Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00449 007043 9767571 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne skarbowe - ebook/pdf
Prawo karne skarbowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 187
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1792-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria Plansze Becka porządkuje wiadomości z określonej dziedziny prawa w formie przystępnych, czytelnych i ciekawych tablic, schematów oraz wykresów. Zaprezentowany w ten sposób materiał pozwala na szybkie usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Seria Plansze Becka porządkuje wiadomości z określonej dziedziny prawa w formie przystępnych, czytelnych i ciekawych tablic, schematów oraz wykresów. Zaprezentowany w ten sposób materiał pozwala na szybkie usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy. Plansze „Prawo karne skarbowe” obejmują następującą problematykę: zasady prawa karnego skarbowego, obowiązywanie ustawy karnej, katalog kar, środki karne, zasady i dyrektywy wymiaru kar i środków karnych, przedawnienie i zatarcie skazania, wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiąz- kom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, niektóre przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiąz- kom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewi zowemu, niektóre przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organiza- cji gier hazardowych, organy postępowania przygotowawczego, strony postępowania, postępowanie mandatowe, postępowanie wykonawcze. (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) Dr hab. Mirosława Melezini – profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku. Kierownik Zakładu Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa Uni- wersytetu w Białymstoku. Dr Andrzej Sakowicz – adiunkt w Zakładzie Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Krzysztof Kazmiruk – doktorant w Zakładzie Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Polecamy: (cid:122)(cid:123)(cid:124)(cid:107)(cid:112)(cid:104)(cid:234)(cid:119)(cid:121)(cid:104)(cid:126)(cid:117)(cid:112)(cid:106)(cid:129)(cid:108) (cid:119)(cid:149)(cid:132)(cid:154)(cid:146) (cid:142)(cid:132)(cid:149)(cid:145)(cid:136) (cid:150)(cid:142)(cid:132)(cid:149)(cid:133)(cid:146)(cid:154)(cid:136) (cid:115)(cid:136)(cid:150)(cid:157)(cid:136)(cid:142)(cid:234)(cid:126)(cid:140)(cid:143)(cid:142) (cid:113)(cid:132)(cid:149)(cid:146)(cid:150)(cid:160)(cid:132)(cid:154)(cid:234)(cid:129)(cid:132)(cid:138)(cid:149)(cid:146)(cid:135)(cid:145)(cid:140)(cid:142) (cid:106)(cid:173)(cid:111)(cid:173)(cid:105)(cid:108)(cid:106)(cid:114) (cid:119)(cid:146)(cid:135)(cid:149)(cid:65)(cid:134)(cid:157)(cid:145)(cid:140)(cid:142)(cid:140)(cid:234)(cid:119)(cid:149)(cid:132)(cid:154)(cid:145)(cid:140)(cid:134)(cid:157)(cid:136) (cid:119)(cid:149)(cid:132)(cid:154)(cid:146)(cid:234)(cid:142)(cid:132)(cid:149)(cid:145)(cid:136) (cid:150)(cid:142)(cid:132)(cid:149)(cid:133)(cid:146)(cid:154)(cid:136) (cid:109)(cid:136)(cid:143)(cid:140)(cid:142)(cid:150)(cid:234)(cid:119)(cid:149)(cid:152)(cid:150)(cid:132)(cid:142) (cid:106)(cid:173)(cid:234)(cid:111)(cid:173)(cid:234)(cid:105)(cid:136)(cid:134)(cid:142) (cid:119)(cid:146)(cid:135)(cid:149)(cid:65)(cid:134)(cid:157)(cid:145)(cid:140)(cid:142)(cid:140)(cid:234)(cid:119)(cid:149)(cid:132)(cid:154)(cid:145)(cid:140)(cid:134)(cid:157)(cid:136) (cid:119)(cid:146)(cid:150)(cid:151)(cid:65)(cid:147)(cid:146)(cid:154)(cid:132)(cid:145)(cid:140)(cid:136) (cid:142)(cid:132)(cid:149)(cid:145)(cid:136)(cid:234)(cid:150)(cid:142)(cid:132)(cid:149)(cid:133)(cid:146)(cid:154)(cid:136) (cid:109)(cid:136)(cid:143)(cid:140)(cid:142)(cid:150)(cid:234)(cid:119)(cid:149)(cid:152)(cid:150)(cid:132)(cid:142) (cid:106)(cid:173)(cid:234)(cid:111)(cid:173)(cid:234)(cid:105)(cid:136)(cid:134)(cid:142) 910 zł PLANSZE BECKA Mirosława Melezini (red.), Krzysztof Kazmiruk, Andrzej Sakowicz PRAWO KARNE SKARBOWE A K C E B E Z S N A L P E W O B R A K S E N R A K O W A R P i z c w o k a S . A / k u r i m z a K . K / ) . d e r ( i n z e e M i l www.sklep.beck.pl http://www.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 . M K C E B . H C . ISBN 978-83-255-1792-2 Cena 39 zł Wydawnictwo C. H. BECK PLANSZE BECKA Prawo karne skarbowe W sprzedaży: L. Wilk, J. Zagrodnik PRAWO KARNE SKARBOWE Studia Prawnicze F. Prusak PRAWO KARNE SKARBOWE Podręczniki Prawnicze F. Prusak POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE Podręczniki Prawnicze KODEKS KARNY SKARBOWY, wyd. 15 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Mirosława Melezini (red.) Krzysztof Kazmiruk, Andrzej Sakowicz PRAWO KARNE SKARBOWE Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2010 Redakcja: Ksenia Rzepka Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-1792-2 Przedmowa Opracowanie „Prawo karne skarbowe” Plansze Becka jest formą wydawniczą adresowaną przede wszystkim do Studentów wydziałów prawa oraz administracji, a także Studentów innych kierunków studiów czy specjalności, które w programach nauczania przewidują wykłady z prawa karnego skarbowego. Zamysłem autorów było stworzenie takiego narzędzia pracy, które ułatwi Studentom naukę prawa karnego skarbowego i zwiększy efektywność nauczania przedmiotu. Grafi czne przedstawienie prawa karnego skarbowego może też być pomocne Studentom w powtórce materiału z zakresu wykładu przed egzaminami. Opracowanie obejmuje prawo karne skarbowe materialne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Sporządzone diagramy prezentują podstawowe i najbardziej istotne kwestie wchodzące w skład wykładu. Gruntowne opanowanie wiedzy z dziedziny prawa karnego skarbowego wymaga oczywiście studiowania tekstu ustawy (Kodeks karny skarbowy), komentarzy, podręczników, literatury specjalistycznej i orzecznictwa sądowego. Autorzy włączyli do opracowania wykaz podstawowej literatury. Układ poszczególnych diagramów zasadniczo odpowiada systematyce wykładu z prawa karnego skarbowego. Pozwoli to na korzystanie z wykresów w trakcie kolejnych wykładów i ćwiczeń z prawa karnego skarbowego. Oddając do rąk Studentów niniejsze opracowanie, Autorzy pragną wyrazić nadzieję, że stanie się ono użytecznym i łatwym w korzystaniu narzędziem pracy. Białystok, lipiec 2010 r. Mirosława Melezini Spis treści Przedmowa Przedmowa Literatura podstawowa Literatura podstawowa Część I. Ogóln Część I. Ogólna Rozdział I. Zagadnienia wstępne Rozdział I. Zagadnienia wstępne Tabl. 1. Tabl. 1. Tabl. 2. Tabl. 2. Tabl. 3. Tabl. 3. Tabl. 4. Tabl. 4. Tabl. 5. Tabl. 5. Tabl. 6. Tabl. 6. Tabl. 7. Tabl. 7. Tabl. 8. Tabl. 8. Tabl. 9. Tabl. 9. Tabl. 10. Tabl. 10. Tabl. 11. Tabl. 11. Systematyka prawa karnego Systematyka prawa karnego Podział prawa karnego skarbowego Podział prawa karnego skarbowego Budowa Kodeksu karnego skarbowego Budowa Kodeksu karnego skarbowego Budowa przepisów Tytułu I Kodeksu karnego skarbowego Budowa przepisów Tytułu I Kodeksu karnego skarbowego Rodzaje dyspozycji Rodzaje dyspozycji Typy sankcji karnych Typy sankcji karnych Rodzaje sankcji karnych Rodzaje sankcji karnych Funkcje prawa karnego skarbowego Funkcje prawa karnego skarbowego Zasady prawa karnego skarbowego Zasady prawa karnego skarbowego Rodzaje wykładni ze względu na podmiot dokonujący wykładni Rodzaje wykładni ze względu na podmiot dokonujący wykładni Metody wykładni Metody wykładni Rozdział II. Zasady obowiązywania ustawy karnej skarbowej Rozdział II. Zasady obowiązywania ustawy karnej skarbowej Tabl. 12. Tabl. 12. Tabl. 13. Tabl. 13. Tabl. 14. Tabl. 14. Tabl. 15. Tabl. 15. Obowiązywanie ustawy co do miejsca i osób Obowiązywanie ustawy co do miejsca i osób Miejsce popełnienia czynu zabronionego Miejsce popełnienia czynu zabronionego Czas popełnienia czynu zabronionego Czas popełnienia czynu zabronionego Reguły intertemporalne Reguły intertemporalne Rozdział III. Rozdział III. Tabl. 16. Tabl. 16. Tabl. 17. Tabl. 17. Tabl. 18. Tabl. 18. Tabl. 19. Tabl. 19. Tabl. 20. Tabl. 20. Tabl. 21. Tabl. 21. Tabl. 22. Tabl. 22. Tabl. 23. Tabl. 23. Przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe Przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe – pojęcie i zasady odpowiedzialności – pojęcie i zasady odpowiedzialności Przestępstwo skarbowe (art. 1 w zw. z art. 53 § 2 KKS) Przestępstwo skarbowe (art. 1 w zw. z art. 53 § 2 KKS) Wykroczenie skarbowe (art. 1 w zw. z art. 53 § 3 KKS) Wykroczenie skarbowe (art. 1 w zw. z art. 53 § 3 KKS) Przesłanki przypisania winy Przesłanki przypisania winy Elementy wpływające na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu Elementy wpływające na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu Koncepcje społecznej szkodliwości czynu Koncepcje społecznej szkodliwości czynu Sposoby realizacji czynu Sposoby realizacji czynu Koncepcje czynu Koncepcje czynu Podział czynów zabronionych Podział czynów zabronionych M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka  V  XVXV  3  3  4  4  5  5  6  6  7  7  8  8  9  9  10  10  11  12  12  12  13  13  14  14  14  15 VII Spis treści Tabl. 24. Tabl. 24. Tabl. 25. Tabl. 25. Tabl. 26. Tabl. 26. Tabl. 27. Tabl. 27. Tabl. 28. Tabl. 28. Tabl. 29. Tabl. 29. Tabl. 30. Tabl. 30. Tabl. 31. Tabl. 31. Tabl. 32. Tabl. 32. Tabl. 33. Tabl. 33. Tabl. 34. Tabl. 34. Tabl. 35. Tabl. 35. Tabl. 36. Tabl. 36. Tabl. 37. Tabl. 37. Tabl. 38. Tabl. 38. Tabl. 39. Tabl. 39. Tabl. 40. Tabl. 40. Tabl. 41. Tabl. 41. Tabl. 42. Tabl. 42. Tabl. 43. Tabl. 43. Tabl. 44. Tabl. 44. Tabl. 45. Tabl. 45. Tabl. 46. Tabl. 46. Tabl. 47. Tabl. 47. Tabl. 48. Tabl. 48. Tabl. 49. Tabl. 49. Tabl. 50. Tabl. 50. Tabl. 51. Tabl. 51. Tabl. 52. Tabl. 52. Tabl. 53. Tabl. 53. Tabl. 54. Tabl. 54. Tabl. 55. Tabl. 55. Tabl. 56. Tabl. 56. Tabl. 57. Tabl. 57. Tabl. 58. Tabl. 58. Tabl. 59. Tabl. 59. Tabl. 60. Tabl. 60. Tabl. 61. Tabl. 61. Tabl. 62. Tabl. 62. Tabl. 63. Tabl. 63.  15  16  15 Klasyfi kacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych Klasyfi kacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na znamię skutku z uwagi na znamię skutku Klasyfi kacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na stopień Klasyfi kacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na stopień a dobra prawnego zagrożenia dl zagrożenia dla dobra prawnego Klasyfi kacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych Klasyfi kacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na sposób realizacji czynu z uwagi na sposób realizacji czynu Klasyfi kacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowyc Klasyfi kacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowyc  16 z uwagi na stronę podmiotową z uwagi na stronę podmiotową Klasyfi kacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na podmiot  16 Klasyfi kacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na podmiot Klasyfi kacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na ich typ  17 Klasyfi kacja przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych z uwagi na ich typ Rozgraniczenie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych  17 Rozgraniczenie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych  18 Ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego Ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego  19 Przedmiot ochrony Przedmiot ochrony  19 Podmiot przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego Podmiot przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego Nieletni – młodociany  20 Nieletni – młodociany  21 Znamiona strony podmiotowej Znamiona strony podmiotowej  21 Umyślność Umyślność  22 Struktura zamiaru Struktura zamiaru  22 Rodzaje zamiarów w Kodeksie karnym skarbowym Rodzaje zamiarów w Kodeksie karnym skarbowym Nieumyślność  23 Nieumyślność  23 Okoliczności wyłączające bezprawność – kontratypy Okoliczności wyłączające bezprawność – kontratypy  24 Znamiona dozwolonego ryzyka Znamiona dozwolonego ryzyka  24 Przedmiotowy zakres eksperymentu Przedmiotowy zakres eksperymentu Okoliczności wyłączające winę  24 Okoliczności wyłączające winę  25 Przyczyny i skutki niepoczytalności Przyczyny i skutki niepoczytalności  25 Metody określenia niepoczytalności Metody określenia niepoczytalności  26 Poczytalność ograniczona Poczytalność ograniczona Defi nicja i rodzaje błędu  27 Defi nicja i rodzaje błędu  28 Błąd co do faktu (art. 10 § 1 i 2 KKS) Błąd co do faktu (art. 10 § 1 i 2 KKS)  29 Błąd co do kontratypu (art. 10 § 3 KKS) Błąd co do kontratypu (art. 10 § 3 KKS) Błąd co do prawa (art. 10 § 4 KKS)  30 Błąd co do prawa (art. 10 § 4 KKS) Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego  31 Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego  32 -sprawstwo (art. 9 § 3 KKS) QuasiQuasi-sprawstwo (art. 9 § 3 KKS)  32 Podżeganie – elementy Podżeganie – elementy  33 Pomocnictwo – elementy Pomocnictwo – elementy Pomocnictwo – formy  33 Pomocnictwo – formy  34 Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika Formy stadialne popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego  35 Formy stadialne popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego  35 Elementy usiłowania Elementy usiłowania Odpowiedzialność za usiłowanie  36 Odpowiedzialność za usiłowanie  37 Usiłowanie udolne – usiłowanie nieudolne Usiłowanie udolne – usiłowanie nieudolne  38 Zbieg przepisów ustawy (art. 7 KKS) Zbieg przepisów ustawy (art. 7 KKS)  39 Zbieg czynów karalnych (art. 8 KKS) Zbieg czynów karalnych (art. 8 KKS) Czyn ciągły (art. 6 § 2 KKS)  40 Czyn ciągły (art. 6 § 2 KKS) Rozdział IV. Zaniechanie ukarania za przestępstwo i wykroczenie skarbowe Rozdział IV. Zaniechanie ukarania za przestępstwo i wykroczenie skarbowe Tabl. 64. Tabl. 64. Tabl. 65. Tabl. 65. Tabl. 66. Tabl. 66. Instytucje degresji karania i ich skutki Instytucje degresji karania i ich skutki Postacie czynnego żalu Postacie czynnego żalu Przesłanki pozytywne czynnego żalu (art. 16 KKS) Przesłanki pozytywne czynnego żalu (art. 16 KKS)  41  41  41  42 VIII M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka Spis treści Tabl. 67. Tabl. 67. Tabl. 68. Tabl. 68. Tabl. 69. Tabl. 69. Tabl. 70. Tabl. 70. Tabl. 71. Tabl. 71. Tabl. 72. Tabl. 72. Tabl. 73. Tabl. 73. Tabl. 74. Tabl. 74. Tabl. 75. Tabl. 75. Tabl. 76. Tabl. 76. Tabl. 77. Tabl. 77. Bezskuteczność samodenuncjacji – zawiadomienia o popełnieniu Bezskuteczność samodenuncjacji – zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego Warunki formalne samodenuncjacji Warunki formalne samodenuncjacji Wyłączenia stosowania instytucji niepodlegania karze Wyłączenia stosowania instytucji niepodlegania karze Warunki niepodlegania karze za przestępstwo skarbowe Warunki niepodlegania karze za przestępstwo skarbowe lub za wykroczenie skarbowe lub za wykroczenie skarbowe Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Orzeczenie sądu w przedmiocie dobrowolnego poddania się Orzeczenie sądu w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności (art. 18 KKS) odpowiedzialności (art. 18 KKS) Konsekwencje wyroku sądu zezwalającego na dobrowolne Konsekwencje wyroku sądu zezwalającego na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (art. 18 § 2 KKS) poddanie się odpowiedzialności (art. 18 § 2 KKS) Warianty odstąpienia od wymierzenia kary/środka karnego Warianty odstąpienia od wymierzenia kary/środka karnego Możliwości odstąpienia od wymierzania kary lub środka karnego Możliwości odstąpienia od wymierzania kary lub środka karnego Katalog środków karnych, które można stosować przy odstąpieniu Katalog środków karnych, które można stosować przy odstąpieniu od wymierzenia kary od wymierzenia kary Odstąpienie od wymierzenia kary z możliwością orzeczenia środka karnego Odstąpienie od wymierzenia kary z możliwością orzeczenia środka karnego  42  43  43  43  44  45  45  45  46  47  48  49  49  49  50  50  51  51  52  52  53  54  54  55  56  56  57  57  58  59  60  61  61  62  62  63  63  64  64  65 IX Rozdział V. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej za przestępstwa skarbowe Rozdział V. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej za przestępstwa skarbowe Tabl. 78. Tabl. 78. Tabl. 79. Tabl. 79. Tabl. 80. Tabl. 80. Tabl. 81. Tabl. 81. Tabl. 82. Tabl. 82. Tabl. 83. Tabl. 83. Tabl. 84. Tabl. 84. Tabl. 85. Tabl. 85. Tabl. 86. Tabl. 86. Tabl. 87. Tabl. 87. Tabl. 88. Tabl. 88. Tabl. 89. Tabl. 89. Tabl. 90. Tabl. 90. Tabl. 91. Tabl. 91. Tabl. 92. Tabl. 92. Tabl. 93. Tabl. 93. Tabl. 94. Tabl. 94. Tabl. 95. Tabl. 95. Tabl. 96. Tabl. 96. Tabl. 97. Tabl. 97. Tabl. 98. Tabl. 98. Tabl. 99. Tabl. 99. Tabl. 100. Tabl. 100. Tabl. 101. Tabl. 101. Tabl. 102. Tabl. 102. Tabl. 103. Tabl. 103. Tabl. 104. Tabl. 104. Tabl. 105. Tabl. 105. Systematyzacja środków reakcji prawnokarnej (art. 22 i 47 KKS) Systematyzacja środków reakcji prawnokarnej (art. 22 i 47 KKS) Katalog kar w Kodeksie karnym skarbowym (art. 22 § 1 KKS) Katalog kar w Kodeksie karnym skarbowym (art. 22 § 1 KKS) Postacie kary grzywny w stawkach dziennych Postacie kary grzywny w stawkach dziennych Etapy wymierzania kary grzywny w stawkach dziennych Etapy wymierzania kary grzywny w stawkach dziennych Granice liczby stawek dziennych i wysokości stawki dziennej Granice liczby stawek dziennych i wysokości stawki dziennej Kara ograniczenia wolności – kształt prawny (art. 34–35 KK) Kara ograniczenia wolności – kształt prawny (art. 34–35 KK) Kara ograniczenia wolności – inne elementy (art. 36 KK i art. 26 § 2 KKS) Kara ograniczenia wolności – inne elementy (art. 36 KK i art. 26 § 2 KKS) Podstawy wymierzenia kary ograniczenia wolności Podstawy wymierzenia kary ograniczenia wolności Wyłączenia możliwości stosowania kary ograniczenia wolności (art. 26 § 3 KKS) Wyłączenia możliwości stosowania kary ograniczenia wolności (art. 26 § 3 KKS) Czas trwania kary pozbawienia wolności Czas trwania kary pozbawienia wolności Kara aresztu wojskowego (art. 27 § 2 KKS i art. 322 § 1 i 3 KK) Kara aresztu wojskowego (art. 27 § 2 KKS i art. 322 § 1 i 3 KK) Warunki odpowiedzialności posiłkowej (art. 24 KKS) Warunki odpowiedzialności posiłkowej (art. 24 KKS) Pojęcie korzyści majątkowej (art. 53 § 13 KKS) Pojęcie korzyści majątkowej (art. 53 § 13 KKS) Ograniczenia i inne elementy odpowiedzialności posiłkowej (art. 25 KKS) Ograniczenia i inne elementy odpowiedzialności posiłkowej (art. 25 KKS) sensu stricto Katalog środków karnych sensu stricto Katalog środków karnych Zakres przepadku przedmiotów (art. 29 KKS) Zakres przepadku przedmiotów (art. 29 KKS) Przesłanki i tryb orzekania przepadku przedmiotów (art. 30 § 1 KKS) Przesłanki i tryb orzekania przepadku przedmiotów (art. 30 § 1 KKS) Zakres orzekania przepadku przedmiotów (art. 30 § 2–6 KKS) Zakres orzekania przepadku przedmiotów (art. 30 § 2–6 KKS) Zasady orzekania przepadku przedmiotów (art. 31 § 1, § 1a, § 4–7 KKS) Zasady orzekania przepadku przedmiotów (art. 31 § 1, § 1a, § 4–7 KKS) Wyłączenia orzekania przepadku przedmiotów (art. 31 § 2 i 3 KKS) Wyłączenia orzekania przepadku przedmiotów (art. 31 § 2 i 3 KKS) Przesłanki stosowania środka karnego ściągnięcia równowartości Przesłanki stosowania środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 32 § 1 KKS) pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 32 § 1 KKS) Zasady orzekania ściągnięcia równowartości Zasady orzekania ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 32 § 2–4 KKS) pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 32 § 2–4 KKS) Przesłanki orzekania przepadku korzyści majątkowej Przesłanki orzekania przepadku korzyści majątkowej Domniemanie prawne z art. 33 § 2 KKS Domniemanie prawne z art. 33 § 2 KKS Domniemanie prawne z art. 33 § 3 KKS Domniemanie prawne z art. 33 § 3 KKS Inne elementy konstrukcji przepadku korzyści majątkowej (art. 33 § 5–7 KKS) Inne elementy konstrukcji przepadku korzyści majątkowej (art. 33 § 5–7 KKS) Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej (art. 33 § 1, 5–7 KKS) (art. 33 § 1, 5–7 KKS) Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się zakaz Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się zakaz M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka Spis treści  69  70  66  67  67 Tabl. 106. Tabl. 106. Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się zakaz Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się zakaz wykonywania określonego zawodu wykonywania określonego zawodu Tabl. 107. Tabl. 107. Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się zakaz Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się zakaz zajmowania określonego stanowiska zajmowania określonego stanowiska Przesłanki orzekania podania wyroku do publicznej wiadomości (art. 35 KKS) Tabl. 108. Tabl. 108. Przesłanki orzekania podania wyroku do publicznej wiadomości (art. 35 KKS) Rodzaje uprawnień, które skazany traci (art. 40 § 1 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) Tabl. 109. Tabl. 109. Rodzaje uprawnień, które skazany traci (art. 40 § 1 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) Tabl. 110. Tabl. 110. Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się Przesłanki orzekania i okres, na jaki orzeka się pozbawienie praw publicznych (art. 34 § 1, 3 i 4 KKS) pozbawienie praw publicznych (art. 34 § 1, 3 i 4 KKS) Tabl. 111. Tabl. 111. Zawiadomienie sądu rodzinnego w kwestii rozważenia potrzeby pozbawienia lub Zawiadomienie sądu rodzinnego w kwestii rozważenia potrzeby pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuńczych (art. 51 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS)  68 ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuńczych (art. 51 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) Tabl. 112. Środki probacyjne Środki probacyjne 6 69 Tabl. 112. Tabl. 113. Tabl. 113. Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego (art. 66 § 1 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) (art. 66 § 1 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) Wyłączenia stosowania warunkowego umorzenia Tabl. 114. Tabl. 114. Wyłączenia stosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego (art. 41 § 1 KKS) postępowania karnego (art. 41 § 1 KKS) Uwarunkowania okresu próby przy warunkowym umorzeniu Tabl. 115. Uwarunkowania okresu próby przy warunkowym umorzeniu Tabl. 115. postępowania karnego postępowania karnego Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym umorzeniu Tabl. 116. Tabl. 116. Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego postępowania karnego Tabl. 117. Tabl. 117. Zakres warunkowego zawieszenia wykonania kary Zakres warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 69 § 1 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) (art. 69 § 1 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) Tabl. 118. Przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania kary Tabl. 118. Przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 69 § 1 i 2 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) (art. 69 § 1 i 2 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) Tabl. 119. Tabl. 119. Ograniczenia stosowania warunkowego zawieszenia Ograniczenia stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 41a § 1 KKS) wykonania kary (art. 41a § 1 KKS) Okres próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary Tabl. 120. Tabl. 120. Okres próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary (art. 70 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS i art. 41a § 2 KKS) (art. 70 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS i art. 41a § 2 KKS) Tabl. 121. Uwarunkowania okresu próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary Uwarunkowania okresu próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary Tabl. 121. (art. 72 i 73 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS, art. 41 § 2–4 KKS i art. 41a § 2 KKS) (art. 72 i 73 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS, art. 41 § 2–4 KKS i art. 41a § 2 KKS) Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym zawieszeniu Tabl. 122. Tabl. 122. Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary (art. 75 i 76 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS oraz art. 41 § 4 KKS) wykonania kary (art. 75 i 76 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS oraz art. 41 § 4 KKS) Tabl. 123. Przesłanki materialne warunkowego przedterminowego zwolnienia Przesłanki materialne warunkowego przedterminowego zwolnienia Tabl. 123. (art. 77 § 1 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) (art. 77 § 1 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) Przesłanki formalne warunkowego przedterminowego zwolnienia Przesłanki formalne warunkowego przedterminowego zwolnienia Tabl. 124. Tabl. 124. Czas trwania okresu próby przy warunkowym przedterminowym Tabl. 125. Czas trwania okresu próby przy warunkowym przedterminowym Tabl. 125. zwolnieniu (art. 80 § 1 i 3 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS oraz art. 42 § 4 KKS) zwolnieniu (art. 80 § 1 i 3 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS oraz art. 42 § 4 KKS) Uwarunkowania okresu próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu Uwarunkowania okresu próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu Tabl. 126. Tabl. 126. (art. 159 KKW w zw. z art. 178 § 1 KKS oraz art. 41 § 4 KKS) (art. 159 KKW w zw. z art. 178 § 1 KKS oraz art. 41 § 4 KKS) Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu Tabl. 127. Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu Tabl. 127. (art. 160 KKW w zw. z art. 178 § 1 KKS, art. 81–82 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS, (art. 160 KKW w zw. z art. 178 § 1 KKS, art. 81–82 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS, i art. 41 § 4 KKS) i art. 41 § 4 KKS)  77  78  73  74  71  72  79  80  73  73  75  76  66  68  81 Rozdział VI. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej za wykroczenia skarbowe Rozdział VI. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej za wykroczenia skarbowe Systematyzacja środków reakcji prawnokarnej Tabl. 128. Systematyzacja środków reakcji prawnokarnej Tabl. 128. Granice wymiaru kary grzywny Granice wymiaru kary grzywny Tabl. 129. Tabl. 129. Okoliczności związane z wymiarem kary grzywny Tabl. 130. Okoliczności związane z wymiarem kary grzywny Tabl. 130. Zakres przepadku przedmiotów (art. 49 § 1 w zw. art. 29 KKS) Zakres przepadku przedmiotów (art. 49 § 1 w zw. art. 29 KKS) Tabl. 131. Tabl. 131. Tabl. 132. Tabl. 132. Przesłanki i tryb orzekania przepadku przedmiotów Przesłanki i tryb orzekania przepadku przedmiotów (art. 49 § 1 w zw. z art. 30 § 1 KKS) (art. 49 § 1 w zw. z art. 30 § 1 KKS) Zakres orzekania przepadku przedmiotów (art. 49 § 2–4 KKS) Tabl. 133. Tabl. 133. Zakres orzekania przepadku przedmiotów (art. 49 § 2–4 KKS)  82  82  82  82  83  83  84 X M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka Spis treści Zasady orzekania przepadku przedmiotów (art. 49 § 1 w zw. z art. 31 KKS) Zasady orzekania przepadku przedmiotów (art. 49 § 1 w zw. z art. 31 KKS) Tabl. 134. Tabl. 134. Wyłączenia orzekania przepadku przedmiotów (art. 49 § 1 w zw. z art. 31 KKS) Tabl. 135. Tabl. 135. Wyłączenia orzekania przepadku przedmiotów (art. 49 § 1 w zw. z art. 31 KKS) Tabl. 136. Tabl. 136. Przesłanki stosowania ściągnięcia równowartości Przesłanki stosowania ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 47 § 3 w zw. z art. 32 § 1 KKS) pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 47 § 3 w zw. z art. 32 § 1 KKS) Zasady orzekania ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku Tabl. 137. Tabl. 137. Zasady orzekania ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 47 § 3 w zw. z art. 32 § 2–4 KKS) przedmiotów (art. 47 § 3 w zw. z art. 32 § 2–4 KKS) Rozdział VII. Zasady i dyrektywy wymiaru kary oraz innych środków reakcji prawnokarnej Rozdział VII. Zasady i dyrektywy wymiaru kary oraz innych środków reakcji prawnokarnej Ustawowy a sądowy wymiar kary Tabl. 138. Tabl. 138. Ustawowy a sądowy wymiar kary Zasady sądowego wymiaru kary i innych środków Tabl. 139. Tabl. 139. Zasady sądowego wymiaru kary i innych środków Pojęcia związane z dyrektywami wymiaru kary Tabl. 140. Pojęcia związane z dyrektywami wymiaru kary Tabl. 140. Tabl. 141. Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary Tabl. 141. Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary oraz innych środków reakcji prawnokarnej (art. 12 § 2 KKS) oraz innych środków reakcji prawnokarnej (art. 12 § 2 KKS) Okoliczności uwzględniane przy wymiarze kary Tabl. 142. Tabl. 142. Okoliczności uwzględniane przy wymiarze kary oraz innych środków reakcji prawnokarnej (art. 13 § 1 KKS) oraz innych środków reakcji prawnokarnej (art. 13 § 1 KKS) Szczególne dyrektywy sądowego wymiaru kary, Tabl. 143. Szczególne dyrektywy sądowego wymiaru kary, Tabl. 143. środków karnych oraz innych środków środków karnych oraz innych środków Istota nadzwyczajnego złagodzenia kary Istota nadzwyczajnego złagodzenia kary Tabl. 144. Tabl. 144. Przesłanki nadzwyczajnego złagodzenia Tabl. 145. Tabl. 145. Przesłanki nadzwyczajnego złagodzenia kary o charakterze fakultatywnym (art. 60 § 1 i 2 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) kary o charakterze fakultatywnym (art. 60 § 1 i 2 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) Nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach wskazanych w Kodeksie Tabl. 146. Nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach wskazanych w Kodeksie Tabl. 146. karnym skarbowym karnym skarbowym Sposoby nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 36 § 1 i 2 KKS) Sposoby nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 36 § 1 i 2 KKS) Tabl. 147. Tabl. 147. Tabl. 148. Tabl. 148. Nadzwyczajne złagodzenie kary obligatoryjne Nadzwyczajne złagodzenie kary obligatoryjne i możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 36 § 3–5 KKS) i możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 36 § 3–5 KKS) Przesłanki obligatoryjnego nadzwyczajnego obostrzenia kary Tabl. 149. Tabl. 149. Przesłanki obligatoryjnego nadzwyczajnego obostrzenia kary określone w art. 37 KKS oraz wyłączenia obostrzenia określone w art. 37 KKS oraz wyłączenia obostrzenia Zasady nadzwyczajnego obostrzenia kary (art. 38 § 1 i 3 KKS) Tabl. 150. Zasady nadzwyczajnego obostrzenia kary (art. 38 § 1 i 3 KKS) Tabl. 150. Tabl. 151. Przesłanki obligatoryjnego nadzwyczajnego obostrzenia Przesłanki obligatoryjnego nadzwyczajnego obostrzenia Tabl. 151. kary oraz szczególny tryb obostrzenia (art. 38 § 2 i 3 KKS) kary oraz szczególny tryb obostrzenia (art. 38 § 2 i 3 KKS) Zasady wymiaru kary przy obniżeniu Tabl. 152. Tabl. 152. Zasady wymiaru kary przy obniżeniu i nadzwyczajnym obostrzeniu (art. 28 § 1 KKS) i nadzwyczajnym obostrzeniu (art. 28 § 1 KKS) Górne granice kar nadzwyczajnie obostrzonych (art. 28 § 2 KKS) Górne granice kar nadzwyczajnie obostrzonych (art. 28 § 2 KKS) Tabl. 153. Tabl. 153. Pojęcie zbiegu podstaw nadzwyczajnego wymiaru kary Pojęcie zbiegu podstaw nadzwyczajnego wymiaru kary Tabl. 154. Tabl. 154. Zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia Tabl. 155. Zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia Tabl. 155. albo nadzwyczajnego obostrzenia kary (art. 57 § 1 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) albo nadzwyczajnego obostrzenia kary (art. 57 § 1 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) Zbieg podstaw nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia kary Zbieg podstaw nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia kary Tabl. 156. Tabl. 156. (art. 57 § 2 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) (art. 57 § 2 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS) Rozdział VIII. Przedawnienie i zatarcie skazania Rozdział VIII. Przedawnienie i zatarcie skazania Tabl. 157. Tabl. 157. Tabl. 158. Tabl. 158. Tabl. 159. Tabl. 159. Tabl. 160. Tabl. 160. Tabl. 161. Tabl. 161. Przedawnienie w Kodeksie karnym skarbowym Przedawnienie w Kodeksie karnym skarbowym Rozpoczęcie biegu przedawnienia karalności – art. 44 § 3 i 4 KKS Rozpoczęcie biegu przedawnienia karalności – art. 44 § 3 i 4 KKS Przedawnienie karalności Przedawnienie karalności Przedawnienie wykonania kary/środka karnego Przedawnienie wykonania kary/środka karnego Zatarcie skazania (art. 76, 107 i 336 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS i art. 52 KKS) Zatarcie skazania (art. 76, 107 i 336 KK w zw. z art. 20 § 2 KKS i art. 52 KKS) Rozdział IX. Objaśnienie wyrażeń ustawowych Rozdział IX. Objaśnienie wyrażeń ustawowych Wypadek mniejszej wagi (art. 53 § 8 KKS) Tabl. 162. Wypadek mniejszej wagi (art. 53 § 8 KKS) Tabl. 162. Pojęcie wartości w prawie karnym skarbowym (art. 53 § 14, 15 i 16 KKS) Pojęcie wartości w prawie karnym skarbowym (art. 53 § 14, 15 i 16 KKS) Tabl. 163. Tabl. 163. Przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju (art. 53 § 12 KKS) Tabl. 164. Tabl. 164. Przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju (art. 53 § 12 KKS) M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka  85  86  86  87  88  88  88  89  89  90  90  91  91  92  93  94  95  96  97  98  98  99  99  99  10100  10100  10100  10101  10102  10103  10104  10104  10105  10105 XI Spis treści Środek przewozowy (art. 53 § 18 KKS) Tabl. 165. Tabl. 165. Środek przewozowy (art. 53 § 18 KKS) Dokument (art. 53 § 20 KKS) Tabl. 166. Tabl. 166. Dokument (art. 53 § 20 KKS) Rodzaje ksiąg (art. 53 § 21 KKS) Tabl. 167. Tabl. 167. Rodzaje ksiąg (art. 53 § 21 KKS) Należność publicznoprawna (art. 53 § 26 i 26a KKS) Tabl. 168. Tabl. 168. Należność publicznoprawna (art. 53 § 26 i 26a KKS) Finansowy i niefi nansowy organ Tabl. 169. Tabl. 169. Finansowy i niefi nansowy organ postępowania przygotowawczego (art. 53 § 37 i 38 KKS) postępowania przygotowawczego (art. 53 § 37 i 38 KKS)  10105  10106  10106  10107  10107  11111  11111  11111  11112  11112  11113  11114  11115  11116 CzęśćCzęść II. Szczególna II. Szczególna Rozdział X. Wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Rozdział X. Wybrane przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Systematyzacja części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego Tabl. 170. Tabl. 170. Systematyzacja części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego Tabl. 171. Tabl. 171. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji Tak zwane oszustwa podatnika związane z uchylaniem się od podatku Tak zwane oszustwa podatnika związane z uchylaniem się od podatku Tabl. 172. Tabl. 172. Niezgłoszenie przedmiotu opodatkowania (art. 54 KKS) Tabl. 173. Tabl. 173. Niezgłoszenie przedmiotu opodatkowania (art. 54 KKS) Firmanctwo (art. 55 KKS) Tabl. 174. Tabl. 174. Firmanctwo (art. 55 KKS) Oszustwo wobec organu podatkowego (art. 56 KKS) Tabl. 175. Tabl. 175. Oszustwo wobec organu podatkowego (art. 56 KKS) Uporczywe niewpłacanie podatku (art. 57 KKS) Uporczywe niewpłacanie podatku (art. 57 KKS) Tabl. 176. Tabl. 176. Wyłudzenie zwrotu podatku (art. 76 KKS) Tabl. 177. Tabl. 177. Wyłudzenie zwrotu podatku (art. 76 KKS) Tabl. 178. Tabl. 178. Czyny związane z naruszeniem zasad prowadzenia ksiąg Czyny związane z naruszeniem zasad prowadzenia ksiąg  11116 oraz innej dokumentacji mającej znaczenie dla określenia wymiaru podatku oraz innej dokumentacji mającej znaczenie dla określenia wymiaru podatku Czyny związane ze stosowaniem podatku akcyzowego Tabl. 179. 11 117 Tabl. 179. Czyny związane ze stosowaniem podatku akcyzowego Wprowadzanie wyrobów akcyzowych bez prawidłowego oznaczenia (art. 63 KKS)  11118 Tabl. 180. Wprowadzanie wyrobów akcyzowych bez prawidłowego oznaczenia (art. 63 KKS) Tabl. 180. Paserstwo wyrobami akcyzowymi – przestępstwo skarbowe (art. 65 § 1–3 KKS)  11119 Tabl. 181. Tabl. 181. Paserstwo wyrobami akcyzowymi – przestępstwo skarbowe (art. 65 § 1–3 KKS) Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane Tabl. 182. Tabl. 182. Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane z przestępstwem paserstwa wyrobami akcyzowymi z przestępstwem paserstwa wyrobami akcyzowymi Paserstwo wyrobami akcyzowymi – wykroczenie skarbowe (art. 65 § 4 KKS) Tabl. 183. Tabl. 183. Paserstwo wyrobami akcyzowymi – wykroczenie skarbowe (art. 65 § 4 KKS) Tabl. 184. Tabl. 184. Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane z wykroczeniem paserstwa wyrobami akcyzowymi z wykroczeniem paserstwa wyrobami akcyzowymi Fałszowanie znaków akcyzy (art. 67 § 1 i 4 KKS) Fałszowanie znaków akcyzy (art. 67 § 1 i 4 KKS) Tabl. 185. Tabl. 185. Uzyskanie środków do fałszowania znaków akcyzy (art. 67 § 2–4 KKS) Uzyskanie środków do fałszowania znaków akcyzy (art. 67 § 2–4 KKS) Tabl. 186. Tabl. 186. Nielegalny obrót znakami akcyzy (art. 70 KKS) Tabl. 187. Tabl. 187. Nielegalny obrót znakami akcyzy (art. 70 KKS) Naruszenia płatnika i inkasenta podatku Tabl. 188. Tabl. 188. Naruszenia płatnika i inkasenta podatku Nieodprowadzenie w terminie przez płatnika Tabl. 189. Tabl. 189. Nieodprowadzenie w terminie przez płatnika lub inkasenta pobranego podatku (art. 77 KKS) lub inkasenta pobranego podatku (art. 77 KKS) Inne naruszenia podatkowe oraz z zakresu subwencji i dotacji Tabl. 190. Tabl. 190. Inne naruszenia podatkowe oraz z zakresu subwencji i dotacji Naruszenia z zakresu Numeru Identyfi kacji Podatkowej (art. 81 KKS) Tabl. 191. Tabl. 191. Naruszenia z zakresu Numeru Identyfi kacji Podatkowej (art. 81 KKS) Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko Tabl. 192. Tabl. 192. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami Wyłudzenie zezwoleń celnych (art. 85 § 1 i 3 i 4 KKS) Tabl. 193. Tabl. 193. Wyłudzenie zezwoleń celnych (art. 85 § 1 i 3 i 4 KKS) Używanie wyłudzonych zezwoleń celnych (art. 85 § 2 i 4 KKS) Używanie wyłudzonych zezwoleń celnych (art. 85 § 2 i 4 KKS) Tabl. 194. Tabl. 194. Przemyt celny (art. 86 KKS) Przemyt celny (art. 86 KKS) Tabl. 195. Tabl. 195. Oszustwo celne (art. 87 KKS) Tabl. 196. Tabl. 196. Oszustwo celne (art. 87 KKS) Paserstwo celne – przestępstwo skarbowe (art. 91 § 1–3 KKS) Tabl. 197. Tabl. 197. Paserstwo celne – przestępstwo skarbowe (art. 91 § 1–3 KKS) Tabl. 198. Tabl. 198. Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane z przestępstwem Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane z przestępstwem paserstwa celnego paserstwa celnego Paserstwo celne – wykroczenie skarbowe (art. 91 § 4 KKS) Paserstwo celne – wykroczenie skarbowe (art. 91 § 4 KKS) Tabl. 199. Tabl. 199. Tabl. 200. Tabl. 200. Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane Możliwe konsekwencje karnoskarbowe związane z wykroczeniem paserstwa celnego z wykroczeniem paserstwa celnego  12121  12122  12122  12123  12123  12120  12121  12124  12125  12125  12126  12127  12127  12128  12129  13130  13131  13132  13132 XII M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka Spis treści Tabl. 205. Tabl. 205. Narażenie na nienależny zwrot lub umorzenie należności celnej (art. 92 KKS) Tabl. 201. Tabl. 201. Narażenie na nienależny zwrot lub umorzenie należności celnej (art. 92 KKS) Naruszenie obowiązku nadzoru w sprawach celnych (art. 96 KKS) Tabl. 202. Tabl. 202. Naruszenie obowiązku nadzoru w sprawach celnych (art. 96 KKS) Tabl. 203. Tabl. 203. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu przeciwko obrotowi dewizowemu Wyłudzenie indywidualnych zezwoleń dewizowych Tabl. 204. Tabl. 204. Wyłudzenie indywidualnych zezwoleń dewizowych (art. 97 § 1 i 4 KKS) (art. 97 § 1 i 4 KKS) Używanie wyłudzonych indywidualnych zezwoleń dewizowych Używanie wyłudzonych indywidualnych zezwoleń dewizowych (art. 97 § 2 i 4 KKS) (art. 97 § 2 i 4 KKS) Nielegalne nabycie papierów wartościowych przez rezydenta Tabl. 206. Tabl. 206. Nielegalne nabycie papierów wartościowych przez rezydenta (art. 102 KKS) (art. 102 KKS) Nielegalne rozliczenie pieniężne (art. 106c KKS) Tabl. 207. Tabl. 207. Nielegalne rozliczenie pieniężne (art. 106c KKS) Nielegalna działalność kantorowa (art. 106d KKS) Tabl. 208. Nielegalna działalność kantorowa (art. 106d KKS) Tabl. 208. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Tabl. 209. Tabl. 209. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych przeciwko organizacji gier hazardowych Tabl. 210. Tabl. 210. Nielegalne urządzanie lub prowadzenie gier albo zakładów Nielegalne urządzanie lub prowadzenie gier albo zakładów (art. 107 § 1 i 4 KKS) (art. 107 § 1 i 4 KKS) Urządzanie gier bez wymaganych urzędowych sprawdzeń lub zamknięć Urządzanie gier bez wymaganych urzędowych sprawdzeń lub zamknięć (art. 107a KKS) (art. 107a KKS) Tabl. 211. Tabl. 211. 39 KKS) postępowania przygotowawczego (art. 53 § 39 KKS) postępowania przygotowawczego (art. 53 postępowania przygotowawczego (art. 133 KKS) postępowania przygotowawczego (art. 133 KKS) i wykroczenia skarbowe i wykroczenia skarbowe Finansowe i niefi nansowe organy postępowania przygotowawczego Finansowe i niefi nansowe organy postępowania przygotowawczego Jurysdykcja sądowa w sprawach o przestępstwa skarbowe Jurysdykcja sądowa w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 115 KKS) i wykroczenia skarbowe (art. 115 KKS) Część Część III. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe III. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe Tabl. 212. Tabl. 212. Tabl. 213. Tabl. 213. Tabl. 214. Tabl. 214. Organ nadrzędny nad fi nansowym organem Organ nadrzędny nad fi nansowym organem Tabl. 215. Właściwości fi nansowych organów Tabl. 215. Właściwości fi nansowych organów Tabl. 216. Tabl. 216. Właściwość niefi nansowych organów Właściwość niefi nansowych organów Tabl. 217. Tabl. 217. Tabl. 218. Tabl. 218. Tabl. 219. Tabl. 219. Tabl. 220. Tabl. 220. Tabl. 221. Tabl. 221. Tabl. 222. Tabl. 222. Tabl. 223. Tabl. 223. Wyrok nakazowy Tabl. 224. Tabl. 224. Wyrok nakazowy Tabl. 225. Tabl. 225. postępowania przygotowawczego (art. 134 KKS) postępowania przygotowawczego (art. 134 KKS) Strony postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe Strony postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i wykroczenia skarbowe Cele postępowania karnego w sprawach Cele postępowania karnego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Rodzaje postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe Rodzaje postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i wykroczenia skarbowe Postępowanie mandatowe Postępowanie mandatowe Rodzaje mandatów karnych Rodzaje mandatów karnych Postępowania szczególne w sprawach Postępowania szczególne w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Postępowanie uproszczone w sprawach o przestępstwa skarbowe Postępowanie uproszczone w sprawach o przestępstwa skarbowe Postępowanie w stosunku do nieobecnych (art. 173–177 KKS) Postępowanie w stosunku do nieobecnych (art. 173–177 KKS) Część Część IV. Postępowanie wykonawcze IV. Postępowanie wykonawcze Tabl. 226. Tabl. 226. Określenie na nowo stawki dziennej kary grzywny wymierzonej Określenie na nowo stawki dziennej kary grzywny wymierzonej za przestępstwo skarbowe (art. 182 KKS) za przestępstwo skarbowe (art. 182 KKS) M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka  13133  13134  13135  13136  13136  13137  13138  13138  13139  14140  14141  145  146  147  147  148  149  149  15050  15151  15252  15252  153  154  155  159 XIII Spis treści (art. 185–187 KKS) (art. 185–187 KKS) Zasady wykonywania kary grzywny wobec podmiotu Zasady wykonywania kary grzywny wobec podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo (art. 184 KKS) odpowiedzialnego posiłkowo (art. 184 KKS) Odroczenie uiszczenia grzywny lub rozłożenie jej na raty (art. 183 KKS) Tabl. 227. Tabl. 227. Odroczenie uiszczenia grzywny lub rozłożenie jej na raty (art. 183 KKS) Tabl. 228. Tabl. 228. Tabl. 229. Tabl. 229. Wykonanie kary grzywny orzeczonej za wykroczenie skarbowe Wykonanie kary grzywny orzeczonej za wykroczenie skarbowe Tabl. 230. Warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności Tabl. 230. Warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za wykroczenie skarbowe (art. 186 § 5 KKS w zw. z art. 42–44 KW) za wykroczenie skarbowe (art. 186 § 5 KKS w zw. z art. 42–44 KW) Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 189 KKS) Tabl. 231. Tabl. 231. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 189 KKS) Wykonanie obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej (art. 190 KKS) Tabl. 232. Tabl. 232. Wykonanie obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej (art. 190 KKS) Tabl. Tabl. 233. 233. Tak zwana rehabilitacja prawna co do wykonania Tak zwana rehabilitacja prawna co do wykonania środków karnych z 22 § 2 pkt 5 i 7 KKS (art. 191 KKS) środków karnych z 22 § 2 pkt 5 i 7 KKS (art. 191 KKS) Indeks rzeczowy Indeks rzeczowy  159  16060  16161  16262  16363  16363  16464  165165 Literatura podstawowa 1. Podręczniki: V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010 F. Prusak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2008 J. Zagrodnik, L. Wilk, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009 2. Komentarze: G. Bogdan, A. Nita, J. Raglewski, A. R. Światłowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Gdańsk 2007 T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2010 W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007 F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, t. 1–2, Kraków 2006 J. Zagrodnik, L. Wilk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007 Część I. Ogólna Rozdział I. Zagadnienia wstępne Tabl. 1. Tabl. 1. Systematyka prawa karnego Prawo karne powszechne (sensu largo) prawo karne materialne (sensu stricto) szczególne prawo karne skarbowe praw karne procesowe prawo karne wojskowe prawo karne wykonawcze prawo karne gospodarcze prawo karne międzynarodowe prawo o postępowaniu w sprawach nieletnich M. Melezini (red.), Prawo karne skarbowe. Plansze Becka 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne skarbowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: