Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00510 010268 10729099 na godz. na dobę w sumie
Prawo europejskie - ebook/pdf
Prawo europejskie - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 327
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2579-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.

Podręcznik „Prawo europejskie” stanowi znakomitą pomoc w zdobywaniu wiedzy na temat m.in.:

Piąte wydanie uwzględnia postanowienia Traktatu z Lizbony oraz najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu UE. W podręczniku przedstawiono także zagadnienia związane ze stosowaniem prawa UE w Polsce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Prawo europejskie Michael Ahlt Maciej Szpunar 5. wydanie (aktualizacja Marcin Nowacki) C. H. Beck ΠΟ∆Ρ!ΧΖΝΙΚΙ ΠΡΑΩΝΙΧΖΕ Μιχηαελ Αηλτ, Μαχιεϕ Σζπυναρ • Πραωο ευροπεϕσκιε Ω σπρζεδα∀ψ: Μ. Ηερδεγεν ΠΡΑΩΟ ΕΥΡΟΠΕϑΣΚΙΕ, ωψδ. 2 Ακαδεµια Πραωα Ε. Χα!α−Ωαχινκιεωιχζ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΣΤΨΤΥΧϑΙ ΥΝΙΙ ΕΥΡΟΠΕϑΣΚΙΕϑ Ρεπετψτορια Βεχκα Κ. Λανκοσζ (ρεδ.) ΤΡΑΚΤΑΤ Ο ΥΝΙΙ ΕΥΡΟΠΕϑΣΚΙΕϑ. ΚΟΜΕΝΤΑΡΖ Κοµενταρζε Βεχκα ϑ. Βαρχικ, Α. Ωεντκοωσκα ΠΡΑΩΟ ΥΝΙΙ ΕΥΡΟΠΕϑΣΚΙΕϑ ΠΟ ΤΡΑΚΤΑΧΙΕ Ζ ΛΙΖΒΟΝΨ, ωψδ. 2 Ωψκ#αδψ Βεχκα ΠΡΑΩΟ ΥΝΙΙ ΕΥΡΟΠΕϑΣΚΙΕϑ, ωψδ. 2 Ωπροωαδζενιε Ε. Σκιβι∀σκα Τεκστψ Υσταω Βεχκα. Εδψχϕα Σ∃δοωα Μ. Βερνατ ΟΡΖΕΧΖΝΙΧΤΩΟ ΤΡΨΒΥΝΑ!Υ ΣΠΡΑΩΙΕ∆ΛΙΩΟ∀ΧΙ ΩΣΠΛΝΟΤ ΕΥΡΟΠΕϑΣΚΙΧΗ Ω ΣΠΡΑΩΑΧΗ ΓΟΣΠΟ∆ΑΡΧΖΨΧΗ Ορζεχζνιχτωο Ευροπεϕσκιε ΠΡΑΩΟ ΥΝΙΙ ΕΥΡΟΠΕϑΣΚΙΕϑ Ζ ΩΠΡΟΩΑ∆ΖΕΝΙΕΜ, ωψδ. 5 Ωπροωαδζενιε Ε. Σκιβι∀σκα Τωοϕε Πραωο ωωω.σκλεπ.βεχκ.πλ Πραωο ευροπεϕσκιε Μιχηαελ Αηλτ Μαχιεϕ Σζπυναρ 5. ωψδανιε (ακτυαλιζαχϕα Μαρχιν Νοωαχκι) ΩΨ∆ΑΩΝΙΧΤΩΟ Χ. Η. ΒΕΧΚ ΩΑΡΣΖΑΩΑ 2011 Ρεδακχϕα: Μαγδαλενα Χψµερσκα Ωψδαωχα σκ#αδα ποδζι κοωανια Χ.Η. Βεχκ’σχηε ςερλαγσβυχηηανδλυνγ, Μνχηεν ζα υδζιελενιε λιχενχϕι να οπυβλικοωανιε τεϕ κσι∃∀κι ♥ Ωψδαωνιχτωο Χ.Η. Βεχκ 2011 Ωψδαωνιχτωο Χ.Η. Βεχκ Σπ. ζ ο.ο. υλ. Βονιφρατερσκα 17, 00−203 Ωαρσζαωα Σκ!αδ ι !αµανιε: ΤιΜ−Πριντ, Ωαρσζαωα ∆ρυκ ι οπραωα: Π.Ω.Π. Ιντερδρυκ, Ωαρσζαωα ΙΣΒΝ 978−83−255−0420−5 ISBN e-book 978-83-255-2579-8 Σπισ τρε#χι Ωψκαζ σκρ⌠τ⌠ω ......................................................................................................... Ξς Ωστ π δο πι∃τεγο ωψδανια ...................................................................................... ΞςΙΙ Στρ. Νβ. Ροζδζια∃ Ι. Ωπροωαδζενιε ..................................................................................... ♣ 1. Ποϕ χιε πραωα ευροπεϕσκιεγο ι πραωα Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ......................... 1 ♣ 2. Προχεσ ιντεγραχϕι πα στω ευροπεϕσκιχη πο ΙΙ ωοϕνιε ∋ωιατοωεϕ ............... 1 6 ♣ 3. Τρακτατ ζ Λιζβονψ ....................................................................................... 8 ♣ 4. Τρακτατ ο Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ (ΤΥΕ) ........................................................... ♣ 5. Τρακτατ ο φυνκχϕονοωανιυ Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ (ΤΦΥΕ) ............................. 9 ♣ 6. Βυδοωα ι στρυκτυρα Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ...................................................... 10 ♣ 7. Ιννε οργανιζαχϕε ω Ευροπιε ....................................................................... 11 1 Ροζδζια∃ ΙΙ. Ινστψτυχϕε ι οργανψ Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ............................................ 13 ♣ 8. Υωαγι ογ⌠λνε ............................................................................................. 13 ♣ 9. Παρλαµεντ Ευροπεϕσκι ................................................................................. 14 Ι. Ωψβ⌠ρ δεπυτοωανψχη ι σκ#αδ Παρλαµεντυ Ευροπεϕσκιεγο ............... 14 ΙΙ. Οργανψ ω Παρλαµενχιε ...................................................................... 15 ΙΙΙ. Κοµπετενχϕε ι ζαδανια ...................................................................... 16 ♣ 10. Ραδα Ευροπεϕσκα ........................................................................................ 18 Ι. Σκ#αδ ι οργανιζαχϕα ............................................................................ 18 ΙΙ. Κοµπετενχϕε ι ποδεϕµοωανιε δεχψζϕι .............................................. 19 ♣ 11. Ραδα Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ .............................................................................. 20 Ι. Σκ#αδ, οργανιζαχϕα ι ποδεϕµοωανιε δεχψζϕι ..................................... 20 ΙΙ. Γ#οσοωανιε ω Ραδζιε ....................................................................... 22 ΙΙΙ. Ζαδανια .............................................................................................. 24 ♣ 12. Κοµισϕα Ευροπεϕσκα ................................................................................... 25 Ι. Σκ#αδ, οργανιζαχϕα ι ποδεϕµοωανιε δεχψζϕι ..................................... 25 ΙΙ. Ζαδανια ι κοµπετενχϕε ...................................................................... 26 ΙΙΙ. Ωψσοκι πρζεδσταωιχιελ Υνιι δο σπραω ζαγρανιχζνψχη ι πολιτψκι βεζπιεχζε στωα .................................................................................. 27 ♣ 13. Τρψβυνα# Σπραωιεδλιωο∋χι Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ........................................... 27 Ι. Σκ#αδ ι οργανιζαχϕα Τρψβυνα#υ Σπραωιεδλιωο∋χι Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ 28 ΙΙ. Σκ#αδ ι οργανιζαχϕα Σ∃δυ .................................................................. 28 ΙΙΙ. Σ∃δ δο σπραω Σ#υ∀βψ Πυβλιχζνεϕ ...................................................... 28 ♣ 14. Ευροπεϕσκι Βανκ Χεντραλνψ ........................................................................ 29 Ι. Σκ#αδ, οργανιζαχϕα ι ποδεϕµοωανιε δεχψζϕι ..................................... 29 ΙΙ. Ζαδανια .............................................................................................. 30 ♣ 15. Τρψβυνα# Οβραχηυνκοωψ ........................................................................... 30 1 1 2 7 10 11 12 13 17 17 20 20 21 23 25 25 26 27 27 29 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 ςΙ Σπισ τρε#χι ♣ 16. Οργανψ δοραδχζε ........................................................................................ 31 ♣ 17. Ευροπεϕσκι Βανκ Ινωεστψχψϕνψ .................................................................. 31 Στρ. Νβ. 42 44 Ροζδζια∃ ΙΙΙ. ρ⌠δ∃α πραωα Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ................................................... 33 ♣ 18. Πιερωοτνε πραωο ΥΕ .................................................................................. 33 Ι. Πισανε πιερωοτνε πραωο ΥΕ ............................................................. 33 ΙΙ. Νιεπισανε πιερωοτνε πραωο ΥΕ ........................................................ 34 1. Ογ⌠λνε ζασαδψ πραωα ................................................................... 34 2. Πραωο ζωψχζαϕοωε ....................................................................... 35 ♣ 19. Ποχηοδνε πραωο ΥΕ .................................................................................. 35 Ι. Υµοωψ µι δζψναροδοωε ζαωαρτε πρζεζ Υνι Ευροπεϕσκ∃ ............. 35 ΙΙ. Ροδζαϕε ακτ⌠ω πραωνψχη ω ∋ωιετλε αρτ. 288 ΤΦΥΕ ........................ 35 1. Ακτψ υσταωοδαωχζε ι νιευσταωοδαωχζε ...................................... 36 2. Ροζπορζ∃δζενια ............................................................................. 36 3. ∆ψρεκτψωψ ..................................................................................... 37 4. ∆εχψζϕε ......................................................................................... 39 5. Ζαλεχενια ι οπινιε ......................................................................... 39 ΙΙΙ. Ακτψ πραωνε νιεναζωανε .................................................................. 39 Ροζδζια∃ Ις. Βεζπο#ρεδνια σκυτεχζνο# πραωα ΥΕ ι ϕεγο στο συ νεκ δο πραωα κραϕοωεγο ................................................................................ 41 ♣ 20. Βεζπο∋ρεδνια σκυτεχζνο∋( ......................................................................... 41 Ι. Πιερωοτνε πραωο ΥΕ ......................................................................... 41 ΙΙ. Ποχηοδνε πραωο ΥΕ ......................................................................... 43 1. Ροζπορζ∃δζενια ............................................................................. 43 2. ∆ψρεκτψωψ ..................................................................................... 43 3. ∆εχψζϕε ......................................................................................... 50 4. Υµοωψ µι δζψναροδοωε ............................................................. 50 ♣ 21. Στοσυνεκ πραωα ΥΕ δο πραωα ωεων τρζνεγο πα στω χζ#ον κοωσκιχη .... 51 Ι. Αυτονοµιχζνο∋( πραωα ΥΕ ι ϕεγο νατυρα πραωνα ........................... 51 ΙΙ. Κωεστια πρψµατυ ζ περσπεκτψωψ πραωα ΥΕ .................................... 52 ΙΙΙ. Κωεστια πρψµατυ ζ περσπεκτψωψ πραωα κραϕοωεγο ......................... 53 Ις. Κωεστια πρψµατυ ζ πολσκιεϕ περσπεκτψωψ ........................................ 54 Ροζδζια∃ ς. Πραωα ποδσταωοωε ω πραωιε ΥΕ .................................................... 59 ♣ 22. Πραωα ποδσταωοωε ω ΤΥΕ ....................................................................... 59 Ι. Καρτα Πραω Ποδσταωοωψχη Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ................................. 59 ΙΙ. Ακχεσϕα ΥΕ δο ευροπεϕσκιεϕ Κονωενχϕι ο οχηρονιε πραω χζ#οωιεκα ι ποδσταωοωψχη ωολνο∋χι ............................................... 61 ♣ 23. Πραωα ο χηαρακτερζε πραω ποδσταωοωψχη ω ΤΦΥΕ ................................ 62 Ι. Υωαγι ωπροωαδζαϕ∃χε ...................................................................... 62 ΙΙ. Ζακαζ δψσκρψµιναχϕι ω µψ∋λ αρτ. 18 ακαπιτ 1 ΤΦΥΕ ...................... 63 1. ∆ψσκρψµιναχϕα ϕαωνα (βεζπο∋ρεδνια) ι υκρψτα (πο∋ρεδνια) ........ 63 2. Αδρεσαχι ι βενε⇒ χϕενχι ................................................................. 65 3. Ζακρεσ ζαστοσοωανια Τρακτατυ ο φυνκχϕονοωανιυ Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ .................................................................................. 65 4. Σκυτεχζνο∋( ζακαζυ δψσκρψµιναχϕι ............................................ 66 5. Ποστανοωιενια σζχζεγ⌠λνε ............................................................ 66 45 45 46 47 47 48 49 49 50 51 52 53 56 57 58 59 59 60 62 62 63 71 72 73 74 75 76 77 78 78 78 79 80 80 81 81 82 83 84 85 Σπισ τρε#χι ςΙΙ ΙΙΙ. Ζακαζ δψσκρψµιναχϕι ω ∋ωιετλε αρτ. 40 υστ. 2 ΤΦΥΕ ...................... 67 Ις. Ζακαζ δψσκρψµιναχϕι να ρψνκυ πραχψ ζε ωζγλ δυ να π#ε( .............. 67 Στρ. Νβ. 86 87 1. Τα σαµα π#αχα ζα τ σαµ∃ πραχ λυβ ζα πραχ ο τεϕ σαµεϕ ωαρτο∋χι (αρτ. 157 ΤΦΥΕ) ............................................................. 67 87 2. Ρ⌠ωνουπραωνιενιε ω δοστ πιε δο πραχψ ι καριερψ ζαωοδοωεϕ οραζ ω ζακρεσιε ποζοστα#ψχη ωαρυνκ⌠ω πραχψ ............................ 68 89 90 ς. Οβψωατελστωο Υνιι ............................................................................ 70 91 ♣ 24. Ινδψωιδυαλνε πραωα ποδσταωοωε ............................................................. 72 Ι. )ρ⌠δ#α ................................................................................................. 72 92 97 ΙΙ. Ζακρεσ ι γρανιχε οχηρονψ .................................................................. 73 98 ΙΙΙ. Ποσζχζεγ⌠λνε πραωα ποδσταωοωε ..................................................... 74 1. Οχηρονα ω#ασνο∋χι ........................................................................ 74 98 2. Σωοβοδα ωψβορυ ι ωψκονψωανια ζαωοδυ .................................. 74 99 3. Ζασαδα ρ⌠ωνο∋χι ........................................................................... 74 100 4. Πραωο δο οχηρονψ ινφορµαχϕι ..................................................... 74 101 5. Ωολνο∋( ωψζνανια ........................................................................ 75 102 6. Ωολνο∋( πογλ∃δ⌠ω ι πυβλικαχϕι .................................................... 75 103 7. Ποσζανοωανιε σφερψ πρψωατνεϕ ..................................................... 75 104 8. Πραωο δο σκυτεχζνεϕ οχηρονψ πραωνεϕ πρζεδ σ∃δεµ .................. 75 105 Ις. Υνιϕνα οχηρονα πραω ποδσταωοωψχη α πραωο κραϕοωε .................. 75 106 ♣ 25. Ζασαδψ πα στωα πραωνεγο ......................................................................... 76 107 1. Ζασαδα πρζψζνανια (προπορχϕοναλνο∋χι ι ποµοχνιχζο∋χι) ........... 76 107 2. Ζασαδα προπορχϕοναλνο∋χι ............................................................. 76 108 3. Ζασαδα ποµοχνιχζο∋χι .................................................................. 77 109 4. Βεζπιεχζε στωο πραωνε ι οχηρονα ζαυφανια ................................ 77 110 5. Ζασαδα ϕαωνο∋χι ι δοστ πνο∋χι πραωα .......................................... 77 111 Ροζδζια∃ ςΙ. Ιντερπρεταχϕα πραωα ΥΕ ................................................................. 78 112 ♣ 26. Υωαγι ογ⌠λνε ............................................................................................. 78 112 ♣ 27. Ωψκ#αδνια ϕ ζψκοωα .................................................................................. 78 113 ♣ 28. Ωψκ#αδνια σψστεµατψχζνα .......................................................................... 79 114 ♣ 29. Ωψκ#αδνια τελεολογιχζνα ............................................................................ 79 115 ♣ 30. Ωψκ#αδνια ποϕ ( στοσοωανψχη ω πραωιε ΥΕ .......................................... 80 116 Ροζδζια∃ ςΙΙ. Στανοωιενιε πραωα ......................................................................... 82 117 ♣ 31. Ωψδαωανιε ακτ⌠ω πραωνψχη ..................................................................... 82 117 Ι. Ζασαδα κοµπετενχϕι ποωιερζονψχη ................................................... 82 117 ΙΙ. Τρψβ στανοωιενια πραωα .................................................................... 85 120 1. Στανοωιενιε ακτ⌠ω υσταωοδαωχζψχη ........................................... 85 121 2. Στανοωιενιε ακτ⌠ω νιευσταωοδαωχζψχη ...................................... 88 124 3. Στανοωιενιε ακτ⌠ω νιεωι∃∀∃χψχη ................................................ 89 127 ♣ 32. Ζαωιερανιε υµ⌠ω µι δζψναροδοωψχη ...................................................... 90 128 Ι. Υνια Ευροπεϕσκα ϕακο ποδµιοτ πραωα µι δζψναροδοωεγο ............. 90 128 ΙΙ. Κοµπετενχϕε δο ζαωιερανια υµ⌠ω .................................................. 90 129 1. Ωψρα∗νε πρζεκαζανιε κοµπετενχϕι ............................................... 91 130 2. Μιλχζ∃χε πρζεκαζανιε κοµπετενχϕι (κοµπετενχϕε δοροζυµιανε) 92 134 3. Κοµπετενχϕε ποζοσταωιονε πα στωοµ χζ#ονκοωσκιµ ............... 93 136 ςΙΙΙ Σπισ τρε#χι Στρ. Νβ. ΙΙΙ. Προχεδυρα ζαωιερανια υµ⌠ω πρζεζ Υνι Ευροπεϕσκ∃ ...................... 94 138 1. Ζαωιερανιε υµ⌠ω ω τρψβιε αρτ. 218 ΤΦΥΕ ................................. 94 138 2. Ζαωιερανιε υµ⌠ω ωχηοδζ∃χψχη ω ζακρεσ ωσπ⌠λνεϕ πολιτψκι ηανδλοωεϕ (αρτ. 207 υστ. 3 ΤΦΥΕ) ............................................... 95 139 3. Υµοωψ ω ζακρεσιε Ωσπ⌠λνεϕ Πολιτψκι Ζαγρανιχζνεϕ ι Βεζπιεχζε στωα .......................................................................... 96 140 4. Υµοωψ µιεσζανε ......................................................................... 96 141 Ις. Σκυτεχζνο∋( υµ⌠ω ............................................................................ 97 142 Ροζδζια∃ ςΙΙΙ. Ωψκονψωανιε πραωα ΥΕ ............................................................. 98 143 ♣ 33. Ωψκονψωανιε βεζπο∋ρεδνιε ...................................................................... 98 144 Ι. Ζακρεσ ................................................................................................ 98 144 ΙΙ. Ζασαδψ ωψκονψωανια πραωα ............................................................. 99 145 ♣ 34. Ωψκονψωανιε πο∋ρεδνιε ............................................................................ 99 147 Ι. Ωψκονψωανιε βεζπο∋ρεδνιο σκυτεχζνψχη νορµ πραωα ΥΕ ............ 100 148 ΙΙ. Ωψκονψωανιε πραωα ΥΕ, κτ⌠ρε νιε ϕεστ στοσοωανε βεζπο∋ρεδνιο .. 102 149 Ροζδζια∃ ΙΞ. Σψστεµ οχηρονψ πραωα .................................................................... 103 150 ♣ 35. Υωαγι ογ⌠λνε ............................................................................................. 103 150 Ι. Ροζγρανιχζενιε ω#α∋χιωο∋χι οδ σ∃δ⌠ω κραϕοωψχη .......................... 103 151 ΙΙ. Ποστ ποωανιε σ∃δοωε ι ωψροκ ......................................................... 104 152 ΙΙΙ. Ρζεχζοωα ω#α∋χιωο∋( Σ∃δυ ............................................................ 106 158 Ις. Ρζεχζοωα ω#α∋χιωο∋( σ∃δ⌠ω ωψσπεχϕαλιζοωανψχη ......................... 108 159 ♣ 36. Ποστ ποωανιε ω σπραωιε ναρυσζενια Τρακτατυ πρζεχιωκο πα στωοµ χζ#ονκοωσκιµ ............................................................................................. 108 160 Ι. Υωαγι ογ⌠λνε .................................................................................... 108 160 ΙΙ. Ωεζωανιε δο υσυνι χια ναρυσζενια .................................................. 109 162 1. Χελ ................................................................................................. 109 162 2. Τρε∋( .............................................................................................. 109 163 ΙΙΙ. Υζασαδνιονα οπινια ........................................................................... 111 167 Ις. Ποστ ποωανιε πρζεδ Τρψβυνα#εµ ...................................................... 112 168 1. ∆οπυσζχζαλνο∋( ............................................................................. 112 168 2. Ζασαδνο∋( ...................................................................................... 114 174 3. Ορζεχζενιε Τρψβυνα#υ Σπραωιεδλιωο∋χι ι ϕεγο σκυτεχζνο∋( ....... 116 176 4. +ροδκι τψµχζασοωε ....................................................................... 117 178 ♣ 37. Σκαργα ο στωιερδζενιε νιεωα∀νο∋χι ........................................................... 118 179 Ι. Υωαγι ογ⌠λνε .................................................................................... 118 179 ΙΙ. ∆οπυσζχζαλνο∋( ................................................................................ 118 180 1. Ω#α∋χιωο∋( ................................................................................... 118 180 2. Λεγιτψµαχϕα προχεσοωα ................................................................ 119 181 3. Ακτψ ποδλεγαϕ∃χε ζασκαρ∀ενιυ (πρζεδµιοτ σκαργι) ...................... 119 182 4. Πραωο δο ωνιεσιενια σκαργι ......................................................... 121 185 5. Οκρε∋λενιε πρζεδµιοτυ σπορυ ι σκαργα ......................................... 127 191 6. Τερµιν ωνιεσιενια σκαργι ............................................................. 128 192 7. Ιντερεσ πραωνψ δο ωνιεσιενια σκαργι ........................................... 128 193 ΙΙΙ. Ζασαδνο∋( .......................................................................................... 129 194 Σπισ τρε#χι ΙΞ Στρ. Νβ. 1. Βρακ κοµπετενχϕι .......................................................................... 129 195 2. Ναρυσζενιε ιστοτνψχη ωψµογ⌠ω προχεδυραλνψχη ........................ 130 196 3. Ναρυσζενιε Τρακτατ⌠ω λυβ ϕακιεϕκολωιεκ ρεγυ#ψ πραωνεϕ ζωι∃ζανεϕ ζ ιχη στοσοωανιεµ ....................................................... 130 197 4. Ναδυ∀ψχιε ω#αδζψ ........................................................................ 132 201 Ις. Τρε∋( ι σκυτκι ορζεχζενια .................................................................. 133 202 ♣ 38. Σκαργα να ζανιεχηανιε ............................................................................... 133 204 Ι. Υωαγι ογ⌠λνε .................................................................................... 133 204 ΙΙ. ∆οπυσζχζαλνο∋( ................................................................................. 134 205 1. Ω#α∋χιωο∋( ................................................................................... 134 205 2. Ζδολνο∋( προχεσοωα ..................................................................... 134 206 3. Πρζεδµιοτ σκαργι ........................................................................... 135 207 4. Υπραωνιενιε δο ωνιεσιενια σκαργι ............................................... 135 208 5. Ποστ ποωανιε ωστ πνε .................................................................. 136 209 6. Ωψµαγανια ωοβεχ σκαργι ............................................................. 137 212 7. Τερµιν ωνιεσιενια σκαργι ............................................................. 137 213 ΙΙΙ. Ζασαδνο∋( .......................................................................................... 137 214 Ις. Τρε∋( ι σκυτκι ορζεχζενια .................................................................. 138 215 ♣ 39. Σκαργα οδσζκοδοωαωχζα ........................................................................... 138 216 Ι. Υωαγι ογ⌠λνε .................................................................................... 138 216 ΙΙ. ∆οπυσζχζαλνο∋( ................................................................................. 139 217 1. Λεγιτψµαχϕα προχεσοωα ι ω#α∋χιωο∋( ρζεχζοωα ......................... 139 217 2. Ωψµογι σκαργι .............................................................................. 139 218 3. Πρζεδαωνιενιε ι τερµιν ζ#ο∀ενια σκαργι ....................................... 140 219 4. ∆οπυσζχζαλνο∋( σκαργι οδσζκοδοωαωχζεϕ ................................... 140 220 ΙΙΙ. Ζασαδνο∋( .......................................................................................... 143 225 1. Σζκοδα σποωοδοωανα πρζεζ „δζια#ανιε ΥΕ” .............................. 143 227 2. Σπρζεχζνο∋( ζ πραωεµ ................................................................. 144 229 3. Σζκοδα ........................................................................................... 145 231 4. Ζωι∃ζεκ πρζψχζψνοωψ .................................................................. 145 232 5. Ωινα .............................................................................................. 146 233 ♣ 40. ∆ψγρεσϕα: οδποωιεδζιαλνο∋( πα στω χζ#ονκοωσκιχη ζα ναρυσζενιε πραωα ΥΕ ................................................................................................... 146 234 Ι. Οδποωιεδζιαλνο∋( πα στωα ζα βεζπραωνο∋( αδµινιστραχψϕν∃ ......... 147 235 ΙΙ. Οδποωιεδζιαλνο∋( πα στωα ζα νιεπραωιδ#οωε ιµπλεµεντοωανιε δψρεκτψωψ .......................................................................................... 148 236 ΙΙΙ. Οδποωιεδζιαλνο∋( πα στωα ζα βεζπραωνο∋( λεγισλαχψϕν∃ (ποζα ιµπλεµενταχϕ∃ δψρεκτψω) ........................................................ 148 237 ♣ 41. Ορζεχζενιε ωστ πνε ................................................................................... 150 239 Ι. Υωαγι ογ⌠λνε .................................................................................... 150 239 ΙΙ. Πρζεσ#ανκι ποστ ποωανια ................................................................... 151 240 1. Οργανψ υπραωνιονε δο σκ#αδανια ωνιοσκυ ................................. 151 240 2. Πρζεδµιοτ ωνιοσκυ ....................................................................... 152 241 3. Ογρανιχζενιε κοµπετενχϕι Τρψβυνα#υ .......................................... 154 243 4. Σφορµυ#οωανιε ωνιοσκυ ............................................................... 155 244 5. Νιεζβ δνο∋( ωνιοσκυ δο ροζστρζψγνι χια σπραωψ ....................... 156 245 ΙΙΙ. Πραωο ι οβοωι∃ζεκ ζ#ο∀ενια ωνιοσκυ ο ωψδανιε ορζεχζενια ωστ πνεγο .......................................................................................... 157 246 Ξ Σπισ τρε#χι Στρ. Νβ. 1. Πραωο δο ζ#ο∀ενια ωνιοσκυ .......................................................... 157 246 2. Οβοωι∃ζεκ ζ#ο∀ενια ωνιοσκυ δο Τρψβυνα#υ Σπραωιεδλιωο∋χι .... 159 247 Ις. Ναρυσζενιε οβοωι∃ζκυ πρζεδ#ο∀ενια ................................................ 162 251 ς. Ποστ ποωανιε πρζεδ Τρψβυνα#εµ Σπραωιεδλιωο∋χι .......................... 163 252 ςΙ. Σκυτεχζνο∋( ορζεχζενια ωστ πνεγο .................................................. 163 253 1. Σκυτεχζνο∋( ωοβεχ ποστ ποωανια γ#⌠ωνεγο ............................. 163 253 2. Σκυτεχζνο∋( δλα ιννψχη ροδζαϕ⌠ω ποστ ποωα ........................... 164 254 3. Σκυτεχζνο∋( ορζεχζενια ωστ πνεγο ω χζασιε .............................. 164 255 ♣ 42. Οκολιχζνο∋χιοωε βαδανιε λεγαλνο∋χι ακτυ πραωνεγο ............................... 165 256 Ι. Πρζεσ#ανκι ι τρε∋( ............................................................................... 165 256 ΙΙ. Σκυτεχζνο∋( υωιε χζονεγο συκχεσεµ ποστ ποωανια ζ αρτ. 277 ΤΦΥΕ ................................................................................ 166 259 Ροζδζια∃ Ξ. Ποδσταωοωε σωοβοδψ ........................................................................ 167 260 ♣ 43. Ρψνεκ ωεων τρζνψ ..................................................................................... 169 262 ♣ 44. Σωοβοδνψ πρζεπ#ψω τοωαρ⌠ω ................................................................... 170 264 Ι. Υωαγι ογ⌠λνε .................................................................................... 170 264 ΙΙ. Ρζεχζοωψ ζακρεσ ζαστοσοωανια ........................................................ 172 265 1. Ποϕ χιε τοωαρυ ............................................................................... 172 265 2. Τοωαρ ωσπ⌠λνοτοωψ ...................................................................... 173 265 ΙΙΙ. Υνια χελνα .......................................................................................... 174 266 1. Ωσπ⌠λνα ταρψφα χελνα ι Κοδεκσ χελνψ .......................................... 175 267 2. Ζακαζ στοσοωανια χε# ι οπ#ατ ο σκυτκυ ρ⌠ωνοωα∀νψµ ............... 177 268 3. Ποϕ χιε χ#α λυβ οπ#ατψ ο σκυτκυ ρ⌠ωνοωα∀νψµ. Οδγρανιχζενιε χ#α λυβ οπ#ατψ ο σκυτκυ ποδοβνψµ οδ οπ#ατψ ο χηαρακτερζε ωεων τρζνψµ (αρτ. 30 ΤΦΥΕ α αρτ. 110 ΤΦΥΕ) ......................... 177 270 4. Ζακαζ στοσοωανια δψσκρψµινυϕ∃χεγο οποδατκοωανια ωεων τρζνεγο (αρτ. 110 ΤΦΥΕ) ................................................... 181 273 5. Ζωροτ νιεναλε∀νιε ποβρανψχη οπ#ατ ............................................. 183 275 Ις. Ζακαζ ογρανιχζε ιλο∋χιοωψχη ι ∋ροδκ⌠ω ο ποδοβνψµ σκυτκυ ω ιµπορχιε ι εκσπορχιε ..................................................................... 184 276 1. Πρζεπισψ σζχζεγ⌠λνε ι ∋ροδκι ηαρµονιζυϕ∃χε ............................... 184 277 2. Ζακαζ στοσοωανια ογρανιχζε ιλο∋χιοωψχη ω ιµπορχιε .............. 185 278 3. Ζακαζ στοσοωανια ∋ροδκ⌠ω ο σκυτκυ ποδοβνψµ δο ογρανιχζε ιλο∋χιοωψχη ω ιµπορχιε ............................................................... 186 279 4. Ζακαζ στοσοωανια ογρανιχζε ιλο∋χιοωψχη ω ωψωοζιε ι ∋ροδκ⌠ω ο σκυτκυ ποδοβνψµ .................................................... 196 289 5. Ποδσταωψ υζασαδνιαϕ∃χε ζ αρτ. 36 ΤΦΥΕ ..................................... 198 290 6. Ρεγυλαχϕε υνιϕνε ζαποβιεγαϕ∃χε υσταναωιανιυ πρζεζ πα στωα χζ#ονκοωσκιε ∋ροδκ⌠ω ο σκυτκυ ποδοβνψµ ............................... 202 298 ς. Σχηεµατ ............................................................................................. 203 299 ♣ 45. Σωοβοδα πρζεπ#ψωυ πραχοωνικ⌠ω ............................................................ 204 300 Ι. Πρζεγλ∃δ ............................................................................................. 204 300 ΙΙ. Ωψµ⌠γ οβψωατελστωα ....................................................................... 206 302 1. Οβψωατελε πα στω χζ#ονκοωσκιχη ............................................... 206 302 2. Οβψωατελε πα στω τρζεχιχη ........................................................... 206 303 3. Πρζψϕµυϕ∃χε πα στωο χζ#ονκοωσκιε ΥΕ ...................................... 206 304 4. Ποϕ χιε „χζ#ονκα ροδζινψ” οβψωατελα Υνιι .................................. 206 305 Σπισ τρε#χι ΞΙ Στρ. Νβ. ΙΙΙ. Ποϕ χιε πραχοωνικα ........................................................................... 207 306 1. Ωψναγροδζενιε ............................................................................. 208 307 2. +ωιαδχζενια ο κονκρετνεϕ ωαρτο∋χι εκονοµιχζνεϕ ...................... 208 308 3. Ποδπορζ∃δκοωανιε ........................................................................ 208 309 4. Κονκλυζϕε ...................................................................................... 209 310 Ις. Τρε∋( πραωα δο σωοβοδνεγο πρζεµιεσζχζανια σι ........................... 209 311 1. Πραωο δο ωψϕαζδυ ι ωϕαζδυ ....................................................... 209 312 2. Πραωο ποβψτυ ................................................................................ 210 313 3. Πραωο δοστ πυ δο ζατρυδνιενια .................................................... 213 318 4. Πραωο δο ρ⌠ωνεγο τρακτοωανια πρζψ ωψκονψωανιυ ζατρυδνιενια 215 319 5. ∆ψσκρψµιναχϕα οβψωατελι ω#ασνψχη ............................................ 218 322 ς. Ζαστρζε∀ενιε πορζ∃δκυ, βεζπιεχζε στωα ι ζδροωια πυβλιχζνεγο ..... 219 323 1. Ζακρεσ ζαστοσοωανια ..................................................................... 219 323 2. Τρε∋( ζαστρζε∀ενια ......................................................................... 219 324 ςΙ. Ζαστρζε∀ενιε δοτψχζ∃χε αδµινιστραχϕι πυβλιχζνεϕ ............................. 222 326 1. Ωψκ#αδνια ποϕ χια αδµινιστραχϕι πυβλιχζνεϕ ................................ 222 327 2. Ζαστοσοωανιε ζαστρζε∀ενια ............................................................ 224 328 3. Ωεων∃τρζπα στωοωε ζασαδψ αωανσυ ζαωοδοωεγο .................... 225 329 4. Ζατρυδνιενιε ω σ#υ∀βιε χψωιλνεϕ ................................................. 225 330 ♣ 46. Σωοβοδα πρζεδσι βιορχζο∋χι ...................................................................... 226 331 Ι. Υωαγι ογ⌠λνε .................................................................................... 226 331 ΙΙ. Πρζεδµιοτοωψ ζακρεσ ζαστοσοωανια .................................................. 226 332 1. Ρ⌠∀νιχα ω στοσυνκυ δο σωοβοδψ ∋ωιαδχζενια υσ#υγ ................. 227 333 2. Ρ⌠∀νιχα ω στοσυνκυ δο σωοβοδψ πρζεπ#ψωυ καπιτα#υ ................ 228 334 ΙΙΙ. Ποδµιοτοωψ ζακρεσ ζαστοσοωανια .................................................... 228 335 1. Οσοβψ ⇒ ζψχζνε ............................................................................. 228 335 2. Σπ⌠#κι ........................................................................................... 228 336 Ις. Ζασι γ σωοβοδψ πρζεδσι βιορχζο∋χι .................................................. 229 337 1. Αρτψκυ# 49 ΤΦΥΕ ϕακο ζακαζ δψσκρψµιναχϕι .............................. 230 338 2. Αρτψκυ# 49 ΤΦΥΕ ϕακο ογ⌠λνψ ζακαζ ωπροωαδζανια ογρανιχζε . 231 339 ς. Αρτψκυ# 49 ΤΦΥΕ α δζια#ανια ποδµιοτ⌠ω πρψωατνψχη ................... 235 341 ςΙ. Ωψϕ∃τκι οδ ζασαδψ σωοβοδψ πρζεδσι βιορχζο∋χι .............................. 236 342 1. Ωψϕ∃τκι ζ αρτ. 51 ΤΦΥΕ ............................................................... 236 342 2. Ωψϕ∃τεκ ζ αρτ. 52 υστ. 2 ΤΦΥΕ .................................................... 237 343 ςΙΙ. Τρανσγρανιχζνε πρζενιεσιενιε σιεδζιβψ σπ⌠#κι .................................. 237 344 1. Προβλεµψ ζ ζακρεσυ πραωα κολιζψϕνεγο ....................................... 237 345 2. Προβλεµψ ζ ζακρεσυ πραωα ΥΕ .................................................... 238 346 ςΙΙΙ. +ροδκι ηαρµονιζαχψϕνε ...................................................................... 240 347 ♣ 47. Σωοβοδα ∋ωιαδχζενια υσ#υγ ...................................................................... 242 348 Ι. Υωαγι ογ⌠λνε .................................................................................... 242 348 ΙΙ. Ποδµιοτοωψ ζακρεσ ζαστοσοωανια .................................................... 243 349 ΙΙΙ. Πρζεδµιοτοωψ ζακρεσ ζαστοσοωανια .................................................. 243 350 1. ∆ζια#αλνο∋( τρανσγρανιχζνα ........................................................... 244 351 2. Ποϕ χιε υσ#υγι ................................................................................ 245 352 3. Οδπ#ατνο∋( .................................................................................... 249 355 Ις. Ζασι γ σωοβοδψ ∋ωιαδχζενια υσ#υγ .................................................. 250 356 1. Αρτψκυ#ψ 56 ι 57 ΤΦΥΕ ϕακο ζακαζ δψσκρψµιναχϕι .................... 250 357 2. Αρτψκυ# 56 ΤΦΥΕ ϕακο ογ⌠λνψ ζακαζ ωπροωαδζανια ογρανιχζε 251 359 ΞΙΙ Σπισ τρε#χι Στρ. Νβ. 3. Ογρανιχζενια ω στοσυνκυ δο υσ#υγοβιορχψ .................................. 255 360 ς. Αρτψκυ# 56 ΤΦΥΕ α δζια#ανια ποδµιοτ⌠ω πρψωατνψχη ................... 256 361 ςΙ. +ροδκι σ#υ∀∃χε ηαρµονιζαχϕι πραωα .................................................. 256 362 ♣ 48. Σωοβοδα πρζεπ#ψωυ καπιτα#υ ι π#ατνο∋χι .................................................. 256 363 1. Ζασι γ σωοβοδψ πρζεπ#ψωυ καπιτα#υ ι π#ατνο∋χι ......................... 257 363 2. Οδστ πστωα οδ σωοβοδψ πρζεπ#ψωυ καπιτα#υ ι π#ατνο∋χι ............ 258 364 ♣ 49. ∆ψγρεσϕα: πραωα στυδεντ⌠ω ι υχζνι⌠ω ...................................................... 261 365 Ι. Υπραωνιενια ωψνικαϕ∃χε ζ αρτ. 18 ακαπιτ 1 ΤΩΕ ........................... 262 366 1. Υχζνιοωιε ϕακο υσ#υγοβιορχψ ....................................................... 263 367 2. ∆οστ π δο κσζτα#χενια ζαωοδοωεγο ............................................ 263 368 3. Οπ#ατψ ζα ναυκ ............................................................................ 264 369 4. ∆οστ π δο ∋ωιαδχζε σοχϕαλνψχη ................................................. 265 370 5. Πραωο ποβψτυ ................................................................................ 266 371 ΙΙ. Πραωα ωψνικαϕ∃χε ζ αρτ. 45 υστ. 2 ΤΦΥΕ οραζ ζ αρτ. 7 υστ. 2 ροζπορζ∃δζενια Νρ 1612/68/ΕΩΓ .................................................... 266 372 ΙΙΙ. Πραωα ωψνικαϕ∃χε ζ αρτ. 12 ροζπορζ∃δζενια Νρ 1612/68/ΕΩΓ ...... 267 373 Ις. Οσοβψ κορζψσταϕ∃χε ζε σωοβοδψ πρζεδσι βιορχζο∋χι ....................... 267 374 ς. ∆ζια#ανια ηαρµονιζυϕ∃χε ................................................................... 268 375 Ροζδζια∃ ΞΙ. Ζβλι∋ανιε πραωα ............................................................................... 269 376 ♣ 50. Υωαγι ογ⌠λνε ............................................................................................. 269 376 ♣ 51. Πρζεδµιοτ ι µετοδψ ηαρµονιζαχϕι ............................................................. 269 377 ♣ 52. Ζβιεγ νορµ κοµπετενχψϕνψχη σ#υ∀∃χψχη ηαρµονιζαχϕι ........................... 270 378 ♣ 53. Ηαρµονιζαχϕα να ποδσταωιε αρτ. 114 ΤΦΥΕ ............................................. 272 379 Ι. Ζακρεσ ζαστοσοωανια αρτ. 114 υστ. 1 ΤΦΥΕ ...................................... 272 380 1. Ζαλε∀νο∋( µι δζψ αρτ. 114 α αρτ. 115 ΤΦΥΕ ............................... 274 381 2. Ζαλε∀νο∋( µι δζψ αρτ. 114 α αρτ. 116 ΤΦΥΕ ............................... 274 383 ΙΙ. Μο∀λιωο∋( στοσοωανια πρζεζ πα στωα χζ#ονκοωσκιε „ωψ∀σζψχη στανδαρδ⌠ω” ....................................................................................... 274 384 Ροζδζια∃ ΞΙΙ. Αρτψκυ∃ 352 ΤΦΥΕ ......................................................................... 277 386 ♣ 54. Υωαγι ογ⌠λνε ............................................................................................. 277 386 ♣ 55. Πρζεσ#ανκι ζαστοσοωανια αρτ. 352 ΤΦΥΕ ................................................... 277 387 Ι. Χελε Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ...................................................................... 278 388 ΙΙ. Νιεζβ δνο∋( δζια#α ΥΕ ................................................................... 279 389 ΙΙΙ. Βρακ ιννεϕ ποδσταωψ κοµπετενχψϕνεϕ ω Τρακταταχη ........................ 280 390 ♣ 56. Ωψδαωανιε ακτ⌠ω πραωνψχη να ποδσταωιε αρτ. 352 ΤΦΥΕ ................... 280 391 Ροζδζια∃ ΞΙΙΙ. Πολιτψκα γοσποδαρχζα, πιενι(∋να ι ηανδλοωα ............................ 281 392 ♣ 57. Υωαγι ογ⌠λνε ............................................................................................. 281 392 ♣ 58. Πολιτψκα γοσποδαρχζα ι πιενι ∀να .............................................................. 282 393 ♣ 59. Ωσπ⌠λνα πολιτψκα ηανδλοωα ...................................................................... 284 395 Ι. Ζακρεσ ρεγυλαχϕι ................................................................................. 284 395 ΙΙ. Ζακρεσ ζαστοσοωανια ωσπ⌠λνεϕ πολιτψκι ηανδλοωεϕ .......................... 284 396 ΙΙΙ. Ποδϕ χιε δζια#α πρζεζ ΥΕ .............................................................. 285 397 1. ∆ζια#ανια ϕεδνοστροννε ................................................................. 285 398 2. Ζαωιερανιε υµ⌠ω ηανδλοωψχη .................................................... 286 399 Σπισ τρε#χι ΞΙΙΙ Στρ. Νβ. Ωψκαζ ποωο#ψωανψχη ορζεχζε Τρψβυνα#υ Σπραωιεδλιωο∋χι ................................ 289 Ωψκαζ ποωο#ψωανψχη ορζεχζε Σ∃δυ ..................................................................... 299 Ινδεκσ ρζεχζοωψ ....................................................................................................... 301 Ωψκαζ σκρ⌠τ⌠ω ΑΠ .................................. Ακτ δοτψχζ∃χψ ωαρυνκ⌠ω πρζψστ∃πιενια (Ακτ πρζψστ∃πιενια) – δο #∃− χζονψ δο Τρακτατυ ακχεσψϕνεγο ζ 16.4.2003 ρ. αρτ. ................................. αρτψκυ# ΧΟΡΕΠΕΡ ..................... Κοµιτετ Στα#ψχη Πρζεδσταωιχιελι ΧΟΣΑΧ ......................... Κονφερενχϕα οργαν⌠ω ωψσπεχϕαλιζοωανψχη ω σπραωαχη υνιϕνψχη ∆ζ.Υρζ. .......................... ∆ζιεννικ Υρζ δοωψ ΕΒΧ ............................... Ευροπεϕσκι Βανκ Χεντραλνψ ΕΒΙ ................................ Ευροπεϕσκι Βανκ Ινωεστψχψϕνψ ΕΕΑ ............................... Ευροπεϕσκι Οβσζαρ Γοσποδαρχζψ ΕΦΤΑ ............................. Ευροπεϕσκιε Στοωαρζψσζενιε Ωολνεγο Ηανδλυ ΕΚΠΧζ ........................... Ευροπεϕσκα Κονωενχϕα Πραω Χζ#οωιεκα ι Ποδσταωοωψχη Ωολνο∋χι ΕΚΣ ............................... Ευροπεϕσκα Καρτα Σοχϕαλνα ΕΣΒΧ ............................. Ευροπεϕσκι Σψστεµ Βανκ⌠ω Χεντραλνψχη ΕΣΩ .............................. Ευροπεϕσκι Σψστεµ Ωαλυτοωψ ΕΤΣ−Ο ........................... Ζβι⌠ρ Ορζεχζε Τρψβυνα#υ Σπραωιεδλιωο∋χι ι Σ∃δυ Πιερωσζεϕ Ιν− στανχϕι Ευροπολ .......................... Ευροπεϕσκι Υρζ∃δ Πολιχϕι ΕΩΕΑ ........................... Ευροπεϕσκα Ωσπ⌠λνοτα Ενεργιι Ατοµοωεϕ (Ευρατοµ) ΕΩΓ ............................. Ευροπεϕσκα Ωσπ⌠λνοτα Γοσποδαρχζα ΕΩΠ .............................. Ευροπεϕσκα Ωσπ⌠#πραχα Πολιτψχζνα ΕΩΩιΣ ......................... Ευροπεϕσκα Ωσπ⌠λνοτα Ω γλα ι Σταλι ΦΡΟΝΤΕΞ .................... Ευροπεϕσκα Αγενχϕα Ζαρζ∃δζανια Ωσπ⌠#πραχ∃ Οπεραχψϕν∃ να Ζε− ων τρζνψχη Γρανιχαχη Πα στω Χζ#ονκοωσκιχη ι ιν. οδν. ........................ ι ιννε οδνο∋νικι ϑΑΕ ................................ ϑεδνολιτψ Ακτ Ευροπεϕσκι ΚΒΩΕ ........................... Κονφερενχϕα Βεζπιεχζε στωα ι Ωσπ⌠#πραχψ ω Ευροπιε ΚΧ ................................. πολσκι Κοδεκσ χψωιλνψ ΚΕ ................................. Κοµισϕα Ευροπεϕσκα ΚΕΣ ............................... Κοµιτετ Εκονοµιχζνο−Σπο#εχζνψ ΚΠΚ ............................... πολσκι Κοδεκσ ποστ ποωανια καρνεγο ΚΡ ................................. Κοµιτετ Ρεγιον⌠ω ν.π.π.µ. ......................... νιεµιεχκιε πραωο πρψωατνε µι δζψναροδοωε (νιεµ. ΕΓΒΓΒ) ΟΒΩΕ ........................... Οργανιζαχϕα Βεζπιεχζε στωα ι Ωσπ⌠#πραχψ ω Ευροπιε ΟΕΧ∆ ............................ Οργανιζαχϕα Ωσπ⌠#πραχψ Γοσποδαρχζεϕ ι Ροζωοϕυ ΟΝΣΑιΩΣΑ .................. Ορζεχζνιχτωο Ναχζελνεγο Σ∃δυ Αδµινιστραχψϕνεγο ι ωοϕεω⌠δζ− κιχη σ∃δ⌠ω αδµινιστραχψϕνψχη ΞςΙ Ωψκαζ σκρ⌠τ⌠ω ΟΣΝΠ ............................ Ορζεχζνιχτωο Σ∃δυ Ναϕωψ∀σζεγο – Ιζβα Πραχψ ι Υβεζπιεχζε Σπο− #εχζνψχη ΟΤΚ .............................. Ορζεχζνιστωο Τρψβυνα#υ Κονστψτυχψϕνεγο ΟΤΚ−Α .......................... Ορζεχζνιστωο Τρψβυνα#υ Κονστψτυχψϕνεγο – Σερια Α ναστ. ............................... ναστ πνψ (−α, −ε) Νβ. ................................. νυµερ βρζεγοωψ ΝΣΑ ............................... Ναχζελνψ Σ∃δ Αδµινιστραχψϕνψ παρ. ................................. παραγραφ ΠΕ .................................. Παρλαµεντ Ευροπεϕσκι ποδυστ. ........................... ποδυστ π πορ. ................................ πορ⌠ωναϕ ΠρΠοστΣΑδµ .................. υσταωα ζ 30.8.2002 ρ. – Πραωο ο ποστ ποωανιυ πρζεδ σ∃δαµι αδ µι− νιστραχψϕνψµι (∆ζ.Υ. Νρ 153, ποζ. 1270 ζε ζµ.) Ρεγυλ ............................. ρεγυλαµιν Ρεγυλ. Κοµ. .................. Ρεγυλαµιν Κοµισϕι Ευροπεϕσκιεϕ Ρεγυλ. ΠΕ ...................... Ρεγυλαµιν Παρλαµεντυ Ευροπεϕσκιεγο Ρεγυλ. ΤΣ ...................... Ρεγυλαµιν Τρψβυνα#υ Σπραωιεδλιωο∋χι Ρεγυλ. Σ∃δυ ................... Ρεγυλαµιν Σ∃δυ Ρεγυλ. ΣΣΠ .................... Ρεγυλαµιν σ∃δυ δο σπραω Σ#υ∀βψ Πυβλιχζνεϕ ροζπ. .............................. ροζπορζ∃δζενιε ρζ. γεν. ........................... ρζεχζνικ γενεραλνψ ΣΝ ................................. Σ∃δ Ναϕωψ∀σζψ ΤΑ .................................. Τρακτατ ζ Αµστερδαµυ ΤΦΥΕ ............................. Τρακτατ ο φυνκχϕονοωανιυ Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ΤΚ ................................. Τρψβυνα# Κονστψτυχψϕνψ ΤΣ .................................. Τρψβυνα# Σπραωιεδλιωο∋χι ΤΣΥΕ ............................. Τρψβυνα# Σπραωιεδλιωο∋χι Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ΤΝ ................................. Τρακτατ ζ Νιχει ΤΥΕ ............................... Τρακτατ ο Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ΤΩΕ .............................. Τρακτατ υσταναωιαϕ∃χψ Ωσπ⌠λνοτ Ευροπεϕσκ∃ ΥΕ ................................. Υνια Ευροπεϕσκα υστ. ................................. υστ π ΥΖΕ ............................... Υνια Ζαχηοδνιοευροπεϕσκα ω σζχζ. ........................... ω σζχζεγ⌠λνο∋χι ΩΕ ................................ Ωσπ⌠λνοτα Ευροπεϕσκα; Ωσπ⌠λνοτψ Ευροπεϕσκιε ΩΚΧ ............................. Ωσπ⌠λνοτοωψ Κοδεκσ Χελνψ ΩΠΖιΒ .......................... Ωσπ⌠λνα Πολιτψκα Ζαγρανιχζνα ι Βεζπιεχζε στωα ΩΤΧ .............................. Ωσπ⌠λνα Ταρψφα Χελνα Ωστ(π δο πι)τεγο ωψδανια Κονιεχζνο∋( οπραχοωανια πι∃τεγο ωψδανια ποδρ χζνικα „Πραωο ευροπεϕσκιε” ωψνικα πρζεδε ωσζψστκιµ ζ ωεϕ∋χια ω ∀ψχιε Τρακτατυ ζ Λιζβονψ, κτ⌠ρψ ζναχζ∃χο ζρεφορµοωα# στρυκτυρ ινστψτυχϕοναλν∃ Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ. Ζµιανψ ωπροωαδζονε Τρακτατεµ ζ Λιζβονψ δοτψχζ∃ τακ∀ε τερµινολογιι οραζ νυµεραχϕι αρτψκυ#⌠ω ω νο− ωψχη τρακταταχη: Τρακταχιε ο Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ οραζ Τρακταχιε ο φυνκχϕονοωανιυ Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ. Υακτυαλνιενια κολεϕνεγο ωψδανια ποδρ χζνικα – πρζεδε ωσζψστκιµ ω κοντεκ− ∋χιε Τρακτατυ ζ Λιζβονψ – ποδϕ∃# σι παν δρ Μαρχιν Νοωαχκι, κτ⌠ρεµυ πραγν πο− δζι κοωα( ζα χεννε υωαγι οραζ ζα υµιεϕ τνο∋( δοστοσοωανια νοωψχη φραγµεντ⌠ω δο δοτψχηχζασοωεϕ µετοδολογιι. Οχζψωι∋χιε ωσζελκιε εωεντυαλνε νιε∋χισ#ο∋χι οβ− χι∃∀αϕ∃ τακ∀ε µοϕ∃ οσοβ . Νινιεϕσζε ωψδανιε υωζγλ δνια τακ∀ε ναϕνοωσζε ορζεχζνιχτωο Τρψβυνα#υ Σπρα− ωιεδλιωο∋χι Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ οραζ ρεγυλαχϕε ποχηοδνεγο πραωα ΥΕ, ωεδ#υγ στανυ να κονιεχ µαρχα 2011 ρ. Αυτορζψ ωζι λι ρ⌠ωνιε∀ ποδ υωαγ δο∋ωιαδχζενια ωψνικα− ϕ∃χε ζ σιεδµιολετνιεϕ ϕυ∀ οβεχνο∋χι Πολσκι ω Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ. Ποδοβνιε ϕακ ω ποπρζεδνιµ ωψδανιυ ποδρ χζνικα, ζαγαδνιενια ινστψτυχϕοναλνε υϕ το ω σποσ⌠β σψντετψχζνψ, α ζασαδνιχζα χζ ∋( ροζωα∀α κονχεντρυϕε σι ωοκ⌠# προβλεµατψκι στοσοωανια πραωα ΥΕ. Ποναδτο, αβψ υ#ατωι( κορζψστανιε ζ ποδρ χζνι− κα, ω ϕεγο κο χοωεϕ χζ ∋χι ζαµιεσζχζονψ ζοστα# ωψκαζ ωσζψστκιχη ποωο#ψωανψχη ορζεχζε Τρψβυνα#υ Σπραωιεδλιωο∋χι ΥΕ. Ωαρσζαωα, κωιεχιε 2011 ρ. Μαχιεϕ Σζπυναρ Ροζδζια∃ Ι. Ωπροωαδζενιε ♣ 1. Ποϕ(χιε πραωα ευροπεϕσκιεγο ι πραωα Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ 11 Ποϕ(χιε πραωα ευροπεϕσκιεγο στοσυϕε σι ω σζεροκιµ ι ω∃σκιµ ροζυµιενιυ. Ω ζναχζενιυ σζεροκιµ ροζυµιε σι πρζεζ νιε πραωο ωσζψστκιχη ευρο πεϕσκιχη οργανιζαχϕι µι δζψναροδοωψχη (πορ. Νβ. 13 ι ναστ.). Νατοµιαστ ω ρο ζυµιενιυ ω)σκιµ ποϕ χιε το οβεϕµυϕε πραωο πρζψϕ τε ω ραµαχη Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ι Ευ− ροπεϕσκιεϕ Ωσπ⌠λνοτψ Ενεργιι Ατοµοωεϕ (ΕΩΕΑ, ζωανεϕ ρ⌠ωνιε∀ ΕΥΡΑΤΟΜ), α ω σενσιε ϕεσζχζε βαρδζιεϕ ογρανιχζονψµ – πραωο σαµεϕ Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ, ζ ωψ#∃χζενιεµ ρεγυλαχϕι πραωνψχη πρζψϕµοωανψχη να ποδσταωιε Τρακτατυ υστα− ναωιαϕ∃χεγο Ευροπεϕσκ∃ Ωσπ⌠λνοτ Ενεργιι Ατοµοωεϕ (ΤΕΩΕΑ). ∆οµινυϕ∃χε ζναχζενιε πρζψπαδα πρζψ τψµ Τρακτατοωι ο Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ (ΤΥΕ) οραζ Τρακ− τατοωι ο φυνκχϕονοωανιυ Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ (ΤΦΥΕ), υσταναωιαϕ∃χψµ ποδσταωψ πορζ∃δκυ πραωνεγο Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ οραζ ΤΕΩΕΑ, στανοωι∃χψµ ποδσταω πραων∃ φυνκχϕονοωανια ΕΩΕΑ. Να ποτρζεβψ νινιεϕσζεγο οπραχοωανια πρζψϕ το, ∀ε τερµιν „πραωο ευροπεϕ− σκιε” οδνοσι σι δο πραωα πρζψϕ τεγο ω ραµαχη Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ, ι ϕεστ το∀σα− µψ ζ ποϕ χιεµ „πραωο Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ” („πραωο ΥΕ”), κτ⌠ρψ β δζιε στοσο− ωανψ ω πονι∀σζψχη ροζωα∀ανιαχη. Ω νινιεϕσζψµ οπραχοωανιυ πρζεδσταωιονε ι ποδδανε αναλιζιε ζοστα#ψ πρζεδε ωσζψστκιµ ποστανοωιενια ΤΥΕ ι ΤΦΥΕ. Τψλ− κο ω νιελιχζνψχη ωψπαδκαχη ωσκαζυϕε σι να ποστανοωιενια ΤΕΩΕΑ. ♣ 2. Προχεσ ιντεγραχϕι πα∗στω ευροπεϕσκιχη πο ΙΙ ωοϕνιε #ωιατοωεϕ Πο ζακο χζενιυ ΙΙ ωοϕνψ ∋ωιατοωεϕ σπο#εχζε στωα Σταρεγο Κοντψνεντυ χο− ραζ βαρδζιεϕ σκ#ανια#ψ σι κυ ιδει στωορζενια „Σταν⌠ω Ζϕεδνοχζονψχη Ευρο− πψ” (Ωινστον Χηυρχηιλλ ω πρζεµ⌠ωιενιυ ω Ζυρψχηυ 19.9.1946 ρ.). Τακ ζωανψ πλαν Σχηυµαννα (οδ ναζωισκα φρανχυσκιεγο µινιστρα σπραω ζαγρανιχζνψχη Ρο− βερτα Σχηυµαννα) δα# ποδσταω δο ποωο#ανια να µοχψ Τρακτατυ Παρψσκιε− 22 Νβ. 1–2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo europejskie
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: