Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00212 003309 18663127 na godz. na dobę w sumie
Prawa autorskie i licencje w IT - ebook/pdf
Prawa autorskie i licencje w IT - ebook/pdf
Autor: , , , , , , Liczba stron: 44
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2922-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tworząc zarobkowo oprogramowanie, warto kierować się jasną wizją sposobu rozliczania jego sprzedaży. Oznacza to konieczność wybrania spośród wielu różnych modeli licencjonowania. E-book podpowiada, który sposób będzie najbardziej opłacalny w danej sytuacji i dlaczego. Zawiera również cenne informacje z zakresu licencjonowania oprogramowania oraz praw autorskich. Twórca oprogramowania dowie się, czy można wykorzystywać kod źródłowych w komercyjnych produktach, jakie prawa autorskie przysługują do aplikacji tworzonych w ramach etatu oraz czy jest legalna sprzedaż używanego oprogramowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawa autorskie i licencje w IT Prawa autorskie i licencje w IT 1 R A P O R T Y Za używanie nielegalnego oprogramowania grozi zajęcie nośników danych, komputerów lub serwerów Sprzedaż używanego oprogramowania jest dozwolona, jeśli zostało ono zakupione na czas nieokreślony Wirusowa licencja, czyli otwarty kod źródłowy w komercyjnych produktach Licencji GNU GPL3 nie można wypowiedzieć, ale można na niej zarabiać Zabezpieczanie interesów dewelopera – przeniesienie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji Program komputerowy można opatentować pod warunkiem, że wchodzi w interakcje ze sprzętem Standardowa umowa o pracę automatycznie przenosi na pracodawcę majątkowe prawa do utworu Klauzule CPU są dopuszczalne, jeśli nie faworyzują nadmiernie jednej ze strony umowy licencyjnej Dekompilacja bez zgody autora możliwa wyłącznie w celu zapewnienia kompatybilności Maszyna wirtualna nie jest tożsama z fizycznym komputerem Opłaty za dostęp do oprogramowania jako usługi można na bieżąco wrzucać w koszty Zawarcie umowy licencyjnej na czas nieoznaczony nie jest korzystne dla użytkownika oprogramowania Pomysł na grę komputerową nie jest objęty ochroną prawną, więc nie należy go ujawniać przedwcześnie Wykorzystanie treści chronionych prawami autorskimi wymaga zgody właściciela 4 6 10 13 16 18 21 25 27 29 31 32 36 39 Prawa autorskie i licencje w IT 2 AUTORZY Krzysztof Czyżewski adwokat, Czyżewscy kancelaria adwokacka Jakub Gosz radca prawny, Kancelaria Majchrzak Brandt i Wspólnicy Sp.k. Paweł Gutowski adwokat, Czyżewscy kancelaria adwokacka Katarzyna Kaczanowska niezależny konsultant IT Szymon Karpierz radca prawny Justyna Plechowska-Łukowska prokurator Marcin Sarna radca prawny Marcin Szeliga Microsoft Most Valuable Professional Prawa autorskie i licencje w IT 3 Za używanie nielegalnego oprogramowania grozi zajęcie nośników danych, komputerów lub serwerów Częstym problemem polskich firm wciąż pozostaje wykorzystywanie – świadome lub nie – programów bez wykupionych licencji. Tymczasem cierpliwość producentów oprogramowania się kończy i coraz częściej zlecają kontrole legalności aplikacji, nawet w firmach będących ich partnerami. Przedsiębiorcy wykorzystują wiele rodzajów oprogramowania, w tym udostępnianego bez- płatnie. Najpopularniejsze licencje odpłatne można kupić wraz z unikatowym kluczem pro- duktowym lub wydzierżawić go (płacić stałą opłatę za prawo do używania programu). Nieste- ty, częste są przypadki wykorzystywania nielegal- nych wersji oprogramowania oraz przekraczania uprawnień wynikających z zakupionej licencji. Problem nielegalnego oprogramowania Najczęstszymi przypadkami niezgodnego z pra- wem użycia infrastruktury technicznej w firmach jest utrzymywanie nielegalnego oprogramowania oraz pobieranie i zapisywanie innych utworów, ta- kich jak filmy, zdjęcia czy muzyka, bez posiadania odpowiednich licencji. Oprócz wykorzystywania nielegalnego oprogramowania zdarza się używanie go w ramach większej liczby stanowisk, niż przewi- duje to licencja, a także korzystanie z niewłaściwą licencją. Z zapisów licencyjnych końcowego użyt- kownika wynika, w jakim zakresie wolno używać danego oprogramowania, na jakich komputerach może być zainstalowane, a czasem także przez kogo może być wykorzystywany dany program, np. tyl- ko przez pracowników naukowych. Należy zwró- cić szczególną uwagę na to, że licencja bezpłatnych wersji programów często ogranicza możliwość korzystania z nich, np. tylko do celów domowych, a legalne wykorzystywanie do celów komercyjnych warunkuje uiszczeniem opłaty. Odpowiedzialność w przypadku wykrycia uży- wania w firmie nielegalnego oprogramowania czy niezgodnego z prawem posiadania plików multimedialnych ponosi pracodawca. Używanie nielegalnych aplikacji w firmowych komputerach obciąża go, nawet w przypadku gdy pracownik zainstalował i korzystał z nielegalnych kopii bez Prawa autorskie i licencje w IT 4 wiedzy i zgody przełożonych. Podstawą prawną takiej wykładni jest artykuł 120 Kodeksu pracy, który stwierdza, że w przypadku gdy pracownik wyrządzi szkodę osobie trzeciej, do jej naprawie- nia jest zobowiązany wyłącznie pracodawca. Odpowiedzialność karna spada więc na właściciela, zarząd czy też dyrektora jednostki. Zarzuty można postawić także pracownikom działu IT, którzy swo- im działaniem czy zaniechaniem naruszyli prawa autorskie. O tym, kto (i w jakim zakresie) zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, decyduje możli- wość przypisania winy. Wystarczy w umowie o pra- cę lub zakresie obowiązków zapis o odpowiedzial- ności za systemy informatyczne firmy, aby również informatyk był w kręgu osób, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. instalowanych programów, Lepiej zapobiegać, niż ponosić skutki Aby zmniejszyć to ryzyko, informatyk (w poro- zumieniu z przełożonymi) powinien: ■ uniemożliwić pracownikom instalowanie pro- gramów na firmowych komputerach przez ich pracę na koncie z minimalnymi uprawnieniami, ■ regularnie przeprowadzać inwentaryzacje za- ■ wykonywać cyklicznie audyt oprogramowa- nia, obejmujący również pliki filmowe, mu- zyczne, literackie itp., ■ wdrożyć w firmie system wspomagający za- rządzanie oprogramowaniem, sprzętem kom- puterowym i ich wykorzystaniem przez pra- cowników, ■ kontrolować wyrywkowo stanowiska pracow- Wspomniany audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie, uporządkowaniu i uzupełnieniu braku- jących licencji oraz wdrożeniu procedur uspraw- ników.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: