Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00459 007431 15923451 na godz. na dobę w sumie
Praktyczny komentarz do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. - ebook/pdf
Praktyczny komentarz do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. - ebook/pdf
Autor: , , , , Liczba stron: 44
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3698-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych jest próbą zbudowania własnej, niezależnej oceny dokonanej modyfikacji przepisów. Próba spojrzenia przez wieloletnich praktyków, którzy na zapewnienia publiczne patrzą zarówno od strony zamawiających, jak i wykonawców. Przedstawiamy Czytelnikom informacje, co w zamówieniach publicznych pod rządami nowelizacji będzie działało lepiej, a co gorzej. Wskazujemy także, jakich rozwiązań w nowelizacji w sposób oczywisty zabrakło. Każdy zmieniony artykuł pokazany jest w stanie sprzed i po nowelizacji. Pokazane są także różnice, w zmianie prowadzenia postępowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E C Z K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH eBOOK PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY Z 29 SIERPNIA 2014 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przygotowany przez ekspertów Kancelaria powstała w 2010 roku w wyniku połączenia indywidualnych praktyk radców prawnych Piotra Czubluna i Piotra Trębickiego. Podstawowym założeniem partnerów Kancelarii było stworzenie firmy, która będzie dostarczać usługi prawne najwyższej jakości, porównywalnej do jakości usług oferowanych przez największe firmy działające na polskim rynku, ale przy bardziej i międzynarodowym Autorzy komentarzy: Piotr Trębicki Matylda Kraszewska Ewelina Kurowska Marek Sterniczuk Łukasz Gralak Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-3698-2 Symbol: 1BX 32 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczególności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyj- no-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a wydawcą lub redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych materiałach były poprawne merytorycz- nie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że wydawca ani redakcja nie świadczą żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych kon- sultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego wydawca, redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, w szczególności za skutki zastosowania lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach Publikacja zawiera aktualny stan prawny na 19 października 2014 r. Spis treści Strona | 3 • Usługi niepriorytetowe, czyli nowy art. 5a ....................................................................... 5 • Tajemnica przedsiębiorstwa, czyli nowy art. 8 ust. 3 ustawy Pzp ............................... 9 • Kolejna przesłanka wykluczenia wykonawcy, czyli art. 24 ust. 2a ustawy Pzp ......13 • Udostępnienie zasobów, czyli zmieniony art. 26 ust. 2b oraz dodanie art. 26 ust. 2e ustawy Pzp ...................................................................................................16 • Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, czyli nowy art. 29 ust. 4 pkt 4 oraz art. 36 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy Pzp .....................................................................................21 • Wzory umów, czyli nowy art. 36c ustawy Pzp ................................................................24 • Zatrzymanie wadium po nowemu, czyli zmieniony art. 46 ust. 4a ustawy Pzp .....25 • Nowe zasady dla wolnej ręki, czyli nowy art. 67 ust. 4 ustawy Pzp ...........................27 • Rażąco niska cena, czyli nowe art. 90 ust. 1 i ust. 2 oraz 190 ust. 1a i 198ea ustawy Pzp .............................................................................................................................28 • Kryteria oceny ofert, czyli zmieniony art. 91 ust. 2 oraz dodanie art. 91 ust. 2a ustawy Pzp ................................................................................................................33 • Klauzule przewidujące możliwość zmiany umowy, czyli nowy art. 142 ust. 5 ustawy Pzp .............................................................................................................................38 • Nowe obowiązki Prezesa UZP, czyli art. 154 pkt 10, pkt 16 oraz pkt 17a ustawy Pzp .............................................................................................................................40 • Możliwość negocjacji w sprawie wynagrodzenia, czyli art. 4 po nowelizacji .........41 Wstęp Strona | 4 Nowelizacja z 29 sierpnia 2014 r. do ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu- blicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.); dalej: ustawa Pzp jest kolejną już zmianą reguł rządzących udzielaniem i pozyskiwaniem zamówień publicznych w Polsce. To już ponad 40. nowelizacja ustawy Pzp od początku, a 6. zmieniająca zasady udzielania zamówień w tym roku. Medialny przekaz dotyczący nowelizacji głównie pochodzi ze strony Urzędu Zamówień Pu- blicznych (dalej: UZP). A UZP – jako autor zmian – nie może przecież twierdzić, że zmienia przepisy na gorsze. Taką ocenę nowelizacji podchwytują agencje prasowe, a za nimi media. Dopóki nie wypowie się rynek, jest to jedyna dostępna narracja. Przekazywany tutaj komentarz jest próbą zbudowania własnej, niezależnej oceny dokona- nej modyfikacji przepisów. Próbą spojrzenia przez wieloletnich praktyków, którzy na za- pewnienia publiczne patrzą zarówno od strony zamawiających, jak i wykonawców. Którzy widzą, jak ustawa działa w poszczególnych, często różniących się branżach. Dopiero takie spojrzenie pozwala na wykazanie różnic. Coś, co według autorów nowelizacji „poprawiono”, w naszej ocenie nie zawsze będzie jaką- kolwiek zmianą na lepsze, patrząc z praktycznego punktu widzenia. Staraliśmy się przedsta- wić Czytelnikom nasze oceny w szerokim spektrum. Jasno informujemy, co w zamówieniach publicznych pod rządami nowelizacji będzie działało lepiej, a co gorzej. Wskazujemy także, jakich rozwiązań w nowelizacji w sposób oczywisty zabrakło. Jak zwykle w naszym zamówieniowym życiu, jak konkretnie „pracuje” ustawa Prawo za- mówień publicznych po nowelizacji, pokażą pierwsze postępowania, decyzje zamawiają- cych, odwołania wykonawców, a przede wszystkim orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Praktyczny komentarz do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r.
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: