Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00331 008220 11002025 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo - ebook/pdf
Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 586
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8690-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się do egzaminu na aplikację.


W niniejszym zbiorze przedstawiono wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z zakresu prawa karnego materialnego. Jest on adresowany zarówno do studentów prawa, chcących poszerzyć swoją wiedzę zdobytą w trakcie zajęć uniwersyteckich, jak i aplikantów oraz praktyków prawa. Zbiór może być pomocny w przygotowaniach do egzaminów uniwersyteckich oraz zawodowych. Tematyka orzeczeń obejmuje zakres części ogólnej kodeksu karnego.

Autorami zbiorku są doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikanci oraz praktycy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiory Orzecznictwa Becka Prawo karne – część ogólna Orzecznictwo Wprowadzenie Michał Królikowski Michał Królikowski, Krzysztof Szczucki (red.) 2. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Prawo karne – część ogólna. Orzecznictwo W sprzedaży: A. Marek † PRAWO KARNE, wyd. 11 Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 19 Podręczniki Prawnicze M. Królikowski, M. Ostrowski PRAWO KARNE. ORZECZNICTWO. CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka PRAWO KARNE W PIGUŁCE Prawo w Pigułce KODEKS KARNY, wyd. 4 Orzecznictwo Aplikanta KK, KPK, KKW, KSKU, wyd. 29 Edycja Sądowa www.ksiegarnia.beck.pl Prawo karne – część ogólna Orzecznictwo 2. wydanie Wprowadzenie Michał Królikowski Redakcja Michał Królikowski Krzysztof Szczucki Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Aktualizacja: Marek Antas, Mikołaj Iwański, Karol Sala Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Ksenia Rzepka Korekta: Irena Gajdul © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: CK Studio Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN : 978-83-255-8689-8 ISBN e-book 978-83-255-8690-4 Spis treści XIX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część ogólna Kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . Czyn jako podstawowa przesłanka odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Nullum crimen sine lege według EKPCz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 3 . Wymóg opublikowania aktu w dzienniku urzędowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Ograniczone konsekwencje zasady nullum crimen sine lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 5 . Dopuszczalność odwoływania się do sformułowań ocennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 . Zasada określoności czynu karalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Zasada nullum crimen sine lege w przepisach Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 10 8 . Dopuszczalność doprecyzowania znamion w aktach rangi podustawowej . . . . . . . . . . . . . . . 11 9 . Dopuszczalność doprecyzowania znamion w aktach wykonawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 10 . Obiektywna aspołeczność czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 11 . Konieczność wykazania, że czyn narusza istotne wartości społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . Karygodność konkretnego czynu, a nie typu zachowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 16 13 . Relacja pomiędzy karygodnością a zasługiwaniem na karę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 14 . Zwiększenie niebezpieczeństwa dla dobra chronionego prawem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 15 . Włączenie się do łańcucha przyczyn okoliczności od sprawcy niezależnych . . . . . . . . . . . . . 16 . Urzeczywistnienie się niebezpieczeństwa w skutku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 20 17 . Wymóg ścisłego związku kinetyczno-funkcjonalnego ze skutkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 18 . Związek przyczynowy w przypadku kolizji drogowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 19 . Odpowiedzialność w oparciu o zasadę obiektywnego przypisania skutku . . . . . . . . . . . . . . . 22 20 . Gwarant zapobiegnięcia skutkowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . Zaniechanie następstwem bezprawnych zachowań wielu osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 22 . Obiektywne przypisanie skutku gwarantowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 23 . Stosowanie kary z uwzględnieniem zasady humanitaryzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 24 . Zasada humanitaryzmu a przeludnienie zakładów karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . Zasada humanitaryzmu a poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego skazanego . . . . . . . 29 26 . Dostosowanie kary do granic zagrożenia przewidzianego we względniejszej kwalifikacji prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . Dostosowanie kary do granic zagrożenia przewidzianego we względniejszej kwalifikacji prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . O uznaniu ustawy za względniejszą decyduje nie tylko surowość kary (I) . . . . . . . . . . . . . . . 29 . O uznaniu ustawy za względniejszą decyduje nie tylko surowość kary (II) . . . . . . . . . . . . . . 30 . Nakaz dokonywania oceny zindywidualizowanej i zrelatywizowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . Brak obowiązku automatycznego polepszenia sytuacji oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . Wpływ zmiany stanu prawnego na wydanie wyroku łącznego (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 33 34 35 36 37 31 V 33 . Wpływ zmiany stanu prawnego na wydanie wyroku łącznego (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . Wymóg uwzględnienia okoliczności konkretnej sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . Znaczenie zwrotu „chce” dla umyślności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . Okoliczności przedmiotowe w procesie ustalania zamiaru sprawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . Analiza całokształtu okoliczności zajścia podstawą stwierdzenia zamiaru ewentualnego . . . 38 . Różnica między świadomością nieumyślną, a zamiarem ewentualnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . Pojęcie przeciętnej ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . Zagadnienie wyznaczenia górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane nieletniemu przestępstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . Zbieg kumulatywny, gdy znamiona czynności wykonawczych są częściowo identyczne . . . 42 . Zakres stosowania reguł wyłączania wielości ocen w prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . Przyjęcie konstrukcji czynu ciągłego, jeżeli jeden z elementów czynu stanowi uprzywilejowany typ przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . Bezpośrednie powiązanie stosowania instytucji z art. 12 KK ze spełnieniem przesłanek przewidzianych w ustawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . Brak podstaw do uznania, iż oskarżony dopuścił się przestępstwa ciągłego w zakresie zarzucanym w akcie oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . Wykładnia przesłanki „krótkie odstępy czasu” oraz problem tożsamości sposobu dokonania wszystkich zachowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . Interpretacja przesłanek czynu ciągłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . Kilkumiesięczne przedziały czasowe mogą być traktowane jako „krótkie odstępy czasu” . . 49 . Prawomocne skazanie za czyn ciągły a zasada ne bis in idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . Czas popełnienia czynu ciągłego a problem ukończenia przez sprawcę 17 roku życia . . . . . Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . Wyznaczenie granic karalnego usiłowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . Ocena działań sprawców w kontekście zwrotu „bezpośrednio zmierza” użytego w art. 13 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . Ocena postaci zamiaru sprawcy w przypadku usiłowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . Ocena ukończenia lub nieukończenia usiłowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . Wyjaśnienie różnicy pomiędzy przygotowaniem a usiłowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . Ocena możliwości popełnienia podżegania w formie usiłowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . Ocena charakteru „środka nienadającego się do popełnienia czynu zabronionego” w kontekście art. 13 § 2 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 . Ocena charakteru nieprzydatności środka do realizacji celu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . Ocena usiłowania obiektywnie możliwego, którego realizacja stała się niemożliwa w trakcie wykonywania czynności w wyniku włączenia się niesprzyjających okoliczności . 60 . Ocena przyjęcia konstrukcji usiłowania nieudolnego przy przestępstwach o złożonym charakterze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . Wymiar kary za usiłowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . Ocena możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia w przypadku usiłowania nieudolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . Ocena dobrowolności odstąpienia od usiłowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . Ocena dobrowolności odstąpienia od dokonania czynu w świetle art. 15 § 1 KK . . . . . . . . . 65 . Rodzaj usiłowania a możliwość dobrowolnego odstąpienia od dokonania czynu . . . . . . . . . 66 . Ocena dobrowolności odstąpienia od dokonania czynu zabronionego pod wpływem dezaprobaty wyrażonej przez osobę trzecią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . Ocena możliwości posłużenia się innymi osobami w celu odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego dobru prawnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . Ocena dopuszczalności uznania odwrócenia skutku przestępnego przy pomocy innych osób. Karalność sprawcy za przestępstwa, których znamiona zostały zrealizowane przed zapobiegnięciem nastąpieniu zamierzonego skutku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 52 53 55 56 58 58 59 60 61 62 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 71 72 73 VI Spis treści 69 . Warunki karalności przygotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . Odbicie odstąpienia od przygotowania w konkretnych okolicznościach faktycznych . . . . . 71 . Przesłanki sprawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . Istota współsprawstwa. Odpowiedzialność za eksces drugiego ze współsprawców . . . . . . 73 . Ocena stopnia zrealizowania znamion typu czynu zabronionego dla przypisania współsprawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 . Ocena własnoręcznego realizowania znamion czynu zabronionego dla przyjęcia współsprawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 . Współsprawstwo osoby niebiorącej czynnego udziału w czynności sprawczej . . . . . . . . . . 76 . Ocena formy zawarcia porozumienia pomiędzy współdziałającymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . Współsprawstwo sukcesywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 . Istota sprawstwa kierowniczego i polecającego. Ocena okoliczności wyłączających odpowiedzialność bezpośredniego wykonawcy dla odpowiedzialności sprawcy kierowniczego lub polecającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 . Istota sprawstwa kierowniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 . Ocena momentu, w którym sprawca kierowniczy musi faktycznie kierować wykonaniem znamion czynu dla przypisania sprawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . Ocena postaci nakłaniania, które może zostać uznane za podżeganie . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . Ocena podżegania osoby już posiadającej zamiar popełnienia przestępstwa . . . . . . . . . . . . 83 . Ocena zmierzania do wywołania zamiaru popełnienia przestępstwa osoby biorącej udział w przygotowaniu do jego popełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 . Ocena skutkowego charakteru podżegania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . Umyślność podżegania. Pomoc psychiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 . Podżeganie w formie posłużenia się osobą trzecią w roli pośrednika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . Dopuszczalność podżegania w formie zaakceptowania propozycji osoby trzeciej gotowości do dokonania czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 . Odpowiedzialność podżegacza. Zamiar podżegania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . Odpowiedzialność za podżeganie do czynu dokonanego następnie przez podżegacza . . . . 90 . Podstawa prawna wymiaru kary za usiłowanie podżegania do dokonania czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 . Stosunek odpowiedzialności pomocnika do odpowiedzialności sprawcy wykonawczego . 92 . Ocena zamiaru pomocnika. Czas dokonania czynności pomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 . Ocena konieczności znajomości przez pomocnika personaliów osoby, względem działań której podejmowane były przez pomocnika czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 . Pomocnictwo przez zaniechanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . Pomocnictwo psychiczne (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . Pomocnictwo psychiczne (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 . Podstawa prawna nadzwyczajnego złagodzenia kary przy skazaniu za pomocnictwo . . . . . 98 . Okoliczności dotyczące określonych współsprawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 . Stosunek okoliczności wyłączających odpowiedzialność wykonawcy bezpośredniego a odpowiedzialność sprawcy kierowniczego lub polecającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . Okoliczności osobiste sprawcy bezpośredniego a odpowiedzialność pomocnika . . . . . . . . 101 . Możliwość zastosowania art. 23 § 1 KK do podżegającego inną osobę do współdziałania w dokonaniu czynu zabronionego, który zamierza popełnić, jeśli dobrowolnie odstąpi od 103 dokonania i zapobiegnie dokonaniu tego czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 102 . Bezpośredniość a prawdopodobieństwo zamachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 105 103 . Zamach a niebezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 104 . Powtórzenie ataku a bezpośredniość zamachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 105 . Obrona konieczna a możliwość uniknięcia ataku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 . Bezprawność zamachu a zachowanie prowokujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 101 102 74 75 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 86 86 88 89 90 90 91 91 92 94 95 96 97 98 99 100 100 VII Spis treści 107 . Przekroczenie granic – kryteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 108 . Niebezpieczne narzędzie a przekroczenie granic obrony koniecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 109 . Działanie w obronie koniecznej a element podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 110 . Zakres uprawnień broniącego się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 111 111 . Aktywna obrona konieczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 . Samoistność obrony koniecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 114 113 . Charakter obrony koniecznej w razie godzenia w życie napastnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 114 . Stopień społecznej szkodliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 115 . Dodatkowy element legalizujący obronę konieczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 . Obrona konieczna a bójka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 117 . Dopuszczalność uwolnienia lekarza od odpowiedzialności za zmianę zakresu zabiegu operacyjnego bez zgody pacjenta na podstawie stanu wyższej konieczności . . . . . . . . . . . 118 . Źródło stanu wyższej konieczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 . Względność pojęcia konieczności – czas wojny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 . Wyjątkowy charakter stanu wyższej konieczności – niwelowanie dysproporcji 118 119 120 120 majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 121 . Stan wyższej konieczności, jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu . . . . . . . . . . 122 122 . Ryzyko jako podstawa ekskulpacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 123 . Zakres uzasadnionego ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 124 . Niezbędność zgody uczestnika eksperymentu badawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 125 . Błąd prawnie istotny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 126 . Błąd a czynnik subiektywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 127 . Błąd co do znamion a skala wartościowania sprawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 128 . Błąd co do znamion a nieumiejętność zrozumienia treści przepisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 129 . Błąd co do jednego znamienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 130 . Zboczenie działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 131 . Charakter prawny błędu co do kontratypu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 132 . Zniesławienie w obronie społecznie uzasadnionego interesu a błąd co do kontratypu . . . . . 132 133 . Nieusprawiedliwiona nieświadomość bezprawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 134 . Nieświadomość bezprawności a strona podmiotowa; obiektywny charakter kryteriów . . . . 134 135 . Obiektywno-subiektywny charakter usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności . . . 134 136 . Konieczność ustalenia świadomości bezprawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 137 . Ocena całokształtu okoliczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 . Istota bezprawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 139 . Nieświadomość bezprawności a osobowość sprawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 137 140 . Niepoczytalność a wina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 . Opinia sądowo-psychiatryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 139 142 . Inne zakłócenia o charakterze niepatologicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 143 . Schizofrenia a niepoczytalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 144 . Wymagania wiedzy medycznej do stwierdzenia zaburzenia psychicznego . . . . . . . . . . . . . 145 . Różnorodność natężenia stanów poczytalności ograniczonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 142 146 . Inne zaburzenia czynności psychicznych a silne wzburzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 143 147 . Charakter kary 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotniego pozbawienia wolności . . . 148 . Możliwość wymierzenia kary dożywotniego pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 147 149 . Orzeczenie kary poniżej dolnej granicy sankcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 150 . Zobowiązanie skazanego do przeproszenia pokrzywdzonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 151 . Niedopuszczalność orzekania „zbiorczej” kary grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 152 . Stopniowanie kary grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 . Orzeczenie kary grzywny obok kary pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 VIII Spis treści 154 . Możliwość orzekania grzywny kumulatywnej (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 . Możliwość orzekania grzywny kumulatywnej (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 . Dolna granica grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 . Orzekanie kary grzywny na podstawie ustawy szczególnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 . Brak wskazania sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 . Brak wskazania celu społecznego, na jaki mają być przekazywane potrącenia przy karze 152 152 153 155 156 ograniczenia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 160 . Podstawa orzeczenia kary ograniczenia wolności oraz dodatkowych obowiązków z niej płynących wobec oskarżonego niepełniącego w dniu wydania wyroku służby wojskowej . 158 161 . Orzeczenie kary ograniczenia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 162 . Obowiązek wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 161 163 . Orzeczenie kary w niedopuszczalnym wymiarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 164 . Brak oznaczenia w przepisie typizującym górnej granicy kary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Środki karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 165 . Środki karne – funkcja i charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 166 . Środki karne – zbieg kumulatywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 167 . Środki karne – odpowiednie stosowanie przepisów o wymiarze kary do wymiaru na ubezpieczenie społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 środków karnych w przypadku ciągu przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 . Niedopuszczalność orzekania środka karnego niewskazanego we wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 . Nieuzgodnienie środka karnego jako negatywna przesłanka skazania bez przeprowadzenia rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 . Przesłanki pozbawienia praw publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 . „Umyślność” oraz „motywacja zasługująca na szczególne potępienie” jako przesłanki pozbawienia praw publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 . Pojęcie „motywacji zasługującej na szczególne potępienie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 . Pozbawienie praw publicznych – termin początkowy zakazu korzystania z praw publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 . Sposób określenia działalności w orzeczeniu zakazującym prowadzenia działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 . Zakres czynności objętych zakazem prowadzenia działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . 176 . Dopuszczalność orzeczenia zakazu wykonywania funkcji płatnika składek 177 . Brak określenia w wyroku czasu, na jaki orzeczono zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 . Zakres terytorialny zakazu wstępu na imprezy masowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 . Przesłanki orzekania zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 . Brak określenia w wyroku czasu, na jaki orzeczono nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego z pokrzywdzonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 . Zakres pojazdów objętych zakazem prowadzenia pojazdów (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 . Zakres pojazdów objętych zakazem prowadzenia pojazdów (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 . Zakres pojazdów objętych zakazem prowadzenia pojazdów (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 . Zakres pojazdów objętych zakazem prowadzenia pojazdów (art. 42 § 1 KK) – pojazdy, do których prowadzenia nie są potrzebne uprawnienia stwierdzone dokumentem . . . . . . . 185 . Niedopuszczalność zakazu prowadzenia rowerów na podstawie art. 42 § 2 KK . . . . . . . . . 186 . Wymiar czasowy zakazu prowadzenia pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 . Okoliczności istotne dla wymiaru zakazu prowadzenia pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 . Zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na podstawie Prawa o ruchu drogowym na poczet zakazu prowadzenia pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 . Zaliczenie okresu faktycznego zatrzymania dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu na poczet zakazu prowadzenia pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 170 172 173 174 178 179 180 182 189 190 192 192 193 195 196 197 200 201 202 203 208 IX Spis treści 190 . Zatrzymanie prawa jazdy a początek biegu zakazu prowadzenia pojazdów . . . . . . . . . . . . . 191 . Początek okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 . Numerus clausus zdarzeń skutkujących przerwanie biegu okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 . Termin spełnienia świadczenia pieniężnego orzekanego jako środek karny . . . . . . . . . . . . . 194 . Niedopuszczalność orzeczenia świadczenia pieniężnego w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego o przestępstwo skarbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 . Podstawa prawna podania wyroku do publicznej wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 . Niedopuszczalność publikacji wizerunku skazanego wraz z podaniem wyroku do publicznej wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 . Pojęcie przedmiotu pochodzącego z przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 . Własność sprawcy jako przesłanka orzeczenia przepadku narzędzi służących do popełnienia przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 . Przepadek korzyści pochodzącej z przestępstwa przeniesionej na inny podmiot . . . . . . . . . 200 . Przedmiot czynności wykonawczej a przedmiot pochodzący bezpośrednio z przestępstwa (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 . Przedmiot czynności wykonawczej a przedmiot pochodzący bezpośrednio z przestępstwa II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 211 214 217 219 223 224 226 226 227 229 236 242 202 . Przedmiot czynności wykonawczej a przedmiot pochodzący bezpośrednio 243 z przestępstwa (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 203 . Pojęcie korzyści uzyskanej z przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 . Zwrot pokrzywdzonemu korzyści uzyskanej w zamian za przedmiot przestępstwa . . . . . . . 246 205 . Wzajemna relacja środków z art. 46 § 1 KK oraz z art. 44 § 1 KK i art. 45 § 1 KK . . . . . . . 248 251 206 . Przepadek korzyści ze sprzedaży narkotyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 207 . Niedopuszczalność orzeczenia przepadku z powodu śmierci oskarżonego . . . . . . . . . . . . . 208 . Orzeczenie przepadku korzyści pochodzącej z przestępstwa wobec współsprawców . . . . . 256 209 . Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o orzeczenie środka karnego obowiązku naprawienia szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 210 . Częściowe naprawienia szkody przed skazaniem a zakres obowiązku naprawienia szkody (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 . Częściowe naprawienia szkody przed skazaniem a zakres obowiązku naprawienia szkody (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 . Możliwość jednoczesnego orzeczenia obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 . Możliwość nałożenia solidarnego obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 . Ubezpieczenie sprawcy szkody a możliwość orzeczenia obowiązku jej naprawienia . . . . . 215 . Niedopuszczalność nawiązki w przypadku warunkowego umorzenia postępowania . . . . . . 216 . Obowiązek naprawienia szkody a nawiązka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 . Umyślność jako przesłanka orzeczenia nawiązki na podstawie art. 47 KK . . . . . . . . . . . . . 218 . Wysokość nawiązki – obowiązek określenia wysokości nawiązki w wyroku . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 . Zarzut naruszenia dyrektyw wymiaru kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 . Zarzut naruszenia dyrektyw wymiaru kary (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 . Podobieństwo przestępstw a wymiar kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 . Elementy znamion typu czynu zabronionego a wymiar kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 . Dyrektywy i zasady wymiaru kary a ciąg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 . Wymiar kary a społeczne poczucie sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 . Kara grzywny a zasady i dyrektywy sądowego wymiaru kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 263 264 265 268 272 273 275 277 278 278 279 280 281 283 285 286 X Spis treści 226 . Kryteria oceny stopnia szkodliwości społecznej czynu a okoliczności wpływające na wymiar kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 . Cele wychowawcze kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 . Nadzwyczajne złagodzenie kary w przypadku zbrodni popełnionej w warunkach recydywy specjalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 . Nadzwyczajne złagodzenie kary a warunkowe zawieszenie jej wykonania . . . . . . . . . . . . . 230 . Nadzwyczajne złagodzenie kary (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 . Nadzwyczajne złagodzenie kary (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 . Poczytalność ograniczona a nadzwyczajne złagodzenie kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 . Przebaczenie oskarżonemu przez pokrzywdzonego a nadzwyczajne złagodzenie kary . . . . 234 . Niska wartość przedmiotu przestępstwa a nadzwyczajne złagodzenie kary . . . . . . . . . . . . . 235 . Fakt podjęcia współpracy z organami ścigania a możliwość zastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 . Przesłanki stosowania obligatoryjnego, nadzwyczajnego złagodzenia kary . . . . . . . . . . . . . 237 . Nadzwyczajne obligatoryjne złagodzenie kary (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 . Ujawnienie informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstw oraz istotnych okoliczności jego popełnienia (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 . Ujawnienie informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstw oraz istotnych okoliczności jego popełnienia (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 . Odwołanie przez oskarżonego dotychczasowych wyjaśnień a możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 . Obligatoryjne a fakultatywne nadzwyczajne złagodzenie kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 . Nadzwyczajne obligatoryjne złagodzenie kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 . Możliwość zastosowania nadzwyczajnego obligatoryjnego złagodzenia kary a „dozowanie” istotnych informacji, o których mowa w art. 60 § 3 KK . . . . . . . . . . . . . . . 288 289 290 292 293 295 296 297 298 300 301 304 305 307 309 310 311 312 244 . Lojalność procesowa oskarżonego chcącego skorzystać z instytucji nadzwyczajnego obligatoryjnego złagodzenia kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 245 . Obrona oskarżonego a możliwość skorzystania z instytucji nadzwyczajnego obligatoryjnego złagodzenia kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 319 319 321 322 323 325 327 246 . Nadzwyczajne obligatoryjne złagodzenie kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 . Czyn ciągły a nadzwyczajne obligatoryjne złagodzenie kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 . Nadzwyczajne złagodzenie kary a czyn ciągły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 . Nadzwyczajne złagodzenie kary a ciąg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 . Nadzwyczajne złagodzenie kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 . Złożenie wyjaśnień w swojej sprawie a nadzwyczajne złagodzenie kary . . . . . . . . . . . . . . . 252 . Nadzwyczajne obligatoryjne złagodzenie kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 . Naprawienie szkody i ujawnienie istotnych okoliczności dotyczących przestępstwa a odstąpienie od wymierzenia kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 . Odstąpienie od wymierzenia kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 . Zaliczenie na poczet orzeczonej kary okresu rzeczywistego pozbawienia wolności a możliwość uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia za ten okres . . . . . . . . . . . . 328 329 331 256 . Rzeczywiste pozbawienie wolności w sprawie a zatrzymanie administracyjne (porządkowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 257 . Zaliczenie pobytu oskarżonego w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym na poczet wymierzonej kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 . Nadzwyczajne obostrzenie kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Powrót do przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 . Art. 64 § 1 KK jako podstawa wymiaru kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 . Prawomocne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w zawieszeniu a warunek odbycia kary pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 . Przesłanki spełnienia warunku odbycia kary w przypadku aresztu tymczasowego, amnestii i ułaskawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 336 337 337 338 339 XI Spis treści 262 . Przestępstwo umyślne jako przesłanka recydywy zwykłej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 . Pobyt w schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym a warunek „skazania” . . . . . 264 . Odbycie zastępczej kary pozbawienia wolności a warunek skazania na karę pozbawienia wolności i jej „odbycia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 . Odbycie kary pozbawienia wolności za granicą a recydywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 . Wymiar poszczególnych odbytych kar pozbawienia wolności a multirecydywa . . . . . . . . . 267 . Pojęcie ponownego popełnienia przestępstwa a multirecydywa (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 . Pojęcie ponownego popełnienia przestępstwa a multirecydywa (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 . Pojęcie ponownego popełnienia przestępstwa a multirecydywa (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 . Pojęcie przestępstwa przeciwko mieniu popełnionego z użyciem przemocy a multirecydywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 . Recydywa jako immanentny element kwalifikacji prawnej przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . 272 . Uczynienie sobie z przestępstwa stałego źródła dochodu (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 . Uczynienie sobie z przestępstwa stałego źródła dochodu (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 . Udział w zorganizowanej grupie przestępczej a możliwość zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 . Orzeczenie o warunkowym umorzeniu postępowania, a domniemanie niewinności . . . . . . 276 . Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania – stopień społecznej szkodliwości czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 . Przyznanie się oskarżonego, a możliwość warunkowego umorzenia postępowania (I) . . . . 278 . Przyznanie się oskarżonego, a możliwość warunkowego umorzenia postępowania (II) . . . 279 . Niebudzące wątpliwości okoliczności popełnienia czynu jako podstawa warunkowego umorzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 . Okoliczności popełnienia czynu, a możliwość warunkowego umorzenia postępowania . . . 281 . Niekaralność za przestępstwo umyślne jako przesłanka warunkowego umorzenia 339 340 341 342 342 344 345 346 347 349 350 350 352 353 353 354 355 356 358 360 361 postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 282 . Badanie winy przy warunkowym umorzeniu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 . Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody przy warunkowym umorzeniu postępowania . 362 284 . Świadczenie pieniężne lub zakaz prowadzenia pojazdów, a warunkowe umorzenie 363 postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 . Zakaz prowadzenia pojazdów, a warunkowe umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . 364 286 . Termin naprawienia szkody przy warunkowym umorzeniu postępowania . . . . . . . . . . . . . . 365 366 287 . Kara łączna a warunkowe zawieszenie wykonania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 288 . Zawieszenie wykonania kary łącznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 . Dodatnia prognoza jako przesłanka warunkowego zawieszenia wykonania kary . . . . . . . . 369 290 . Obowiązek każdorazowego badania przesłanek warunkowego zawieszenia wykonania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 . Wzajemna relacja przesłanek warunkowego zawieszenia wykonania kary . . . . . . . . . . . . . 292 . Obowiązek badania możliwości zastosowania instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 . Skutki zawieszenia wykonania kary łącznej pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 . Okoliczności decydujące o względach prognostycznych przy orzekaniu warunkowego zawieszenia orzeczonej kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 . Pozytywna prognoza jako przesłanka warunkowego zawieszenia wykonania kary (II) . . . . 296 . Kryteria ustalania okresu próby (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 . Kryteria ustalania okresu próby (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 . Warunkowe zawieszenie wykonania kary wobec młodocianego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 . Orzeczenie kary grzywny przy warunkowym zawieszeniu postępowania . . . . . . . . . . . . . . 300 . Relacja przepisów art. 33 § 2 KK i art. 71 § 1 KK (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 . Relacja przepisów art. 33 § 2 KK i art. 71 § 1 KK (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 370 371 372 373 374 375 376 377 377 378 379 XII Spis treści 302 . Integralny związek kary grzywny z orzeczeniem o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 303 . Obowiązek wykonywania ciążącego obowiązku łożenia na utrzymanie małoletnich dzieci 381 382 304 . Zobowiązanie pełnoletniego oskarżonego do kontynuowania nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 . Nakładanie obowiązku powstrzymywania się od nadużywania alkoholu . . . . . . . . . . . . . . . 383 306 . Orzeczenie obowiązku probacyjnego w postaci zobowiązania skazanego do wykonania 384 orzeczenia zapadłego w sądowym postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 307 . Nakładanie obowiązku naprawienia szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 308 . Obowiązek naprawienia szkody, a wymiar kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 309 . Zakres obowiązku naprawienia szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 310 . Solidarność obowiązku naprawienia szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 311 . Zakres obowiązku naprawienia szkody (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 . Niemożność orzeczenia obowiązku naprawienia szkody wynikająca z art. 415 § 5 KPK . . 390 313 . Obowiązek orzeczenia dozoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 314 . Możliwość zwolnienia z dozoru orzekanego obligatoryjnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 315 . Możliwość odmowy zastosowania przepisu uznanego za niekonstytucyjny o odroczonym 394 skutku derogacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 316 . Zarządzenie wykonania kary z powodu uchylania się od nałożonych obowiązków . . . . . . . 317 . Wyjazd za granicę, a wykonywanie dozoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 318 . Zarządzenie wykonania kary z powodu uchylania się od obowiązku naprawienia szkody . 402 402 319 . Termin do zarządzenia wykonania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 . Uchylanie się od obowiązku naprawienia szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 321 . Cesja przysługujących pokrzywdzonemu roszczeń wynikających z przestępstwa na rzecz 404 innej osoby a wykonanie obowiązku naprawienia szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 322 . Przesłanki zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 323 . Ocena zgodności z Konstytucją RP art. 77 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 . Warunkowe przedterminowe zwolnienie sprawców przestępstw nieumyślnych . . . . . . . . . 407 325 . Warunkowe przedterminowe zwolnienie jako etap resocjalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 326 . Warunkowe przedterminowe zwolnienie – przesłanki (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 410 327 . Warunkowe przedterminowe zwolnienie – przesłanki (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 328 . Fakultatywność warunkowego przedterminowego zwolnienia (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 329 . Fakultatywność warunkowego przedterminowego zwolnienia (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 . Kryteria prognozy kryminologicznej (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 331 . Kryteria prognozy kryminologicznej (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 332 . Zakaz ponownego badania charakteru przestępstwa w kontekście okoliczności mających wpływ na ustalenie prognozy kryminologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 416 333 . Warunkowe zwolnienie a zastępcza kara pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 . Prognoza zachowania skazanego – wymogi merytoryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 335 . Pozytywna prognoza zachowania skazanego jako przesłanka warunkowego przedterminowego zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 . Charakter popełnionego przestępstwa jako przesłanka warunkowego przedterminowego zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 418 337 . Stosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia do sprawców przestępstw w warunkach recydywy szczególnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 420 338 . Obostrzenie w wyroku możliwości warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary . . . . . 339 . Kognicja sądu powszechnego o rozpoznanie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 . Warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary aresztu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 . Przerwa w karze a okres odbywania kary pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 . Termin orzekania w sprawie odwołania warunkowego zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 . Uznanie środka karnego za wykonany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 422 423 424 425 XIII Spis treści Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 . Kary zastępcze a kara łączna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 . Łączenie środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 . Kara zastępcza przy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: