Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00475 008732 20978031 na godz. na dobę w sumie
Pozyskiwanie nowych klientów. 151 błyskotliwych rozwiązań - książka
Pozyskiwanie nowych klientów. 151 błyskotliwych rozwiązań - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1649-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> obsługa klienta
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Twój osobisty regulamin pracy

Reguły -- strona po stronie
Arcymistrz zdobywania nowych zleceń

Pozyskiwanie klientów to niełatwy kawałek chleba. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek podejmował się tego zadania. Jednak wszyscy, którzy osiągnęli sukces w tej sferze aktywności zawodowej, przyznają, że jednym z najważniejszych elementów jest odpowiednie nastawienie -- nacechowane entuzjazmem, wiarą w sprzedawany produkt oraz dokładną znajomością jego cech. Kolejny czynnik gwarantujący znakomite rezultaty to znajomość odpowiednich technik i stosowanie właściwych narzędzi w celu przyciągnięcia klientów.

Jeśli chcesz osiągać znacznie lepsze wyniki, oferujemy Ci sprawdzone i skuteczne rozwiązania, które przyspieszą Twoją karierę. Proponujemy Ci wartościowe wskazówki odnośnie tego, jak kształtować świadomość Twojej firmy i marki wśród potencjalnych klientów, a także jak spojrzeć na zagadnienie sprzedaży oczami kupującego. Podsuniemy pomysły pomagające unikać stereotypowych sformułowań, odstraszających potencjalnych klientów. Pora odejść od praktyk marketingu masowego, agresywnych technik sprzedaży i poszukiwania klientów 'w ciemno'. Czas znaleźć nowe, bardziej wydajne sposoby ich pozyskiwania!

Metody działania w sytuacji, gdy:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO: ! Spis treści ! Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: ! Katalog online ! Zam(cid:243)w drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: POZYSKIWANIE NOWYCH KLIENT(cid:211)W. 151 BŁYSKOTLIWYCH ROZWIĄZAŃ Autor: Jerry R. Wilson T‡umaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-1649-7 Tytu‡ orygina‡u: 151 Quick Ideas to Get New Customers Format: A5, stron: 184 ! Zam(cid:243)w informacje o nowościach ! Zam(cid:243)w cennik CZYTELNIA: ! Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Tw(cid:243)j osobisty regulamin pracy ! Przede wszystkim stosuj nowoczesne techniki ! NastŒpnie zdobywaj klient(cid:243)w niewielkim kosztem ! I wreszcie, opracuj jasn„ wizjŒ sukcesu Regu‡y (cid:151) strona po stronie Arcymistrz zdobywania nowych zleceæ Pozyskiwanie klient(cid:243)w to nie‡atwy kawa‡ek chleba. Wie o tym ka¿dy, kto kiedykolwiek podejmowa‡ siŒ tego zadania. Jednak wszyscy, kt(cid:243)rzy osi„gnŒli sukces w tej sferze aktywno(cid:156)ci zawodowej, przyznaj„, ¿e jednym z najwa¿niejszych element(cid:243)w jest odpowiednie nastawienie (cid:151) nacechowane entuzjazmem, wiar„ w sprzedawany produkt oraz dok‡adn„ znajomo(cid:156)ci„ jego cech. Kolejny czynnik gwarantuj„cy znakomite rezultaty to znajomo(cid:156)(cid:230) odpowiednich technik i stosowanie w‡a(cid:156)ciwych narzŒdzi w celu przyci„gniŒcia klient(cid:243)w. Je(cid:156)li chcesz osi„ga(cid:230) znacznie lepsze wyniki, oferujemy Ci sprawdzone i skuteczne rozwi„zania, kt(cid:243)re przyspiesz„ Twoj„ karierŒ. Proponujemy Ci warto(cid:156)ciowe wskaz(cid:243)wki odno(cid:156)nie tego, jak kszta‡towa(cid:230) (cid:156)wiadomo(cid:156)(cid:230) Twojej firmy i marki w(cid:156)r(cid:243)d potencjalnych klient(cid:243)w, a tak¿e jak spojrze(cid:230) na zagadnienie sprzeda¿y oczami kupuj„cego. Podsuniemy pomys‡y pomagaj„ce unika(cid:230) stereotypowych sformu‡owaæ, odstraszaj„cych potencjalnych klient(cid:243)w. Pora odej(cid:156)(cid:230) od praktyk marketingu masowego, agresywnych technik sprzeda¿y i poszukiwania klient(cid:243)w (cid:132)w ciemno(cid:148). Czas znale(cid:159)(cid:230) nowe, bardziej wydajne sposoby ich pozyskiwania! Metody dzia‡ania w sytuacji, gdy: ! masz do czynienia z klientami twardymi i wymagaj„cymi ! chcesz wzbudzi(cid:230) zaufanie do siebie i oferowanego produktu ! potrzebujesz motywacji do bardziej skutecznego dzia‡ania ! dzia‡asz pod siln„ presj„ i masz do dyspozycji ma‡o czasu ! czujesz, ¿e klient zaczyna Ci siŒ wy(cid:156)lizgiwa(cid:230). Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. (32) 230-98-63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Jak korzystać z tej książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. Jest tylko jedna rzecz gorsza od niegrzecznego pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. Przekonaj do siebie „znaczących innych” . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. Zaangażuj członków rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4. Pozyskuj potencjalnych klientów zespołowo . . . . . . . . . . . . . . 16 5. Wykorzystuj potencjał swoich ludzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 6. Nazywaj ich wspólnikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7. Zależy Ci na lojalności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 8. Spraw, że klient poczuje się ważny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 9. Partnerstwo strategiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 10. Nadaj swojej ofercie ładną oprawę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 11. Wyznacz konkretną osobę do kontaktów z potencjalnym klientem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12. Ulepieni z tej samej gliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 13. Podejmij ich na swoim terytorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14. Angażuj się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 15. Świadome relacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 16. Nowy czy z odzysku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 17. Ceń sobie lojalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 18. Opracuj jasną wizję sukcesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 19. Opowieści o heroicznych czynach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 20. Czy widzisz to samo, co ja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 21. Żadnych strat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38  Pozyskiwanie nowych klientów 22. Odstraszanie potencjalnych klientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 23. Namolni sprzedawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 24. Nie wypuszczaj ryby, którą masz już na haczyku . . . . . . . . . . 41 25. Po mojemu czy po Twojemu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 26. Nie sprzedawaj — pomagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 27. Siła komplementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 28. Nie odmawiaj swoim klientom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 29. Zacznij od własnych pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 30. Rozwiąż problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 31. Ludzie są zabawni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 32. Zainspiruj nowego pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 33. Szanuj czas klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 34. Poznaj zainteresowania swoich potencjalnych klientów . . . . 51 35. Wszyscy nabywcy kłamią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 36. Przechwalaj się, przechwalaj się i jeszcze raz się przechwalaj . . 53 37. Zwracaj uwagę na indywidualne potrzeby klienta . . . . . . . . . 55 38. Dlaczego zwracasz się do mnie per „koleś”? . . . . . . . . . . . . . . 56 39. Strzeż się mącicieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 40. Nazwij to, co odróżnia Cię od konkurentów . . . . . . . . . . . . . . 58 41. Zrób coś innego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 42. Bądź kreatywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 43. Zachowuj się normalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 44. Wierz mi lub nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 45. Spróbuj czegoś innego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 46. O dostosowywaniu się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 47. Niewielka rzecz, a bardzo opłacalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 48. Bądź inny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 49. Rób to, czego nie robią inni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68  Spis treści 50. Bierz przykład z kameleonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 51. Pamiętaj o pierwszym wrażeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 52. Pozyskiwanie nowych klientów to zabawa w detektywa . . . . 72 53. Inspirowani pracownicy znajdują oddanych klientów . . . . . . 73 54. Czynnik CYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 55. Najlepszy potencjalny klient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 56. Nawiązuj bliskie relacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 57. Nie zatrzymuj się przed niczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 58. Czytaj prasę branżową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 59. Czy stawiasz warunki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 60. Zanim otworzysz podwoje firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 61. Informuj o sobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 62. Zadbaj o to, by potencjalny klient mógł Cię znaleźć . . . . . . . . 82 63. Zostaw potencjalnemu klientowi ślad po sobie . . . . . . . . . . . . 83 64. Bierz przykład z FBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 65. Dbaj o to, by potencjalni klienci znali Twoją firmę . . . . . . . . . 86 66. Prawdziwa próba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 67. Jutro też jest dzień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 68. Bądź przygotowany do szybkiego przedstawienia swojej firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 69. Zdefiniuj problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 70. Odzyskaj utraconych klientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 71. „Za darmo” nadal działa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 72. Klient nie powinien wiedzieć wszystkiego . . . . . . . . . . . . . . . . 93 73. E-mail — przyjaciel czy wróg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 74. Nie szkodzi, że zamknięte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 75. Magiczne słowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 76. Jakość w końcu przełoży się na ilość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97  Pozyskiwanie nowych klientów 77. Bądź na bieżąco z technologią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 78. Jaki jest wizerunek Twojej firmy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 79. Nikogo nie można lekceważyć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 80. Nie lecz, dopóki nie poznasz diagnozy . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 81. Ułatwiaj klientom kupowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 82. Pozwól im poczuć się bezpiecznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 83. Gadulstwo nie popłaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 84. Budowanie zaufania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 85. Wszędzie sami naiwniacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 86. Wykorzystaj czas znanych osobistości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 87. Niełatwo jest nie wziąć tego, co jest za darmo . . . . . . . . . . . . 109 88. Twórcza reklama może być skuteczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 89. Postaraj się o wsparcie finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 90. Magiczne pytanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 91. Trzeba wybierać odpowiednich klientów . . . . . . . . . . . . . . . . 113 92. Tak, nie, może . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 93. Im większe, tym lepsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 94. Networking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 95. O uniwersalnej ofercie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 96. W miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone . . . . 118 97. Czy wiesz, co oni wiedzą? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 98. Pożądane zachowania należy nagradzać . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 99. Tradycja święta rzecz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 100. Coś o szczeniakach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 101. Nie daj klientowi powodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 102. Co sprzedajesz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 103. Wszystko ma znaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 104. Na kiedy Pani to potrzebuje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126  Spis treści 105. Wypatruj okazji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 106. Pozwól klientowi zadecydować . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 107. Zadowolony klient to za mało . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 108. Postrzeganie wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 109. Nowych klientów poszukuj z rozmachem . . . . . . . . . . . . . . . 131 110. Chodzi tylko o wartość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 111. Ile to kosztuje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 112. Podkreślaj korzyści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 113. Co poradzisz... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 114. Jaka jest Twoja cena? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 115. Głupie oszczędności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 116. Daj im to, czego chcą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 117. Wyjaśnij klientowi, co możesz dla niego zrobić . . . . . . . . . . 139 118. Czy Ty mnie w ogóle słuchasz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 119. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje... nowego klienta . . . . . 141 120. Problemy z komunikacją. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 121. „Nie” to nie jest odpowiedź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 122. Selektywne słuchanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 123. Gdybym tylko miał czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 124. Przewiduj przeszkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 125. Świadomie zdecyduj, kiedy nie sprzedawać . . . . . . . . . . . . . . 148 126. Sprzedaż a zmysły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 127. Nigdy nie zakładaj, że się porozumieliście . . . . . . . . . . . . . . . 150 128. Zwracaj uwagę na szczegóły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 129. Daj się zauważyć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 130. Uśmiech tajemnicą sukcesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 131. Nie wiedzieć czegoś, to żaden wstyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 132. O Janku Partaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155  Pozyskiwanie nowych klientów 133. Stwórz sobie własną kopalnię złota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 134. Reguła szaleństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 135. Unikaj rutyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 136. Nie wahaj się prosić o pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 137. Krytykować, potępiać, narzekać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 138. Wykorzystaj internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 139. Mów prawdę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 140. Jak sobie radzisz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 141. Gotową odpowiedź powinieneś mieć zawsze na podorędziu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 142. Do klienta nie zagląda się „przy okazji” . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 143. Coś o obsłudze posprzedażnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 144. Uporządkuj swoje działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 145. Gorzki smak porażki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 146. Nieważne, co się wydarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 147. A więc nie stać Cię... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 148. Uzależnij się od informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 149. Obsesja na punkcie reputacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 150. Inwestuj w siebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 151. Wytrwałość jest w cenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 O autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181  1 Jest tylko jedna rzecz gorsza od niegrzecznego pracownika Nie każdy człowiek jest odpowiednio predysponowany do tego, by pomagać Ci w pozyskiwaniu nowych klientów dla Twojej firmy. Na pewno już o tym wiesz, ale i tak to powtórzę — zatrudniaj ludzi z odpowiednim nastawieniem do pracy, a następnie rozwijaj w nich odpowiednie zdol- ności. Pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, muszą mieć zawsze uśmiech na twarzy. Poszukiwanie nowych klientów wymaga uprzejmego, pozytywnego i ugodo- wego nastawienia. Jeśli komuś ta- kiego nastawienia brakuje, powinien odejść z Twojej firmy! Zadanie Osoba kompetentna w pozyskiwaniu nowych klientów potrafi ocenić kwalifikacje współpracow- ników, którzy pomagają jej w realizacji wyznaczonych celów. Jeśli zatrudniasz lu- dzi, którzy nie są zaangażo- wani w poszukiwanie no- wych klientów, powinieneś się zastanowić, czy Twoja firma ich potrzebuje. Pewna firma zajmująca się sprzedażą maszyn i narzędzi rol- niczych zatrudniała pracownika, który był chodzącą encyklopedią w kwestii części do ciągników, kombajnów i innych maszyn rol- niczych. Problem polegał jednak na tym, że był to jednocześnie naj- bardziej marudny człowiek w całej okolicy. Nieustannie irytował swoich współpracowników i od- straszał klientów. Kierownictwo firmy musiało określić, co jest dla nich więcej warte — rozległa wiedza tego człowieka czy unikanie kon- fliktów z klientami. W końcu podjęto decyzję, że ten człowiek będzie musiał poszukać sobie innej pracy. Niedługo po jego odejściu znów pojawili się potencjalni klienci, którzy szybko stali się regularnymi klientami. Okazało się, że mężczyzna przez kolejne lata zniechęcił do 1 Pozyskiwanie nowych klientów firmy bardzo wiele osób — na szczęście po jego zwolnieniu sytuacja zaczęła wracać do normy i obroty firmy zaczynały rosnąć. Epilog Jest tylko jedna rzecz gorsza od przyzwalania nieuprzejmemu pracownikowi na sabotowanie Twoich wysiłków zmierzających do pozyskania nowych klientów — wypłacanie mu za to pensji! 2 Przekonaj do siebie „znaczących innych” Nie ma nic lepszego niż pozyskanie potencjalnego klienta. To oczywiście nie oznacza, że należy zrezygnować z wszelkich prób pozy- skania sobie przychylności jego małżonka lub innej bliskiej mu osoby. Być może taki „znaczący inny” będzie kluczowym czynnikiem moty- wującym Twojego potencjalnego klienta do zostania Twoim stałym klientem. W każdym razie na pewno nie zaszkodzi podjąć pewnego wy- siłku na rzecz zwiększenia wpływu wywieranego na potencjalnych kli- entów. Zadanie Już dziś zacznij budować bazę danych partnerów — nazwisk oraz adresów Two- ich potencjalnych i stałych klientów. W przyszłości in- formacje te będą dla Ciebie bardzo cenne. Pewna duża firma dystrybucyjna organizowała konferencję sprzedaży w hotelu Opryland w Nashville. Do udziału w tym wydarzeniu postano- wiła zaprosić swoich potencjalnych klientów wraz z bliskimi im osobami. W firmie ciężko pracowano nad stworzeniem bazy danych wszystkich potencjalnych klientów, po czym do ich domów rozesłano specjalne za- proszenia, proponując im pobyt wraz z pokryciem wszystkich wydatków, 1 Błyskotliwe rozwiązania 1 do 3 przystawki, dobre jedzenie, trochę rozmów o interesach oraz przyzwoitą rozrywkę. Zważywszy, że klientom zapewniono ekskluzywne pokoje, bu- telkę wina, podarunkowy bon na drobne wydatki i wolny czas na cieszenie się urokami hotelu Opryland, trudno się dziwić, że całe wydarzenie oka- zało się wielkim sukcesem. Można było się spodziewać, że małżonkowie i inne bliskie osoby potencjalnych klientów będą bardziej oczarowane firmą niż sami potencjalni klienci. Ostatecznie okazało się, że wszystkie wydatki poniesione na organizację imprezy zwróciły się z dużą nawiązką, a firma zyskała kilku poważnych stałych klientów. Epilog Siła oddziaływania na potencjalnych lub stałych klientów nigdy nie jest zbyt duża, dlatego też warto wykorzystywać wszelkie dostępne środki, aby ich do siebie przekonać. W niektórych sytuacjach czynnikiem decydującym o przychylności klienta może okazać się przekonanie do siebie jego małżonka. 3 Zaangażuj członków rodziny Jeśli masz zamiar budować długotrwały wizerunek swojej marki i naprawdę zależy Ci na tym, by wyrobić w potencjalnych klientach prze- konanie, że Twoja firma to najlepszy wybór na rynku, możesz bardzo wiele zyskać, organizując wysyłki mailingowe do ich domów. Oczywi- ście powinieneś ostrożnie dobierać rozsyłane treści i powstrzymać się od prowadzenia nachalnej kampanii reklamowej. Jednocześnie jednak powinieneś działać kreatywnie — skorzystaj z kreskówek, zabawnych newsletterów lub konkursów, które mogłyby przyciągnąć uwagę rodzin Twoich potencjalnych klientów. Pewna firma z Wirginii produkująca opony chciała, by pracow- nicy oraz potencjalni klienci wiedzieli, jakie wysiłki jej kierownictwo podejmuje, aby organizacja mogła się lepiej rozwijać, odnosić kolejne sukcesy 1 Pozyskiwanie nowych klientów Zadanie Zastanów się, co możesz zrobić, aby zaangażować członków rodzin Twoich potencjalnych i stałych klientów. To świetny i przy tym niedrogi sposób, aby przekonać nieprzekona- nych potencjalnych klien- tów i uczynić z nich solidne źródło przychodów. Po- zwól, by członkowie ich ro- dzin pomogli Ci przekonać ich do współpracy z Tobą. i podnosić poziom obsługi klienta. Rozpoczęła zatem wysyłkę eksklu- zywnego newslettera do domów wszystkich potencjalnych i stałych klientów, których adresy znalazły się w firmowych bazach danych. Każdy newsletter zawierał specjalny kod liczbowy. Raz w miesiącu firma dzwoniła do dwóch domów i jeśli dana osoba odebrała telefon i umiała podać ten kod (to znaczy: przeczy- tała newsletter), firma natychmiast wysyłała jej dwa czeki po 100 do- larów. W ten sposób za cenę 400 dolarów miesięcznie firmie udało się zachęcić około tysiąca poten- cjalnych i stałych klientów do czytania newslettera. Co więcej, skutek jej działań był taki, że klienci oczekiwali kolejnego wydania gazetki i ak- tywnie przyswajali zawarte w niej informacje. Epilog Chcesz przekonać potencjalnych klientów do nawiązania z Tobą współpracy? Pomocy nigdy za wiele. Nie obawiaj się adresować swoich działań do rodzin swoich klientów — takie rozwiązanie jest naprawdę korzystne dla obu stron. 4 Pozyskuj potencjalnych klientów zespołowo Pozyskiwanie potencjalnych klientów powinno być wysiłkiem ze- społowym — praca zespołowa pozwala uzyskać lepsze efekty. Tylko łą- cząc grupę ludzi, można uzyskać ten wyjątkowy zapał, energię, kreatyw- 1 Błyskotliwe rozwiązania 3 do 4 ność, entuzjazm i efekt synergii, które pozwalają skutecznie zdobywać klientów. Dlatego w ramach tego pomysłu proponuję założenie zespołu i nazwanie go zespołem zadaniowym ds. pozyskiwania potencjalnych klientów. Zadanie Już dziś utwórz zespół zadaniowy ds. pozyskiwa- nia potencjalnych klien- tów. Uważnie obserwuj wyniki jego pracy. Zadbaj o to, aby skład tego ze- społu być zróżnicowany. Bez wahania przeprowa- dzaj zmiany składu, jeżeli uznasz, że przyczynią się one do optymalnego funk- cjonowania zespołu. W każdy wtorek o godzinie 7 rano grupa ludzi z różnych działów pewnej firmy zbiera się w restau- racji. Razem zajmują się planowa- niem działań w zakresie poszuki- wania i pozyskiwania klientów na nadchodzący tydzień. Spotkanie rozpoczyna menedżer ds. sprzedaży na cały kraj. Weryfikuje listę dzie- sięciu najważniejszych potencjal- nych klientów z zeszłego tygodnia i omawia wyniki realizacji planu działań, jaki został opracowany w poprzedni wtorek. Następnie tworzona jest nowa lista dziesięciu najważniejszych potencjalnych klientów. Potem zespół zastanawia się nad różnymi działaniami, które można podjąć w celu pozyskania tych klientów, i rozdziela je między poszczególnych członków. Prawdziwą tajemnicą sukcesu tego zespołu jest energia oraz efekt synergii, które powstają dzięki współpracy. Do- skonale ujął to Ray Kroc, założyciel sieci McDonald’s, który stwierdził: „Nikt z nas nie dorównuje mądrością całemu naszemu zespołowi”. Nie czekaj, aż coś się samo wydarzy. Już dziś utwórz swój zespół zadaniowy — będzie to kolejny krok na drodze do realizacji Twoich celów. Epilog 1 Pozyskiwanie nowych klientów 5 Wykorzystuj potencjał swoich ludzi Po co Ci nowi klienci? Czy z powodu złego zarządzania Twoja firma traci tych klientów, których pozyskałeś już wcześniej? A może nie wyko- rzystujesz pełnego potencjału produkcyjnego firmy, chciałbyś lepiej wy- korzystać korzyści skali lub zrekompensować naturalny w każdej firmie spadek formy? Miejmy nadzieję, że mimo wszystko jedynym Twoim argumentem przemawiającym za poszukiwaniem nowych klientów jest chęć dalszego rozwoju firmy. Zadanie Przyjrzyj się wynikom sprzedaży oraz efektom działań swoich pracowni- ków. Oceń ich umiejętności i zastanów się, czy dzięki szkoleniom nie można by tych umiejętności dalej rozwijać. Zastanów się również nad możliwościa- mi zastosowania najnowo- cześniejszych rozwiązań technologicznych w proce- sie poszukiwania nowych klientów i sprzedaży. Jeśli Twoim celem jest dalszy rozwój, nie możesz zapominać o ol- brzymich możliwościach, jakie niesie ze sobą przekazywanie bieżących informacji swoim potencjalnym i stałym klientom. Jeden z moich ulubionych cytatów stwierdza, że „ludzie mogą rozwijać się tylko w firmie, która się rozwija, a firma rozwija się tylko wówczas, gdy roz- wijają się jej pracownicy”. Zastanów się, w jaki sposób mógłbyś wykorzy- stać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, aby kształcenie ludzi stało się podstawą Twoich działań zmierzających do pozyskiwania no- wych klientów. Warto zapoznać się również z cytatem z Williama Art- hura Warda: „Mierny nauczyciel opowiada, dobry nauczyciel wyjaśnia, bardzo dobry nauczyciel pokazuje, a świetny nauczyciel inspiruje”. Pa- miętaj o tych słowach, gdy będziesz pracował nad własnym programem kształcenia pracowników. Mądrzy podwładni podejmują mądre decyzje, które przekładają się na lepszy rozwój firmy. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pozyskiwanie nowych klientów. 151 błyskotliwych rozwiązań
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: