Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00419 008164 11003643 na godz. na dobę w sumie
Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 3 - ebook/pdf
Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 330
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8496-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: kwiecień 2016 r.

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Wydanie trzecie zostało wzbogacone o pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu lub kolokwium.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na egzamin! Prawo GosPodarcze Publiczne w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo fi nansowe w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne w pigułce Prawo karne w pigułce Postępowanie karne w pigułce Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Logika w pigułce Historia ustroju i prawa Polski w pigułce Powszechna historia państwa i prawa w pigułce Prawo Unii Europejskiej w pigułce Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce Polecamy inne nasze publikacje: Z. Snażyk, A. Szafrański PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE, wyd. 6 Wykłady Becka J. Olszewski (red.) PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE w pigułce 3. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Stan prawny: czerwiec 2016 r. Bezpłatne aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl! Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz Wykorzystano materiały autorstwa: Prof. UG dr hab. Anny Dobaczewskiej – Rozdział V dr hab. Ewy Przeszło – Rozdział VII dr. hab. Michała Kani – Rozdział VIII dr. hab. Mirosława Pawełczyka – Rozdział IX dr Krystyny Urbańskiej – Rozdział X i XI dr. Macieja Nyki – Rozdział XII © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: ORTHDRUK, Białystok ISBN 978-83-255-8495-5 ISBN e-book 978-83-255-8496-2 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. Wykaz skrótów ......................................................................................................................... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE ........................................ Część I. Działalność gospodarcza .................................................................................... Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej ........... Rozdział 2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej ................................................................................................................ Rozdział 3. Rejestrowanie przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy ....... Rozdział 4. Rejestrowanie przedsiębiorców – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ........................................................... Rozdział 5. Koncesje ......................................................................................................... Rozdział 6. Zezwolenia .................................................................................................... Rozdział 7. Działalność regulowana ........................................................................... Rozdział 8. Kontrola ......................................................................................................... Rozdział 9. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych ......................................... Rozdział 10. Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych .................. Część II. Spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje ..................................................... Rozdział 1. Spółdzielnie .................................................................................................. Rozdział 2. Stowarzyszenia ............................................................................................ Rozdział 3. Fundacje ........................................................................................................ Część III. Przedsiębiorstwa państwowe ........................................................................ Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... Rozdział 2. Komercjalizacja i prywatyzacja .............................................................. Część IV. Prawo konkurencji ............................................................................................... Rozdział 1. Ochrona konkurencji ................................................................................. Rozdział 2. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji ................................................... IX XI 1 3 3 5 10 20 30 38 40 42 61 62 64 64 73 78 82 82 84 89 89 99 VI Część V. Pomoc publiczna .................................................................................................... 102 Rozdział 1. Definicja niedozwolonej pomocy publicznej .................................. 102 Rozdział 2. Przesłanki dopuszczalności .................................................................... 106 Rozdział 3. Zasady i klauzule ........................................................................................ 108 Rozdział 4. Rodzaje ........................................................................................................... 111 Rozdział 5. Formy .............................................................................................................. 116 Rozdział 6. Notyfikacja .................................................................................................... 119 Rozdział 7. Procedury nadzwyczajne ........................................................................ 125 Rozdział 8. Monitorowanie udzielonej pomocy .................................................... 127 Rozdział 9. Obowiązek zwrotu pomocy ................................................................... 129 Część VI. Prawo zamówień publicznych ....................................................................... 132 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 132 Rozdział 2. Zakres podmiotowy .................................................................................. 132 Rozdział 3. Definicje ......................................................................................................... 133 Rozdział 4. Wyłączenia przedmiotowe ...................................................................... 134 Rozdział 5. Udzielanie zamówienia ............................................................................ 140 Część VII. Koncesje na roboty budowlane i usługi .................................................. 149 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 149 Rozdział 2. Ogólna charakterystyka ........................................................................... 150 Rozdział 3. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji ...................................... 154 Rozdział 4. Zastosowanie KoncRobBudU ................................................................. 161 Część VIII. Partnerstwo publiczno-prywatne ............................................................. 163 Rozdział 1. Definicje ......................................................................................................... 163 Rozdział 2. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma prawna działania administracji publicznej ......................................................................... 164 Rozdział 3. Rodzaje ........................................................................................................... 166 Rozdział 4. Cechy i zadania ............................................................................................ 169 Rozdział 5. Regulacja ....................................................................................................... 175 Część IX. Prawo energetyczne ........................................................................................... 186 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 186 Rozdział 2. Uczestnicy rynku energii ......................................................................... 188 Rozdział 3. Zasada dostępu osób trzecich do sieci – TPA (Third Party Access) ............................................................................................................................. 192 Rozdział 4. Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych ................................... 195 Rozdział 5. Dostarczanie paliw i energii ................................................................... 199 Rozdział 6. Polityka energetyczna .............................................................................. 205 Rozdział 7. Planowanie energetyczne ....................................................................... 206 Spis treści VII Rozdział 8. Koncesje i taryfy .......................................................................................... 212 Rozdział 9. Prezes URE ..................................................................................................... 218 Rozdział 10. Obowiązek sprzedaży energii na giełdzie ....................................... 224 Rozdział 11. Kary pieniężne .......................................................................................... 225 Część X. Prawo pocztowe ..................................................................................................... 227 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 227 Rozdział 2. Świadczenie usług pocztowych ............................................................ 227 Rozdział 3. Prezes UKE ..................................................................................................... 232 Rozdział 4. Kary pieniężne ............................................................................................. 238 Część XI. Prawo telekomunikacyjne ............................................................................... 239 Rozdział 1. Definicje ......................................................................................................... 239 Rozdział 2. Źródła prawa ................................................................................................ 240 Rozdział 3. Zakres przedmiotowy i cel ustawy ....................................................... 241 Rozdział 4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny ...................................................... 244 Rozdział 5. Zezwolenia .................................................................................................... 244 Rozdział 6. Dostęp i połączenia międzysieciowe .................................................. 245 Rozdział 7. Usługa powszechna ................................................................................... 249 Rozdział 8. Regulacja telekomunikacji ...................................................................... 251 Rozdział 9. Kontrola telekomunikacji ........................................................................ 255 Rozdział 10. Prezes UKE .................................................................................................. 257 Część XII. Prawo transportowe ......................................................................................... 260 Rozdział 1. Pojęcie ............................................................................................................ 260 Rozdział 2. Źródła prawa ................................................................................................ 261 Rozdział 3. Umowa przewozu jako podstawa świadczenia usług transportowych ........................................................................................................... 262 Rozdział 4. Przewóz osób ............................................................................................... 264 Rozdział 5. Przewóz towarów ....................................................................................... 266 Rozdział 6. Transport drogowy .................................................................................... 267 Rozdział 7. Transport kolejowy .................................................................................... 272 Rozdział 8. Transport morski ......................................................................................... 275 Rozdział 9. Transport lotniczy ....................................................................................... 277 DZIAŁ DRUGI. PYTANIA KONTROLNE ............................................................................ 281 Spis treści Wstęp Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompak- towe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajo- mość pomoże w  zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i  do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłe- mu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. Korzystaj także z testów, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Wydanie trzecie zostało wzbogacone o pytania kontrolne, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu. Powodzenia! Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawa DyscFinPublU ........ ustawa z  17.12.2004  r. o  odpowiedzialności za  narusze- nia dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z  2013  r. poz. 168) FinPublU ................. ustawa z  27.8.2009  r. o  finansach publicznych (t.j. Dz.U. FundU ...................... ustawa z  6.4.1984  r. o  fundacjach (t.j. Dz.U. z  2016  r. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) poz. 40) poz. 380) poz. 66) GospNierU .............. ustawa z  21.8.1997  r. o  gospodarce nieruchomościami KC ............................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) KM ........................... ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2016 r. KoncRobBudU ....... ustawa z  9.1.2009  r. o  koncesji na  roboty budowlane lub Konstytucja RP ....... Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z  2.4.1997  r. (Dz.U. KPA .......................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- usługi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 113) Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) cyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) KPC .......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KRSU ....................... ustawa z  20.8.1997  r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym KSH .......................... ustawa z  15.9.2000  r. – Kodeks spółek handlowych OchrKonkurU ........ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen- tów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) PPPU ....................... ustawa z  19.12.2008  r. o  partnerstwie publiczno-prywat- nym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 696 ze zm.) PrBud ....................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. PrEnerg .................... ustawa z  10.4.1997  r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. poz. 1409 ze zm.) z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) XII Wykaz skrótów PrLot ........................ ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2013 r. PrPoczt .................... ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. PrPrzew ................... ustawa z  15.11.1984  r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. poz. 1393 ze zm.) poz. 1529 ze zm.) z 2015 r. poz. 915) z 2015 r. poz. 978 ze zm.) z 2016 r. poz. 21) z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) z 2014 r. poz. 243 ze zm.) poz. 233 ze zm.) PrRestr ..................... ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. PrSpółdz .................. ustawa z  16.9.1982  r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. PrStow ..................... ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. PrTelekom ............... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. PrUpad .................... ustawa z 28.2.2013 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. z 2015 r. PrywKomerU ......... ustawa z  30.8.1996  r. o  komercjalizacji i  prywatyzacji PrZamPubl .............. ustawa z  29.1.2004  r. – Prawo zamówień publicznych PrzedPaństwU ........ ustawa z  25.9.1981  r. o  przedsiębiorstwach państwowych SpółMieszkU .......... ustawa z  15.12.2000  r. o  spółdzielniach mieszkaniowych SwobDziałGospU ... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 747 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1384 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) TFUE ....................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C TrDrogU .................. ustawa z  6.9.2001  r. o  transporcie drogowym (t.j. Dz.U. Nr 326 z 26.10.2012 r., s. 47, wersja skonsolidowana) TrKolU ..................... ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) z 2015 r. poz. 1297 ze zm.) ZNKU ...................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Dz.U. ........................ Dziennik Ustaw Dz.Urz. .................... Dziennik Urzędowy EP ............................. Edukacja Prawnicza MSiG ........................ Monitor Sądowy i Gospodarczy OSA .......................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych PPP ........................... Przegląd Prawa Publicznego RPEiS ....................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Wykaz skrótów XIII 3. Inne skróty BZP .......................... Biuletyn Zamówień Publicznych CEIDG ..................... Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospo- darczej EFTA ........................ Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu KE ............................. Komisja Europejska KRS .......................... Krajowy Rejestr Sądowy n. ............................... następny (-e, -a) Nr ............................. numer orz. ........................... orzeczenie PKB .......................... Produkt Krajowy Brutto post. .......................... postanowienie RM ........................... Rada Ministrów SOKiK ...................... Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów t.j. .............................. tekst jednolity TPA .......................... Third Party Access TS ............................. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE ............................ Unia Europejska UKE ......................... Urząd Kontroli Elektronicznej UOKiK .................... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UPUE ....................... Urząd Publikacji Unii Europejskiej URE .......................... Urząd Regulacji Energetyki UTK ......................... Urząd Transportu Kolejowego WE ........................... Wspólnota Europejska ze zm. ....................... ze zmianami DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Część I. Działalność gospodarcza Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: • podejmowanie, wykonywanie i  zakończenie działalności gospodar- czej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz • zadania organów w tym zakresie. 2. Definicja działalności gospodarczej. Zgodnie z  art.  2 SwobDziałGospU działalnością gospodarczą jest zarobkowa działal- ność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwa- nie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działal- ność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 3. Wyłączenie. Artykuł 3 SwobDziałGospU wymienia rodzaje działal- ności gospodarczej, które są wyłączone spod rygorów ustawy i do któ- rych nie stosuje się jej przepisów. Dotyczy to: • działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie: – upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, – ogrodnictwa, – warzywnictwa, – leśnictwa, – rybołówstwa śródlądowego; • świadczenia w gospodarstwach rolnych usług związanych z poby- tem turystów, takich jak: – wynajmowanie przez rolników pokoi, – sprzedaż posiłków domowych, – inne usługi związane z pobytem turystów oraz 4 Część I. Działalność gospodarcza • wyrobu win przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o któ- rych mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozle- wie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1104 ze zm.); • działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi- zycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – czyli sprzedaży prze- tworzonych w  inny sposób niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Wskazane powyżej rodzaje działalności stanowią działalność gospo- darczą, lecz podlegają przepisom odrębnych ustaw. 4. Definicja przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 4 SwobDziałGospU przed- siębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakre­ sie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. a. Mikroprzedsiębiorca. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsię- biorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych: • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  zło- tych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro. b. Mały przedsiębiorca. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsię- biorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych: • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  zło- tych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w zło- tych 10 mln euro. Rozdział 2. Zasady podejmowania… 5 c. Średni przedsiębiorca. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przed- siębiorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych: • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  zło- tych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w zło- tych 43 mln euro. d. Średnioroczne zatrudnienie. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników: • przebywających na urlopach macierzyńskich, • przebywających na urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, • przebywających na urlopach ojcowskich, • przebywających na urlopach rodzicielskich i  urlopach wychowaw- czych, a także • zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidy­ wany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na pod­ stawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. Rozdział 2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 1. Zasada ogólna. Zgodnie z art. 6 SwobDziałGospU podejmowanie, wykonywanie i  zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Właściwy organ nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią do- datkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych nieprzewidzianych przepisami prawa.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce. Wydanie 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: