Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00305 007166 13858371 na godz. na dobę w sumie
Prawo podatkowe. Wydanie 10 - ebook/pdf
Prawo podatkowe. Wydanie 10 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 665
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8236-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dziesiąte wydanie stanowi nowe ujęcie polskiego prawa w kontekście zmian jakie zaszły w krajowym oraz unijnym prawie podatkowym oraz ich wpływu na praktykę jego funkcjonowania, zarówno gdy chodzi o rozważania zamieszczone w części pierwszej, jak i w zakresie rozważań szczegółowych zamieszczonych w dwóch pozostałych częściach. Uaktualniono w nim nie tylko stan prawny i orzecznictwo. Lecz również literaturę przedmiotu.

W przypadku części II „Ogólne prawo podatkowe” analizie poddane zostały nie tylko przepisy Ordynacji podatkowej z 1997 r., lecz także Ordynacji z 2018 r., która z dużą dozą prawdopodobieństwa, graniczącego z pewnością, zostanie uchwalona w 2018 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE Ryszard Mastalski Prawo podatkowe 10. wydanie STUDIA PRAWNICZE Prawo podatkowe W sprzedaży: P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.) PRAWO PODATKOWE, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze R. Oktaba PRAWO PODATKOWE, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze PODATKI 2018 Teksty Ustaw Becka ORDYNACJA PODATKOWA, wyd. 36 Twoje Prawo H. Dzwonkowski ORDYNACJA PODATKOWA. KOMENTARZ, wyd. 7 Podatkowe Komentarze Becka prof. dr hab. Ryszard Mastalski Prawo podatkowe 10. wydanie zmienione WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2018 Propozycja cytowania: Mastalski, Prawo podatkowe, Nb. 88, wyd. 10, Warszawa 2018 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8235-2 ISBN 978-83-812-8236-9 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Polityczne i gospodarcze aspekty opodatkowania . . . . . . . . . . . 1. Ekonomiczne granice opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasada zdolności świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Skutki ekonomiczne opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Cechy prawne podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Władztwo podatkowe państwa (innego podmiotu publicznoprawnego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Cechy determinujące miejsce prawa podatkowego w systemie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Prawo podatkowe w systemie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Przedmiot i metoda regulacji w prawie podatkowym . . . . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedmiot regulacji prawnej w prawie podatkowym . . . . . . . . . III. Administracyjnoprawna metoda regulacji w prawie podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Prawo podatkowe a prawo finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Historyczne związki prawa podatkowego z prawem finansowym II. Współczesne powiązanie prawa podatkowego z prawem § 3. Prawo podatkowe a prawo administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . finansowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Związki prawa podatkowego z administracyjnym prawem ustrojowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Związki prawa podatkowego z formalnym i materialnym § 4. Prawo podatkowe a prawo cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prawem administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 4 4 7 9 13 13 14 16 17 17 17 19 21 22 22 24 26 26 27 28 VI Rozdział III. System prawa podatkowego i jego struktura . . . . . . . . . . . § 1. System podatkowy i zasady jego tworzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Czynniki kształtujące system podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Fiskalne cele opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Gospodarcze cele opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Społeczne cele opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Technicznoprawne oraz proceduralne uwarunkowania III. Problematyka podatkowoprawnego stanu faktycznego . . . . . . . tworzenia prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Ogólne prawo podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zakres regulacji ogólnego prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . III. Sposoby uregulowania ogólnego prawa podatkowego . . . . . . . . § 3. Szczegółowe prawo podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Cele oraz podstawowe elementy techniki podatkowej . . . . . . . 1. Podmiot podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedmiot opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ulgi i zwolnienia podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Stawka podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Konstytucyjne podstawy opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . § 1. Prawne granice opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Konstytucyjne podstawy tworzenia prawa podatkowego . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Idea państwa prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Konstytucyjne podstawy stosowania prawa podatkowego . . . . . . . . Rozdział V. Źródła prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Pojęcie źródeł prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Szeroka i wąska koncepcja systemu źródeł prawa . . . . . . . . . . . § 2. Konstytucja i ustawy zwykłe jako źródła prawa podatkowego . . . . . I. Konstytucja – źródło prawa najwyższej rangi . . . . . . . . . . . . . . . II. Ustawa jako źródło prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Podustawowe akty prawne jako źródła prawa podatkowego . . . . . . I . Istota i zakres regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rozporządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Uchwały jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawowe założenia stosowania prawa podatkowego . . . . . . § 4. Prawo międzynarodowe i prawo unijne jako źródła prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 31 31 32 35 36 36 41 44 44 45 46 48 48 48 50 52 53 53 54 55 57 57 61 61 64 70 70 72 77 78 78 84 86 86 87 91 91 94 95 97 Spis treści VII I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 II. Problematyka podwójnego opodatkowania – uwagi ogólne . . . . 100 III. Umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu . . . . . . . . 101 IV. Podwójny charakter umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 V. Prawo unijne jako źródło prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . 103 109 109 § 5. Wpływ orzecznictwa na źródła prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rola orzecznictwa podatkowego sądów krajowych dla praktyki stosowania prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Związki między tworzeniem a stosowaniem krajowego prawa 112 podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 IV. Orzecznictwo podatkowe Europejskiego Trybunału § 6. Wpływ zwyczaju i nauki na źródła prawa podatkowego . . . . . . . . . Sprawiedliwości (obecnie TSUE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 122 I. Zwyczaj w prawie podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 123 II. Znaczenie nauki dla źródeł prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Wykładnia prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 § 1. Pojęcie wykładni prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 125 128 III. Cel wykładni prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 129 I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Teorie statyczne i dynamiczne wykładni prawa . . . . . . . . . . . . . § 2. Założenia wykładni prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Rola elementów statycznych i dynamicznych w wykładni prawa § 4. Wykładnia systemowa prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie „wykładni systemowej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zewnętrzna wykładnia systemowa prawa podatkowego . . . . . . II. Zasada pewności i sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Dyrektywy interpretacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Wykładnia językowa prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 132 134 135 I. Tekst ustawy jako punkt wyjścia wykładni językowej . . . . . . . . 135 II. Stosowanie wykładni językowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 146 146 152 III. Wewnętrzna wykładnia systemowa prawa podatkowego . . . . . . 152 IV. Zakres wykładni systemowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 V. Wsteczne działanie prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 § 5. Wykładnia celowościowa prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 I. Pojęcie „wykładni celowościowej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 II. Gospodarczy sposób rozpatrywania prawa podatkowego . . . . . 163 III. Powiązanie różnych rodzajów wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 § 6. Wnioskowania prawnicze w procesie wykładni prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 I. Analogia w prawie podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 II . Wnioskowania a fortiori w wykładni prawa podatkowego . . . . 173 III. Reguły kolizyjne w wykładni prawa podatkowego . . . . . . . . . . 175 Spis treści VIII Część II. Ogólne prawo podatkowe Rozdział I. Założenia systemu ogólnego prawa podatkowego . . . . . . . . 185 § 1. Pojęcie ogólnego prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 I. Istota i zakres ogólnego prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . 185 191 II. Kodyfikacja ogólnego prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Główne kierunki rozwoju ogólnego prawa podatkowego w Polsce . 195 I. Okres międzywojenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 1. Postępowanie podatkowe i zobowiązania podatkowe w latach 1918–1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 2. Ogólne prawo podatkowe w Ordynacji podatkowej z 15 .3 .1934 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 II. Okres powojenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 § 3. Ogólna charakterystyka regulacji prawnej Ordynacji z 29.8.1997 r. oraz Ordynacji z 2018 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Rozdział II. Zobowiązania podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 § 1 . Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 I. Problem rozgraniczenia materialnego prawa podatkowego i procedury podatkowej w ogólnym prawie podatkowym . . . . . II. Regulacja prawa zobowiązań podatkowych w Ordynacji 215 podatkowej z 1997 r. oraz w Ordynacji podatkowej z 2018 r. . . 217 § 2. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 219 220 I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Stosunek zobowiązaniowy w prawie podatkowym . . . . . . . . . . III. Rola obowiązku podatkowego w kształtowaniu stosunku prawnego zobowiązania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 IV. Regulacja prawna obowiązku i zobowiązania podatkowego . . . 226 227 § 3. Podmioty stosunków zobowiązaniowych w prawie podatkowym . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 II. Organ podatkowy jako podmiot zobowiązań podatkowych . . . . 228 III. Podatnik jako podmiot zobowiązań podatkowych . . . . . . . . . . . 230 IV. Inne podmioty zobowiązań podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 § 4. Powstawanie zobowiązań podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 I. Metody przekształcania obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedawnienie prawa do wymiaru podatkowego . . . . . . . . . . . . 236 238 § 5. Wygasanie zobowiązań podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 II. Wykonywanie zobowiązań podatkowych poprzez zapłatę . . . . . 242 1. Formy i terminy zapłaty podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 2. Skutki nieterminowej zapłaty podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 3. Potrącenie jako szczególny sposób zapłaty podatku . . . . . . . 248 4. Nadpłata podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 III. Wygasanie zobowiązań podatkowych przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Spis treści IX IV. Wygasanie zobowiązań podatkowych przez przedawnienie . . . . 255 V. Wygasanie zobowiązań podatkowych przez umorzenie . . . . . . . 257 § 6. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych . . . . . . . . . . . 261 § 7. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . 274 274 275 I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Założenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe . . . . III. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 1. Odpowiedzialność podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 280 2. Odpowiedzialność płatnika i inkasenta . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Odpowiedzialność następcy prawnego za zobowiązania podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 V. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe . . 286 1. Ogólne zasady odpowiedzialności osób trzecich . . . . . . . . . . 286 2. Odpowiedzialność poszczególnych kategorii osób trzecich . 292 Rozdział III. Postępowanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 § 1 . Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 I. Podstawowe cele postępowania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . 297 II. Technika postępowania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 III. Postępowanie podatkowe jako szczególne postępowanie administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 IV. Regulacja prawna postępowania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . 308 § 2. Ewidencja podatników oraz gromadzenie i wykorzystywanie informacji podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 311 I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ewidencja podatników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 III. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji podatkowej . . . . . . 314 318 IV. Tajemnica skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Dowody w postępowaniu podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 321 325 330 § 4. Rola kontroli podatkowej w postępowaniu podatkowym . . . . . . . . . 337 I. Szczególna rola dowodów w realizacji prawa podatkowego . . . II. Zeznania i deklaracje podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Księgi jako dowód w postępowaniu podatkowym . . . . . . . . . . . Część III. Szczegółowe prawo podatkowe III. Systematyka podatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Założenia systemu szczegółowego prawa podatkowego . . . . 347 § 1. Pojęcie szczegółowego prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 I. Racjonalny a historyczny system podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . 348 II. Struktura systemu podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 353 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 2. Podatki pośrednie i bezpośrednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 3. Podatki osobowe i rzeczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 4. Podatki przychodowe, obrotowe, dochodowe i majątkowe . . 356 Spis treści X 5. Inne podziały podatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 6. Struktura współczesnych systemów podatkowych . . . . . . . . 360 § 2. Rozwój polskiego systemu prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . 361 I. Kształtowanie się systemu podatkowego w okresie III. Zmiany systemu podatkowego w latach 1944–1951 . . . . . . . . . IV. Aktualna struktura polskiego systemu podatkowego . . . . . . . . . międzywojennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 II. Struktura systemu podatkowego w okresie międzywojennym . . 362 363 365 Rozdział II. Podatki dochodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 368 § 1 . Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Kształtowanie się konstrukcji podatku dochodowego . . . . . . . . 368 II. Typy podatku dochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 III. Podstawowe cechy podatku dochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 371 I. Okres międzywojenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 II. Okres powojenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 1 . Podatek dochodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 2. Podatek od wynagrodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 3 . Podatek wyrównawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 4. Opodatkowanie dochodów państwowych i spółdzielczych § 2. Główne kierunki rozwoju polskiego podatku dochodowego . . . . . . podmiotów gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 377 379 5. Kierunki reformy podatku dochodowego . . . . . . . . . . . . . . . § 3 . Ogólna charakterystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Podatek dochodowy od osób fizycznych a podatek dochodowy od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 II. Miejsce podatku dochodowego we współczesnych systemach podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 382 § 4. Podmioty podatku dochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 II. Podmioty podatku dochodowego od osób fizycznych . . . . . . . . III. Podmioty podatku dochodowego od osób prawnych . . . . . . . . . 388 IV. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy . . . . . . . . 392 § 5. Przedmiot podatku dochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 396 I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 400 2. Źródła przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zwolnienia przedmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 4. Koszty uzyskania przychodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 5 . Dochody o charakterze szczególnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 III. Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 1. Dochód jako przedmiot opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 2 . Przychody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Spis treści XI 3. Zwolnienia przedmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 4. Koszty uzyskania przychodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 455 455 § 6. Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym . . . . . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Powiązania przedmiotu podatku i podstawy opodatkowania w konstrukcjach prawnych podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 III. Odliczenia od podstawy opodatkowania i od podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . 458 IV. Odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 § 7. Stawki w podatku dochodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 II. Stawki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych 463 1. Konstrukcja prawna taryfy podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 2. Progresywna taryfa podatkowa a procesy inflacyjne . . . . . . . 465 3. Ryczałt podatkowy jako element prawa materialnego 4. Konstrukcja prawna ryczałtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i postępowania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 467 III. Stawki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych 469 470 470 § 8. Obliczanie i pobór podatku dochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Obliczanie należności podatkowych przez płatników w podatku dochodowym od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 III. Obliczanie należności podatkowych przez płatników w podatku dochodowym od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 IV. Samoobliczanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 V. Samoobliczanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 § 9. Specjalny podatek węglowodorowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Rozdział III. Podatki obrotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 484 § 1 . Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Kształtowanie się konstrukcji podatków obrotowych . . . . . . . . 484 II. Podstawowe kierunki rozwoju podatków obrotowych w Polsce 485 1. Okres międzywojenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 2. Okres powojenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 § 2 . Ogólna charakterystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 II. Rodzaje podatków obrotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 III. Formy ogólnego podatku obrotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 IV. Akcyzy, monopole i inne podatki obrotowe . . . . . . . . . . . . . . . . 498 V. Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej . . . . . 499 § 3. Podatek od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 I. Podstawowe założenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Spis treści II. Podmioty podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 III. Przedmiot podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 IV. Podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 V. Stawki podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 VI. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 VII. Technika obliczania i poboru podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 § 4 . Podatek akcyzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 I. Podstawowe założenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 III. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 557 IV. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe . . . . . . . . . . . . . . § 5 . Podatek od gier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 § 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 560 I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 III. Podstawa opodatkowania i stawka podatkowa . . . . . . . . . . . . . . 564 IV. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe oraz ustalanie i pobór XII należności podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 569 570 Rozdział IV. Podatki przychodowe i majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1 . Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Podstawowe kierunki rozwoju polskich podatków przychodowych i majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 I. Okres międzywojenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 II. Okres powojenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 § 3 . Ogólna charakterystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 § 4 . Podatek rolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 I. Podstawowe założenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 II. Podmioty podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 III. Przedmiot podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 IV. Podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 V. Stawka podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 VI. Ustalanie i pobór należności podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 § 5. Podatek leśny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 591 592 III. Podstawa opodatkowania i stawka podatkowa . . . . . . . . . . . . . . 593 IV. Ustalanie i pobór należności podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 § 6. Podatek od nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 594 595 III. Podstawa opodatkowania i stawka podatkowa . . . . . . . . . . . . . . 600 IV. Ustalenie i pobór należności podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 § 7. Podatek od środków transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 § 8. Opłata targowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podmiot i przedmiot podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podmiot i przedmiot podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści § 9. Opłata od posiadania psów, opłata reklamowa, opłata miejscowa XIII i opłata uzdrowiskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 II. Opłata reklamowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 III. Opłata od posiadania psów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 IV. Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 613 613 614 III. Podstawa opodatkowania i stawka podatkowa . . . . . . . . . . . . . . 618 IV. Powstanie obowiązku podatkowego oraz ustalanie i pobór § 10. Podatek od spadków i darowizn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podmiot i przedmiot podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . należności podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 § 11. Podatek od wydobycia kopalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 § 12. Podatek od niektórych instytucji finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 § 13. Podatek od sprzedaży detalicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 Spis treści Wykaz skrótów 1. Akty prawne AkcyzaU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.) dyrektywa 2006/112/WE . . . . . . . . . dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w spra- wie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1 ze zm.) I dyrektywa . . . . . . . . . . . . pierwsza dyrektywa Rady 67/227/EWG z 11.4.1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Człon- kowskich dotyczących podatków obrotowych (Dz.Urz. WE L 71 z 14.4.1967 r., s. 1301; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9. t. 1, s. 3 ze zm.) VI dyrektywa . . . . . . . . . szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z 17 .5 .1977 r . w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkow- skich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona pod- stawa wymiaru (Dz.Urz. WE L 145 z 13.6.1977 r., s. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 23 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) EwidIdentU . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfi- kacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks spółek handlowych KWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.) OpłLokU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. PRolU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.) Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) XVI PCzynCywPrU . . . . . . . ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilno- prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) PodIFU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.1.2016 r. o podatku od niektórych instytucji PLasU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. finansowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1410) Dz.U. z 2017 r. poz. 1821) PodSWU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.7.2014 r. o specjalnym podatku węglowodo- rowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 979 ze zm.) PodTonU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 511 ze zm.) PodWKU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 2.3.2012 r. o podatku od wydobycia niektórych PrBank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1977 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. kopalin (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 228) PSDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej PSpadDarU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1918 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 833 ze zm.) z 2017 r. poz. 2342 ze zm.) SwobGospU . . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodar- czej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) TFUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 47) TUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 13) TWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (obecnie TFUE) VATU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) ZPodDU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku do- chodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) Wykaz skrótów XVII 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy WSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wojewódzki sąd administracyjny 3. Publikatory Biul . SN . . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego MoPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy ONSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich POP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy Pr. Gosp. . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Zb. Orz. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń 4. Inne skróty Dz .U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) NBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer poz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona tekst jedn . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to jest wyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok zał. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . załącznik ze zm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ze zmianami Wykaz skrótów Wykaz literatury Komentarze B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordyna- cja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2017 S. Babiarz, A. Mariański, W. Nykiel, Ustawa o podatku od spadków i daro- wizn. Komentarz, Warszawa 2010 P. Borszowski, Komentarz Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komen- tarz, Warszawa 2011 P. Borszowski, A. Małecka, Ustawa o opłacie skarbowej, Warszawa 2014 P. Borszowski, K. Stelmaszczyk, Podatki i opłaty lokalne podatek rolny poda- tek leśny. Komentarz, Warszawa 2016 B. Brzeziński (red.), Model Konwencji OECD. Komentarz, Warszawa 2010 L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2008 H. Filipczyk, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Warszawa 2015 E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2005 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komen- A. Huchla, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz- tarz, Warszawa 2011 nych, Warszawa 2003 D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych, Wrocław 2012 R. Kubacki, Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych, Wrocław W. Modzelewski (red.), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, Warszawa 2014 A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2011 J. Martini (red.), Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz 2008, Wrocław T. Michalik, VAT, Warszawa 2012 Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, Warszawa 2009 2008 2006
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo podatkowe. Wydanie 10
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: