Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00512 010850 17237753 na godz. na dobę w sumie
Prawo gospodarcze i spółek - ebook/pdf
Prawo gospodarcze i spółek - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 782
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2740-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

• Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu z prawa gospodarczego lub handlowego?

• Nie masz czasu na tworzenie własnych notatek z długich opisów podręcznikowych?

• Nie wiesz, jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie?

Jeżeli tak, to znalazłeś sposób na rozwiązanie swojego problemu!

Prawo gospodarcze i spółek – 2. wydanie to publikacja, która ma służyć jako pomoc w przyswojeniu, usystematyzowaniu i samodzielnym sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czasie studiów, przy przygotowaniach do egzaminów na aplikacje prawnicze jak i w trakcie ich trwania.

Zawarty w opracowaniu materiał ujęty jest w sposób przejrzysty i hasłowy. Tekst składa się ze zwięzłych opisów, czytelnych wykresów i tabel. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie najczęściej poruszane na egzaminach. Pod każdym zagadnieniem znajdują się autentyczne pytania z egzaminów testowych, ustnych i pisemnych opisowych oraz kazusy.

Oto Twój klucz do sukcesu na egzaminie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A PLIKACJE RAWNICZE P K. Czajkowska-Matosiuk Prawo gospodarcze i spółek 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck APLIKACJE PRAWNICZE Prawo gospodarcze i spó³ek Katarzyna Czajkowska-Matosiuk Redakcja: Joanna Ablewicz © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Informacje Wydawcy Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zmiany wynikaj¹ce z nowelizacji powo³ywanych w ksi¹¿ce przepisów. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane na adres: redakcja@beck.pl Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Art Druk i oprawa: Centrum Poligrafii M.M. Jakubiccy ISBN 978-83-255-2739-6 ISBN e-book 978-83-255-2740-2 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................................... . xi Bibliograia .................................................................................................................................. .. xiii Wstęp .............................................................................................................................................. . x Dział i. zagaDnienia ogólne praWa goSpoDarczego ......................... . rozdział 1. pojęcie i rodzaje przedsiębiorców..................................................... . Zagadnienie.1..Deinicja.przedsiębiorcy................................................................. . Zagadnienie.2..Rodzaje.przedsiębiorców.............................................................. . Zagadnienie.3..Struktury.organizacyjne.przedsiębiorców.............................. . rozdział 2. pojęcie przedsiębiorstwa....................................................................... . rozdział 3. rejestrowanie przedsiębiorców ......................................................... . Zagadnienie.1..Krajowy.rejestr.sądowy................................................................. . Zagadnienie.2..Ewidencja.działalności.gospodarczej...................................... . rozdział 4. nazwa i irma................................................................................................ . Zagadnienie.1..Nazwa.................................................................................................. . Zagadnienie.2..Firma.................................................................................................... . Zagadnienie.3..Ochrona.prawa.do.nazwy.i.do.irmy........................................ . rozdział 5. prokura i pełnomocnictwo.................................................................... . Zagadnienie.1..Pełnomocnictwo............................................................................. . Zagadnienie.2..Prokura................................................................................................ . rozdział 6. Koncesja i regulowana działalność gospodarcza....................... . Zagadnienie.1..Koncesja.............................................................................................. . Zagadnienie.2..Regulowana.działalność.gospodarcza.................................... . rozdział 7. prawo konkurencji..................................................................................... . Zagadnienie.1..Ochrona.konkurencji.................................................................... . Zagadnienie.2..Zwalczanie.nieuczciwej.konkurencji....................................... . Zagadnienie.3..Zakaz.konkurencji.......................................................................... . Dział ii. praWo SpółeK .................................................................................................... . 1 1 1 6 12 18 21 21 32 43 43 45 54 56 56 59 64 64 71 74 74 78 85 91 rozdział 1. zagadnienia wspólne............................................................................... . 91 91 Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne................................................................................... . Zagadnienie.2..Klasyikacja.spółek.......................................................................... . 97 Zagadnienie.3..Spółki.handlowe.przed.wpisem.do.rejestru.......................... . 104 Zagadnienie.4..Charakterystyka.spółek.osobowych......................................... . 108 Zagadnienie.5..Charakterystyka.spółek.kapitałowych..................................... . 114 Zagadnienie.6..Mieszany.charakter.spółek........................................................... . 118 rozdział 2. Spółka cywilna............................................................................................. . 121 Zagadnienie.1..Utworzenie.spółki.cywilnej.......................................................... . 121  Spis treści Zagadnienie.2..Majątek.wspólników.i.wkłady..................................................... . Zagadnienie.3..Odpowiedzialność.za.zobowiązania.spółki........................... . Zagadnienie.4..Prowadzenie.spraw.spółki........................................................... . Zagadnienie.5..Reprezentacja.spółki...................................................................... . Zagadnienie.6..Udział.w.zyskach.i.stratach.......................................................... . Zagadnienie.7..Wystąpienie.wspólnika................................................................. . Zagadnienie.8..Rozwiązanie.i.likwidacja.spółki.................................................. . rozdział 3. Spółka jawna................................................................................................ . Zagadnienie.1..Utworzenie.spółki........................................................................... . Zagadnienie.2..Majątek.spółki................................................................................... . Zagadnienie.3..Wkłady.wspólników........................................................................ . Zagadnienie.4..Odpowiedzialność.za.zobowiązania........................................ . Zagadnienie.5..Udział.w.zyskach.i.stratach.......................................................... . Zagadnienie.6..Reprezentacja.spółki...................................................................... . Zagadnienie.7..Prowadzenie.spraw.spółki........................................................... . Zagadnienie.8..Zakaz.konkurencji........................................................................ . Zagadnienie.9..Wystąpienie.wspólnika................................................................. . Zagadnienie.10..Rozwiązanie.spółki....................................................................... . Zagadnienie.11..Likwidacja.spółki........................................................................... . rozdział 4. Spółka partnerska..................................................................................... . Zagadnienie.1..Utworzenie.spółki..................................................................................... . Zagadnienie.2..Partnerzy............................................................................................ . Zagadnienie.3..Odpowiedzialność.za.zobowiązania........................................ . Zagadnienie.4..Reprezentacja.spółki...................................................................... . Zagadnienie.5..Prowadzenie.spraw.spółki........................................................... . Zagadnienie.6..Udział.w.zyskach.i.stratach.......................................................... . Zagadnienie.7..Wystąpienie.wspólnika,.rozwiązanie.i.likwidacja.spółki.......... . rozdział 5. Spółka komandytowa.............................................................................. . Zagadnienie.1..Utworzenie.spółki........................................................................... . Zagadnienie.2..Majątek.spółki,.wkłady.do.spółki,.udziały,. 125 128 130 132 135 138 141 145 145 151 153 155 158 161 165 168 170 172 174 179 179 184 187 190 192 194 196 201 201 suma.komandytowa...................................................................... . 205 Zagadnienie.3..Odpowiedzialność.za.zobowiązania........................................ . 210 Zagadnienie.4..Reprezentacja.spółki...................................................................... . 213 Zagadnienie.5..Prowadzenie.spraw.spółki........................................................... . 217 Zagadnienie.6..Udział.w.zyskach.i.stratach.......................................................... . 222 Zagadnienie.7..Wystąpienie.wspólnika................................................................. . 225 Zagadnienie.8..Rozwiązanie.i.likwidacja.spółki....................................................... 227 rozdział 6. Spółka komandytowo-akcyjna............................................................ . 234 Zagadnienie.1..Utworzenie.spółki........................................................................... . 234 Zagadnienie.2..Majątek.spółki,.kapitał.zakładowy,.wkłady.do.spółki......... .. 241 244 Zagadnienie.3..Odpowiedzialność.za.zobowiązania........................................ . 247 Zagadnienie.4..Reprezentacja.spółki...................................................................... . Zagadnienie.5..Stosunki.wewnętrzne.................................................................... . 250 259 Zagadnienie.6..Udział.w.zyskach.i.stratach.......................................................... . i Spis treści Zagadnienie.7..Wystąpienie.wspólnika................................................................. . 262 Zagadnienie.8..Rozwiązanie.i.likwidacja.spółki....................................................... 264 rozdział 7. Spółka z o.o................................................................................................... . 273 Zagadnienie.1..Utworzenie.spółki........................................................................... . 273 Zagadnienie.2..Wkłady.do.spółki............................................................................. . 285 Zagadnienie.3..Kapitał.zakładowy........................................................................... . 288 Zagadnienie.4..Udziały.w.spółce.z.o.o.................................................................... . 294 Zagadnienie.5..Prawa.i.obowiązki.wspólników.................................................. . 304 Zagadnienie.6..Organy.spółki.................................................................................... . 314 Zagadnienie.7..Rozwiązanie.i.likwidacja............................................................... . 345 rozdział 8. Spółka akcyjna............................................................................................ . 353 Zagadnienie.1..Utworzenie.spółki........................................................................... . 353 Zagadnienie.2..Kapitał.zakładowy........................................................................... . 368 Zagadnienie.3..Akcje..................................................................................................... . 378 Zagadnienie.4..Prawa.i.obowiązki.akcjonariuszy............................................... . 389 Zagadnienie.5..Organy.spółki.................................................................................... . 404 Zagadnienie.6..Odpowiedzialność.w.spółce....................................................... . 420 Zagadnienie.7..Rozwiązanie.i.likwidacja.spółki......................................................... . 422 rozdział 9. Transformacje w spółkach..................................................................... . 429 Zagadnienie.1..Łączenie.się.spółek......................................................................... . 429 Zagadnienie.2..Podział.spółek................................................................................... . 441 Zagadnienie.3..Przekształcanie.spółek................................................................... . 452 rozdział 10. europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych............ . 465 Zagadnienie.1..Utworzenie.EZiG.............................................................................. . 465 Zagadnienie.2..Zasady.działania.EZiG.................................................................... . 469 Zagadnienie.3..Nabycie.i.ustanie.członkostwa................................................... . 473 Zagadnienie.4..Rozwiązanie.i.likwidacja.EZiG..................................................... . 475 rozdział 11. Spółka europejska.................................................................................. . 477 Zagadnienie.1..Utworzenie.SE.................................................................................. . 477 Zagadnienie.2..Organy.SE........................................................................................... . 482 Zagadnienie.3..Zaangażowanie.pracowników.w.SE......................................... . 485 Zagadnienie.4..Przeniesienie.siedziby.SE.............................................................. . 491 Zagadnienie.5..Rozwiązanie.i.likwidacja.SE......................................................... . 493 Dział iii. inne poDMioTY DziałalnoŚci goSpoDarczeJ ......................... . 495 rozdział 1. Spółdzielnia.................................................................................................. . 495 Zagadnienie.1..Pojęcie.i.cechy.spółdzielni............................................................ . 495 Zagadnienie.2..Tworzenie.spółdzielni.................................................................... . 498 Zagadnienie.3..Rodzaje.spółdzielni......................................................................... . 502 Zagadnienie.4..Członkostwo.w.spółdzielni.......................................................... . 508 Zagadnienie.5..Organy.spółdzielni.......................................................................... . 516 Zagadnienie.6..Działalność.gospodarcza.spółdzielni....................................... . 528 Zagadnienie.7..Reorganizacja.spółdzielni............................................................. . 535 ii Spis treści Zagadnienie.8..Likwidacja.i.upadłość................................................................... . 537 Zagadnienie.9..Związki.spółdzielcze.i.Krajowa.Rada.Spółdzielcza............. . 542 rozdział 2. Fundacja........................................................................................................ . 545 Zagadnienie.1..Pojęcie.i.rodzaje.fundacji............................................................ . 545 Zagadnienie.2..Utworzenie.fundacji...................................................................... . 549 Zagadnienie.3..Organy.i.działalność.fundacji..................................................... . 554 Zagadnienie.4..Nadzór.nad.fundacjami............................................................... . 557 Zagadnienie.5..Likwidacja.fundacji........................................................................ . 558 rozdział 3. Stowarzyszenie.......................................................................................... . 560 Zagadnienie.1..istota.i.rodzaje.stowarzyszeń..................................................... . 560 Zagadnienie.2..Tworzenie.stowarzyszeń.i.członkostwo. w.stowarzyszeniu........................................................................... . 565 Zagadnienie.3..Organy.stowarzyszenia................................................................ . 571 Zagadnienie.4..Działalność.gospodarcza.stowarzyszenia............................. . 574 Zagadnienie.5..Nadzór.nad.działalnością.stowarzyszenia............................. . 577 Zagadnienie.6..Rozwiązanie.i.likwidacja.stowarzyszenia.............................. . 579 rozdział 4. przedsiębiorstwo państwowe............................................................. . 582 Zagadnienie.1..Pojęcie.i.rodzaje.przedsiębiorstw.państwowych............... . 582 Zagadnienie.2..Zasady.działania.przedsiębiorstw.państwowych............... . 586 Zagadnienie.3..Mienie.przedsiębiorstwa............................................................. . 593 Zagadnienie.4..Restrukturyzacja.przedsiębiorstw.państwowych.............. . 595 Zagadnienie.5..Likwidacja.i.upadłość.przedsiębiorstwa. państwowego................................................................................. .. 600 Zagadnienie.6..Umowa.o.zarządzanie.przedsiębiorstwem.......................... . 604 Zagadnienie.7..Nadzór.nad.przedsiębiorstwem............................................... . 607 Zagadnienie.8..Zarząd.komisaryczny.(postępowanie.naprawcze)............. . 609 Zagadnienie.9..Komercjalizacja.i.prywatyzacja.przedsiębiorstw. państwowych.................................................................................. . 612 rozdział 5. przedsiębiorcy zagraniczni i oddziały  przedsiębiorców zagranicznych ............................................................................... . 624 Zagadnienie.1..Przedsiębiorcy.zagraniczni......................................................... . 624 Zagadnienie.2..Oddziały.i.przedstawicielstwa.przedsiębiorców. zagranicznych................................................................................. . 626 rozdział 6. instytuty badawcze................................................................................... . 631 Dział iV. UMoWY W oBrocie goSpoDarczYM ................................................... . 635 rozdział 1. zagadnienia ogólne................................................................................ . 635 Zagadnienie.1..Zasady.związane.z.zawieraniem.umów. handlowych..................................................................................... . 635 Zagadnienie.2..Zawieranie.umów.w.obrocie.gospodarczym...................... . 642 Zagadnienie.3..Umowy.z.udziałem.konsumentów.......................................... . 655 Zagadnienie.4..Skutki.niewykonania.lub.nienależytego.wykonania. zobowiązań...................................................................................... . 661 iii Spis treści Zagadnienie.5..Odpowiedzialność.za.szkodę.wyrządzoną. przez.produkt.niebezpieczny.................................................... . 666 rozdział 2. podstawowe umowy z zakresu obrotu  gospodarczego.................................................................................................................... . 669 Zagadnienie.1..Sprzedaż............................................................................................ . 669 Zagadnienie.2..Dostawa............................................................................................. . 675 Zagadnienie.3..Umowa.kontraktacji...................................................................... . 678 Zagadnienie.4..Umowa.o.dzieło.............................................................................. . 681 Zagadnienie.5..Umowa.o.roboty.budowlane.................................................... . 686 Zagadnienie.6..Umowa.przewozu.......................................................................... . 689 Zagadnienie.7..Umowa.spedycji............................................................................. . 693 Zagadnienie.8..Umowa.składu................................................................................ . 695 Zagadnienie.9..Umowa.agencyjna......................................................................... . 699 Zagadnienie.10..Umowa.komisu............................................................................ . 704 Zagadnienie.11..Umowy.w.zakresie.czynności.bankowych......................... . 706 Zagadnienie.12..Umowa.ubezpieczenia.............................................................. . 722 Zagadnienie.13..Umowa.leasingu.......................................................................... . 727 Zagadnienie.14..inne.umowy.gospodarcze........................................................ . 732 inDeKS ................................................................................................................................... . 743 ix Wykaz skrótów akty prawne DSkłU ..................... ustawa z 16.11.2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodek- su cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.) EZIGU .................... ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospo- darczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) FinPubU .................. ustawa z 27.8.2009 r. o inansach publicznych (Dz.U. Nr 157, FundU ..................... ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 poz. 1240 ze zm.) ze zm.) InstBadawczeU ....... ustawa z 30.4.2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U Nr 96, KC ........................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 poz. 618 ze zm.) ze zm.) KP ........................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC ......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRSU ...................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. KSH ......................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, z 2007 r. Nr 168, poz. 1186) poz. 1037 ze zm.) OchrKonkurU ........ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) PPU ......................... ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrBank .................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, PrDew ..................... ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 poz. 665 ze zm.) ze zm.) PrDziałGosp .......... ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) ProdNiebU ............. ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebez- pieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) PrPrzew .................. ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) PrSpółdz ................. ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) xi Wykaz skrótów PrSpółdz ................. ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. PrStow ..................... ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrUpN .................... ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361) PrywKomerU ........ ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. SamGminU ............ ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamZPPU ............... ustawa z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa pań- stwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) SpMieszkU ............. ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) SwobGospU ........... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ZNKU ..................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) inne skróty art. ........................... artykuł CI ............................ Cantralna Informacja Dz.U. ....................... Dziennik Ustaw EDG ........................ Ewidencja Działalności Gospodarczej EZIG ....................... Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych KRS ......................... Krajowy Rejestr Sądowy MSiG ....................... Monitor Sądowy i Gospodarczy nast. ......................... następny (a, e) Nr ............................ numer pkt ........................... punkt poz. .......................... pozycja r. ............................... rok rozp. ........................ rozporządzenie s. .............................. strona SE ............................ Spółka Europejska t.j. ............................ tekst jednolity TFUE ...................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej UOKiK ................... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust. ........................... ustęp zd. ............................ zdanie ze zm. ...................... ze zmianami xii Bibliogra(cid:287)a K.  Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom I, wyd. 5, Warszawa 2011 K.  Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom II, wyd. 5, Warszawa 2011 K.  Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom III, wyd. 5, Warszawa 2011 E. Gniewek (red), Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 2010 U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2007 A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2010 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz (Tom I – II), Kraków 2010 K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2006 M.  Kuklo, S. Pszczółka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Prawo handlowe. Testy, kazusy, tablice. Warszawa 2007 T. Mróz, M. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2005 J. Olszewski (red.), Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa 2009 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Kraków 2006 xiii Wstęp Drogi czytelniku! Książka, którą przekazujemy do Twoich rąk jest efektem osobistych przygotowań Autor- ki do egzaminów. Powstała na podstawie setek zaktualizowanych notatek, aktów praw- nych i wykładów. W sposób systematyczny omówione zostały węzłowe zagadnienia pra- wa handlowego i gospodarczego. Ponadto opracowanie zawiera pytania testowe, ustne i pisemne opisowe, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tych dziedzin prawa, a także egzaminach konkursowych na aplikacje. Całość pomyślana została jako materiał służący do przyswojenia, usystematyzowania i samodzielnego sprawdzenia zdobytej wiedzy. Prezentowana publikacja adresowana jest do wszystkich studentów i aplikantów, którzy przystępują do egzaminów z prawa handlowego i (lub) gospodarczego, a także dla kan- dydatów na aplikacje prawnicze. W opracowaniu uwzględniony został stan prawny na marzec 2011 r., a także najważniej- sze zmiany, jakie mają nastąpić w najbliższym czasie. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom, bez których ta książka by nie powstała. Przede wszystkim dziękuję mężowi – Marcinowi  Matosiuk oraz rodzicom – Reginie i Konradowi Czajkowskim za wiarę i wsparcie zarówno w sukcesie, jak i w trud- nych chwilach. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk x Dział i. zagaDnienia ogólne prawa gospoDarczego Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców Zagadnienie 1. De(cid:287)nicja przedsiębiorcy Deinicja zawarta w Kodeksie cywilnym Zgodnie z art. 431 KC, przedsiębiorcą jest osoba izyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Kodeksowa deinicja przedsiębiorcy ma podstawowe znaczenie i jest wiążąca w sferze stosunków cywilnoprawnych, w tym stosunków prawnych obrotu gospodarczego. Deinicja ta sformułowana została przez odwołanie się do dwóch kryteriów: 1) podmiotowego (osoby izyczne, osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 331 KC), oraz 2) funkcjonalnego (prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej). Przedsiębiorcą jest tylko ten wymieniony podmiot, który prowadzi we własnym imieniu wymienioną działalność. Oznacza to, że oba kryteria wyróżnienia deinicji przedsiębiorcy muszą zaistnieć łącznie. Przedsiębiorcą jest zatem każda osoba izyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (kryterium podmiotowe), a jej aktywność ma charakter prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej (kryterium funkcjonalne). Deinicja zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Deinicję przedsiębiorcy – na swój własny użytek, a także szerzej, na użytek regulacji prawa gospodarczego – zawiera również ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl art. 4 SwobGospU, przedsiębiorcą jest osoba izyczna, osoba prawna i jednost- ka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdol- ność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przed- siębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 1 Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego Z kolei działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność: • wytwórcza, • budowlana, • handlowa, • usługowa oraz • poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także • działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Również w tym wypadku deinicja pojęcia przedsiębiorcy skonstruowana została przez powiązanie ze sobą określonych kategorii podmiotów i specyicznej, wykonywanej we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, działalności. Należy zwrócić uwagę, że z zakresu pojęcia działalności gospodarczej wyłączona zosta- ła działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodow- li zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (art. 3 SwobGospU). Do grona przedsiębiorców nie należą więc podmioty wykonujące dzia- łalność rolniczą i agroturystyczną, o której mowa w art. 3 SwobGospU. Deinicja zawarta w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  Ze względu na potrzebę określenia beneicjentów zasady ochrony uczciwego obrotu go- spodarczego oraz konieczność wskazania adresatów norm prawnych należących do reżi- mu publicznego prawa gospodarczego konieczne było przyjęcie deinicji przedsiębiorcy w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Według art. 2 ZNKU, przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby izyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową, uczestniczą w działalno- ści gospodarczej. Działalność gospodarcza i zawodowa ważne!. Przedsiębiorca to podmiot powołany do wykonywania we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, zarobkowej działalności gospodarczej lub zawodowej. Pojęcie działalności gospodarczej ma charakter normatywny (art. 2 SwobGospU), nato- miast określenie działalności zawodowej nie zostało w ustawie zdeiniowane. Można przyjąć, że działalność zawodowa, czyli profesjonalna, to wykonywanie określonych, różnego rodzaju czynności przez osobę mającą określone umiejętności faktyczne lub określone, formalnie poświadczone, kwaliikacje zawodowe. Działalnością zawodową jest także działalność polegająca na wykonywaniu tzw. wolnych zawodów. Jeśli więc profesjonalista wykonuje powyższe czynności we własnym imieniu i na własny rachu- 2 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców nek, to jego działalność ma charakter działalności zawodowej wykonywanej przez przed- siębiorcę (T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, s. 39). Działalność wykonywana w imieniu własnym i w sposób ciągły ważne! Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu (art. 4 KC) i w sposób ciągły (art.  SwobGospU). Działanie we własnym imieniu oznacza działanie ze skutkiem prawnym dla siebie i na własną odpowiedzialność (na własny rachunek). W przypadku działalności zawodowej aktywność gospodarcza przedsiębiorcy wykonywana jest we własnym imieniu, ale na rachunek klienta dającego zlecenie. Przedsiębiorcą nie jest osoba, która wykonuje czyn- ności w cudzym imieniu, działając np. w ramach stosunku pracy. Nie jest także przedsię- biorcą ktoś, kto wykonuje czynności wytwórcze, handlowe, usługowe lub budowlane jed- norazowo (incydentalnie), a nie w sposób ciągły (stały). organizacja działalności ważne! Działalność gospodarcza lub zawodowa musi być wykonywana w sposób zorganizo- wany. Organizacja działalności gospodarczej wiąże się z podjęciem przez przedsiębiorę róż- nych czynności faktycznych i prawnych. Chodzi tu przede wszystkim o: 1) zarejestrowanie działalności, 2) zgłoszenie statystyczne, podatkowe i w zakresie ubezpieczenia społecznego, 3) otwarcie rachunku bankowego, 4) zastosowanie wybranej lub nakazanej przez prawo formy organizacyjnej prowadze- nia danego rodzaju działalności gospodarczej, a także 5) uzyskanie stosownego zezwolenia lub koncesji na wykonywanie działalności, jeśli jest to wymagane. Przez pojęcie organizacji działalności gospodarczej rozumie się także obsługę kontaktów handlowych z innymi przedsiębiorcami lub konsumentami. Działalność w celach zarobkowych ważne! Działalność gospodarcza lub zawodowa jest przez przedsiębiorców wykonywana w ce- lach zarobkowych. Zasadniczym celem wykonywania działalności wytwórczej, handlowej, usługowej, bu- dowlanej itp. jest zatem osiąganie zysku. 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo gospodarcze i spółek
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: