Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00233 005596 18759252 na godz. na dobę w sumie
Prawo podatkowe. Wydanie 4 - ebook/pdf
Prawo podatkowe. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 324
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8198-156-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik 'Prawo podatkowe' przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze regulacje z zakresu prawa podatkowego.

Treść publikacji została podzielona na cztery części.

Podręcznik powstał przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Dodatkowo, może okazać się pomocny także studentom innych kierunków studiów, jak np. ekonomii czy zarządzania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 2. Struktura dochodów budżetowych § 6. Główne dochody budżetu państwa 21 Struktura dochodów budżetowych w ostatnich kilkunastu latach jest bar- dzo czytelna. Budżet naszego kraju (podobnie jak w wielu innych państwach) tworzą wpływy z danin publicznych, w tym z tych najważniejszych – podat- ków. To one w ponad 90 kształtują poziom wszystkich wpływów budżeto- wych. Z poniższego zestawienia wynika, że cztery podatki mają decydujące znaczenie, są to: podatek od towarów i usług (VAT) – ok. 46 , podatek akcy- zowy – ok. 20 , podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – ok. 15 , po- datek dochodowy od osób prawnych (CIT) – ok. 9 . Kolejność ta nie zmienia się od lat, głównie za sprawą przeniesienia części środków z tytułu podatku do- chodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. budżetów gmin, powiatów i województw (szerzej na ten temat w § 44 i § 45). Poniższe zestawienie przed- stawia kwotowy udział najważniejszych danin publicznych w budżecie Polski w latach 2010–2020. Nb. 21 14 Część II. Dochody budżetowe w Polsce 0 2 0 2 n a l p 9 1 0 2 n a l p 8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 3 1 0 2 2 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 9 , 4 7 2 5 , 6 6 0 8 , 1 4 0 2 , 0 0 2 8 8 4 , 6 5 2 , 0 7 1 , 8 6 4 , 0 0 0 , 0 0 , 3 7 0 3 , 4 6 0 8 , 4 3 5 5 , 4 8 0 , 2 0 4 , 1 8 1 , 4 1 1 , 2 7 6 5 , 9 5 4 6 , 4 3 1 5 , 4 0 9 , 1 0 7 , 1 4 0 , 4 6 2 , 8 6 7 6 , 2 5 6 7 , 9 2 4 3 , 4 4 6 , 1 9 7 , 1 6 5 , 3 5 7 , 5 6 3 2 , 8 4 8 3 , 6 2 1 5 , 3 1 4 , 1 8 2 , 1 8 1 , 3 1 8 , 2 6 4 0 , 5 4 1 8 , 5 2 – 4 3 , 1 5 5 , 1 3 9 , 2 7 5 , 1 6 2 0 , 3 4 7 2 , 3 2 – 4 2 , 1 3 4 , 1 4 4 , 2 5 6 , 0 6 9 2 , 1 4 8 0 , 3 2 – 0 3 , 1 2 9 , 1 2 0 , 2 5 4 , 0 6 1 8 , 9 3 6 1 , 5 2 – 4 4 , 1 3 4 , 1 7 9 , 1 0 5 , 8 2 9 4 , 0 1 5 3 , 5 2 6 1 , 6 4 1 6 , 2 4 8 9 , 8 2 9 1 , 2 4 1 4 , 0 3 6 9 , 7 5 8 0 , 8 3 6 8 , 4 2 – – 8 4 , 1 2 9 , 1 2 1 , 5 2 8 6 , 5 5 9 5 , 5 3 7 7 , 1 2 – – 3 6 , 1 6 6 , 1 9 5 , 4 4 0 6 , 9 7 1 5 9 , 4 7 1 0 8 , 6 5 1 8 5 , 6 2 1 2 1 , 3 2 1 6 2 , 4 2 1 1 4 , 3 1 1 0 7 , 0 2 1 3 8 , 0 2 1 8 8 , 7 0 1 0 5 , 9 2 4 4 7 , 7 8 3 5 0 , 0 8 3 2 4 , 0 5 3 8 6 , 4 1 3 4 1 , 9 8 2 4 5 , 3 8 2 5 1 , 9 7 2 0 6 , 7 8 2 6 5 , 7 7 2 0 3 , 0 5 2 e w o t e ż d u b y d o h c o D m e ł ó g o a z y c k A T A V T I P T I C 1 F I N P 2 H G P 3 K N W P o ł C y w o t e ż d u b t y c fi e D l 1 ł z d m w 0 2 0 2 – 0 1 0 2 h c a t a l w e c s l o P w a ł c i a l e b a T . I w ó k t a d o p z e w o t e ż d u b y d o h c o D Nb. 21 . h c y w o s n a n fi i j c u t y t s n i h c y r ó t k e i n . n i l a p o k h c y r ó t k e i n a i c y b o d y w d o . h c y w o d r a z a h r e i g d o d o k e t a d o P k e t a d o P k e t a d o P 1 2 3 . a w t s ń a p u t e ż d u b a i n a n o k y w z a i n a d z o w a r p S . a w t s ń a P u t e ż d u B t n e m a t r a p e D . l p v o g . f . m w w w . b o Z 1 s e r k y W . I I Rozdział 2. Struktura dochodów budżetowych 15 ł o C F I N d o P K N W d o P z a H r G d o P T I C T I P a z y c k A T A V 0 2 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 3 1 0 2 2 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 2 2 0 0 2 0 8 1 0 6 1 0 4 1 0 2 1 0 0 1 0 8 0 6 0 4 0 2 0 Nb. 21 16 Część II. Dochody budżetowe w Polsce § 7. Dochody budżetowe w latach 2010–2020 I. Struktura dochodów budżetowych w 2010 r. Dochody budżetu państwa ogółem Źródło: www.mf.gov.pl. Wykonanie 250 302 781 000 zł 1) Dochody podatkowe Wykonanie 222 552 687 000 zł Podatek od towarów i usług Wykonanie 107 880 327 000 zł Podatek akcyzowy Wykonanie 55 684 476 000 zł Podatek od gier hazardowych Wykonanie 1 624 843 000 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych Wykonanie 35 592 648 000 zł Podatek dochodowy od osób prawnych Wykonanie 21 769 869 000 zł 2) Dochody niepodatkowe Wykonanie 24 501 639 000 zł Dywidendy Wykonanie 4 977 098 000 zł Cło Wykonanie 1 663 745 000 zł Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe Wykonanie 11 176 869 000 zł Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego Wykonanie 2 726 650 000 zł Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego Wykonanie 3 957 277 000 zł 3) Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi Wykonanie 3 248 455 000 zł Nb. 21 Rozdział 2. Struktura dochodów budżetowych 17 II. Struktura dochodów budżetowych w 2011 r. Dochody budżetu państwa ogółem Źródło: www.mf.gov.pl Wykonanie 277 557 221 000 zł 1) Dochody podatkowe Wykonanie 243 209 449 000 zł Podatek od towarów i usług Wykonanie 120 831 951 000 zł Podatek akcyzowy Wykonanie 57 963 709 000 zł Podatek od gier hazardowych Wykonanie 1 476 951 000 zł Podatek dochodowy od osób prawnych Wykonanie 24 861 922 000 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych Wykonanie 38 074 916 000 zł 2) Dochody niepodatkowe Wykonanie 32 274 485 000 zł Dywidendy Wykonanie 6 122 896 000 zł Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego Wykonanie 6 202 663 000 zł Cło Wykonanie 1 923 842 000 zł Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe Wykonanie 15 641 285 000 zł Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego Wykonanie 2383 798 000 zł 3) Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi Wykonanie 2 071 800 000 zł Nb. 21 18 Część II. Dochody budżetowe w Polsce III. Struktura dochodów budżetowych w 2012 r. Dochody budżetu państwa ogółem Źródło: www.mf.gov.pl Wykonanie 287 595 114 000 zł 1) Dochody podatkowe Wykonanie 248 274 572 000 zł Podatek od towarów i usług Wykonanie 120 697 000 000 zł Podatek akcyzowy Wykonanie 60 449 853 000 zł Podatek od gier hazardowych Wykonanie 1 441 634 000 zł Podatek dochodowy od osób prawnych Wykonanie 25 145 736 000 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych Wykonanie 39 809 425 000 zł Podatek od wydobycia niektórych kopalin Wykonanie 1 426 000 000 zł 2) Dochody niepodatkowe Wykonanie 37 143 234 000 zł Dywidendy Wykonanie 8 208 039 000 zł Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego Wykonanie 8 205 285 000 zł Cło Wykonanie 1 974 013 000 zł Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe Wykonanie 16 348 047 000 zł Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego Wykonanie 2 407 851 000 zł 3) Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi Wykonanie 2 177 309 000 zł Nb. 21 Rozdział 2. Struktura dochodów budżetowych 19 IV. Struktura dochodów budżetowych w 2013 r. Dochody budżetu państwa ogółem Źródło: www.mf.gov.pl Wykonanie 279 151 205 000 zł 1) Dochody podatkowe Wykonanie 241 650 924 000 zł Podatek od towarów i usług Wykonanie 113 411 541 000 zł Podatek akcyzowy Wykonanie 60 653 116 000 zł Podatek od gier hazardowych Wykonanie 1 303 910 000 zł Podatek dochodowy od osób prawnych Wykonanie 23 075 275 000 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych Wykonanie 41 290 531 000 zł Podatek od wydobycia niektórych kopalin Wykonanie 1 916 304 000 000 zł 2) Dochody niepodatkowe Wykonanie 35 975 949 000 zł Dywidendy Wykonanie 7 052 933 000 zł Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego Wykonanie 5 264 040 000 zł Cło Wykonanie 2 022 085 000 zł Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe Wykonanie 19 431 313 000 zł Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego Wykonanie 2 205 578 000 zł 3) Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi Wykonanie 1 524 332 000 zł Nb. 21 20 Część II. Dochody budżetowe w Polsce V. Struktura dochodów budżetowych w 2014 r. Dochody budżetu państwa ogółem Źródło: www.mf.gov.pl Wykonanie 283 542 707 000 zł 1) Dochody podatkowe Wykonanie 254 780 985 zł Podatek od towarów i usług Wykonanie 124 262 243 000 zł Podatek akcyzowy Wykonanie 61 570 439 000 zł Podatek od gier hazardowych Wykonanie 1 234 718 000 zł Podatek dochodowy od osób prawnych Wykonanie 23 266 188 000 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych Wykonanie 43 021 971 000 zł Podatek od wydobycia niektórych kopalin Wykonanie 1 425 044 000 zł 2) Dochody niepodatkowe Wykonanie 27 231 861 000 zł Dywidendy Wykonanie 4 213 495 000 zł Cło Wykonanie 2 440 718 000 zł Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe Wykonanie 18 149 476 000 zł Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego Wykonanie 2 428 173 000 zł 3) Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi Wykonanie 1 529 860 000 zł Nb. 21 Rozdział 2. Struktura dochodów budżetowych 21 VI. Struktura dochodów budżetowych w 2015 r. Dochody budżetu państwa ogółem Źródło: www.mf.gov.pl Wykonanie 289 136 706 000 zł 1) Dochody podatkowe Wykonanie 259 673 511 000 zł Podatek od towarów i usług Wykonanie 123 120 798 000 zł Podatek akcyzowy Wykonanie 62 808 633 000 zł Podatek od gier hazardowych Wykonanie 1 337 125 000 zł Podatek dochodowy od osób prawnych Wykonanie 25 813 386 000 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych Wykonanie 45 040 043 000 zł Podatek od wydobycia niektórych kopalin Wykonanie 1 553 465 000 zł 2) Dochody niepodatkowe Wykonanie 27 710 223 000 zł Dywidendy i wpłaty z zysku Wykonanie 6 351 193 000 zł Cło Wykonanie 2 929 145 000 zł Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody nie­ podatkowe Wykonanie 16 534 586 000 zł Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego Wykonanie 1 895 299 000 zł 3) Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi Wykonanie 1 752 972 000 zł Nb. 21 22 Część II. Dochody budżetowe w Polsce VII. Struktura dochodów budżetowych w 2016 r. Dochody budżetu państwa ogółem Źródło: www.mf.gov.pl Wykonanie 314 683 570 000 zł 1) Dochody podatkowe Wykonanie 273 138 413 000 zł Podatek od towarów i usług Wykonanie 126 584 120 000 zł Podatek akcyzowy Wykonanie 65 749 274 000 zł Podatek od gier hazardowych Wykonanie 1 406 925 000 zł Podatek dochodowy od osób prawnych Wykonanie 26 381 397 000 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych Wykonanie 48 232 395 000 zł Podatek od wydobycia niektórych kopalin Wykonanie 1 277 488 000 zł Podatek od niektórych instytucji finansowych Wykonanie 3 506 810 000 zł 2) Dochody niepodatkowe Wykonanie 40 131 266 000 zł Dywidendy i wpłaty z zysku Wykonanie 2 814 682 000 zł Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego Wykonanie 7 861 992 000 zł Cło Wykonanie 3 177 775 000 zł Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody nie- podatkowe Wykonanie 24 044 869 000zł Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego Wykonanie 2 231 948 000 zł 3) Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi Wykonanie 1 413 891 000 zł Nb. 21 Rozdział 2. Struktura dochodów budżetowych 23 VIII. Struktura dochodów budżetowych w 2017 r. Dochody budżetu państwa ogółem Źródło: www.mf.gov.pl Wykonanie 350 414 702 000 zł 1) Dochody podatkowe Wykonanie 315 257 413 000 zł Podatek od towarów i usług Wykonanie 156 801 211 000 zł Podatek akcyzowy Wykonanie 68 261 286 000 zł Podatek od gier hazardowych Wykonanie 1 640 203 000 zł Podatek dochodowy od osób prawnych Wykonanie 29 758 467 000 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych Wykonanie 52 668 801 000 zł Podatek od wydobycia niektórych kopalin Wykonanie 1 786 224 000 zł Podatek od niektórych instytucji finansowych Wykonanie 4 340 000 000 zł 2) Dochody niepodatkowe Wykonanie 33 671 671 000 zł Dywidendy i wpłaty z zysku Wykonanie 2 427 406 000 zł Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego Wykonanie 8 740 937 000 zł Cło Wykonanie 3 555 681 000 zł Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodat- kowe Wykonanie 16 825 199 000 zł Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego Wykonanie 2 122 448 000 zł 3) Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi Wykonanie 1 485 618 000 zł Nb. 21 24 Część II. Dochody budżetowe w Polsce IX. Struktura dochodów budżetowych w 2018 r. Dochody budżetu państwa ogółem Źródło: www.mf.gov.pl Wykonanie 380 048 140 000 zł 1) Dochody podatkowe Wykonanie 349 353 843 000 zł Podatek od towarów i usług Wykonanie 174 947 071 000 zł Podatek akcyzowy Wykonanie 72 108 486 000 zł Podatek od gier hazardowych Wykonanie 1 901 915 000 zł Podatek dochodowy od osób prawnych Wykonanie 34 640 853 000 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych Wykonanie 59 558 738 000 zł Podatek od wydobycia niektórych kopalin Wykonanie 1 689 121 000 zł Podatek od niektórych instytucji finansowych Wykonanie 4 507 386 000 zł 2) Dochody niepodatkowe Wykonanie 28 887 911 000 zł Dywidendy i wpłaty z zysku Wykonanie 2 792 216 000 zł Cło Wykonanie 4 034 596 000 zł Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody nie- podatkowe Wykonanie 19 801 635 000 zł Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego Wykonanie 2 259 465 000 zł 3) Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi Wykonanie 1 806 385 000 zł Nb. 21 Rozdział 2. Struktura dochodów budżetowych 25 X. Struktura dochodów budżetowych w 2019 r. Dochody budżetu państwa ogółem Źródło: www.mf.gov.pl Według planu 387 734 520 000 zł 1) Dochody podatkowe Według planu 359 731 300 000 zł Podatek od towarów i usług Według planu 179 600 000 000 zł Podatek akcyzowy Według planu 73 000 000 000 zł Podatek od gier hazardowych Według planu 2 080 000 000 zł Podatek dochodowy od osób prawnych Według planu 34 800 000 000 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych Według planu 64 300 000 000 zł Podatek od wydobycia niektórych kopalin Według planu 1 400 000 000 zł Podatek od niektórych instytucji finansowych Według planu 4 551 300 000 zł 2) Dochody niepodatkowe Według planu 25 806 040 000 zł Dywidendy i wpłaty z zysku Według planu 2 781 618 000 zł Cło Według planu 4 184 000 000 zł Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody nie- podatkowe Według planu 16 247 096 000 zł Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego Wg planu 16 247 096 000 zł 3) Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi Według planu 2 197 180 000 zł Nb. 21 26 Część II. Dochody budżetowe w Polsce XI. Struktura dochodów budżetowych w 2020 r. Dochody budżetu państwa ogółem Źródło: www.mf.gov.pl Według planu 429 480 000 000 zł 1) Dochody podatkowe Według planu 392 506 800 000 zł Podatek od towarów i usług Według planu 200 150 000 000 zł Podatek akcyzowy Według planu 74 905 000 000 zł Podatek od gier hazardowych Według planu 2 558 000 000 zł Podatek dochodowy od osób prawnych Według planu 41 800 000 000 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych Według planu 66 515 000 000 zł Podatek od wydobycia niektórych kopalin Według planu 1 700 000 000 zł Podatek od niektórych instytucji finansowych Według planu 4 878 000 000 zł 2) Dochody niepodatkowe Według planu 34 631 484 000 zł Dywidendy i wpłaty z zysku Według planu 1 474 637 000 zł Cło Według planu 4 680 000 000 zł Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody nie- podatkowe Według planu 25 538 435 000 zł Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego Według planu 2 938 412 000 zł 3) Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi Według planu 2 341 716 000 zł Nb. 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo podatkowe. Wydanie 4
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: