Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00620 011438 10768429 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne. Wydanie 11 - ebook/pdf
Prawo karne. Wydanie 11 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 746
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8350-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Prawo karne prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu.

Składa się z dwóch części, z których:

Jedenaste wydanie uwzględnia wszystkie dotychczasowe, bardzo liczne nowelizacje Kodeksu karnego, a także najważniejsze regulacje kolejnej  zmiany, będącej przedmiotem procesu legislacyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE Prawo karne Andrzej Marek Violetta Konarska-Wrzosek 11. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo karne Prawo karne Andrzej Marek prof. zw. dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Violetta Konarska-Wrzosek prof. dr hab. nauk prawnych profesor zwyczajny – Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 11. wydanie zmienione i uaktualnione WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, wyd. 11, Propozycja cytowania: Warszawa 2016, Nb. 88 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-8349-1 ISBN e-book 978-83-255-8350-7 Przedmowa Niniejsze jedenaste wydanie tego podręcznika ukazuje się po upływie 5 lat od poprzedniej edycji, która miała miejsce w 2011 r. i 4 lata po śmierci jego głównego twórcy Profesora Andrzeja Marka, wieloletniego Kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, której prowadzenie przejęłam z dniem 1 stycznia 2011 r. Na prośbę Wydawnictwa C.H. Beck podjęłam się jego aktualizacji, gdyż podręcznik ten cieszył się dużym uznaniem w środowisku prawniczym i byłoby wielką stratą gdyby zniknął spośród oferowanych Czytelnikom podręczników akademickich. Obecne wydanie różni się znacznie od poprzedniego i to nie tylko dlatego, że dołączyłam do niego jako drugi Autor, co naturalnie musiało zaznaczyć się wyraźnie w zakresie problematyki, w której się specjalizuję, ale przede wszystkim dlatego, że w ciągu minionych 5 lat dokonano aż 42 nowelizacji Kodeksu karnego. Obowiązujące prawo karne od 2011 r. bardzo się zmieniło. Spośród wielu nowelizacji szczególnie dużo istotnych zmian przyniosła nowela z 20.2.2015 r., którą można określić swoistą rewolucją w obszarze prawa karnego materialnego. Niektóre nowe instytucje i rozwiązania wprowadzone przez tę najobszerniejszą, jak dotąd, nowelizację KK z 1997 r. zostały już uchylone przez dwie ustawy nowelizacyjne z 11.3.2016 r., jednak większość z nich pozostała i charakteryzuje system obowiązującego aktualnie prawa karnego. Oddawany do rąk Czytelnika podręcznik objaśnia w pełni aktualny stan prawny, ale jego ambicją od początku powstania było ukazanie go w ujęciu ewolucyjnym, w nawiązaniu do uregulowań dwóch poprzednich polskich kodeksów karnych, tj. KK z 1932 r. i KK z 1969 r. W niniejszym wydaniu uaktualniono – oprócz stanu prawnego – także literaturę przedmiotu oraz dotyczące prawa karnego orzecznictwo sądowe (Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego; uwzględniono również ciekawsze orzeczenia sądów apelacyjnych). Podręcznik ten jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców – zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa karnego. Przede wszystkim jednak, z uwagi na kompletność i systematyczny charakter opracowania, powinien zapewnić studiującym prawo karne podstawę do gruntownego opanowania wiedzy VI z tej dziedziny. Należy zaznaczyć, że w podręczniku nie unikano zagadnień spornych, dyskusyjnych, wręcz przeciwnie podnoszono je, aby przez wskazywanie różnicy zdań w istotnych kwestiach uświadamiać Czytelnikowi złożoność problemów tej jakże interesującej, ale i trudnej dziedziny, jaką jest prawo karne, a zarazem zachęcać do własnej, twórczej pracy. Pogłębianiu poszczególnych zagadnień służyć powinien obszerny zestaw literatury specjalistycznej, wskazanej przy każdym z paragrafów podręcznika. Może on być szczególnie przydatny piszącym prace magisterskie, doktorskie lub podejmującym innego typu opracowania z zakresu szeroko pojętego prawa karnego. Toruń, kwiecień 2016 r. Violetta Konarska-Wrzosek Przedmowa Spis treści Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Literatura ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV CZĘŚĆ OGÓLNA Dział I. Wiadomości wstępne. Ustawa karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Prawo karne, jego podział i dotychczasowe reformy . . . . . § 1. Pojęcie i rodzaje prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ogólne pojęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze . . . . . . . . . 3. Wyspecjalizowane dziedziny prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . 4. Pozakodeksowe prawo karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Szczególne cechy i funkcje prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Szczególne cechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Polskie kodyfikacje karne XX w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Dziedzictwo Kodeksu karnego z 1932 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kodeks karny PRL z 1969 r., jego krytyka i zmiany w latach 1989–1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Kodeks karny z 1997 r. i jego nowelizacje . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Nauka prawa karnego i nauki pokrewne . . . . . . . . . . . . . . § 4. Główne kierunki (szkoły) w nowożytnej nauce prawa karnego . . 1. Kierunek postępowo-humanitarny Oświecenia . . . . . . . . . . . . 2. Szkoła klasyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Szkoła pozytywna (antropologiczna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Szkoła socjologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Kierunek dogmatyczno-normatywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ruch obrony społecznej i filozofia resocjalizacji . . . . . . . . . . . 7. Idea sprawiedliwego karania i inne nurty współczesne . . . . . . § 5. Współczesna nauka prawa karnego i nauki z nią związane . . . . . . 1. Nauka prawa karnego a kryminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Polityka kryminalna i inne nauki kryminologiczne . . . . . . . . . 3. Wiktymologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kryminalistyka i nauki pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 5 5 8 10 12 13 13 14 17 17 18 20 27 27 27 29 30 32 34 34 35 36 37 38 39 40 VIII Rozdział III. Podstawowe informacje o przestępczości . . . . . . . . . . . . . § 6. Źródła wiedzy o przestępczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Miarodajność statystyk i problem „ciemnej liczby” . . . . . . . . . 2. Badania wiktymizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7. Stan przestępczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Podstawowe dane statystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ocena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 8. Etiologia przestępczości w kryminologii polskiej . . . . . . . . . . . . . 1. Przegląd teorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zarys własnej koncepcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Ustawa karna, jej budowa i stosowanie. . . . . . . . . . . . . . . § 9. Ustawa jako źródło prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zasada nullum crimen sine lege i zakaz analogii . . . . . . . . . . . 2. Rodzaje źródeł prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10. Struktura przepisów prawa karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Budowa przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rodzaje dyspozycji i sankcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11. Wykładnia przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wykładnia autentyczna, sądowa i naukowa . . . . . . . . . . . . . . . 2. Metody wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Zasady obowiązywania ustawy karnej . . . . . . . . . . . . . . . . § 12. Zasada lex retro non agit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 13. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu . . . . . . . . . . 1. Czas popełnienia przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zagadnienia zmiany ustawodawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 14. Obowiązywanie ustawy karnej co do miejsca i osób . . . . . . . . . . 1. Zasada terytorialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą . . . 3. Zasada represji wszechświatowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Nauka o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności . . . . . . . . Rozdział I. Ogólne pojęcie przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 15. Ustawowa forma i społeczna treść przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . 1. Rozwój nauki o istocie przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zagadnienie społecznej szkodliwości (niebezpieczeństwa) 41 41 41 42 44 44 47 52 52 54 56 56 56 58 61 61 62 66 66 68 70 70 72 72 74 77 78 80 83 87 89 89 89 91 czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 § 16. Definicja przestępstwa i jej elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 2. Pojęcie czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3. Bezprawność karna i wina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ustawowe znamiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 § 17. Podmiot przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1. Podmiot przestępstwa według Kodeksu karnego a szczególna odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych . . . . . . . . . . . 102 Spis treści IX 2. Nieletni i młodociani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 3. Przestępstwa powszechne i indywidualne . . . . . . . . . . . . . . . . 105 § 18. Ciężar gatunkowy przestępstwa. Pojęcia zbrodni, występku i wykroczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Rozdział II. Przedmiot i strona przedmiotowa przestępstwa . . . . . . . . 110 § 19. Przedmiot ochrony (zamachu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 2. Przestępstwa podobne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 § 20. Znamiona strony przedmiotowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1. Forma czynu. Warunki odpowiedzialności za zaniechanie . . . 113 2. Przestępstwa materialne, formalne i z narażenia na niebezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 3. Pozostałe znamiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 § 21. Kwalifikowane i uprzywilejowane typy przestępstw . . . . . . . . . . 119 § 22. Zagadnienie związku przyczynowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Rozdział III. Strona podmiotowa przestępstwa. Wina i jej formy . . . . 127 § 23. Wina jako podmiotowa podstawa odpowiedzialności . . . . . . . . . . 127 § 24. Teorie winy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1. Teoria psychologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 2. Teorie normatywna i kompleksowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 3. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 § 25. Formy winy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 1. Formy winy umyślnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2. Wina nieumyślna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 3. Wina kombinowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 § 26. Kwestia stopniowania winy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Rozdział IV. Okoliczności uchylające (umniejszające) winę . . . . . . . . . 147 § 27. Problematyka błędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1. Błąd co do znamion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 2. Nieświadomość bezprawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 3. Błąd co do okoliczności uchylających odpowiedzialność . . . . 153 § 28. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona . . . . . . . . . . . . . . . . 155 1. Pojęcie niepoczytalności i ograniczonej poczytalności . . . . . . 155 2. Kwestia odpowiedzialności za czyn popełniony w stanie odurzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 § 29. Anormalna sytuacja motywacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 1. Rozkaz przełożonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 2. Stan wyższej konieczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Rozdział V. Okoliczności uchylające karną bezprawność czynu . . . . . 165 § 30. Pojęcie okoliczności uchylających karną bezprawność czynu . . . 165 § 31. Obrona konieczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Spis treści X 1. Pojęcie i warunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 2. Przekroczenie granic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 § 32. Stan wyższej konieczności jako kontratyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 § 33. Dopuszczalne ryzyko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 1. Ryzyko nowatorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 2. Ryzyko sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 § 34. Szczególne uprawnienia i obowiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 1. Ogólne warunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 2. Wychowawcze karcenie małoletnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 3. Samopomoc legalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 § 35. Znaczenie zgody pokrzywdzonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 § 36. Zabiegi lecznicze i aborcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 1. Pojęcie i warunki zabiegów leczniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 2. Warunki legalności aborcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Rozdział VI. Formy popełnienia przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 § 37. Stadia realizacji przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 2. Usiłowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 3. Usiłowanie nieudolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 4. Karalność usiłowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 5. Przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 § 38. Odpowiedzialność za „udział” i współdziałanie w przestępstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 § 39. Podżeganie i pomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 1. Pojęcie i ogólne warunki odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . 201 2. Podżeganie i pomocnictwo do przestępstw indywidualnych . . 203 § 40. Sprawstwo i współsprawstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 1. Formy sprawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 2. Współsprawstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Rozdział VII. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy. . . . . . . . . . 211 § 41. Prawna jedność przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 1. Przestępstwa złożone i wieloczynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 2. Przestępstwo ciągłe i przestępstwo trwałe . . . . . . . . . . . . . . . . 213 3. Czyny współukarane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 § 42. Zbieg przestępstw i ciąg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 1. Pojęcie i warunki zbiegu przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 2. Kara łączna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 3. Ciąg przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 § 43. Zbieg przepisów ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 1. Zbieg pozorny (pomijalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 2. Rzeczywisty zbieg przepisów i problemy jego kwalifikacji prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Spis treści XI Dział III. Kary i inne środki prawnokarne oraz ich stosowanie . . . . . . . 233 Rozdział I. Pojęcie i systematyka kar oraz innych środków prawnokarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 § 44. Pojęcie kary, jej cele i funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 1. Ogólne pojęcie kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 2. Typy racjonalizacji kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 3. Istota, cele i funkcje kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 § 45. Środki karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 1. Pojęcie środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 2. Systematyka kar i innych środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . 244 § 46. Zasada humanitaryzmu w stosowaniu kar i środków karnych . . . 247 Rozdział II. Kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 § 47. Problem kary śmierci i jej abolicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 1. Proces eliminacji kary śmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 2. Argumenty „przeciw” i „za” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 3. Moratorium na karę śmierci w Polsce i jej ostateczne uchylenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 § 48. Kara pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 1. Historia kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 2. Współczesna i przyszła rola kary pozbawienia wolności . . . . . 258 § 49. Kara ograniczenia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 § 50. Kara grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 2. System stawek dziennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 § 51. Modyfikacja kar orzeczonych i kary zastępcze . . . . . . . . . . . . . . . 272 Rozdział III. Środki karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 § 52. Pozbawienie praw oraz zakazy i nakazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 2. Pozbawienie praw publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 3. Zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej . . . . . . . . . 279 4. Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi . . . . . 280 5. Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu . . . . . . . . . . . . . . 281 6. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 7. Zakaz wstępu na imprezę masową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 8. Zakaz wstępu do ośrodków gier lub uczestnictwa w grach hazardowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 § 53. Zakaz prowadzenia pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Spis treści XII § 54. Świadczenie pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 § 55. Podanie wyroku do publicznej wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 § 56. Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa . . . 295 1. Rodzaje przedmiotów podlegających przepadkowi . . . . . . . . . 296 2. Przepadek korzyści lub jej równowartości . . . . . . . . . . . . . . . . 299 § 57. Naprawienie szkody i nawiązka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 1. Obowiązek naprawienia szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 2. Nawiązka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Rozdział IV. Środki probacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 § 58. Pojęcie i formy probacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 § 59. Warunkowe umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 1. Pojęcie, przesłanki stosowania i problem kompetencji . . . . . . 310 2. Obowiązki próby i skutki jej przebiegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 § 60. Warunkowe zawieszenie wykonania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 1. Przesłanki stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 2. Obowiązki próby i dozór kuratorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 3. Skutki przebiegu okresu próby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 § 61. Warunkowe przedterminowe zwolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 1. Przesłanki stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 2. Obowiązki próby i skutki jej przebiegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Rozdział V. Środki zwalczania recydywy oraz przestępczości zawodowej, zorganizowanej, terrorystycznej i chuligańskiej . . . . . . 332 § 62. Zagadnienie recydywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 1. Pojęcie recydywy i jej kryminogenność . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 2. Zmiany modelu walki z recydywą w latach 1932–1995 . . . . . 334 3. Odpowiedzialność recydywistów w świetle obowiązującego Kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 § 63. Przestępczość zawodowa, zorganizowana i terrorystyczna . . . . . . 340 1. Pojęcie oraz główne cechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 2. Środki przeciwdziałania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 § 64. Przestępczość o charakterze chuligańskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 1. Pojęcie chuligańskiego charakteru czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 2. Zaostrzenie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Rozdział VI. Sądowy wymiar kary i innych środków prawnokarnych . . . 350 § 65. Ogólne zasady sądowego wymiaru kary (i innych środków prawnokarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 2. Zasada swobody sądu w ramach ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 3. Zasady humanitaryzmu i indywidualizacji . . . . . . . . . . . . . . . . 353 4. Zasada oznaczoności kary i innych środków prawnokarnych oraz nieoznaczoności trwania środków zabezpieczających . . . 354 Spis treści XIII 5. Zasada zaliczania faktycznego pozbawienia wolności na poczet kary oraz faktycznego stosowania środków zapobiegawczych na poczet orzeczonych środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 § 66. Dyrektywy wymiaru kary i innych środków prawnokarnych . . . . 357 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 2. Dyrektywy sprawiedliwości kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 3. Dyrektywy prewencji indywidualnej i ogólnej . . . . . . . . . . . . . 360 4. Problem wzajemnego stosunku dyrektyw . . . . . . . . . . . . . . . . 361 5. Dyrektywy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 6. Okoliczności wpływające na wymiar kary (i pozostałych środków prawnokarnych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 § 67. Nadzwyczajne złagodzenie kary i odstąpienie od jej wymierzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 1. Pojęcie, zakres i przesłanki nadzwyczajnego złagodzenia kary 371 2. Odstąpienie od ukarania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 § 68. Praktyka orzekania kar i innych środków prawnokarnych . . . . . . 377 Rozdział VII. Środki zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 § 69. Geneza i ewolucja środków zabezpieczających . . . . . . . . . . . . . . 382 1. Historyczne uwarunkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 2. Regulacje Kodeksu karnego z 1969 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 § 70. Środki zabezpieczające w pierwotnej wersji Kodeksu karnego z 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 1. Środki o charakterze leczniczo-izolacyjnym i rehabilitacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 2. Nielecznicze środki zabezpieczające w pierwotnej wersji KK 388 § 71. Środki zabezpieczające po nowelizacji z 20.2.2015 r. . . . . . . . . . . 389 Rozdział VIII. Środki stosowane wobec nieletnich . . . . . . . . . . . . . . . . 394 § 72. Zasady postępowania w sprawach nieletnich . . . . . . . . . . . . . . . . 394 1. Ewolucja prawa karnego dotyczącego nieletnich . . . . . . . . . . . 394 2. Czyn karalny i demoralizacja jako przesłanki interwencji sądu rodzinnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 § 73. Środki stosowane wobec nieletnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 1. Środki wychowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 2. Środki poprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 3. Wyjątkowa odpowiedzialność karna nieletnich . . . . . . . . . . . . 404 Rozdział IX. Uchylenie karalności i darowanie kary. Zatarcie skazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 § 74. Okoliczności uchylające karalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 1. Immunitety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 2. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 3. Ustawowe klauzule niekaralności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 § 75. Abolicja, amnestia i ułaskawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 § 76. Zatarcie skazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Spis treści XIV CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Rozdział I. Wiadomości wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 § 77. Systematyka Części szczególnej Kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . 421 Rozdział II. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 § 78. Regulacje prawa karnego międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . 424 § 79. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne w polskim prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Rozdział III. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i jej obronności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 § 80. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 1. Ewolucja przestępstw przeciwko państwu . . . . . . . . . . . . . . . . 432 2. Założenia Kodeksu karnego z 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 § 81. Zamach na niepodległość, integralność i bezpieczeństwo państwa 434 1. Zamach stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 2. Zamach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . 436 3. Zamach na konstytucyjny organ państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 § 82. Szpiegostwo i inne przestępstwa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 1. Szpiegostwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 2. Dezinformacja wywiadowcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 3. Nadużycie zaufania w stosunkach z zagranicą . . . . . . . . . . . . . 442 4. Klauzule czynnego żalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 5. Ochrona przedstawicieli innych państw i ich symboli . . . . . . . 443 § 83. Przestępstwa przeciwko obronności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 1. Zamach na jednostkę Sił Zbrojnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 2. Służba w obcym wojsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 3. Uchylanie się od służby wojskowej lub służby zastępczej . . . . 447 Rozdział IV. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu . . . . . . . . . . . . . . 450 § 84. Zbrodnia zabójstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 1. Zabójstwo w typie podstawowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 2. Zabójstwo kwalifikowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 § 85. Uprzywilejowane typy zabójstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 1. Zabójstwo z afektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 2. Zabójstwo eutanatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 3. Zabójstwo noworodka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 § 86. Inne przestępstwa przeciwko życiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 1. Nakłanianie i pomoc do samobójstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 2. Nieumyślne spowodowanie śmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 § 87. Karalne przerwanie ciąży (aborcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 § 88. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Spis treści XV § 89. Przestępstwa polegające na narażeniu życia lub zdrowia na niebezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 1. Bójka i pobicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 2. Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . 475 3. Nieudzielenie pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 4. Narażenie na zarażenie wirusem HIV, chorobą weneryczną lub zakaźną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 5. Szerzenie narkomanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Rozdział V. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 § 90. Spowodowanie powszechnego zagrożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 2. Zdarzenie powszechnie niebezpieczne i bezpośrednie niebezpieczeństwo takiego zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 3. Sprowadzenie stanu powszechnego zagrożenia . . . . . . . . . . . . 485 § 91. Terroryzm lotniczy lub morski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 § 92. Przestępstwa przeciwko środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 2. Spowodowanie zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 3. Zanieczyszczenie środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 4. Inne zagrożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Rozdział VI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji . . . 494 § 93. Katastrofa i wypadek komunikacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 1. Katastrofa i wypadek komunikacyjny – kryteria rozróżnienia 494 2. Znamiona wypadku komunikacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 § 94. Warunki karalności przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 1. „Lekki” wypadek w komunikacji – występek czy wykroczenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 2. Nietrzeźwość kierującego pojazdem i ucieczka z miejsca zdarzenia jako przesłanki karalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 3. Inne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. . . 503 Rozdział VII. Przestępstwa przeciwko wolności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 § 95. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 § 96. Bezprawne pozbawienie wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 1. Pozbawienie wolności w typie podstawowym . . . . . . . . . . . . . 508 2. Kwalifikowane typy przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 3. Handel ludźmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 § 97. Groźba karalna i zmuszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 1. Groźba karalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 2. Zmuszanie do określonego zachowania się . . . . . . . . . . . . . . . 513 § 98. Naruszenie miru domowego i sfery prywatności . . . . . . . . . . . . . 515 Spis treści XVI 1. Naruszenie miru domowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 2. Utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby . . . 518 Rozdział VIII. Przestępstwa przeciwko wolności i obyczajności w dziedzinie stosunków seksualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 § 99. Zgwałcenie i inne przestępstwa przeciwko wolności seksualnej . . . 519 1. Zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej . . . . . . . . . . . 519 2. Kwalifikowane typy przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 3. Wykorzystanie seksualne osoby w stanie nienormalnym, osoby zależnej lub małoletniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 § 100. Kazirodztwo i deprawacja seksualna małoletnich . . . . . . . . . . . . . 526 1. Kazirodztwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 2. Wykorzystanie seksualne małoletniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 3. Zakazany kontakt z małoletnim i zakaz propagowania pedofilii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 § 101. Rozpowszechnianie pornografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 1. Spór o pojęcie pornografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 2. Przesłanki karalności i jej zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 § 102. Przestępstwa związane z prostytucją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 1. Sytuacja prawna prostytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 2. Przestępstwa eksploatacji prostytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 Rozdział IX. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. . . . . . . . . . . . . 539 § 103. Prawnokarna ochrona rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 2. Bigamia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 § 104. Przestępstwo znęcania się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 1. Typ podstawowy znęcania się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 2. Typy kwalifikowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 § 105. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . 544 § 106. Przestępstwa przeciwko opiece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 1. Rozpijanie małoletniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 2. Porzucenie i uprowadzenie małoletniego . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 3. Organizowanie nielegalnej adopcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Rozdział X. Przestępstwa przeciwko czci, nietykalności i innym prawom jednostki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 § 107. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności człowieka . . . . . . . . 549 1. Zniesławienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 2. Zniewaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 3. Naruszenie nietykalności cielesnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 § 108. Przestępstwa przeciwko korzystaniu z wolności sumienia i wyznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 § 109. Przestępstwa przeciwko podstawowym prawom pracownika . . . 557 Spis treści XVII Rozdział XI. Przestępstwa przeciwko mieniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 § 110. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 § 111. Kradzież i przywłaszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 2. Kradzież . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 3. Kradzież z włamaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 4. Przywłaszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 § 112. Rozbój i inne przestępstwa rozbójnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 1. Rozbój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 2. Kradzież rozbójnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 3. Wymuszenie rozbójnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 § 113. Oszustwo i przestępstwa pokrewne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 1. Oszustwo „klasyczne” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 2. Oszustwo komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 3. Szalbierstwo i lichwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 § 114. Paserstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 1. Paserstwo umyślne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 2. Paserstwo nieumyślne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 § 115. Inne przestępstwa przeciwko mieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 1. Zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . 585 2. „Krótkotrwały” zabór pojazdu mechanicznego . . . . . . . . . . . . 586 Rozdział XII. Przestępstwa gospodarcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 § 116. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 1. Przestępstwa gospodarcze w systemie gospodarki scentralizowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 2. Koncepcja przestępstw gospodarczych w systemie gospodarki rynkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 § 117. Nadużycie zaufania i korupcja gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 1. Przestępstwo nadużycia zaufania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 2. Przestępstwa korupcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 § 118. Oszustwa w obrocie gospodarczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 1. Oszustwa kredytowe, subwencyjne i w zakresie zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 2. Oszustwo ubezpieczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 3. Oszustwo kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 4. Oszustwo handlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 § 119. Udaremnienie lub utrudnianie przetargu publicznego . . . . . . . . . . 605 § 120. Bankructwo i inne przestępstwa na szkodę wierzycieli . . . . . . . . . 607 1. Bankructwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 2. Udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzycieli . . . . 609 3. Faworyzowanie i przekupstwo wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . 611 § 121. Przestępstwo nierzetelnej dokumentacji działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 § 122. Przestępstwo „prania pieniędzy” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 Spis treści XVIII § 123. Fałszerstwo pieniędzy, papierów wartościowych i innych przedmiotów uczestniczących w obrocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 2. Typy fałszerstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Rozdział XIII. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości . . . 622 § 124. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 § 125. Fałszywe oskarżenie i fałszywe zeznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 1. Fałszywe oskarżenie lub zawiadomienie o przestępstwie oraz tworzenie fałszywych dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 2. Fałszywe zeznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 § 126. Wywieranie nacisku na sąd i utrudnianie postępowania karnego . . . 629 1. Wywieranie nacisku na sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 2. Zmuszanie strony, świadka, biegłego lub tłumacza . . . . . . . . . 630 3. Rozpowszechnianie wiadomości z postępowania karnego . . . 632 4. Poplecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 5. Niezawiadomienie o przestępstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 § 127. Przestępstwa przeciwko orzeczeniom sądów . . . . . . . . . . . . . . . . 638 1. Samouwolnienie się oraz uwolnienie osoby pozbawionej wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 2. Naruszanie zakazów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 Rozdział XIV. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 § 128. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 § 129. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego . . . . . . 644 1. Pojęcie funkcjonariusza publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 2. Nadużycie uprawnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 § 130. Łapownictwo i płatna protekcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 2. Sprzedajność pełniącego funkcję publiczną . . . . . . . . . . . . . . . 650 3. Przekupstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 4. Przestępstwo płatnej protekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 § 131. Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom i instytucjom publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 1. Czynna napaść i znieważenie funkcjonariusza . . . . . . . . . . . . . 654 2. Zmuszanie i opór wobec czynności służbowej . . . . . . . . . . . . . 657 3. Znieważenie oraz zakłócenie działalności organu państwowego lub instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 4. Przywłaszczenie funkcji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 § 132. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum . . . . . . . . . . . . . . 660 Rozdział XV. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. . . . . 664 § 133. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 § 134. Przestępstwa przeciwko pokojowemu współżyciu i wolności zgromadzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Spis treści XIX 1. Wzięcie zakładnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 2. Nawoływanie do przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 3. Rozpowszechnianie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym . . . . . . . . . . . . . . 668 4. Propaganda faszyzmu, totalitaryzmu oraz akty dyskryminacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 5. Naruszenie wolności zgromadzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 § 135. Udział w związkach i zgromadzeniach przestępnych . . . . . . . . . . 671 1. Niebezpieczne zbiegowisko publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 2. Udział w związku lub zorganizowanej grupie przestępnej . . . . 673 § 136. Inne przestępstwa przeciwko porządkowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 1. Kradzież i dewastowanie elementów sieci i linii przesyłowych lub komunikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 2. Nielegalne posiadanie lub wyrób broni palnej . . . . . . . . . . . . . 677 3. Nielegalne przekroczenie granicy lub pobyt . . . . . . . . . . . . . . 679 4. Znieważenie pomnika lub miejsca spoczynku . . . . . . . . . . . . . 680 Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i dokumentom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 § 137. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji stanowiących tajemnicę państwową, służbową lub zawodową . . . . . . . . . . . . . . 682 1. Ochrona informacji stanowiących tajemnicę państwową (tajnych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 2. Ochrona informacji stanowiących tajemnicę służbową lub zawodową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 § 138. Przestępstwa godzące w tajemnicę informacji i dostęp do informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 1. Naruszenie tajemnicy informacji i sfery prywatności . . . . . . . 687 2. Utrudnianie dostępu do informacji oraz niszczenie, zmienianie lub bezprawne wykorzystanie danych informatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 § 139. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów . . . . . . . . . 690 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 2. Fałszerstwo dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 3. Poświadczenie nieprawdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 4. Niszczenie dokumentów i znaków granicznych . . . . . . . . . . . . 695 5. Przestępstwa przeciwko dokumentom tożsamości . . . . . . . . . . 696 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Spis treści
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne. Wydanie 11
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: