Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00144 010450 11038625 na godz. na dobę w sumie
Prawa Pacjenta. Między autonomia a paternalizmem - ebook/pdf
Prawa Pacjenta. Między autonomia a paternalizmem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 378
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-319-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem to wszechstronna monografia, której podstawowym celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy polskie prawo, a zwłaszcza przepisy określające prawa pacjenta, chronią w należyty sposób autonomię tego ostatniego. Rozważania przeprowadzone w niniejszej książce mają także ukazać konstytucyjne podstawy praw pacjenta oraz wykazać, poprzez zaprezentowanie dorobku wspólnoty międzynarodowej, iż prawa pacjenta są immanentną częścią praw człowieka.
Autor publikacji omawia poszczególne prawa pacjenta m.in.:

Podejmując temat praw pacjenta, autor odnosi się zarówno do sytuacji pacjenta, który w sposób autonomiczny decyduje o swoim losie jak i pacjenta, który z różnych przyczyn (np. wiek, ubezwłasnowolnienie, brak świadomości, uzależnienie od substancji psychoaktywnych) nie jest w stanie samodzielnie i świadomie podejmować decyzji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE JÊDRZEJ BUJNY · PRAWA PACJENTA MIÊDZY AUTONOMI¥ A PATRNALIZMEM Polecamy nasze publikacje z tej serii: Radosław Flejszar PRZEDSIĘBIORCA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZPOZNAWCZYM Mateusz Plich DOBRA WIARA W KONWENCJI O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW Łukasz Węgrzynowski NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE JAKO ŚRODEK OCHRONY SŁABSZEJ STRONY UMOWY OBLIGACYJNEJ Anna Stępień PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK HANDLOWYCH Cezary Woźniak UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Tomasz Szanciło FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE Katarzyna Anna Dadańska DZIAŁANIE OSOBY PRAWNEJ Małgorzata Bednarek, Przemysław Drapała, Ewa Łętowska UMOWY ODNOSZĄCE SIĘ DO OSÓB TRZECICH Piotr Machnikowski SWOBODA UMÓW WEDŁUG ART. 3531 KC www.sklep.beck.pl PRAWA PACJENTA MIÊDZY AUTONOMI¥ A PATERNALIZMEM JÊDRZEJ BUJNY Redakcja: Aneta Flisek ã Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Kolonel Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 83-7483-319-X ISBN 978-83-7483-319-6 Spis treści Wykaz skrótów............................................................................................................ IX Bibliografia................................................................................................................... X Wprowadzenie............................................................................................................ 1 Rozdział 1. Pojęcie pacjenta i inne podstawowe pojęcia..................... 9 §.1..Definicja.pojęcia.„pacjent”........................................................................... . 9 §.2..Pojęcia.autonomii.i.paternalizmu.............................................................. 17 . . §.3..Typowe.i.szczególne.sytuacje.prawne..................................................... 22 §.4..Konstrukcja.praw.pacjenta.......................................................................... 24 . . §.5..Wnioski............................................................................................................... 30 Rozdział 2. Relacja pomiędzy prawami pacjenta a prawami . . . . . . . . . . . . . . . . . . człowieka................................................................................................................. 33 §.1..Definicja.praw.człowieka............................................................................. 33 §.2..Zdrowie.a.prawa.człowieka......................................................................... 34 §.3..Związek.między.prawami.człowieka.a.prawami.pacjenta................ 36 §.4..Prawo.do.ochrony.zdrowia.jako.prawo.człowieka.............................. 39 §.5..Międzynarodowe.źródła.praw.pacjenta.................................................. 41 .....I.... Uwagi.ogólne........................................................................................ 41 . ....II... Prawa.pacjenta.w.uniwersalnych.dokumentach.. . . . ...III... Prawa.pacjenta.w.regionalnych.dokumentach.. . . . . . . . . . ...Zdrowia............................................................................................. 79 . . ...I... Prawa.pacjenta.w.ustawodawstwie.państw.europejskich.... 81 . ........ Prawa.pacjenta.w.dokumentach.międzynarodowych.. . . . zrzeszeń.lekarskich............................................................................. 83 . §.6..Wnioski............................................................................................................... 86 . międzynarodowych............................................................................ 44 . narodowych.......................................................................................... 52 . 1.. Rada.Europy..................................................................................... 52 . 2.. Unia.Europejska............................................................................. 66 . 3.. Europejskie.Regionalne.Biuro.Światowej.Organizacji.. . . Rozdział 3. Konstytucyjne podstawy praw pacjenta............................. 87 §.1..Uwagi.ogólne.................................................................................................... 87 . §.2..Prawo.do.godności......................................................................................... 90 . §.3..Prawo.do.ochrony.zdrowia.......................................................................... 92 . . §.4..Prawo.do.prywatności.................................................................................. 95  Spis treści . . . §.5..Prawo.do.ochrony.życia................................................................................ 101 §.6..Inne.prawa........................................................................................................ 102 §.7..Wnioski............................................................................................................... 106 Rozdział 4. Prawa pacjenta w typowych sytuacjach prawnych....... 109 §.1..Prawo.do.świadczeń.zdrowotnych........................................................... 109 . . . ......I... Uwagi.ogólne........................................................................................ 109 ....II... Jakość.świadczeń.zdrowotnych...................................................... 110 . . ...III... Zasady.udzielania.świadczeń.opieki.zdrowotnej..................... 116 . . ...I... Zakres.świadczeń.opieki.zdrowotnej........................................... 118 . . ........ Listy.oczekujących.............................................................................. 124 . . . . ...I... Prawo.do.świadczeń.w.stanach.nagłych..................................... 128 ..II... Odstąpienie.od.leczenia.................................................................... 130 . . . . III... Klauzula.sumienia............................................................................... 132 §.2..Prawo.wyboru.................................................................................................. 134 . . §.3..Prawo.do.informacji....................................................................................... 137 ......I... Uwagi.ogólne........................................................................................ 137 . . ....II... Zakres.informacji................................................................................ 139 . . ...III... Sposób.udzielenia.informacji.......................................................... 143 . . ...I... Adresat.informacji............................................................................... 145 . . . . ........ Przywilej.terapeutyczny.................................................................... 146 ...I... Prawo.do.bycia.niepoinformowanym.......................................... 148 . . .II... Regulacja.prawa.do.informacji.w.wybranych.aktach.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III... Prawo.do.informacji.w.medycznych.kodeksach.. . . . §.4..Prawo.do.wyrażenia.zgody.na.udzielenie.świadczenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdrowotnego.................................................................................................... 157 ......I... Uwagi.ogólne........................................................................................ 157 ....II... Zgoda.świadoma.i.dobrowolna...................................................... 160 ...III... Moment.wyrażenia.zgody................................................................ 162 ...I... Forma.zgody.......................................................................................... 162 ........ Treść.zgody............................................................................................ 164 ...I... Wybrane.przykłady.zgody.pacjenta.na.udzielenie.. . . . . . . świadczenia.zdrowotnego................................................................ 165 . 1..Eksperyment.medyczny................................................................ 165 . 2..Przerywanie.ciąży........................................................................... 167 . 3..Badania.kliniczne............................................................................ 168 . 4..Transplantacja.................................................................................. 168 . normatywnych..................................................................................... 149 . 1..Ustawa.o.zawodach.pielęgniarki.i.położnej.......................... 149 . 2..Przerywanie.ciąży........................................................................... 149 . 3..Transplantacja.................................................................................. 150 . 4..Badania.kliniczne............................................................................ 151 . 5..Choroby.zakaźne.i.zakażenia...................................................... 153 . deontologicznych................................................................................ 155 I Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.5..Prawo.do.poszanowania.godności............................................................ 170 §.6..Prawo.do.prywatności.................................................................................. 176 .....I.. . Uwagi.ogólne........................................................................................ 176 . ....II... Prawo.do.intymności......................................................................... 179 . ...III... Tajemnica.lekarska.jako.gwarancja.przestrzegania.prawa.. . . . . do.prywatności.................................................................................... 181 ...I... Prawo.do.ochrony.danych.medycznych...................................... 195 . . 1..Wprowadzenie................................................................................. 195 . . . 2..Zakaz.przetwarzania.danych.medycznych............................. 198 . . . 3..Uprawnienia.informacyjne......................................................... 202 . . . 4..Uprawnienia.korekcyjne.............................................................. 204 . . . . . 5..Prawo.kontroli.przetwarzania.danych.................................... 206 . 6..Obowiązki.administratora.danych............................................ 207 . . . 7..Ochrona.danych.medycznych.w.świetle.ustawy.. . . . . o.świadczeniach.opieki.zdrowotnej.finansowanych.. . . . . . . ze.środków.publicznych............................................................... 209 . ........ Prawo.dostępu.do.dokumentacji.medycznej............................ 210 §.7..Prawo.do.umierania.w.spokoju.i.godności............................................ 218 §.8..Prawo.do.opieki.duszpasterskiej............................................................... 225 §.9..Pozostałe.prawa.pacjenta............................................................................. 229 §.10..Wnioski............................................................................................................ 233 Rozdział 5. Prawa pacjenta w szczególnych sytuacjach prawnych................................................................................................................. 237 §.1..Zgoda.substytucyjna.i.kumulatywna........................................................ 237 . . . ......I... Uwagi.ogólne........................................................................................ 237 ....II... Zgoda.substytucyjna........................................................................... 239 . . ...III... Zgoda.kumulatywna........................................................................... 241 . . ...I... Kolizja.woli............................................................................................ 242 . . . . ........ Wybrane.przypadki.zgody.substytucyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . §.2..Udzielanie.świadczeń.zdrowotnych.w.sytuacji.braku.zgody.. . . . pacjenta.............................................................................................................. 248 §.3..Ochrona.zdrowia.psychicznego................................................................. 253 . . . .....I.. . Uwagi.ogólne........................................................................................ 253 ....II... Przymus.bezpośredni........................................................................ 255 . . ...III... Badanie.przymusowe......................................................................... 259 . . ...I... Przymusowa.hospitalizacja.............................................................. 260 . . ........ Przymusowe.przyjęcie.do.domu.pomocy.społecznej............. 266 . . . . ...I... Kontrola.zakładu.................................................................................. 267 . i.kumulatywnej.................................................................................... 243 . 1..Eksperyment.medyczny................................................................ 243 . 2..Transplantacja.................................................................................. 246 . 3..Badania.kliniczne............................................................................ 247 . 4..Przerywanie.ciąży........................................................................... 248 II Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.4..Choroby.zakaźne.i.zakażenia....................................................................... 270 . ......I... Uwagi.ogólne........................................................................................ 270 ....II... Badanie.obowiązkowe....................................................................... 272 . ...III... Osoby.przyjeżdżające.do.Polski...................................................... 273 . ...I... Żołnierze.zawodowi........................................................................... 273 . ........ Cudzoziemcy......................................................................................... 274 . . ...I... Szczepienia.ochronne........................................................................ 276 .II... Hospitalizacja,.izolacja,.kwarantanna........................................... 282 . III... Przymus.leczenia................................................................................. 284 . ...IX... Nadzór.epidemiologiczny................................................................ 285 . ....X... Udzielanie.wyjaśnień......................................................................... 287 . . ...XI... Działania.zapobiegawcze.................................................................. 287 . .XII... Zadania.Państwowej.Inspekcji.Sanitarnej................................... 291 §.5..Przeciwdziałanie.narkomanii...................................................................... 294 ......I... Uwagi.ogólne........................................................................................ 294 . . ....II... Postępowanie.z.osobami.uzależnionymi.................................... 294 §.6..Przeciwdziałanie.alkoholizmowi............................................................... 299 §.7..Badanie.na.zawartość.alkoholu.i.badanie.na.obecność.środka.. . działającego.podobnie.do.alkoholu.......................................................... 307 §.8..Badanie.oskarżonego.i.osoby.podejrzanej............................................. 310 §.9..Status.skazanego.............................................................................................. 314 §.10..Środki.zabezpieczające............................................................................... 317 §.11..Obowiązkowe.badanie.poborowych...................................................... 320 §.12..Obowiązkowe.badania.pracowników................................................... 323 §.13..Wnioski............................................................................................................ 325 Indeks rzeczowy........................................................................................................ 333 III Wykaz skrótów AlkU.......................................... .ustawa.z.26.10.1982.r..o.wychowaniu.w.trzeźwości. i.przeciwdziałaniu. alkoholizmowi. (tekst. jedn.. Dz.U..z.2002.r.,.Nr.147,.poz..1231.ze.zm.) Biul..RPO................................ Biuletyn.Rzecznika.Praw.Obywatelskich CDBI......................................... .The.Steering.Committee.on.Bioethics;.Komitet. Kierowniczy.do.spraw.Bioetyki .ustawa.z.6.9.2001.r..o.chorobach.zakaźnych.i.za- każeniach.(Dz.U..Nr.126,.poz..1384.ze.zm.) ChorZakU............................... cyt............................................. cytowany.(-a,.-e) CzPKiNP................................. Czasopismo.Prawa.Karnego.i.Nauk.Penalnych DokMedR................................ .rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.8.2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej pro- wadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U. Nr 88, poz. 966 ze zm.) Dz.U.......................................... Dziennik.Ustaw Dz.U..C..................................... Dz.U..L..................................... EFTA......................................... .Dziennik.Urzędowy.Unii.Europejskiej.(seria.in- formacje.i.ogłoszenia) .Dziennik.Urzędowy.Unii.Europejskiej.(seria.legis- lacja) .European. Free. Trade. Association,. Europejskie. Porozumienie.o.Wolnym.Handlu ETPCz....................................... Europejski.Trybunał.Praw.Człowieka ETS............................................ Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości GL.............................................. Gazeta.Lekarska GSP........................................... Gdańskie.Studia.Prawnicze GHz........................................... gigaherc Hz.............................................. herc IzbLekU................................... Jour..MHL................................ KC............................................. .ustawa.z.17.5.1989.r..o.izbach.lekarskich.(Dz.U.. Nr.30,.poz..158.ze.zm.) Journal.of.Mental.Health.Law .ustawa. z.23.4.1964. r.. –. Kodeks. cywilny. (Dz.U.. Nr.16,.poz..93.ze.zm.) KEL........................................... Kodeks.Etyki.Lekarskiej KEPiP....................................... .Kodeks. Etyki. Zawodowej. Polskiej. Pielęgniarki. i.Położnej IX Wykaz skrótów KK............................................. KKW......................................... Konstytucja.RP..................... KP.............................................. KPC........................................... KPK.......................................... .ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,. poz..553.ze.zm.) .ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.wykonawczy. (Dz.U..Nr.90,.poz..557.ze.zm.) .Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r... (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.sprost.) .ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(tekst.jedn.. Dz.U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.) .ustawa. z.17.11.1964. r.. –. Kodeks. postępowania. cywilnego.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) .ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.kar- nego.(Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.) KPP........................................... Kwartalnik.Prawa.Prywatnego KRO.......................................... KW............................................ .ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opie- kuńczy.(Dz.U..Nr.9,.poz..59.ze.zm.) .ustawa.z.20.5.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń.(Dz.U.. Nr.12,.poz..114.ze.zm.) litera KZS........................................... Krakowskie.Zeszyty.Sądowe lit............................................... Med..Prakt.............................. Medycyna.Praktyczna:.Kurier.Elektroniczny MEN.......................................... Minister.Edukacji.Narodowej MLR.......................................... Medical.Law.Review MON......................................... Minister.Obrony.Narodowej MoP........................................... Monitor.Prawniczy MOP.......................................... Międzynarodowa.Organizacja.Pracy MPiPS....................................... Minister.Pracy.i.Polityki.Socjalnej MS.............................................. Minister.Sprawiedliwości MSWiA..................................... Minister.Spraw.Wewnętrznych.i.Administracji MTiGM..................................... Minister.Transportu.i.Gospodarki.Morskiej MZ............................................. Minister.Zdrowia MZiOS...................................... Minister.Zdrowia.i.Opieki.Społecznej n................................................. następny.(-a,.-e) NarkU....................................... .ustawa.z.27.7.2005.r..o.przeciwdziałaniu.narko- manii.(Dz.U..Nr.179,.poz..1485.ze.zm.) .ustawa.z.24.4.1997.r..o.przeciwdziałaniu.narko- manii.(tekst.jedn..Dz.U..z.2003.r..Nr.24,.poz..198. ze.zm.) NarkU.(1997)........................ NFZ........................................... Narodowy.Fundusz.Zdrowia niepubl.................................... niepublikowany Nr.............................................. numer NSA........................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny ObrRPU................................... .ustawa.z.21.11.1967.r..o.powszechnym.obowiązku. obrony.Rzeczypospolitej.Polskiej.(tekst.jedn..Dz.U.. z.2004.r..Nr.241,.poz..2416.ze.zm.) X Wykaz skrótów OchrDanOsobU................... ONSA........................................ .ustawa.z.29.8.1997.r..o.ochronie.danych.osobowych. (tekst.jedn..Dz.U..z.2002.r..Nr.101,.poz..926.ze.zm.) .Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyj- nego OP............................................. Ordo.Preadicatorum OpZdrowU............................. .ustawa.z.27.8.2004.r..o.świadczeniach.opieki.zdro- wotnej.finansowanych.ze.środków.publicznych. (Dz.U..Nr.210,.poz..2135.ze.zm.) orz............................................. orzeczenie OSA........................................... Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych OSNC....................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.–.Izba.Cywilna. OSNKW................................... .Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.–.Izba.Karna.. i.Izba.Wojskowa .Orzecznictwo. Sądu. Najwyższego. –. Izba. Pracy,. Ubezpieczeń.Społecznych.i.Spraw.Publicznych. OSNP........................................ OSP........................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA.................................... .Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.Komisji.Arbitra- żowych OSS............................................ Orzecznictwo.w.Sprawach.Samorządowych OTK.......................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego Pal.............................................. Palestra PielęgU.................................... .ustawa.z.5.7.1996.r..o.zawodach.pielęgniarki.i.po- łożnej.(tekst.jedn..Dz.U..z.2001.r..Nr.57,.poz..602. ze.zm.) PiM............................................ Prawo.i.Medycyna PiP............................................. Państwo.i.Prawo PISU.......................................... .ustawa.z.14.3.1985.r..o.Państwowej.Inspekcji.Sani- tarnej.(tekst.jedn..Dz.U..z.1998.r..Nr.90,.poz..575. ze.zm.,.tekst.jedn..Dz.U..2006.r..Nr.122,.poz..851. ze.zm.) PiZS........................................... Praca.i.Zabezpieczenie.Społeczne pkt............................................. punkt PomSpołU............................... .ustawa.z.12.3.2004.r..o.pomocy.społecznej.(Dz.U.. Nr.64,.poz..593.ze.zm.) post........................................... postanowienie PostEgzU................................. .ustawa. z.17.6.1966. r.. o.postępowaniu. egzeku- cyjnym.w.administracji.(tekst.jedn..Dz.U..z.2005.r.. Nr.229,.poz..1954.ze.zm.) poz............................................ pozycja PPiA.......................................... Przegląd.Prawa.i.Administracji PrFarmac................................. PrDrog..................................... .ustawa.z.6.9.2001.r..–.Prawo.farmaceutyczne.(tekst. jedn..Dz.U..z.2004.r..Nr.53,.poz..533.ze.zm.) .ustawa.z.20.6.1997.r..–.Prawo.o.ruchu.drogowym. (Dz.U..z.2005.r..Nr.108,.poz..908.ze.zm.) XI Wykaz skrótów Prok..i.Pr................................. Prokuratura.i.Prawo Prz..Sąd.................................... Przegląd.Sądowy Prz..Sejm................................. Przegląd.Sejmowy pt............................................... pod.tytułem PUG.......................................... Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego PUSiG....................................... .Przegląd.Ubezpieczeń.Społecznych.i.Gospodar- czych .Przegląd.Ubezpieczeń.Społecznych.i.Zdrowotnych rok redakcja PUSiZ........................................ r.................................................. red............................................. Rej............................................. Rejent RM............................................. Rada.Ministrów rozp.......................................... rozporządzenie RPEiS........................................ Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny R..Pr.......................................... Radca.Prawny Rzeczp..................................... Rzeczpospolita s.................................................. SA.............................................. SC.............................................. SDB........................................... SKO........................................... SN.............................................. SP............................................... SPE............................................ tekst.jedn................................ TK............................................. Trybunał.Konstytucyjny TransplantU........................... strona Sąd.Administracyjny Studia.Cywilistyczne Salesiani.di.Don.Bosco Samorządowe.Kolegium.Odwoławcze Sąd.Najwyższy Studia.Prawnicze Studia.Prawno-Ekonomiczne tekst.jednolity TransplantU.(1995)............. TWE.......................................... .ustawa.z.1.7.2005.r..o.pobieraniu,.przechowywaniu. i.przeszczepianiu. komórek,. tkanek. i.narządów. (Dz.U..Nr.169,.poz..1411) ustawa z 26.10.1995 r. o pobieraniu i przeszcze- pianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 138, poz. 682 ze zm.) .Treaty.establishing.the.European.Community,.Of- ficial.Journal.of.the.European.Communities.C.325,. 24.12.2002,.p..0033–0184;.Traktat.ustanawiający. Wspólnotę.Europejską.z.25.3.1957.r. uchw......................................... uchwała UE.............................................. Unia.Europejska vol............................................. volumin WHO........................................ WMA......................................... .World.Health.Organization,.Światowa.Organizacja. Zdrowia .World.Medical.Association,.Światowe.Towarzystwo. Medyczne WSA.......................................... Wojewódzki.Sąd.Administracyjny wyr............................................ wyrok XII ZawLekU................................. ze.sprost.................................. ze.zm........................................ ZiZ............................................. Zdrowie.i.Zarządzanie ZdrPsychU.............................. ZOZU....................................... Wykaz skrótów .ustawa.z.5.12.1996.r..o.zawodach.lekarza.i.lekarza. dentysty. (tekst. jedn.. Dz.U.. z.2005. r.. Nr.226,. poz..1943.ze.zm.) ze.sprostowaniem ze.zmianami .ustawa.z.19.8.1994.r..o.ochronie.zdrowia.psychicz- nego.(Dz.U..Nr.111,.poz..535.ze.zm.) .ustawa. z.30.8.1991. r.. o.zakładach. opieki. zdro- wotnej.(Dz.U..Nr.91,.poz..408.ze.zm.) XIII Bibliografia Adamiak B.,.Glosa.do.wyroku.NSA.z.dnia.28.października.1992.r..SA/Wr. 841/92,.OSP.1994,.Nr.9,.poz..163. Adamiak B.,.Glosa.do.wyroku.NSA.z.dnia.19.maja.2003.r.,.OSA.1/03,.OSA. 2003,.Nr.11,.poz..136. Adamiak B.,.Borkowski J.,.Kodeks.postępowania.administracyjnego..Komen- tarz,.Warszawa.2000. Ali V.,.Consent.Forms.as.Part.of.the.Informed.Consent.Process:.Moving.away. from.Medical.Miranda,.Hastings.Law.Journal.2002–2003,.vol..54. Annas G. J.,.The.Rights.of.Patients,.Southern.Illinois.University.Press.2004. Annas G. J.,.Law.and.Medicine:.Myths.and.Realities.in.the.Medical.School. Classroom,.American.Journal.of.Law.and.Medicine.1975,.vol..1. Badania. lekarskie. wciąż. obowiązkowe.. Rozmowa. z.dr. J.. Kopiasem,. Atest.. Ochrona.pracy.2005,.Nr.9. Balicki M.,.Prawa.pacjenta.–.wybrane.zagadnienia,.[w:].Szkoła.praw.człowieka.. Teksty.wykładów,.Helsińska.Fundacja.Praw.Człowieka.1996. Balicki M.,.Przymus.w.psychiatrii.–.regulacje.i.praktyka,.PiM.1999,.Nr.1. Barciak J.,.Prawo.do.prywatności,.[w:].Prawa.i.wolności.obywatelskie.w.Kon- stytucji.RP,.B. Banaszak,.A. Preisner.(red.),.Warszawa.2002. Barta J.,.Markiewicz R.,.Pytania.i.wątpliwości..Kiedy.stosować.OchrDan- OsobU?,.Rzeczp..z.22.1.2001.r.,.Nr.18. Barta J.,.Markiewicz R.,.Ochrona.danych.osobowych..Komentarz,.Kraków. 2002. Bartlett P.,.Sandland R.,.Mental.Health.Law..Policy.and.Practice,.Oxford.Uni- versity.Press.2003. Bartlett P.,.The.Test.of.Compulsion.in.Mental.Health.Law:.Capacity,.Therapeutic. Benefit.and.Dangerousness.as.Possible.Criteria,.MLR.2003. Bartolomei F.,.W.poszukiwaniu.„godności.ludzkiej”,.[w:].Godność.człowieka. jako.kategoria.prawa,.K. Complak.(red.),.Wrocław.2001. Banaszak B.,.Zagadnienia.podstawowe..Terminologia,.[w:].System.ochrony. praw.człowieka,.Kraków.2003. Beauchamp T. L.,.Childress J. F.,.Zasady.etyki.medycznej,.Warszawa.1996. Bélanger M.,.Codes.internationaux..Droit.internationale.de.la.santé.par.les. textes,.Paris.1989. Bellhouse J.,.Holland A. J.,.Clare I. C. H.,.Gunn M.,.Watson P.,.Capacity-Based. Mental.Health.Legislation.and.Its.Impact.on.Clinical.Practice:.1).Admission. to.Hospital,.Jour..MHL.August.2003. X Bibliografia Berg J.,.Grave.Secrets:.Legal.and.Ethical.Analysis.of.Postmortem.Confidentiality,. Connecticut.Law.Review.2001–2002,.vol..34. Berlin I.,.Cztery.eseje.o.wolności,.Warszawa.1994. Bezpośrednie.stosowanie.Konstytucji.Rzeczypospolitej.Polskiej,.K. Działocha. (red.),.Warszawa.2005. Biagi K. G.,.Moore.v..Regents.of.the.University.of.California:.Patients,.Prop- erty.Rights.,.and.Public.Policy,.Saint.Louis.University.Law.Journal.1991,. vol..35,.Nr.2. Biederman J.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.dnia.12.stycznia.2000.r.,.I.KKN.269/99,. PiP.2000,.Nr.11. Biernat S.,.Prywatyzacja.zadań.publicznych..Problematyka.prawna,.Warszawa–. –Kraków.1994. Biernat S.,.Prywatyzacja.zadań.publicznych.(Zarys.problematyki),.PiP.1993,. Nr.5. Bierzanek R.,.Some.remarks.on.„soft”.international.law,.Polish.Yearbook.of. International.Law.1988,.vol..17. Bierzanek R.,.Miękkie.prawo.międzynarodowe,.Sprawy.Międzynarodowe. 1987,.Nr.1. Biesaga T..SDB,.Eutanazja.–.śmierć.godna.czy.niegodna,.Med..Prakt..2005,. Nr.4. Biesaga T..SDB,.Podmiotowość.człowieka.chorego.i.umierającego,.Med..Prakt.. 2005,.Nr.5. Bączyk K.,.Eutanazja.i.wspomagane.samobójstwo.w.prawie.porównawczym,. PiM.1999,.Nr.4. Binette M. J.,.Patient’s.Bill.of.Rights:.Legislative.Cure-All.or.Prescription.for. Disaster?,.North.Carolina.Law.Review.2003,.vol..81,.Nr.2. Blake M.,.Physician-Assisted.Suicide:.A.Criminal.Offence.or.a.Patient’s.Right?,. MLR.1997,.vol..5. Bloch A.,.Prawo.lekarskie..Komentarz,.Kraków.1936. Błaś A.,.Administracja.publiczna.w.obliczu.globalizacji,.Z. Kegel.(red.),.PPiA. 2002,.t..L. Bonnet J. D.,.Bill.of.Rights.of.the.Dying.Patient,.Baylor.Law.Review.1975,. vol..27. Boratyńska M.,.Znieczulenie.na.życzenie.pacjenta,.PiM.2000,.Nr.8. Boratyńska M.,.Konieczniak P.,.Naruszenie.zasad.ostrożności.jako.przesłanka. odpowiedzialności.cywilnej,.karnej.i.zawodowej.lekarza,.PiM.1999,.Nr.3. Boratyńska M.,.Konieczniak P.,.Prawa.pacjenta,.Warszawa.2001. Borkowski J.,.AIDS.–.problemy.administracyjnoprawne.profilaktyki.i.zwal- czania,.[w:].Prawne.problemy.AIDS,.A. J. Szwarc.(red.),.Warszawa.1990. Borkowski J.,. Glosa. do. wyroku. Naczelnego. Sądu. Administracyjnego. z.19.1.1988.r.,.I.SA.865/87,.PiP.1990,.Nr.7. Boyd N.,.Impact.of.the.ECJ.judgements.on.national.healthcare.delivery:.Com- ment.from.the.UK,.Eurohealth.2001,.vol.7,.Nr.4. XI Bibliografia Braun J. A.,.Frolik L. A.,.Cepelewicq B. B.,.Recent.Developments.in.Medicine. and.Law,.Tort. .Insurance.Law.Journal.1999–2000,.vol..35. Brazier M.,.Patient.autonomy.and.consent.to.treatment:.the.role.of.the.law?,. Legal.Studies.1987,.vol..7. Brena S. F.,.Management.of.Pain.in.the.Terminally.Ill.Patient,.Issues.in.Law. .Medicine.1987,.vol..2,.Nr.5. Bromberger B.,.Informed.Choice.–.The.Rational.Way,.University.of.New.South. Wales.Law.Journal.1986,.vol..9. Buchała K.,.Zoll A.,.Polskie.prawo.karne,.Warszawa.1995. Buchanan A. E.,.Brock D. W.,.Deciding.for.Others:.The.Ethics.of.Surrogate. Decision.Making,.Cambridge.University.Press.1990. Bujny J.,.Administracyjnoprawne.środki.zapobiegania.i.zwalczania.HI/AIDS,. Poznań.2005. Bujny J.,.Kodeks.profesjonalnego.wykonywania.zawodu.a.kodeks.etyki.le- karskiej.–.zagadnienia.wybrane,.[w:].Profesjonalizm.w.administracji.pub- licznej,.A. Dębicka,.M. Dmochowski,.B. Kudrycka (red.),.Białystok.2004. Bujny J.,.Prawa.pacjenta.a.ustawa.o.powszechnym.ubezpieczeniu.w.Naro- dowym.Funduszu.Zdrowia,.[w:].Prawo.wobec.wyzwań.współczesności,. P. Wiliński.(red.),.Poznań.2004. Bujny J.,.Prawo.do.ochrony.zdrowia.w.dokumentach.europejskich,.[w:].Europa. w.nowych.granicach.czy.Europa.bez.granic?,.Z. Drozdowicz.(red.),.Poznań. 2004. Bujny J.,.Tajemnica.lekarska.jako.gwarancja.prawa.pacjenta.do.prywatności,. [w:].Prawo.i.administracja,.R. Budzinowski.(red.),.t..III,.Piła.2004. Bujny J.,.Warunki.przeprowadzania.eksperymentu.medycznego.w.świetle. ustawy.o.zawodzie.lekarza,.[w:].Jednostka,.państwo,.administracja.–.nowy. wymiar,.E. Ura.(red.),.Rzeszów.2004. Bujny J.,.Zakaz.przetwarzania.danych.medycznych.w.świetle.rozwiązań.euro- pejskich.i.polskich,.[w:].Europeizacja.polskiego.prawa.administracyjnego,. Z. Janku,.Z. Leoński,.M. Szewczyk,.M. Waligórski,.K. Wojtczak (red.),.Ko- lonia.Limited.2005. Byk Ch.,.Prawo.do.zdrowia.jako.prawo.konstytucyjne,.PiP.2000,.Nr.9. Caldwell M. E.,.The.Intersections.of.Medicine.and.Law:.Bases.for.Future.Col- laboration,.Ohio.State.Law.Journal.1970,.vol..31. Carey S. C.,.A.Constitutional.Right.to.Health.Care:.An.Unlikely.Development,. Catholic.University.Law.Review.1973–1974,.vol..23. Cassel Ch.,.The.Right.to.Health.Care,.the.Social.Contract,.and.Health.Reform.in. the.United.States,.Saint.Louis.University.Law.Journal.1994–1995,.vol..39. Cerminara K. L.,.The.Intersection.of.Law.and.Medicine,.St..Thomas.Law.Review. 2001–2002,.vol..14. Challener Jr. W. A.,.The.Doctor-Patient.Relationship.and.the.Right.to.Privacy,. University.of.Pittsburgh.Law.Review.1949–1950,.vol..11. Chinkin C. M.,.The.Challenge.of.Soft.Law:.Development.and.Change.in.Interna- tional.Law,.International.and.Comparative.Law.Quarterly.1989,.vol..38. XII Bibliografia Chmaj M.,.Równość.wobec.prawa.i.zakaz.dyskryminacji,.[w:].Konstytucyjne. wolności.i.prawa.w.Polsce..Zasady.ogólne,.M. Chmaj.(red.),.t..I,.Kraków. 2002. Chmaj M.,.Pojęcie.i.geneza.wolności.i.praw.człowieka,.[w:].Konstytucyjne. wolności.i.prawa.w.Polsce..Zasady.ogólne,.M. Chmaj (red.),.t..I,.Kraków. 2002. Chmielewska U.,.Ciołkowski S.,.Wiwatowski T.,.Praktyka.leczenia.Świadków. Jehowy. bez. krwi. –. aspekty. medyczne,. prawne. i.etyczne,. PiM. 2003,. Nr.13. Christman J.,.Autonomy.in.Moral.and.Political.Philosophy,.[w:].The.Stanford. Encyclopedia.of.Philosophy.(Fall.2003.Edition).2003, E. N. Zalta.(red.). Citizens.Rights.and.New.Technologies:.A.European.Challenge..Report.of.the. European.Group.on.Ethics.in.Science.and.New.Technologies.on.the.Charter. on.Fundamental.Rights.related.to.technological.innovation.as.requested.by. President.Prodi.on.February.3,.2000..Brussels,.May.23,.2000. Commission.Working.Paper,.Coordinated.and.integrated.approach.to.combat. HI/AIDS.withing.the.European.Union.and.in.its.neighbourhood,.Commis- sion.of.The.European.Communities,.C(2004)3414,.Brussels.8.9.2004. Confidentiality.and.Its.Limits:.Ethical.Guidelines.for.Maternal/Pediatric.HI. Infection,.Creighton.Law.Review.1991–1992,.vol..25. Coulter A.,.Paternalism.or.partnership?,.British.Medical.Journal.z.18.9.1999.r.,.. vol..319. Cystek T.,.Korózs Ł.,.Funkcjonowanie.ustawy.o.ochronie.zdrowia.psychicznego,. MoP.1997,.Nr.3. Czapliński W.,.Zarys.prawa.europejskiego,.Helsińska.Fundacja.Praw.Człowieka,. Warszawa.2001. Dąbrowski S.,.Pietrzykowski J.,.Ustawa.o.ochronie.zdrowia.psychicznego. –.komentarz,.Warszawa.1997. Deklaracja.o.eutanazji.Iura et bona,.Kongregacja.Nauki.Wiary,.Rzym,.5.5.1980.r.,. http://ekai.pl/bib.php/dokumenty/iura_et_bona/iura_et_bona.html. Delgado R.,. Leskovac H.,. Informed. Consent. in. Human. Experimentation:. Bridging.the.Gap.between.Ethical.Thought.and.Current.Practice,.UCLA. Law.Review.1986–1987. Dercz M.,.Izdebski H.,.Organizacja.ochrony.zdrowia.w.Rzeczypospolitej.Polskiej. w.świetle.obowiązującego.ustawodawstwa,.Warszawa–Poznań.2001. Drozd A.,.Ustawa.o.ochronie.danych.osobowych,.Warszawa.2005. Dukiet-Nagórska T.,.Lekarski.obowiązek.współdziałania.z.organami.ścigania. a.tajemnica.lekarska,.PiM.2002,.Nr.12. Dukiet-Nagórska T.,.Prawnokarne.konsekwencje.niepodjęcia.interwencji.le- karskiej.lub.udzielenia.świadczenia.zdrowotnego.w.sposób.niewłaściwy.na. skutek.niedostatku.środków.finansowych.w.publicznym.zakładzie.opieki. zdrowotnej,.PiM.2000,.Nr.6–7. Dukiet-Nagórska T.,.Reguły.ostrożności.postępowania.(standardy.postępo- wania).w.publicznych.zakładach.opieki.zdrowotnej),.PiM.2004,.Nr.16. XIII Bibliografia Dukiet-Nagórska T.,.Stan.wyższej.konieczności.w.działalności.lekarskiej,.PiM. 2005,.Nr.19. Dukiet-Nagórska T.,.Świadoma.zgoda.pacjenta.w.ustawodawstwie.polskim,. PiM.2000,.Nr.627. Dukiet-Nagórska T.,.Uwagi.na.temat.Ustawy.z.dnia.6.września.2001.r..o.choro- bach.zakaźnych.i.zakażeniach.(Dz.U..Nr.126,.poz..1384),.PiM.2001,.Nr.11. Dukiet-Nagórska T.,.Uwagi.o.pobieraniu.krwi.dla.ustalenia.poziomu.zawartości. alkoholu.w.organizmie.osoby.podejrzanej,.która.nie.wyraża.na.to.zgody,. PiM.2003,.Nr.13. Duniewska Z.,.Obywatel.wobec.przepisów.prawa.administracyjnego,.[w:]. Prawo..Administracja..Obywatele,.Białystok.1997. Duniewska Z.,.Tożsamość.człowieka.w.dobie.globalizacji.(zarys.problematyki),. [w:].Europeizacja.polskiego.prawa.administracyjnego,.Z. Janku,.Z. Leoński,. M. Szewczyk,.M. Waligórski,.K. Wojtczak (red.),.Kolonia.Limited.2005. Dyka I.,.Zasady.przyznawania.i.ustalania.wysokości.zadośćuczynienia.pienięż- nego.w.razie.naruszenia.dobra.osobistego,.KPP.2001,.z..3. Dworkin G.,. Paternalism,. [w:]. The. Stanford. Encyclopedia. of. Philosophy. (Winter.Edition.2002),.E. N. Zalt.(red.),.http://plato.stanford.edu/archives/ win2002/entries/paternalism/. Dworkin G.,.Kennedy I.,.Human.Tissue:.Rights.in.the.Body.and.Its.Parts,.MLR. 1993,.vol..1. Dworkin R. B.,.Getting.What.We.Should.from.Doctors:.Rethinking.Patient. Autonomy.and.the.Doctor-Patient.Relationship,.Health.Matrix:.Journal.of. Law-Medicine.2003,.vol..13. Dzienis P.,.Zasady.prawa.medycznego,.SP.2000,.Nr.3–4. Dzienis P.,.Zgoda.pacjenta.jako.warunek.legalności.leczenia,.Prz..Sąd..2001,. Nr.11–12. Dziubina D.,.Prawny.charakter.zgody.pacjenta.na.zabieg.leczniczy.w.świetle. art..192.Kodeksu.karnego,.CzPKiNP.2000,.Nr.2. Eldergill A.,.Is.Anyone.Safe?.Civil.Compulsion.under.the.Draft.Mental.Health. Bill,.Northumbria.Law.Press,.January.2003. Elwyn G.,.Edwards A.,.Gwyn R.,.Grol R.,.Towards.a.feasible.model.for.shared. decision.making:.focus.group.study.with.general.practice.registrars,.British. Medical.Journal.z.18.9.1999.r.,.vol..319. Elżanowski M.,.Zakład.państwowy.w.polskim.prawie.administracyjnym,.War- szawa.1970. Encyclopedia.of.Public.International.Law,.vol..8,.Human.Rights.and.the.Indi- vidual.in.International.Law..International.Economic.Relations,.Amsterdam– New.York–Oxford.1985. Encyklika.Evangelium.vitae.Ojca.Świętego.Jana.Pawła.II.do.biskupów,.do. kapłanów. i.diakonów,. do. zakonników. i.zakonnic,. do. katolików. świe- ckich.oraz.do.wszystkich.ludzi.dobrej.woli.o.wartości.i.nienaruszalności. życia.ludzkiego,.[w:].Encykliki.Ojca.Świętego.Jana.Pawła.II,.t..II,.Kraków. 1996. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawa Pacjenta. Między autonomia a paternalizmem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: