Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00776 009975 10750596 na godz. na dobę w sumie
Powszechna historia ustroju państw-ćwiczenia - ebook/pdf
Powszechna historia ustroju państw-ćwiczenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 210
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5724-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skrypt ,,Powszechna historia ustrojów państw - ćwiczenia' przeznaczony jest zarówno dla studentów prawa, administracji i historii, jak i uczniów szkół średnich. Zawiera klarowne przedstawienie ewolucji ,,modelowych' ustrojów: Anglii, Francji, Niemiec, Rosji i Stanów Zjednoczonych ameryki, urozmaicone licznymi cytatami z tekstów źródłowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SKRYPTY BECKA Powszechna historia ustroju państw – ćwiczenia W sprzedaży: T. Maciejewski HISTORIA USTROJU I PRAWA SĄDOWEGO POLSKI, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA, wyd. 4 Studia Prawnicze T. Maciejewski LEKSYKON HISTORII PRAWA I USTROJU. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ Leksykony prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl Powszechna historia ustroju państw – ćwiczenia dr Marzena Lipska-Toumi WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5723-2 ISBN e-book 978-83-255-5724-9 SPIS TREŚCI Wykaz wybranej literatury ....................................................................................... Rozdział I. Państwo .................................................................................................... § 1. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 2. Od organizacji rodowej do państwowej ............................................................ 1. Ród ............................................................................................................. 2. Plemię ......................................................................................................... 3. Państwa szczepowe .................................................................................... 4. Państwa patrymonialne .............................................................................. 5. Monarchie stanowe .................................................................................... 6. Monarchie absolutne .................................................................................. 7. Państwa konstytucyjne ............................................................................... Rozdział II. Państwa szczepowe ................................................................................ § 3. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 4. Ustrój społeczny i polityczny Germanów w I w. n. e. ...................................... 1. Ustrój społeczno-gospodarczy ................................................................... 2. Ustrój polityczny ........................................................................................ § 5. Pseudo-Maurycjusz Strategikon (o Słowianach) ............................................. Rozdział III. Ogólne zagadnienia państwa feudalnego .......................................... § 6. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 1. Feudalizm ................................................................................................... 2. Poddaństwo ................................................................................................ 3. Immunitet ................................................................................................... 4. Lenno .......................................................................................................... 5. Wasalstwo ................................................................................................... 6. Beneficjum .................................................................................................. 7. Ustrój lenny ................................................................................................ § 7. Społeczeństwo feudalne .................................................................................... Rozdział IV. Monarchia Frankońska ....................................................................... § 8. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 9. Zakres władzy królewskiej ............................................................................... § 10. Administracja centralna .................................................................................... § 11. Administracja lokalna ....................................................................................... IX 1 1 2 2 2 3 4 5 6 6 8 8 8 8 9 10 12 12 12 13 13 14 14 16 16 17 28 28 32 32 33 VI Spis treści § 12. Sądownictwo ..................................................................................................... Rozdział V. Francja .................................................................................................... § 13. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 14. Zasady następstwa tronu ................................................................................... § 15. Teoria statutowa ................................................................................................ § 16. Podstawy władzy królewskiej ........................................................................... § 17. Sądownictwo ..................................................................................................... § 18. Rewolucja francuska i epoka napoleońska ...................................................... § 19. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26.8.1789 r. ................................... § 20. Deklaracja Praw Kobiety i Obywatelki z 1791 r. .............................................. § 21. Konstytucje Francji ........................................................................................... Rozdział VI. Niemcy ................................................................................................... § 22. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 23. Zasady następstwa tronu ................................................................................... § 24. Zakres władzy monarszej .................................................................................. § 25. O immunitecie książąt elektorów ...................................................................... § 26. Sąd Kameralny Rzeszy ..................................................................................... § 27. Niemcy w XIX wieku ....................................................................................... § 28. Niemcy w XX wieku ......................................................................................... Rozdział VII. Anglia .................................................................................................. § 29. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 30. Zasady następstwa tronu ................................................................................... § 31. Zakres władzy królewskiej ............................................................................... § 32. Wielka Karta Wolności .................................................................................... § 33. Petition of Right – Petycja o Prawo ................................................................... § 34. Habeas Corpus Act ........................................................................................... § 35. Bill of rights ....................................................................................................... § 36. Act of Settlement ................................................................................................ § 37. Sądownictwo ..................................................................................................... Rozdział VIII. Rosja ................................................................................................... § 38. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 39. Zasady następstwa tronu ................................................................................... § 40. Zakres władzy królewskiej ............................................................................... § 41. Sądownictwo ..................................................................................................... § 42. Rewolucja .......................................................................................................... § 43. Rosja sowiecka .................................................................................................. § 44. Konstytucja z 1918 r. ......................................................................................... § 45. Konstytucja z 1936 r. ......................................................................................... 1. Najwyższe Organa Władzy Państwowej ................................................... 2. Terenowe organa władzy ............................................................................ 3. System wyborczy do Rad Delegatów Ludu Pracującego .......................... § 46. Sądownictwo ..................................................................................................... 34 36 36 38 40 42 44 48 58 60 61 90 90 94 98 99 101 102 107 112 112 114 115 118 122 122 124 125 126 130 130 136 136 137 139 141 143 146 148 152 152 153 Spis treści Rozdział IX. Administracja centralna ..................................................................... Rozdział X. Administracja lokalna ........................................................................... Rozdział XI. USA ........................................................................................................ § 47. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 48. Władza ustawodawcza ...................................................................................... § 49. Władza wykonawcza ......................................................................................... § 50. Sekretarze stanu ................................................................................................ § 51. Sądownictwo ..................................................................................................... Indeks rzeczowy .......................................................................................................... VII 155 165 170 170 180 187 191 192 195 WYKAZ WYBRANEJ LITERATURY L. Bzylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2005 G. Górski, Historia ustrojów państw, Toruń 2009 G. Górski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku, Lublin 2006 M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2000 Historia administracji i myśli administracyjnej. Wybór źródeł, pod red. J. Malca, wspólnie z P. Cichoń, J. Malec, Z. Zarzycki, Kraków 2006 D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie, Toruń 2002 A. Kersten, Historia powszechna. Wiek XVII, Warszawa 1987 M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012 W. Łazuga, Historia powszechna. Wiek XIX, Poznań T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2007 J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000 T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2001 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. III: Okres międzywojenny, Kraków 2001 ków 1998 2009 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. II: Polska pod zaborami, Kra- M. Sczaniecki, oprac. K. Sójka-Zielińska, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa Tablica porównawcza współczesnych konstytucji, oprac. B.G, A.S i C.G, Warszawa 1906 J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2012 Z. Wójcik, Powszechna historia, Wiek XVI–XVII, Warszawa 1999 A. Wyczański, Historia powszechna. Wiek XVI, Warszawa 1987 H. Zins, Historia Anglii, Wrocław 2009
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Powszechna historia ustroju państw-ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: