Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00395 009577 9500805 na godz. na dobę w sumie
Prawo podatkowe i finanse publiczne - ebook/pdf
Prawo podatkowe i finanse publiczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 202
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2420-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Plansze „Prawo podatkowe i finanse publiczne” obejmują tematykę:

PRAWA PODATKOWEGO, w tym:

- część ogólną prawa podatkowego,

- podatki dochodowe,

- podatki obrotowe (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od gier hazardowych),

- podatki majątkowe,

- podatek od spadków i darowizn

- podatki i opłaty lokalne

FINANSÓW PUBLICZNYCH, w tym:

- zagadnienia ogólne finansów publicznych,

- pojęcie pieniądza oraz problematykę polityki pieniężnej,

- prawo budżetowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PLANSZE BECKA Anna Partyka PRAWO PODATKOWE I FINANSE PUBLICZNE Wydawnictwo C. H. BECK PLANSZE BECKA Prawo podatkowe i finanse publiczne W sprzedaży: R. Mastalski PRAWO PODATKOWE, wyd. 5 Studia Prawnicze W. Wójtowicz PRAWO PODATKOWE – CZĘŚĆ OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA Podręczniki Prawnicze Z. Ofiarski PRAWO FINANSOWE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze P. Zapadka, A. Mikos-Sitek PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH Skrypty Becka H. Dzwonkowski (red.) PRAWO PODATKOWE Skrypty Becka A. Mikos-Sitek PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH Testy Becka USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ PRZEPISY WPROWADZAJĄCE, wyd. 4 Twoje Prawo VAT, wyd. 8 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Anna Partyka PRAWO PODATKOWE I FINANSE PUBLICZNE Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2011 Redakcja: Ksenia Rzepka, Katarzyna Iwaniuk Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: INFODATACONSULTING Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-1162-3 ISBN e-book 978-83-255-2420-3 Spis treści Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa Podatki – część ogólna Tabl. 1. Defi nicja podatku Tabl. 2. Elementy podatku Tabl. 3. Rodzaje podatów Tabl. 4. Regulacja Ordynacji podatkowej Tabl. 5. Ordynacja podatkowa – podstawowe pojęcia Tabl. 6. Podstawowe pojęcia – organy podatkowe (1) Tabl. 7. Podstawowe pojęcia – organy podatkowe (2) Tabl. 8. Podstawowe pojęcia – obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe (1) Tabl. 9. Podstawowe pojęcia – obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe (2) Tabl. 10. Podstawowe pojęcia – obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe (3) Tabl. 11. Przekształcenie obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe Tabl. 12. Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych Tabl. 13. Przedawnienie Tabl. 14. Terminy przedawnienia Tabl. 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych Tabl. 16. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe (1) Tabl. 17. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe (2) Tabl. 18. Postępowanie podatkowe (1) Tabl. 19. Postępowanie podatkowe (2) Podatki dochodowe Tabl. 20. Cechy charakterystyczne podatków dochodowych Tabl. 21. Podatki dochodowe – istota Tabl. 22. Polski system podatków dochodowych Tabl. 23. Zryczałtowany podatek dochodowy Tabl. 24. Zryczałtowany podatek dochodowy – formy Tabl. 25. Podatnicy PIT Tabl. 26. Obowiązek podatkowy w PIT Tabl. 27. Nieograniczony obowiązek podatkowy Tabl. 28. Ograniczony obowiązek podatkowy Tabl. 29. Kto płaci CIT? A. Partyka, Prawo podatkowe i finanse publiczne. Plansze Becka XI XIII XV 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 16 19 19 20 20 21 21 21 22 23 24 V Spis treści Tabl. 30. Podatkowa grupa kapitałowa (1) Tabl. 31. Podatkowa grupa kapitałowa (2) Tabl. 32. Podatnicy CIT Tabl. 33. Unikanie podwójnego opodatkowania (1) Tabl. 34. Unikanie podwójnego opodatkowania (2) Tabl. 35. Podstawa opodatkowania Tabl. 36. Koszty uzyskania przychodów Tabl. 37. Defi nicja kosztu uzyskania przychodu Tabl. 38. Przykładowy mechanizm obliczania podatku CIT Tabl. 39. Stawki Tabl. 40. Stawki PIT – zasady ogólne Tabl. 41. Stawki PIT – inne Tabl. 42. Stawki CIT Tabl. 43. Stawki CIT – zryczałtowany podatek od przychodów Tabl. 44. Wpływy z podatków dochodowych Podatki obrotowe – VAT Tabl. 45. Istota podatków obrotowych Tabl. 46. Podatki konsumpcyjne w Polsce Tabl. 47. Cechy podatku VAT Tabl. 48. Podatnicy VAT Tabl. 49. Przedmiot opodatkowania Tabl. 50. Czynności podlegające opodatkowaniu Tabl. 51. Odpłatna dostawa towarów (1) Tabl. 52. Odpłatna dostawa towarów (2) Tabl. 53. Odpłatne świadczenie usług Tabl. 54. WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Tabl. 55. WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Tabl. 56. Import i eksport Tabl. 57. Czynności niepodlegającego opodatkowaniu Tabl. 58. Obowiązek podatkowy Tabl. 59. Podstawa opodatkowania Tabl. 60. Stawki podatku Tabl. 61. Mechanizm naliczania VAT (1) Tabl. 62. Mechanizm naliczania VAT (2) Tabl. 63. Mechanizm naliczania VAT (3) Podatki obrotowe – podatek akcyzowy Tabl. 64. Cechy charakterystyczne podatku akcyzowego Tabl. 65. Przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym Tabl. 66. Podmiot podatku akcyzowego Tabl. 67. Inne podmioty zobowiązane w podatku akcyzowym Tabl. 68. Podstawa opodatkowania i stawki Tabl. 69. Zasady wymiaru i poboru akcyzy 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 31 31 32 35 35 36 36 37 38 39 40 41 42 42 43 43 44 45 45 46 47 48 51 52 53 54 55 56 VI A. Partyka, Prawo podatkowe i finanse publiczne. Plansze Becka Podatek od gier hazardowych Tabl. 70. Gry i zakłady wzajemne Tabl. 71. Zezwolenia Tabl. 72. Przedmiot i podstawa opodatkowania Tabl. 73. Podmiot opodatkowania Tabl. 74. Obowiązek podatkowy i stawki podatkowe Tabl. 75. Zakłady wzajemne Podatek od czynności cywilnoprawnych Tabl. 76. Podatek od czynności cywilnoprawnych Tabl. 77. Przedmiot opodatkowania Tabl. 78. Podstawa opodatkowania Tabl. 79. Podmiot opodatkowania Tabl. 80. Stawki podatkowe Podatki majątkowe Tabl. 81. Podatek rolny – przedmiot opodatkowania Tabl. 82. Podatek rolny – podatnicy Tabl. 83. Podatek rolny – podstawa opodatkowania Tabl. 84. Podatek rolny – stawki Tabl. 85. Podatek rolny – obowiązek podatkowy Tabl. 86. Podatek rolny – tryb poboru Tabl. 87. Podatek leśny – przedmiot opodatkowania Tabl. 88. Podatek leśny – podatnicy Tabl. 89. Podatek leśny – podstawa opodatkowania Tabl. 90. Podatek leśny – obowiązek podatkowy Tabl. 91. Podatek leśny – tryb poboru podatku Tabl. 92. Podatek od nieruchomości – przedmiot opodatkowania Tabl. 93. Podatek od nieruchomości – podatnicy Tabl. 94. Podatek od nieruchomości – podstawa opodatkowania Tabl. 95. Podatek od nieruchomości – stawki Tabl. 96. Podatek od nieruchomości – obowiązek podatkowy Tabl. 97. Podatek od nieruchomości – tryb poboru podatku Podatek od spadków i darowizn Tabl. 98. Przedmiot opodatkowania Tabl. 99. Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn (1) Tabl. 100. Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn (2) Tabl. 101. Podstawa opodatkowania Tabl. 102. Określenie wartości podatku od spadku i darowizn Tabl. 103. Podatek od spadków i darowizn – opodatkowanie Tabl. 104. Wysokość podatku Tabl. 105. Podatek od spadków i darowizn – skala podatkowa A. Partyka, Prawo podatkowe i finanse publiczne. Plansze Becka Spis treści 59 60 61 61 62 62 65 66 67 68 69 73 74 75 75 76 77 78 78 79 79 80 81 81 82 83 84 85 89 90 91 92 93 94 95 96 VII Spis treści Podatki i opłaty lokalne Tabl. 106. Podatki i opłaty lokalne (1) Tabl. 107. Podatki i opłaty lokalne (2) Polityka pienię(cid:268)na Tabl. 108. Pieniądz Tabl. 109. Prawo dewizowe – obrót dewizowy Tabl. 110. Prawo dewizowe – podmioty obrotu dewizowego Tabl. 111. Prawo dewizowe – wartości dewizowe Tabl. 112. Prawo dewizowe – krajowe środki płatnicze Tabl. 113. Prawo dewizowe – ograniczenia obrotu dewizowego Tabl. 114. Prawo dewizowe – zezwolenia dewizowe Tabl. 115. Narodowy Bank Polski Tabl. 116. Narodowy Bank Polski – zadania (1) Tabl. 117. Narodowy Bank Polski – zadania (2) Tabl. 118. Narodowy Bank Polski – organy Tabl. 119. Funkcje Prezesa NBP Tabl. 120. Rada Polityki Pienię(cid:268)nej Tabl. 121. Instrumenty polityki pienię(cid:268)nej Narodowego Banku Polskiego (1) Tabl. 122. Rezerwy obowiązkowe Narodowego Banku Polskiego Tabl. 123. Instrumenty polityki pienię(cid:268)nej Narodowego Banku Polskiego (2) Tabl. 124. Stopy procentowe Tabl. 125. Operacje otwartego rynku Tabl. 126. Europejski System Banków Centralnych (1) Tabl. 127. Europejski System Banków Centralnych (2) Tabl. 128. Europejski Bank Centralny – struktura organizacyjna Tabl. 129. Narzędzia realizacji polityki pienię(cid:268)nej Europejskiego Systemu Banków Centralnych Tabl. 130. Kryteria konwergencji Europejskiego Systemu Banków Centralnych Finanse publiczne Tabl. 131. Pojęcie fi nansów publicznych (1) Tabl. 132. Pojęcie fi nansów publicznych (2) Tabl. 133. Funkcje fi nansów publicznych (1) Tabl. 134. Funkcje fi nansów publicznych (2) Tabl. 135. Zakres przedmiotowy ustawy o fi nansach publicznych Tabl. 136. Wyjątki od stosowania ustawy o fi nansach publicznych Tabl. 137. Sektor fi nansów publicznych Tabl. 138. Zakres podmiotowy ustawy o fi nansach publicznych – kto tworzy sektor fi nansów publicznych (1) Tabl. 139. Zakres podmiotowy ustawy o fi nansach publicznych – kto tworzy sektor fi nansów publicznych (2) Tabl. 140. Pojęcie środków publicznych (1) Tabl. 141. Pojęcie środków publicznych (2) Tabl. 142. Pojęcie danin publicznych Tabl. 143. Przeznaczenie środków publicznych Tabl. 144. Zasady fi nansów publicznych Tabl. 145. Zasada jawności fi nansów publicznych 99 99 103 104 105 106 106 107 107 108 109 110 111 111 112 113 114 114 115 116 117 117 118 119 119 123 123 124 124 125 126 127 127 128 129 130 131 132 133 134 VIII A. Partyka, Prawo podatkowe i finanse publiczne. Plansze Becka Tabl. 146. Metody bud(cid:268)etowania Tabl. 147. Formy organizacyjno-prawne JSFP Tabl. 148. Defi cyt i nadwy(cid:268)ka – podstawowe pojęcia Tabl. 149. Defi cyt bud(cid:268)etowy Tabl. 150. Źródła fi nansowania defi cytu bud(cid:268)etowego (1) Tabl. 151. Źródła fi nansowania defi cytu bud(cid:268)etowego (2) Tabl. 152. Dług publiczny – podstawowe pojęcia Tabl. 153. Limity Tabl. 154. Państwowy dług publiczny – zobowiązania Tabl. 155. Państwowy dług publiczny Tabl. 156. Dług publiczny – podział Tabl. 157. Finansowanie potrzeb po(cid:268)yczkowych bud(cid:268)etu państwa Tabl. 158. Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu (1) Tabl. 159. Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu (2) Tabl. 160. Skarbowe papiery wartościowe Tabl. 161. Skarbowe papiery wartościowe – termin wykupu Tabl. 162. Rodzaje skarbowych papierów wartościowych Tabl. 163. Procedury ostro(cid:268)nościowe Tabl. 164. Procedury sanacyjne Tabl. 165. Procedury ostro(cid:268)nościowe i sanacyjne Bud(cid:268)et państwa i Wieloletni Plan Finansowy Tabl. 166. Wieloletni Plan Finansowy Państwa (1) Tabl. 167. Wieloletni Plan Finansowy Państwa (2) Tabl. 168. Wieloletni Plan Finansowy Państwa – prognoza dochodów Tabl. 169. Wieloletni Plan Finansowy Państwa – prognoza wydatków bud(cid:268)etowych Tabl. 170. Bud(cid:268)et – defi nicja Tabl. 171. System bud(cid:268)etowy w Polsce Tabl. 172. Funkcje bud(cid:268)etu (1) Tabl. 173. Funkcje bud(cid:268)etu (2) Tabl. 174. Zasady bud(cid:268)etowe Tabl. 175. Klasyfi kacja bud(cid:268)etowa Tabl. 176. Funkcje klasyfi kacji bud(cid:268)etowej Tabl. 177. Budowa ustawy bud(cid:268)etowej Tabl. 178. Zawartość ustawy bud(cid:268)etowej Tabl. 179. Wydatki bud(cid:268)etu państwa (1) Tabl. 180. Wydatki bud(cid:268)etu państwa (2) Tabl. 181. Wydatki bud(cid:268)etu państwa (3) Tabl. 182. Po(cid:268)yczki Tabl. 183. Rezerwy Tabl. 184. Procedura opracowania bud(cid:268)etu państwa Tabl. 185. Procedura uchwalenia bud(cid:268)etu państwa Tabl. 186. Wykonanie bud(cid:268)etu (1) Tabl. 187. Wykonanie bud(cid:268)etu (2) Tabl. 188. Wykonanie bud(cid:268)etu (3) Tabl. 189. Blokowanie wydatków bud(cid:268)etowych (1) Tabl. 190. Blokowanie wydatków bud(cid:268)etowych (2) Tabl. 191. Zmiany w bud(cid:268)ecie Tabl. 192. Kontrola wykonania bud(cid:268)etu A. Partyka, Prawo podatkowe i finanse publiczne. Plansze Becka Spis treści 135 136 137 137 138 138 139 139 140 140 141 142 142 143 144 144 145 146 147 147 151 152 153 154 155 155 155 156 157 158 159 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 168 169 170 170 171 172 IX Spis treści Bud(cid:268)et jednostek samorządu terytorialnego Tabl. 193. Bud(cid:268)et JST Tabl. 194. Uchwała bud(cid:268)etowa Tabl. 195. Dochody i wydatki bud(cid:268)etowe Tabl. 196. Dochody JST Tabl. 197. Uchwalanie bud(cid:268)etu JST Tabl. 198. Wieloletnia prognoza fi nansowa JST Indeks rzeczowy 175 176 177 178 179 180 181 X A. Partyka, Prawo podatkowe i finanse publiczne. Plansze Becka Wykaz skrótów 1. Akty prawne AkcyzaU FinPublU GryU KC KSH NBPU OrdPodU PCCU ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.) ustawa z 27.8.2009 r. o fi nansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) Kodeks cywilny Kodeks spółek handlowych ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) PDOFizU ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst PDOPrU PodLeśU PodLokU PodRolU PrDew SpadkiU VATU jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 2. Instytucje, organy i organizacje EBC EFTA JSFP JST KRUS NBP PRL Europejski Bank Centralny Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (ang. European Free Trade Association) jednostka(-i) sektora fi nansów publicznych jednostka(-i) samorządu terytorialnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego Narodowy Bank Polski Polska Rzeczpospolita Ludowa A. Partyka, Prawo podatkowe i finanse publiczne. Plansze Becka XI Wykaz skrótów 3. Inne skróty CIT KUP PIT PKB spółka z o.o. WDT WNT VAT zł podatek dochodowy od osób prawnych (ang. Corporate Income Tax) koszt uzyskania przychodu podatek dochodowy od osób fi zycznych (ang. Personal Income Tax) produkt krajowy bru(cid:308) o spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podatek od wartości dodanej (ang. Value Added Tax) złoty (-ch) XII A. Partyka, Prawo podatkowe i finanse publiczne. Plansze Becka Wykaz podstawowej literatury W. Baka, Bankowość centralna. Funkcje. Metody. Organizacja, Warszawa 2001 W. Baka, Bankowość europejska, Warszawa 2005 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009 A. Borodo, Prawo bud(cid:268)etowe, Warszawa 2008 A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofi nansowy, Warszawa 2008 E. Chojna-Duch, Polskie prawo fi nansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2007 W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1995 H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2006 E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2002 P. M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa 2000 J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2002 E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004 W. Góralczyk, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 1999 F. Grądalski, System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Warszawa 2006 M. Iwanicz-Drozdowska, W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2008 C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo fi nansowe, Warszawa 2003 C. Kosikowski, Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2007 C. Kosikowski, Publiczne prawo bankowe, Warszawa 1999 C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo fi nansowe, Warszawa 2008 R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2004 A. Mikos, Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce, Warszawa 2006 A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe, Warszawa 2009 A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo fi nansów publicznych, Warszawa 2010 R. A. Musgrave, P. B. Musgrave, Public Finance In the Theory and Practice, New York 1989 Z. Ofi arski, Prawo bankowe, Warszawa 2008 Z. Ofi arski, Prawo fi nansowe, Warszawa 2007 A. Partyka, Prawo podatkowe i finanse publiczne. Plansze Becka XIII Wykaz podstawowej literatury S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 1997 A. Partyka-Szewczyk, P. Zapadka, Zarys prawa podatkowego. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2007 Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 1998 B. Smykla, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2005 A. Szumański (red.), Prawo papierów wartościowych, t. 18, Warszawa 2005 W. Wojtowicz (red.), Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, Bydgoszcz–Lublin 2005 A. Wolter, Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 1998 F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Kraków 2005 XIV A. Partyka, Prawo podatkowe i finanse publiczne. Plansze Becka Przedmowa Ze względu na skomplikowanie zagadnień zarówno fi nansów publicznych, jak i prawa podatkowe- go, autonomiczność prawa podatkowego, a tak(cid:268)e ze względu na częste zmiany prawa w tym obszarze dobre rozumienie przedmiotu niniejszego opracowania jest niezmiernie interesujące, tak z punktu wi- dzenia relacji państwo – obywatel, jak równie(cid:268) z punktu widzenia poprawnego i efektywnego fi nansowo dokonywania przez nas codziennych czynności rodzących skutki prawnopodatkowe. Aby przybli(cid:268)yć niniejszą materię, Autorka opracowania zdecydowała się zebrać kluczowe informa- cje dotyczące przedmiotowej tematyki, kierując się przede wszystkim doświadczeniami dydaktycznymi zdobytymi podczas pracy w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praca i dobry kontakt ze studentami tego wydziału pozwoliły Autorce wyselekcjonować te zagadnie- nia, które stanowią o istocie prawa podatkowego i fi nansów publicznych, a tym samym pozwalają na do- bre zrozumienie obu dziedzin. Żyjemy w czasach, w których umiejętność dokonywania trafnych syntez jest nieocenioną wartością, zatem niniejsza publikacja jest propozycją kompleksowego, acz syntetycznego spojrzenia na przedmiot prawa podatkowego i fi nansów publicznych – przy pełnym zrozumieniu dla jego rozciągłości oraz potrzeby dokonywania niezbędnej selekcji. Autorka ma nadzieję, (cid:268)e publikacja pozwoli na uchwycenie istoty tego przedmiotu, a tak(cid:268)e zrozu- mienie celowości przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań prawnych, a tak(cid:268)e będzie stanowiła chętnie u(cid:268)ywaną przez studentów pomoc do nauki prawa podatkowego oraz fi nansów publicznych. Autorka pragnie podziękować dr. Piotrowi Zapadce, prodziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, za wieloletnią współpracę autorską, a tak(cid:268)e za bezustan- ną motywację do dalszego rozwoju naukowego. Wrocław, marzec 2011 r. dr Anna Partyka A. Partyka, Prawo podatkowe i finanse publiczne. Plansze Becka XV Podatki – część ogólna Podatki – część ogólna Tabl. 1. Definicja podatku Tabl. 1 Podatek – danina, świadczenie pieniężne określone ustawowo, przymusowe, nieodpłatne i bezzwrotne, ponoszone na rzecz związków publicznych (art. 6 OrdPodU) ELEMENTY PODATKU stałe zmienne Elementy (cechy) stałe podatku umożliwiają odróżnienie podatku od innych świadczeń na rzecz państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Wśród nich wyróżniamy: Elementy (cechy) zmienne podatku – towarzyszą zawsze podatkom, jednak różnią się swą treścią w poszczególnych podatkach. Wśród nich wyróżniamy: charakter pieniężny podatku – wyłącznie świadczenie pieniężne; wynika to z faktu, iż w systemie gospodarki towarowo- -pieniężnej pieniądz jest najdogodniejsza formą realizacji dochodów związków publicznoprawnych charakter bezzwrotny podatku – ostateczne, dei nitywne przekazanie, środków pieniężnych przez podmiot zobowiązany na rzecz budżetu państwa; cecha ta pozwala na rozróżnienie podatku od innych dochodów budżetowych, które noszą inne cechy podatku, ale mają charakter zwrotny, np. emisja skarbowych papierów wartościowych charakter nieodpłatny podatku – brak jest świadczenia wzajemnego ze strony państwa dla podmiotu zobowiązanego do płacenia podatku charakter jednostronny podatku – państwo posiada szczególną legitymację prawną do zadania świadczenia pieniężnego ze strony podatnika charakter przymusowy podatku – państwo dysponuje określonymi instrumentami prawnymi pozwalającymi na realizację należnego mu świadczenia pieniężnego (podatku), np. poprzez zastosowanie środków egzekucyjnych ustawowy charakter podatku: – nakładanie podatków może odbywać się jedynie w drodze ustawy, – jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają uprawnienia do wprowadzania własnych podatków (mogą jedynie ustalić wysokość podatków i opłat lokalnych w zakresie wynikającym z ustawy), – prawowodawca jest zobowiązany do określenia istotnych elementy konstrukcji podatku w ustawie podmiot podatku podmiot bierny – ten, który został zobowiązany do uiszczania podatku, (np. podatnik, płatnik, inkasent) podmiot czynny – ten, na rzecz którego pobiera się podatek; do tej grupy zaliczamy przede wszystkim państwo i gminę; jakikolwiek podmiot prywatny nie może być podmiotem czynnym przedmiot opodatkowania – stan faktyczny lub prawny, który łączy się z powstaniem obowiązku podatkowego, np. uzyskanie dochodu czy też nabycie nieruchomości podstawa opodatkowania – wartościowo lub ilościowo ujęty przedmiot opodatkowania, np. do obliczenia podatku od nieruchomości podstawą opodatkowania będzie w przypadku gruntu – powierzchnia tego gruntu stawki podatkowe – liczbowy stosunek pomiędzy podstawą opodatkowania a wysokością podatku, służący obliczeniu kwoty podatku zwolnienie podatkowe – całkowite odstąpienie od pobrania podatku od danego podmiotu (zwolnienie podmiotowe) lub od danego przedmiotu (zwolnienie przedmiotowe) ulgi – częściowe w przypadku zwolnienia zwolnienia podatkowe, podatkowego na podatniku ciąży obowiązek podatkowy, ale na mocy konkretnej normy prawa podatkowego powodujące zmniejszenie kwoty należnego podatku; mają one postać odliczenia albo od podstawy opodatkowania, albo odstępuje się od poboru od kwoty podatku, albo podatku też obniżenia stawki podatkowej warunki oraz tryb płatności podatku – określone przez ustawodawcę reguły dotyczące uiszczania podatku, w tym: termin, sposób, forma oraz miejsce zapłaty podatku A. Partyka, Prawo podatkowe i finanse publiczne. Plansze Becka 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo podatkowe i finanse publiczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: