Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 008090 20300281 na godz. na dobę w sumie
Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia - ebook/pdf
Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 225
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-525-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
W opracowaniu Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia w sposób praktyczny omówiono wybrane problemy konstytucyjne. Książka pozwala wiązać wiedzę teoretyczną z problemami praktyki, widzianymi na tle szerszych zagadnień ustrojowych.
Poszczególne kazusy odnoszą się do konkretnych zagadnień konstytucyjnych dotyczących m.in.: wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela, źródeł prawa, działalności najwyższych władz państwowych, finansów publicznych czy stanów nadzwyczajnych.
Autorzy, prezentując propozycje rozwiązań poszczególnych kazusów, kierowali się rozumieniem pojęć i zasad konstytucyjnych dominujących w doktrynie prawa konstytucyjnego. Starali się również zaprezentować standardy wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytu-cyjnego, a także sądów międzynarodowych. Do każdego kazusu dołączono także spis głównych pozycji literatury.
Prezentowana publikacja posłuży jako materiał dydaktyczny dla studentów studiów prawniczych. Będzie pomocna zarówno przy systematycznej nauce przedmiotu, jak i przygotowa-niach do egzaminu.
Prof. zw. dr hab. Mirosław Granat – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, interesuje się zasadami Konstytucji RP, sądową kontrolą konstytucyjności prawa, prawem parlamentarnym. Autor publikacji naukowych, ogłaszanych w kraju i za granicą.
Prof. dr hab. Marek Zubik – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, zajmuje się prawem parlamentarnym, sadownictwem konstytucyjnym oraz konstytucyjnymi aspektami finansów pu-blicznych. Były Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo konstytucyjne Kazusy i çwiczenia Ewelina Gierach | Zbigniew Gromek Aleksandra Syryt | Marcin Wiàcek pod redakcjà Mirosława Granata i Marka Zubika Wydanie 3 Warszawa 2012 Autorzy kazusów: Ewelina Gierach – II: 2, 3; III: 1; IV: 2, 5, 8–10, 15; V: 5; VI: 1; VII: 1, 2; VIII: 3, 5, 7; XI: 2. Zbigniew Gromek – IV: 1, 6, 11–13; V: 2; VIII: 6; IX: 1; X: 1; XII: 1. Aleksandra Syryt – I: 3; II: 1, 4, 8; III: 2, 3; IV: 3,7; V: 1, 3; VI: 2–4; VIII: 1, 2, 4; IX: 2, 3; XI: 1. Marcin Wiącek – I: 1, 2, 4; II: 5–7, 9; IV: 4, 14; V: 4; X: 2. Redaktor prowadzący: Joanna Tyszkiewicz-Żak Opracowanie redakcyjne: Sylwia Kiesio Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7806-525-8 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wykaz aktów normatywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ROZDZIAŁ I. Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 KAZUS 1. Wstęp do Konstytucji RP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 KAZUS 2. Dobro wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 KAZUS 3. Zasada demokratycznego państwa prawnego, zasady poprawnej legislacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 KAZUS 4. Zasada pluralizmu politycznego. Partie polityczne . . . . . . . . 26 ROZDZIAŁ II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela . . . . 31 KAZUS 1. Zasada wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 KAZUS 2. Zasada równości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 KAZUS 3. Zasada proporcjonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 KAZUS 4. Prawo do sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 KAZUS 5. Prawo do prywatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 KAZUS 6. Wolność zgromadzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 KAZUS 7. Ochrona własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 KAZUS 8. Wolność pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 KAZUS 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej . . . . 60 ROZDZIAŁ III. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 KAZUS 1. Tryb ratyfikacji umowy międzynarodowej . . . . . . . . . . . . . . . 64 KAZUS 2. Wykonawczy charakter rozporządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 KAZUS 3. Prawo powszechnie obowiązujące a akty wewnętrznie wiążące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ROZDZIAŁ IV. Sejm i Senat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 KAZUS 1. Zasada dyskontynuacji prac parlamentu . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6 Spis treści KAZUS 2. Wybory do Sejmu i Senatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 KAZUS 3. Zasady prawa wyborczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 KAZUS 4. Charakter mandatu przedstawicielskiego . . . . . . . . . . . . . . 84 KAZUS 5. Zakres immunitetu parlamentarnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 KAZUS 6. Nietykalność osobista posłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 KAZUS 7. Zasada niepołączalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 KAZUS 8. Organy Sejmu. Obowiązki posłów i senatorów . . . . . . . . . . 100 KAZUS 9. Tryb ustawodawczy, ustawa budżetowa . . . . . . . . . . . . . . . 103 KAZUS 10. Funkcja ustawodawcza parlamentu. Styk Sejmu z Senatem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 KAZUS 11. Dezyderaty, opinie, rezolucje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 KAZUS 12. Komisja śledcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 KAZUS 13. Funkcja kreacyjna Sejmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 KAZUS 14. Implementacja prawa Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 KAZUS 15. Referendum ogólnokrajowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 ROZDZIAŁ V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 KAZUS 1. Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . 134 KAZUS 2. Kompetencje zewnętrzne Prezydenta w zakresie obronności kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 KAZUS 3. Prezydent w procesie legislacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 KAZUS 4. Prewencyjna kontrola ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 KAZUS 5. Prerogatywa a kontrasygnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 ROZDZIAŁ VI. Rada Ministrów i administracja rządowa . . . . . . . . . . . . 154 KAZUS 1. Zasady działania Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 KAZUS 2. Kompetencje prawodawcze Rady Ministrów i członków rządu – rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 KAZUS 3. Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów i członków rządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 KAZUS 4. Odpowiedzialność konstytucyjna członków Rady Ministrów. . . 161 ROZDZIAŁ VII. Samorząd terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 KAZUS 1. Wybory do organów samorządu terytorialnego . . . . . . . . . 165 KAZUS 2. Referendum lokalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 ROZDZIAŁ VIII. Sądy i Trybunały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 KAZUS 1. Status prawny sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 KAZUS 2. Krajowa Rada Sądownictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 KAZUS 3. Kognicja Trybunału Konstytucyjnego – badanie zgodności z Konstytucją RP celów i działalności partii politycznych . . . 177 Spis treści 7 KAZUS 4. Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . 181 KAZUS 5. Skarga konstytucyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 KAZUS 6. Organizacja i skład Trybunału Stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 KAZUS 7. Postępowanie przed Trybunałem Stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 ROZDZIAŁ IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa . . . . . . . . 195 KAZUS 1. Najwyższa Izba Kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 KAZUS 2. Rzecznik Praw Obywatelskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 KAZUS 3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 ROZDZIAŁ X. Finanse publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 KAZUS 1. Tryb udzielania absolutorium Radzie Ministrów . . . . . . . . . . 207 KAZUS 2. Narodowy Bank Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 ROZDZIAŁ XI. Stany nadzwyczajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 KAZUS 1. Stan wyjątkowy a inne stany nadzwyczajne . . . . . . . . . . . . . 216 KAZUS 2. Rozporządzenie Prezydenta z mocą ustawy . . . . . . . . . . . . . . 219 ROZDZIAŁ XII. Zmiana Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 KAZUS 1. Podmioty uprawnione do zmiany Konstytucji RP . . . . . . . . . 222 O Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Wykaz skrótów Dz.U. ETPCz ETS GFŚP GIODO IPN Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. – Dziennik Ustaw – Europejski Trybunał Praw Człowieka – Europejski Trybunał Sprawiedliwości – Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Instytut Pamięci Narodowej KRRiT KRS LexPolonica M.P. NBP NIK NSA ONZ OTK OTK-A (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – Krajowa Rada Sądownictwa – Serwis prawniczy LexisNexis sp. z o.o. – Monitor Polski – Narodowy Bank Polski – Najwyższa Izba Kontroli – Naczelny Sąd Administracyjny – Organizacja Narodów Zjednoczonych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, PIP PKW RM RPO RPP SN TFUE Seria A – Państwowa Inspekcja Pracy – Państwowa Komisja Wyborcza – Rada Ministrów – Rzecznik Praw Obywatelskich – Rada Polityki Pieniężnej – Sąd Najwyższy – Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) 10 TK TS u.w.m.p.s Wykaz skrótów – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Stanu – ustawa z  9  maja 1996  r. o  wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.) UE – Unia Europejska Wykaz aktów normatywnych Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności spo- rządzona w  Rzymie 4  listopada 1950  r., zmieniona następnie proto- kołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.). Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864 ze zm.). Ustawa z 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.). Ustawa z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.). Ustawa z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i  wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm.) – uchylona. Ustawa z  29  grudnia 1992  r. o  radiofonii i  telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.). Ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.). Ustawa z  9  maja 1996  r. o  wykonywaniu mandatu posła i  senatora (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.). Ustawa z  8  sierpnia 1996  r. o  Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.). Ustawa z  6  czerwca 1997  r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.). 12 Wykaz aktów normatywnych Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). Ustawa z  27  czerwca 1997  r. o  partiach politycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924 ze zm.). Ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.). Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.). Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.). Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.). Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbroj- nych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1117). Ustawa z  18  grudnia 1998  r. o  Instytucie Pamięci Narodowej – Ko- misji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.). Ustawa z 21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Śledczej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1218 ze zm.). Ustawa z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodaw- czej przez obywateli (Dz.U. Nr 62, poz. 688). Ustawa z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.). Ustawa z  14  kwietnia 2000  r. o  umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz. 443 ze zm.). Ustawa z  20  lipca 2000  r. o  ogłaszaniu aktów normatywnych i  nie- których innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U.  z  2011  r. Nr  197, poz. 1172 ze zm.). Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 ze zm.). Wykaz aktów normatywnych 13 Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz. 728 ze zm.). Ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.). Ustawa z  27  lipca 2001  r. – Prawo o  ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). Ustawa z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.). Ustawa z  27  lipca 2001  r. o  służbie zagranicznej (Dz.U.  Nr  128, poz. 1403 ze zm.). Ustawa z  21  czerwca 2002  r. o  stanie wyjątkowym (Dz.U.  Nr  113, poz. 985 ze zm.). Ustawa z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konsty- tucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 156, poz. 1301 ze zm.). Ustawa z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507 ze zm.). Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 listopada 1990 r. – Re- gulamin Senatu (tekst jedn. M.P. z 2010 r. Nr 39, poz. 542 ze zm.). Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  30  lipca 1992  r. – Regu- lamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. M.P.  z  2012  r., poz. 32). Uchwała nr 49 Rady Ministrów z 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm.).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo konstytucyjne. Kazusy i ćwiczenia
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: