Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 007007 19930090 na godz. na dobę w sumie
Powszechny słownik angielsko-polski. Słownik tematyczny - ebook/pdf
Powszechny słownik angielsko-polski. Słownik tematyczny - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 316
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-436-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szanowni Czytelnicy! Pragniemy przedstawić Wam nowy „Powszechny słownik angielsko-polski. Jest on przeznaczony między innymi dla uczniów zdających maturę z języka angielskiego. Dotyczy materiału związanego zarówno z poziomem standardowym, jak i rozszerzonym egzaminu. Dziewięć części prezentuje dziewięć różnych bloków tematycznych, które odpowiadają zagadnieniom maturalnym. Znajomość słownictwa, zwrotów oraz idiomów w nich zawartych pozwoli na budowę odpowiedzi na każde pytanie maturalne. Słownik zawiera nie tylko rzeczowniki, wyrażenia przymiotnikowe, przysłówkowe i czasownikowe, lecz również rozmówki, czyli gotowe przykłady pytań, które często bywają zadawane podczas rozmowy toczącej się w obcej mowie. Część dziesiątą stanowi Dodatek, którego zawartość może ubarwić oraz wzbogacić każdą wypowiedź w obcym języku. Znajomość zwrotów potocznych, idiomów oraz angielskich przysłów zawsze wywiera na rozmówcach bardzo korzystne wrażenie, dlatego warto przyswoić kilka tego typu wyrażeń. Tematyczny słownik polsko-angielski może być pomocny również innym osobom uczącym się mowy angielskiej: uczniom, studentom, dorosłym. Można go wykorzystać przy pisaniu wypracowań, artykułów, listów, a także życiorysu czy podania o pracę. Mamy nadzieję, że nasza nowa publikacja okaże się ogromną pomocą w nauce języka angielskiego, przygotowaniach do różnych egzaminów oraz kontaktach z osobami, które posługują się tylko tym językiem. Życzymy powodzenia oraz przyjemnej nauki. Polecamy również e-book „Powszechny słownik polsko-niemiecki. Słownik tematyczny”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

LIFE CZĘŚĆ I DANE PERSONALNE LIFE ŻYCIE RZECZOWNIKI adult age group autobiography biography boyhood care, concern career child childhood comfort conscience custom, habit death decision delivery, birth demands descendant discipline dream duty emotions evolution existence dorosły grupa wiekowa autobiografia biografia wiek chłopięcy troska kariera dziecko dzieciństwo komfort sumienie obyczaj śmierć decyzja poród żądania, oczekiwania potomek dyscyplina marzenie obowiązek emocje ewolucja egzystencja 9 Część I Dane personalne experience fame feelings foetus friendship generation friend happiness health home life hope illness initiation insurance job, work labour life cycle life experience life tragedy lifestyle lifetime love mammal materialism middle-age misfortune money mortal mutation mystery, secret 10 doświadczenie sława uczucia płód przyjaźń pokolenie przyjaciel szczęście zdrowie życie rodzinne nadzieja choroba inicjacja ubezpieczenie praca trud cykl życia doświadczenie życiowe tragedia życiowa styl życia życie miłość ssak materializm wiek średni nieszczęście pieniądze śmiertelnik mutacja tajemnica nature needs old age old man optimism orphan outlook peer physical deformity privacy progeny quiet, calm, peace realism realist recovery retirement school school report sex signs of life sorrow standard of living stress succes teenager tribe values weakness wisdom word of honour workaholic LIFE przyroda potrzeby starość staruszek, starzec optymizm sierota spojrzenie na świat rówieśnik kalectwo prywatność potomstwo spokój realizm realista powrót do zdrowia emerytura szkoła świadectwo szkolne płeć oznaki życia smutek, żal stopa życiowa stres sukces nastolatek plemię wartości słabość mądrość słowo honoru pracoholik 11 Część I Dane personalne youngster youth młodzieniec młodzież, młodość WYRAŻENIA PRZYMIOTNIKOWE I PRZYSŁÓWKOWE active bad caring childlike close friend dead deadly serious domestic elder, older entire life everyday experienced fatal disease full of life good grey life healthy and hearty happy immature innocent lazy life chance lifeless 12 aktywny, zajęty zły troskliwy dziecinny bliski przyjaciel martwy śmiertelnie poważny domowy starszy całe życie codzienny doświadczony śmiertelna choroba pełny życia dobry szare życie zdrowy i pełny życia szczęśliwy, zadowolony niedojrzały niedoświadczony, niewinny leniwy życiowa szansa bez życia, nieprzytomny lifelike lifelong loving manly mature modern mortal old old-fashioned personal positive teenage vital wise younger LIFE jak żywy trwający przez całe życie kochający męski dojrzały nowoczesny śmiertelny stary staroświecki osobisty pozytywny młodzieżowy życiowy mądry młodszy WYRAŻENIA CZASOWNIKOWE Misery loves company. – Nieszczęścia chodzą parami. Slow and steady wins the race. – Śpiesz się powoli. to (day-)dream – marzyć to acclimatise – aklimatyzować się to achieve fame – zdobyć sławę to be at a crossroads – być na rozdrożu, nie wiedzieć, co robić to be born – przyjść na świat to be successful – odnieść sukces to believe in sth – wierzyć w coś to breathe – oddychać to care for, to look after – troszczyć się 13 Część I Dane personalne to change – zmieniać to cry – płakać to deserve – zasłużyć na coś to drink – pić to eat – jeść to evolve – ewoluować to follow in sb’s footsteps – pójść w czyjeś ślady to fret, to worry – martwić się to go from rags to riches – od pucybuta do milionera to go to the dogs – schodzić na psy to laugh – śmiać się to live, to exist – żyć to make a mistake – popełnić błąd to make ends meet – wiązać koniec z końcem to matrue – dojrzewać to sleep – spać to work – pracować ROZMÓWKI Where were you born? – Gdzie się urodziłeś? Don’t worry. – Nie martw się. He followed in his father footsteps. – On poszedł w ślady Everybody makes mistakes. – Wszyscy popełniamy błędy. Where do you come from? – Skąd pochodzisz? He is very mature teenager. – On jest bardzo dojrzałym na- swojego ojca. stolatkiem. 14 SCHOOL Do you have any brothers or sisters? – Czy masz jakieś ro- I’m the only child. – Jestem jedynakiem. Would you like to change your life? – Chciałbyś zmienić dzeństwo? swoje życie? SCHOOL SZKOŁA RZECZOWNIKI biology blackboard board rubber UK certificate chalk chemistry classroom crib degree desk diploma dislike for school entrance exams eraser US exam exam in physics examination biologia tablica gąbka świadectwo kreda chemia klasa ściągawka stopień naukowy biurko dyplom niechęć do szkoły egzaminy wstępne gąbka egzamin egzamin z fizyki egzamin 15 Część I Dane personalne examiner exercise book failure final exam form master freshman geography glue grades US graduate insubordination marks mathematics memory pen pencil pencil sharpener physics primary school pupil rebuke resit satchel schedule US school mate school report school-fellow secondary school 16 egzaminator zeszyt ćwiczeń niepowodzenie egzamin końcowy wykładowca student pierwszego roku geografia klej oceny absolwent nieposłuszeństwo oceny matematyka pamięć długopis ołówek temperówka fizyka szkoła podstawowa uczeń nagana egzamin poprawkowy tornister rozkład zajęć kolega szkolny wyniki w nauce za semestr kolega szkolny szkoła średnia self-discipline semester senior sophomore subject task teacher teacher of English term thoughtlessness timetable UK whiteboard zeal for knowledge SCHOOL dyscyplina wewnętrzna semestr student ostatniego roku student drugiego roku przedmiot zadanie nauczyciel nauczyciel angielskiego okres bezmyślność rozkład zajęć biała tablica zapał do nauki WYRAŻENIA PRZYMIOTNIKOWE ambitious pupil arrogant pupil average achievements bad marks bright pupil clever conceited pupil debating club demanding teacher difficult exam ambitny uczeń arogancki uczeń przeciętne osiągnięcia złe stopnie rozgarnięty uczeń zdolny zarozumiały uczeń klub dyskusyjny wymagający nauczyciel trudny egzamin 17 Część I Dane personalne disorganized dull easy exam good marks hard-working ideal teacher inborn capacities insubordinate just teacher lazy lenient teacher mature oral exam patient teacher poor teacher positive attitude severe teacher slow strict teacher tolerant teacher trouble maker unambitious well-disciplined pupil written exam 18 niezorganizowany tępy łatwy egzamin dobre stopnie pracowity idealny nauczyciel wrodzone zdolności nieposłuszny sprawiedliwy nauczyciel leniwy łagodny nauczyciel dojrzały egzamin ustny cierpliwy nauczyciel kiepski nauczyciel pozytywne nastawienie surowy nauczyciel powolny surowy nauczyciel tolerancyjny nauczyciel rozrabiacz mało ambitny zdyscyplinowany uczeń pisemny egzamin WYRAŻENIA CZASOWNIKOWE SCHOOL to absorb new information – przyswajać nowe informacje to achive good results – uzyskiwać dobre wyniki to attend classes regularly – uczęszczać regularnie na zajęcia to be a backward pupil – być zaniedbanym w nauce to be a genius for physics – być geniuszem w fizyce to be a long way behind the rest of the class – nie nadążać to be at the bottom of the class – być najgorszym w klasie to be expelled from school – być wyrzuconym ze szkoły to be firm with the class – krótko trzymać klasę to be given to study – być pochłoniętym nauką to be reluctant to go to school – niechętnie chodzić do szkoły to be suspended from school – być zawieszonym w prawach za klasą ucznia to be the teachers pet – być ulubieńcem nauczycieli to be top of the class – być najlepszym w klasie to cheat in an exam – oszukiwać na egzaminie to cope with – radzić sobie z to cram – wkuwać to do a degree – uzyskać tytuł to do well at school – dobrze sobie radzić w szkole to fail the exam – oblać egzamin to get a place at a university – zostać przyjętym na studia to get good marks – dostawać dobre stopnie to get promoted – otrzymać promocję to graduate from university – ukończyć uniwersytet to have much talent for figures – mieć zacięcie do matematyki to keep discipline – trzymać dyscyplinę 19 Część I Dane personalne to lag behind in all the subjects – mieć zaległości we wszyst- kich przedmiotach to make progress – czynić postępy to miss classes – opuszczać zajęcia to pass the exam – zdać egzamin to play truant – chodzić na wagary to praise – chwalić to prepare for the exam – przygotowywać się do egzaminu to repeat a year – powtarzać rok to scrape through in chemistry – przebrnąć przez chemię to sit for the examination – przystępować do egzaminu to swot – wkuwać to take an examination – zdawać egzamin to take notes – notować to thirst for knowledge – być żądnym nauki to be admitted – być przyjętym to discriminate in favour – faworyzować to achieve success – osiągnąć sukces to beat up – pobić to cope with sth – poradzić sobie z czymś to muddle through sth – przebrnąć przez coś STUDIES AND STUDENTS LIFE STUDIA I ŻYCIE STUDENCKIE RZECZOWNIKI A level academic year 20 egzamin maturalny rok akademicki academy Academy of Fine Arts ambition arts, the humanities assistant boarder bookcase campus classes competition composition credit dean deanery degree diploma docorate dormitory drop-out education educationist entrance examination essay exact sciences examination, exam examiner explorer STUDIES akademia, uczelnia Akademia Sztuk Pięknych ambicja nauki humanistyczne asystent mieszkaniec internatu, akademika biblioteczka miasteczko studenckie ćwiczenia na uczelni współzawodnictwo kompozycja, wypracowanie zaliczenie ćwiczeń dziekan dziekanat stopień dyplom doktorat akademik student, który przerwał studia edukacja pedagog egzamin wstępny esej nauki ścisłe egzamin egzaminator badacz 21 Część I Dane personalne extramural studies final exam finals foreign language course freshman grade graduate hearer higher education homework hostel, academic index instructor intellect laboratory, lab lecture lecture hall lecturer lexicon librarian library MA – Master of Arts/Science Master’s degree medical school playtime polytechnic, poly professor professorship profile reader 22 studia zaoczne egzamin końcowy egzaminy końcowe lektorat student pierwszego roku stopień absolwent słuchacz wyższe wykształcenie praca domowa akademik indeks lektor języka obcego intelekt, rozum laboratorium wykład sala wykładowa wykładowca leksykon bibliotekarz biblioteka magister stopień magisterski akademia medyczna czas na zabawę politechnika profesor profesura profil czytelnik reading reading room rector reference library report research work scholarship science scientist senior session specialisation stationary studies stress student students club studying technical sciences term thesis tuition tutor university university degree viva written exam year of the studies STUDIES lektura czytelnia rektor biblioteka podręczna referat praca badawcza stypendium nauka naukowiec student ostatniego roku sesja specjalizacja studia dzienne stres student, studentka klub studencki studiowanie nauki techniczne semestr rozprawa naukowa nauka, lekcje prywatny nauczyciel uniwersytet stopień uniwersytecki egzamin ustny egzamin pisemny rok studiów 23 Część I Dane personalne WYRAŻENIA PRZYMIOTNIKOWE I PRZYSŁÓWKOWE absent-minded academic boring certificated clever easy educated educational failed interesting oral passed prepared scientific scientifically sleepy stressful talented tired roztargniony akademicki, teoretyczny nudny dyplomowany zdolny, zręczny, sprytny łatwy wykształcony edukacyjny, pouczający oblany, niezaliczony interesujący ustny zdany, zaliczony przygotowany naukowy naukowo śpiący stresujący utalentowany zmęczony WYRAŻENIA CZASOWNIKOWE I want to go to university. – Chcę iść na uniwersytet. to educate – kształcić to examine – egzaminować to fail an exam – oblać egzamin 24 APPEARANCE to graduate – ukończyć uniwersytet, uzyskać stopień naukowy to have a degree – mieć stopień naukowy to have an exam – mieć egzamin to learn – uczyć się to learn by heart – uczyć się na pamięć to lecture – wykładać to make notes – robić notatki to pass an exam – zdać egzamin to study at university – studiować na uniwersytecie to teach – uczyć, nauczać to understand – rozumieć APPEARANCE WYGLĄD RZECZOWNIKI age bags under the eyes bangs US beard beauty spot birthmark bun characteristic cheeks chin comb wiek podkrążone oczy grzywka broda pieprzyk znamię kok cecha policzki podbródek grzebień 25 Część I Dane personalne complection contact lenses’ dimples eyes eyebrows eyelashes face freckles fringe UK hair hairgrip height lines lips moustache nose parting permanent waving pin plait pony-tail ribbon scar sideboard siding spots stubble tattoo toupee wig wrinkles 26 cera soczewki kontaktowe dołki na twarzy oczy brwi rzęsy twarz piegi grzywka włosy wsuwka wzrost zmarszczki usta wąsy nos przedziałek trwała ondulacja spinka warkocz kucyk wstążka blizna baczki przedziałek krosty mały zarost tatuaż treska peruka zmarszczki WYRAŻENIA PRZYMIOTNIKOWE APPEARANCE above average height all skin and bones athletic attractive auburn hair bald bearded man beautiful blond hair bony bushy eyebrows cleanly shaved corpulent curly hair dark hair double chin dyed hair elegant extremely tall fair hair false eyelashes fat freckled face ginger hair gray hair hair swept back handsome powyżej średniej wysokości skóra i kości atletycznie zbudowany atrakcyjny kasztanowe włosy łysy brodaty człowiek piękna włosy blond kościsty krzaczaste brwi gładko ogolony przysadzisty kręcone włosy ciemne włosy podwójny podbródek farbowane włosy elegancki bardzo wysoki jasne włosy sztuczne rzęsy gruby piegowata twarz rude włosy siwe włosy włosy zaczesane do góry przystojny 27 Część I Dane personalne high forehead hollow cheeks hook nose lined forehead long eyelashes long hair medium build muscular middle aged neat hair obese pale complection pencil-thin eyebrows petite pierced ears piercing eyes plain plump pointed chin pretty prominent cheek bones puny-looking shoulder-length hair short shortly cut skinny slight and slender slim snub nose slanting eyes 28 wysokie czoło zapadnięte policzki rzymski nos pomarszczone czoło długie rzęsy długie włosy średniej budowy muskularny w średnim wieku schludne włosy z nadwagą blada cera wydepilowane brwi mały przekłute uszy przeszywający wzrok przeciętny puszysty wystający podbródek ładna wystające kości policzkowe zabiedzony włosy do ramion niski krótko obcięty bardzo szczupły powabny szczupły zadarty nos skośne oczy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Powszechny słownik angielsko-polski. Słownik tematyczny
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: