Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00342 005451 19040000 na godz. na dobę w sumie
Potęga podświadomości. Modlitwy - książka
Potęga podświadomości. Modlitwy - książka
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5668-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

W codziennym życiu nie może brakować chwil wyciszenia, przeznaczonych na szczerą refleksję i modlitwę. Niezależnie od tego, czy masz za sobą dobre, czy złe chwile, czy jest Ci smutno, czy odczuwasz wielką radość - zawsze potrzebujesz Boga. Jeśli otworzysz się na Jego pełną nieskończonej miłości obecność, doznasz szczęścia, spokoju i ukojenia. Wystarczą dwie rzeczy: po pierwsze uświadom sobie, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga i że Ty również głęboko Go kochasz, a po drugie szczerze się pomódl.

W tej książce znajdziesz inspiracje do modlitw na każdy dzień. Są to afirmacje i przemyślenia zaczerpnięte z Pisma Świętego. Skłaniają do własnych kontemplacji i medytacji. Są napisane z żarliwą tęsknotą i niezłomnym przekonaniem o tym, że w życiu najważniejsze jest pozostawanie w bliskości z Bogiem. Modlitwy w książce dotyczą zdrowia, wiary, wątpliwości, lęku, przyjaźni, prawdy, bogactwa, dobrobytu i leczenia. Przyniosą Ci dokładnie to, czego w danej chwili najbardziej potrzebujesz.

W tej książce znajdziesz:

Doskonała miłość usuwa lęk!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Prayers to Help Solve Your Problems-Quiet Moments With God Tłumaczenie: Wojciech Usarzewicz ISBN: 978-83-283-5668-9 © Joseph Murphy Rights licensed exclusively by JMW Group jmwgroup@jmwgroup.net www.jmwgroupforlife.com All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Polish edition copyright © 2019 by Helion SA All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor niniejszej książki nie umniejsza znaczenia porad lekarskich ani nie poleca żadnej formy terapii fizycznej, duchowej czy medycznej bez konsultacji z lekarzem. Wyłącznym celem autora jest dostarczenie ogólnych informacji, które mogą przyczynić się do poprawy emocjonalnego i duchowego samopoczucia czytelnika. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za efekty wykorzystania tych informacji przez czytelnika. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/modcod Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Interpretacja psalmu 23. .................................................. 9 Interpretacja psalmu 91. ................................................ 11 Modlitwa o uzdrowienie ............................................... 13 Jak przebaczać ................................................................. 14 Modlitwa dla grupowego uzdrawiania ........................ 15 Bądź spokojny i wiedz ................................................... 17 Prowadź w spokoju ........................................................ 18 Morska wersja psalmu 23. ............................................. 19 Królewska Droga ............................................................ 20 Modlitwa podróżna ........................................................ 21 Doskonały wzrok ............................................................ 22 Jego Wyświęcona Obecność ......................................... 23 5 Poleć książkęKup książkę Spis treści Uzdrawiający balsam miłości ....................................... 24 Moc Boga ......................................................................... 25 Pokój Boga ...................................................................... 26 Mój wewnętrzny spokój ................................................ 27 Uwolnienie ...................................................................... 28 Opanowanie i równowaga ............................................ 29 Uzdrawianie duchowe ................................................... 30 Mówienie prawdy ........................................................... 31 Lekarstwo duchowe ....................................................... 32 Moja wiara czyni mnie kompletnym ........................... 33 Wiara w Boga .................................................................. 34 Twoje zdrowie ................................................................ 35 Pokonaj zwątpienie ........................................................ 36 Odrzuć lęk ....................................................................... 37 Pokonaj urazę ................................................................. 38 Pokonaj żal ...................................................................... 39 Pokonanie zagubienia .................................................... 40 6 Poleć książkęKup książkę Spis treści Prawdziwa przyjaźń ....................................................... 41 Mój Boski Towarzysz ..................................................... 42 Kupno i sprzedaż ............................................................ 43 Pieniądz — Boska idea .................................................. 44 Bogactwo jest moje ........................................................ 45 Pod Boską opieką ........................................................... 46 Jak uświadomić sobie pragnienie ................................. 47 Właściwe miejsce ........................................................... 48 Moc dla realizacji ........................................................... 49 Zdolność do osiągnięć ................................................... 50 Wzniosłe dążenia ........................................................... 51 Prawo sukcesu ................................................................ 52 Postępowy Duch ............................................................. 53 Oczy i uszy ...................................................................... 54 Moc Boga ......................................................................... 55 Twoja nowa świadomość .............................................. 56 Przebywanie z Bogiem ................................................... 57 7 Poleć książkęKup książkę Spis treści Dyscyplinowanie umysłu .............................................. 59 Wdzięczne serce ............................................................. 61 Moc myśli ........................................................................ 62 Pokonaj lęki .................................................................... 64 Lepsza przyszłość ........................................................... 66 Święty Mąż ...................................................................... 68 Odkrywanie mocy .......................................................... 70 Puść i pozwól, by Bóg czynił ......................................... 71 Słowa mocy ..................................................................... 72 Dostatek ........................................................................... 74 Do przodu ....................................................................... 76 Boski krąg miłości .......................................................... 78 Jak uzdrawiać .................................................................. 79 8 Poleć książkęKup książkę Modlitwa o uzdrowienie DARY BOGA SĄ MOJE. Wszyscy stoimy w obliczu Obecności Bożej, źródła wszystkich darów. Wykorzystuję każdą chwilę tego dnia, by wychwalać Boga. Boga Har- monia, Pokój i Obfitość są moje. Boska Miłość, której źródłem jestem, błogosławi wszystko, z czym się zetknę. Miłość Boga odczuwają wszyscy tutaj obecni, a Jego Miłość ich uzdrawia. Nie lękam się, albowiem Bóg jest ze mną. Zawsze ota- cza mnie Święty Krąg Boskiej Miłości i Mocy. Doświad- czam, odczuwam, wiem i wierzę nieskończenie i pozy- tywnie, że dar Miłości Boga i Wiecznej Opieki prowadzi, uzdrawia i opiekuje się wszystkimi moimi bliskimi. Wybaczam wszystkim i szczerze promieniuję Boską Miłością, Pokojem i Dobrocią na wszystkich ludzi. W centrum mojej istoty jest Pokój; oto Pokój Boga. W jego Niewzruszoności odczuwam jego Siłę, Prowadzenie i Mi- łość jego Wyświęconej Obecności. Jestem Bosko prowa- dzony we wszystkim, co robię. Jestem kanałem dla Bo- skiej Miłości, Światła, Prawdy i Piękna. Odczuwam Jego Rzekę Spokoju przeze mnie przepływającą. Wiem, że wszystkie moje problemy rozpuszczane są w Umyśle Boga. Jego ścieżki są moimi ścieżkami. Słowa, które wy- powiadam, są wysłuchane. Raduję się i dziękczynię, wie- dząc, że moje modlitwy są wysłuchane. Tak właśnie jest. 13 Poleć książkęKup książkę Jak przebaczać PRZEBACZENIE MUSI NASTĄPIĆ w sercu i umyśle, aby być prawdziwym. Przebaczyć znaczy „dać”. Daj sobie miłość i dobroć, zamiast złości, odrzucenia czy nienawiści. Twoje nastawienie mentalne rządzi Twoim doświadcze- niem. Zadbaj o czysty umysł, klarowny, spokojny i ocze- kujący tego, co najlepsze. Jeśli odczuwasz niechęć do bliźniego, wtedy wyolbrzymiasz siłę jego w swoich oczach i ranisz samego siebie. Przebaczyć znaczy zmienić swoje myśli i zachować tę zmianę. Wykorzystaj nastę- pującą technikę, by przebaczyć bliźniemu: z całego serca, szczerze i przepełniony miłością, módl się, wspominając jego imię. Módl się: „Bóg daje mu bogactwo. Pokój Boga wypełnia jego duszę; Bóg go inspiruje i błogosławi”. Raduj się tym, że Prawo Boga działa na korzyść bliźniego, poprzez niego i na rzecz wszystkich wokół niego. Czyń tak, dopóki Twoje serce i umysł nie wypełnią się miłością, aby nie było już w nich miejsca dla nienawiści. Jesteś teraz wolny. 14 Poleć książkęKup książkę Modlitwa dla grupowego uzdrawiania ZEBRALIŚMY SIĘ TU w Obecności Boga. Jest Jeden Bóg, Jedno Życie, Jedno Prawo, Jeden Umysł, Jeden Ojciec — Nasz Ojciec. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami wspólnego Ojca. Chwała Boskości w każdej osobie dziś o poranku. Miłość Boga przepływa przeze mnie do wszystkich tu obecnych i do wszystkich ludzi na świecie. Wierzę i wiem, że Wszechmoc Boga i Inteligencja Nieskończonego prze- pływa przez każdego z nas i każdy z nas jest pozytywnie, trwale, fizycznie i mentalnie uzdrowiony. Wiem, że Bo- skie Właściwe Działanie ma miejsce w każdej komórce, narządzie, tkance i funkcji każdej osoby żyjącej w pokoju, harmonii i zdrowiu. Wierzę, że Boska Opieka doświadczana jest teraz przez każdego członka naszej wspólnoty. Bóg jest Wielkim Opiekunem — prowadzi nas ku ścieżkom przyjemności i ścieżkom pokoju. 15 Poleć książkęKup książkę Słowa, które wymawiam teraz, wysłuchane zostaną i przyniosą korzyść każdemu, do kogo skierowane będą. Raduję się teraz i dziękczynię, wiedząc, że moja modlitwa została wysłuchana. 16 Poleć książkęKup książkę Bądź spokojny i wiedz JESTEM SPOKOJNY I WIEM, że jestem Bogiem. Wstrzymuję teraz koła mojego umysłu, myśląc o Bogu Jego Miłości. Doskonale kontroluję moje emocje; jestem niezwykle spokojny. Mój umysł jest spokojny i odzwier- ciedla Boga Prawdy Niebiańskie i Światło. Mądrość Boga przejawia się w moim umyśle, gdy jestem spokojny, odkrywając przede mną doskonały plan, pokazując mi ścieżkę, którą kroczyć powinienem. Moje oddanie i uwaga skupiają się na Boga Wiecznej Wierności. Bez chwili wytchnienia głoszę, że Boska Mą- drość, Prawda i Piękno rządzą mną i kierują mną w każ- dym aspekcie mojego życia. Kij Boga (Miłość) i laska jego (Prawda) odżywiają i wzmacniają mnie we wszystkich wysiłkach. Gdy tylko pojawi się strach, natychmiast zwracam się do Boga i Jego Wyświęconej Obecności, radując się w tej oto Prawdzie: „Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”. Spożywam chleb niebios, który jest pokojem, harmonią i wiarą w Boga. Oto moja modlitwa, „Panie, po wieczność daj nam ten chleb”. 17 Poleć książkęKup książkę Prowadź w spokoju OTO SAMOCHÓD BOGA. Jego to Idea, swobodnie po- rusza się z miejsca na miejsce, radośnie i przepełniony miłością. Mądrość Boga prowadzi samochód na wszyst- kie sposoby. Ład Boga, Symetria Jego i Piękno Jego rządzą mechanizmami samochodu wszelkimi. Wyświę- cona Obecność Jego błogosławi ten pojazd i jego pasa- żerów. Kierowca tego pojazdu jest ambasadorem Boga; pełen jest miłości i dobrej woli wobec wszystkich. Pokój Boga, Prawda Jego i Zrozumienie Jego zawsze prowadzą kierowcę. Bóg kieruje wszystkimi decyzjami, czyniąc drogę prostą, piękną i doskonałą. Duch Boga-Pana spłynął na kierowcę, czyniąc wszystkie drogi Drogami Pana. 18 Poleć książkęKup książkę Morska wersja psalmu 23. „PAN JEST MOIM nawigatorem; z kursu nie zboczę. Rozświetla on mroczne wody; odwodzi mnie od wybrzeży zdradzieckich; zapomnieć mi nie daje. Prowadzi mnie gwiazda Jego Imienia Wyświęconego. I choćbym żeglo- wał wśród burz i fal życia mego, niebezpieczeństwa się nie zlęknę, albowiem Pan jest ze mną. Miłość Twa i Troska Twa schronieniem moim. Ty gotujesz port dla mnie w ziemi wieczności; Ty namaszczasz fale olejkiem; okręt mój bezpiecznie płynie. Słońce i gwiazdy hojnie moją podróż oświetlają i odpocznę w porcie Pana mego po wieczność”1. 1 Modlitwa autorstwa J. Rogersa, kapitana statku handlowego, spisana w trakcie drugiej wojny światowej. Wydawnictwo Navy Chaplains Bulletin, Waszyngton, D.C. 19 Poleć książkęKup książkę Królewska Droga „RUSZYMY KRÓLEWSKĄ DROGĄ i nie zboczymy ni w lewo, ni w prawo”. Moją ścieżką jest ścieżka Boga, a wszystkie jego ścieżki przepełnione są radością i pokojem. Podróżuję pod opieką Boga, prowadzony przez Ducha Świętego. Moją drogą jest Królewska Droga Starożytnych, ścieżka środka Buddy i wrota Jezusa. Moją drogą jest Królewska Droga, albowiem jestem Królem mych myśli, uczuć i emocji. Wysyłam posłańców zwanych Boga Miłością, Po- kojem, Światłem i Pięknem przede mną, by uczynili ścieżkę moją prostą, piękną, radosną i szczęśliwą. Zawsze wędruję Królewską Drogą, spotykając posłańców Boga, pokój i radość, gdziekolwiek się nie udam. Udaję się na drogi górskie, wiedząc, że jeśli stale Boga widzieć będę, krzywda mnie nie spotka. Kiedy prowadzę samochód, podróżuję pociągiem, autobusem, samolotem czy na nogach własnych, Siła Boga zawsze jest przy mnie. To Niewidzialna Zbroja Jego, a ja wędruję od miejsca do miejsca radośnie, swobodnie, miłością przepełniony. Duch Jego, mojego Boga, jest ze mną, czyniąc wszystkie ścieżki Drogą Boga. Jakże wspaniale! 20 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Potęga podświadomości. Modlitwy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: