Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00293 006489 20266031 na godz. na dobę w sumie
Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory - ebook/pdf
Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 33
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-959243-1-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory to profesjonalny poradnik, dzięki któremu będziesz mógł stworzyć od zera pozew o zapłatę faktury. Napisany przystępnym, pozbawionym prawniczego żargonu językiem, zawiera wszystko co niezbędne, by przygotować takie pismo procesowe. Na końcu książki znajdują się wzory, które można dowolnie modyfikować. Dodatkowo do książki dołączono te same wzory w plikach umożliwiających samodzielną edycję. Autor jest adwokatem specjalizującym się w prawie gospodarczym i w tworzeniu pism procesowych. Stan prawny: 29 października 2020 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory. Spis treści Witaj! .................................................................................................................................... 3 Po co składać pozew? ........................................................................................................ 4 Wymogi postępowania sądowego .................................................................................... 5 Oznaczenie powoda .......................................................................................................... 6 Oznaczenie pozwanego ..................................................................................................... 7 Do jakiego sądu skierować pozew ................................................................................... 8 Sądy polubowne i wydziały ............................................................................................... 9 Tytuł pisma ....................................................................................................................... 10 Wartość przedmiotu sporu ............................................................................................. 11 Żądanie pozwu ................................................................................................................. 12 Wniosek o zasądzenie kosztów ...................................................................................... 13 Wniosek o tryb postępowania ........................................................................................ 14 Oznaczenie daty wymagalności roszczenia ................................................................... 15 Informacja o próbie porozumienia przedsądowego .................................................... 16 Wnioski dowodowe ......................................................................................................... 17 Inne wnioski ..................................................................................................................... 18 Uzasadnienie ..................................................................................................................... 19 Podpis ................................................................................................................................ 20 Załączniki .......................................................................................................................... 21 Opłata od pozwu ............................................................................................................. 22 Braki formalne .................................................................................................................. 23 Sposób wniesienia pozwu ............................................................................................... 24 Pozew o zapłatę faktury – roboty budowlane .............................................................. 25 Pozew o zapłatę faktury – sprzedaż towaru ................................................................. 29 O mnie ............................................................................................................................... 33 www.legalwriting.pl www.lexmanual.pl 2 e Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory. Witaj! Czytasz właśnie pierwsze wydanie poradnika poświęconego zasadom sporządzania i składania pozwu o zapłatę faktury. Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj informacje pomogą Ci zrozumieć, czym jest taki pozew, jak go przygotować oraz w jaki sposób pomoże on odzyskać należne Ci pieniądze. W pierwszej części poradnika znajduje się opis niezbędnych elementów, które musi posiadać pozew (tzw. wymogów formalnych). Zostały w niej opisane nie tylko sposoby oznaczania stron postępowania czy sądu, do którego kierujesz pismo, ale także zasady formułowania Twojego żądania, kwestie odsetek itp. Dzięki zaprezentowanej tam wiedzy można samodzielnie przygotować prosty pozew o zapłatę faktury. W części drugiej znajdują się dwa wzory, które pokazują wykorzystanie omawianej wiedzy w praktyce. Zmieniając poszczególne dane w szybki sposób przygotujesz prawidłowy pozew. Złożenie pozwu wiąże się z szeregiem konsekwencji dla obu stron postępowania, dlatego decyzja o jego wszczęciu nie powinna być pochopna. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, poszukaj pomocy doświadczonego prawnika. Możesz także odwiedzić jeden z moich blogów. Życzę udanej lektury! Michał Wysocki www.legalwriting.pl www.lexmanual.pl 3 e Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory. Po co składać pozew? Skoro chcesz złożyć pozew o zapłatę faktury (lub rachunku), musiałeś wcześniej komuś coś sprzedać. Mógł to być jakiś towar albo usługa. Jeśli ktoś kupił od ciebie samochód, materiały budowlane lub projekt instalacji elektrycznej – wystawisz fakturę. Tak samo postąpisz, gdy wykonasz na czyjąś rzecz usługę – wybudujesz mu dom, przeprowadzisz szkolenie albo odrestaurujesz jego stronę internetową. Niestety dość często zdarza się, że po otrzymaniu tego, co zaoferowałeś kontrahentowi, pojawiają się problemy z płatnością. Na początku takie sprawy staramy się załatwiać polubownie, ale gdy nie przynosi to rezultatu, konieczne są bardziej stanowcze działania. Jednym z nich, stosunkowo tanim i zdecydowanie najbezpieczniejszym, jest wniesienie do sądu pozwu o zapłatę. Oczywiście pozwu nie składasz dlatego, że lubisz pojawiać się w sądzie (nie znam nikogo, poza prawnikami, kto chce tak spędzać czas). W trakcie postępowania sędzia weryfikuje, czy faktycznie wykonałeś swoją część umowy, a jeśli okoliczności sprawy na to pozwalają – wydaje nakaz lub wyrok, w którym zobowiązuje dłużnika do zapłaty pieniędzy na Twoją rzecz. Taki nakaz lub wyrok staje się później tytułem wykonawczym, który umożliwia wszczęcie postępowania przez komornika. Są oczywiście metody skracania drogi do uzyskania tytułu wykonawczego, czasami z zupełnym pominięciem pozwu. Należy jednak o tym pomyśleć jeszcze przed zawarciem umowy. Niniejszy poradnik dotyczy dużo częstszej sytuacji, gdy na początku współpracy nie zakładałeś, że w przyszłości mogą pojawić się problemy z płatnością. Pamiętaj. Pozew składa się po to, by zmusić dłużnika do zapłaty należnych Ci pieniędzy. www.legalwriting.pl www.lexmanual.pl 4 e Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory. Wymogi postępowania sądowego Każde postępowanie sądowe w Polsce ma swoje wymogi, które mają je ułatwiać i przyspieszać. Z tego też powodu na wymogi formalne pozwu należy patrzeć nie z perspektywy zbędnej papierologii, ale lepiej traktować je jako pomoc sądowi w szybkim i skutecznym załatwieniu Twojej sprawy. I M L E P I E J P R Z Y G O T U J E S Z S W Ó J P O Z E W , T Y M S Z Y B C I E J S Ą D Z A J M I E S I Ę T W O J Ą S P R A W Ą . Jeszcze jakiś czas temu duża część pozwów w sprawach o zapłatę przygotowywana była na urzędowych formularzach, których druki wciąż można znaleźć w Internecie. Obecnie nie ma już takiego wymogu. Każde pismo, w tym pozew, warto uzupełnić o miejscowość, w jakiej powstało, oraz datę sporządzenia. Z punktu widzenia skutków procesowych dla sądu większe znaczenie ma to, kiedy pozew złożyłeś, ale łatwiej odnosić się do poszczególnych pism gdy maja datę. Powinno się to stać Twoim nawykiem. www.legalwriting.pl www.lexmanual.pl 5 e Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory. Oznaczenie powoda Każde pismo procesowe, także pozew, musi zawierać szereg elementów wskazanych w przepisach. Nazywa się je wymogami formalnymi pisma procesowego. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest prawidłowe oznaczenie powoda, czyli Ciebie. W zależności od formy prawnej Twojej działalności, sąd będzie potrzebował innych informacji. Jeśli działasz jako osoba fizyczna, powinieneś wskazać swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres – te dane umożliwią sądowi korespondencję z Tobą. Dodatkowo, żeby potwierdzić Twoją tożsamość, konieczne będzie wskazanie numeru PESEL lub NIP, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. W przypadku działalności gospodarczej przyjęło się także wskazywać w pozwie firmę, pod jaką jest prowadzona. Gdy jesteś członkiem osoby prawnej (takiej jak spółka z o.o.), to jej dane muszą być wskazane w pozwie. Chodzi o firmę (czyli po prawniczemu - nazwę), siedzibę (miejscowość) i adres oraz numer KRS lub NIP. Gdy za ciebie pozew składa przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik - pozew musi zawierać także jego dane. W praktyce często zdarza się, że stronami umów są oddziały osób prawnych, spółki cywilne, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie itp. Łatwo w tych sytuacjach pomylić się i błędnie oznaczyć powoda. Uważaj – może to rodzić poważne konsekwencje procesowe! Jeśli pozew dotyczy sprawy gospodarczej (o tym dalej), dodatkowo musisz wskazać swój adres e-mail lub oświadczyć, że go nie posiadasz. www.legalwriting.pl www.lexmanual.pl 6 e Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory. Oznaczenie pozwanego Tak samo ważne jak oznaczenie strony wnoszącej pozew jest dokładne określenie pozwanego. W przypadku osób fizycznych należy podać imię i nazwisko pozwanego oraz jego adres zamieszkania. Gdy pozwany jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zamiast miejsca zamieszkania można wskazać adres do doręczeń wynikający z CEIDG. Jeśli pozwany jest osobą prawną lub innym podobnym podmiotem, w pozwie podaje się jego firmę oraz siedzibę i adres. Najlepiej przepisywać je bezpośrednio z rejestru, w którym taki podmiot jest wpisany. Podanie dokładnego adresu jest obecnie kluczowe dla powodzenia Twojej sprawy w sądzie! Bez niego sąd nie będzie mógł doręczyć dokumentów pozwanemu, co przeciągnie sprawę o wiele miesięcy. Po niedawnych zmianach w procedurze cywilnej nie jest już tak łatwo uzyskać wyrok zaoczny. Sąd nakazuje powodom doręczanie przesyłek przez komornika, a po bezskutecznej próbie takiego doręczenia w grę wchodzi tylko ustanowienie kuratora dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu. Przepisy nie wymagają, byś musiał podawać PESEL lub NIP pozwanego. Warto jednak to zrobić, jeśli takie informacje posiadasz. Ułatwi to komunikację z sądem, który też czasami sprawdza strony postępowania w odpowiednich rejestrach. www.legalwriting.pl www.lexmanual.pl 7 e Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory. Do jakiego sądu skierować pozew O tym, do jakiego sądu złożyć pozew, decyduje tzw. właściwość sądu. Można wymienić kilka jej rodzajów, nas będą interesowały jednak tylko te najczęściej występujące w sprawach o zapłatę faktury. Po pierwsze, pozew należy kierować do sądu rejonowego, a do sądu okręgowego tylko wtedy, gdy kwota, której dochodzimy, przekracza 75.000,00 zł. Oczywiście sądy okręgowe rozstrzygają także szereg innych spraw, ale przy pozwach o zapłatę faktury nie ma to dla Ciebie większego znaczenia. W Polsce jest wiele sądów okręgowych i jeszcze więcej rejonowych, dlatego w następnej kolejności trzeba ustalić, do którego konkretnie skierować Twój pozew. Decyduje o tym właściwość miejscowa. Zgodnie z jej ogólną zasadą, pozew należy skierować do sądu, w którego okręgu (nie mylić z sądem okręgowym - każdy sąd ma okręg swojego działania!) pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Od tej zasady istnieje szereg wyjątków. Przeciwko przedsiębiorcy pozew można kierować do sądu, w którego okręgu znajduje się jego zakład główny lub oddział, jeśli z nimi związane jest Twoje żądanie. W przypadku roszczenia o wykonanie umowy (a pozew o zapłatę faktury jest takim roszczeniem!), sprawę można wytoczyć przed sądem miejsca jej wykonania. Dla sprzedaży towaru będzie to miejscowość, gdzie towary zostały dostarczone, a dla świadczenia usług - miejscowość, gdzie były one wykonywane. Jeśli według właściwości miejscowej kilka sądów wchodzi w grę, to Ty, jako powód, możesz wybrać sąd, który Ci najbardziej odpowiada. Czasami strony w pisemnych umowach wskazują, jaki sąd ma rozstrzygać przyszły spór (np. wpisując klauzulę „wszelkie spory wynikające z umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby powoda”). Musisz uszanować taki zapis – w przeciwnym razie pozwany może podnieść zarzut niewłaściwości sądu i przeciągnąć sprawę nawet o kilka miesięcy. www.legalwriting.pl www.lexmanual.pl 8 e Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory. Sądy polubowne i wydziały W tym miejscu chciałbym zwrócić Twoją uwagę na dwa „rodzaje” sądów, które często potrafią napsuć sporo krwi. Czasami, zwłaszcza w umowach z dużymi, międzynarodowymi firmami, pojawia się klauzula zapisu na sąd polubowny. Jeśli w pisemnej umowie strony (z których jedną jesteś Ty) zobowiążą się, że swoje spory będą rozstrzygać przed konkretnym sądem polubownym, np. jakimś trybunałem arbitrażowym, takiej sprawy nie można w większości przypadków kierować do zwykłego sądu powszechnego. Trybunały rządzą się swoimi prawami, mają własne regulaminy i zasady prowadzenia sporów – czasami zadziała to na Twoją korzyść, czasami nie. Jeśli mimo istnienia takiej klauzuli wniesiesz pozew do sądu powszechnego, sąd będzie mógł go odrzucić, a Ty poniesiesz niepotrzebne, czasem spore koszty. W niektórych sądach powszechnych wyodrębniono specjalne wydziały nazywane sądami gospodarczymi. Rozstrzygają one, w dużym uproszczeniu, sprawy między przedsiębiorcami według specjalnych zasad przewidzianych dla postępowania gospodarczego. Jeśli zatem prowadzisz działalność gospodarczą i zawierasz umowę z innym przedsiębiorcą w jej ramach, prawdopodobnie będziesz musiał udać się ze swoim pozwem do sądu gospodarczego. Wbrew funkcjonującym dość powszechnie opiniom, błędne oznaczenie wydziału nie wpływa na skuteczność złożonego pozwu. Podział czynności pomiędzy poszczególnymi wydziałami jest wewnętrzną sprawą sądu i z tego powodu nie możesz ponosić żadnych konsekwencji, zwłaszcza gdy sąd ma np. pięć wydziałów cywilnych. Najważniejsze jest wskazanie właściwego rodzaju sądu (rejonowy, okręgowy) i wybór oraz uzasadnienie właściwości miejscowej, gdy jest inna niż ogólna zasada o miejscu zamieszkania (siedzibie) pozwanego. www.legalwriting.pl www.lexmanual.pl 9 e
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: