Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00415 008138 11003658 na godz. na dobę w sumie
Prawo gospodarcze. Kompendium - ebook/pdf
Prawo gospodarcze. Kompendium - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , Liczba stron: 579
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7745-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skrypt „Prawo gospodarcze. Kompendium” omawia podstawowe instytucje prawa gospodarczego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych. Znajdują się w nim zagadnienia dotyczące m.in.:

W siódmym wydaniu uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywania sporów, a także znacznie zmienionym prawem upadłościowym oraz prawem restrukturyzacyjnym.

Autorzy to pracownicy oraz osoby naukowo związane z Zakładem Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SKRYPTY BECKA Prawo gospodarcze. Kompendium W sprzedaży: M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, wyd. 4 Studia Prawnicze J. Olszewski PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 18 Studia Prawnicze K. Bilewska, A. Chłopecki PRAWO HANDLOWE Podręczniki Prawnicze USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, wyd. 22 Twoje Prawo Redaktor dr hab. Jan Olszewski, Prof. UR Uniwersytet Rzeszowski Wydział Prawa i Administracji Prawo gospodarcze Kompendium 7. wydanie Autorzy mgr Robert Bielaszka mgr Tomasz Miśko mgr Łukasz Mroczyński-Szmaj dr hab. Jan Olszewski, Prof. UR dr Beata Sagan mgr Rajmund Stapiński dr Roman Uliasz dr Dominika Wapińska pracownicy naukowi oraz osoby naukowo związane z Zakładem Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Poszczególne rozdziały opracowali: J. Olszewski J. Olszewski, R. Bielaszka J. Olszewski, Ł. Mroczyński-Szmaj Rozdz. XIV B. Sagan R. Uliasz Wprowadzenie do przedmiotu, VI, VII, VIII, IX, XV Rozdz. XII § 78–93, § 95–96 Rozdz. III § 14–18, Rozdz. XII § 94 Rozdz. II § 8, Rozdz. III § 10–12, Rozdz. X, Rozdz. XI § 50–58 Rozdz. III § 9, IV Rozdz. XII § 67–78 Rozdz. II § 6–7, Rozdz. V, Rozdz. XI § 59–63, § 66 Rozdz. I, III § 19, Rozdz. XI § 64–65, Rozdz. XIII Rozdz. III § 13 D. Wapińska R. Bielaszka T. Miśko Ł. Mroczyński-Szmaj R. Stapiński Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-7744-5 ISBN e-book 978-83-255-7745-2 SPIS TREŚCI Przedmowa .................................................................................................................. XIX Wprowadzenie do przedmiotu ................................................................................... XXI I. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski ............................................... XXI II. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych .................. XXIII Wykaz skrótów ............................................................................................................ XXV CZĘŚĆ I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej Uwagi wstępne .............................................................................................................. Rozdział I. Swoboda działalności gospodarczej ....................................................... § 1. Kontekst funkcjonowania .................................................................................. § 2. Proces kształtowania się „swobody działalności gospodarczej” ...................... I. Stan wolności gospodarczej ...................................................................... II. Okres XX-lecia międzywojennego .......................................................... III. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989 r.) ...................... IV. Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 r. ........................................... § 3. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ................................................ I. Struktura i zakres ustawy ........................................................................ II. Ustawowe rozumienie swobody działalności gospodarczej ..................... III. Pojęcie działalności gospodarczej ............................................................. IV. Pojęcie przedsiębiorcy ............................................................................... V. Pojęcie przedsiębiorcy zagranicznego ...................................................... VI. Mikro, mały i średni przedsiębiorca ......................................................... VII. Pojedynczy punkt kontaktowy ................................................................. VIII. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) .................................................................................................... § 4. Reglamentacja działalności gospodarczej ........................................................ I. Istota reglamentacji w obrocie gospodarczym ........................................ II. Koncesja .................................................................................................... III. Działalność regulowana ............................................................................ IV. Zezwolenie, licencja, zgoda ...................................................................... § 5. Projekt nowej ustawy prawo działalności gospodarczej .................................. Rozdział II. Instytucje wspólne dla przedsiębiorców .............................................. § 6. Firma .................................................................................................................. I. Pojęcie firmy .............................................................................................. 2 3 3 4 4 5 6 6 9 9 10 11 13 14 16 16 18 21 21 23 24 25 27 33 33 33 VI Spis treści II. Zasady prawa firmowego .......................................................................... III. Ochrona prawa do firmy ........................................................................... § 7. Przedsiębiorstwo ................................................................................................ I. Pojęcie przedsiębiorstwa ........................................................................... II. Składniki przedsiębiorstwa ....................................................................... III. Zbycie przedsiębiorstwa ............................................................................ § 8. Prokura ............................................................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Udzielenie prokury .................................................................................... III. Zakres prokury .......................................................................................... IV. Rodzaje prokury ........................................................................................ V. Ustanie umocowania po stronie prokurenta ............................................. Rozdział III. Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej .......... § 9. Handlowe spółki osobowe ................................................................................. I. Spółka jawna ............................................................................................. 1. Definicja spółki jawnej ......................................................................... 2. Powstanie spółki jawnej ....................................................................... 3. Umowa spółki jawnej ........................................................................... 4. Rejestracja spółki jawnej ...................................................................... 5. Firma spółki jawnej .............................................................................. 6. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki jawnej .............................. 6.1. Reprezentacja ................................................................................ 6.2. Prowadzenie spraw spółki ............................................................ 7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej .............................. 8. Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej ..................................... 9. Majątek spółki jawnej ........................................................................... 10. Rozwiązanie spółki jawnej ................................................................... II. Spółka partnerska ...................................................................................... 1. Definicja spółki partnerskiej ................................................................ 2. Powstanie spółki partnerskiej............................................................... 3. Umowa spółki partnerskiej .................................................................. 4. Rejestracja spółki partnerskiej ............................................................. 5. Firma spółki partnerskiej ..................................................................... 6. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki partnerskiej ...................... 7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej ..................... 8. Rozwiązanie spółki partnerskiej .......................................................... III. Spółka komandytowa ................................................................................ 1. Definicja spółki komandytowej ............................................................ 2. Powstanie spółki komandytowej .......................................................... 3. Umowa spółki komandytowej .............................................................. 4. Rejestracja spółki komandytowej ......................................................... 5. Firma spółki komandytowej ................................................................. 6. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki komandytowej ................. 7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ................ 8. Rozwiązanie spółki komandytowej...................................................... IV. Spółka komandytowo-akcyjna .................................................................. 38 41 41 42 42 44 44 45 46 47 48 49 51 54 55 55 55 55 57 57 58 58 58 59 60 62 62 65 65 65 66 66 67 67 69 69 70 70 70 70 71 72 73 74 75 75 1. Definicja spółki komandytowo-akcyjnej.............................................. 2. Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej ............................................ 3. Statut spółki komandytowo-akcyjnej ................................................... 4. Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej .......................................... 5. Firma spółki komandytowo-akcyjnej ................................................... 6. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej ... 7. Rada nadzorcza spółki komandytowo-akcyjnej .................................. 8. Walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej 9. Odpowiedzialność komplementariuszy i akcjonariuszy za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej ................................. 10. Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej ....................................... § 10. Spółki kapitałowe – zagadnienia ogólne............................................................ I. Spółki kapitałowe a spółki osobowe – porównanie .................................. II. Najistotniejsze różnice pomiędzy spółką z o.o. a spółką akcyjną ............ III. Spółki kapitałowe w organizacji ............................................................... § 11. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ........................................................ I. Zagadnienia ogólne ................................................................................... II. Tworzenie spółki z o.o. .............................................................................. 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... 2. Tryb zakładania spółki z o.o. przy wykorzystaniu „tradycyjnej” procedury .............................................................................................. 3. Tryb zakładania spółki z o.o. przy wykorzystaniu elektronicznego wzorca umowy ...................................................................................... III. Prawa i obowiązki wspólników ................................................................ 1. Pojęcie udziału ...................................................................................... 2. Zasady rozporządzania udziałami ........................................................ IV. Organy spółki ............................................................................................ 1. Zarząd ................................................................................................... 2. Organy kontrolne .................................................................................. 3. Zgromadzenie wspólników .................................................................. V. Zmiana umowy spółki .............................................................................. VI. Wyłączenie wspólnika .............................................................................. VII. Rozwiązanie i likwidacja spółki ............................................................... VIII. Odpowiedzialność cywilnoprawna ........................................................... § 12. Spółka akcyjna ................................................................................................... I. Zagadnienia ogólne ................................................................................... II. Tworzenie spółki akcyjnej ........................................................................ III. Prawa i obowiązki akcjonariuszy ............................................................. 1. Akcje ..................................................................................................... 2. Rodzaje akcji ......................................................................................... 3. Sposoby wykazywania legitymacji akcjonariusza w przypadku poszczególnych rodzajów akcji ............................................................ 4. Zasady rozporządzania akcjami ........................................................... 5. Inne dokumenty wydawane przez spółkę akcyjną ............................... IV. Organy spółki ............................................................................................ 1. Zarząd ................................................................................................... 2. Organy kontrolne .................................................................................. VII 75 75 76 76 77 77 79 80 81 82 82 82 84 85 88 88 90 90 90 99 100 100 101 104 104 107 109 116 117 118 119 123 123 124 128 128 129 131 134 135 136 136 139 Spis treści VIII Spis treści 3. Walne zgromadzenie ............................................................................ V. Pozostałe zagadnienia dotyczące spółki akcyjnej .................................... § 13. Agencje rządowe ................................................................................................ I. Zagadnienia wstępne ................................................................................ II. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ............................................ III. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ........................... IV. Polska Agencja Kosmiczna ....................................................................... V. Agencja Mienia Wojskowego .................................................................... § 14. Spółdzielnie ........................................................................................................ I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Zakładanie spółdzielni .............................................................................. III. Organy spółdzielni .................................................................................... IV. Zakaz konkurencji ..................................................................................... V. Członkostwo w spółdzielni ....................................................................... 1. Nabycie członkostwa ............................................................................ 2. Ustanie członkostwa ............................................................................. VI. Działalność gospodarcza spółdzielni ........................................................ VII. Lustracja .................................................................................................... VIII. Likwidacja spółdzielni .............................................................................. IX. Upadłość spółdzielni ................................................................................. § 15. Instytuty badawcze ............................................................................................ I. Zadania instytutów ................................................................................... II. Tworzenie instytutów badawczych ........................................................... III. Zasady działania instytutów badawczych ................................................ IV. Działalność gospodarcza instytutu ........................................................... V. Mienie instytutu oraz stosunki majątkowe ............................................... VI. Łączenie, podział, reorganizacja, likwidacja instytutów badawczych .... VII. Komercjalizacja i prywatyzacja instytutów badawczych ........................ § 16. Fundacje ............................................................................................................. I. Pojęcie i rodzaje fundacji .......................................................................... II. Ustanowienie fundacji ............................................................................... III. Statut fundacji ........................................................................................... IV. Rejestracja fundacji ................................................................................... V. Organy fundacji ......................................................................................... 1. Zarząd ................................................................................................... VI. Działalność gospodarcza fundacji ............................................................ VII. Likwidacja fundacji .................................................................................. VIII. Nadzór nad fundacjami ............................................................................. § 17. Stowarzyszenia ................................................................................................... I. Pojęcie stowarzyszenia .............................................................................. II. Rodzaje stowarzyszeń ............................................................................... III. Tworzenie stowarzyszeń ........................................................................... IV. Członkostwo w stowarzyszeniu ................................................................ V. Organy stowarzyszenia ............................................................................. 1. Walne zebranie członków ..................................................................... 2. Zarząd ................................................................................................... 3. Organ kontroli wewnętrznej ................................................................. 140 147 147 147 149 151 152 153 156 156 160 162 167 167 167 168 168 169 170 172 172 172 174 175 178 178 179 180 181 181 184 186 187 187 188 189 190 191 192 192 192 193 194 195 195 196 196 VI. Działalność gospodarcza stowarzyszenia ................................................. VII. Nadzór nad działalnością stowarzyszenia ................................................ VIII. Ustanie bytu stowarzyszenia ..................................................................... § 18. Gospodarka komunalna ..................................................................................... I. Pojęcie gospodarki komunalnej ................................................................ II. Obszary działalności komunalnej ............................................................. III. Formy gospodarki komunalnej ................................................................. IV. Samorządowy zakład budżetowy ............................................................. V. Spółki komunalne ..................................................................................... VI. Powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej na podstawie umów ................................................................................... § 19. Przedsiębiorstwa państwowe ............................................................................. I. Uwagi wstępne ......................................................................................... II. Definicja przedsiębiorstwa państwowego ................................................ III. Organy ..................................................................................................... 1. Dyrektor ............................................................................................... 2. Rada pracownicza ................................................................................. 3. Ogólne zebranie pracowników ............................................................ IV. Statut ......................................................................................................... V. Rodzaje przedsiębiorstw państwowych .................................................... VI. Łączenie, podział, likwidacja oraz upadłość przedsiębiorstw państwowych ............................................................................................ VII. Inne formy optymalizacji działalności przedsiębiorstwa państwowego .. 1. Umowa o zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa państwowego .... 2. Postępowanie naprawcze – zarząd komisaryczny ............................... VIII. Nadzór założycielski ................................................................................ IX. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego ............ X. Tryb komercjalizacji ................................................................................. 1. Wyłączenia komercjalizacyjne ............................................................ 2. Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie komercjalizacji ...................................................................................... 3. Akt komercjalizacji .............................................................................. XI. Spółki Skarbu Państwa ............................................................................ XII. Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego ......................................... CZĘŚĆ II. Obowiązki przedsiębiorców Uwagi wstępne .............................................................................................................. Rozdział IV. Obowiązki dotyczące ewidencjonowania przedsiębiorców ............... § 20. Funkcje ewidencjonowania przedsiębiorców .................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 21. Krajowy Rejestr Sądowy ................................................................................... I. Struktura organizacyjna Krajowego Rejestru Sądowego ......................... 1. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców .............. 2. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej ................................................................. 3. Rejestr dłużników niewypłacalnych .................................................... IX 196 197 198 199 199 201 202 203 204 205 207 207 208 210 210 211 211 212 212 214 215 215 216 216 217 217 217 218 219 220 222 224 225 225 225 226 226 227 228 229 Spis treści X Spis treści II. Obowiązek zgłoszenia danych do Rejestru .............................................. III. Przebieg postępowania rejestrowego ........................................................ IV. Postępowanie przymuszające .................................................................... V. Ustanowienie kuratora .............................................................................. VI. Wpis do rejestru przedsiębiorców ............................................................. VII. Rejestracja spółek w trybie S24 ................................................................ VIII. Domniemania prawne związane z wpisem do KRS ................................ 1. Domniemanie prawdziwości wpisu...................................................... 2. Domniemanie powszechnej znajomości wpisu .................................... IX. Rodzaje wpisów ........................................................................................ § 22. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ..................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Struktura organizacyjna ............................................................................ III. Dane podlegające wpisowi do ewidencji .................................................. IV. Postępowanie ewidencyjne i wpis do CEIDG .......................................... V. Zmiana i wykreślenie wpisu ..................................................................... VI. Domniemanie prawdziwości wpisu .......................................................... Rozdział V. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony danych ................... § 23. Ochrona danych osobowych .............................................................................. I. Zakres stosowania ustawy ........................................................................ II. Zakres podmiotowy ustawy ...................................................................... III. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych ................................ IV. Prawa osoby, której dane dotyczą ............................................................. V. Odpowiedzialność za naruszenie ustawowych zasad przetwarzania danych ....................................................................................................... CZĘŚĆ III. Prawo uczciwej konkurencji Uwagi wstępne .............................................................................................................. Rozdział VI. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji (zasady ogólne) ......... § 24. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji ............................................................. § 25. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ................................................................. § 26. Wprowadzenie klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa przez jego oznaczenie .................................................................................................. § 27. Oznaczanie towarów i usług fałszywymi lub oszukańczymi oznaczeniami geograficznymi ................................................................................................... § 28. Inne postacie nieuczciwego oznaczenia ............................................................. I. Błąd co do pochodzenia towaru lub usługi............................................... II. Błąd co do ilości i wagi ............................................................................. III. Błąd co do jakości towaru ......................................................................... IV. Błąd co do sposobu wykonania ................................................................. V. Błąd co do przydatności i możliwości zastosowania ................................ VI. Błąd co do warunków naprawy i konserwacji .......................................... VII. Wprowadzanie w błąd przez zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z oferowanych towarów lub przez brak oznaczenia ........ VIII. Opakowanie wywołujące błędne wyobrażenie ........................................ IX. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa ................................................... 230 230 231 231 232 232 233 233 233 234 235 235 235 236 238 239 239 241 241 244 245 246 249 250 254 255 256 256 257 258 259 259 260 260 260 260 261 261 261 261 § 29. Nakłanianie do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków i rozwiązania umowy ......................................................................................... § 30. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu ....................................................... § 31. Rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd ................................................................................................................. § 32. Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku .................................... I. Dumping .................................................................................................... II. Bojkot ........................................................................................................ III. Dyskryminacja .......................................................................................... IV. Opłaty za przejęcie towaru i ograniczenie wyboru .................................. V. Sprzedaż bez marży handlowej ................................................................. VI. Nieuczciwe znaki legitymacyjne .............................................................. VII. Przekupstwo .............................................................................................. VIII. Nieuczciwe naruszenie dostępu warunkowego ........................................ § 33. Nieuczciwa reklama i reklama sprzeczna z prawem ......................................... I. Pojęcie reklamy ......................................................................................... II. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami i uchybiająca godności człowieka ................................................................................................... III. Reklama wprowadzająca w błąd ............................................................... IV. Reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci ......................... V. Reklama sprawiająca wrażenie neutralnej informacji .............................. VI. Reklama naruszająca prywatność ............................................................. VII. Reklama porównawcza ............................................................................. VIII. Nieuczciwa reklama i ciężar dowodu ........................................................ IX. Reklama z prezentami, loterie promocyjne .............................................. § 34. Nowe czyny nieuczciwej konkurencji i sprzedaż lawinowa ............................. I. Sprzedaż pod własną marką ...................................................................... Rozdział VII. Postępowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji .......... § 35. Uprawnieni do skargi na czyny nieuczciwej konkurencji ................................. Rozdział VIII. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym................. § 36. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 37. Analiza nieuczciwych praktyk rynkowych ....................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Nieuczciwe praktyki w każdych okolicznościach .................................... III. Agresywne praktyki rynkowe .................................................................. 1. Uwagi ogólne i definicja ....................................................................... IV. Nieuczciwe praktyki rynkowe związane z reklamą ................................. V. Nieuczciwe praktyki, których celem jest wyłudzenie pieniędzy ............. VI. Nieuczciwe praktyki rynkowe przyjmujące postać twierdzeń ................. VII. Inne formy nieuczciwych praktyk ............................................................ § 38. Odpowiedzialność cywilna (art. 12–14 PNPRU)............................................... § 39. Inne sankcje ........................................................................................................ § 40. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .............................................................. § 41. Uwagi końcowe .................................................................................................. XI 262 263 263 264 265 265 265 266 267 267 268 268 268 268 269 269 269 270 270 270 271 271 272 273 275 275 279 280 284 284 284 285 285 286 287 287 288 289 290 290 291 Spis treści XII Spis treści Rozdział IX. Zakazy konkurencji .............................................................................. § 42. Uwagi wstępne ................................................................................................... § 43. Zakaz konkurencji w spółkach prawa handlowego ........................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Zakres zakazu konkurencji ....................................................................... III. Zakaz konkurencji w spółce jawnej .......................................................... IV. Zakaz konkurencji w spółce partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej (uwagi ogólne) .................................................. V. Przykładowa analiza zakazu konkurencji – spółka komandytowo-akcyjna .............................................................................. VI. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ............................................... VII. Spółka akcyjna .......................................................................................... § 44. Ochrona konkurencji w spółkach kapitałowych na podstawie innych instytucji prawnych ............................................................................................ § 45. Zakaz konkurencji w spółdzielni i przedsiębiorstwie państwowym ................ I. Spółdzielnie ............................................................................................... II. Przedsiębiorstwo państwowe .................................................................... § 46. Ogólne uwagi o zakazie konkurencji w Kodeksie pracy ................................... § 47. Inne ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej i ich znaczenie dla uczciwej konkurencji .................................................................................... CZĘŚĆ IV. Umowy w obrocie gospodarczym Uwagi wstępne .............................................................................................................. Rozdział X. Umowy handlowe – zagadnienia ogólne ............................................... § 48. Pojęcie umów handlowych ................................................................................. § 49. Umowy handlowe a umowy z udziałem konsumentów .................................... I. Niedozwolone postanowienia umowne ..................................................... II. Obowiązki przedsiębiorcy w umowach innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość ...................................... III. Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość ............................................................ IV. Prawo odstąpienia od umowy po zawarciu umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ................................................................. Rozdział XI. Poszczególne umowy handlowe ........................................................... § 50. Umowa sprzedaży ............................................................................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Strony umowy sprzedaży .......................................................................... III. Przedmiot umowy sprzedaży .................................................................... IV. Oznaczenie ceny ........................................................................................ V. Szczególne postacie umowy sprzedaży .................................................... VI. Przedawnienie roszczeń z umowy sprzedaży........................................... VII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne ............................. VIII. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji ...................................................... 1. Charakter prawny odpowiedzialności z tytułu gwarancji ................... 2. Zakres uprawnień kupującego .............................................................. 3. Okres gwarancyjny ............................................................................... 295 295 296 296 296 297 297 298 299 299 300 302 302 302 303 304 308 309 309 310 311 312 314 316 319 319 319 320 321 322 323 324 324 330 330 331 332 w oparciu o inne podstawy prawne ...................................................... 5. Przejście uprawnień kupującego wynikających z oświadczenia 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji, a odpowiedzialność gwarancyjnego ..................................................................................... § 51. Umowa dostawy ................................................................................................. § 52. Umowa kontraktacji ........................................................................................... § 53. Umowa składu .................................................................................................... § 54. Umowa agencyjna .............................................................................................. § 55. Umowa komisu ................................................................................................... § 56. Umowa dealerska ............................................................................................... § 57. Umowa faktoringu ............................................................................................. § 58. Umowa franchisingu .......................................................................................... § 59. Umowa przewozu .............................................................................................. I. Zagadnienia wstępne ................................................................................. II. Źródła regulacji umowy przewozu ........................................................... III. Charakter prawny umowy ......................................................................... IV. Treść umowy ............................................................................................. V. Strony umowy ........................................................................................... VI. Zawarcie umowy ....................................................................................... VII. Obowiązek i ograniczenia kontraktowania .............................................. VIII. Dokumenty przewozowe ........................................................................... IX. Prawa i obowiązki stron ............................................................................ X. Odpowiedzialność przewoźnika ............................................................... 1. Odpowiedzialność za życie i zdrowie podróżnego .............................. 2. Odpowiedzialność za bagaż podręczny przewożony przez pasażera .. 3. Odpowiedzialność za przesyłkę bagażową .......................................... 4. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, cennych przedmiotów, w tym kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną ................ 5. Odpowiedzialność za stan przesyłki .................................................... 6. Odpowiedzialność za terminowe wykonanie przewozu ...................... § 60. Umowa czarteru środka transportowego ........................................................... I. Zagadnienia wstępne ................................................................................. II. Charakter prawny ...................................................................................... III. Treść umowy ............................................................................................. IV. Odpowiedzialność oddającego w czarter ................................................. § 61. Umowa spedycji ................................................................................................. I. Definicja umowy ....................................................................................... II. Charakter prawny umowy ......................................................................... III. Cechy umowy ............................................................................................ IV. Strony umowy ........................................................................................... V. Zawarcie, zmiana i ustanie umowy .......................................................... VI. Prawa i obowiązki stron ............................................................................ VII. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy § 62. Umowa rachunku bankowego ............................................................................ I. Definicja umowy ....................................................................................... II. Charakter umowy ...................................................................................... XIII 332 333 335 337 338 340 345 347 349 352 355 355 356 357 358 359 360 360 362 363 364 364 364 365 365 365 365 365 365 366 367 368 368 368 369 369 370 371 371 372 373 373 373 Spis treści XIV Spis treści 375 376 376 376 377 377 377 378 379 379 379 380 380 381 383 384 384 384 386 386 387 387 388 388 389 391 392 393 395 398 398 399 399 402 403 404 406 406 408 408 III. Treść umowy ............................................................................................. IV. Strony umowy ........................................................................................... V. Zawarcie umowy ....................................................................................... 1. Procedura zawarcia umowy.................................................................. 2. Forma umowy ....................................................................................... VI. Zmiana i ustanie umowy ........................................................................... VII. Wykonanie umowy.................................................................................... VIII. Prawa i obowiązki stron umowy ............................................................... IX. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ....................................................................................................... § 63. Umowa ubezpieczenia ....................................................................................... I. Definicja umowy ....................................................................................... II. Przedmiot umowy ..................................................................................... 1. Cel ubezpieczenia i jego realizacja ....................................................... 2. Podziały ubezpieczeń ........................................................................... III. Charakter umowy ...................................................................................... IV. Strony umowy ........................................................................................... V. Zawarcie umowy ....................................................................................... 1. Formy zawarcia umowy ubezpieczenia................................................ VI. Zmiana i ustanie umowy ........................................................................... VII. Wykonanie umowy.................................................................................... VIII. Prawa i obowiązki stron ............................................................................ IX. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ....................................................................................................... § 64. Umowa leasingu ................................................................................................ I. Zagadnienia ogólne ................................................................................... II. Definicja oraz rodzaje leasingu ................................................................ III. Zawarcie umowy leasingu ....................................................................... IV. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu ............................................... V. Zmiana i zakończenie umowy leasingu ................................................... § 65. Leasing konsumencki ......................................................................................... § 66. Umowa o dofinansowanie projektu .................................................................... I. Definicja umowy ....................................................................................... II. Strony umowy ........................................................................................... III. Przedmiot umowy ..................................................................................... CZĘŚĆ V. Procedury uzdrawiania i zakończenia działalnosci gospodarczej przez przedsiębiorców w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym Uwagi wstępne .............................................................................................................. Rozdział XII. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne ....................................... § 67. Geneza powstania ustawy – Prawo upadłościowe i ustawa – Prawo restrukturyzacyjne ............................................................................................. § 68. Postępowanie restrukturyzacyjne (ogólna charakterystyka) ............................. I. Przedmiot regulacji Prawa restrukturyzacyjnego .................................... II. Postępowania restrukturyzacyjne uregulowane w ustawie...................... III. Plan restrukturyzacyjny ............................................................................ § 69. Sądowe organy prawa restrukturyzacyjnego ..................................................... I. Informacje ogólne ..................................................................................... II. Sąd restrukturyzacyjny ............................................................................. III. Sędzia-komisarz ........................................................................................ § 70. Pozasądowe organy prawa restrukturyzacyjnego.............................................. I. Zagadnienia ogólne ................................................................................... II. Nadzorca układu ....................................................................................... III. Nadzorca sądowy ...................................................................................... IV. Zarządca ................................................................................................... § 71. Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego ............................................... I. Dłużnik ...................................................................................................... II. Wierzyciel ................................................................................................. III. Zgromadzenie wierzycieli ......................................................................... IV. Rada wierzycieli ........................................................................................ § 72. Pomoc publiczna w postępowaniu restrukturyzacyjnym .................................. I. Sposób udzielania pomocy publicznej ...................................................... II. Przesłanki udzielenia pomocy publicznej ................................................. III. Zmiana wielkości pomocy publicznej ....................................................... § 73. Układ .................................................................................................................. I. Pojęcie układu ........................................................................................... II. Propozycje układowe ................................................................................ III. Zatwierdzenie układu ................................................................................ IV. Skutki przyjęcia układu ............................................................................ V. Zmiana układu .......................................................................................... VI. Uchylenie i wygaśnięcie układu ............................................................... § 74. Układ częściowy ................................................................................................ § 75. Postępowanie restrukturyzacyjne – zagadnienia wspólne ................................ § 76. Spis wierzytelności ............................................................................................ I. Pojęcie spisu wierzytelności ..................................................................... II. Sprzeciw .................................................................................................... § 77. Poszczególne postępowania restrukturyzacyjne ............................................... I. Postępowanie o zatwierdzenie układu ...................................................... II. Przyspieszone postępowanie układowe .................................................... 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego i postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ........................................................................................... 2. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego ............. 3. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego ......................... III. Postępowanie układowe ............................................................................ 1. Postępowanie o otwarcie postępowania układowego .......................... 2. Skutki otwarcia postępowania układowego ........................................ 3. Przebieg postępowania układowego .................................................... IV. Postępowanie sanacyjne ............................................................................ 1. Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego .......................... 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego ......................................... 2.1. Co do osoby dłużnika ................................................................... 2.2. Co do majątku dłużnika ............................................................... XV 410 410 410 411 412 412 415 416 417 417 417 418 419 422 425 425 426 427 428 428 428 430 430 431 432 432 434 436 436 438 440 440 441 441 443 445 445 445 446 447 447 447 449 449 449 Spis treści XVI Spis treści 2.3. Co do zobowiązań dłużnika ........................................................ 2.4. Co do spadków nabytych przez dłużnika .................................... 2.5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych dłużnika ..... 2.6. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi ................................................................................ 2.7. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego .............. 2.8. Przebieg postępowania sanacyjnego ............................................ § 78. Zakończenie, umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego lub wniosek o ogłoszenie upadłości ....................................................................................... § 79. Postępowanie upadłościowe (ogólna charakterystyka) ..................................... § 80. Zakres podmiotowy ustawy – Prawo upadłościowe i wyjątki .......................... § 81. Podstawy ogłoszenia upadłości .......................................................................... § 82. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości .......................................... I. Właściwość ................................................................................................ II. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku i termin zgłoszenia ............ § 83. Zabezpieczenie majątku dłużnika ..................................................................... § 84. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości .................................................................... § 85. Przygotowana likwidacja ................................................................................... § 86. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego ................................ I. Ogólna charakterystyka ogłoszenia skutków upadłości ........................... II. Przykłady działań bezskutecznych upadłego (zasady ogólne) ................. III. Przykłady działań bezskutecznych z niektórymi krewnymi ................... § 87. Ważniejsi uczestnicy postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości I. Ogólna charakterystyka ............................................................................ II. Uprawnienia syndyka ................................................................................ III. Ustalenie upadłego .................................................................................... IV. Sytuacje ustanawiania kuratorów ............................................................. V. Ustalanie wierzycieli ................................................................................. VI. Zwoływanie zgromadzenia wierzycieli i jego uprawnienia ..................... VII. Rada wierzycieli ........................................................................................ § 88. Działania syndyka .............................................................................................. § 89. Układ w upadłości .............................................................................................. § 90. Kolejność dokonywania likwidacji masy upadłościowej .................................. I. Zasady ogólne............................................................................................ II. Przetarg ..................................................................................................... III. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych ...................................... IV. Szczególne zasady likwidacji przedsiębiorstwa ....................................... § 91. Kolejność zaspokajania wierzycieli ................................................................... I. Zasady ogólne............................................................................................ II. Terminy zaspokajania ............................................................................... III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości ............... IV. Wykonanie planu podziału ........................................................................ § 92. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz jego skutki ...... § 93. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ....................................................................................................... § 94. Upadłość konsumencka ...................................................................................... 449 450 450 452 452 453 453 454 455 456 457 457 458 459 459 461 461 461 469 469 470 470 472 472 473 473 474 475 477 480 481 481 481 482 482 483 483 484 485 485 486 486 488 § 95. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (dalej: CRRiU) ...................... § 96. Ocena kolejnej reformy prawa upadłościowego ................................................ 491 491 XVII CZĘŚĆ VI. Prawo polubownego rozwiązywania sporów Uwagi wstępne .............................................................................................................. Rozdział XIII. ADR w sporach gospodarczych ........................................................ § 97. Pojęcie ADR ....................................................................................................... § 98. Rodzaje ADR...................................................................................................... § 99. Przepisy wchodzące w życie po 1.1.2016 r. dotyczące ADR ............................. I. Charakterystyka działań legislacyjnych .................................................. II. Zmiany w obszarze ogólnych zasad prowadzenia procesu cywilnego ... III. Koszty sądowe a mediacja ........................................................................ IV. Proceduralne i instytucjonalne zmiany dot. mediacji .............................. V. Zmiany w prawie arbitrażowym .............................................................. Rozdział XIV. Mediacja w sporach gospodarczych ................................................. § 100. Pojęcie mediacji ................................................................................................. I. Uwagi wprowadzające ............................................................................. II. Elementy wpierające rozwój mediacji ...................................................... § 101. Mediator i postępowanie mediacyjne ............................................................... I. Mediator (zwykły) i stały mediator ......................................................... II. Sposoby prowadzenia mediacji ................................................................. Rozdział XV. Postępowanie przed sądem polubownym .......................................... § 102. Uwagi wstępne ................................................................................................... § 103. Zakres spraw podlegających pod sądy polubowne i miejsce jego postępowania ...................................................................................................... § 104. Elementy zapisu na sąd polubowny ................................................................... § 105. Konsekwencje zapisu na sąd polubowny ........................................................... § 106. Prawo i język właściwy dla sporów przed sądem polubownym ....................... § 107. Skład sądu polubownego .................................................................................... § 108. Orzekanie o właściwości sądu polubownego ..................................................... § 109. Arbiter ................................................................................................................ I. Powołanie, odwołanie i ustąpienie arbitra ................................................ 1. Odwołanie arbitra ................................................................................. 2. Ustąpienie arbitra .................................................................................. II. Podstawy i tryb wyłączenia arbitra ........................................................... III. Prawo do wynagrodzenia .......................................................................... § 110. Procedura przed sądem polubownym ................................................................ I. Terminy rozpoczęcia postępowania, wniesienia pozwu, wymuszanie aktywności ................................................................................................ II. Uprawnienia procesowe sądu polubownego ............................................. III. Przeprowadzenie dowodu przez sąd rejonowy ......................................... IV. Rozprawa ................................................................................................... V. Zabezpieczenie roszczenia przez sąd polubowny ..................................... VI. Skutki uchybienia przepisom .................................................................... § 111. Uznanie wyroków .............................................................................................. 494 495 496 497 498 498 499 501 502 505 507 507 507 509 510 510 512 519 520 521 522 523 524 524 525 526 526 526 527 527 528 528 528 529 529 530 530 531 531 Spis treści XVIII Spis treści 531 532 532 533 534 535 536 536 536 538 I. Ostatnie nowelizacje i stan obecny ........................................................... II. Odmowa uznania wyroku ......................................................................... 1. Umorzenie postępowania przez sąd polubowny ................................. § 112. Sprostowania, rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści, uzupełnienie wyroku ............................................................................................................... § 113. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego ................................................. § 114. Przechowywanie akt sądów polubownych ........................................................ § 115. Uwagi końcowe .................................................................................................. I. Podsumowanie rozwiązań pozytywnych .................................................. II. Uwagi krytyczne ....................................................................................... III. Podstawowe zalety sądów polubownych .................................................. Indeks rzeczowy .......................................................................................................... 541 PRZEDMOWA Opracowanie niniejsze adresowane jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, a także do osób, które pragną poznać ważniejsze instytucje prawa gospodarczego. Charakterystyczną cechą skryptu jest specyficzn
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: