Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 005718 12603430 na godz. na dobę w sumie
Prawo karne w pigułce. Wydanie 5 - ebook/pdf
Prawo karne w pigułce. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 236
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9246-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: czerwiec 2017 r.

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Prawa karnego:

Prawa wykroczeń:

Prawa karnego skarbowego:

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na egzamin! Na egzamin! Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa karnego, których znajo- mość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online. Prawo karne w pigułce to: • zwięzłe ujęcie tematu, • tabele, wykresy i wyróżnienia, • istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę. Wydanie piąte zawiera również pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które padały na egzaminach i kolokwiach. Beck Akademia testy prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-9245-5 Cena 24,90 zł . d y w . 5 e c ł u g i p w E N R A K O W A R P K C E B H C . . PRAWO KARNE w pigułce 5. wydanie szybko zwięźle i na temat PRAWO KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Postępowanie cywilne w pigułce Prawo cywilne w pigułce Postępowanie karne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Prawo fi nansowe w pigułce Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce Prawo rzymskie w pigułce Logika w pigułce Historia ustroju i prawa Polski w pigułce Powszechna historia państwa i prawa w pigułce Prawo Unii Europejskiej w pigułce Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce Prawo medyczne w pigułce Polecamy inne nasze publikacje: J. Ablewicz, A. Gacka-Asiewicz TERMINY USTAWOWE CYWILNE i KARNE Terminy Becka L. Gardocki PRAWO KARNE Podręczniki Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO KARNE w pigułce 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Stan prawny: czerwiec 2017 r. Darmowe aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl! Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok ISBN 978-83-255-9245-5 ISBN e-book 978-83-255-9246-2 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. Wykaz skrótów ......................................................................................................................... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO KARNE .................................................................................... Część I. Uwagi ogólne ............................................................................................................ Rozdział 1. Słowniczek pojęć ........................................................................................ Rozdział 2. Zasady odpowiedzialności karnej ........................................................ Rozdział 3. Klasyfikacja przestępstw w Kodeksie karnym .................................. Rozdział 4. Struktura przestępstwa ............................................................................ Część II. Formy popełnienia przestępstwa .................................................................. Rozdział 1. Katalog form popełnienia przestępstwa ........................................... Rozdział 2. Formy zjawiskowe ...................................................................................... Rozdział 3. Formy stadialne ........................................................................................... Część III. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy oraz ciąg przestępstw ..... Rozdział 1. Zbieg przestępstw ..................................................................................... Rozdział 2. Ciąg przestępstw ........................................................................................ Rozdział 3. Zbieg przestępstw a ciąg przestępstw ............................................... Rozdział 4. Kara i zbieg kar ............................................................................................ Rozdział 5. Przestępstwo ciągłe ................................................................................... Rozdział 6. Czynności współukarane ......................................................................... Rozdział 7. Zbieg przepisów ustawy .......................................................................... Część IV. Wyłączenie odpowiedzialności karnej ...................................................... Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... Rozdział 2. Obrona konieczna ...................................................................................... Rozdział 3. Stan wyższej konieczności ...................................................................... Rozdział 4. Działanie w ramach uprawnień lub obowiązków ........................... Rozdział 5. Zgoda pokrzywdzonego ......................................................................... Rozdział 6. Czynności lecznicze ................................................................................... IX XI 1 3 3 6 8 10 13 13 13 23 33 33 38 39 39 40 41 42 46 46 47 53 58 61 63 VI Rozdział 7. Aborcja ........................................................................................................... Rozdział 8. Ryzyko sportowe ........................................................................................ Rozdział 9. Ryzyko nowatorstwa ................................................................................. Rozdział 10. Ostateczna potrzeba ............................................................................... Rozdział 11. Zwyczaj ........................................................................................................ Część V. Kary i środki karne ................................................................................................ Rozdział 1. Kary .................................................................................................................. Rozdział 2. Środki karne ................................................................................................. Część VI. Sądowy wymiar kary .......................................................................................... Rozdział 1. Zasady sądowego wymiaru kary i środków karnych ..................... Rozdział 2. Nadzwyczajne złagodzenie kary .......................................................... Rozdział 3. Odstąpienie od wymierzenia kary ....................................................... Część VII. Powrót do przestępstwa ................................................................................. Rozdział 1. Recydywa specjalna zwykła i wielokrotna ........................................ Rozdział 2. Przestępcy „zawodowi” ............................................................................. Część VIII. Poddanie sprawcy próbie ............................................................................. Rozdział 1. Warunkowe umorzenie postępowania .............................................. Rozdział 2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary ......................................... Rozdział 3. Warunkowe zwolnienie z wykonania kary ........................................ 67 68 69 70 70 72 72 74 82 82 85 87 89 89 90 91 91 93 99 Część IX. Łączenie kar i środków karnych .................................................................... 101 Rozdział 1. Kara łączna .................................................................................................... 101 Rozdział 2. Zawieszenie wykonania kary łącznej .................................................. 103 Część X. Środki zabezpieczające ...................................................................................... 105 Część XI. Przedawnienie i zatarcie skazania ............................................................... 110 Rozdział 1. Istota przedawnienia ................................................................................. 110 Rozdział 2. Rodzaje przedawnienia ............................................................................ 110 Rozdział 3. Zatarcie skazania ........................................................................................ 112 Część XII. Część szczególna Kodeksu karnego .......................................................... 115 Rozdział 1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu ............................................ 116 Rozdział 2. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu ........ 126 Rozdział 3. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ........... 130 Rozdział 4. Przestępstwa przeciwko wolności ....................................................... 132 Spis treści Rozdział 5. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności .... 133 Rozdział 6. Przestępstwa przeciwko mieniu ........................................................... 138 VII DZIAŁ DRUGI. PRAWO WYKROCZEŃ .............................................................................. 141 Część I. Podstawowe pojęcia .............................................................................................. 143 Rozdział 1. Słowniczek pojęć ........................................................................................ 143 Rozdział 2. Stosunek do ustaw szczególnych ......................................................... 144 Część II. Zasady odpowiedzialności ............................................................................... 145 Rozdział 1. Pojęcie wykroczenia i warunki odpowiedzialności ........................ 145 Rozdział 2. Czas i miejsce popełnienia wykroczenia ............................................ 146 Rozdział 3. Umyślność i nieumyślność ...................................................................... 146 Rozdział 4. Wyłączenie odpowiedzialności ............................................................. 147 Rozdział 5. Zbieg przepisów i wykroczeń; wykroczenie a przestępstwo ..... 148 Rozdział 6. Odpowiedzialność za formy stadialne i zjawiskowe ...................... 149 Część III. Kary i środki karne oraz zasady ich wymiaru ......................................... 150 Rozdział 1. Kary .................................................................................................................. 150 Rozdział 2. Środki karne ................................................................................................. 152 Rozdział 3. Zasady wymiaru kary i środków karnych ........................................... 154 Rozdział 4. Recydywa wielokrotna ............................................................................. 155 Rozdział 5. Nadzwyczajne złagodzenie i odstąpienie od wykonania ............ 155 Część IV. Warunkowe zawieszenie kary aresztu oraz przedawnienie i zatarcie ukarania ................................................................................................................... 157 Rozdział 1. Warunkowe zawieszenie kary aresztu ................................................ 157 Rozdział 2. Przedawnienie i zatarcie ukarania ........................................................ 158 Część V. Część szczególna Kodeksu wykroczeń ........................................................ 160 Rozdział 1. Niektóre wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu ................................................................................................................. 160 Rozdział 2. Niektóre wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym ................................................................................ 163 Rozdział 3. Niektóre wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji ................................................................................... 164 Rozdział 4. Niektóre wykroczenia przeciwko osobie i zdrowiu ........................ 165 Rozdział 5. Niektóre wykroczenia przeciwko mieniu .......................................... 166 Rozdział 6. Niektóre wykroczenia przeciwko interesom konsumentów ...... 167 Spis treści VIII DZIAŁ TRZECI. PRAWO KARNE SKARBOWE ................................................................ 169 Część I. Uwagi ogólne ............................................................................................................ 171 Rozdział 1. Słowniczek pojęć ........................................................................................ 171 Rozdział 2. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe – zagadnienia ogólne ... 173 Część II. Zaniechanie ukarania sprawcy ....................................................................... 179 Rozdział 1. Czynny żal ..................................................................................................... 179 Rozdział 2. Korekta deklaracji podatkowej .............................................................. 180 Rozdział 3. Poddanie się odpowiedzialności .......................................................... 180 Rozdział 4. Orzeczenie zezwalające ........................................................................... 181 Rozdział 5. Odstąpienie od wymierzenia kary ....................................................... 182 Część III. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe ...................................................... 183 Rozdział 1. Przestępstwa skarbowe ........................................................................... 183 Rozdział 2. Wykroczenia skarbowe ............................................................................. 191 DZIAŁ CZWARTY. PYTANIA KONTROLNE ...................................................................... 193 Spis treści Wstęp Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompak- towe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajo- mość pomoże w  zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i  do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłe- mu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. Korzystaj także z testów, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Wydanie piąte zostało wzbogacone o pytania kontrolne, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu. Powodzenia! Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC ............................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. KK ............................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) poz. 1137 ze zm.) KK z 1932 r. ............. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r. ............. ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 KKS .......................... ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. KKW ........................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Konstytucja RP ....... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KPC .......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego ze zm.) z 2016 r. poz. 2137 ze zm.) Nr 90, poz. 557 ze zm.) KPK .......................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego KRO ......................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy KW ........................... ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. NielU ....................... ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet- ZawLekU ................. ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) nich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1654) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory OSNKW .................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNPG .................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Wydawnictwo Prokura- tury Generalnej PiP ............................ Państwo i Prawo Prok. i Pr. ................. Prokuratura i Prawo XII Wykaz skrótów 3. Inne skróty Dz.U. ........................ Dziennik Ustaw KEL .......................... Kodeks Etyki Lekarskiej n. ............................... następny (-a, -e) post. .......................... postanowienie SN ............................. Sąd Najwyższy SN (7) ....................... Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów t.j. .............................. tekst jednolity tj. ............................... to jest uchw. ........................ uchwała wyr. ........................... wyrok zob. ........................... zobacz DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO KARNE Część I. Uwagi ogólne Rozdział 1. Słowniczek pojęć POJĘCIE CZYN ZABRONIONY SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU PRZESTĘPSTWA PODOBNE KORZYŚĆ MAJĄTKOWA LUB OSOBISTA MIENIE ZNACZNEJ WARTOŚCI MIENIE WIELKIEJ WARTOŚCI SZKODA SZKODA W WIELKICH ROZMIARACH RZECZ RUCHOMA LUB PRZEDMIOT ZNACZENIE Zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę: • rodzaj i charakter naruszonego dobra, • rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, • sposób i okoliczności popełnienia czynu, • wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, • postać zamiaru, • motywację sprawcy, • rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Przestępstwa należące do tego samego rodzaju. Za przes­ tępstwa podobne uważa się przestępstwa z zastosowa­ niem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogoś innego. Mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabro­ nionego przekracza 200 000 zł. Mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabro­ nionego przekracza 1 000 000 zł. Przepisy o „mieniu znacznej wartości” stosuje się do okre­ ślenia „znaczna szkoda” oraz „wartość lub łączna wartość jest znaczna”. Przepisy o „mieniu znacznej wartości” stosuje się odpo­ wiednio do określenia „szkoda w wielkich rozmiarach”. Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawiera­ jący obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zys­ kach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce. 4 Część I. Uwagi ogólne POJĘCIE MŁODOCIANY OSOBA NAJBLIŻSZA GROŹBA BEZPRAWNA FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY ZNACZENIE Sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w I instancji 24 lat. Małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozosta­ jąca we wspólnym pożyciu. Zarówno groźba, o której mowa w art. 190 KK, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego oso­ by najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowa­ nia postępowania karanego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem. Funkcjonariuszem publicznym jest: • Prezydent RP, • poseł, senator, radny, • poseł do Parlamentu Europejskiego, • sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądo­ wy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekają­ ca w organach dyscyplinarnych działających na podsta­ wie ustawy, • osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, in­ nego organu państwowego lub samorządu terytorialne­ go, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wy­ dawania decyzji administracyjnych, • osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwo­ wej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, • osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytu­ cji państwowej, • funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bez­ pieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej, • osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, • pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chy­ ba że pełni wyłącznie czynności usługowe. DOKUMENT Każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informa- cji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód pra­ wa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znacze­ nie prawne. POJĘCIE FAKTURA STAN NIETRZEŹWOŚCI ŻOŁNIERZ ROZKAZ OSOBA PEŁNIĄ- CA FUNKCJĘ PUBLICZNĄ PRZESTĘPSTWO O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM Rozdział 1. Słowniczek pojęć 5 ZNACZENIE Fakturą jest dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) W rozumieniu KK zachodzi, gdy: • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekra­ czającego tę wartość. Osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem te­ rytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie. Polecenie określonego działania lub zaniechania wydane służbowo żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnio­ nego żołnierza starszego stopniem. Funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponu­ jącej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnie­ nia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są okre­ ślone lub uznane przez ustawę, lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową. Czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełnio­ ny w celu: • poważnego zastraszenia wielu osób, • zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji mię­ dzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, • wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodar­ ce Rzeczpospolitej Polskiej, innego państwa lub orga­ nizacji międzynarodowej – a także groźba popełnienia takiego czynu. WYSTĘPEK O CHARAKTERZE CHULIGAŃSKIM Występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, wolność, cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeń­ stwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego po­ wodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. 6 POJĘCIE HANDEL LUDŹMI Część I. Uwagi ogólne ZNACZENIE Werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, prze­ chowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: • przemocy lub groźby bezprawnej, • uprowadzenia, • podstępu, • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub nie­ zdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, • nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytyczne­ go położenia lub stanu bezradności, • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobi­ stej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nad­ zór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczegól­ ności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksu­ alnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania, poniżających godność człowie­ ka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy do­ tyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione powyżej. Stan zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności. NIEWOLNICTWO Rozdział 2. Zasady odpowiedzialności karnej 1. Zasada nullum crimen sine lege. Oznacza, że nie ma przestęp- stwa bez ustawy. Zasada ta chroni jednostkę przed arbitralnym posługi- waniem się represją karną przez organy państwowe (L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 13). 2. Zasada lex retro non agit. Zgodnie z art. 1 § 1 KK odpowiedzialno- ści karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Oznacza ona dosłownie – prawo nie działa wstecz. Zasada ta stanowi o nieretro- aktywności prawa. Rozdział 2. Zasady odpowiedzialności karnej 7 Oprócz art. 1 § 1 KK zasada ta wyrażona została w art. 42 Konstytu- cji RP, który stanowi, że odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 3. Warunek odpowiedzialności – szkodliwość społeczna. Aby sprawca poniósł odpowiedzialność na podstawie KK za czyn musi on być czynem zabronionym, którego społeczna szkodliwość jest wyższa niż znikoma. Czyn, którego społeczna szkodliwość jest znikoma nie sta- nowi przestępstwa. 4. Warunek odpowiedzialności – wina w czasie czynu. Nie po- pełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. 5. Zasada humanitaryzmu. Kary oraz inne środki przewidziane w KK stosuje się z  uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w  szczególności z poszanowaniem godności człowieka (art. 3 KK). 6. Zmiana ustawy. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednak należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względ- niejsza dla sprawcy (art. 4 § 1 KK). Jeżeli według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary w wysokości kary orzeczonej, wymierzoną karę obniża się do wy- sokości najsurowszej kary możliwej do orzeczenia na podstawie nowej ustawy (art. 4 § 2 KK). Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zagro- żony karą pozbawienia wolności, wymierzoną karę pozbawienia wolno- ści podlegającą wykonaniu zamienia się na grzywnę albo karę ograni- czenia wolności, przyjmując, że miesiąc pozbawienia wolności równa się 60 stawkom dziennym grzywny albo 2 miesiącom ograniczenia wolności (art. 4 § 3 KK). Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabronio- ny pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa (art. 4 § 4 KK).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo karne w pigułce. Wydanie 5
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: