Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00144 007300 10174395 na godz. na dobę w sumie
Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 13 - ebook/pdf
Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 13 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 414
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7733-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W podręczniku ,,Prawo cywilne - część ogólna' zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego, w tym m.in.:

Trzynaste wydanie uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady.

Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do czerwca 2015 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Prawo cywilne – część ogólna Zbigniew Radwański Adam Olejniczak 13. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE † Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak • Prawo cywilne – część ogólna W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ PostęPowanie cywilne, wyd. 2 Ćwiczenia Becka K. Piasecki PostęPowanie sPorne rozPoznawcze w sPrawach cywilnych, wyd. 3 Studia Prawnicze K. Flaga-Gieruszyńska PostęPowanie cywilne. Pytania, wyd. 7 Repetytoria C.H.Beck K. Flaga-Gieruszyńska PostęPowanie cywilne Testy Becka KodeKs PostęPowania cywilnego z wProwadzeniem, wyd. 43 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo cywilne – część ogólna † zbigniew radwański Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu adam olejniczak Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 13. wydanie uaktualnione i zmienione WYDAWNICTWO C. H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Aneta Flisek © wydawnictwo c.h.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-7732-2 ISBN e-book 978-83-255-7733-9 spis treści Wykaz skrótów ................................................................................................................ XVII Przedmowa do trzynastego wydania .............................................................................. XXIII rozdział i. wprowadzenie do prawa cywilnego ......................................................... § 1. Prawo cywilne .................................................................................................... I. Prawo publiczne i prawo prywatne .......................................................... 1. Wprowadzenie ....................................................................................... 2. Prawo prywatne ..................................................................................... 2 3. Prawo publiczne .................................................................................... 3 4. Użyteczność wyróżnienia ...................................................................... 3 1 1 1 1 II. Gałęzie prawa, kompleksowe regulacje prawne, dyscypliny naukowe 6 6 i dydaktyczne ............................................................................................. 4 1. Gałęzie prawa ........................................................................................ 4 2. Kompleksowe regulacje prawne ........................................................... 5 3. Dyscypliny naukowe i dydaktyczne ..................................................... 5 III. Status prawa cywilnego ............................................................................. 1. Metoda regulacji .................................................................................... 2. Przedmiot regulacji ............................................................................... 8 IV. Zakres prawa cywilnego ............................................................................ 8 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 8 2. Prawo pracy ........................................................................................... 9 3. Prawo rodzinne ...................................................................................... 10 4. Prawo handlowe .................................................................................... 11 5. Prawo rolne ........................................................................................... 13 6. Prawo spółdzielcze ................................................................................ 13 V. Systematyka prawa cywilnego .................................................................. 13 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 13 2. Poszczególne działy prawa cywilnego ................................................. 14 3. Inne wyróżnienia zespołów norm cywilnoprawnych .......................... 15 VI. Zasady prawa cywilnego ........................................................................... 15 1. Pojęcie ................................................................................................... 15 2. Katalog zasad ........................................................................................ 16 § 2. Unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego w Polsce ........................................ 18 I. Unifikacja prawa cywilnego ...................................................................... 19 1. Druga Rzeczpospolita ........................................................................... 19 2. Okres powojenny .................................................................................. 21 II. Kodyfikacja prawa cywilnego ................................................................... 22 1. Pierwsze próby kodyfikacji ................................................................... 22 2. Uchwalenie Kodeksu cywilnego .......................................................... 24 VI 3. Charakter prawny .................................................................................. 25 4. Zakres .................................................................................................... 25 5. Podział ................................................................................................... 26 6. Forma ..................................................................................................... 27 7. Warstwy ideologiczne ........................................................................... 27 III. Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej ....................................... 27 rozdział ii. Źródła prawa cywilnego ........................................................................... 30 § 3. Rodzaje źródeł .................................................................................................... 30 I. Uwagi wstępne ........................................................................................... 30 II. Prawo stanowione ...................................................................................... 31 III. Zwyczaje i prawo zwyczajowe ................................................................. 32 1. Zwyczaje ................................................................................................ 32 2. Prawo zwyczajowe ................................................................................ 34 IV. Rola orzecznictwa ...................................................................................... 35 V. Rola nauki .................................................................................................. 35 § 4. Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego .................................. 36 I. Uwagi ogólne ............................................................................................. 36 1. Struktura normy prawnej ...................................................................... 36 2. Norma a przepis prawny ....................................................................... 37 II. Ważniejsze rodzaje norm prawa cywilnego ............................................. 38 1. Normy bezwzględnie i względnie wiążące oraz semiimperatywne .... 38 2. Normy kompetencyjne .......................................................................... 40 3. Metanormy ............................................................................................ 41 III. Ważniejsze rodzaje przepisów prawa cywilnego ..................................... 42 1. Definicje legalne .................................................................................... 42 2. Przepisy odsyłające ............................................................................... 42 3. Klauzule generalne ................................................................................ 43 § 5. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu czasowym i przestrzennym .................................................................................................. 47 I. Obowiązywanie norm w zasięgu czasowym ............................................ 48 1. Początek obowiązywania ...................................................................... 48 2. Koniec obowiązywania ......................................................................... 49 II. Prawo intertemporalne ............................................................................... 50 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 50 2. Zasada nieretroakcji .............................................................................. 50 3. Kolizje norm nieobjętych zasadą nieretroakcji .................................... 51 III. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu przestrzennym ........ 54 IV. Prawo prywatne międzynarodowe ............................................................ 54 rozdział iii. stosowanie prawa cywilnego .................................................................. 55 § 6. Model stosowania prawa .................................................................................... 55 I. Model normatywny .................................................................................... 55 II. Trójczłonowy model stosowania prawa .................................................... 56 § 7. Ustalenie stanu faktycznego sprawy .................................................................. 56 I. Reguły dowodowe ..................................................................................... 56 1. Dowody ................................................................................................. 56 2. Rozkład ciężaru dowodu ....................................................................... 57 Spis treści VII II. Domniemania ............................................................................................. 58 1. Domniemania faktyczne ........................................................................ 58 2. Domniemania prawne ........................................................................... 58 3. Domniemanie dobrej wiary .................................................................. 61 4. Moc wiążąca orzeczeń .......................................................................... 62 § 8. Ustalenie właściwej normy dla rozstrzygnięcia sprawy ................................... 63 I. Wykładnia prawa ....................................................................................... 64 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 64 2. Dyrektywy językowe ............................................................................ 65 3. Dyrektywy systemowe .......................................................................... 66 4. Dyrektywy funkcjonalne ....................................................................... 68 5. Wyniki wykładni ................................................................................... 70 II. Wnioskowanie z norm o normach ............................................................ 70 1. Pojęcie ................................................................................................... 70 2. Reguły instrumentalnego nakazu i zakazu ........................................... 71 3. Reguły a fortiori ................................................................................... 71 4. Analogia z ustawy ................................................................................. 71 5. Analogia z prawa .................................................................................. 72 III. Związanie sądu w działaniach interpretacyjnych i inferencyjnych ......... 73 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 73 2. Nadzór judykacyjny .............................................................................. 73 3. Zasady prawne ...................................................................................... 73 4. Powszechnie obowiązująca wykładnia ................................................. 75 5. Wskazania wspomagające ..................................................................... 76 IV. Zbieg norm ................................................................................................. 77 V. Wykładnia prawa wspólnotowego ............................................................. 77 1. Reguły wykładni ................................................................................... 77 2. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego .............................................................................................. 78 3. Właściwość sądów ................................................................................ 78 § 9. Wiążące ustalenie konsekwencji prawnych stanu faktycznego ........................ 79 rozdział iV. Prawo podmiotowe ................................................................................... 81 § 10. Pojęcie prawa podmiotowego ............................................................................ 81 I. Koncepcja prawnonaturalna i system prawny .......................................... 81 1. Prawo podmiotowe i system prawny ................................................... 81 2. Koncepcja umiarkowanego pozytywizmu ............................................ 82 II. Określenie prawa podmiotowego ............................................................. 82 1. Stosunek cywilnoprawny ...................................................................... 82 2. Definicja prawa podmiotowego ............................................................ 83 3. Przydatność koncepcji prawa podmiotowego ...................................... 86 III. Uprawnienia ............................................................................................... 87 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 87 2. Roszczenia ............................................................................................. 88 3. Uprawnienia kształtujące ...................................................................... 88 4. Zarzut ..................................................................................................... 89 § 11. Rodzaje praw podmiotowych ............................................................................. 90 I. Uwagi wstępne ........................................................................................... 90 II. Prawa bezwzględne i względne ................................................................ 90 Spis treści VIII 1. Prawa bezwzględne ............................................................................... 90 2. Prawa względne .................................................................................... 91 3. Prawo podmiotowe w zobowiązaniach realnych ................................. 91 4. Przyporządkowane prawa bezwzględne ............................................... 92 III. Prawa akcesoryjne i związane ................................................................... 92 1. Prawa akcesoryjne ................................................................................. 93 2. Prawa związane ..................................................................................... 93 IV. Prawa majątkowe i niemajątkowe ............................................................. 93 1. Prawa majątkowe .................................................................................. 93 2. Prawa niemajątkowe ............................................................................. 94 V. Prawa przenoszalne i nieprzenoszalne ...................................................... 95 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... 95 2. Zbywalność ............................................................................................ 95 3. Dziedziczność ........................................................................................ 96 VI. Prawa tymczasowe ..................................................................................... 96 § 12. Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego ............................................... 97 I. Uwagi wstępne ........................................................................................... 97 II. Nabycie pochodne i pierwotne .................................................................. 98 1. Nabycie pochodne ................................................................................. 98 2. Nabycie pierwotne ................................................................................ 99 III. Następstwo pod tytułem szczególnym i ogólnym .................................... 99 1. Następstwo pod tytułem szczególnym ................................................. 99 2. Następstwo pod tytułem ogólnym ........................................................ 100 IV. Nabycie translatywne i konstytutywne ..................................................... 101 1. Nabycie translatywne ............................................................................ 101 2. Nabycie konstytutywne ......................................................................... 101 V. Utrata prawa ............................................................................................... 102 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 102 2. Połączenie prawa i obowiązku ............................................................. 102 § 13. Realizacja prawa podmiotowego ....................................................................... 102 I. Wykonywanie ............................................................................................. 103 II. Nadużycie ................................................................................................... 103 1. Teoria zewnętrzna ................................................................................. 104 2. Teoria wewnętrzna ................................................................................ 105 3. Stosowanie instytucji nadużycia prawa podmiotowego ...................... 106 III. Ochrona ...................................................................................................... 107 1. Ochrona sądowa .................................................................................... 107 2. Pomoc własna ........................................................................................ 108 IV. Kolizja praw podmiotowych ..................................................................... 108 rozdział V. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego .................................................. 110 § 14. Uwagi wstępne ................................................................................................... 110 § 15. Rzeczy ................................................................................................................. 111 I. Pojęcie ........................................................................................................ 111 1. Cechy konstytutywne ............................................................................ 111 2. Wyłączenia ............................................................................................ 112 II. Rzeczy ruchome i nieruchome .................................................................. 113 1. Podstawa podziału ................................................................................. 113 2. Grunty .................................................................................................... 114 Spis treści IX 3. Budynki ................................................................................................. 114 4. Części budynków .................................................................................. 115 5. Księgi wieczyste .................................................................................... 115 III. Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości ............................. 115 1. Pojęcie ................................................................................................... 115 2. Doniosłość prawna ................................................................................ 116 IV. Części składowe rzeczy i przynależności ................................................. 116 1. Części składowe .................................................................................... 116 2. Przynależności ....................................................................................... 118 V. Pożytki ........................................................................................................ 119 1. Pojęcie i rodzaje .................................................................................... 119 2. Konsekwencje prawne .......................................................................... 120 § 16. Przedmioty inne niż rzeczy ................................................................................ 121 I. Przedmioty materialne niebędące rzeczami .............................................. 121 1. Ciecze i gazy ......................................................................................... 122 2. Kopaliny ................................................................................................ 122 3. Zwierzęta w stanie wolnym .................................................................. 122 II. Przedmioty niematerialne .......................................................................... 123 1. Energia ................................................................................................... 123 2. Dobra o charakterze intelektualnym ..................................................... 123 3. Dobra osobiste ....................................................................................... 124 4. Pieniądze ................................................................................................ 124 5. Papiery wartościowe ............................................................................. 124 III. Przedsiębiorstwo ........................................................................................ 125 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 125 2. Pojęcie ................................................................................................... 125 3. Konsekwencje i charakter prawny ....................................................... 127 4. Gospodarstwo rolne .............................................................................. 128 IV. Zbycie przedsiębiorstwa ............................................................................ 130 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 130 2. Pojęcie zbycia przedsiębiorstwa ........................................................... 130 3. Forma ..................................................................................................... 131 V. Odpowiedzialność za długi związane z prowadzeniem zbytego przedsiębiorstwa ........................................................................... 132 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 132 2. Odpowiedzialność zbywcy przedsiębiorstwa ....................................... 132 3. Solidarna odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa ..................... 133 § 17. Majątek i mienie ................................................................................................. 134 I. Majątek ....................................................................................................... 134 1. Pojęcie ................................................................................................... 134 2. Sukcesja uniwersalna ............................................................................ 135 3. Zarząd .................................................................................................... 136 4. Odpowiedzialność ................................................................................. 136 5. Surogacja ............................................................................................... 136 II. Mienie ........................................................................................................ 137 rozdział Vi. osoby fizyczne .......................................................................................... 138 § 18. Uwagi ogólne ...................................................................................................... 138 I. Podmiotowość człowieka .......................................................................... 138 Spis treści
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo cywilne - część ogólna. Wydanie 13
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: