Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00429 011497 10697024 na godz. na dobę w sumie
Prawo Unii Europejskiej w pigułce. Wydanie 2 - ebook/pdf
Prawo Unii Europejskiej w pigułce. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 267
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8044-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: styczeń 2016 r.

W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytucje i prawo Unii Europejskiej, od traktatów założycielskich aż do Traktatu z Lizbony.

Wydanie drugie zostało zaktualizowane w niezbędnym zakresie, uwzględniono m.in. zmiany regulaminu Parlamentu Europejskiego oraz zmiany wynikające z nowej kadencji Parlamentu Europejskiego.

W opracowaniu zawarto następujące zagadnienia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na egzamin! Na egzamin! Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć ma- teriał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa Unii Europejskiej, któ- rych znajo mość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online. Prawo Unii Europejskiej w pigułce to: • zwięzłe ujęcie tematu, • tabele, wykresy i wyróżnienia, • istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę. . d y w . 2 e c ł u g i p w J E I K S J E P O R U E I I N U O W A R P www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-8043-8 Cena 24,90 zł K C E B H C . . PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ w pigułce Zawiera pytania, które padły 2. wydanie na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ w pigułce Inne w tej serii: Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne w pigułce Prawo karne w pigułce Postępowanie karne w pigułce Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Prawo fi nansowe w pigułce Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce Prawo rzymskie w pigułce Logika w pigułce Powszechna historia państwa i prawa w pigułce Historia ustroju i prawa Polski w pigułce Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce Polecamy inne nasze publikacje: E. Skibińska PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka A. Łazowski (red.), A. Łabędzka, M. Szpunar PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ. TESTY. KAZUSY. TABLICE Repetytoria Becka www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ w pigułce 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Stan prawny: styczeń 2016 r. Darmowe aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl! Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz Wykorzystano materiały autorstwa dr Aleksandry Wentkowskiej i dr. hab. Jacka Barcika © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok ISBN 978-83-255-8043-8 ISBN e-book 978-83-255-8044-5 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. Wykaz skrótów ......................................................................................................................... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ ......................................................... Część I. Zarys integracji europejskiej ............................................................................ Część II. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa (po 1.12.2009 r.) ....................................................................................................................... Rozdział 1. Uwagi wstępne ............................................................................................ Rozdział 2. Ogólne informacje o organizacjach międzynarodowych ........... Rozdział 3. Ogólna charakterystyka UE jako organizacji międzynarodowej ... Rozdział 4. Unia Europejska jako organizacja półotwarta ................................. Rozdział 5. Symbole UE .................................................................................................. Część III. Aksjologia Unii Europejskiej .......................................................................... Rozdział 1. Katalog wartości UE ................................................................................... Rozdział 2. Podstawowe prawa w UE ........................................................................ Rozdział 3. Regulacje Traktatu z Maastricht ............................................................ Rozdział 4. Obywatelstwo europejskie ..................................................................... Rozdział 5. Karta Praw Podstawowych UE (1999–2000) ..................................... Część IV. Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej .......................................... Rozdział 1. Pojęcie instytucji ......................................................................................... Rozdział 2. Zasady instytucjonalne ............................................................................ Część V. Instytucje Unii Europejskiej ............................................................................. Rozdział 1. Parlament Europejski ................................................................................ Rozdział 2. Rada Europejska ......................................................................................... Rozdział 3. Rada ................................................................................................................. Rozdział 4. Komisja Europejska .................................................................................... Rozdział 5. Trybunał Sprawiedliwości UE ................................................................. Rozdział 6. Trybunał Obrachunkowy ......................................................................... IX XI 1 3 8 8 8 11 12 16 18 18 19 20 21 23 30 30 31 33 33 41 48 57 67 72 VI Część VI. Organy pomocnicze i doradcze ..................................................................... Rozdział 1. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny .................................. Rozdział 2. Komitet Regionów ..................................................................................... Rozdział 3. Agencje UE .................................................................................................... Rozdział 4. Siedziba instytucji unijnych .................................................................... Rozdział 5. Urzędnicy w UE ........................................................................................... Część VII. Pojęcie i źródła prawa Unii Europejskiej ................................................. Rozdział 1. Pojęcie prawa UE i jego podziały .......................................................... Rozdział 2. Prawo UE jako system prawny ............................................................... Rozdział 3. Zakresy obowiązywania systemu prawa UE ..................................... Rozdział 4. Katalog źródeł prawa UE .......................................................................... 77 77 79 81 81 82 85 85 86 88 92 Część VIII. Stanowienie prawa Unii Europejskiej ..................................................... 99 Rozdział 1. Stanowienie prawa pierwotnego ......................................................... 99 Rozdział 2. Stanowienie prawa pochodnego ......................................................... 104 Rozdział 3. Planowanie działalności legislacyjnej ................................................. 106 Rozdział 4. Zawieranie umów międzynarodowych przez UE ........................... 111 Część IX. Zasady stosowania prawa unijnego ........................................................... 113 Rozdział 1. Uwagi wprowadzające ............................................................................. 113 Rozdział 2. Katalog zasad ............................................................................................... 113 Rozdział 3. Wykładnia prawa UE .................................................................................. 117 Rozdział 4. Metody wykładni ........................................................................................ 118 Część X. Sądowy system ochrony prawnej w Unii Europejskiej ....................... 120 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 120 Rozdział 2. Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości UE ...................................... 120 Rozdział 3. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE ................. 127 Część XI. Pozasądowy system ochrony prawnej w Unii Europejskiej ............ 130 Rozdział 1. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich .......................................... 130 Rozdział 2. Prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego ......... 134 Rozdział 3. Prawo do składania skargi do Komisji Europejskiej ....................... 137 Rozdział 4. SOLVIT ............................................................................................................. 137 Część XII. Finansowanie Unii Europejskiej .................................................................. 138 Rozdział 1. Uwagi wprowadzające ............................................................................. 138 Rozdział 2. Dochody UE .................................................................................................. 138 Rozdział 3. Wydatki UE .................................................................................................... 140 Rozdział 4. Wieloletnie ramy finansowe i roczne budżety UE .......................... 141 Spis treści VII Rozdział 5. Zasady budżetowe ..................................................................................... 143 Rozdział 6. Procedura stanowienia budżetu ........................................................... 144 Rozdział 7. Wykonanie budżetu i absolutorium .................................................... 146 Rozdział 8. Zwalczanie nadużyć finansowych ........................................................ 148 Rozdział 9. Przyszłe perspektywy finansowania UE ............................................. 150 Część XIII. Polityki i działania wewnętrzne Unii Europejskiej ........................... 151 Rozdział 1. Zakres przedmiotowy ............................................................................... 151 Rozdział 2. Dziedziny kompetencji wyłącznych UE .............................................. 154 Rozdział 3. Dziedziny kompetencji dzielonych UE ............................................... 155 Rozdział 4. Dziedziny działań UE wspierających, koordynujących lub uzupełniających działania państw członkowskich ......................................... 165 Rozdział 5. Inne polityki i działania wewnętrzne UE ............................................ 169 Część XIV. Katalog swobód rynku wewnętrznego .................................................. 171 Rozdział 1. Definicja rynku wewnętrznego ............................................................. 171 Rozdział 2. Swoboda przepływu towarów ............................................................... 171 Rozdział 3. Swoboda przepływu osób ...................................................................... 174 Rozdział 4. Swoboda przedsiębiorczości ................................................................. 177 Rozdział 5. Swoboda przepływu usług ..................................................................... 179 Rozdział 6. Swoboda przepływu kapitału i płatności .......................................... 181 Część XV. Unia Gospodarcza i Walutowa ..................................................................... 183 Rozdział 1. Główne założenia Unii Gospodarczej i Walutowej ......................... 183 Rozdział 2. Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej .............................. 186 Rozdział 3. Instytucje działające w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej .... 191 Część XVI. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości .............. 198 Rozdział 1. Istota ............................................................................................................... 198 Rozdział 2. Geneza ............................................................................................................ 199 Rozdział 3. Cele i zasady ................................................................................................. 201 Rozdział 4. Instytucje działające w ramach PWBiS ................................................ 202 Część XVII. Działania zewnętrzne Unii Europejskiej .............................................. 207 Rozdział 1. Zakres działań zewnętrznych ................................................................. 207 Rozdział 2. Zasady działań zewnętrznych ................................................................ 207 Rozdział 3. Cele działań zewnętrznych ..................................................................... 208 Część XVIII. Polska w Unii Europejskiej ........................................................................ 210 Rozdział 1. Geneza procesu integracji ....................................................................... 210 Rozdział 2. Integracja instytucjonalna Polski z UE ................................................ 214 Spis treści VIII Rozdział 3. Konstytucja RP wobec integracji europejskiej ................................. 216 Rozdział 4. Dyrektywy wykładni proeuropejskiej Trybunału Konstytucyjnego ......................................................................................................... 218 Rozdział 5. Dyrektywa wykładni proeuropejskiej Trybunału Sprawiedliwości UE .................................................................................................... 218 Rozdział 6. Integracja ekonomiczna .......................................................................... 221 DZIAŁ DRUGI. PYTANIA KONTROLNE ............................................................................ 223 Spis treści Wstęp Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompak­ towe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajo­ mość pomoże w  zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i  do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłe­ mu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. Korzystaj także z testów, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Wydanie drugie zostało wzbogacone o pytania kontrolne, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu. Powodzenia! Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawne AW ........................... Akt Wspólnot Europejskich (European Community Act) z 17.10.1972 r. EKPC ....................... Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod­ stawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GATT ...................... Układ ogólny w  sprawie taryf celnych i  handlu (General Agreement on Tariffs and Trade) z 30.10.1947 r. JAE ........................... Jednolity Akt Europejski z 1986 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, Karta NZ ................. Karta Narodów Zjednoczonych z 26.6.1945 r. (Dz.U. z 1947 r. poz. 864/5) Nr 23, poz. 90 ze zm.) KPK .......................... ustawa z  6.6.1997  r. – Kodeks postępowania karnego KPP ........................... Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z 14.12.2007 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) (Dz.Urz. C Nr 303 z 14.12.2007 r.) TA ............................ Traktat z  Amsterdamu, zmieniający Traktat o  Unii Euro­ pejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty z 2.10.1997 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/31) TEWEA ................... Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Ato­ TEWG ..................... Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą mowej z 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/3) TEWWiS ................. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) TFUE ....................... Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 9.5.2008 r. TK ............................ Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy z 29.10.2004 r. z 18.4.1951 r. (Dz.Urz. C Nr 115 z 9.5.2008 r.) (Dz.Urz. C Nr 310 z 16.12.2004 r.) TL ............................ Traktat z  Lizbony zmieniający Traktat o  Unii Europej­ i  Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską skiej z 13.12.2007 r. (Dz.Urz. C Nr 306 z 17.12.2007 r.) TN ............................ Traktat z  Nicei zmieniający Traktat o  Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i  niektóre XII Wykaz skrótów związane z nimi akty z 26.2.2001 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/32) TRIPS ...................... Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw wła­ sności intelektualnej (Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights) z 15.4.1994 r. TUE ......................... Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (Dz.U. z 2004 r. TWE ........................ Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30) Nr 90, poz. 864/2) 2. Organy, instytucje i organizacje ASEAN .................... Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo­Wschodniej COERPER .............. Comité de Representants Permanents (Komitet Stałych Przedstawiecieli) EBC ......................... Europejski Bank Centralny EBI ........................... Europejski Bank Inwestycyjny EDA ......................... Europejska Agencja Ochrony EFTA ....................... European Free Trade Association (Europejskie Stowarzy­ szenie Wolnego Handlu) EKES ........................ Europejski Komitet Ekonomiczno­Społeczny END .......................... Europejski Nakaz Dowodowy ENO .......................... Europejski Nakaz Ochrony ERPO ....................... Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ESDZ ........................ Europejska Służba Działań Zewnętrznych ETPC ....................... Europejski Trybunał Praw Człowieka EWEA ..................... Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) EWG ........................ Europejska Wspólnota Gospodarcza EWO ........................ Europejska Wspólnota Obronna EWWiS .................... Europejska Wspólnota Węgla i Stali FTK .......................... Federalny Trybunał Konstytucyjny ICAO ....................... Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego IGC .......................... Intergovernmental Conference (Konferencja Międzyrządowa) KBWE ..................... Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie KE ............................. Komisja Europejska KPB .......................... Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa KR ............................. Komitet Regionów KW .......................... Komitet Wojskowy Unii Europejskiej MSZ ......................... Ministerstwo Spraw Zagranicznych MTS ......................... Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości NATO ...................... North Atlantic Treaty Organization (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) OBWE ..................... Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ONZ ........................ Organizacja Narodów Zjednoczonych Wykaz skrótów XIII PE ............................. Parlament Europejski RE ............................ Rada Europy SPI ............................ Sąd Pierwszej Instancji STSM ....................... Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej SW ........................... Sztab Wojskowy Unii Europejskiej TO ............................ Trybunał Obrachunkowy TSUE ........................ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE ............................ Unia Europejska UZE ......................... Unia Zachodnioeuropejska WE ........................... Wspólnota Europejska WESA ....................... Wspólny Europejski System Azylowy WMO ...................... Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna WTO ....................... World Trade Organization (Światowa Organizacja Handlu) 3. Publikatory i czasopisma Dz.U. ........................ Dziennik Ustaw Dz.Urz. .................... Dziennik Urzędowy PiP ........................... Państwo i Prawo PS ............................. Przegląd Sądowy Zb. Orz. ................... Zbiory Orzecznictwa Trybunału Europejskiego 4. Inne art. ............................ artykuł ds. ............................. do spraw EOG ......................... Europejski Obszar Gospodarczy ENA ......................... Europejski Nakaz Aresztowania EPB .......................... Europejska Przestrzeń Badawcza ESBC ....................... Europejski System Banków Centralnych ESDZ ........................ Europejska Służba Działań Zewnętrznych ESW ......................... Europejski System Walutowy ETE .......................... Europejski Tytuł Egzekucyjny EWP ........................ Europejska Współpraca Polityczna łac. ............................ łaciński (­a, ­e) n. .............................. następny (­a, ­e) np. ............................ na przykład Nr ............................. numer ok. ............................ około PKB .......................... Produkt Krajowy Brutto por. ........................... porównaj poz. .......................... pozycja PWBiS ..................... Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości red. ........................... redakcja s. ............................... strona XIV Wykaz skrótów t. ............................... tom UGiW ...................... Unia Gospodarcza i Walutowa w. .............................. wiek WPBiO ..................... Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony WPH ....................... Wspólna Polityka Handlowa WPR ......................... Wspólna Polityka Rolna WPT ........................ Wspólna Polityka Transportowa WPZiB .................... Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa ww. ........................... wyżej wymieniany (­a, ­e) z. ............................... zeszyt zob. .......................... zobacz DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Część I. Zarys integracji europejskiej 1. Proces integracji. Proces integracji europejskiej rozwijający się na kontynencie po II wojnie światowej można podzielić na kilka etapów. Ich początkowe i końcowe daty wyznaczają wydarzenia, które spełniały rolę katalizatorów integracji (przede wszystkim są to daty zawarcia trak- tatów istotnych dla integracji). Oddzielnie można wspomnieć o projek- tach integracyjnych zgłaszanych przed 1945 r. 2. Warunki konieczne dla rozwoju integracji. Można wymienić co najmniej kilka warunków koniecznych i zarazem sprzyjających inte- gracji europejskiej. Należą do nich: zróżnicowanie polityczne i wielość podmiotów (państw); wspólne podłoże kulturowe; wspólna religia; wspólnota zagrożeń oraz wspólne interesy ekonomiczne. 3. Plan Marshalla. Duże znaczenie dla wsparcia tendencji integra- cyjnych miał amerykański Plan Pomocy Europie (European Recovery Program), zwany także Planem Marshalla. Przewidywał on udzielanie państwom europejskim pomocy finansowej i technicznej pod warun- kiem przedstawienia przez nie wspólnego planu odbudowy i liberali- zacji swoich gospodarek, a także powołania instytucji do podziału po- mocy. W efekcie, 16.4.1948 r. państwa Europy Zachodniej stworzyły Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (Organization for European Economic Cooperation – OEEC), przekształconą konwen- cją paryską z 14.12.1960 r. w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD). Zajmowała się ona pierwotnie podziałem pomocy z Planu Marshalla. 4 Część I. Zarys integracji europejskiej 4. Deklaracja Schumana. Na początku lat 50. XX w. zaistniał kon- flikt między Francją a nowo powstałą RFN o status Zagłębia Saary. RFN chciała włączyć ten przemysłowy region do swojego terytorium (nastą- piło to ostatecznie w 1957 r.), jednak Francja obawiała się wzmocnie- nia potencjału przemysłowego Niemiec. Podobny konflikt miał miejsce po I wojnie światowej i doprowadził do, zorganizowanego w 1935 r. przez władze hitlerowskie, plebiscytu, w  wyniku którego Saarę przyłączono do  Rzeszy. Wyciągając wnioski z  przeszłości francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman postanowił inaczej rozwiązać sporne zagadnienie. Wyjściem było rozwiązanie ponadnarodowe, czyli ucieczka od narodowych, partykularnych egoizmów. W dniu 9.5.1950 r. wystąpił on z tzw. Deklaracją Schumana, czyli skierowaną do rządu RFN pro- pozycją połączenia przemysłów węglowo-stalowych Francji i Niemiec i poddania ich kontroli ponadnarodowego organu. 5. Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali. Deklaracja Schumana doprowadziła do podpisania w Paryżu 18.4.1951 r. Trakta- tu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (od miejsca podpisania jest także zwany traktatem paryskim). Został on zawarty przez 6 państw (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i  Wło- chy). Wszedł w życie 23.7.1952 r., a ponieważ został zawarty na 50 lat, okres jego obowiązywania wygasł 23.7.2002 r. (w konsekwencji EWWiS przestała istnieć, zaś jej kompetencje przejęła Wspólnota Europejska). Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i  Stali utworzył pierwszą z 3 ponadnarodowych organizacji wspólnotowych, wyposa- żonych w  osobowość prawną. Był przykładem integracji sektoralnej, gdyż jednoczeniu podlegał wyłącznie ściśle wydzielony obszar (przemysł węglowo-stalowy). Utworzył wspólny rynek węgla, żelaza i stali pomię- dzy umawiającymi się państwami. Powołał także instytucje Wspólnoty, na które składały się: Wysoka Władza, Wspólne Zgromadzenie, Spe- cjalna Rada Ministrów. Część I. Zarys integracji europejskiej 5 6. Koncepcje integracji europejskiej. Wypracowane już w latach 50. XX w. koncepcje integracji (łac. integratio – łączenie, zespolenie) można podzielić na 3 grupy. Koncepcja federacyjna Koncepcja konfederacyjna Koncepcja funkcjonalistyczna Zakłada współpracę w oparciu o struktury ponadnarodowe, obejmu- jącą wszystkie sfery integracji i prowadzącą do powstania federal- nego państwa europejskiego. Koncepcja ta znajdowała duże uzna- nie m.in. wśród polityków niemieckich. Integracja ma przebiegać z zachowaniem atrybutów suwerenno- ści uczestniczących państw. Należy dokonać podziału kompetencji między organizację a państwa. Lansował ją m.in. prezydent Francji Ch. de Gaulle (koncepcja „Europy Ojczyzn”). Najbardziej pragmatyczna, zakłada, że integrację polityczną poprze- dzać powinna ekonomiczna. Dopiero po zintegrowaniu w sferze go- spodarczej można rozwijać projekty integracji politycznej. W toku rozwoju integracji wymienione koncepcje ścierały się ze sobą. 7. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Europejska Wspólnota Gospodarcza miała na  celu, poprzez ustano- wienie wspólnego rynku i unii gospodarczo-walutowej oraz prowadze- nie wspólnych polityk i działań, przyczynianie się w całej Wspólnocie do  harmonijnego i  zrównoważonego rozwoju działań gospodarczych, trwałego i  nieinflacyjnego wzrostu, z  poszanowaniem środowiska na- turalnego, wysokiego stopnia zbieżności funkcjonowania gospodarek, wysokiego poziomu zatrudnienia i opieki społecznej, podnoszenia stopy życiowej i jakości życia, spójności ekonomicznej i społecznej oraz soli- darności pomiędzy państwami członkowskimi (art. 2 TEWG). 8. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Ato- mowej. Zadaniem EWEA jest przyczynianie się, poprzez stworzenie niezbędnych warunków, do powstania i szybkiego rozwoju przemysłu jądrowego, do podniesienia stopy życiowej w państwach członkowskich oraz rozwoju wymiany z innymi państwami (art. 1 TEWEA). 9. Jednolity Akt Europejski. W  1975  r. w  ramach Wspólnot został przedstawiony raport w sprawie utworzenia UE, tzw. Raport Tindeman- sa. W dniu 6.1.1981 r. wysunięto niemiecko-włoską propozycję, znaną pod nazwą Inicjatywy Genschera–Colombo (nazwa pochodzi od nazwisk ministrów spraw zagranicznych obu państw).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo Unii Europejskiej w pigułce. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: