Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00075 007836 11008654 na godz. na dobę w sumie
Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego - ebook/pdf
Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 241
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7500-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka ta jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją omawiającą istotną jurydycznie i ważną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości problematykę sądowej ochrony praw za pomocą powództw kształtujących. Opracowanie zawiera poza uwagami prawnoporównawczymi liczne odwołania do prawa i orzecznictwa państw o wysokiej kulturze prawnej - jednak tylko w takim zakresie, który może okazać się przydatny w praktyce opartej na prawie polskim. Wiodącą tezą monografii, dotyczącej koncepcji powództw o ukształtowanie jest to, że jego kanwą jest stosunek prawa materialnego do procesowego, który w tego rodzaju powództwach jest szczególnie widoczny. Jest próbą wskazania na samodzielność tej formy, przeznaczonej dla bezpośredniej ochrony określonego stanu faktycznego przez prawne jego usankcjonowanie i tym samym zmianę dotychczasowego stanu prawnego (treści stosunku prawnego).

Monografia prezentuje wiele istotnych aspektów dotyczących modelu powództw o ukształtowanie, a w szczególności dotyczących:

Adresatami publikacji są przede wszystkim prawnicy poszukujący wnikliwego ujęcia tego tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). Może stanowić cenną pomoc dla tych czytelników, którzy zainteresowani są teoretyczną i praktyczną problematyką prawa procesowego cywilnego, tym bardziej, że opracowanie uwzględnia sędziowskie doświadczenie Autora.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Powództwa o ukształtowanie stosunku Prawnego Piotr  osowy wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR OSOWY • POWÓDZTWA O UKSZTAŁTOWANIE STOSUNKU PRAWNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Krzysztof Mularski PRAWO INTERTEMPORALNE Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA CYWILNEGO. WYKŁADNIA PRZEPISÓW INTERTEMPORALNYCH Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl POWÓDZTWA O UKSZTAŁTOWANIE STOSUNKU PRAWNEGO PIOTR OSOWY WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzenci naukowi: Prof. dr hab. Andrzej Zieliński Prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Tim-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7499-4 ISBN e-book 978-83-255-7500-7 Mojemu drogiemu Ojcu, żonie Magdzie i moim dzieciom Agnieszce i Łukaszowi dedykuję Spis treści Wykaz skrótów ........................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................. IX XIII Wprowadzenie ........................................................................................................... Rozdział 1. Ukształtowanie stosunku prawnego formą ochrony prawnej ... § 1. Postawienie problemu ................................................................................. § 2. Wątpliwości terminologiczne ..................................................................... § 3. Rys historyczny ............................................................................................. § 4. Uwagi prawnoporównawcze ...................................................................... I. Uwagi ogólne ..................................................................................... II. Niemcy ................................................................................................. III. Austria ................................................................................................. IV. Szwajcaria ........................................................................................... V. Włochy ................................................................................................ VI. Francja ................................................................................................. VII. Podsumowanie .................................................................................. Rozdział 2. Przedmiot ukształtowania ................................................................ § 1. Przedmiot procesu cywilnego w ramach powództw o ukształtowanie ........................................................................................... § 2. Przesłanki skuteczności powództw kształtujących ................................ § 3. Czy numerus clausus możliwych powództw o ukształtowanie? .......... § 4. Skutki prawne wytoczenia powództw o ukształtowanie ....................... § 5. Odrębności proceduralne związane z wytoczeniem powództw kształtujących ................................................................................................ Rozdział 3. Analiza elementów powództwa ........................................................ § 1. Koncepcje powództwa. Powództwo a pozew ........................................... § 2. Prawo do sądu w świetle prawa do powództwa kształtującego – (emanacja prawa prywatnego czy uprawnienie publicznoprawne) .. § 3. Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego w zakresie prawa materialnego .................................................................................................. 1 9 9 30 33 41 41 42 48 52 55 59 63 65 65 95 112 118 124 129 129 135 159 VII Spis treści § 4. Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego w zakresie prawa procesowego ................................................................................................. § 5. Powództwa o świadczenie kształtujące ..................................................... § 6. Powództwa o ukształtowanie a powództwo o ustalenie i świadczenie – zestawienie podobieństw i różnic (problemy graniczne) .................... Wnioski końcowe ...................................................................................................... Streszczenie w języku niemieckim ........................................................................ Die Gestaltungsklage ............................................................................................. Indeks rzeczowy ......................................................................................................... 163 171 182 191 197 197 201 VIII Wykaz skrótów 1. Akty prawa AktG ........................................ austriacka ustawa o aktach z 6.8.1965 r. (Aktien gesetz) (BGBl. I s. 642, 654) EheRG ..................................... niemiecka ustawa o małżeństwie z 14.7.1976 r. (Erstes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts) (BGBl. I S. 700) austriacka ustawa egzekucyjna z 27.5.1896 r. (Exekution- ordnung) (BGBl. I Nr 68/2005) EO ������������������������������������������ KC ............................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. KC franc. ................................. poz. 121 ze zm.) francuski kodeks cywilny (nouveau Code de procedure civile) KC niem. ................................. niemiecki kodeks cywilny z 18.8.1896 r. (Bürgerliches Gesetzbuch) (BGBl. I s. 610) KC wł. ...................................... włoski kodeks cywilny z 16.3.1942 r. (Codice Civile Italiano) Konstytucja RP ...................... ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC ......................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilne­ KPC niem. .............................. niemiecki kodeks postępowania cywilnego z 30.1.1877 r. KPC austriac. ......................... KPC szwajc. ............................ KPC z 1932 r. .......................... go (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) austriacki kodeks postępowania cywilnego z 1.8.1895 r. (Allgemeine Gerichtsordnung) (Zivilprozessordnung) (BGBl. I s. 890) szwajcarski kodeks postępowania cywilnego z 19.12.2008 r. (Schweizerische Zivilprozessordnung) rozporządzenie z 23.11.1930 r. Prezydenta Rzeczy­ pospolitej – Kodeks Postępowania Cywilnego (t.j. Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934 ze zm.) KRO ......................................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 583) SpółMieszkU .......................... ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych UG ............................................ (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) austriacki kodeks przedsiębiorstw [Unternehmens gesetz- buch (Handelsgesetzbuch)] (BGBl. I Nr 22/2015) IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: