Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 004333 12222402 na godz. na dobę w sumie
Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mogą usprawnić każdy aspekt Twojego życia - książka
Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mogą usprawnić każdy aspekt Twojego życia - książka
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9747-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie daj się zaskoczyć – improwizuj!

Szekspir powiedział kiedyś: „Świat jest teatrem, aktorami ludzie”. Mimo upływu 400 lat stwierdzenie to jest nadal bardzo aktualne. Codziennie stajemy na scenie naszego życia i niczym aktorzy odgrywamy różne role, z tą jednak różnicą, że nie jest nam wcześniej dane poznać swoich kwestii. Improwizujemy więc, starając się wypaść jak najlepiej. Nasz wysiłek niejednokrotnie okupiony jest stresem i napięciem, a wcale nie musi tak być. Aby oddzielić się od tremy i zdenerwowania kurtyną luzu, wystarczy poznać i opanować tajniki sztuki improwizacji. Umiejętność niezaplanowanego reagowania na różne sytuacje sprawi, że poczujemy się swobodniej w kontaktach z innymi ludźmi, nabierzemy elastyczności i łatwiej nam będzie dogadywać się z otoczeniem. Prawda, że warto spróbować?

Improwizacja to umiejętność dość złożona. Składają się na nią m.in. techniki umiejętnego słuchania i obserwowania, zdolność do odpuszczania kontroli czy stała gotowość do podejmowania błyskawicznych decyzji. Wiedzę o tym, czym jest improwizacja i jak krok po kroku się jej nauczyć można zdobyć dzięki książce „Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mogą usprawnić każdy aspekt Twojego życia”. Bazując na swoich doświadczeniach oraz wiedzy zdobytej u źródeł (brytyjskie publikacje Keitha Johnstone’a), jej autorzy wprowadzają nas w świat improwizacji, dbając jednocześnie o to, aby czytelnik nie pogubił się w zawiłościach tej skomplikowanej dziedziny. Publikacja składa się z obszernej części teoretycznej oraz zestawu praktycznych gier improwizacyjnych, które pozwolą sprawdzić, jak teoria sprawdza się w praktyce.

Uwolnij swoją spontaniczną energię! Poznaj reguły improwizacji!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/praimp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9747-2 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wprowadzenie CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) 1. (cid:165)WIAT IMPROWIZACJI Rozdzia(cid:239) 1. Korzy(cid:258)ci z improwizacji Techniki idealne czy zdrowe? Rozdzia(cid:239) 2. Czym jest improwizacja Struktura w chaosie Improwizacja? Co(cid:258) mi tu wymy(cid:258)lasz Wi(cid:218)c czym jest ta improwizacja? Rozdzia(cid:239) 3. Kiedy nie (tylko) improwizowa(cid:202) Ale ja chc(cid:218) improwizowa(cid:202)! Rozdzia(cid:239) 4. Uwaga do wewn(cid:200)trz i na zewn(cid:200)trz Downtime Uptime Potrzeba równowagi CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) 2. JAK IMPROWIZOWA(cid:109) Rozdzia(cid:239) 5. Trzy metody nauki improwizacji Improwizatorzy to eksperymentatorzy 7 11 13 18 18 19 23 27 29 31 31 32 33 39 41 Kup książkęPoleć książkę P R A K T Y C Z N A I M P R O W I Z A C J A Rozdzia(cid:239) 6. Spontaniczno(cid:258)(cid:202) Czego ucz(cid:200) nas improwizatorzy sceniczni? Rozdzia(cid:239) 7. Zachowanie kontroli Nasz rytualny (cid:258)wiat Z(cid:239)udzenie kontroli Co zamiast kontroli? Jak nauczy(cid:202) si(cid:218) oddawa(cid:202) kontrol(cid:218)? Rozdzia(cid:239) 8. Porzucenie kontroli Rozdzia(cid:239) 9. Pozytywne regu(cid:239)y improwizacji Zasady, które nie s(cid:200) zasadami CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) 3. KOMUNIKACJA JEST IMPROWIZACJ(cid:107) Rozdzia(cid:239) 10. Ofertowa komunikacja Rodzaje ofert Rozdzia(cid:239) 11. Akceptowanie i blokowanie w komunikacji Blokowanie Akceptacja Rozdzia(cid:239) 12. Jak nigdy nie dopu(cid:258)ci(cid:202) do kr(cid:218)puj(cid:200)cej ciszy Chwy(cid:202) si(cid:218) platformy Nadawanie kierunku Rozdzia(cid:239) 13. Status i gry statusowe Tajemnica ludzkiej komunikacji Pojedynek w samo po(cid:239)udnie Homo hierarchicus Status to zachowanie Samce i samice alfa Gra w status Wysoki status 4 42 43 56 57 58 59 60 62 74 79 83 84 87 88 96 100 101 104 110 110 111 111 112 113 113 116 Kup książkęPoleć książkę S P I S T R E (cid:165) C I Niski status Dynamiczna gra statusem Status przedmiotów i miejsc Status w Twoim (cid:285)yciu Czas przej(cid:258)(cid:202) do dzia(cid:239)ania CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) 4. (cid:191)YCIE TO IMPROWIZACJA Rozdzia(cid:239) 14. Schematy blokowania Czym s(cid:200) schematy blokowania? Wimping: tchórzenie/wykorzystywanie innych Jak unika(cid:202) wimpingu na co dzie(cid:241)? Do(cid:239)(cid:200)czanie Jak unika(cid:202) do(cid:239)(cid:200)czania na co dzie(cid:241)? Plotkowanie Budowanie mostów Boczny tor Kr(cid:200)(cid:285)enie Negatywno(cid:258)(cid:202) Zasypywanie Anulowanie Obni(cid:285)anie stawki Konflikt Bycie oryginalnym (cid:191)artowanie Schematy i schemaciki Rozdzia(cid:239) 15. Improwizacja a Twoje (cid:285)ycie Improwizacja w komunikacji D(cid:200)(cid:285)enie do statusu Twoje zablokowane wymi(cid:218)kaj(cid:200)ce (cid:285)ycie… Yes, Man Impro-coaching i Impro-autocoaching Wewn(cid:218)trzny krytyk, czyli jak uwielbiamy siebie blokowa(cid:202) 123 129 131 132 132 135 135 136 140 140 143 144 146 149 150 153 155 157 160 162 165 166 170 172 172 172 173 173 175 179 5 Kup książkęPoleć książkę P R A K T Y C Z N A I M P R O W I Z A C J A 182 Rozdzia(cid:239) 16. Improwizacja w pracy 182 Improwizacja w komunikacji firmowej 185 Jak sprzedawa(cid:202) statusowo 185 Nasz klient, nasz pan 187 Bezpiecze(cid:241)stwo przede wszystkim Improwizowane (cid:258)rodowisko pracy (IWE — Impro Work Environment) 188 Czy to mo(cid:285)e zadzia(cid:239)a(cid:202)? 190 Rozdzia(cid:239) 17. Improwizacja z dzie(cid:202)mi Akceptuj oferty Nadawaj kierunek, który doda now(cid:200) energi(cid:218) B(cid:200)d(cid:283) pozytywny Wymy(cid:258)l gr(cid:218) Bis Dodatek I. Krótka historia wspó(cid:239)czesnej improwizacji Keith Johnstone (Wielka Brytania) Viola Spolin (Stany Zjednoczone) Improwizacja XXI wieku Dodatek 2. S(cid:239)owniczek Impro Dodatek 3. Zalecana bibliografia 191 192 192 193 193 196 197 198 198 199 200 203 6 Kup książkęPoleć książkę J A K I M P R O W I Z O W A (cid:109) Rozdzia(cid:239) 6. Spontaniczno(cid:258)(cid:202) S p o n t a n i c z n o (cid:258) (cid:202) Micha(cid:239) M(cid:200)cznik Wiele osób chcia(cid:239)oby by(cid:202) bardziej spontanicznych na co dzie(cid:241). Wyobra- (cid:285)aj(cid:200) sobie, jak by si(cid:218) wtedy zachowywali, jak byliby postrzegani, jak wygl(cid:200)da(cid:239)yby ich relacje. Pewnie niejednej osobie spontaniczno(cid:258)(cid:202) b(cid:218)dzie si(cid:218) kojarzy(cid:202) z obrazkiem znajomego, który nagle zaskakuje innych swoim zachowaniem. Musz(cid:218) jednak napisa(cid:202), (cid:285)e podej(cid:258)cie na zasa- dzie porównywania swojego poziomu spontaniczno(cid:258)ci do poziomu innych jest najmniej spontanicznym podej(cid:258)ciem, jakie mo(cid:285)e by(cid:202). Na chwil(cid:218) wró(cid:202)my do podstaw. Czym jest spontaniczno(cid:258)(cid:202)? To nic innego jak odruchowa i nieprzemy(cid:258)lana reakcja na co(cid:258). W poprzed- nich rozdzia(cid:239)ach Artur pisa(cid:239), dlaczego nie zawsze warto improwizowa(cid:202) i dlaczego czasem lepiej co(cid:258) przemy(cid:258)le(cid:202), zamiast spontanicznie re- agowa(cid:202). Z tego rozdzia(cid:239)u dowiesz si(cid:218), dlaczego improwizatorzy s(cid:200) skazani na spontaniczno(cid:258)(cid:202) oraz czego mo(cid:285)esz si(cid:218) od nich nauczy(cid:202), aby by(cid:202) bardziej spontanicznym na co dzie(cid:241). Improwizacja to nie szachy, tu nie ma miejsca na zastanawianie si(cid:218). Impro- wizacja to ping-pong, obserwacja i reakcja. Truth In Comedy 42 Kup książkęPoleć książkę S P O N T A N I C Z N O (cid:165) (cid:109) Czego ucz(cid:200) nas improwizatorzy sceniczni? Na pewno tego, (cid:285)e bycie spontanicznym mo(cid:285)na wy(cid:202)wiczy(cid:202). Tak jak improwizatorzy sceniczni szybciej i lepiej reaguj(cid:200) na to, co si(cid:218) dzieje na scenie, tak ka(cid:285)dy z nas w (cid:285)yciu codziennym mo(cid:285)e si(cid:218) tego nauczy(cid:202). Zacznijmy od kilku strategii improwizatorów w kwestii spontanicz- nego reagowania na scenie. Podejmuj delikatne ryzyko, z którego mo(cid:285)esz czerpa(cid:202) przyjemno(cid:258)(cid:202) Pewnie jako dziecko ka(cid:285)dy z nas bawi(cid:239) si(cid:218) w berka. W wielkim skrócie chodzi o to, (cid:285)e dzieci goni(cid:200) si(cid:218) wzajemnie po wyznaczonym terenie. W momencie, gdy które(cid:258) zostanie z(cid:239)apane, zostaje tak zwanym ber- kiem i teraz to ono musi (cid:258)ciga(cid:202) inne dzieci. Ka(cid:285)de ma(cid:239)e dziecko wie, (cid:285)e berek to fantastyczna zabawa. Chocia(cid:285) dla nas, doros(cid:239)ych, ta zabawa mo(cid:285)e by(cid:202) zbyt ma(cid:239)o skomplikowana, to mo(cid:285)e nam wiele powiedzie(cid:202) o spontanicznym podejmowaniu delikatnego ryzyka. Osoby, które delikatnie ryzykuj(cid:200), czerpi(cid:200) z tego przyjemno(cid:258)(cid:202) — to ca(cid:239)kiem tak jak w berku. S(cid:200) dzieci, które uciekaj(cid:200) daleko od berka. Utrzymuj(cid:200) zawsze du(cid:285)y dystans, poniewa(cid:285) za wszelk(cid:200) cen(cid:218) chc(cid:200) wygra(cid:202). Nie chc(cid:200) by(cid:202) z(cid:239)apane. S(cid:200) te(cid:285) dzieci, które celowo troszk(cid:218) ryzykuj(cid:200), pod- chodz(cid:200)c bli(cid:285)ej berka i prowokuj(cid:200)c go do tego, aby ich goni(cid:239). Ryzykuj(cid:200) z(cid:239)apanie, ale zarazem czerpi(cid:200) z tego najwi(cid:218)ksz(cid:200) przyjemno(cid:258)(cid:202) i (cid:258)wietnie si(cid:218) bawi(cid:200). Dzieci, które za wszelk(cid:200) cen(cid:218) staraj(cid:200) si(cid:218) wygra(cid:202) i uciekaj(cid:200) w najdalsz(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) wyznaczonego terenu, omija najlepsza zabawa. Aby by(cid:202) bardziej spontanicznymi, improwizatorzy potrafi(cid:200) podejmo- wa(cid:202) delikatne ryzyko. Ryzyko, które zarazem przynosi rado(cid:258)(cid:202) i dobr(cid:200) zabaw(cid:218), ale jednocze(cid:258)nie nie jest hazardem, który mo(cid:285)e nara(cid:285)a(cid:202) na wielkie straty. 43 Kup książkęPoleć książkę J A K I M P R O W I Z O W A (cid:109) Nie staraj si(cid:218) wi(cid:218)c za wszelk(cid:200) cen(cid:218) wygrywa(cid:202). Podejmuj delikatne ryzy- ko, ale tylko w takim stopniu, w jakim zapewni Ci ono rado(cid:258)(cid:202) i dobr(cid:200) zabaw(cid:218). Staranie si(cid:218), aby by(cid:202) najlepszym, tylko przeszkadza, wi(cid:218)c… Pozosta(cid:241) przeci(cid:218)tny ((cid:258)redni) Czasami usi(cid:239)ujesz by(cid:202) najlepszy, najzabawniejszy, mie(cid:202) najciekawszy pomys(cid:239) czy by(cid:202) najbardziej oryginalny. W improwizacji mówimy wte- dy, (cid:285)e „zostajesz w swojej g(cid:239)owie” (Artur opisa(cid:239) to jako stan downtime). Po(cid:258)wi(cid:218)casz czas na wewn(cid:218)trzne dyskusje i poszukiwanie lepszych pomys(cid:239)ów. Bycie spontanicznym polega na fizycznym dzia(cid:239)aniu. Tu nie ma czasu na my(cid:258)lenie. Jak mawia(cid:239)a Viola Spolin (prekursorka ameryka(cid:241)skiego nurtu Impro): „Nic nie zabija spontaniczno(cid:258)ci tak, jak my(cid:258)lenie”. W momencie, kiedy starasz si(cid:218) pokaza(cid:202), (cid:285)e jeste(cid:258) NAJ…, wychodzisz poza sfer(cid:218) swoich kompetencji. Wyobra(cid:283) sobie alpinist(cid:218), który zdo- bywa szczyt. Jest odpowiednio przygotowany do wcze(cid:258)niej wybranej trasy, która jest dopasowana do jego umiej(cid:218)tno(cid:258)ci. Gdyby nagle w trakcie swojej wspinaczki chcia(cid:239) pokaza(cid:202), (cid:285)e jest NAJ… (najlepszy, najszybszy, najbardziej wytrwa(cid:239)y), i staraj(cid:200)c si(cid:218) to udowodni(cid:202), zmie- ni(cid:239)by tras(cid:218) na bardziej wymagaj(cid:200)c(cid:200) i niebezpieczn(cid:200), to wyszed(cid:239)by po- za obszar w(cid:239)asnych kompetencji. Wszed(cid:239)by w obszar, w którym wal- czy(cid:239)by o swoje (cid:285)ycie. To za(cid:258) by(cid:239)aby g(cid:239)upota. Oczywi(cid:258)cie nie chodzi o to, (cid:285)eby nie stawa(cid:202) si(cid:218) coraz lepszym. To mo(cid:285)na uzyska(cid:202) poprzez nieustanny trening umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i stop- niowe podnoszenie poprzeczki. Jednak gdy chcesz by(cid:202) spontaniczny, to musisz sta(cid:202) si(cid:218) (cid:258)redni. Tylko wtedy pozostaniesz w obszarze swo- ich kompetencji, w którym mo(cid:285)esz uzyska(cid:202) stan prawdziwego flow. W którym nie musisz si(cid:218) zastanawia(cid:202) nad tym, co robisz, tylko po prostu spontanicznie reagujesz na to, co si(cid:218) dzieje. 44 Kup książkęPoleć książkę S P O N T A N I C Z N O (cid:165) (cid:109) Od Artura Powiedzmy sobie szczerze: i tak nie b(cid:218)dziesz lepszy, ni(cid:285) jeste(cid:258). To znaczy kiedy(cid:258) na pewno staniesz si(cid:218) lepszy ni(cid:285) dzisiaj, je(cid:258)li w(cid:239)o- (cid:285)ysz w to odpowiednio du(cid:285)o pracy. Ale tu i teraz? W tym momencie? Jeste(cid:258) taki, jaki jeste(cid:258), wi(cid:218)c pozwól sobie na to, (cid:285)eby takim BY(cid:109)! A teraz zdradz(cid:218) Ci ma(cid:239)y sekret — pozwalaj(cid:200)c sobie na to, osi(cid:200)gniesz zdecydowanie lepsze wyniki. B(cid:200)d(cid:283) oczywisty Wielu ludzi ma wyobra(cid:285)enie o tym, jak powinny zachowywa(cid:202) si(cid:218) osoby spontaniczne. Na przyk(cid:239)ad wiele osób postrzega osoby spontaniczne jako (cid:285)ywo reaguj(cid:200)ce, maj(cid:200)ce mnóstwo pomys(cid:239)ów czy wr(cid:218)cz nieprze- widywalne. Nast(cid:218)pnie staraj(cid:200) si(cid:218) dopasowa(cid:202) do tego obrazka i zacho- wywa(cid:202) tak jak one. Staraj(cid:200) si(cid:218) by(cid:202) bardziej nieprzewidywalne, nie- oczekiwane i oryginalne. Niestety, to bardzo kiepska strategia. Ten proces tak(cid:285)e w(cid:239)(cid:200)cza zb(cid:218)dne „my(cid:258)lenie do wewn(cid:200)trz” (stan downtime). Niekiedy oryginalno(cid:258)(cid:202) jest postrzegana jako unikanie tego co oczy- wiste. W(cid:239)a(cid:258)nie wtedy spontaniczno(cid:258)(cid:202) jest skazana na fiasko. Znowu tracimy czas na my(cid:258)lenie i zanegowanie pierwszego pomys(cid:239)u. Wymy- (cid:258)lamy co(cid:258) „lepszego”, zamiast po prostu naturalnie zareagowa(cid:202). Kiedy jeste(cid:258)my dzie(cid:202)mi, do pewnego wieku nie musimy my(cid:258)le(cid:202) nad naszy- mi reakcjami i po(cid:258)wi(cid:218)ca(cid:202) czasu na ich planowanie. Dzieci po prostu s(cid:200) naturalne, spontaniczne, nieskr(cid:218)powane, (cid:285)ywe i szczere. Je(cid:285)eli chcesz by(cid:202) bardziej spontaniczny, to najlepiej pozosta(cid:241) oczywi- sty. Zamiast kultywowa(cid:202) my(cid:258)lenie out of the box, my(cid:258)l in the box. Gdy jeste(cid:258) oczywisty, jeste(cid:258) sob(cid:200)! Najgorsz(cid:200) rzecz(cid:200), jak(cid:200) mo(cid:285)esz zrobi(cid:202), aby sta(cid:202) si(cid:218) bardziej spontanicznym, jest staranie si(cid:218) by(cid:202) bardziej orygi- nalnym lub udawanie, (cid:285)e jeste(cid:258) kim(cid:258) innym. To jak próba zatrza(cid:258)ni(cid:218)cia drzwi obrotowych. To, (cid:285)e mocniej si(cid:218) staramy je zatrzasn(cid:200)(cid:202) i po(cid:258)wi(cid:218)camy 45 Kup książkęPoleć książkę J A K I M P R O W I Z O W A (cid:109) temu wi(cid:218)kszy wysi(cid:239)ek, nic nie da. Wi(cid:218)c przesta(cid:241)my to robi(cid:202), a wtedy drzwi si(cid:218) same obróc(cid:200) (spontaniczno(cid:258)(cid:202) przyjdzie sama). (cid:109)wiczenie Oczywiste rozwi(cid:200)zanie Gdy staniesz przed sytuacj(cid:200) (lub problemem), która wymaga Twojej reakcji, podejd(cid:283) do niej tak, jakby(cid:258) nie musia(cid:239) dawa(cid:202) z siebie wszyst- kiego, jakby(cid:258) w ogóle nie musia(cid:239) si(cid:218) stara(cid:202). Jaki jest oczywisty sposób na jej rozwi(cid:200)zanie? Jak by(cid:258) post(cid:200)pi(cid:239), gdyby rozwi(cid:200)zanie nie musia(cid:239)o by(cid:202) „niczym wyj(cid:200)tkowym”? Od Artura Jest pewna demonstracja, któr(cid:200) czasami robi(cid:218) z du(cid:285)ymi grupami. Prosz(cid:218) wszystkich, aby w my(cid:258)lach doko(cid:241)czyli w jak najbardziej ory- ginalny sposób zdanie: „Szed(cid:239)em ulic(cid:200) i nagle…”. Nast(cid:218)pnie pytam, ile osób pomy(cid:258)la(cid:239)o co(cid:258) w stylu „zaatakowa(cid:239) mnie potwór” albo „porwali mnie kosmici”. Zwykle oko(cid:239)o po(cid:239)owa „oryginalnej” grupy podnosi r(cid:218)ce do góry. A to dlatego, (cid:285)e nauczyli(cid:258)my si(cid:218) by(cid:202) oryginalni wed(cid:239)ug pewnych bardzo konkretnych, bardzo przewidywalnych kryteriów. Tymczasem z prawdziw(cid:200) oryginalno(cid:258)ci(cid:200) nie ma to nic wspólnego. Zmieniaj si(cid:218) pod wp(cid:239)ywem bie(cid:285)(cid:200)cej sytuacji Nie przywi(cid:200)zuj si(cid:218) zbytnio do swoich planów i pomys(cid:239)ów — to rodzi oczekiwania, (cid:285)e co(cid:258) powinno si(cid:218) wydarzy(cid:202). (cid:191)e co(cid:258) powinno wygl(cid:200)da(cid:202) tak, a nie inaczej. W momencie, gdy te oczekiwania nie zostan(cid:200) spe(cid:239)nione, mo(cid:285)esz zacz(cid:200)(cid:202) robi(cid:202) co(cid:258), co w improwizacji nazywamy blokowaniem. W skrócie: blokowanie (cid:239)(cid:200)czy si(cid:218) z tym, (cid:285)e który(cid:258) z improwizatorów stara si(cid:218) usilnie zachowa(cid:202) kontrol(cid:218) nad sytuacj(cid:200), przez co blokuje pomys(cid:239)y i dzia(cid:239)ania innych osób (nie zgadza si(cid:218) na nie). Boi si(cid:218) utraci(cid:202) kontrol(cid:218) nad sytuacj(cid:200), bo wtedy mo(cid:285)e si(cid:218) wydarzy(cid:202) co(cid:258) nieoczekiwa- 46 Kup książkęPoleć książkę S P O N T A N I C Z N O (cid:165) (cid:109) nego. Co(cid:258), co go zaskoczy i nie pójdzie po jego my(cid:258)li. Bycie sponta- nicznym wymaga umiej(cid:218)tno(cid:258)ci oddawania kontroli. Improwizatorzy oddaj(cid:200) t(cid:218) kontrol(cid:218) swoim partnerom scenicznym i publiczno(cid:258)ci. Zdaj(cid:200) sobie spraw(cid:218) z tego, (cid:285)e mog(cid:200) mie(cid:202) wp(cid:239)yw na scen(cid:218), ale nie staraj(cid:200) si(cid:218) za wszelk(cid:200) cen(cid:218), aby wszystko sz(cid:239)o po ich my(cid:258)li. Nie przywi(cid:200)zuj(cid:200) si(cid:218) na si(cid:239)(cid:218) do swoich pomys(cid:239)ów i planów, bo gdyby te nie zosta(cid:239)y spe(cid:239)- nione, zacz(cid:218)liby si(cid:218) blokowa(cid:202). To doprowadza do zatrzymania historii i kolejnych wydarze(cid:241) („Hej, umówisz si(cid:218) ze mn(cid:200) na drinka?”. „Nie!”). Jak to si(cid:218) ma do codziennego (cid:285)ycia? Je(cid:258)li chcesz by(cid:202) bardziej sponta- niczny, musisz zdawa(cid:202) sobie spraw(cid:218) z tego, (cid:285)e masz niewielki wp(cid:239)yw na to, co si(cid:218) dzieje, ale nie trzymaj si(cid:218) usilnie swoich planów. Zmie- niaj si(cid:218) pod wp(cid:239)ywem propozycji innych osób oraz (cid:285)yciowych sytuacji. (cid:109)wiczenie Dzie(cid:241) bez planów Wybierz jeden dzie(cid:241), w którym nie b(cid:218)dziesz robi(cid:239) (cid:285)adnych planów. Po prostu wyjd(cid:283) z domu i niech bie(cid:285)(cid:200)ce sytuacje wyznaczaj(cid:200) kieru- nek, w jakim pójdziesz. Kieruj si(cid:218) otoczeniem i innymi lud(cid:283)mi. Je(cid:258)li kto(cid:258) z(cid:239)o(cid:285)y Ci ofert(cid:218), zaakceptuj j(cid:200) i wspieraj pomys(cid:239)y innych. W cza- sie tego dnia nie staraj si(cid:218) utrzymywa(cid:202) kontroli i p(cid:239)y(cid:241) z pr(cid:200)dem. Pod koniec dnia zanotuj wnioski. Daj sobie prawo do b(cid:239)(cid:218)dów Daj sobie prawo do b(cid:239)(cid:218)dów i pomy(cid:239)ek. Nic tak nie blokuje naszej spontaniczno(cid:258)ci, jak my(cid:258)lenie w ró(cid:285)nych sytuacjach: „Co sobie po- my(cid:258)l(cid:200) inni?”, „A co, je(cid:258)li mi si(cid:218) nie uda?”, „Musi mi si(cid:218) uda(cid:202)”, „A je- (cid:258)li plan nie pójdzie po mojej my(cid:258)li?”, „Musz(cid:218) by(cid:202) najlepszy”. Bardzo zgrabnie uj(cid:200)(cid:239) to w jednym z wywiadów s(cid:239)ynny polski tr(cid:218)bacz i improwizator jazzowy Tomasz Sta(cid:241)ko: „W pewnym sensie my [im- prowizatorzy] si(cid:218) nigdy nie mylimy; ka(cid:285)dy b(cid:239)(cid:200)d mo(cid:285)e zosta(cid:202) uzasad- niony tym, co nast(cid:200)pi dalej”. 47 Kup książkęPoleć książkę J A K I M P R O W I Z O W A (cid:109) Improwizatorzy daj(cid:200) sobie prawo do b(cid:239)(cid:218)dów, poniewa(cid:285) nie trzymaj(cid:200) si(cid:218) kurczowo swoich pomys(cid:239)ów i planów. Wi(cid:218)cej: je(cid:285)eli ju(cid:285) pope(cid:239)ni(cid:200) b(cid:239)(cid:200)d, to traktuj(cid:200) go jako kolejn(cid:200) ofert(cid:218). Kolejne wydarzenie, które mog(cid:200) zaakceptowa(cid:202) i na jego podstawie budowa(cid:202) dalszy ci(cid:200)g historii. Gdy ju(cid:285) pope(cid:239)nisz b(cid:239)(cid:200)d, nie obwiniaj si(cid:218), tylko nadaj mu odpowiedni sens i dzia(cid:239)aj dalej. Ka(cid:285)dy b(cid:239)(cid:200)d mo(cid:285)e by(cid:202) szans(cid:200) do stworzenia cze- go(cid:258) nowego. Gdyby w trakcie sceny improwizator, który pope(cid:239)ni(cid:239) b(cid:239)(cid:200)d, nagle przerwa(cid:239) wszystko i powiedzia(cid:239): „Przepraszam, pope(cid:239)ni- (cid:239)em b(cid:239)(cid:200)d, czy mo(cid:285)emy zacz(cid:200)(cid:202) od pocz(cid:200)tku?”, post(cid:200)pi(cid:239)by bez sensu. Zrobi(cid:239)e(cid:258) b(cid:239)(cid:200)d? Trudno, le(cid:202) dalej, bo show must go on. Je(cid:285)eli w czasie treningu improwizatorzy robi(cid:200) jaki(cid:258) b(cid:239)(cid:200)d, to wr(cid:218)cz ciesz(cid:200) si(cid:218), (cid:285)e go pope(cid:239)nili. Mo(cid:285)e si(cid:218) to wydawa(cid:202) dziwne, ale jest to bardzo skuteczna technika, która daje olbrzymi komfort. Pope(cid:239)ni(cid:239)e(cid:258) b(cid:239)(cid:200)d? Su- per, w(cid:239)a(cid:258)nie nauczy(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) czego(cid:258) nowego! B(cid:239)(cid:218)dy to oznaka, (cid:285)e improwi- zatorzy faktycznie dzia(cid:239)aj(cid:200) i nie stoj(cid:200) bezczynnie w miejscu, a im wi(cid:218)- cej tych b(cid:239)(cid:218)dów pope(cid:239)ni(cid:200) w czasie nauki, tym szybciej stan(cid:200) si(cid:218) lepsi. (cid:109)wiczenie TeeeeReeee Je(cid:285)eli w jakiej(cid:258) sytuacji pope(cid:239)ni(cid:239)e(cid:258) b(cid:239)(cid:200)d, co(cid:258) si(cid:218) nie uda(cid:239)o lub nie do ko(cid:241)ca posz(cid:239)o po Twojej my(cid:258)li, to zareaguj na to w nowy sposób. (cid:109)wi- czenie najlepiej wykona(cid:202) na osobno(cid:258)ci, chocia(cid:285) je(cid:285)eli kto(cid:258) chce i(cid:258)(cid:202) na ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) i wykona(cid:202) punkt trzeci przy innych, nie widz(cid:218) przeciwwskaza(cid:241). (cid:120) Opisz t(cid:218) sytuacj(cid:218) na kartce i zastosuj si(cid:218) do poni(cid:285)szych punktów. (cid:120) Znajd(cid:283) i zapisz jak najwi(cid:218)cej pozytywów tej sytuacji. Co nowego dzi(cid:218)ki niej mo(cid:285)e si(cid:218) wydarzy(cid:202)? Jak mo(cid:285)esz na tym skorzysta(cid:202)? Czego si(cid:218) nauczy(cid:239)e(cid:258)? Jakie nowe drogi otwiera ta sytuacja? W jaki sposób w przysz(cid:239)o(cid:258)ci mo(cid:285)esz zabezpieczy(cid:202) si(cid:218) przed podobnymi sytuacjami? Co mo(cid:285)esz zrobi(cid:202) inaczej? (cid:120) We(cid:283) kartk(cid:218) do r(cid:218)ki, je(cid:285)eli siedzisz, to wsta(cid:241). Zaci(cid:258)nij mocno r(cid:218)ce i z u(cid:258)miechem na twarzy, niczym w akcie zwyci(cid:218)stwa, 48 Kup książkęPoleć książkę S P O N T A N I C Z N O (cid:165) (cid:109) unie(cid:258) r(cid:218)ce do góry, krzycz(cid:200)c g(cid:239)o(cid:258)no: „TeeeeReeee!”. Tak jakby(cid:258) w(cid:239)a(cid:258)nie zako(cid:241)czy(cid:239) swój popisowy numer w pokazie cyrkowym. Gratulacje! W(cid:239)a(cid:258)nie zrobi(cid:239)e(cid:258) pierwszy krok do tego, aby nauczy(cid:202) swoje cia(cid:239)o nowych reakcji na pope(cid:239)niane b(cid:239)(cid:218)dy. Stosuj to (cid:202)wiczenie za ka(cid:285)dym razem, gdy robisz b(cid:239)(cid:218)dy, a szybko wyrobisz u siebie reak- cje, dzi(cid:218)ki którym poczujesz wi(cid:218)kszy komfort w podobnych sytu- acjach w przysz(cid:239)o(cid:258)ci. Zagraj w gr(cid:218), reszta wyjdzie przy okazji Ju(cid:285) kilka razy powy(cid:285)ej pisali(cid:258)my o tym, jak „my(cid:258)lenie” potrafi zabija(cid:202) spontaniczno(cid:258)(cid:202). Jak temu zaradzi(cid:202)? Najprostszym sposobem b(cid:218)dzie zrobienie tego, co robi(cid:200) improwizatorzy sceniczni (zw(cid:239)aszcza w krót- kich formach Impro), czyli zaj(cid:218)cie swojego (cid:258)wiadomego umys(cid:239)u (na- szych my(cid:258)li) jakim(cid:258) skomplikowanym zadaniem. W momencie, gdy przeci(cid:200)(cid:285)amy nasze procesy poznawcze, mniej zasobów po(cid:258)wi(cid:218)camy na skupianie si(cid:218) na swoich my(cid:258)lach i dialogach wewn(cid:218)trznych — przez to, zamiast si(cid:218) zastanawia(cid:202), mo(cid:285)emy spontanicznie reagowa(cid:202). Ju(cid:285) w latach 40. ubieg(cid:239)ego wieku do tych wniosków dosz(cid:239)a Viola Spolin. Otó(cid:285) pracuj(cid:200)c z dzie(cid:202)mi nad sztuk(cid:200) teatraln(cid:200) Ja(cid:258) i Ma(cid:239)gosia, postanowi(cid:239)a stworzy(cid:202) dla nich pewn(cid:200) gr(cid:218), opart(cid:200) na skomplikowaniu zadania, po to, aby mog(cid:239)y lepiej reagowa(cid:202) i wi(cid:218)cej si(cid:218) bawi(cid:202). Ch(cid:239)opiec i dziewczynka, którzy mieli wcieli(cid:202) si(cid:218) w Jasia i Ma(cid:239)gosi(cid:218), grali tak nieudolnie, (cid:285)e gdyby widzowie nie znali historii o Jasiu i Ma(cid:239)gosi lub wcze(cid:258)niej nie zosta(cid:239)o im wyja(cid:258)nione, (cid:285)e Ja(cid:258) i Ma(cid:239)gosia s(cid:200) rodze(cid:241)- stwem, to w (cid:285)aden sposób nie mogliby si(cid:218) tego sami domy(cid:258)li(cid:202). Po pro- stu dzieci odgrywa(cid:239)y swoje role niezdarnie i sztywno. Spolin, zamiast zwraca(cid:202) im uwag(cid:218) na to, co musz(cid:200) poprawi(cid:202) lub co robi(cid:200) (cid:283)le, wymy- (cid:258)li(cid:239)a pewn(cid:200) gr(cid:218). Teraz b(cid:218)dzie zabawa. Jeste(cid:258)cie bratem i siostr(cid:200) i rozbijacie obóz w lesie. Regu(cid:239)a gry jest taka: zawsze kiedy do siebie mówicie, jaka(cid:258) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) waszego cia(cid:239)a musi dotyka(cid:202) jakiej(cid:258) cz(cid:218)(cid:258)ci cia(cid:239)a drugiej osoby. Za ka(cid:285)dym razem, 49 Kup książkęPoleć książkę J A K I M P R O W I Z O W A (cid:109) kiedy co(cid:258) mówicie, musicie wymy(cid:258)la(cid:202) nowy rodzaj dotyku i wybiera(cid:202) inn(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) cia(cid:239)a. Je(cid:285)eli si(cid:218) nie dotykacie, nie mo(cid:285)ecie te(cid:285) mówi(cid:202). Zalet(cid:200) powy(cid:285)szej metody by(cid:239)o to, (cid:285)e kobieta nie mówi(cid:239)a dzieciom, (cid:285)e jest jaki(cid:258) problem w tym, co robi(cid:200), (cid:285)e robi(cid:200) co(cid:258) (cid:283)le lub (cid:285)e co(cid:258) maj(cid:200) na- prawi(cid:202) lub zmieni(cid:202) — gdy nie ma tych czynników, nasza g(cid:239)owa nie pro- wadzi dialogów wewn(cid:218)trznych, które zwykle kopi(cid:200) do(cid:239)ki pod sponta- nicznymi reakcjami, zamiast pomaga(cid:202). Spolin wymy(cid:258)li(cid:239)a zabaw(cid:218), która zmusza do skupienia si(cid:218) na skomplikowanym zadaniu (uwierzcie mi, ta gra nie jest prosta) i fizycznym dzia(cid:239)aniu. To powoduje, (cid:285)e wy(cid:239)(cid:200)cza si(cid:218) wewn(cid:218)trzny krytyk „co b(cid:218)dzie, je(cid:258)li mi si(cid:218) nie uda?”, w(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200) si(cid:218) nato- miast dzia(cid:239)ania fizyczne i spontaniczno(cid:258)(cid:202). Gdy mamy zadanie do wyko- nania, koncentrujemy si(cid:218) na nim, a „reszta” wychodzi naturalnie i sponta- nicznie w relacjach. Mo(cid:285)na powiedzie(cid:202), (cid:285)e reszta wychodzi przy okazji. Jest mnóstwo (cid:202)wicze(cid:241), które przeci(cid:200)(cid:285)aj(cid:200) nasze (cid:258)wiadome procesy po- znawcze, korzystaj(cid:200)c z powy(cid:285)szego schematu. Oto kilka z nich. (cid:109)wiczenie Alfabetyczne zdania Z drug(cid:200) osob(cid:200) odegraj miniscenk(cid:218). Gra polega na tym, by w trakcie dowolnej rozmowy wypowiada(cid:202) si(cid:218) tak, aby pierwszy wyraz ka(cid:285)dej nast(cid:218)pnej wypowiedzi zaczyna(cid:239) si(cid:218) od kolejnych liter alfabetu. Naj- wa(cid:285)niejszy jest pierwszy wyraz, pó(cid:283)niej mo(cid:285)na nada(cid:202) zdaniom do- wolny sens. Przyk(cid:239)adowy dialog mo(cid:285)e wygl(cid:200)da(cid:202) tak jak poni(cid:285)ej. Osoba 1: Ach, jaka dzisiaj jest pi(cid:218)kna pogoda! Osoba 2: Bardzo (cid:239)adnie, faktycznie. Co mo(cid:285)emy zrobi(cid:202)? Osoba 1: Co by(cid:258) powiedzia(cid:239) na rower? Osoba 2: Dobra, (cid:258)wietny pomys(cid:239). Mo(cid:285)emy pojecha(cid:202) t(cid:200) now(cid:200) tras(cid:200) rowerow(cid:200). Osoba 1: Ewentualnie pó(cid:283)niej wrócimy autobusem. Osoba 2: Faktycznie, pod koniec przecie(cid:285) jest przystanek. 50 Kup książkęPoleć książkę S P O N T A N I C Z N O (cid:165) (cid:109) Zdanie rozpoczynaj(cid:200)ce si(cid:218) kolejn(cid:200) liter(cid:200) alfabetu wypowiedz dopiero w momencie, gdy druga osoba sko(cid:241)czy mówi(cid:202) swoje. Starajcie si(cid:218) nie przerywa(cid:202) sobie nawzajem i d(cid:200)(cid:285)y(cid:202) do tego, aby rozmowa mia(cid:239)a w miar(cid:218) zachowany sens. To (cid:202)wiczenie nie jest (cid:239)atwe. Po pierwsze, trzeba doskonale zna(cid:202) alfabet (z do(cid:258)wiadczenia wiem, (cid:285)e nie dla ka(cid:285)dego jest to prosta sprawa, po- niewa(cid:285) na co dzie(cid:241) nie musimy go powtarza(cid:202) i wyrywkowo wiedzie(cid:202), co jest po literze „W”). Po drugie, trzeba bardzo uwa(cid:285)a(cid:202), co mówi nasz partner, i szybko kojarzy(cid:202) kolejne wyrazy, tak aby by(cid:239)y u(cid:285)yte w sposób naturalny. Dlatego te(cid:285) na pocz(cid:200)tku gra mo(cid:285)e sprawia(cid:202) trudno(cid:258)ci i wychodzi(cid:202) nieco sztucznie. Jednak gdy opanujecie p(cid:239)ynnie alfabet, mo(cid:285)e by(cid:202) to ca(cid:239)kiem zabawne (cid:202)wiczenie w trakcie prowadzenia rozmów. Przy okazji pokazuje, (cid:285)e kiedy przeci(cid:200)(cid:285)amy nasze procesy poznawcze, nagle do g(cid:239)owy przychodz(cid:200) nam kolejne zdania rozpoczynaj(cid:200)ce si(cid:218) kolejn(cid:200) li- ter(cid:200) alfabetu. Dzieje si(cid:218) to automatycznie i nie wymaga zastanawia- nia si(cid:218), co zaraz powiemy. Omawiane (cid:202)wiczenie to równie(cid:285) ciekawa gra podczas wspólnych podró(cid:285)y samochodem. Akceptuj oferty i porzu(cid:202) kontrol(cid:218) To prawdopodobnie jedno z najwi(cid:218)kszych wyzwa(cid:241) nie tylko dla im- prowizatorów, ale ogólnie dla wielu osób, które ceni(cid:200) stabilno(cid:258)(cid:202) i po- czucie kontroli. Te osoby chc(cid:200) trzyma(cid:202) si(cid:218) swoich rytua(cid:239)ów i wyuczo- nych zachowa(cid:241). Staraj(cid:200) si(cid:218) by(cid:202) ostro(cid:285)ne, przez co nagradzane s(cid:200) pozorn(cid:200) stabilno(cid:258)ci(cid:200) i poczuciem kontroli, jednocze(cid:258)nie tym samym blokuj(cid:200) rozwój wielu nowych sytuacji i (cid:285)yciowych okazji. S(cid:200) te(cid:285) osoby, które akceptuj(cid:200) to co nowe i wchodz(cid:200) w nieznane. Takie osoby cz(cid:218)- sto spotyka co(cid:258) nowego: wydarzenia, spotkania, sytuacje. Jednocze(cid:258)nie akceptuj(cid:200) one oferty kosztem w(cid:239)asnego poczucia kontroli i stabilno- (cid:258)ci. Porzucenie poczucia kontroli w wielu sytuacjach jest tak du(cid:285)ym wyzwaniem, (cid:285)e razem z Arturem po(cid:258)wi(cid:218)cili(cid:258)my temu tematowi dwa kolejne rozdzia(cid:239)y. 51 Kup książkęPoleć książkę J A K I M P R O W I Z O W A (cid:109) Sprawd(cid:283) swoj(cid:200) spontaniczno(cid:258)(cid:202) Na koniec chcia(cid:239)bym zaproponowa(cid:202) pewn(cid:200) praktyczn(cid:200) gr(cid:218) improwiza- cyjn(cid:200) o nazwie „Kolekcjoner imion”, w której wykorzystuje si(cid:218) wszystkie punkty z tego rozdzia(cid:239)u. W tej grze nale(cid:285)y podj(cid:200)(cid:202) pewne ryzyko, po- zosta(cid:202) oczywistym i przeci(cid:218)tnym, da(cid:202) sobie prawo do b(cid:239)(cid:218)dów, zaj(cid:200)(cid:202) swój umys(cid:239) pewn(cid:200) gr(cid:200) i, co najwa(cid:285)niejsze, w trakcie jej wykonywania trzeba akceptowa(cid:202) oferty innych osób i porzuci(cid:202) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) kontroli nad sytuacj(cid:200). Gra mo(cid:285)e pomóc osobom, które tworz(cid:200) sobie ró(cid:285)ne wymówki w mo- mencie, gdy maj(cid:200) do kogo(cid:258) podej(cid:258)(cid:202) i zagadn(cid:200)(cid:202) go na dowolny temat. (cid:165)wietnie sprawdza si(cid:218) zarówno na spotkaniach networkingowych, jak i w knajpach, czyli wsz(cid:218)dzie tam, gdzie chcesz szybko pozna(cid:202) nowe osoby (lub przynajmniej zwi(cid:218)kszy(cid:202) prawdopodobie(cid:241)stwo ich poznania), ale masz pewne obawy, które Ci(cid:218) blokuj(cid:200). W chwili, gdy za cel bierzesz poznanie konkretnej osoby, w Twojej g(cid:239)owie automatycznie mog(cid:200) si(cid:218) pojawia(cid:202) my(cid:258)li: „Co on/ona o mnie pomy(cid:258)li?” lub „Powinienem dobrze wypa(cid:258)(cid:202)” itp. Równie(cid:285) Twoje cia(cid:239)o mo(cid:285)e zareagowa(cid:202) nerwowo, spi(cid:200)(cid:202) si(cid:218) i zablokowa(cid:202). Co wtedy zrobi(cid:202)? Zosta(cid:202) kolekcjonerem imion. (cid:109)wiczenie Kolekcjoner imion Celem gry jest poznanie pewnej liczby osób, które maj(cid:200) w swoim imieniu liter(cid:218) „M”, i zebranie imion do swojej kolekcji. Zasady mo(cid:285)esz doprecyzowa(cid:202) sam lub ze znajomymi. (cid:120) Ustal, ile osób (niewa(cid:285)ne, czy kobiet, czy m(cid:218)(cid:285)czyzn) z liter(cid:200) „M” w imieniu poznasz dzisiaj w tym miejscu. (cid:120) Sprecyzuj, co oznacza termin „pozna(cid:202)”, np.: „Wymieni(cid:218) co najmniej dwa zdania”, „Dowiem si(cid:218), jakiej muzyki s(cid:239)ucha”, „Wymieni(cid:218) si(cid:218) wizytówk(cid:200)”, „Przedstawi(cid:218) si(cid:218) i poznam czyje(cid:258) imi(cid:218)”, „Po prostu poznam imi(cid:218) i pójd(cid:218) dalej szuka(cid:202)”. 52 Kup książkęPoleć książkę S P O N T A N I C Z N O (cid:165) (cid:109) (cid:120) Sprecyzuj, czy b(cid:218)dziesz mówi(cid:202) osobom, które poznajesz, (cid:285)e ich imi(cid:218) potrzebne Ci jest do jakiego(cid:258) zak(cid:239)adu, albo aby wygra(cid:202) t(cid:218) gr(cid:218) (ta opcja powoduje, (cid:285)e gra staje si(cid:218) (cid:239)atwiejsza, poniewa(cid:285) tym samym wzbudzasz ciekawo(cid:258)(cid:202) i przy okazji mo(cid:285)esz otworzy(cid:202) lu(cid:283)n(cid:200) rozmow(cid:218)). (cid:120) Potraktuj to jako zabaw(cid:218). Pami(cid:218)taj: nie chodzi o to, (cid:285)eby jak najlepiej wypa(cid:258)(cid:202) czy te(cid:285) pozna(cid:202) kogo(cid:258) konkretnego. Chodzi o to, aby zagra(cid:202) w t(cid:218) gr(cid:218) i dobrze si(cid:218) bawi(cid:202). Gra jest tak skonstruowana, (cid:285)e je(cid:258)li skupisz si(cid:218) na tym, aby zdoby(cid:202) dan(cid:200) liczb(cid:218) imion i zaczniesz dzia(cid:239)a(cid:202), reszta wyjdzie sama. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e celem jest jedynie dowiedzie(cid:202) si(cid:218), jak kto(cid:258) ma na imi(cid:218). Robisz to tylko po to, (cid:285)eby zdoby(cid:202) kolejne imi(cid:218) z liter(cid:200) „M” do ko- lekcji. Niewa(cid:285)ne, jak wypadniesz, niewa(cid:285)ne, co pomy(cid:258)l(cid:200) inni. Chodzi o to, aby zacz(cid:200)(cid:202) dzia(cid:239)a(cid:202) i podchodzi(cid:202) do ludzi. Je(cid:285)eli stoisz w miejscu i nic nie robisz, to ma(cid:239)o prawdopodobne, (cid:285)e co(cid:258) nowego Ci si(cid:218) przyda- rzy. Je(cid:285)eli podchodzisz, improwizujesz, próbujesz, nawet przy okazji pope(cid:239)niaj(cid:200)c b(cid:239)(cid:218)dy, to jest to i tak o wiele lepsza opcja, poniewa(cid:285) zwi(cid:218)k- szasz prawdopodobie(cid:241)stwo, (cid:285)e faktycznie nawi(cid:200)(cid:285)esz nowe znajomo(cid:258)ci, bo idziesz do przodu. Je(cid:258)li b(cid:218)dziesz sta(cid:239) w miejscu, nie poznasz nikogo. Ró(cid:285)ne warianty gry Wersja bardziej mobilizuj(cid:200)ca: konkurencja w kilka osób Ustal z kim(cid:258), (cid:285)e zrobicie zawody (np.: „kto pozna dziesi(cid:218)(cid:202) osób z li- ter(cid:200) »M« w krótszym czasie” albo „kto w godzin(cid:218) pozna wi(cid:218)cej osób z liter(cid:200) »M«”), aby urozmaici(cid:202) gr(cid:218). Rywalizacja spowoduje lepsz(cid:200) za- baw(cid:218) i wzajemnie sprowokuje do osi(cid:200)gni(cid:218)cia celu. Wersja (cid:239)atwiejsza na pocz(cid:200)tku: powiedz o zak(cid:239)adzie Gdy podchodzisz do ludzi i pytasz ich o imi(cid:218), to z du(cid:285)ym prawdopo- dobie(cid:241)stwem b(cid:218)d(cid:200) chcieli pozna(cid:202) Twoje motywy. Równie(cid:285) naturalne jest to, (cid:285)e po przedstawieniu si(cid:218) pewnie b(cid:218)dziesz chcia(cid:239) uargumen- towa(cid:202) swoje zainteresowanie t(cid:200) osob(cid:200). Wtedy mo(cid:285)esz wyt(cid:239)umaczy(cid:202), 53 Kup książkęPoleć książkę J A K I M P R O W I Z O W A (cid:109) (cid:285)e za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) z kolegami o to, kto szybciej pozna dan(cid:200) liczb(cid:218) osób z liter(cid:200) „M” w imieniu, i przy okazji wzbudzi(cid:202) ciekawo(cid:258)(cid:202) oraz nawi(cid:200)- za(cid:202) rozmow(cid:218). Wersja jeszcze (cid:239)atwiejsza: zapytaj o sam(cid:200) liter(cid:218), nie o imi(cid:218) Gdy ju(cid:285) zagrasz kilkana(cid:258)cie razy w powy(cid:285)szy wariant gry, spróbuj po prostu podchodzi(cid:202) i zamiast zadawa(cid:202) pytanie o imi(cid:218), pyta(cid:202) od razu, czy w imieniu danej osoby jest litera „M”. Ludzie b(cid:218)d(cid:200) ciekawi, dlacze- go o to w(cid:239)a(cid:258)nie pytasz, i tu jest kolejna szansa nawi(cid:200)zania rozmowy. Jak zako(cid:241)czy(cid:202) rozmow(cid:218)? Mo(cid:285)esz wda(cid:202) si(cid:218) w rozmow(cid:218), improwizowa(cid:202), akceptowa(cid:202) oferty i zoba- czy(cid:202), co z tego wyjdzie. Zawsze te(cid:285) awaryjnie mo(cid:285)esz mie(cid:202) opcj(cid:218): „Bardzo mi pomog(cid:239)a(cid:258)/pomog(cid:239)e(cid:258)” i grzecznie podzi(cid:218)kowa(cid:202) za rozmow(cid:218). Celem jest zdobycie do kolekcji imion z dan(cid:200) liter(cid:200) i dobra zabawa. Reszta, czyli poznanie nowych osób, nowe wydarzenia oraz rozmowy, jak to w grach Impro bywa, wyjdzie w trakcie przestrzegania regu(cid:239) gry. Od Artura Keith Johnstone, buduj(cid:200)c narz(cid:218)dzia improwizacji, wyszed(cid:239) od pro- stego za(cid:239)o(cid:285)enia. Skoro system szkolny (zw(cid:239)aszcza w Wielkiej Brytanii w latach 40. ubieg(cid:239)ego wieku) sprzyja(cid:239) zabijaniu spontaniczno(cid:258)ci u uczniów, to aby uzyska(cid:202) spontaniczno(cid:258)(cid:202), nale(cid:285)y odwróci(cid:202) zalece- nia belfrów. Szko(cid:239)a promowa(cid:239)a oryginalno(cid:258)(cid:202), wi(cid:218)c nale(cid:285)y by(cid:202) nud- nym. Szko(cid:239)a promowa(cid:239)a dobre wyniki, wi(cid:218)c nale(cid:285)y by(cid:202) przeci(cid:218)tnym. Szko(cid:239)a promowa(cid:239)a dobre odpowiedzi, wi(cid:218)c nale(cid:285)y skupi(cid:202) si(cid:218) na ro- bieniu b(cid:239)(cid:218)dów. A gdyby odnie(cid:258)(cid:202) te rozwi(cid:200)zania do wspó(cid:239)czesnej szko(cid:239)y? Czy zdo(cid:239)a(cid:239)- by(cid:258) jako(cid:258) rozwin(cid:200)(cid:202) swoj(cid:200) spontaniczno(cid:258)(cid:202) w tym zakresie? 54 Kup książkęPoleć książkę S P O N T A N I C Z N O (cid:165) (cid:109) (cid:109)wiczenie Antyszko(cid:239)a 1. Wypisz wszystkie regu(cid:239)y, których nauczy(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) w szkole, wszystkie zasady zachowania, które tam obowi(cid:200)zywa(cid:239)y. 2. Odwró(cid:202) je. Je(cid:258)li w szkole nie nale(cid:285)a(cid:239)o robi(cid:202) min, nowa zasada brzmi: „Rób miny”. To Twoje antyzasady. 3. Sprawd(cid:283) — dbaj(cid:200)c o swój komfort i bezpiecze(cid:241)stwo — jak stosowanie antyzasad wp(cid:239)ynie na Twoj(cid:200) spontaniczno(cid:258)(cid:202) na co dzie(cid:241). My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e ju(cid:285) wiesz, jak by(cid:202) spontanicznym. W kolejnym rozdziale Artur zajmie si(cid:218) najwi(cid:218)kszym zagro(cid:285)eniem dla spontaniczno(cid:258)ci, czyli potrzeb(cid:200) zachowania kontroli nad sytuacj(cid:200). 55 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mogą usprawnić każdy aspekt Twojego życia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: