Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00280 005283 12757293 na godz. na dobę w sumie
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. - ebook/pdf
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789365 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń stosowane do wynagrodzeń pracowników dłużników. Są one konsekwencją podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2000 zł. Ponadto 1 marca i 1 lipca 2017 r. wejdą w życie przepisy zmieniające zasady potrącania z zasiłków przysługujących pracownikom i zleceniobiorcom, polegające na zwiększeniu kwoty wolnej od potrąceń.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

 Jakdokonywaćpotrąceńzwynagrodzeńizasiłków pozmianieprzepisóww2017r. 3 1. Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków po zmianie przepisów w 2017 r. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe kwoty wolne od potrąceń sto- sowane do wynagrodzeń pracowników dłużników. Są one konsekwen- cją podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2000 zł. Ponadto 1 marca i 1 lipca 2017 r. wejdą w życie przepisy zmieniające zasady potrącania z zasiłków przysługujących pracowni- kom i zleceniobiorcom, polegające na zwiększeniu kwoty wolnej od potrąceń. Brak odpowiedniej wiedzy w zakresie dokonywania potrąceń ze świadczeń przysługują- cych pracownikom i osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy powodu- je błędy w poprawnym wyliczeniu i pobraniu kwot podlegających zajęciu czy niedopełnienie obowiązków informacyjnych wobec organów egzekucyjnych. W konsekwencji takie działa- nia lub zaniechania mogą doprowadzić do roszczeń odszkodowawczych pracownika wobec pracodawcy lub nałożenia na pracodawcę sankcji finansowych przez organ egzekucyjny. Co do zasady uregulowania ustawowe mają charakter gwarancyjny i zmierzają do ochrony wy- nagrodzenia pracowniczego. Warto przy tym pamiętać, że ochronie podlega zarówno wy- nagrodzenie bieżące, jak i zaległe. Obowiązki pracodawcy wobec komornika Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (potrącenia obowiązkowe) jest prowadzona na pod- stawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego przez komornika przy sądzie rejonowym ogólnej właściwości (miejsca zamieszkania) pracownika-dłużnika (art. 880–888 Kodeksu po- stępowania cywilnego). Pracodawca dowiaduje się o zajęciu wynagrodzenia swojego pracownika najczęściej na podstawie wezwania, w którym komornik zobowiązuje pracodawcę do niewypłacania dłuż- nikowi, w odpowiednich granicach, poza częścią wolną od zajęcia, żadnego wynagrodze- nia. Zajęte wynagrodzenie pracodawca musi przekazywać bezpośrednio egzekwującemu wierzycielowi, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo komornikowi, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń. Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia (7 kolejnych dni): ■■ przedstawił za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego docho- du z wszelkich innych tytułów, ■■ podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi, www.inforfk.pl MONITORPPiUnr3(315) styczeń2017 IFKIFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: