Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 013165 17009363 na godz. na dobę w sumie
Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz - ebook/pdf
Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , Liczba stron: 1215
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8128-158-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowany Komentarz stanowi pierwsze tak kompleksowe opracowanie problematyki dotyczącej prawa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz przepisów regulujących stosunki Państwa oraz tego Kościoła. Publikacja zawiera omówienie następujących aktów prawnych:

ustawy z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. Kwestie teologiczne poruszone są jedynie w celu wyjaśnienia i interpretacji przepisów oraz przyczyn (ratio legis) regulacji.

Niniejsza praca stanowi pierwszą tak kompleksową próbę omówienia praktycznie całości prawa kościelnego, Kościoła o ustawowej regulacji prawnej. Obejmuje ona swoim zakresem zarówno przepisy ustawowe, jak i szczegółowe przepisy wewnętrzne, w tym Pragmatykę służbową Kościoła. Ze względu na obszerność zagadnień, w znacznej mierze nigdy dotąd niekomentowanych, przygotowanie obecnego wydania Komentarza trwało ponad pięć lat, angażując zarówno teoretyków jak i praktyków. W Komentarzu przedstawiono autorski punkt widzenia, korzystając jednak w miarę możliwości z istniejących poglądów doktryny i judykatury, a także doświadczeń praktyki funkcjonowania Kościoła.

Publikacja omawia m.in. strukturę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, jego organizację, działalność, sprawy majątkowe, wykonywanie władzy w Kościele itp.

Prezentowana publikacja skierowana jest do osób funkcjonujących w ramach organów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, jego członków, a także do osób spoza Kościoła, uczestniczących w obrocie prawnym z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim lub chcących lepiej poznać jego specyfikę. Będzie ona przydatna w szczególności dla notariuszy, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Ze względu na nowatorskie podejście z pewnością wzbudzi ona również zainteresowanie w kręgach akademickich, wśród studentów oraz pracowników naukowych – zwłaszcza wydziałów prawa i teologii. Bez wątpienia pozycja będzie również ciekawa dla przedstawicieli innych Kościołów, w szczególności posiadających uregulowany status prawny na podstawie ustawy partykularnej (np. Kościoły Katolicki, Prawosławny, Ewangelicko-Reformowany).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI. KOMENTARZ, wyd. 5 Robert Kędziora KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 5 Jerzy Naumann ZBIÓR ZASAD ETYKI ADWOKACKIEJ I GODNOŚCI ZAWODU. KOMENTARZ, wyd. 3 Adam Balicki, Magdalena Pyter, Jan Kokot USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY. USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ. KOMENTARZ Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA. KOMENTARZ, wyd. 3 Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik KODEKS KARNY SKARBOWY. KOMENTARZ, wyd. 3 www.ksiegarnia.beck.pl Prawo Kościoła Ewangelicko- -Augsburskiego Komentarz Redaktor Jakub Cebula Autorzy adw. Dawid Binemann-Zdanowicz r.pr. Jakub Cebula dr Michał Hucał SSR Artur Jakubanis dr Jakub Kabza dr Roman Pracki prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk Ewa Śliwka Rafał Tarnogórski WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 E. Śliwka, w: J. Cebula (red.), Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz, Warszawa 2017, art. 62 ZPW, Nb 1 Propozycja cytowania: Poszczególne części komentarza opracowali: Dawid Binemann-Zdanowicz: art. 39–45a, 47 KościółE-AU Jakub Cebula: art. 4, 6, 8, 11–12, 13, 28, 34, 37–44, 46–46a KościółE-AU; § 1, 5–16, 19, 22, 24, 26–54, 57–61, 63–65, 67–68, 71–73, 75, 78–80, 81–83 ZPW; § 2, 4, 7–55 RegPar; § 1–31 RegDiec Michał Hucał: art. 12, 14–19, 21 KościółE-AU; Deklaracja wstępna, § 4, 18, 56, 74–75, 77 ZPW; § 24 RegDiec; § 1–268 PragSłużb Artur Jakubanis: art. 12a KościółE-AU; § 20–21, 36, 75, 77 ZPW; § 42 RegPar; PrzepDysc; PrzepDysc2010 Jakub Kabza: art. 1–11, 20, 22–27, 29–33, 47–48 KościółE-AU; § 2–3, 6 ZPW Roman Pracki: art. 1, 12 KościółE-AU; Deklaracja wstępna, § 1, 17, 36–40, 42, 53, 73, 75–76 ZPW; § 42–47 RegPar; § 1, 24, 27 RegDiec; § 10–11 i 16 PragSłużb Arkadiusz Sobczyk: art. 1–3, 38 KościółE-AU; § 33–34, 39 ZPW; § 21, 43, 47, 54 RegPar Ewa Śliwka: art. 28 KościółE-AU; § 46, 55, 62, 66, 69–70 ZPW; § 54 RegPar Rafał Tarnogórski: art. 4, 34–36 KościółE-AU; § 1, 6, 15, 22–25, 42, 46, 80a ZPW; § 1–6, 8, 35 RegPar; § 1–2, 4, 7 RegDiec Wydawca: Dominika Bogusz © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk: Elpil, Siedlce e-book ISBN 978-83-8128-158-4 Spis treści VII Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słowo Biskupa Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII A. Komentarz 1. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsbur- skiego w Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasadnicze Prawo Wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Regulamin Parafialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Regulamin Diecezjalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Przepisy Dyscyplinarne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Utrzymane w mocy Przepisy Dyscyplinarne z 2010 r. w zakresie nadzoru i środków dyscyplinujących (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . 7. Pragmatyka Służbowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 183 389 539 617 767 773 B. Suplement 1. Regulamin Zwierzchnich Władz Kościoła Ewangelicko-Augs- burskiego w Rzeczpospolitej Polskiej ze zmianami do 9. Sesji XIII Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego . . . . . . . . . . . 1153 2. Porozumienie o wzajemnym dopuszczaniu wiernych do czyn- nego korzystania z praw i obowiązków wynikających z udziału w życiu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Re- formowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 3. Porozumienie między Radą Ministrów a Kościołem Ewngelicko- -Augsburskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1181 V Przedmowa Idea powstania niniejszego Komentarza zrodziła się w gronie prawni- ków i teologów krakowskich, do których dołączyły kolejne osoby współ- pracujące z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP. Było to możliwe dzięki wsparciu jakie projektowi zostało udzielone przez Zwierzchnie Władze Kościoła. Ze względu na specyfikę tematyki w pracach zespołu oprócz prawników uczestniczyli także teologowie, których komentarze pozwoliły dokonać prawidłowej wykładni przepisów prawa kościelnego, zgodnie ze spojrzeniem nauk teologicznych. Niniejsza praca stanowi pierwszą tak kompleksową próbę omówienia praktycznie całości prawa kościelnego, Kościoła o ustawowej regulacji prawnej. Obejmuje ona swoim zakresem zarówno przepisy ustawowe, jak i szczegółowe przepisy wewnętrzne, w tym Pragmatykę służbową Kościoła. Ze względu na obszerność zagadnień, w znacznej mierze nigdy dotąd niekomentowanych, przygotowanie obecnego wydania Komentarza trwało ponad pięć lat, angażując zarówno teoretyków, jak i praktyków. W Komentarzu przedstawiono autorski punkt widzenia, korzystając jednak w miarę możliwości z istniejących poglądów doktryny i judykatury, a także doświadczeń praktyki funkcjonowania Kościoła. Wydawnictwo i Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza publikacja wpisze się w przypadające w 2017 r. obchody 500-lecia Reformacji, będąc pomocą dla członków Kościoła w ich bieżącej aktywności, a także dla osób spoza Kościoła, pozwalając na lepsze zrozumienie jego funkcjonowania, w tym w szczególności dla organów administracji i wymiaru sprawiedliwości, oraz studentów wyższych uczelni. Kraków, lipiec 2017 r. Jakub Cebula VII Słowo Biskupa Kościoła Rok 2017 dla ewangelików na całym świecie jest przede wszystkim rokiem jubileuszu 500 lat Reformacji. Za początek ruchu reformacyjnego, który ogarnął prawie całą Europę przyjmuje się, ogłoszenie 95 tez przez ks. dr. Marcina Lutra. Inspiracją do tego wystąpienia stały się przemyślenia związane z lekturą Pisma Świętego i poszukiwaniem przez Lutra łaskawego Boga. Pytanie o to, co mam uczynić, aby zostać zbawionym, trafiło na niezwykle podatny grunt. Można je porównać do rzucenia zapalonej pochodni na ściółkę wysuszonego lasu. Wybuchł pożar, którego nie można było już ugasić. Mimo że początkowo dyskusja dotyczyła koncepcji teologicznych, a właściwie sprowadzała się do postulatu powrotu do pierwotnej, czystej Ewangelii, to ruch reformacyjny wpłynął na zmianę prawie wszystkich sfer życia człowieka. W miarę upływu czasu, reformatorzy w różnych krajach poruszali zagadnienia społeczne, gospodarcze, polityczne. Wypada wspomnieć niektóre z nich. Między innymi zajmowano się wzajemnymi relacjami pomiędzy Państwem a Kościołem, opowiadając się za jasnym rozdziałem tych sfer. Przywrócono podmiotowość jednostce, wychodząc z założenia, że każdy człowiek samodzielnie odpowiada przed Bogiem za swoje życie. Aby ten postulat mógł być zrealizowany, postawiono na powszechne kształcenie oraz na tłumaczenie Biblii na języki ojczyste, co miało wpływ na rozwój języków w poszczególnych krajach, także w Polsce. Ponieważ każdy człowiek jest tak samo ważny dla Zbawiciela, zrozumiano, że każdy jest przez Niego powołany. Oznacza to, że wszyscy ludzie powinni, wchodząc w dorosłe życie, zadawać sobie pytanie o to, kim mają być, a następnie swój zawód wykonywać tak, by przez to służyć Bogu. W ten sposób powstał ewangelicki etos pracy, gdzie zawód jest także powołaniem. Praca przestała być przekleństwem związanym z grzechem pierworodnym, a stała się bło- gosławieństwem, poprzez które oddaje się Bogu chwałę. Takie podejście przyczyniło się do podniesienia poziomu życia i wzbogacenia się ludzi. Wpływ na to miało również zaprzestanie wydawania dużych środków na zakup odpustów oraz danin na Kościół. Reformacja miała olbrzymi wpływ na rozwój i ukształtowanie się społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego. Fundamentalne znaczenie miało przyjęcie koncepcji IX Słowo Biskupa Kościoła powszechnego kapłaństwa, które jest realizowane poprzez realny wpływ wiernych na funkcjonowanie swojej parafii, a co za tym idzie Kościoła. W parafiach ewangelickich ogół parafian wybiera ciała kolegialne, które zarządzają lokalnym zborem, diecezją czy całym Kościołem (Synody). Wybiera również swoich duszpasterzy. Z biegiem lat wprowadzono kadencyjność zarówno Rad Parafialnych, Synodów, jak również posługi Proboszczów czy Biskupów. Można powiedzieć, że parafie ewangelickie stały się inkubatorem postaw prospołecznych i demokratycznych, które następnie były stosowane w życiu lokalnych społeczności. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest związany z nurtem reformacji luterańskiej. Należy do Światowej Federacji Luterańskiej, której jest jednym z założycieli. Obecnie liczy ok. 70 000 członków, którzy należą do 133 parafii. Kościół luterański w Polsce jest Ko- ściołem o strukturze synodalno-konsystorialnej. Najmniejszą jednostką organizacyjną jest parafia. Każdy parafianin czy parafianka ma prawo i obowiązki, może korzystać z głoszonego Słowa Bożego i przyjmować sakramenty. Kościół Ewangelicko-Augsburski uznaje dwa sakramenty: Sakrament Chrztu Świętego i Sakrament Ołtarza. Zadaniem parafian jest, zgodnie z apostolską zasadą powszechnego kapłaństwa, zapewnienie istnienia i rozwoju duchowego i materialnego parafii. Parafie posiadają osobowość prawną. Organami parafii są: Proboszcz, Rada Parafialna oraz Zgromadzenie Parafialne. Warto zwrócić uwagę, że Rada Parafialna odpo- wiada w każdym zakresie za zarządzanie parafią. Zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą parafii na poziomie parafialnym. Składa się z ogółu dorosłych parafian. Odbywa się minimum raz w roku. Zgromadzenie wybiera Proboszcza, Radę Parafialną, Komisję Rewizyjną oraz przyjmuje sprawozdania i preliminarze. Każda parafia należy do jednej z sześciu diecezji (cieszyńskiej, katowickiej, mazurskiej, pomorsko-wielkopolskiej, warszawskiej i wrocławskiej). Zadaniem diecezji jest koordynowanie i kontrola pracy parafialnej, organizowanie współpracy międzyparafialnej na płaszczyźnie religijnej i charytatywnej, oraz służba wszystkim parafiom na terenie diecezji. Władzami diecezji są: Synod Diecezjalny, Rada Diecezjalna i Biskup Diecezjalny. Zwierzchnie Władze Kościoła Ewange- licko-Augsburskiego w Polsce stanowią: Synod Kościoła, Rada Synodalna, Konsystorz, Biskup Kościoła. Synod Kościoła jest najwyższą władzą Kościoła. Konsystorz jest natomiast władzą administracyjną i organem wykonawczym Synodu. Rada Synodalna kieruje pracami Synodu. Warto w tym miejscu podkreślić znaczenie świeckich w zarządzaniu Kościołem. W Radach Parafialnych, w Synodach Diecezjalnych i Kościoła stanowią oni większość, a w Radzie Synodalnej i Konsystorzu w równej mierze są reprezentowani duchowni i świeccy. Rada Synodalna składa się z po dwóch X Słowo Biskupa Kościoła radców świeckich i duchownych oraz Prezesa, który może być duchownym lub świeckim. Na czele Konsystorza stoi Biskup Kościoła jako Prezes. Wiceprezesem jest zawsze osoba świecka. Ponadto składa się z trzech radców świeckich i trzech duchownych. Warto przypomnieć, że podstawą prawną funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce jest od 1994 r. ustawa z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 43). Zastąpiła ona dekret Prezydenta Rzeczypo- spolitej z 25.11.1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Au- gsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze zmianami uchwalonymi 4.7.1947 r. W art. 1 ust. 2 zapisano: „Kościół rządzi się w swoich sprawach wewnętrznych przepisami Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, uchwa- lanego przez Synod Kościoła”, a w art. 6: „Organizację wewnętrzną Kościoła określa Zasadnicze Prawo Wewnętrzne”. Oba zapisy wskazują na suwerenność Kościoła w stanowieniu prawa, które reguluje strukturę organizacyjną oraz ramy funkcjonowania poszczególnych jednostek w ra- mach tej struktury. Szczególną rolę w systemie prawnym Kościoła Ewangelicko-Augsbur- skiego w RP pełni Zasadnicze Prawo Wewnętrzne. Jest ono podstawowym aktem prawnym, które może być zmieniane tylko przez Synod Kościoła z zachowaniem warunku wymaganej większości 2/3 głosów przy obecno- ści co najmniej 2/3 liczby członków Synodu Kościoła. Kolejnymi aktami prawnymi są Regulamin Zwierzchnich Władz Kościoła, Regulamin Diecezjalny, Regulamin Parafialny oraz inne regu- laminy, w których opisane są szczegółowe procedury funkcjonowania poszczególnych jednostek lub wydarzeń. Do nich należą np.: Regulamin Obrad Synodu Kościoła, czy regulaminy wyborcze. Całość przepisów jest opublikowana na stronach internetowych www.bik.luteranie.pl. W niniejszym komentarzu zostały opracowane: ustawa Państwo-Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Zasadnicze Prawo Wewnętrzne, Regulamin Zwierzchnich Władz Kościoła, Regulamin Diecezjalny, Regulamin Para- fialny, ponadto Przepisy Dyscyplinarne, które stanowią odrębny dokument prawny oraz Pragmatyka Służbowa. Jest to pierwsza publikacja na polskim rynku wydawniczym, która komentuje system prawny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w tak szczegółowy sposób. Jestem przekonany, że będzie ona niezwykle ważna zarówno wśród instytucji stricte kościelnych, jak i dla pozostających z nimi w relacji podmiotów zewnętrznych. Niniejszy Komentarz wpisuje się w jedną z podstawowych zasad, jaką jest przejrzystość i transparentność działań Kościoła. Dzięki czemu wszystkie podmioty współpracujące XI Słowo Biskupa Kościoła z Kościołem będą mogły poznać nie tylko jego strukturę, ale również zasady, którymi się kieruje. Biorąc pod uwagę czynne zaangażowanie wszystkich wiernych w życie Kościoła również w jego zarządzanie, niniejszy Komentarz będzie bardzo pomocny w realizowaniu tego zadania. Pomysł napisania komentarza do Prawa Kościoła Ewangelicko-Augs- burskiego zrodził się w gronie kilku prawników i teologów, którzy w ten sposób chcieli włączyć się w obchody jubileuszu 500 lat Reformacji. Bardzo dziękuję Autorom za olbrzymi wkład pracy, jaki włożyli w jego powstanie. Świętując jubileusz oprócz koncertów, nabożeństw, wystaw, katalogów, przewodników, sympozjów, konferencji naukowych, pozycji opisujących historię Reformacji na świecie i w Polsce powstał Komentarz Prawa Kościelnego, który dopełnił całości. Dziękuję wszystkim Autorom komentarza za pracę, którą włożyli w jego powstanie a Wydawnictwu C.H.Beck za jego publikację. Ks. Jerzy Samiec Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP XII Wykaz literatury Borecki P., Janik C., Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce. Wybór aktów prawnych, Warszawa 2012 Buchała K., Zoll A. (red.), Kodeks karny – komentarz. Część ogólna, Kraków 1998 Chybalski P., w: P. Królikowski, W. Odrowąż-Sypniewski (red.), Organiza- cja i funkcje Sejmu, Warszawa 2011 Czohara A., Zieliński T.J., Ustawa o stosunku państwa do gmin wyznanio- wych żydowskich w Polsce. Komentarz, Warszawa 2012 Garlicki L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1, Warszawa 2010 Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, War- szawa 2016 2016 Góralski W., Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000 Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Art. 1–44911, Legalis Hintz M., Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny, Warszawa 2007 Hintz M., Sojka J., Kościół i urząd kościelny w dokumentach i opracowa- niach Światowej Federacji Luterańskiej, Bielsko-Biała 2014 Hucał M., Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2012 Hucał M., Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w: J. Krzynówek, J. Krzywkow- ska (red.), Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia prawne, Olsztyn 2015 Hucał M., Postępowanie dyscyplinarne w Kościele Ewangelicko-Augs- burskim w Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem środków dowodowych, w: J. Krzywkowska, R. Sztychmiller (red.), Dowodzenie w procesach kościelnych, Olsztyn 2014 Hucał M., Prawo małżeńskie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rze- czypospolitej Polskiej, w: T.J. Zieliński, M. Hucał (red.), Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2016 XIII Wykaz literatury 2007 Warszawa 2007 Jezioro J., w: U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia Prawa, Warszawa Karski K., Od Edynburga do Porto Alegre. Sto lat dążeń ekumenicznych, Karski K., Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 2003 Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, Chrzest. Eucha- rystia. Posługiwanie duchowne. Tekst „Dokumentu z Limy” (1982), tłum. W. Hryniewicz i in., w: S.J. Koza, W. Hryniewicz (red.), Chrzest. Eucharystia. Posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze, Lublin 1989, s. 15–63 Księgi wyznaniowe kościoła luterańskiego, Bielsko-Biała 1999 Kuś A., Zwolnienia celne kościelnych osób prawnych w systemie zwolnień celnych UE, Studia z Prawa Wyznaniowego 2005, t. 8 Luter M., Mały Katechizm, Duży Katechizm, Bielsko-Biała 2000 Ławnikowicz G., Pilipiec S., Nieskazitelność charakteru i nieposzlakowana opinia w prawie prawniczych samorządów zawodowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2016, vol. 63 Matwiejczuk P., Spowiedź: jej historia w świetle Ksiąg Wyznaniowych Kościoła Luterańskiego, Warszawa 2015 Mezglewski A., Jedno małżeństwo czy dwa? Rzecz o istocie małżeństwa konkordatowego, MoP 2003, Nr 18 Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011 Mezglewski A., Tunia A., Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2007 Milerski B., Urząd duchowny w teologii Marcina Lutra i księgach wyznaniowych, Rocznik Teologiczny ChAT 2004, Nr 1 Misztal H. (red.), Prawo wyznaniowe III Rzeczpospolitej, Lublin–Sandomierz, Niemirka B., Fuzja fundacji, MoP 2000, Nr 1 Nikołajew J., Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo O życiu małżeńskim, tłum. K. Toeplitz, w: M. Luter, Pisma etyczne, Pachnik K., Odpowiedzialność karna duchownego przed sądem powszech- aresztowanych, Lublin 2012 Bielsko-Biała 2009 nym, Prokurator 2011, Nr 3 Piasecki K., Prawo małżeńskie, Warszawa 2011 Pieron B., Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim, Kieleckie Studia Teologiczne 2012, Nr 11 Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2013 Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1997 1999 XIV Wykaz literatury Podzielny J., Wizja małżeństwa w świetle ewangelickiej etyki teologicznej, Opole 2011 Pracki R., Kapłaństwo w Kościołach protestanckich, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002 Rakoczy B., Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008 Rejman G. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Warszawa 1999 t. II, Legalis 2016 Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP, Komentarz do art. 87–243, Sojka J., Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, Wisła 2014 Sojka J., Ordynacja kobiet w luterańskich księgach wyznaniowych oraz pismach Marcina Lutra, http://ordynacjakobiet.pl/wp-content/uploads/ 2015/05/sojka-ordynacja-w-ksiegach-wyznaniowych-i-u-lutra.pdf, do- stęp: 18.7.2017 r. Sojka J., Postrzeganie urzędu biskupa w luteranizmie, w: J. Budniak, N. Ruman (red.), Edukacja ekumeniczna w społeczności Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku. 130. rocznica święceń biskupich Franciszka Śniegonia, Cieszyn 2015 Sojka J., Problem pierwszego dopuszczenia do Wieczerzy Pańskiej w dyskusji na forum Światowej Federacji Luterańskiej z lat 1947–2010, Studia Gdańskie 2015, Nr XXXVI Sojka J., Słowo zwiastowane w teologii Marcina Lutra i późniejszym luteranizmie, w: A. Palion (red.), Billy Graham „Ewangelizator w rozdartym świecie”. Studium ekumeniczne, Katowice 2015 Sojka J., Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody”, Warszawa 2016 Statut Światowej Federacji Luterańskiej (przyjęty przez VIII Zgromadzenie Ogólne, 1990, Kurytyba, Brazylia, ze zmianami przyjętymi przez IX Zgromadzenie Ogólne Hong-Kong i XI Zgromadzenie Ogólne 2010, Stuttgart, Niemcy, art. II, w: J. Sojka, Wieczerza Pańska jako nota ecclesiae w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej, Warszawa 2012 Tomkiewicz M., „Tajemnica spowiedzi” i „tajemnica duszpasterska” w procesie karnym, Prok. i Pr. 2012, Nr 2 Trzciński K., Zwyczaj i prawo zwyczajowe jako źródło prawa prywatnego, Rej. 1998, Nr 3(83) Uglorz M., Władza Słowa i miecza w nauczaniu ks. Marcina Lutra, w: M. Uglorz (red.), Teologia wiary, Bielsko-Biała 2007 Walencik D., Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą, Studia z Prawa Wyznaniowego 2010, t. 13 XV Wykaz literatury Walencik D., Status prawny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Studia z Prawa Wyznaniowego 2008, t. 11 Wilk A., Zawarcie małżeństwa przez osobę transseksualną, w: R. Sztych- miler (red.), Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach, Olsztyn 2009 Witte J., From Sacrament to Contract. Marriage, Religion and Law in the Western Tradition, Louisville 1997 Witte J., Law and Protestantism. The Legal Teaching of the Lutheran Reformation, Cambridge 2002 Wójcik A., W poszukiwaniu istoty małżeństwa. Przykładowe problemy związane z jej odnalezieniem w wyrokach Naczelnego Sądu Admini- stracyjnego i Sądu Najwyższego, Przegląd Prawa Wyznaniowego 2010, t. 2 Wróbel W., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, w: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II. Komentarz do art. 117–277 k.k., Kraków 2006 Zieliński T.J., Materie z zakresu wyznaniowej formy małżeństwa cy- wilnego wymagające regulacji prawa kościelnego, w: T.J. Zieliński, M. Hucał (red.), Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2016 Cytaty i odwołania do Pisma Świętego pochodzą z Biblii Warszawskiej: Biblia to jest Pismo Starego i Nowego Testamentu nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1975 Cytaty i odwołania do Ksiąg Wyznaniowych Kościoła Ewangelicko- -Augsburskiego pochodzą z publikacji Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała 2011 XVI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ACA . . . . . . . . . . . Apologia Konfesji Augsburskiej, Apologia Con- fessionis Augustanae (Obrona Wyznania augsbur- skiego Filipa Melanchtona z 1531 r.) AdmRządU . . . . . . ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 888 ze zm.) ArchiwaU . . . . . . . ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) CA . . . . . . . . . . . . Konfesja augsburska Filipa Melanchtona z 1530 r., Confessio Augustana (Wyznanie augsburskie) ChATU . . . . . . . . . ustawa z 16.3.2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Dz.U. Nr 39, poz. 440 ze zm.) CmentU . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 912) DziałLeczU . . . . . . ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) FundacjeU . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 40) GospNierU . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) KartaNauczU . . . . . ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) KC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. KK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 665 ze zm.) XVII Wykaz skrótów KościółE-AU . . . . . ustawa z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczy- pospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 43) KościółKatU . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1169 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) KPK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682) KSH . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) NieletniU . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1654 ze zm.) ObrRPU . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1430) OchrDanychU . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych OświatU . . . . . . . . . ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) PlanZagospU . . . . . ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) PragSłużb . . . . . . . . Pragmatyka Służbowa (https://bik.luteranie.pl/pl/ strona glowna/prawo koscielne.html) PrStow . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210) PrSzkolWyższ . . . . . ustawa z 27.7.3005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 1842 ze zm.) XVIII Wykaz skrótów PrzejazdUlgiU . . . . ustawa z 20.6.1992 r. o uprawnieniach do ulgo- wych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1138 ze zm.) PrzepDysc . . . . . . . Przepisy Dyscyplinarne (https://bik.luteranie.pl/pl/ strona glowna/prawo koscielne.html) PrzepDysc2010 . . . . Przepisy Dyscyplinarne z 2010 r. (https://bik.lute RachunkU . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. ranie.pl/pl/strona glowna/prawo koscielne.html) RadaMinU . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o radzie ministrów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) z 2012 r. poz. 392 ze zm.) RegDiec . . . . . . . . . Regulamin Diecezjalny (https://bik.luteranie.pl/pl/ strona glowna/prawo koscielne.html) RegPar . . . . . . . . . . Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko-Augs- burskiego w Rzeczpospolitej Polskiej (https://bik. luteranie.pl/pl/strona glowna/prawo koscielne.html) rozporządzenie MEN rozporządzenie z 14.4.1992 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organi- zowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155 ze zm.) RZWK . . . . . . . . . . Regulamin Zwierzchnich Władz Kościoła (https:// bik.luteranie.pl/pl/strona glowna/prawo koscielne. html) SumWyznU . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1153) SwobDziałGospU . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) ZarządzKR . . . . . . . zarządzenie Ministra – Szefa Urzędu Rady Mini- strów z 12.10.1994 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Ewange- licko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej własności nieruchomości lub ich części (M.P. Nr 55, poz. 461 ze zm.) ZbPublU . . . . . . . . ustawa z 14.3.2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1223) ZPW . . . . . . . . . . . Zasadnicze Prawo Wewnętrzne (https://bik.luterani e.pl/pl/strona glowna/prawo koscielne.html) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: