciel posiłkowy _______________________________ Kazus 12. Oskarżyciel prywatny ________________________________ Kazus 13. Pow(cid:243)d cywilny ______________________________________ Kazus 14. Pow(cid:243)d cywilny ______________________________________ Kazus 15. Pow(cid:243)d cywilny ______________________________________ Kazus 16. Oskarżony __________________________________________ Kazus 17. Oskarżony __________________________________________ Kazus 18. Prawa i obowiązki oskarżonego w postępowaniu ________ Kazus 19. Obrońcy i pełnomocnicy ______________________________ J. Brylak, M. Mitera, Postępowanie karne 1 1 4 7 10 13 16 19 19 22 24 27 30 33 36 39 42 45 47 50 53 V Spis treści Kazus 20. Obrońcy i pełnomocnicy ______________________________ Kazus 21. Przedstawiciel społeczny _____________________________ Rozdział III. Czynności procesowe ____________________________ Kazus 22. Orzeczenia, zarządzenia, polecenia ____________________ Kazus 23. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia ____________________ Kazus 24. Porządek czynności procesowych ______________________ Kazus 25. Terminy ____________________________________________ Kazus 26. Terminy ____________________________________________ Kazus 27. Doręczenia__________________________________________ Kazus 28. Protokoły ___________________________________________ Kazus 29. Protokoły ___________________________________________ Kazus 30. Protokoły ___________________________________________ Kazus 31. Przeglądanie akt i sporządzanie odpis(cid:243)w _______________ Kazus 32. Przeglądanie akt i sporządzanie odpis(cid:243)w _______________ Kazus 33. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt _________ Rozdział IV. Dowody ________________________________________ Kazus 34. Wyjaśnienia oskarżonego _____________________________ Kazus 35. Świadkowie _________________________________________ Kazus 36. Świadkowie _________________________________________ Kazus 37. Biegli ______________________________________________ Kazus 38. Biegli, tłumacze, specjaliści ____________________________ Kazus 39. Biegli, specjaliści _____________________________________ Kazus 40. Eksperyment procesowy ______________________________ Kazus 41. Oględziny, otwarcie zwłok ____________________________ Kazus 42. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego ____ Kazus 43. Zatrzymanie rzeczy, przeszukanie _____________________ 56 59 61 61 64 66 68 70 73 76 78 82 84 86 89 91 91 94 97 100 102 105 108 111 114 116 Rozdział V. Środki przymusu _________________________________ 119 119 122 125 129 132 135 138 141 Kazus 44. Zatrzymanie ________________________________________ Kazus 45. Środki zapobiegawcze ________________________________ Kazus 46. Środki zapobiegawcze (cid:150) tymczasowe aresztowanie ______ Kazus 47. Wstępna kontrola oskarżenia. Tymczasowe aresztowanie _ Kazus 48. Środki zapobiegawcze (cid:150) poręczenie majątkowe __________ Kazus 49. Poszukiwanie oskarżonego, list gończy _________________ Kazus 50. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy ________________ Kazus 51. List żelazny _________________________________________ VI J. Brylak, M. Mitera, Postępowanie karne Spis treści Kazus 52. List żelazny _________________________________________ Kazus 53. Kary porządkowe ____________________________________ Kazus 54. Zabezpieczenie majątkowe ____________________________ 145 147 150 Rozdział VI. Postępowanie przygotowawcze ___________________ 161 161 166 170 Kazus 55. Śledztwo ___________________________________________ Kazus 56. Dochodzenie ________________________________________ Kazus 57. Postępowanie przygotowawcze _______________________ Kazus 58. Nadz(cid:243)r prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym __________________________________ Kazus 59. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym __ Kazus 60. Akt oskarżenia ______________________________________ Kazus 61. Skazanie bez rozprawy _______________________________ Kazus 62. Wstępna kontrola oskarżenia __________________________ Kazus 63. Udział oskarżonego w rozprawie ______________________ Kazus 64. Jawność rozprawy gł(cid:243)wnej ___________________________ Kazus 65. Przew(cid:243)d sądowy ____________________________________ Kazus 66. Przew(cid:243)d sądowy ____________________________________ Kazus 67. Przew(cid:243)d sądowy ____________________________________ Kazus 68. Dobrowolne poddanie się karze _______________________ Kazus 69. Postępowanie dowodowe _____________________________ Kazus 70. Wyrokowanie _______________________________________ Kazus 71. Zawieszenie postępowania ____________________________ 173 177 181 184 Rozdział VII. Postępowanie pierwszoinstancyjne _______________ 187 187 190 194 197 200 203 206 209 212 215 Rozdział VIII. Postępowanie odwoławcze ______________________ 219 219 222 225 228 230 233 Rozdział IX. Postępowanie szczeg(cid:243)lne _________________________ 243 243 246 249 253 Kazus 72. Apelacja ____________________________________________ Kazus 73. Apelacja ____________________________________________ Kazus 74. Granice rozpoznania _________________________________ Kazus 75. Zakaz reformationis in peius ____________________________ Kazus 76. Postępowanie odwoławcze ____________________________ Kazus 77. Zażalenie ___________________________________________ Kazus 78. Postępowanie uproszczone ___________________________ Kazus 79. Postępowanie uproszczone ___________________________ Kazus 80. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego _____ Kazus 81. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego _____ J. Brylak, M. Mitera, Postępowanie karne VII Spis treści Kazus 82. Postępowanie nakazowe ______________________________ Kazus 83. Postępowanie nakazowe _____________________________ Kazus 84. Postępowanie przyspieszone __________________________ 256 258 261 Rozdział X. Nadzwyczajne środki zaskarżenia __________________ 265 265 269 274 279 Kazus 85. Kasacja _____________________________________________ Kazus 86. Kasacja _____________________________________________ Kazus 87. Wznowienie postępowania ___________________________ Kazus 88. Wznowienie postępowania ___________________________ Rozdział XI. Postępowanie po uprawomocnieniu orzeczenia _____ 283 283 Kazus 89. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego ________ Kazus 90. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie _________________________ Kazus 91. Ułaskawienie _______________________________________ Kazus 92. Wyrok łączny _______________________________________ Kazus 93. Wyrok łączny _______________________________________ Kazus 94. Zwolnienie od koszt(cid:243)w sądowych _____________________ 286 289 291 295 299 Rozdział XII. Koszty procesu _________________________________ 299 303 306 Kazus 95. Zasądzenie koszt(cid:243)w procesu __________________________ Kazus 96. Zasądzenie koszt(cid:243)w procesu __________________________ Kazus 97. Koszty procesu związane z pow(cid:243)dztwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu ________________ 308 Wzory pism _______________________________________________ 313 315 317 1. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ___ 2. Wniosek o przystąpieniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego _ 3. Wniosek o nałożenie obowiązku naprawienia szkody/o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ________________ 4. Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku _________ 5. Zażalenie ___________________________________________________ 6. Wniosek o przydzielenie pełnomocnika z urzędu ________________ 7. Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego ________________________________________________ 8. Akt oskarżenia ______________________________________________ 9. Apelacja ___________________________________________________ 318 319 320 321 322 323 324 Indeks rzeczowy ___________________________________________ 325 VIII J. Brylak, M. Mitera, Postępowanie karne Wprowadzenie Kazusy z postępowania karnego opracowane przez autor(cid:243)w praktyk(cid:243)w i te- oretyk(cid:243)w w dziedzinie postępowania karnego mają na celu pomoc w spraw- dzeniu posiadanej wiedzy specjalistycznej, mogą służyć weryfikacji poziomu przygotowania i umiejętności rozwiązywania poszczeg(cid:243)lnych problem(cid:243)w prak- tycznych, z kt(cid:243)rymi zmierza się prawnik w swej codziennej praktyce. Pozytywnym czynnikiem wpływającym na zebrane w publikacji treści jest fakt, że Autorzy łączą wiedzę teoretyczną ze swoim doświadczeniem w stoso- waniu procedury karnej. Publikacja może zainteresować prawnik(cid:243)w praktyk(cid:243)w, w tym szczeg(cid:243)l- nie adwokat(cid:243)w, sędzi(cid:243)w i radc(cid:243)w prawnych, organy egzekucyjne, przedstawi- cieli wolnych zawod(cid:243)w, a także każdego uczestnika procesu karnego. Książka ta będzie użyteczna w okolicznościach toczącego się postępowania oraz w co- dziennym wykonywaniu zawod(cid:243)w prawniczych, także dla os(cid:243)b profesjonalnie trudniących się nauką prawa. Opracowanie jest przydatnym źr(cid:243)dłem wiedzy nie tylko dla student(cid:243)w uczelni prawniczych, ale także dla aplikant(cid:243)w profesji prawniczych oraz wykładowc(cid:243)w akademickich lub os(cid:243)b szkolących aplikant(cid:243)w zawod(cid:243)w prawniczych. Chronologia kazus(cid:243)w jest zgodna z systematyką Kodeksu postępowania kar- nego. Z uwagi na rozmiary publikacji autorzy pominęli przepisy Działu XIII KPK (cid:132)Postępowanie w sprawach karnych ze stosunk(cid:243)w międzynarodowych(cid:148). Kazu- sy były pisane z myślą o pobudzeniu pracy tw(cid:243)rczej Odbiorcy, sięgnięcia do szer- szego zbioru przepis(cid:243)w i orzecznictwa i podjęcia pr(cid:243)by stosowania prawa. Kazusy stanowią opis wybi(cid:243)rczych stan(cid:243)w znajdujących swoje oparcie w praktyce sądowej. Prawidłowa odpowiedź w konkretnym stanie wymaga znajomości stosownych przepis(cid:243)w prawa oraz linii orzecznictwa sądowego, a także fachowej literatury przedmiotu. Warszawa, marzec 2010 r. Joanna Brylak Maciej Mitera J. Brylak, M. Mitera, Postępowanie karne IX Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w 1. Akty prawne KK ____________ Kodeks karny KKS ___________ Kodeks karny skarbowy KKW __________ Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP __ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPC ___________ Kodeks postępowania cywilnego KPK ___________ Kodeks postępowania karnego KPW __________ Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia KW ____________ Kodeks wykroczeń NBPU _________ ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) OpłSprKU ______ ustawa z 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) PrAdw _________ ustawa z 26.5.1982 r. (cid:150) Prawo o adwokaturze (tekst jedn. PrBank _________ ustawa z 29.8.1997 r. (cid:150) Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrUSP _________ ustawa z 27.7.2001 r. (cid:150) Prawo o ustroju sąd(cid:243)w powszechnych z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrZamPubl _____ ustawa z 29.1.2004 r. (cid:150) Prawo zam(cid:243)wień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 2. Czasopisma Acta UL ________ Acta Universitatis Lodziensis Acta UŁ ________ Acta Uniwersytetu Ł(cid:243)dzkiego Acta UMCS _____ Acta Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej Ann. UMCS _____ Annales Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej Biul. SN ________ Biuletyn Sądu Najwyższego CzPKiNP _______ Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Gd. SP __________ Gdańskie Studia Prawnicze KZS ____________ Krakowskie Zeszyty Sądowe J. Brylak, M. Mitera, Postępowanie karne XI Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w MoP ___________ Monitor Prawniczy NP _____________ Nowe Prawo OSA ___________ Orzecznictwo Sąd(cid:243)w Apelacyjnych OSNC __________ Orzecznictwo Sądu Najwyższego (cid:150) Izba Cywilna OSNKW ________ Orzecznictwo Sądu Najwyższego (cid:150) Izba Karna i Wojskowa OSNPG_________ Orzecznictwo Sądu Najwyższego (cid:150) zbi(cid:243)r Prokuratury Gene- ralnej OSNwSK _______ Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP ____________ Orzecznictwo Sąd(cid:243)w Polskich OSPiKA ________ Orzecznictwo Sąd(cid:243)w Polskich i Komisji Arbitrażowych Pal. ____________ Palestra PiP _____________ Państwo i Prawo PPK ____________ Problemy Prawa Karnego Prob. Praw. _____ Problemy Praworządności Prok. i Pr. _______ Prokuratura i Prawo PS _____________ Przegląd Sądowy R. Pr. ___________ Radca Prawny Rz. ZN _________ Rzeszowskie Zeszyty Naukowe SI ______________ Studia Iuridica SKKiP __________ Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne Wok. ___________ Wokanda WPP ___________ Wojskowy Przegląd Prawniczy 3. Inne skr(cid:243)ty art. ____________ artykuł cz. _____________ część Dz.U. __________ Dziennik Ustaw niepubl. ________ niepublikowany Nr _____________ Numer post. ___________ postanowienie poz. ___________ pozycja red. ____________ redakcja s. ______________ strona SA _____________ Sąd Apelacyjny SN ____________ Sąd Najwyższy t. ______________ tom tekst jedn. ______ tekst jednolity uchw. __________ uchwała uchw. SN (7) ____ uchwała składu siedmiu sędzi(cid:243)w Sądu Najwyższego wyr. ____________ wyrok w zw. __________ w związku z. ______________ zeszyt ze zm. __________ ze zmianami XII J. Brylak, M. Mitera, Postępowanie karne Wykaz literatury J. Baranowski, L.A. Niewiński, Postępowanie przygotowawcze w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w świetle nowelizacji Kodeksu po- stępowania karnego, WPP 2003, Nr 3 M. Biłyj, A. Murzynowski, Wznowienie postępowania karnego w PRL w świetle prawa i praktyki, Warszawa 1980 J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabło- cki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2003, t. II, War- szawa 2004 J. Bratoszewski, Zdanie odrębne, NP 1967, Nr 11 S. Brudt, Zabezpieczenie majątkowe w procesie karnym, NP 1972, Nr 1 J. Brylak, Orzekanie wbrew kierunkowi środka odwoławczego na niekorzyść oskarżonego, Prok. i Pr. 2006, Nr 7(cid:150)8 J. Brylak, Tymczasowe aresztowanie (cid:150) uwagi de lege lata i de lege ferenda, WPP 2008, Nr 4 (dwugłos), NP 1972, Nr 9 K. Buchała, Z. Krauze, Warunkowe zawieszenie wykonania kary a wyrok łączny A. Bulsiewicz, P. Hofmański, Materialnoprawne warunki odpowiedzialności Skar- bu Państwa za szkodę spowodowaną oczywiście niesłusznym tymczasowym aresztowaniem, Pal. 1981, Nr 10(cid:150)12 A. Bulsiewicz, M. Jeż-Ludwichowska, D. Kala, D. Osowska, Przebieg postępowania M. Cieślak, Sytuacja prawna obrońcy w świetle nowego ustawodawstwa polskie- M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. 1, Warszawa 1995 A. Czapigo, Wyjaśnienia oskarżonego jako środek dowodowy w procesie kar- A. Czapigo, Wyjaśnienia oskarżonego jako środek dowodowy w procesie kar- karnego, Toruń 2003 go, Pal. 1969, Nr 8 nym, WPP 2001, Nr 1 nym, WPP 2001, Nr 1 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Podstawy kryminalistyki og(cid:243)lnej, Warszawa 1989 M. Czekaj, Ingerencja prokuratora w sprawach o przestępstwa prywatnoskargo- we, Prok. i Pr. 1999, Nr 7(cid:150)8 M. Czekaj, Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym w nowym ko- deksie postępowania polskiego, Prok. i Pr. 1998, Nr 1 J. Brylak, M. Mitera, Postępowanie karne XIII Wykaz literatury szawa 1971 1969, Nr 3 Z. Czeszejko, Z. Krzemiński, Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokat(cid:243)w, War- W. Daszkiewicz, Kumulacja r(cid:243)l obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym, Pal. W. Daszkiewicz, Pow(cid:243)dztwo cywilne w procesie karnym, Warszawa 1976 W. Daszkiewicz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia og(cid:243)lne, Poznań 2001 Z. Doda, Zażalenie w procesie karnym, Warszawa 1985 K. Dudka, Skarga subsydiarna oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym, [w:] Wsp(cid:243)łczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Prof. T. Nowako- wi, pod red. S. Stachowiaka, Poznań 2002 K. Eichstaedt, Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim M. Filar, Pokrzywdzony (ofiara przestępstwa) w polskim prawie karnym mate- prawie karnym, Warszawa 2008 rialnym, CzPKiNP 2002, Nr 2 A. Gaberle, Kontrola odwoławcza w procesie karnym, Orzecznictwo Sądu Naj- wyższego, Komentarz, t. II, Warszawa 1997 A. Gaberle, Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym na tle wy- magań ustawy oraz badań praktyki, ZNUJ, Nr 72 A. Gerecka-Żołyńska, Pow(cid:243)dztwo cywilne w procesie karnym a obowiązek napra- wienia szkody. Uwagi na tle art. 62 k.p.k. oraz art. 46 § 1 k.k., [w:] Wsp(cid:243)łczes- ny polski proces karny. Księga ofiarowana Prof. T. Nowakowi, Poznań 2002 B. Gronowska, Ochrona uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu przygoto- wawczym. Zagadnienia karnoprocesowe i wiktymologiczne, Toruń 1989 E. Gruza, Przesłuchanie świadka w praktyce procesowej a zalecenia sformuło- wane w art. 171 k.p.k., WPP 2003, Nr 1 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego i ustawa o świadku koronnym, Komentarz, Warszawa 2008 T. Grzegorczyk, Obrońca w postępowaniu przygotowawczym. Zagadnienia kar- noprocesowe i wiktymologiczne, Ł(cid:243)dź 1998 W. Grzeszczyk, Formalne warunki dopuszczalności kasacji w sprawach karnych i ich kontrola w świetle najnowszego orzecznictwa, Prok. i Pr. 1997, Nr 4 W. Grzeszczyk, Kasacja w procesie karnym, Warszawa 1996 W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego, Komentarz, Warszawa 2007 P. Hadrych, Warunki dopuszczenia przedstawiciela społecznego do udziału w postępowaniu sądowym, Prok. i Pr. 2002, Nr 2 P. Hofmański, Orzeczenie sądu kasacyjnego, GSP 2003, Nr 11 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego, Komentarz, t. I(cid:150)III, Warszawa 2007, t. IV, Warszawa 2008 P. Hofmański, S. Zabłocki, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach kar- nych, Warszawa 2006 P. Hofmański, Zatrzymanie policyjne w świetle nowego kodeksu postępowania karnego, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Kr(cid:243)t- kie komentarze, z. 14, Warszawa 1998 XIV J. Brylak, M. Mitera, Postępowanie karne Wykaz literatury J. Izydorczyk, Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu karnym, Krak(cid:243)w 2002 A. Kaftal, Skutki prawne uchybienia terminu do złożenia rewizji przez przedsta- wiciela ustawowego, pełnomocnika lub obrońcy, Pal. 1961, Nr 12 M. Kalitowski, Problematyka kary łącznej w nowym KK na tle obowiązującego prawa i doktryny, NP 1969, Nr 10 H. Kempisty, Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 1986 M. Klejnowska, Oskarżony jako osobowe źr(cid:243)dło informacji o przestępstwie, Kra- k(cid:243)w 2004 M. Kociubiński, Orzekanie przez sąd odwoławczy w wypadku zmodyfikowane- go środka odwoławczego, Prok. i Pr. 2003 E. Kowalewska-Borys, Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym, Krak(cid:243)w 2004 P. Kruszyński, Stanowisko prawne obrońcy w procesie karnym, Białystok 1991 C. Kulesza, Rola pokrzywdzonego w procesie karnym, Białystok 1995 A. Marek, S. Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2002 K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2005 Z. Muras, Bezwzględne przyczyny odwoławcze w polskim procesie karnym, To- A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994 A. Murzynowski, Kasacja w postępowaniu karnym. Komentarz, Warszawa 1996 J. Nowińska, Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym, Warszawa ruń 2004 2007 K. Papke-Olszauskas, K. Woźniewski, Przedstawiciel społeczny w polskim procesie karnym (cid:150) wybrane zagadnienia, GSP 2003, t. IX L.K. Paprzycki, Oczywista bezzasadność i oczywista zasadność kasacji, [w:] P. Hof- mański, K. Zgryzek, (red.), Księga jubileuszowa Prof. K. Marszała, Katowice 2003 F. Prusak, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1999 J. Raglewski, Podstawy orzekania środk(cid:243)w zabezpieczających o charakterze ad- ministracyjnym w Kodeksie karnym z 1997 r., Prok. i Pr. 2002, Nr 4 T. Razowski, Zlecenie czynności dowodowych przez sąd w toku rozprawy gł(cid:243)w- nej, WPP 2004, Nr 4 M. Rogacka-Rzewnicka, Kasacja w polskim procesie karnym, Warszawa 2001 R. Rogalski, Kolegialność orzekania jako gwarancja niezawisłości sędziowskiej w polskim procesie karnym, Rz.ZN. 1998, Nr 23 J. Skorupka, Wykonanie zabezpieczenia majątkowego, Prok. i Pr. 2005, Nr 2, s. 54 E. Skrętowicz, Wyrok sądu karnego pierwszej instancji, Lublin 1989 J. Sobczak, Odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub oczywiście niesłuszne aresztowanie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Pal. 1985, Nr 11 S. Stachowiak, Rodzaje właściwości sądu w ujęciu nowego kodeksu postępowa- nia karnego, Prok. i Pr. 1999, Nr 9 S. Stachowiak, Skarga uprawnionego oskarżyciela w świetle projektu k.p.k., Prok. i Pr. 1996, Nr 5 J. Brylak, M. Mitera, Postępowanie karne XV Wykaz literatury P. Starzyński, Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu przygotowawczym, R.A. Stefański, Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo i piśmiennictwo, R.A. Stefański, Ujawnianie wyjaśnień oskarżonego w nowym kodeksie postępo- Prok. i Pr. 2005, Nr 7(cid:150)8, s. 59 Toruń 2004 wania karnego, WPP 2001, Nr 1 odwoławczego, GSP 2003, Nr 11 S. Steinborn, Orzekanie przez sąd odwoławczy niezależnie od kierunku środka S. Steinborn, Węzłowe problemy subsydiarnego oskarżenia posiłkowego, Prok. i Pr. 2001, Nr 12 M. Syta, Tryb postępowania w przedmiocie stosowania tymczasowego areszto- wania w postępowaniu przygotowawczym, Prok. i Pr. 1998, Nr 11(cid:150)12 D. Szumiło-Kulczycka, Prawne warunki dopuszczalności wznowienia postępo- wania sądowego, [w:] Środki zaskarżania w procesie karnym, Księga pamiąt- kowa ku czci Prof. Z. Dody, pod red. A. Gaberle i S. Waltosia, Krak(cid:243)w 2000 B. Szyprowski, Kontrola warunk(cid:243)w formalnych aktu oskarżenia w kodeksie po- stępowania karnego, PiP 1999, z. 12 S. Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady og(cid:243)lne, Warszawa 1961 S. Waltoś, Gł(cid:243)wne nurty nowelizacji procedury karnej, PiP 2003, z. 4 M. Wąsek-Wiaderek, Rzetelność postępowania odwoławczego w polskiej proce- durze karnej w świetle orzecznictwa Trybunału Europejskiego, Prok. i Pr. 1998, Nr 11(cid:150)12 A. Wierciński, Przedstawiciel społeczny w polskim procesie karnym, Poznań P. Wiliński, Świadek incognito w polskim prawie karnym, Krak(cid:243)w 2003 S. Zabłocki, Nieważność orzeczeń (cid:150) wybrane problemy, [w:] Środki zaskarżenia w procesie karnym, Księga pamiątkowa ku czci prof. Z. Dody, pod red. A. Ga- berle, S. Waltosia, Krak(cid:243)w 2000 1978 XVI J. Brylak, M. Mitera, Postępowanie karne Rozdział I. Sąd Kazus 1. W³aœciwoœæ s¹du Stan faktyczny Mieszkająca w O. Marta B. od kilkunastu miesięcy otrzymywała groźby na sw(cid:243)j telefon kom(cid:243)rkowy. O tym fakcie powiadomiła Policję w O., kt(cid:243)- ra wszczęła w tej sprawie dochodzenie i postawiła zarzuty Mikołajowi Z. Podczas przesłuchania zatrzymany Mikołaj Z. przyznał się do stawianego mu zarzutu, zaś swoje karalne zachowanie uzasadnił tym, że kierowała nim chęć zemsty na Marcie B., kt(cid:243)ra kilka lat wcześniej porzuciła go i zwią- zała się z innym mężczyzną, a w ten spos(cid:243)b uraziła dumę zatrzymanego Mikołaja Z. W wyniku czynności przeprowadzonych w toku postępowania przygotowawczego ustalono, że Mikołaj Z. wielokrotnie śledził Martę B., nagrał jej spotkania z innymi mężczyznami: w A., B., C. i D. Pokrzywdzo- na Marta B. była pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, co wiązało się z jej częstymi podr(cid:243)żami po kraju. Analiza nagrań połączeń telefonicz- nych wskazała, że podejrzany Mikołaj Z. kontaktował się z nią z r(cid:243)żnych numer(cid:243)w telefon(cid:243)w, o r(cid:243)żnej porze dnia i podczas jej pobyt(cid:243)w w A., B., C. i D. podejrzany Mikołaj Z. został jednak zatrzymany w swoim mieszka- niu w O., w pobliżu miejsca zamieszkania pokrzywdzonej Marty B. Na tle powyższych okoliczności zrodziła się wątpliwość, do kt(cid:243)rego sądu prokuratura prowadząca postępowanie przygotowawcze powinna skierować akt oskarżenia. Problemy: 1) Jaka jest właściwość miejscowa sądu? 2) Czy sąd niewłaściwy miejscowo może wszcząć postępowanie w tej sprawie, uzasadniając to zwłoką we wszczęciu postępowania w przypadku przekazania sprawy innemu sądowi? J. Brylak, M. Mitera, Postępowanie karne 1 Kazus 1 Rozdział I. Sąd 3) Om(cid:243)w podstawy prawne określania właściwości sądu. 4) Jakie czynności powinien podjąć sąd, do kt(cid:243)rego mylnie wniesiono akt oskar- 5) Czy sąd, kt(cid:243)ry uzna swoją niewłaściwość w sprawie, może prowadzić przed- żenia? miotowe postępowanie? W³aœciwoœæ W³aœciwoœæ s¹du s¹du Istota Istota przestêpstwa przestêpstwa a art. 190 a art. 190 § 2 KPK § 2 KPK Odpowiedzi: Ustawodawca przewiduje, że właściwość miejscową sądu określa się z uwzględnieniem miejsca zamieszkania osoby pokrzywdzonej, w tym wypadku Marty B. Zgodnie z wykładnią art. 6 § 2 KK i art. 31 § 1 KPK na właściwość miejscową sądu wpływa miejsce, w kt(cid:243)rym sprawca działał bądź zaniechał działania, do kt(cid:243)rego był zobowiązany, albo gdzie nastąpił skutek czynu bądź miał nastąpić zgodnie z zamiarem sprawcy czynu za- bronionego. Mikołaj Z. popełnił czyn zabroniony stypizowany w art. 190 § 1 w zw. z art. 12 KK, ponieważ realizował z g(cid:243)ry powzięty zamiar, jego zachowania powtarzały się w kr(cid:243)tkich odstępach czasu, zaś pokrzywdzo- na została określona co do tożsamości. Mikołaj Z. dopuścił się przestępstwa określonego materialnie i dokonał go w momencie, gdy u pokrzywdzonej adresatki gr(cid:243)źb karalnych powsta- ła uzasadniona obawa realizacji groźby. Mogło to nastąpić po pierwszym telefonie, w kt(cid:243)rym sprawca wyraził swą groźbę, ale niewykluczone jest, że obawa realizacji groźby karalnej zrodziła się w pokrzywdzonej adre- satce p(cid:243)źniej. Z uwagi na to, że art. 190 § 2 KPK określa groźbę karalną jako przestępstwo bezwzględnie wnioskowe, aby nadać skutecznie bieg postępowaniu karnemu, niezbędny jest wniosek osoby pokrzywdzonej. Ponieważ postępowaniu nadano bieg, można przyjąć, że pokrzywdzona Marta B. sformułowała prywatnoskargowy akt oskarżenia przeciwko Mi- kołajowi Z. i skoro sprawca został skazany, od ścigania karnego nie od- stąpiła. Warto w tym miejscu dodać, że gdyby czyn zabroniony z art. 190 § 1 KPK w zw. z art. 12 KK popełniono za granicą, to właściwość sądu w spra- wie prawnej dopuszczalności ekstradycji ustala się na zasadach og(cid:243)lnych, a więc na podstawie przepisu art. 32 § 1 KPK, nie zaś na podstawie art. 31 KPK, skoro przestępstwo popełniono za granicą (art. 32 § 2 KPK). Kryte- ria ustalone w tym przepisie są r(cid:243)wnorzędne, zatem, gdy zachodzą r(cid:243)w- nocześnie, o właściwości miejscowej sądu decyduje reguła wyprzedzania. Właściwy będzie ten sąd, w kt(cid:243)rego okręgu najpierw wszczęto postępo- wanie przygotowawcze, a więc i ten, w kt(cid:243)rym ujęto, jeśli wcześniej nie wykonywano czynności śledczych. W sprawie, w kt(cid:243)rej miejsce popełnienia przestępstwa lub przestępstw jest ustalone, art. 31 § 3 KPK nie dopuszcza właściwości miejscowej sądu, w kt(cid:243)rego okręgu przestępstwa nie popełniono, nawet jeśli w jego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze. 2 J. Brylak, M. Mitera, Postępowanie karne Rozdział I. Sąd Literatura: Kazus 1 R. Rogalski, Kolegialność orzekania jako gwarancja niezawisłości sędziowskiej w polskim procesie karnym, Rz.ZN 1998, Nr 23. S. Stachowiak, Rodzaje właściwości sądu w ujęciu nowego kodeksu postępowa- nia karnego, Prok. i Pr. 1999, Nr 10. A. R. Światłowski, Miejsce popełnienia przestępstwa a odpowiedzialność karna (cid:150) zarys problematyki, MoP 1993, Nr 4. S. Zabłocki, Przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi r(cid:243)wnorzędnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości, PS 1994, Nr 7(cid:150)8. Orzecznictwo: Wyrok SA w Warszawie z 26.6.2003 r. (III AUa 232/02, OSA 2003, Nr 11, poz. 41). Postanowienie SA w Warszawie z 24.9.1999 r. (II AKz 362/99, OSA 2000, Nr 3, poz. 21). Wyrok SN z 10.10.1991 r. (I KZP 24/91, OSNKW 1992, Nr 1(cid:150)2, poz. 9). NOTATKI J. Brylak, M. Mitera, Postępowanie karne 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie karne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: