Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 009796 11018016 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo. Wydanie 2 - ebook/pdf
Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 682
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8422-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W niniejszym zbiorze przedstawiono wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z zakresu prawa karnego materialnego. Jest on adresowany zarówno do studentów prawa, chcących poszerzyć swoją wiedzę zdobytą w trakcie zajęć uniwersyteckich, jak i aplikantów oraz praktyków prawa. Zbiór może być pomocny w przygotowaniach do egzaminów uniwersyteckich i zawodowych.

Tematyka orzeczeń obejmuje zakres części szczególnej kodeksu karnego.

Autorami zbioru są doktoranci Wydziału prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikanci oraz praktycy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiory Orzecznictwa Becka Prawo karne – część szczególna Orzecznictwo Wprowadzenie Michał Królikowski Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski (red.) 2. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Prawo karne – część szczególna. Orzecznictwo W sprzedaży: T. Sadurski, S. Wawruch PRAWO CYWILNE Plansze Becka KODEKS CYWILNY Orzecznictwo Aplikanta PRAWO CYWILNE W PIGUŁCE Prawo w pigułce PRAWO CYWILNE. ORZECZNICTWO. TOM I, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka PRAWO CYWILNE. ORZECZNICTWO. TOM II, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka PRAWO CYWILNE. ORZECZNICTWO. TOM III, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka www.ksiegarnia.beck.pl Prawo karne – część szczególna Orzecznictwo 2. wydanie Michał Królikowski Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Aktualizacja: Karol Sala, Marek Antas Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Katrzyna Pudłowska Korekta: Kamila Turzyńska © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: CK Studio Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8421-4 ISBN e-book 978-83-255-8422-1 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część szczególna Kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne . .   1. Pojęcie groźby bezprawnej na tle przepisu art. 119 § 1 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2. Pojęcie zbrodni przeciwko ludzkości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3. Artykuł 128 § 3 KK a art. 191 § 2 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4. Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wyrządzić istotną szkodę  interesom Państwa Polskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5. Rozpowszechnianie plotek a przygotowanie do zmiany ustroju Państwa Polskiego  . . . . . . .   6. Pojęcie szkody w rozumieniu art. 130 KK z 1969 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7. Kumulatywny zbieg przepisów art. 130 § 1 i art. 130 § 2 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8. Deklaracja gotowości przekazania informacji obcemu wywiadowi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9. Informacje przekazywane obcemu wywiadowi. Pojęcie „wiadomość” w rozumieniu  art. 130 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Dobrowolne poniechanie dalszej działalności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Przestępstwo pomówienia Narodu Polskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Zakres podmiotowy ochrony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Znieważenie prezydenta a granice dozwolonej krytyki publicznej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Znieważenie flagi państwowej w stanie nietrzeźwości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Znamię działania „publicznie”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Zgodność znieważanych znaków państwowych z obowiązującymi normami  . . . . . . . . . . . . Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Zakres pojęcia „przyjęcie obowiązków” w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej  . . 18. Podjęcie służby w charakterze kandydata na legionistę w formacji francuskiej Legii  Cudzoziemskiej a przyjęcie obowiązków w obcym wojsku (obcej organizacji wojskowej)  . . . 19. Wykładnia zwrotu „prowadzenie zaciągu”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Prowadzenie zaciągu do służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej  a akceptacja podmiotu, na rzecz którego służba ta ma być pełniona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Podstępne wprowadzenie w błąd właściwego organu w celu zwolnienia od obowiązku  służby wojskowej albo odroczenia tej służby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Trwały charakter przestępstwa niezgłoszenia się do odbycia służby wojskowej  . . . . . . . . . . Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Związek przyczynowy i zamiar ewentualny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Ustalenie zamiaru zabójstwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. Różnica między zabójstwem a przestępstwem przewidzianym w art. 156 § 3 KK  . . . . . . . . XIX XXIII 1 1 1 4 6 6  9                   7 7 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 20 21 22 23 25 26 28 28 29 30 V 26. Ustalenie zamiaru sprawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Szczególne okrucieństwo wobec osoby niezdolnej do odczuwania cierpienia  . . . . . . . . . . . . 28. Odżycie stanu prawnego sprzed nowelizacji art. 148 § 2 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. Motywacja zasługująca na szczególne potępienie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. Niekonstytucyjność nowelizacji art. 148 § 2 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. Zabójstwo w afekcie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. Warunki odpowiedzialności z art. 148 § 3 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. Trzy warunki zastosowania instytucji z art. 148 § 4 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. Udzielenie pomocy w przerwaniu ciąży  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. Przerwanie ciąży obumarłej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. Kobieta, za zgodą której przerwano ciążę, nie należy do kręgu pokrzywdzonych  . . . . . . . . . 37. Zakres ochrony karnoprawnej przysługującej dziecku nienarodzonemu  . . . . . . . . . . . . . . . . 38. Przyjmowanie tzw. zamiaru ogólnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. Możliwość nastąpienia skutku dalej idącego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. Powstanie choroby realnie zagrażającej życiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. Pojęcie długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. Zniesienie czynności jednego z narządów parzystych ciała jako spowodowanie „innego  ciężkiego kalectwa”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. Spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. Ocena cechy trwałości choroby psychicznej jako skutku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. Zabieg chirurgiczny a ciężki uszczerbek na zdrowiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. Różnica między zabójstwem a przestępstwem z art. 156 § 3 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. Przesłanki odpowiedzialności z art. 156 § 3 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. Zabójstwo a przestępstwo przewidziane w art. 156 § 3 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. Rozumienie sformułowania „działa” w art. 157 § 3 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. Artykuł 158 § 1 KK występkiem o charakterze materialnym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. Artykuł 158 § 1 KK występkiem konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo  . . . . . . . . . . 52. Bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia co najmniej skutku określonego  w art. 157 § 1 KK, jako podstawa odpowiedzialności z art. 158 § 1 KK   . . . . . . . . . . . . . . . . 53. Podżeganie lub pomocnictwo sprawstwem „udziału w pobiciu”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. Podżeganie lub pomocnictwo sprawstwem „udziału w pobiciu”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. Podżeganie lub pomocnictwo sprawstwem „udziału w pobiciu”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. Podjęcie dalej idącego zamiaru zabójstwa w czasie realizacji czynu objętego  porozumieniem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. Interwencja w celu udzielenia pomocy a włączenie się do bójki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. Przewidywanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. Znamiona pobicia – naruszenie nietykalności cielesnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. Następstwo w postaci śmierci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. Przesłanka umożliwiająca kwalifikację z art. 158 § 3 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. Szczególnie niebezpieczny charakter bójki z użyciem niebezpiecznego przedmiotu  . . . . . . . 63. „Używanie” a „posługiwanie się” niebezpiecznym narzędziem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. Etap życia człowieka, od którego przysługuje ochrona z art. 160 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. Konieczność indywidualizacji pokrzywdzonego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. Zwiększenie niebezpieczeństwa spowodowane nieodpowiednim działaniem lekarza  . . . . . . 67. Obiektywne przypisanie skutku warunkiem odpowiedzialności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. Obiektywne przypisanie skutku warunkiem odpowiedzialności z art. 160 § 2 i 3 KK  . . . . . . 69. Odpowiedzialność lekarza na podstawie art. 162 § 1 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. Istota pożaru  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. Dookreślenie terminu „budowla”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           31 32 34 37 38 40 42 44 46 47 47 49 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 64 66 68 69 70 72 73 74 75 77 78 79 80 81 83 84 86 87 88 89 89 90 VI Spis treści 72. Zawalenie się stropu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. Wybuch gazu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. Mienie w wielkich rozmiarach a mienie wielkiej wartości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. Brak wymogu sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. Sprowadzenie katastrofy a zabójstwo – wątpliwości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77. Realizacja znamion przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia  wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. Wymóg działania lub zaniechania dla przypisania sprowadzenia niebezpieczeństwa  katastrofy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. Bezpośredniość niebezpieczeństwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. Kumulatywny zbieg nieumyślnego sprowadzenia pożaru i umyślnego sprowadzenia  niebezpieczeństwa pożaru  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. Niebezpieczeństwo powszechne – istota  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. Zniszczenie wału przeciwpowodziowego jako sprowadzenie niebezpieczeństwa w myśl  przepisu art. 165 § 1 pkt 3 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. Niebezpieczeństwo powszechne – znamię „działania w inny sposób”  . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. Wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia środków spożywczych  . . . . . . . . . . . . 86. Zagrożenie epidemiologiczne a szerzenie choroby zakaźnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. Pojęcie „użycia gwałtu”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. Przemoc wobec osoby a gwałt na osobie – tożsamość  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. Przemoc wobec osoby a gwałt na osobie – brak tożsamości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. Dobrowolne odstąpienie od czynu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91. Złagodzenie kary albo odstąpienie od jej wymierzenia a efektywność działania sprawcy  . . 92. Przestępstwo dokonane a nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej  wymierzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. Niebezpieczne przedmioty a sprowadzenie niebezpieczeństwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. Domniemanie względem niebezpiecznych przedmiotów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95. Cechy przestępstwa wytwarzania lub obrotu przedmiotami niebezpiecznymi bez  zezwolenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . 96. Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o przestępstwa  drogowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. Sprowadzenie katastrofy w ruchu a sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy  . . . . . . . . 98. Obowiązek zamieszczenia w wyroku ustaleń – sposobu naruszenia zasad            92 93 94 97 98   100   101   102   103   104   105   108   109   110 111 113 114 116   118   119   120   120 121 123 124 124 127   130 131 132 133 135   139   140 141 143 144 145 147 VII bezpieczeństwa ruchu   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   128 99. Stopień zagrożenia powodujący niebezpieczeństwo sprowadzenia katastrofy w ruchu  lądowym   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101. Umyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy kolejowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102. Wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia nietrwające  dłużej niż 7 dni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. Zakres odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku w komunikacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. Stosowanie zasady ograniczonego zaufania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. Pojęcie ruchu lądowego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106. Przypisanie sprawcy spowodowania skutku przestępnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107. Zamontowanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie pokrzywdzonego  . . . . . . . . . . . . . . 108. Zbieg realny przestępstw spowodowania wypadku w komunikacji i nieudzielenia  pomocy jego ofierze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. Nieumyślność spowodowania wypadku w art. 177 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. Przyczynienie się do wypadku przez współuczestnika ruchu drogowego  . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści 111. Sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa zachowanie innego współuczestnika ruchu  a odpowiedzialność sprawcy wypadku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. Kwalifikacja czynu z art. 177 § 1 w zb. z § 2 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113. Pozorny zbieg przestępstw z art. 178 § 1 i art. 178a § 1 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez podejrzanego. Zajechanie drogi przez    148   149   150 poszkodowanego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 115. Zbiegnięcie sprawcy wypadku z miejsca zdarzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 154 116. Pojęcie „środka odurzającego” w rozumieniu art. 178a KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 117. Pojęcie „pojazdu mechanicznego”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 118. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów – istota regulacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. Zbieg art. 178a § 1 i art. 177 § 1 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   158 120. Zatarcie wcześniejszego skazania za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości  . . . . . . . 161 121. Oddanie pojazdu mechanicznego do prowadzenia osobie znajdującej się pod wpływem  alkoholu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. Udzielanie nauki jazdy przez instruktora znajdującego się w stanie nietrzeźwości  . . . . . . . 123. Czynności związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów  . . . . . 124. Modyfikacja sankcji karnej uzasadniona okolicznościami poprzedzającymi określony  164 164 166 czyn lub też następującymi po jego popełnieniu – instytucja sądowego wymiaru kary  . . . . 125. Artykuł 178 KK a wprowadzenie typów kwalifikowanych przestępstw określonych  w art. 173, 174 i 177 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. Wycięcie drzewa uznanego za pomnik przyrody  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127. Zakres pojęcia „urządzenie zabezpieczające”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. Istota przestępstwa pozbawienia wolności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. Przedmiot ochrony art. 189 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. Relacja pomiędzy art. 252 § 1 i art. 189 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131. Ocena znamienia „ze szczególnym udręczeniem”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. Ocena znamienia „ze szczególnym udręczeniem”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. Zmiana definicji handlu ludźmi na gruncie prawa karnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. Strona podmiotowa przestępstwa handlu ludźmi; kwalifikacja prawna sprzedaży dziecka  nienarodzonego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   178 135. Stręczycielstwo i sutenerstwo a handel ludźmi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   181   182 136. Znamiona przestępstwa groźby karalnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   183 137. Znamiona przestępstwa groźby karalnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   184 138. Skutkowy charakter przestępstwa z art. 190 § 1 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139. Charakter obawy wzbudzonej groźbą  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   185   186 140. Dobro chronione w konstrukcji przestępstwa groźby karalnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141. Groźba a ostrzeżenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   186 142. Charakter groźby wypowiedzianej po podjęciu działań zmierzających do realizacji  167   169   170   170 171 172 172 173 173 174 176 177 przestępstwa będącego jej przedmiotem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143. Charakter przestępstwa z art. 191 § 1 i jego relacja do art. 245 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. Różnica pomiędzy występkami z art. 191 § 1 i art. 280 § 1 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. Formalny charakter przestępstwa z art. 191 § 1 KK – ocena charakteru groźby  bezprawnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. Przemoc wobec rzeczy. Zgodność art. 191 § 1 KK z art. 30 w zw. z art. 2 Konstytucji RP  . . . 147. Przemoc wobec rzeczy jako forma przemocy wobec osoby   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148. Podmiot przestępstwa z art. 192 § 1 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. Charakterystyka strony podmiotowej przestępstwa z art. 191 § 2 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. Charakterystyka strony podmiotowej przestępstwa  z art. 191 § 2 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   187   188   188   190   190   193   195   196   198 VIII Spis treści 151. Świadomość sprawcy wymuszającego wierzytelność i jej dopuszczalny przez prawo  charakter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. Istnienie wierzytelności jako warunek przypisania przestępstwa z art. 191 § 2 KK  . . . . . . . 153. Rozbój a przestępstwo z art. 191 § 2 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. Zakres informacji udzielanej przez lekarza przed zabiegiem (I)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. Zakres informacji udzielanej przez lekarza przed zabiegiem (II)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego – brak wymogu złożenia pisemnego  oświadczenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157. Skuteczność oświadczeń pro futuro składanych przez pacjenta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158. Obowiązek lekarza przy sprzeciwie pacjenta co do koniecznej hospitalizacji   . . . . . . . . . . . 159. Bezprawność zabiegu wykonanego lege artis bez zgody pacjenta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. Zakres zgody pacjenta a komplikacje powstałe wskutek pomyłki lekarza  . . . . . . . . . . . . . . 161. Zmiana zakresu zabiegu dokonana bez zgody pacjenta a stan wyższej konieczności  . . . . . 162. Charakter naruszenia miru domowego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. Uprawnienie sprawcy w rozumieniu art. 193 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania . . . . . . . . . . . . . . . . 164. Ograniczenie wolności wyznania – odwołanie do Konstytucji RP i prawa cywilnego  . . . . . 165. Zabór ruchomości z grobu – kradzież czy profanacja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166. Przepis dotyczący przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania przepisem    200   200   202   203   205   206   209 212 214 214 216 217   218   219   219 221 222 szczególnym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 167. Obraza uczuć religijnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 168. Naruszenie wolności sumienia i religii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 169. Systemowa uniwersalność prawnej ochrony „uczuć religijnych”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności . . . . . . . . . . . . .   229   229 170. Pojęcie „podstęp”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171. Przestępstwo gwałtu a ciąg przestępstw  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   230 172. Moc dowodu – śladów biologicznych przy przestępstwie zgwałcenia  . . . . . . . . . . . . . . . . .   230 173. Charakter współsprawstwa w przestępstwie zgwałcenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 233 174. Pojęcie gwałtu ze szczególnym okrucieństwem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 175. Gwałt a obrażenia ginekologiczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 176. Wyrażenie braku woli do podjęcia współżycia przez pokrzywdzonego  . . . . . . . . . . . . . . . . 177. Granice „innej czynności seksualnej”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237   238 178. Wykładnia pojęcia „doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego”  . . . . . . . . . . . .   239 179. Wykładnia pojęcia „inna czynność seksualna” (I)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   240 180. Wykładnia pojęcia „inna czynność seksualna” (II)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181. Wykładnia pojęcia „inna czynność seksualna” (III)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 242 182. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu z art. 197 § 1 KK na art. 197 § 3 KK  . . . . . . . . . . . . . . 242 183. Dokonanie zabójstwa w związku z popełnieniem przestępstwa zgwałcenia  . . . . . . . . . . . . . 243 184. Obcowanie płciowe a inna czynność seksualna (I)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 185. Obcowanie płciowe a inna czynność seksualna (II)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186. Współsprawstwo zgwałcenia zbiorowego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 247 187. Czynny żal przy przestępstwie zgwałcenia a naruszenie czynności ciała  . . . . . . . . . . . . . . .   248 188. Ustalenie istnienia zgody pokrzywdzonego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   250 189. Dążenie do zaspokojenia popędu płciowego a przestępstwo zgwałcenia  . . . . . . . . . . . . . . . 190. Rozpoczęcie obcowania płciowego a byt przestępstwa zgwałcenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 252 191. Znamię ,,bezradności” z art. 198 KK a odurzenie alkoholem   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 192. Pojęcie „bezradności” w rozumieniu art. 198 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 193. Zbieg kumulatywny art. 198 KK i art. 197 § 2 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. Pokrzywdzony przestępstwem z art. 198 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 257 195. Wykładnia pojęcia „bezradność” na tle art. 198 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Spis treści 196. Wykładnia pojęcia „brak zdolności do rozpoznania znaczenia czynu”  . . . . . . . . . . . . . . . . . 197. Wykładnia pojęcia „nadużycie stosunku zależności”, o którym mowa w art. 199 KK  . . . . . 198. Pojęcie „doprowadzenie do obcowania płciowego”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199. Wykładnia pojęcia „stosunek zależności”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. Usiłowanie dokonania przestępstwa pedofilii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201. Motywacja sprawcy przestępstwa pedofilii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202. Czyn ciągły przestępstwa zgwałcenia i pedofilii   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203. Wykładnia pojęcia „inna czynność seksualna” w rozumieniu art. 200 § 1 KK  . . . . . . . . . . . 204. Penalizacja pedofilii w wypadku zgody pokrzywdzonego na obcowanie płciowe  . . . . . . . . 205. Rozpowszechnianie pornografii dziecięcej w internecie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206. Wykładnia znamienia „treści pornograficzne”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207. Sprowadzanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej 15 lat  . . . . . . . . . . 208. Wykładnia pojęcia „krytyczne położenie” z art. 203 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209. Zakres odpowiedzialności za przestępstwo spenalizowane w art. 204 § 2 KK  . . . . . . . . . . . Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. Tożsamość czynu znęcania się w przypadku naruszenia dobra prawnego więcej  niż jednego członka rodziny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211. Targnięcie się na własne życie jako następstwo znęcania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. Pojęcie znęcania się. Niedopuszczalność wzajemnego znęcania się  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213. Znamiona przestępstwa znęcania się  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. Kwestia możliwości wzajemnego i jednoczesnego znęcania się małżonków  . . . . . . . . . . . . 215. Znęcanie się psychiczne i fizyczne – forma kwalifikowana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216. Znęcanie się jako zachowanie wielodziałaniowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217. Znamiona przestępstwa znęcania się  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218. Znamię szczególnego okrucieństwa w przestępstwie znęcania się  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219. Znamiona przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. Znamię uporczywości w kontekście uchylania się od obowiązku alimentacyjnego  . . . . . . . 221. Obowiązek alimentacyjny a zła wola sprawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. Istota przestępstwa porzucenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223. Odpowiedzialność rodzica za uprowadzenie dziecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej . . . . . . . . . . . . . . . . 224. Zniesławienie dokonane ze świadomością nieprawdziwości informacji   . . . . . . . . . . . . . . . 225. Cytowanie jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną za zniesławienie   . . . . . 226. Wymóg odpowiedniej formy krytyki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227. Internet jako środek masowego komunikowania w rozumieniu art. 212 § 2  i art. 216 § 2 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   258   260 261 264 265 266 267   268   270 271 273 275 276 277   278   278   280   281   281   282   283   284   284   285   285   287   287   288   289   290   290   292   293   294 228. Brak ograniczenia lub wyłączenia karalności zniesławienia przez art. 12 ust. 1 ustawy    295   296 – Prawo prasowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229. Immunitet adwokacki a odpowiedzialność za zniewagę lub zniesławienie  . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   298   298 230. Zakaz stosowania podwójnej sankcji za ten sam czyn   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   303 231 . ZUS jako pokrzywdzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   305 232. Pojęcie pracownika (I)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   307 233. Pojęcie pracownika (II)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   308 235. Związek pomiędzy naruszeniem obowiązku BHP a bezpośrednim narażeniem życia   . . . . .   310 312 236. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie obowiązku BHP   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237. Związek przyczynowy pomiędzy skutkiem a zaniechaniem   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 X Spis treści Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238. Zbieg kumulatywny przestępstw z art. 222 i 224 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239. Pojęcie „innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu” a czynna napaść  . . . . . . . . . . . . . . 240. Znieważenie funkcjonariusza – brak konieczności publicznego działania sprawcy  . . . . . . . 241. Wykładnia pojęcia „inne niebezpieczne narzędzie” (I)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242. Wykładnia pojęcia „inne niebezpieczne narzędzie” (II)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. Znamiona przestępstwa czynnej napaści na funkcjonariusza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244. Zmuszenie do zaniechania czynności służbowej – znamiona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. Bezpośredni zamiar sprawcy przestępstwa czynnej napaści  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246. Wykładnia pojęcia „funkcjonariusz publiczny”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247. Liczba pokrzywdzonych a liczba przestępstw z art. 226 § 1 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248. Pojęcie „osoba do pomocy funkcjonariuszowi publicznemu przybrana”  . . . . . . . . . . . . . . . 249. Artykuł 228 § 5 KK a inne typy kwalifikowane przestępstwa przyjęcia korzyści  majątkowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. Wykładnia pojęcia „pełnienie funkcji publicznych” (I)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251. Wykładnia pojęcia „pełnienie funkcji publicznych” (II)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252. Wykładnia pojęcia „pełnienie funkcji publicznych” (III)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253. Pojęcie „naruszenia przepisów prawa” w kontekście łapownictwa kwalifikowanego  . . . . . 254. Wpływ odmowy przyjęcia „łapówki” na byt przestępstwa przekupstwa  . . . . . . . . . . . . . . . 255. Przesłanki niepodlegania karze – denuncjacja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256. Obietnica udzielenia korzyści majątkowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257. Cel wręczenia korzyści majątkowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258. Wykładnia pojęcia „w związku z pełnieniem funkcji”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259. Pożyczka jako ukryta łapówka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. Kryteria oceny „upominku” jako niedopuszczalnej korzyści majątkowej  . . . . . . . . . . . . . . 261. Podmiot przestępstwa sprzedajności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262. Wykładnia znamion płatnej protekcji   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza publicznego za przekroczenie  uprawnień; wystąpienie niebezpieczeństwa powstania szkodyw interesie publicznym  lub prywatnym jako znamię przestępstwa nadużycia funkcji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264. Pokrzywdzony przestępstwem nadużycia funkcji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265. Znamiona nadużycia funkcji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266. Pojęcie „istotna szkoda” z art. 231 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267. Przeszkadzanie czynnościom urzędowym sądu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268. Fałszywe pomówienie jako przekroczenie granic własnej obrony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269. Złożenie fałszywych zeznań przez świadka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. Bezpodstawne uchylenie się od złożenia zeznania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271. Przesłuchanie w charakterze świadka zamiast przesłuchania w charakterze podejrzanego  . . . 272. Złożenie nieprawdziwych zeznań a prawo do obrony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273. Krzyżowanie się przepisów art. 271 § 1 KK oraz art. 233 § 4 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274. Pośrednie naruszenie dobra prawnego osoby poprzez złożenie fałszywego zeznania  . . . . . 275 . Zatajenie prawdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276. Nakłanianie do złożenia nieprawdziwych wyjaśnień przez osobę prowadzącą śledztwo  . . . 277. Brak zbiegu przepisów art. 234 i 238 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. Autopoplecznictwo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. Przewidywanie popełnienia czynu jako przesłanka odpowiedzialności karnej  z art. 239 § 1 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280. Poplecznictwo jako czyn współukarany następczy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 314 315 317   319 321 322 323 324 325 327   329   329   330 332 336   339 341 342 342 343 344 345 345 347   348   349 353 354 355 357 357   358   360 361 365 367   370 371 372 374 374 375   378   378 XI Spis treści   380 281. Utrudnianie postępowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   381 282. Osoba pokrzywdzona w sprawie o przestępstwo z art. 241 § 1 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   383 283. Niepowrócenie do zakładu karnego jako przestępstwo trwałe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284. Uwolnienie się z izby wytrzeźwień przez poszukiwanego listem gończym  . . . . . . . . . . . . .   384 285. Niezastosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów  . . . . . . . . . .   386 286. Przedmiot ochrony art. 244 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   387 287. Świadomość faktu uprawomocnienia się orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów jako  niezbędna przesłanka odpowiedzialności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288. Zbieg przepisów art. 178a § 1 KK i art. 244 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289. Modyfikacja sankcji karnej uzasadniona okolicznościami poprzedzającymi określony    388   389 czyn lub też następującymi po jego popełnieniu – instytucja sądowego wymiaru kary  . . . . 290. Zakres znaczeniowy definicji podmiotów wymienionych w art. 245 KK  . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291. Podstawa protestu wyborczego (I)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292. Podstawa protestu wyborczego (II)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293. Podstawa protestu wyborczego (III)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294. Nadużycia w sporządzaniu list  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295. Kumulatywna kwalifikacja prawna czynu polegającego na uprowadzeniu zakładnika  oraz żądaniu zapłaty okupu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296. Ocena celu jako znamienia przestępstwa stypizowanego w art. 252 § 1 KK  . . . . . . . . . . . . 297. Sprawca przestępstwa określonego w art. 252 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. Cel wzięcia zakładnika w świetle art. 252 § 1 KK   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299. Zakaz stosowania kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu polegającego na    390   392   393   393   395   396   397   399   399   400   401   401 uprowadzeniu zakładnika oraz żądaniu zapłaty okupu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   402 300. Udział w zbiegowisku publicznym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   403 301. Wypowiedzi nawołujące do nienawiści w świetle art. 256 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   403 302. Pojęcie „propagowania” w rozumieniu art. 256 KK   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   404 303. Pojęcie przestępstwa występujące w art. 258 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   406   409 304. Pojęcie grupy przestępczej w świetle art. 258 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   410 305. Charakter formalny przestępstwa stypizowanego w art. 258 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306. Minimalna liczba osób tworzących zorganizowaną grupę przestępczą  . . . . . . . . . . . . . . . . .   410 307. Czas wymagany do wypełnienia znamienia udziału w zorganizowanej grupie  przestępczej w świetle art. 258 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308. Przesłanki decydujące o udziale w zorganizowanej grupie przestępczej   . . . . . . . . . . . . . . . 309. Zbrojny charakter zorganizowanej grupy przestępczej w świetle art. 258 KK  . . . . . . . . . . . 310. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej w świetle art. 258 KK   . . . . . . . . . . . . . . . . . 311. Realny zbieg przestępstwa z art. 258 KK z innymi przestępstwami popełnionymi  w czasie przynależności do grupy przestępczej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312. Motywacja działania sprawców przestępstwa z art. 262 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313. Uznanie broni gazowej za broń palną  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314. Kwalifikacja prawna zachowania polegającego na przechowywaniu rewolweru i amunicji  . . 315. Ocena zwrotu „handluje” użytego w art. 263 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316. Przesłanki decydujące o wyczerpaniu przez sprawcę znamion przestępstwa określonego  w art. 263 § 2 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317. Wpływ ilości i rodzaju posiadanej bez zezwolenia amunicji na ocenę prawną czynu  zabronionego w świetle art. 263 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. Pojęcie „posiadanie” w świetle art. 263 § 2 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319. Posiadanie broni przez członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze  zbrojnym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 412 413 414 415 416 416   419   420 421 422 423 423 XII Spis treści 320. Posiadanie istotnych części broni palnej i amunicji w świetle art. 263 KK  . . . . . . . . . . . . . 321. Ocena prawna części broni palnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322. Znamię przekraczania granicy RP w świetle art. 264 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323. Ocena legalności przekraczania granicy między Polską a Niemcami przez cudzoziemca  427 po wejściu Polski do strefy Schengen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 324. Ocena zwrotu „przekraczanie granicy państwowej” w świetle art. 264 KK  . . . . . . . . . . . . .   428 325. Pojęcie „organizowanie” w świetle art. 264 KK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo. Wydanie 2
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: