Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00428 006811 13871859 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach. - ebook/pdf
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach. - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 216
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6368-4 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura aplikacyjna
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach to publikacja poświęcona zagadnieniom prawa pracy (w przeważającej części) oraz ubezpieczeń społecznych (w części stosownie węższej).

Książka jest efektem  pracy i nauki aplikantów radcowskich, którzy dobrze pamiętają wysiłek związany z opanowaniem tego rozległego materiału. Powstała, aby przygotowując się do kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Aplikanci posiadali kompleksowe opracowanie, które efektywnie i w wystarczającym zakresie, pomogłoby im w nauce.
Pytania i odpowiedzi koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach, które z dużym prawdopodobieństwem mogą pojawić się na kolokwiach w trakcie aplikacji. Niemniej jednak książka ta służyć może pomocą także zaprawionym w sądowych bojach praktykom – przede wszystkim radcom prawnym i adwokatom.
Przyswajanie wiedzy ułatwić mają również tabele, porównania i wyciągi z orzecznictwa – wszystko po to, by w sposób jak najbardziej skuteczny i przystępny przybliżyć problematykę prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AplikAcje prAwnicze Pytania i odPowiedzi B. Dziliński, K. Napiórkowska Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach e i r a k c K o r z y s t a j w t r z y g o t o w a ń d o k o l o k w i ó w i e g z a m i n u ! p C.H.Beck Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: J. Rychlik KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO M. Utrata KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO M. Rogoyska KODEKS KARNY, KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO M. Utrata KODEKS CYWILNY K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. TOM 1, wyd. 8 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. TOM 2, wyd. 8 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. TOM 3, wyd. 8 www.ksiegarnia.beck.pl B. Dziliński, K. Napiórkowska Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach 1. wydanie Stan prawny: maj 2014 r. Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Katarzyna Pudłowska Korekta: Barbara Wróblewska Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-6367-7 ISBN e-book 978-83-255-6368-4 Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX I. Prawo pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Pytanie 1 . Jakie są podstawowe zasady prawa pracy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pytanie 2 . Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu? (art . 183d, 183e § 1 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 3 . Czym jest mobbing? (art . 943 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 4 . Jakie są różnice między molestowaniem a mobbingiem? (art . 183a, 943 KP) . . . . . . Pytanie 5 . Jakie roszczenia przysługują pracownikowi z tytułu mobbingu i molestowania? (art . 943 § 3, 4 i 5, art . 183d KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 6 . Co oznacza obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz na kim ten obowiązek spoczywa? (art . 943 § 1 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 7 . Jaki jest rozkład ciężaru dowodu w sprawach dotyczących mobbingu i molestowania? (art . 943 KP w zw . z art . 6 KC, art . 183b KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 8 . Jaki jest zakres przedmiotowy i podmiotowy zakazu dyskryminacji pracowników? (art . 2, 113 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 7 7 8 8 Pytanie 9 . Jak przedstawia się ochrona dóbr osobistych na gruncie prawa pracy i jaki jest tryb dochodzenia roszczeń z tytułu ich naruszenia? (art . 111 KP w zw . z art . 23, 24 oraz 448 KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pytanie 10 . Jaki jest zakres i tryb ustanawiania regulaminu pracy? (art . 104–1043 KP) . . . . . . . . 10 Pytanie 11 . Jaki jest tryb wprowadzania regulaminu wynagradzania przez pracodawcę i jakie regulacje powinien taki regulamin zawierać? (art . 772, 24112 § 2, art . 24113, 24126 § 2 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pytanie 12 . Na czym polega zastosowanie klauzul generalnych w sprawach z zakresu prawa pracy? (art . 8 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pytanie 13 . Jakie są źródła prawa pracy i zasady ich obowiązywania? (art . 9 KP) . . . . . . . . . . . . 12 Pytanie 14 . Jakie są właściwości pozaukładowych porozumień zbiorowych o charakterze normatywnym (strony, treść, podstawa w ustawie)? (art . 59 ust . 2 i 4 Konstytucji RP; art . 91, 231, 231a, 676 oraz art . 24127 KP; art . 3 oraz art . 4 ust . 1 ZwolGrupU; art . 261 ZwZawU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pytanie 15 . Jakie są zasady rejestracji układu zbiorowego pracy i skutki jego niezarejestrowania? (art . 24111 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pytanie 16 . Jak układ zbiorowy pracy wpływa na warunki umowy o pracę? (art . 24113 KP) . . . 16 Pytanie 17 . Jaki jest zakres podmiotowy układu zbiorowego pracy? (art . 239 KP) . . . . . . . . . . . 16 Pytanie 18 . Co wchodzi w treść układu zbiorowego pracy? (art . 240 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 V Spis treści Pytanie 19 . Czym jest porozumienie o zawieszeniu stosowania układu zbiorowego pracy? (art . 24127 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Pytanie 20 . Na czym polega sytuacja przejęcia wyłącznie (części) zadań przez inny podmiot (przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę) od dotychczasowego pracodawcy (tzw . outsourcing)? (art . 231 KP) . . . . . . . . . . . . . 17 Pytanie 21 . Jakie skutki wywiera przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w zakresie indywidualnego prawa pracy dla pracownika i pracodawców? (art . 231 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pytanie 22 . Jakie skutki wywiera przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w zakresie zbiorowego prawa pracy (układ zbiorowy, porozumienia normatywne, regulaminy pracy i wynagradzania)? (art . 2418 KP) . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pytanie 23 . Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę w przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części? (art . 231 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pytanie 24 . Na czym polega dopuszczalność zawieszenia stosowania u pracodawcy przepisów prawa pracy? (art . 91, 231a, 24127 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pytanie 25 . Problematyka dopuszczalności zawarcia umowy przedwstępnej, zobowiązującej strony do zawarcia umowy o pracę . Jakie roszczenia wynikają z takiej umowy dla każdej ze stron? (art . 389 KC w zw . z art . 300 KP) . . . 22 Pytanie 26 . Jakie są podstawy nawiązania stosunku pracy? (art . 2 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pytanie 27 . Jakie są istotne elementy umowy o pracę i zasady ich zmiany? (art . 29, 42 KP) . . 23 Pytanie 28 . Na czym polega problematyka zawierania wieloletnich umów o pracę na czas określony? (art . 251 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Pytanie 29 . Na czym polegają różnice i podobieństwa między umową zawartą na czas wykonania określonej pracy a umową na zastępstwo? (art . 251, 331, 38, 411, 50 § 3, art . 52, 53, 55, 177 § 3 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Pytanie 30 . Jakie są różnice i podobieństwa między umową o pracę na czas określony i umową o pracę na zastępstwo? (art . 251, 33, 331, 38, 411, 50 § 3, art . 52, 53, 55, 59, 177 § 3 KP oraz art . 5 ust . 7 ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Pytanie 31 . Na czym polegają zasady zawierania i rozwiązywania umowy na czas określony? (art . 25, 251, 26, 30, 33, 331, 37, 38 a contrario, 39, 40, 41, 411, 59 oraz 177 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Pytanie 32 . Na czym polega charakter, zawarcie i rozwiązanie umowy na zastępstwo? (art . 25 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Pytanie 33 . Jakie są przesłanki dopuszczalności zawarcia więcej niż jednej umowy o pracę na okres próbny? (art . 25 § 2 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pytanie 34 . Na czym polega odrębność stosunku pracy nawiązanego w wyniku powołania od stosunku pracy wynikającego z umowy o pracę? (art . 68–72 KP) . 30 Pytanie 35 . Na czym polega dopuszczalność powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę? (art . 42 § 4 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Pytanie 36 . Jakich danych osobowych pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i jakich od pracownika? (art . 221 KP) . . . . . . . . . . . . . 31 Pytanie 37 . Wskaż podstawy nawiązania stosunku pracy . Jakie niezbędne informacje przekazywane są pracownikowi przy nawiązaniu stosunku pracy? (art . 2, 29 oraz 68–77 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Pytanie 38 . Na czym polegają różnice stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę? (art . 68–77 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 VI Spis treści Pytanie 39 . Co to jest stosunek pracy? Na czym polega zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi? Jaki jest tryb dochodzenia roszczenia o ustalenie istnienia stosunku pracy? (art . 22 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pytanie 40 . Co oznacza wygaśnięcie umowy o pracę? Jakie są skutki prawne z tym związane? (art . 63, 631, 632, 66 oraz 67 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Pytanie 41 . Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę według Kodeksu pracy? (art . 22, 30 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Pytanie 42 . Jaki jest skutek niezachowania wymogów formalnych wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę – nieważność wypowiedzenia czy też inny skutek? (art . 30, 38 KP) . . . . . . . . . . . . . . . 37 Pytanie 43 . Jakie są wymogi formalne wypowiedzenia umowy o pracę (forma, elementy)? (art . 30, 38 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Pytanie 44 . Jaki jest okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę? (art . 33–34 KP) . . . . 38 Pytanie 45 . Jaki jest okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony? Czy strony mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy? (art . 36 KP) . . . . . . 39 Pytanie 46 . Jakie skutki wynikają ze skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę? (art . 361 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Pytanie 47 . Czy jest dopuszczalne zastrzeżenie przez strony możliwości rozwiązania umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy w formie aneksu do umowy o pracę w czasie jej trwania? (art . 300 KP w zw . z art . 3531 KC) . . . . . . . 40 Pytanie 48 . Jakie są uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na okres próbny, na czas określony i na czas wykonania określonej pracy? (art . 50 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Pytanie 49 . Kiedy przysługuje pracownikowi zwolnienie na poszukiwanie pracy? (art . 33, 34 oraz 37 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Pytanie 50 . Dlaczego stosujemy przepisy Kodeksu cywilnego o oświadczeniach woli w sprawach z zakresu prawa pracy? (art . 300 KP; art . 60, 61, 65, 82–88 KC) . . . . . . 41 Pytanie 51 . Na czym polegają wady oświadczenia woli przy rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron? (art . 82–88 KC w zw . z art . 300 KP) . . . . . . . 42 Pytanie 52 . Co rozumiemy przez pojęcie utraty zaufania, jako przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę? (art . 30 § 5 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Pytanie 53 . Czy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas wykonywania określonej pracy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia z ustnym uzasadnieniem w postaci niewłaściwego wykonania przez pracownika pracy jest prawidłowe? (art . 411 KP) . . . . . . . . . . . . . . 44 Pytanie 54 . Kiedy dopuszczalne jest rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania? Jakie roszczenia przysługują pracownikowi kwestionującemu rozwiązanie z nim stosunku pracy? (art . 69–72 KP) . . . . . . . . . . . 45 Pytanie 55 . Na czym polega wypowiedzenie wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy (obowiązujące zasady, warunki formalne, wyjątki)? (art . 42 i 43 KP) . 45 Pytanie 56 . Jakie czynności powinien podjąć pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zamierzający wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony? (art . 30 KP) . . . . . . . 46 Pytanie 57 . Na czym polega rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? (art . 52 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Pytanie 58 . Czy popełnienie przestępstwa przez pracownika jest przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia? (art . 52 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 VII Spis treści Pytanie 59 . Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? (art . 30 § 4 oraz art . 52 KP) . . . . 48 Pytanie 60 . Na czym polega uprawnienie pracownika do odprawy pieniężnej w przypadku rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników? (art . 8 ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Pytanie 61 . Co rozumiemy przez rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika? (art . 55 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Pytanie 62 . Na czym polega rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem z przyczyn jego niedotyczących? Jakie są skutki rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron? (ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Pytanie 63 . Co rozumiemy przez rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika? (art . 53 KP) . . . . . 51 Pytanie 64 . Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników? (art . 8 i 9 ZwolGrupU) . . . . . . . 51 Pytanie 65 . Jakie są tryby rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników? Wskaż różnice (art . 1–5 oraz art . 10 ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Pytanie 66 . Czy istnieje dopuszczalność rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy? (art . 53 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pytanie 67 . Jakie są obowiązki pracodawcy przy wypowiedzeniu i rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia stosunku pracy na gruncie przepisów prawa pracy? (PracSamU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Pytanie 68 . Na czym polega tryb konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową? (art . 38 § 1 oraz art . 41 KP) . . . . . . . . . . . . . . . 54 Pytanie 69 . Na czym polega przeprowadzenie konsultacji zamiaru grupowego zwolnienia pracowników z zakładowymi organizacjami związkowymi? (art . 2 ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Pytanie 70 . Jaki jest tryb konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia? (art . 52 § 3 KP) . . . . . . . . . . . 57 Pytanie 71 . Jakie są przypadki powszechnej ochrony przysługującej pracownikowi przed wypowiedzeniem mu przez pracodawcę stosunku pracy? Podaj przykłady szczególnej ochrony pracownika przed rozwiązaniem z nim przez pracodawcę stosunku pracy (art . 38, 39, 41, 177, 1861 KP oraz ZwolGrupU; ZwZawU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Pytanie 72 . Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi będącemu w wieku przedemerytalnym? (art . 411, 52, 53 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pytanie 73 . Czy dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który nabył prawo do świadczenia emerytalnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pytanie 74 . Jak są chronieni pracownicy w wieku przedemerytalnym oraz w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy? (art . 39, 41, 411, 43 KP oraz ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pytanie 75 . Czy dopuszczalne jest wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży albo w okresie urlopu macierzyńskiego? (art . 177 KP) . . . . . . . . . . 60 Pytanie 76 . Jakie są roszczenia pracownika z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów? (art . 50 KP) . . . . . . . . . . . . 61 VIII Spis treści Pytanie 77 . Jakie są uprawnienia pracownika wynikające z nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę? (art . 44, 45, 47, 471 oraz art . 50 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Pytanie 78 . Jakie roszczenia przysługują pracownikowi z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia? (art . 56–60 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Pytanie 79 . Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w przypadku zastosowania przez pracodawcę krótszego niż wymagany okresu wypowiedzenia umowy o pracę? (art . 49 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Pytanie 80 . Jakie uprawnienia przysługują pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia? (art . 611 oraz 612 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Pytanie 81 . Kiedy można przywrócić pracownikowi termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę? (art . 264, 265 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Pytanie 82 . Jakie są prawa pracownika do wynagrodzenia w przypadku orzeczenia przez sąd przywrócenia pracownika do pracy? (art . 57 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Pytanie 83 . Czy pracodawca może odmówić zatrudnienia pracownika pomimo przywrócenia go do pracy przez sąd? (art . 48 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Pytanie 84 . Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę i możliwości prawne ich zakwestionowania? (art . 30, 44, 45, 50, 61 oraz 264 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Pytanie 85 . Jakie są konsekwencje niezawiadomienia przez pracodawcę urzędu pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia? (art . 4 ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Pytanie 86 . Jakie występują wyłączenia w stosowaniu przepisów prawa pracy przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia? (art . 5 ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Pytanie 87 . Czym charakteryzuje się procedura przeprowadzenia zwolnienia grupowego? (ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Pytanie 88 . Na czym polega zwolnienie indywidualnego pracownika w trybie tzw . ustawy o zwolnieniach grupowych? (art . 10 ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Pytanie 89 . Czym charakteryzuje się prawo do wynagrodzenia na gruncie Kodeksu pracy? (art . 22 oraz 282 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Pytanie 90 . Na czym polegają: wynagrodzenie jednakowej pracy oraz wynagrodzenie pracy jednakowej wartości? (art . 183c KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Pytanie 91 . Co rozumiemy pod pojęciem godziwego wynagrodzenia? Jakie są zasady ustalania wysokości wynagrodzenia? (art . 13, 78 § 1 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Pytanie 92 . Czy istnieje możliwość domagania się ukształtowania wysokości wynagrodzenia przez sąd pracy? (art . 13, 18, 183c, 78 § 1 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Pytanie 93 . Jaką ochronę wynagrodzenia za pracę przewiduje Kodeks pracy? (art . 84–91 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Pytanie 94 . Co należy rozumieć przez pojęcie „zasada ekwiwalentności wynagrodzenia za pracę”? (art . 13, 78 oraz 80 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Pytanie 95 . Jakie są sposoby, terminy oraz miejsce wypłaty wynagrodzenia? (art . 85 i 86 KP) 75 Pytanie 96 . Jakie należności podlegają potrąceniu z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? (art . 87 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 IX Spis treści Pytanie 97 . Czy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę? (art . 82 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Pytanie 98 . Czy dopuszczalne jest potrącenie z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika? (art . 87 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Pytanie 99 . Jaka kwota wynagrodzenia za pracę jest wolna od potrąceń? (art . 871, 91 KP) . . 77 Pytanie 100 . Jakie są różnice między premią a nagrodą? Jakie okoliczności musi udowodnić pracownik wytaczając powództwo o zapłatę tytułem premii? (art . 105 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Pytanie 101 . Czy przysługuje pracownikowi roszczenie o wypłatę premii? (art . 771, 772 KP) . . 78 Pytanie 102 . Czy istnieje przymus zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia? (art . 405, 409 KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Pytanie 103 . Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy z powodu choroby? (art . 92 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Pytanie 104 . Czy możliwe jest prawo do wynagrodzenia za pracę z tytułu pozostawania przez pracownika w gotowości do pracy? (art . 81, 1515 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Pytanie 105 . Jakie są przypadki zachowania prawa do wynagrodzenia za pracę pomimo nieświadczenia pracy? (art . 37, 81, 92, 1031, 134, 152–173, 187, 210 KP; UsprNieobR) . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Pytanie 106 . Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego? (art . 152–155, 158, 161 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Pytanie 107 . Jaki jest wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy? (art . 154 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Pytanie 108 . Na czym polega zasada nabywania prawa do pierwszego i kolejnych urlopów wypoczynkowych? (art . 153, 154, 1541, 155 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Pytanie 109 . Kiedy przysługuje urlop proporcjonalny i jak jest dzielony? (art . 1551, 1552, 1552a, 1553, 162 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Pytanie 110 . W jakich okolicznościach jedna ze stron stosunku pracy może w sposób wiążący wskazać termin wykorzystania urlopu? (art . 163 § 3, art . 1671, 1672 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Pytanie 111 . Czy pracownik musi skorzystać z urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę? (art . 1671 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Pytanie 112 . Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie? (art . 1672 KP) . . 86 Pytanie 113 . Czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje za niewykorzystane dni zwolnienia na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia? (art . 168, 171 oraz 291 § 1 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Pytanie 114 . Co rozumiemy przez pojęcie „urlop szkoleniowy”? (art . 1031, 1032 KP) . . . . . . . . . . 87 Pytanie 115 . Czy dopuszczalne jest zrzeczenie się prawa do urlopu? (art . 14, 152 KP) . . . . . . . 88 Pytanie 116 . Kiedy dopuszczalne jest odwołanie pracownika z urlopu? (art . 14, 152, 167 KP) 88 Pytanie 117 . Kiedy możliwe jest przerwanie urlopu wypoczynkowego z mocy prawa? (art . 166 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Pytanie 118 . Jaki jest wymiar urlopu macierzyńskiego i jakie są zasady jego wykorzystywania? (art . 180, 1821, 1831, 1832, 184 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Pytanie 119 . Jakie są uprawnienia pracownika-ojca związane z urodzeniem dziecka? (art . 180, 1821, 1821a, 1823, 186 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Pytanie 120 . Czym jest i komu przysługuje urlop rodzicielski? (art . 1821a KP) . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Pytanie 121 . Jaki wpływ na uprawnienia pracownicze ma urlop bezpłatny? (art . 174, 1741 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 X Spis treści Pytanie 122 . Jakie są zasady udzielania urlopu wychowawczego? Czy rodzic korzystający z urlopu wychowawczego może świadczyć pracę w trakcie trwania tego urlopu? (art . 186, 1862 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Pytanie 123 . Kiedy naruszenie porządku i dyscypliny pracy może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych? Kiedy stanowić będzie przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę? (art . 52, 100, 108 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Pytanie 124 . Na czym polega odpowiedzialność porządkowa pracowników? (art . 108–113 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Pytanie 125 . Co zaliczamy do katalogu kar porządkowych? Jakie jest przeznaczenie wpływów z kar pieniężnych? (art . 108 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Pytanie 126 . Jakie są podstawowe obowiązki pracownika wobec pracodawcy? (art . 100 KP) 96 Pytanie 127 . Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy? (art . 94–97 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Pytanie 128 . Na czym polega odpowiedzialność materialna pracownika? (art . 114–122 oraz art . 291 KP; OdpMatR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Pytanie 129 . Na czym polega ciężar dowodu w sprawie o zapłatę niedoboru kasowego? (art . 124 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Pytanie 130 . Kiedy pracownik ma obowiązek powstrzymania się od podejmowania działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy? (art . 1011, 1012 KP) . . . 101 Pytanie 131 . Na czym polega zakaz konkurencji pracownika? Czy pracodawca może zostać zwolniony od obowiązku spełnienia związanych z tym świadczeń? (art . 1011, 1012 KP oraz art . 3, 12, 18, 23 ZwNieuczKonkurU; art . 361 i 471 KC) . . 102 Pytanie 132 . Na czym polega podnoszenie kwalifikacji zawodowych i uprawnień pracownika z tym związanych? (art . 1031 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Pytanie 133 . Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika? (art . 281, 282, 283 KP) . . 104 Pytanie 134 . Jakie są skutki nieprowadzenia dokumentacji pracowniczej? (art . 94, 281 KP) . . 105 Pytanie 135 . Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy? (art . 234 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Pytanie 136 . Co oznaczają pojęcia „ewidencja czasu pracy” i „okresy rozliczeniowe”? (art . 149 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Pytanie 137 . Kiedy dopuszczalna jest praca w godzinach nadliczbowych i jakie są zasady jej rozliczania? (art . 151–1516 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Pytanie 138 . Czy dopuszczalne jest zastąpienie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ryczałtem? Jeżeli tak, to jak powinien zostać ustalony ryczałt? (art . 151 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Pytanie 139 . Wymiar tygodniowego czasu pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi . Jakie są skutki naruszenia przez pracodawcę maksymalnego wymiaru czasu pracy? (art . 131, 281 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Pytanie 140 . Jaki jest maksymalny wymiar czasu pracy i podstawowe okresy odpoczynku? (art . 129, 130, 131, 133 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Pytanie 141 . Jakie wyróżniamy systemy czasu pracy? Omów krótko dwa z tych systemów (art . 129, 135, 138, 139, 140, 1401, 143, 144 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Pytanie 142 . Kiedy przysługuje pracownikowi przerwa w pracy? (art . 134, 141, 187, 202 KP) 110 Pytanie 143 . W jakim systemie czasu pracy dopuszczalna jest praca zmianowa? (art . 128, 146 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Pytanie 144 . Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi z tytułu pracy w niedziele i święta? (art . 1519–15112 KP; DniWolneU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 XI Spis treści Pytanie 145 . Na czym polega zasada związania sądu pracy wyrokiem sądu karnego? (art . 1, 11 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Pytanie 146 . Na czym polegają zasady ustalania wartości przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy? (art . 19, 20, 21, 231 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Pytanie 147 . Kto ponosi opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy? (KosztyU) . . . . . . 114 Pytanie 148 . Jakie są odrębności w dokonywaniu doręczeń i wezwań w sprawach z zakresu prawa pracy? (art . 472 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Pytanie 149 . Na czym polega odpowiedzialność pracodawcy za niewykonanie zobowiązania sądu nałożonego na pracodawcę w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy? (art . 1052, 1053 KPC; art . 282 KP; art . 218 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Pytanie 150 . W jakim celu powoływana jest komisja pojednawcza? Na  czym polega wykonanie ugody zawartej przed komisją pojednawczą? (art . 244–258 KP) . . . . 115 Pytanie 151 . Jakie są szczególne terminy wnoszenia odwołań w sprawach pracowniczych? Kiedy można zastosować przesłanki przywrócenia terminu? (art . 97 § 21, art . 264, 265 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Pytanie 152 . Jakie są terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy? (art . 291 KP; art . 4421 KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Pytanie 153 . Kiedy następuje zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy? (art . 293–295 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Pytanie 154 . W jakich przypadkach możliwe jest przeniesienie urzędnika państwowego do innej pracy, a w jakich zawieszenie go w czynnościach? (art . 10–12 PracUrzPańU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Pytanie 155 . W jakich przypadkach możliwe jest przeniesienie urzędnika służby cywilnej do innej pracy, a w jakich zawieszenie go w czynnościach? (art . 62–69 SłużbaCywU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Pytanie 156 . W jaki sposób rekompensuje się członkom korpusu służby cywilnej pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych i dniach wolnych od pracy? (art . 97 SłużbaCywU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Pytanie 157 . Na czym polegają procedury obowiązujące przy rekrutacji do korpusu służby cywilnej? (art . 26–33 SłużbaCywU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Pytanie 158 . Jakie są rodzaje stosunków pracy, na podstawie których mogą być zatrudnieni urzędnicy państwowi? (PracUrzPańU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Pytanie 159 . Na czym polega odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników państwowych i tryb jej stosowania? (PracUrzPańU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Pytanie 160 . Co rozumiemy przez pojęcie „korpus służby cywilnej”? (SłużbaCywU) . . . . . . . . . 125 Pytanie 161 . Kto może być urzędnikiem państwowym i jakie ograniczenia prawne wiążą się z uzyskaniem przez pracownika statusu urzędnika państwowego? (SłużbaCywU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Pytanie 162 . Jakie wyróżniamy rodzaje stosunków pracy mogące łączyć urząd gminy z jego pracownikami? (PracSamU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Pytanie 163 . Kiedy następuje przedawnienie roszczenia o urlop i ekwiwalent pieniężny? (art . 168, 171, 291 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Pytanie 164 . Jakie są przesłanki zatrudnienia młodocianego pracownika? (art . 190, 191, 2001 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Pytanie 165 . O czym stanowią regulacje ochronne dotyczące pracowników młodocianych? (art . 191–205 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 XII Spis treści II. System ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Pytanie 1 . Kto jest uprawniony do zasiłku opiekuńczego? (art . 32 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Pytanie 2 . Kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy? (art . 77–81 EmFUSU) . . . . . . . . . . . 135 Pytanie 3 . Co rozumiemy przez pojęcie „renta rodzinna”? (art . 65–74 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . 136 Pytanie 4 . Na czym polega częściowa i całkowita niezdolność do pracy? (art . 12 i 13 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Pytanie 5 . Jaki wypadek kwalifikuje się jako wypadek przy pracy? (art . 3 WypadkiU) . . . . . . . 138 Pytanie 6 . Jakie są zasady przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy? (art . 57, 57a, 58, 59 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Pytanie 7 . Co rozumiemy przez pojęcie „zasiłek wyrównawczy”? (art . 23–25 ZasiłkiU) . . . . . . 140 Pytanie 8 . Kiedy ulegają przedawnieniu roszczenia o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego, opiekuńczego? (art . 67 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . 140 Pytanie 9 . Co rozumiemy przez pojęcia „wypadek w drodze do pracy” oraz „wypadek w drodze z pracy”? (art . 57b EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Pytanie 10 . Kiedy emerytury i renty mogą ulec zawieszeniu? (art . 103–104 EmFUSU) . . . . . . . 141 Pytanie 11 . Kiedy przyznawane są świadczenia rehabilitacyjne? (art . 18–21 ZasiłkiU) . . . . . . . 142 Pytanie 12 . Co to jest zasiłek chorobowy? (art . 4–17 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Pytanie 13 . Jakie są rodzaje ubezpieczeń unormowanych w SysUbSpołU? (art . 1 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Pytanie 14 . Jakim ubezpieczeniom społecznym podlega osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą? (art . 8 ust . 6, 11 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . 145 Pytanie 15 . Na czym polega zawarcie umowy z OFE? (art . 39 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Pytanie 16 . Czy dopuszczalne jest zawarcie ugody przed sądem ubezpieczeń społecznych? (art . 47712 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Pytanie 17 . Czym charakteryzuje się renta z tytułu niezdolności do pracy? (art . 19, 19a, 62 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Pytanie 18 . Co to jest kapitał początkowy? (art . 173–178 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Pytanie 19 . Jakie podmioty uprawnione są do emerytury pomostowej i jakie są warunki jej przysługiwania? (art . 4–13, 15–17 EmPomostU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Pytanie 20 . Jaki jest zakres i uprawnienia inspektorów kontroli ZUS podczas kontroli wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych? (art . 86–92 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Pytanie 21 . Jaki jest sposób rozstrzygnięcia zbiegu tytułów ubezpieczenia w postaci umowy zlecenia i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie SysUbSpołU? (art . 9 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Pytanie 22 . Kiedy następuje zbieg tytułu ubezpieczenia w postaci umowy o pracę i jednoczesnego pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy? (art . 9 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Pytanie 23 . Jaka jest właściwość rzeczowa sądów rejonowych oraz sądów okręgowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych? (art . 4778 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . 150 Pytanie 24 . Jakie są okresy składkowe na gruncie EmFUSU? (art . 6 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . 151 Pytanie 25 . Jakie świadczenia przysługują w świetle ZasiłkiU? (art . 2, 6, 8 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . 152 Pytanie 26 . Jakie świadczenia przysługują ubezpieczonemu z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej? (art . 6 WypadkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Pytanie 27 . Kiedy ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego? (art . 4, 6 i 7 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 XIII Spis treści Pytanie 28 . Komu przysługuje zasiłek macierzyński? (art . 29, 29a ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Pytanie 29 . Co rozumiemy przez pojęcie nienależnie pobranych świadczeń na podstawie SysUbSpołU? (art . 84 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Pytanie 30 . Kiedy przysługuje pracownikowi jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i jakie są możliwości jego podwyższenia? (art . 11–15 WypadkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Pytanie 31 . Czy istnieje możliwość zakwestionowania decyzji organu rentowego odmawiającej wnioskodawcy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne? (art . 83 ust . 4 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Pytanie 32 . Jakie są przesłanki nabycia prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego? (art . 8 WypadkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Pytanie 33 . Jaki jest tryb odwoławczy od decyzji oddziału ZUS odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy? (art . 3982, 4778, 4779, 47710 KPC) . . . . . . . . . . . 160 Pytanie 34 . Kiedy pracownik nabywa prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy? (art . 57–64 oraz 100 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Pytanie 35 . Jakie są przesłanki zawieszenia i zmniejszenia świadczenia emerytalnego? (art . 103–104 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Pytanie 36 . Czym charakteryzuje się ubezpieczenie społeczne rolników? (art . 1–35 UbRolU) 163 Pytanie 37 . Jaka jest procedura ubiegania się o emeryturę? (art . 24–46, 115–116, 118, 129 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Pytanie 38 . Czym charakteryzuje się wykonywanie przez pracownika pracy na podstawie umowy o dzieło na rzecz pracodawcy? (art . 8 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . 165 Pytanie 39 . Jakie uprawnienie ma pracownica będąca w ciąży (zdolna do pracy) do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego na wypadek rozwiązania z nią stosunku pracy na czas nieokreślony z powodu likwidacji pracodawcy? (art . 30–31 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Pytanie 40 . Jak wygląda struktura podziału składki na ubezpieczenie społeczne na przykładzie stosunku pracy? (art . 15, 16, 17 oraz 22 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . 166 Pytanie 41 . Jak przedstawia się kwestia ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu SysUbSpołU? (art . 6, 11, 12, 18, 18a, 19, 20 oraz 22 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Pytanie 42 . Kiedy następuje obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do zleceniobiorcy związanego umową o pracę z podmiotem niebędącym zleceniodawcą? (art . 9 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Pytanie 43 . Kiedy następuje obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do osoby prowadzącej kilka rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej? (art . 9, 11 i 12 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Pytanie 44 . Jaki ma wpływ zbieg umowy o dzieło z własnym pracodawcą oraz umowy o dzieło ze zleceniodawcą na obowiązek ubezpieczenia społecznego? (art . 6, 9, 11 oraz 12 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Pytanie 45 . Jaka będzie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą? (art . 18 i 18a SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Pytanie 46 . W jaki sposób oblicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne? (art . 79–95 ŚwiadczeniaU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Pytanie 47 . Jakie występują przesłanki umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne? (art . 28 oraz 84 ust . 8 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 XIV Spis treści Pytanie 48 . Jaki będzie zakres ubezpieczenia społecznego osoby pozostającej w kilku stosunkach pracy? (art . 9 i 18 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Pytanie 49 . Jakie są ulgi w zakresie obowiązku zapłaty należności z tytułu składek? (art . 29 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Pytanie 50 . Jakie są wymogi prawidłowego zgłoszenia ubezpieczonego do ZUS przez płatnika? (art . 43 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Pytanie 51 . Jakie są zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS osoby podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu? (art . 36 i 41 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Pytanie 52 . Jakie są terminy opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składania dokumentów rozliczeniowych? (art . 47 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Pytanie 53 . Co obejmuje kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych? (art . 86–92 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Pytanie 54 . Jakie podmioty uczestniczą w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych? (art . 476 oraz 47711 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Pytanie 55 . Kiedy stosuje się środek zaskarżenia w postaci wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy? (art . 83 ust . 4 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Pytanie 56 . Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu przed sądem powszechnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych? (art . 87 oraz 465 § 1 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Pytanie 57 . Jakie są zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego? (art . 36–47 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Pytanie 58 . W jaki sposób ZUS dochodzi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń? (art . 84 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Pytanie 59 . Jaki jest katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? (art . 66 i 68 ŚwiadczeniaU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Pytanie 60 . Kiedy nabywamy prawa do zasiłku chorobowego? (art . 4–7 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . 183 Pytanie 61 . Kiedy nabywamy prawa do zasiłku opiekuńczego? (art . 32–32a ZasiłkiU) . . . . . . . 184 Pytanie 62 . Jakie podmioty uprawnione są do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego? (art . 6 oraz 13 WypadkiU oraz art . 12 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . 184 Pytanie 63 . Jakie świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługują ubezpieczonemu w razie choroby? (art . 6 oraz 13 WypadkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Pytanie 64 . Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia wypadkowego? (art . 6 WypadkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Pytanie 65 . Kiedy nagłe zdarzenie jest przesłanką wypadku przy pracy? (art . 3 ust . 1 WypadkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Pytanie 66 . Jakie są przesłanki nabycia przez rozwiedzioną wdowę prawa do renty rodzinnej po zmarłym mężu? (art . 70 ust . 3 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Pytanie 67 . Jakie warunki musi spełnić pełnoletnie dziecko, aby nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłej matce? (art . 65–68 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Pytanie 68 . Jakie są przesłanki przyznania dziecku, które zostało uznane za całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji, prawa do renty rodzinnej po matce? (art . 65 oraz 68 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Pytanie 69 . Kiedy organ rentowy nie może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych? (art . 84 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Pytanie 70 . Co rozumiemy przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych? (art . 476 § 2 KPC; art . 83 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 XV Spis treści Pytanie 71 . Kiedy wnosi się odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania prawa do emerytury? (art . 4779 i 47710 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Pytanie 72 . Czy pracownik mający ustalone prawo do renty, który podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniu emerytalno- -rentowemu? (art . 9 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Pytanie 73 . Jaki jest zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego rolników: wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego? (art . 2, 5, 6 i 7 UbRolU) . . . . . . . 191 Pytanie 74 . Co to są należności z tytułu składek? Jaki jest termin przedawnienia tych należności? (art . 24 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Pytanie 75 . Na czym polegają konsekwencje nie wywiązania się w terminie z obowiązku opłacenia składek? (art . 23 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Pytanie 76 . Jaką odpowiedzialność karną ponosi płatnik składek? (art . 98 SysUbSpołU; art . 218 § 1a oraz art . 219 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 XVI Wprowadzenie Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy! Oddajemy w Wasze ręce publikację poświęconą zagadnieniom prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Książka, którą trzymacie w rękach jest efektem naszej pracy i nauki jako aplikantów radcowskich, którzy dobrze pamiętają wysiłek zwią- zany z opanowaniem tego rozległego materiału. Przygotowując się do kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych brakowało nam kompleksowego opraco- wania, które efektywnie, acz w wystarczającym zakresie, pomogłoby nam w nauce. Dlatego też, znając dobrze technikę pracy uczących się aplikantów (oraz mając na względzie doświadczenia studenckie), postanowiliśmy przygotować możliwie kompleksowy materiał, który ułatwiłby przygotowanie do egzaminów i kolokwiów. Koncentrujemy się zatem przede wszystkim na zagadnieniach, które z dużym praw- dopodobieństwem mogą pojawić się na tych właśnie sprawdzianach wiedzy. Nie- mniej ufamy, że książka ta służyć może pomocą także zaprawionym w sądowych bojach praktykom – przede wszystkim radcom prawnym i adwokatom. Przyswajanie wiedzy ułatwić mają również tabele, porównania i wyciągi z orzecznictwa – wszystko po to, by w sposób jak najbardziej skuteczny i przystępny przybliżyć problematykę prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Powodzenia! Karolina Napiórkowska Bartłomiej Dziliński XVII Wykaz skrótów 1. Akty prawne DniWolneU EmFUSU EmPomostU KC KK KosztyU KP KPC OdpMatR PracSamU PracUrzPańU SłużbaCywU SysUbSpołU ŚwiadczeniaU UbRolU UsprNieobR WypadkiU ZasiłkiU ustawa z 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.) ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz- nych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.) ustawa z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z 4.10.1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach.
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: