Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 006076 9969514 na godz. na dobę w sumie
Prawo gospodarcze. Kompedium - ebook/pdf
Prawo gospodarcze. Kompedium - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 530
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4472-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skrypt ,,Prawo gospodarcze. Kompendium' omawia podstawowe instytucje prawa gospodarczego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych. Znajdują się w nim zagadnienia dotyczące m.in.:

W szóstym wydaniu uwzględniono m.in. znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej i prawem spółek, regulację o tworzeniu, działalności i aktualnych procedurach przed sądem polubownym, a przede wszystkim znacznie zmienione postępowanie upadłościowe i naprawcze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze Kompendium 6. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo gospodarcze. Kompendium W sprzedaży: M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, wyd. 3 Studia Prawnicze J. Olszewski PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 14 Studia Prawnicze E. Skibińska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. EDYCJA CZWARTA KodeksSystem USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wyd. 14 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo gospodarcze Kompendium Redaktor Prof. dr hab. Jan Olszewski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Prawa i Administracji Autorzy prof. dr hab. Jan Olszewski mgr Tomasz Miśko mgr Łukasz Mroczyński-Szmaj dr Beata Sagan mgr Dominika Wapińska mgr Jakub Sznajder dr Roman Uliasz pracownicy naukowi Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego 6. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 Poszczególne rozdziały opracowali: J. Olszewski B. Sagan R. Uliasz D. Wapińska T. Miśko Ł. Mroczyński-Szmaj J. Sznajder Wprowadzenie do przedmiotu § 1–2, Rozdz. IV § 20, Rozdz. VII–X, XIII § 67–82, Rozdz. XIV–XV Rozdz. IV § 14–18, Rozdz. XIII § 83, Rozdz. III § 8, Rozdz. IV § 10–12, Rozdz. XI, XII § 52–60 Rozdz. IV § 9, Rozdz. V Rozdz. III § 6–7, Rozdz. VI, XII § 61–65 Rozdz. IV § 13, § 19, Rozdz. XII § 66 Rozdz. I, II Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4471-3 ISBN e-book 978-83-255-4472-0 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................................ XVII Przedmowa .................................................................................................................. XXI Wprowadzenie do przedmiotu ................................................................................... XXIII § 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski ................................................ XXIII § 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych ................... XXV CZĘŚĆ I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej Uwagi wstępne .............................................................................................................. Rozdział I. Swoboda działalności gospodarczej ...................................................... § 1. Podstawy normatywne dla wolności gospodarczej w Polsce ........................... I. Okres międzywojenny ............................................................................. II. Polska Rzeczpospolita Ludowa ................................................................ III. Przemiany gospodarcze po 1989 r. .......................................................... § 2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ............................................... I. Ogólna charakterystyka ........................................................................... II. Pojęcie swobody działalności gospodarczej ............................................ III. Pojęcie działalności gospodarczej ............................................................ IV. Działalność regulowana ........................................................................... V. Zezwolenia, licencje, zgoda ..................................................................... VI. Koncesje ................................................................................................... § 3. Najnowsze zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ................ I. Przepisy obowiązujące od 1.1.2011 r. ....................................................... II. Przepisy obowiązujące od 1.7.2011 r. ....................................................... III. Przepisy obowiązujące od 1.1.2012 r. ....................................................... Rozdział II. Pojęcie przedsiębiorcy ........................................................................... § 4. Pojęcie przedsiębiorcy ....................................................................................... § 5. Klasyfikacja przedsiębiorców według przepisów rozdziału 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ............................................................ Rozdział III. Instytucje wspólne dla przedsiębiorców ............................................ § 6. Firma ................................................................................................................. I. Pojęcie firmy ............................................................................................. II. Zasady prawa firmowego ......................................................................... III. Ochrona prawa do firmy .......................................................................... 2 3 3 3 4 4 7 7 8 9 11 11 11 13 13 14 14 15 15 17 19 19 19 24 26 VI Spis treści § 7. Przedsiębiorstwo ............................................................................................... I. Pojęcie przedsiębiorstwa .......................................................................... II. Składniki przedsiębiorstwa ...................................................................... III. Zbycie przedsiębiorstwa ........................................................................... § 8. Prokura .............................................................................................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Udzielenie prokury ................................................................................... III. Zakres prokury ......................................................................................... IV. Rodzaje prokury ....................................................................................... V. Ustanie umocowania po stronie prokurenta ............................................ Rozdział IV. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej .......... § 9. Handlowe spółki osobowe ................................................................................ I. Spółka jawna ............................................................................................ 1. Definicja spółki jawnej ........................................................................ 2. Powstanie spółki jawnej ...................................................................... 3. Umowa spółki jawnej .......................................................................... 4. Rejestracja spółki jawnej ..................................................................... 5. Firma spółki jawnej ............................................................................. 6. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki jawnej ............................. 7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej ............................. 8. Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej .................................... 9. Majątek spółki jawnej .......................................................................... 10. Rozwiązanie spółki jawnej .................................................................. II. Spółka partnerska ..................................................................................... 1. Definicja spółki partnerskiej ............................................................... 2. Powstanie spółki partnerskiej .............................................................. 3. Umowa spółki partnerskiej ................................................................. 4. Rejestracja spółki partnerskiej ............................................................ 5. Firma spółki partnerskiej .................................................................... 6. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki partnerskiej ..................... 7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej .................... 8. Rozwiązanie spółki partnerskiej ......................................................... III. Spółka komandytowa ............................................................................... 1. Definicja spółki komandytowej ........................................................... 2. Powstanie spółki komandytowej ......................................................... 3. Umowa spółki komandytowej ............................................................. 4. Rejestracja spółki komandytowej ........................................................ 5. Firma spółki komandytowej ................................................................ 6. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki komandytowej ................ 7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ............... 8. Rozwiązanie spółki komandytowej ..................................................... IV. Spółka komandytowo-akcyjna ................................................................. 1. Definicja spółki komandytowo-akcyjnej ............................................. 2. Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej ........................................... 3. Statut spółki komandytowo-akcyjnej .................................................. 4. Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej ......................................... 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 40 41 41 41 41 42 42 43 44 44 45 46 48 48 48 49 49 50 50 52 52 53 53 53 53 54 55 55 56 58 58 58 58 58 59 Spis treści 5. Firma spółki komandytowo-akcyjnej .................................................. 6. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej .. 7. Rada nadzorcza spółki komandytowo-akcyjnej ................................. 8. Walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce komandytowo- -akcyjnej ............................................................................................... 9. Odpowiedzialność komplementariuszy i akcjonariuszy za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej ................................ 10. Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej ....................................... § 10. Spółki kapitałowe – zagadnienia ogólne ........................................................... I. Spółki kapitałowe a spółki osobowe – porównanie ................................. II. Najistotniejsze różnice pomiędzy spółką z o.o. a spółką akcyjną ........... III. Spółki kapitałowe w organizacji .............................................................. § 11. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ....................................................... I. Zagadnienia ogólne .................................................................................. II. Tworzenie spółki z o.o. ............................................................................. 1. Uwagi wstępne ..................................................................................... 2. Tryb zakładania spółki z o.o. przy wykorzystaniu „tradycyjnej” procedury ............................................................................................. 3. Tryb zakładania spółki z o.o. przy wykorzystaniu elektronicznego wzorca umowy ..................................................................................... III. Prawa i obowiązki wspólników ............................................................... 1. Pojęcie udziału ..................................................................................... 2. Zasady rozporządzania udziałami ....................................................... IV. Organy spółki ........................................................................................... 1. Zarząd .................................................................................................. 2. Organy kontrolne ................................................................................. 3. Zgromadzenie wspólników ................................................................. V. Zmiana umowy spółki ............................................................................. VI. Wyłączenie wspólnika ............................................................................. VII. Rozwiązanie i likwidacja spółki .............................................................. VIII. Odpowiedzialność cywilnoprawna .......................................................... § 12. Spółka akcyjna .................................................................................................. I. Zagadnienia ogólne .................................................................................. II. Tworzenie spółki akcyjnej ....................................................................... III. Prawa i obowiązki akcjonariuszy ............................................................ 1. Akcje .................................................................................................... 2. Rodzaje akcji ........................................................................................ 3. Sposoby wykazywania legitymacji akcjonariusza w przypadku poszczególnych rodzajów akcji ........................................................... 4. Zasady rozporządzania akcjami .......................................................... 5. Inne dokumenty wydawane przez spółkę akcyjną .............................. IV. Organy spółki ........................................................................................... 1. Zarząd .................................................................................................. 2. Organy kontrolne ................................................................................. 3. Walne zgromadzenie ........................................................................... V. Pozostałe zagadnienia dotyczące spółki akcyjnej ................................... VII 59 60 62 63 64 64 65 65 67 68 71 71 72 72 73 82 83 83 84 87 87 90 92 98 99 100 101 106 106 106 110 110 112 113 116 118 119 119 122 123 130 VIII Spis treści § 13. Agencje rządowe ............................................................................................... I. Zagadnienia wstępne ................................................................................ II. Agencja Mienia Wojskowego ................................................................... III. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ........................................................... IV. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ........................................... V. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .............................. VI. Agencja Rynku Rolnego .......................................................................... VII. Agencja Nieruchomości Rolnych ............................................................. § 14. Spółdzielnie ....................................................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Zakładanie spółdzielni ............................................................................. III. Organy spółdzielni ................................................................................... IV. Zakaz konkurencji .................................................................................... V. Członkostwo w spółdzielni ...................................................................... 1. Nabycie członkostwa ........................................................................... 2. Ustanie członkostwa ............................................................................ VI. Działalność gospodarcza spółdzielni ....................................................... VII. Lustracja ................................................................................................... VIII. Likwidacja spółdzielni ............................................................................. IX. Upadłość spółdzielni ................................................................................ § 15. Instytuty badawcze ........................................................................................... I. Zadania instytutów .................................................................................. II. Tworzenie instytutów badawczych .......................................................... III. Zasady działania instytutów badawczych ............................................... IV. Działalność gospodarcza instytutu .......................................................... V. Mienie instytutu oraz stosunki majątkowe .............................................. VI. Łączenie, podział, reorganizacja, likwidacja instytutów badawczych ... VII. Komercjalizacja i prywatyzacja instytutów badawczych ....................... § 16. Fundacje ............................................................................................................ I. Pojęcie i rodzaje fundacji ......................................................................... II. Ustanowienie fundacji .............................................................................. III. Statut fundacji .......................................................................................... IV. Rejestracja fundacji .................................................................................. V. Organy fundacji ........................................................................................ 1. Zarząd ................................................................................................... VI. Działalność gospodarcza fundacji ........................................................... VII. Likwidacja fundacji ................................................................................. VIII. Nadzór nad fundacjami ............................................................................ § 17. Stowarzyszenia .................................................................................................. I. Pojęcie stowarzyszenia ............................................................................. II. Rodzaje stowarzyszeń .............................................................................. III. Tworzenie stowarzyszeń .......................................................................... IV. Członkostwo w stowarzyszeniu ............................................................... V. Organy stowarzyszenia ............................................................................ 1. Walne zebranie członków .................................................................... 2. Zarząd .................................................................................................. 3. Organ kontroli wewnętrznej ................................................................ 131 131 132 135 136 137 139 140 141 141 144 145 150 151 151 151 151 152 154 155 156 156 157 158 161 161 162 163 164 164 168 170 171 172 172 173 174 175 176 176 177 177 178 179 179 179 180 Spis treści VI. Działalność gospodarcza stowarzyszenia ................................................ VII. Nadzór nad działalnością stowarzyszenia ............................................... VIII. Ustanie bytu stowarzyszenia .................................................................... § 18. Gospodarka komunalna .................................................................................... I. Pojęcie gospodarki komunalnej ............................................................... II. Obszary działalności komunalnej ............................................................ III. Formy gospodarki komunalnej ................................................................ IV. Samorządowy zakład budżetowy ............................................................ V. Spółki komunalne .................................................................................... VI. Powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej na podstawie umów .................................................................................. § 19. Przedsiębiorstwa państwowe ............................................................................ I. Uwagi wstępne ......................................................................................... II. Definicja przedsiębiorstwa państwowego ................................................ III. Organy ...................................................................................................... 1. Dyrektor ............................................................................................... 2. Rada pracownicza ................................................................................ 3. Ogólne zebranie pracowników ............................................................ IV. Statut ......................................................................................................... V. Rodzaje przedsiębiorstw państwowych ................................................... VI. Łączenie, podział, likwidacja oraz upadłość przedsiębiorstw państwowych ............................................................................................ VII. Pozostałe formy reorganizacyjne działalności przedsiębiorstwa państwowego ............................................................................................ 1. Umowa o zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa państwowego .... 2. Postępowanie naprawcze – zarząd komisaryczny ............................... VIII. Nadzór założycielski ................................................................................ § 20. Klastry jako forma przedsiębiorstwa ................................................................ CZĘŚĆ II. Obowiązki przedsiębiorców Uwagi wstępne .............................................................................................................. Rozdział V. Obowiązki dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców ................ § 21. Funkcje ewidencjonowania przedsiębiorców ................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................ § 22. Krajowy Rejestr Sądowy .................................................................................. I. Struktura organizacyjna Krajowego Rejestru Sądowego ........................ 1. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców ............. 2. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej ................................................................ 3. Rejestr dłużników niewypłacalnych ................................................... II. Obowiązek zgłoszenia danych do Rejestru ............................................. III. Przebieg postępowania rejestrowego ....................................................... IV. Postępowanie przymuszające ................................................................... V. Ustanowienie kuratora ............................................................................. VI. Wpis do rejestru przedsiębiorców ............................................................ IX 180 181 181 183 183 184 186 186 188 189 191 191 191 193 193 194 194 195 195 196 198 198 199 199 200 206 207 207 207 208 208 209 210 211 212 212 213 214 214 X Spis treści VII. Domniemania prawne związane z wpisem do KRS ............................... 1. Domniemanie prawdziwości wpisu ..................................................... 2. Domniemanie powszechnej znajomości wpisu ................................... VIII. Rodzaje wpisów ....................................................................................... § 23. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ..................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Struktura organizacyjna ........................................................................... III. Dane podlegające wpisowi do ewidencji ................................................. IV. Postępowanie ewidencyjne i wpis do CEIDG ......................................... V. Zmiana i wykreślenie wpisu .................................................................... VI. Domniemanie prawdziwości wpisu ......................................................... Rozdział VI. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony danych ................ § 24. Ochrona danych osobowych ............................................................................. I. Zakres stosowania ustawy ....................................................................... 1. Zakres przedmiotowy .......................................................................... 2. Zakres podmiotowy ustawy ................................................................ II. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych ............................... III. Prawa osoby, której dane dotyczą ............................................................ IV. Odpowiedzialność za naruszenie ustawowych zasad przetwarzania danych ....................................................................................................... § 25. Ochrona informacji gospodarczych .................................................................. I. Zakres przedmiotowy ustawy .................................................................. II. Zakres podmiotowy ................................................................................. III. Zasady przetwarzania informacji gospodarczych ................................... IV. Przechowywanie, ujawnianie, aktualizacja i usuwanie informacji gospodarczych ........................................................................................... V. Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) ..................................................... CZĘŚĆ III. Prawo uczciwej konkurencji Uwagi wstępne .............................................................................................................. Rozdział VII. Czyny nieuczciwej konkurencji ........................................................ § 26. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji ............................................................ § 27. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ................................................................ § 28. Wprowadzenie klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa przez jego oznaczenie ........................................................................................ § 29. Oznaczanie towarów i usług fałszywymi lub oszukańczymi oznaczeniami geograficznymi .................................................................................................. § 30. Inne postacie nieuczciwego oznaczenia ............................................................ I. Błąd co do pochodzenia towaru lub usługi .............................................. II. Błąd co do ilości i wagi ............................................................................ III. Błąd co do jakości towaru ........................................................................ IV. Błąd co do sposobu wykonania ................................................................ V. Błąd co do przydatności i możliwości zastosowania ............................... VI. Błąd co do warunków naprawy i konserwacji ......................................... VII. Wprowadzanie w błąd przez zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z oferowanych towarów lub przez brak oznaczenia ....... 215 215 215 216 217 217 218 219 220 221 222 223 223 227 227 230 231 235 236 237 238 238 238 248 251 254 255 255 256 257 258 258 259 259 259 260 260 260 261 Spis treści VIII. Opakowanie wywołujące błędne wyobrażenie ....................................... IX. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa .................................................. § 31. Nakłanianie do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków i rozwiązania umowy ........................................................................................ § 32. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu ...................................................... § 33. Rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd ................................................................................................................ § 34. Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku ................................... I. Dumping ................................................................................................... II. Bojkot ....................................................................................................... III. Dyskryminacja ......................................................................................... IV. Opłaty za przejęcie towaru i ograniczenie wyboru ................................. V. Sprzedaż bez marży handlowej ................................................................ VI. Nieuczciwe znaki legitymacyjne ............................................................. VII. Przekupstwo ............................................................................................. VIII. Nieuczciwe naruszenie dostępu warunkowego ....................................... § 35. Nieuczciwa reklama i reklama sprzeczna z prawem ........................................ I. Pojęcie reklamy ........................................................................................ II. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami i uchybiająca godności człowieka .................................................................................................. III. Reklama wprowadzająca w błąd .............................................................. IV. Reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci ........................ V. Reklama sprawiająca wrażenie neutralnej informacji ............................. VI. Reklama naruszająca prywatność ............................................................ VII. Reklama porównawcza ............................................................................ VIII. Nieuczciwa reklama i ciężar dowodu ....................................................... IX. Reklama z prezentami, loterie promocyjne ............................................. § 36. Nowe czyny nieuczciwej konkurencji i sprzedaż lawinowa ............................ I. Sprzedaż pod własną marką ..................................................................... Rozdział VIII. Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji ....... § 37. Uprawnieni do skargi na czyny nieuczciwej konkurencji ................................ Rozdział IX. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym ................... § 38. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 39. Analiza nieuczciwych praktyk rynkowych ...................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Nieuczciwe praktyki w każdych okolicznościach ................................... III. Agresywne praktyki rynkowe ................................................................. 1. Uwagi ogólne i definicja ...................................................................... IV. Nieuczciwe praktyki rynkowe związane z reklamą ................................ V. Nieuczciwe praktyki, których celem jest wyłudzenie pieniędzy ............ VI. Nieuczciwe praktyki rynkowe przyjmujące postać twierdzeń ................ VII. Inne formy nieuczciwych praktyk ........................................................... § 40. Odpowiedzialność cywilna (art. 12–14 PNPRU) .............................................. § 41. Inne sankcje ....................................................................................................... XI 261 261 262 262 263 264 264 265 265 266 267 267 267 268 268 268 269 269 269 269 270 270 271 271 272 272 273 273 277 277 282 282 282 283 283 284 285 285 286 287 287 XII Spis treści § 42. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ............................................................. § 43. Uwagi końcowe ................................................................................................. Rozdział X. Zakazy konkurencji ............................................................................... § 44. Uwagi wstępne .................................................................................................. § 45. Zakaz konkurencji w spółkach prawa handlowego .......................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Zakres zakazu konkurencji ...................................................................... III. Zakaz konkurencji w spółce jawnej ......................................................... IV. Zakaz konkurencji w spółce partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej (uwagi ogólne) ................................................. V. Przykładowa analiza zakazu konkurencji – spółka komandytowo- -akcyjna .................................................................................................... VI. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .............................................. VII. Spółka akcyjna ......................................................................................... § 46. Ochrona konkurencji w spółkach kapitałowych na podstawie innych instytucji prawnych ........................................................................................... § 47. Zakaz konkurencji w spółdzielni i przedsiębiorstwie państwowym ............... I. Spółdzielnie .............................................................................................. II. Przedsiębiorstwo państwowe ................................................................... § 48. Ogólne uwagi o zakazie konkurencji w Kodeksie pracy .................................. § 49. Inne ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej i ich znaczenie dla uczciwej konkurencji ................................................................................... CZĘŚĆ IV. Umowy w obrocie gospodarczym Uwagi wstępne .............................................................................................................. Rozdział XI. Umowy handlowe – zagadnienia ogólne ............................................ § 50. Pojęcie umów handlowych ................................................................................ § 51. Umowy handlowe a umowy z udziałem konsumentów ................................... I. Niedozwolone postanowienia umowne .................................................... II. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa ................................. III. Umowy zawierane na odległość .............................................................. Rozdział XII. Poszczególne umowy handlowe ......................................................... § 52. Umowa sprzedaży ............................................................................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Strony umowy sprzedaży ......................................................................... III. Przedmiot umowy sprzedaży ................................................................... IV. Oznaczenie ceny ........................................................................................ V. Szczególne postac ie umowy sprzedaży .................................................. VI. Przedawnienie roszczeń z umowy sprzedaży .......................................... VII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne ............................ VIII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady prawne ............................. IX. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji ..................................................... X. Szczególne postacie umowy sprzedaży – umowa sprzedaży konsumenckiej .......................................................................................... 288 289 293 293 294 294 294 294 295 296 297 297 298 300 300 300 301 302 306 307 307 308 309 310 311 313 313 313 314 315 316 316 317 318 324 324 327 Spis treści § 53. Umowa dostawy ................................................................................................ § 54. Umowa kontraktacji .......................................................................................... § 55. Umowa składu ................................................................................................... § 56. Umowa agencyjna ............................................................................................. § 57. Umowa komisu .................................................................................................. § 58. Umowa dealerska .............................................................................................. § 59. Umowa faktoringu ............................................................................................ § 60. Umowa franchisingu ......................................................................................... § 61. Umowa przewozu .............................................................................................. I. Zagadnienia wstępne ................................................................................ II. Źródła regulacji umowy przewozu .......................................................... III. Charakter prawny umowy ........................................................................ IV. Treść umowy ............................................................................................ V. Strony umowy .......................................................................................... VI. Zawarcie umowy ...................................................................................... VII. Obowiązek i ograniczenia kontraktowania ............................................. VII. Dokumenty przewozowe .......................................................................... VIII. Prawa i obowiązki stron ........................................................................... IX. Odpowiedzialność przewoźnika .............................................................. 1. Odpowiedzialność za życie i zdrowie podróżnego ............................. 2. Odpowiedzialność za bagaż podręczny przewożony przez pasażera ...................................................................................... 3. Odpowiedzialność za przesyłkę bagażową ......................................... 4. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, cennych przedmiotów, w tym kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną ............... 5. Odpowiedzialność za stan przesyłki ................................................... 6. Odpowiedzialność za terminowe wykonanie przewozu ..................... § 62. Umowa czarteru środka transportowego .......................................................... I. Zagadnienia wstępne ................................................................................ II. Charakter prawny ..................................................................................... III. Treść umowy ............................................................................................ IV. Odpowiedzialność oddającego w czarter ................................................ § 63. Umowa spedycji ................................................................................................ I. Definicja umowy ...................................................................................... II. Charakter prawny umowy ........................................................................ III. Cechy umowy ........................................................................................... IV. Strony umowy .......................................................................................... V. Zawarcie, zmiana i ustanie umowy ......................................................... VI. Prawa i obowiązki stron ........................................................................... VII. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ...................................................................................................... § 64. Umowa rachunku bankowego ........................................................................... I. Definicja umowy ...................................................................................... II. Charakter umowy ..................................................................................... III. Treść umowy ............................................................................................ XIII 340 342 343 346 351 353 355 358 362 362 363 364 365 366 367 367 369 370 371 371 371 372 372 372 372 372 372 373 374 375 375 375 376 376 377 378 378 379 380 380 380 382 XIV Spis treści 383 383 383 384 384 384 385 386 386 386 387 387 388 390 391 391 391 393 393 394 394 395 395 396 398 399 400 404 405 405 406 407 409 409 409 410 410 412 412 413 413 IV. Strony umowy .......................................................................................... V. Zawarcie umowy ...................................................................................... 1. Procedura zawarcia umowy ................................................................. 2. Forma umowy ...................................................................................... VI. Zmiana i ustanie umowy .......................................................................... VII. Wykonanie umowy ................................................................................... VIII. Prawa i obowiązki stron umowy .............................................................. IX. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ...................................................................................................... § 65. Umowa ubezpieczenia ....................................................................................... I. Definicja umowy ...................................................................................... II. Przedmiot umowy .................................................................................... 1. Cel ubezpieczenia i jego realizacja ...................................................... 2. Podziały ubezpieczeń ........................................................................... III. Charakter umowy ..................................................................................... IV. Strony umowy .......................................................................................... V. Zawarcie umowy ...................................................................................... 1. Formy zawarcia umowy ubezpieczenia ............................................... VI. Zmiana i ustanie umowy .......................................................................... VII. Wykonanie umowy ................................................................................... VIII. Prawa i obowiązki stron ........................................................................... IX. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ...................................................................................................... § 66. Leasing .............................................................................................................. I. Zagadnienia ogólne .................................................................................. II. Definicja oraz rodzaje leasingu ................................................................ III. Zawarcie umowy leasingu ....................................................................... IV. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu ............................................... V. Zmiana i zakończenie umowy leasingu ................................................... CZĘŚĆ V. Procedury uzdrawiania i zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym Uwagi wstępne .............................................................................................................. Rozdział XIII. Prawo upadłościowe i naprawcze .................................................... § 67. Ogólna charakterystyka Postępowania upadłościowego i naprawczego .......... § 68. Zakres podmiotowy i wyjątki ........................................................................... § 69. Podstawy ogłoszenia upadłości ......................................................................... § 70. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości ......................................... I. Właściwość ............................................................................................... II. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku ............................................ III. Terminy zgłoszenia .................................................................................. IV. Treść wniosku .......................................................................................... V. Wnioski bezzasadne ................................................................................. § 71. Zabezpieczenie majątku dłużnika .................................................................... § 72. Wstępne zgromadzenie wierzycieli .................................................................. § 73. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości ................................................................... Spis treści § 74. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego (art. 57–67) ............ I. Ogólna charakterystyka ogłoszenia skutków upadłości .......................... II. Przykłady działań bezskutecznych upadłego (zasady ogólne) ................ III. Przykłady działań bezskutecznych z niektórymi krewnymi .................. § 75. Ważniejsi uczestnicy postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości ............................................................................................................ I. Ogólna charakterystyka ........................................................................... II. Uprawnienia syndyka ............................................................................... III. Uprawnienia nadzorcy sądowego i zarządcy ........................................... IV. Ustalenie upadłego ................................................................................... V. Sytuacje ustanawiania kuratorów ............................................................ VI. Ustalanie wierzycieli ................................................................................ VII. Zwoływanie zgromadzenia wierzycieli i jego uprawnienia .................... VIII. Rada wierzycieli ........................................................................................ § 76. Działania syndyka ............................................................................................. § 77. Układ w postępowaniu upadłościowym ........................................................... I. Zasady ogólne ........................................................................................... II. Ważniejsze składniki i skutki układu ...................................................... III. Zawarcie i zatwierdzenie układu ............................................................. § 78. Kolejność dokonywania likwidacji masy upadłościowej ................................. I. Zasady ogólne ........................................................................................... II. Przetarg .................................................................................................... III. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych ..................................... IV. Szczególne zasady likwidacji przedsiębiorstwa ...................................... § 79. Kolejność zaspokajania wierzycieli .................................................................. I. Zasady ogólne ........................................................................................... II. Terminy zaspokajania .............................................................................. III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości .............. IV. Wykonanie planu podziału ....................................................................... § 80. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz jego skutki ..... § 81. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ...................................................................................................... § 82. Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością .................... I. Zasady ogólne ........................................................................................... II. Nadzorca w postępowaniu naprawczym .................................................. III. Ważniejsze skutki postępowania naprawczego ....................................... IV. Plan naprawczy ......................................................................................... V. Odmowa zatwierdzenia układu w postępowaniu naprawczym .............. § 83. Upadłość konsumencka ..................................................................................... CZĘŚĆ VI. Prawo polubownego rozstrzygania sporów Uwagi wstępne .............................................................................................................. Rozdział XIV. Mediacja w sporach gospodarczych ................................................ § 84. Pojęcie mediacji – uwagi wstępne ..................................................................... I. Czynniki promujące mediację w nowelizacji .......................................... XV 415 415 423 424 424 424 426 427 428 428 428 429 431 433 436 436 439 441 444 444 444 445 445 446 446 447 447 448 448 449 450 450 451 451 452 453 454 460 461 461 463 XVI Spis treści II. Mediator ................................................................................................... III. Sposoby prowadzenia mediacji ................................................................ Rozdział XV. Postępowanie przed sądem polubownym ......................................... § 85. Uwagi wstępne .................................................................................................. § 86. Zakres spraw podlegających pod sądy polubowne i miejsce jego postępowania ..................................................................................................... § 87. Elementy zapisu na sąd polubowny .................................................................. § 88. Konsekwencje zapisu na sąd polubowny .......................................................... § 89. Prawo i język właściwy dla sporów przed sądem polubownym ...................... § 90. Skład sądu polubownego ................................................................................... § 91. Orzekanie o właściwości sądu polubownego .................................................... § 92. Arbiter ............................................................................................................... I. Powołanie, odwołanie i ustąpienie arbitra ............................................... 1. Odwołanie arbitra ................................................................................ 2. Ustąpienie arbitra ................................................................................. II. Podstawy i tryb wyłączenia arbitra .......................................................... III. Prawo do wynagrodzenia ......................................................................... § 93. Procedura przed sądem polubownym ............................................................... I. Terminy rozpoczęcia postępowania, wniesienia pozwu, wymuszanie aktywności ............................................................................................... II. Uprawnienia procesowe sądu polubownego ............................................ III. Przeprowadzenie dowodu przez sąd rejonowy ........................................ IV. Rozprawa .................................................................................................. V. Zabezpieczenie roszczenia przez sąd polubowny .................................... VI. Skutki uchybienia przepisom ................................................................... § 94. Uznanie wyroków ............................................................................................. I. Ostatnie nowelizacje i stan obecny .......................................................... II. Odmowa uznania wyroku ........................................................................ 1. Umorzenie postępowania przez sąd polubowny ................................. § 95. Sprostowania, rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści, uzupełnienie wyroku ............................................................................................................... § 96. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego ................................................ § 97. Przechowywanie akt sądów polubownych ....................................................... § 98. Uwagi końcowe ................................................................................................. I. Podsumowanie rozwiązań pozytywnych ................................................. II. Uwagi krytyczne ...................................................................................... III. Podstawowe zalety sądów polubownych ................................................. Indeks rzeczowy .......................................................................................................... 464 465 473 474 476 476 478 478 479 479 480 480 481 481 481 482 482 482 483 484 484 484 485 485 485 486 486 487 488 489 490 490 490 492 495 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawne FundU ........................... ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, GospKomU ................... ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. poz. 203 ze zm.) z 2011 r. Nr 45, poz. 236) ze zm.) GospNierU .................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. KC ................................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KH ................................. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Ko- deks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KomPrywU ................... ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. KP ................................. ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) KPC ............................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. KRO .............................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Nr 21, poz. 94 ze zm.) Nr 43, poz. 296 ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 788) KrRejSU ........................ ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH ............................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ObrFinU ........................ ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst OchrDOsU .................... ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OKiKU .......................... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) ONPKU ......................... ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) PNPRU .......................... ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) XVIII Wykaz skrótów PrBank .......................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. PrSpółdz ........................ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. PrStow ........................... ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. Nr 72, poz. 665 ze zm.) z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112) PrUpadNapr .................. ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst PrzedsPaństU ................ ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) SpółdzMieszkU ............ ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) SprzedKonsU ................ ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży kon- sumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) SwobGospU .................. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst TFUE ............................ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolido- jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) TUE ............................... Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE wana Dz.Urz. UE C 326 z 2012 r., s. 47) C 326 z 2012 r., s. 13) ZastRejU ....................... ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZNKU ........................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy, instytucje i organizacje AMW ............................ Agencja Mienia Wojskowego ARM ............................. Agencja Rezerw Materiałowych BIG ................................ Biuro Informacji Gospodarczej KRS ............................... Krajowy Rejestr Sądowy MON ............................. Ministerstwo Obrony Narodowej MSWiA ......................... Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji PARP ............................. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA ................................. Sąd Apelacyjny SCE ............................... Spółdzielnia Europejska SN ................................. Sąd Najwyższy 3. Publikatory i czasopisma Biul. SN ......................... Biuletyn Sądu Najwyższego Biul. UOKiK ................. Biuletyn Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów EP .................................. Edukacja Prawnicza KPP ............................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ............................... Monitor Prawniczy NP ................................. Nowe Prawo NPN .............................. Nowy Przegląd Notarialny OSN ............................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Wykaz skrótów XIX OSNAP ......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna i Pracy OSNC ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNKW ........................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSP ............................... Orzecznictwo Sądów Polskich OTK .............................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. ................................ Palestra PB .................................. Prawo Bankowe PG ................................. Prawo Gospodarcze PiP ................................. Państwo i Prawo PiZS .............................. Praca i Zabezpieczenie Społeczne PP .................................. Prawo Pracy PPH ............................... Przegląd Prawa Handlowego Pr. Spół. ......................... Prawo Spółek Prz. Pod. ........................ Przegląd Podatkowy PS .................................. Przegląd Sądowy PUG ............................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ................................ Rejent RPEiS ............................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. ............................. Radca Prawny Rzeczp. .......................... Rzeczpospolita SC .................................. Studia Cywilistyczne SP .................................. Studia Prawnicze SP-E .............................. Studia Prawno-Ekonomiczne ST .................................. Samorząd Terytorialny TPP ................................ Transformacje Prawa Prywatnego ZNUG ........................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego ZNUJ ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Wok. .............................. Wokanda 4. Inne skróty cz. .................................. część n. .................................... następny (-a, -e) niepubl. ......................... niepublikowany (-a, -e) Nr .................................. numer orz. ................................ orzeczenie post. ............................... postanowienie poz. ................................ pozycja S.A. ............................... spółka akcyjna sp. z o.o. ........................ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością t. .................................... tom uchw. ............................. uchwała uchw. SN (7) ................. uchwała Sądu Na
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo gospodarcze. Kompedium
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: