Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00323 010228 9471214 na godz. na dobę w sumie
Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający. Pytania egzaminacyjne. Tablice. Zadania - ebook/pdf
Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający. Pytania egzaminacyjne. Tablice. Zadania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 251
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7029-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający to publikacja pomyślana jako pomoc w prowadzeniu krótkiego (30-godzinnego) wykładu z przedmiotu: prawo dyplomatyczne i konsularne, który prowadzony jest na wydziałach prawa, a także na innych kierunkach w szkołach wyższych. Materiał został opracowany w formie pytań z odpowiedziami oraz tablic i zadań. Stanowi on autorski wybór zagadnień, podyktowany wieloletnią dydaktyczną praktyką większości Autorów. Dobór materiałów pozwala potraktować niniejszy wykład jako wstęp do dalszego, pogłębionego uczenia się na poziomie bardziej zaawansowanym albo jako niezbędny wstęp do działalności praktycznej i (względnie lub) do własnych badań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ćwiczenia Becka Brygida Kuźniak (red.) Prawo dyplomatyczne i konsularne – wykład wprowadzający Pytania egzaminacyjne • tablice • zadania Wydawnictwo C.H.Beck Ćwiczenia Becka Prawo dyplomatyczne i konsularne – wykład wprowadzający W sprzedaży: J. Gawłowicz MIĘDZYNARODOWE PRAWO DYPLOMATYCZNE – WYBRANE ZAGADNIENIA Skrypty Becka S. Sykawa, J. Zajadło LEKSYKON PRAWA I PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ Leksykony Prawnicze B. Kuźniak, M. Marcinko ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE, wyd. 4 Skrypty Becka P. Filipek, B. Kuźniak PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE, wyd. 5 Repetytoria C.H.Beck www.ksiegarnia.beck.pl Brygida Kuźniak (red.) Prawo dyplomatyczne i konsularne – wykład wprowadzający pytania egzaminacyjne • tablice • zadania 1. wydanie Autorzy: Katarzyna Góralczyk, Brygida Kuźniak, Kazimierz Lankosz, Marcin Marcinko, Ewa Michałowska, Piotr Obacz, Sylwia Sochacka Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2015 Wydawca: Aneta Flisek Poszczególne części opracowali: Część A Brygida Kuźniak – rozdz. 1 i 3 Piotr Obacz – rozdz. 2 (w tym rozdz. 2.5 Katarzyna Góralczyk, Brygida Kuźniak) Marcin Marcinko – rozdz. 4 i 5 Kazimierz Lankosz – rozdz. 6 Ewa Michałowska, Piotr Obacz, Sylwia Sochacka – rozdz. 7 Część B Ewa Michałowska, Piotr Obacz, Sylwia Sochacka – rozdz. 1 Ewa Michałowska, Piotr Obacz, Sylwia Sochacka – rozdz. 2 (w tym GRA – Studenci WPIA UJ pod kierunkiem Brygidy Kuźniak) © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7028-6 ISBN e-book 978-83-255-7029-3 Spis treści Wykaz skrótów ______________________________________________________ IX Podstawowa literatura ________________________________________________ XI Wybrane strony internetowe __________________________________________ XV Przedmowa __________________________________________________________ XVII Część A. Pytania _________________________________________________ 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne ______________________________________ 3 1.1. Prawo dyplomatyczne i konsularne na tle prawa międzynarodowego publicznego ____________________________________________________ 1.2. Dyplomacja _____________________________________________________ 1.3. Stosunki dyplomatyczne _________________________________________ 1.4. Stosunki konsularne _____________________________________________ 1.5. Stosunki dyplomatyczne a konsularne – podstawowe podobieństwa i różnice. Kwestie terminologiczne _________________________________ 1.6. Prawo legacji innych niż państwa podmiotów prawa międzynarodowego publicznego – przykłady _________________________________________ Rozdział 2. Historia dyplomacji _______________________________________ 2.1. Uwagi wprowadzające ___________________________________________ 2.2. Zagadnienia teoretyczne i podstawowe pojęcia ______________________ 2.3. Rys historyczny – ujęcie zbiorcze __________________________________ 2.4. Rozwój dyplomacji. Od starożytności po czasy współczesne __________ 2.5. Rozwój instytucji prawa dyplomatycznego __________________________ Rozdział 3. Funkcje dyplomatyczne i konsularne ________________________ 3.1. Funkcje dyplomatyczne __________________________________________ 3.2. Funkcje konsularne ______________________________________________ 3.3. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych i zakończenie pełnienia funkcji dyplomatycznych _______________________________________________ 3.4. Nawiązanie stosunków konsularnych i zakończenie pełnienia funkcji konsularnych ___________________________________________________ Rozdział 4. Przywileje i immunitety dyplomatyczne _____________________ 4.1. Istota, podział i zakres przywilejów i immunitetów dyplomatycznych __ 4.2. Przywileje i immunitety dyplomatyczne osobowe ___________________ 4.3. Przywileje i immunitety dyplomatyczne rzeczowe ___________________ Rozdział 5. Przywileje i immunitety konsularne ________________________ 5.1. Istota, podział i zakres przywilejów i immunitetów konsularnych ______ 5.2. Przywileje i immunitety konsularne osobowe _______________________ 5.3. Przywileje i immunitety konsularne rzeczowe _______________________ 3 20 22 25 29 31 33 33 33 35 39 46 51 51 55 58 60 63 63 70 76 83 83 89 95 V Spis treści Rozdział 6. Protokół dyplomatyczny, ceremoniał, etykieta i zasady savoir-vivre’u _______________________________________________ 103 6.1. Podstawowe pojęcia _____________________________________________ 103 6.2. Status prawny członków rodziny przedstawiciela dyplomatycznego ___ 107 6.3. System organizacyjny i zadania Protokołu Dyplomatycznego MSZ RP __ 107 6.4. Zasady precedencji w RP _________________________________________ 109 6.5. Korespondencja dyplomatyczna ___________________________________ 111 6.6. Tytulatura ______________________________________________________ 112 6.7. Zasady związane z protokołem dyplomatycznym, etykietą oraz savoir-vivre 113 Rozdział 7. Testy z odpowiedziami – powtórzenie całości materiału _______ 115 7.1. Testy ___________________________________________________________ 115 7.2. Odpowiedzi do testów ___________________________________________ 132 Tabl. 2. Tabl. 3. Część B. Tablice, zadania _______________________________________ 139 Rozdział 1. Tablice ___________________________________________________ 141 Tabl. 1. Prawo dyplomatyczne i konsularne na tle prawa międzynarodowego publicznego ______________________________ 141 Przykładowe definicje prawa dyplomatycznego w polskiej literaturze przedmiotu ______________________________________ 142 Przykładowe definicje prawa konsularnego w polskiej literaturze przedmiotu ________________________________________________ 143 Tabl. 4. Definicja i skład społeczności międzynarodowej _________________ 144 Tabl. 5. Definicja i specyficzne cechy prawa międzynarodowego publicznego 145 Tabl. 6. Definicja „państwa” _________________________________________ 145 Tabl. 7. Cechy norm prawa międzynarodowego publicznego ____________ 146 Tabl. 8. Pojęcie podmiotowości międzynarodowoprawnej _______________ 147 Tabl. 9. Podmioty prawa międzynarodowego publicznego ______________ 148 Tabl. 10. Cechy stosunków konsularnych _______________________________ 148 Tabl. 11. Służba zagraniczna państwa __________________________________ 149 Tabl. 12. Pojęcie i organizacja urzędu konsularnego ______________________ 149 Tabl. 13. Klasyfikacja personelu konsularnego (kryterium zakresu przywilejów i immunitetów konsularnych) _____________________ 150 Tabl. 14. Korpus konsularny, służba konsularna, sieć konsularna __________ 150 Tabl. 15. Instytucja konsula honorowego _______________________________ 151 Tabl. 16. Relacje konsularne a państwo trzecie __________________________ 151 Tabl. 17. Zależność między stosunkami dyplomatycznymi a stosunkami konsularnymi _______________________________________________ 152 Tabl. 18. Organizacja międzynarodowa – definicja _______________________ 152 Tabl. 19. Podział organizacji międzynarodowych ________________________ 153 Tabl. 20. Atrybuty podmiotowości międzynarodowoprawnej _____________ 154 Tabl. 21. Podstawy wyrokowania MTS (art. 38 Statutu MTS) ______________ 154 Tabl. 22. Źródła prawa międzynarodowego _____________________________ 154 Tabl. 23. Zwyczaj międzynarodowy ___________________________________ 155 Tabl. 24. Wygaśnięcie normy zwyczajowej ______________________________ 155 Tabl. 25. Znaczenia pojęcia „zawarcie traktatu” _________________________ 155 Tabl. 26. Podział osób fizycznych dokonujących poszczególnych czynności w procesie zawarcia traktatu __________________________________ 155 VI Spis treści Tabl. 34. Tabl. 35. Tabl. 48. Tabl. 27. Tryb złożony zawarcia umowy międzynarodowej _______________ 156 Tabl. 28. Uchwała organizacji międzynarodowej jako źródło prawa międzynarodowego publicznego – przesłanki ___________________ 156 Tabl. 29. Misja dyplomatyczna – klasyfikacja ____________________________ 157 Tabl. 30. Personel misji dyplomatycznej – klasyfikacja ____________________ 157 Tabl. 31. Relacje dyplomatyczne a państwo trzecie _______________________ 158 Tabl. 32. Dyplomacja – pojęcie ________________________________________ 159 Tabl. 33. Różnice między relacjami dyplomatycznymi i konsularnymi, na przykładzie wybranych podstawowych instytucji i konstrukcji prawnych __________________________________________________ 159 Zakon Kawalerów Maltańskich, jako szczególny podmiot prawa międzynarodowego _________________________________________ 160 Stałe przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych ____________________________ 160 Tabl. 36. Relacja pomiędzy polityką zagraniczną a dyplomacją ____________ 161 Tabl. 37. Ewolucja dyplomacji ________________________________________ 161 Tabl. 38. Historyczne formy dyplomacji ________________________________ 162 Tabl. 39. Kierunki ewolucji współczesnej dyplomacji oraz jej główne cechy _ 163 Tabl. 40. Funkcje misji dyplomatycznej na podstawie art. 3 ust. 1 KWSK ____ 163 Tabl. 41. Przykładowy podział funkcji dyplomatycznych _________________ 164 Tabl. 42. Pojęcie funkcji dyplomatycznej a pojęcie funkcji konsularnej ______ 164 Tabl. 43. Klasyfikacja funkcji konsularnych _____________________________ 164 Tabl. 44. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych _____________________ 165 Tabl. 45. List uwierzytelniający v. list wprowadzający ____________________ 166 Tabl. 46. Zakończenie pełnienia funkcji dyplomatycznych ________________ 167 Tabl. 47. Zakończenie pełnienia funkcji dyplomatycznych – strona podmiotowa ________________________________________________ 167 Zakończenie pełnienia funkcji przez personel dyplomatyczny z szefem misji na czele _______________________________________ 167 Tabl. 49. Zakończenie pełnienia funkcji przez całą misję dyplomatyczną ____ 168 Tabl. 50. Nawiązanie stosunków konsularnych _________________________ 169 Tabl. 51. Zakończenie pełnienia funkcji konsularnych ____________________ 170 Tabl. 52. Zakończenie pełnienia funkcji przez członka urzędu konsularnego 170 Tabl. 53. Zakończenie pełnienia funkcji przez cały urząd konsularny _______ 170 Tabl. 54. Definicja przywilejów i immunitetów dyplomatycznych _________ 171 Tabl. 55. Teorie uzasadniające obowiązywanie przywilejów i immunitetów dyplomatycznych ___________________________________________ 171 Tabl. 56. Podział przywilejów i immunitetów dyplomatycznych __________ 173 Tabl. 57. Zakres czasowy przywilejów i immunitetów dyplomatycznych ___ 173 Tabl. 58. Następstwa śmierci członka misji dyplomatycznej _______________ 174 Tabl. 59. Zakres terytorialny przywilejów i immunitetów dyplomatycznych 174 Tabl. 60. Aspekty nietykalności przedstawiciela dyplomatycznego ________ 175 Tabl. 61. Zakres przedmiotowy immunitetu jurysdykcyjnego przedstawicieli dyplomatycznych ___________________________________________ 176 Tabl. 62. Uchylenie immunitetu jurysdykcyjnego ________________________ 177 Tabl. 63. Zwolnienie z opłat i podatków w państwie przyjmującym _______ 178 Tabl. 64. Istota nietykalności pomieszczeń misji dyplomatycznej oraz archiwów i dokumentów misji ________________________________ 179 VII Spis treści Tabl. 65. Prawo misji do porozumiewania się z państwem wysyłającym i ochrona poczty dyplomatycznej ______________________________ 180 Tabl. 66. Status prawny kuriera dyplomatycznego _______________________ 180 Tabl. 67. Zakres osobowy przywilejów i immunitetów dyplomatycznych ___ 181 Tabl. 68. Podział przywilejów i immunitetów konsularnych ______________ 182 Tabl. 69. Klasy konsulów _____________________________________________ 182 Tabl. 70. Podział na konsulów zawodowych i honorowych. Porównanie ___ 183 Tabl. 71. Zakres czasowy obowiązywania przywilejów i immunitetów konsularnych _______________________________________________ 183 Tabl. 72. „Urząd konsularny” – definicja _______________________________ 183 Tabl. 73. Członkowie urzędu konsularnego – personel konsularny; podział _ 184 Tabl. 74. Zakres terytorialny przywilejów i immunitetów konsularnych ____ 184 Tabl. 75. Nietykalność urzędników konsularnych – wyjątki _______________ 184 Tabl. 76. Zakres przedmiotowy immunitetu jurysdykcyjnego w sprawach cywilnych i administracyjnych ________________________________ 185 Tabl. 77. Nietykalność archiwów i dokumentów konsularnych ____________ 185 Tabl. 78. Podział na grupy, osób korzystających z przywilejów i immunitetów Tabl. 87. konsularnych _______________________________________________ 185 Tabl. 79. Zrzeczenie się immunitetów i przywilejów konsularnych ________ 186 Tabl. 80. Prawo porozumiewania się urzędu konsularnego z rządem, misjami dyplomatycznymi oraz innymi urzędami konsularnymi państwa wysyłającego _______________________________________ 186 Tabl. 81. Znaczenia pojęcia „protokół” _________________________________ 186 Tabl. 82. Znaczenia pojęcia „protokół dyplomatyczny” ___________________ 187 Tabl. 83. Precedencja dyplomatyczna __________________________________ 187 Tabl. 84. Kurtuazja międzynarodowa __________________________________ 188 Tabl. 85. Liturgia dyplomacji a gramatyka dyplomacji ___________________ 188 Tabl. 86. Charakterystyka i wzajemne relacje między normami prawnymi, moralnymi, obyczajowymi i zasadami dobrego wychowania ______ 189 Relacje między pojęciami: protokół dyplomatyczny, ceremoniał, etykieta, savoir-vivre _________________________________________ 190 Tabl. 88. Cechy obyczajów dyplomatycznych ___________________________ 190 Tabl. 89. Ceremonia a ceremoniał _____________________________________ 191 Tabl. 90. Status prawny i rola rodziny przedstawiciela dyplomatycznego ___ 192 Tabl. 91. Organizacja i zadania protokołu dyplomatycznego MSZ RP ______ 193 Tabl. 92. Rola i zadania żony przedstawiciela dyplomatycznego ___________ 194 Tabl. 93. Status prawny i rola dzieci przedstawiciela dyplomatycznego ____ 194 Tabl. 94. Precedencja najwyższych stanowisk w Polsce ___________________ 195 Tabl. 95. Precedencja orderów w RP ___________________________________ 195 Tabl. 96. Elementy korespondencji dyplomatycznej ______________________ 196 Tabl. 97. Rodzaje pism dyplomatycznych – noty dyplomatyczne __________ 196 Tabl. 98. Tytulatura – przykłady adresowania pism do najwyższych osobistości _________________________________________________ 196 Rozdział 2. Zadania wraz z rozwiązaniami _____________________________ 197 2.1. Zadania ________________________________________________________ 197 2.2. Rozwiązania ____________________________________________________ 212 2.3. Gra planszowa __________________________________________________ 217 Indeks rzeczowy _____________________________________________________ 227 VIII Spis treści Wykaz skrótów 1. Najczęściej cytowane akty prawne KWPT _________ Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r. (Dz.U. z 1990 r. KWSD _________ Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. Nr 74, poz. 439) (Dz.U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232) z 1982 r. Nr 13, poz. 98) KWSK _________ Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963 r. (Dz.U. Ustawa z 13.2.1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Ustawa z 27.7.2001 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1403 ze zm.) Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.) 2. Inne skróty AJIL ������������ American Journal of International Law GO������������� Governmental Organization ICLQ ����������� International and Comparative Law Quarterly MTS ___________ Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości NGO ����������� Non – Governmental Organization PiP _____________ Państwo i Prawo UNTS ���������� United Nations, Treaty Series ZaöRV __________ Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Pogrubienia w cytowanych w niniejszej książce przepisach powyższych aktów praw- nych pochodzą od autorów książki. IX Wykaz skrótów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający. Pytania egzaminacyjne. Tablice. Zadania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: