Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00147 010455 11038655 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy - ebook/pdf
Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4922-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwszy tom monografii podejmuje próbę wyjaśnienia aksjologii  prawa pracy. Czyni to przede wszystkim  z perspektywy praw człowieka. Kluczem do analizy jest poszukiwanie podstawy do konstytucyjnego uzasadnienia licznie występujących w prawie pracy świadczeń i obowiązków niewzajemnych. Równocześnie książka podejmuje próbę redefinicji zakresu tzw. funkcji ochronnej prawa pracy. Stąd tytuł „Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy”. Monografia poświęcona jest więc teorii, czyli rozważaniom nad zależnościami i poszukiwaniem spójności, przez co w naturalny sposób  jest skierowana do środowisk naukowych (prawa pracy, prawa konstytucyjnego, praw człowieka). Powyższe może mimowolnie zniechęcić do jej lektury praktyków prawa pracy.  Zachęcam ich jednak, aby przełamali opór. Nie da się prawidłowo stosować prawa pracy bez jego zrozumienia. Wyrażam przekonanie, że lektura tej książki bezpośrednio i pośrednio dostarcza odpowiedzi na fundamentalne dylematy praktyki, których większość komentarzy nawet nie usiłuje podejmować. Teoria, która nie próbuje objaśnić rzeczywistości jest bezwartościowa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM I TEORIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO INDYWIDUALNEGO PRAWA PRACY ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ARKADIUSZ SOBCZYK • PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM I TEORIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO INDYWIDUALNEGO PRAWA PRACY Polecamy nasze publikacje z tej serii: Paweł Łobacz KONFRONTACJA. STUDIUM KARNOPRAWNE I KRYMINALISTYCZNE Lavinia Brâncuşi WZÓR WSPÓLNOTOWY I JEGO ZAKRES OCHRONY Rafał Sikorski FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Agata Harast POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY Berenika Kaczmarek-Templin DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM Marek Zalisko INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM I TEORIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO INDYWIDUALNEGO PRAWA PRACY ARKADIUSZ SOBCZYK WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Prof. nadzw. dr Bolesław M. Ćwiertniak Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM Print Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4921-3 ISBN e-book 978-83-255-4922-0 Moim synom Andrzejowi, Tadeuszowi i Stefanowi Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... . XIII Bibliografia ............................................................................................................. . XV Przedmowa do tomu I ....................................................................................... . XXXV Rozdział 1. Krytyka wartości poznawczej i analitycznej funkcji ochronnej prawa pracy............................................................. . §.1.. Uwagi.wstępne......................................................................................... . §.2.. Funkcje.prawa.pracy.jako.doktrynalne.wypowiedzi.o.jego.. aksjologii..................................................................................................... . §.3.. O.funkcji.ochronnej.prawa.pracy.w.doktrynie.prawa.pracy.... . §.4.. Problem.funkcji.ochronnej.pracodawcy......................................... . §.5.. Ochrona.słabszego,.ochrona.praw.powszechnych. czy.polityka.społeczna............................................................................ . §.6.. Pracodawca.w.kontekście.funkcji.ochronnej.pracownika........ . §.7.. Krytyka.wartości.analitycznej.i.poznawczej.funkcji.ochronnej.. §.8.. Uwagi.końcowe........................................................................................ . Rozdział 2. O zjawisku pracowniczocentryzmu w analizie prawa pracy i jego skutkach.................................................................... . Rozdział 3. Ustrojowe podstawy prawa pracy...................................... . §.1.. Uwagi.wprowadzające.do.rozdziału.................................................. . §.2.. Zasada.społecznej.gospodarki.rynkowej.a.prawo.pracy............. . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . II..Zasada.społecznej.gospodarki.rynkowej.w.świetle. . . doktryny.prawa.konstytucyjnego............................................ . . III..Społeczna.gospodarka.rynkowa.w.orzecznictwie. Trybunału.Konstytucyjnego...................................................... . . IV..Zasada.społecznej.gospodarki.rynkowej.a.prawo.pracy... . V..Uwagi.końcowe.............................................................................. . §.3.. Konstytucyjna.ochrona.pracy.............................................................. . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . II..Ustawodawstwo.ochronne.jako.konstytucyjny. . . obowiązek.państwa...................................................................... . 1 1 1 4 9 11 13 15 24 27 37 37 38 38 38 41 43 45 46 46 46 VIIVII Spis treści . III..Nadzór.nad.warunkami.pracy.i.promocja.zatrudnienia... . IV..Walor.prawny.art..24.Konstytucji............................................ . . V..Artykuł.24.Konstytucji.i.jego.wykładnia. a.ustawodawstwo.pracy.............................................................. . . VI..Uwagi.końcowe.............................................................................. . §.4.. Prawo.pracy.a.zasada.sprawiedliwości.społecznej....................... . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . . . II..Zasada.sprawiedliwości.społecznej.a.prawo.socjalne...... . . III..Zasada.sprawiedliwości.społecznej.a.prawo.pracy........... . §.5.. Podsumowanie.rozdziału...................................................................... . Rozdział 4. Praca i strony stosunków zatrudnienia w Konstytucji RP............................................................................................ . §.1.. Uwagi.wstępne.do.rozdziału................................................................ . §.2.. Praca.i.zatrudnienie.w.Konstytucji.................................................... . §.3.. Pracownik.w.Konstytucji...................................................................... . §.4.. Pracodawca.w.Konstytucji.................................................................... . . I..Pracodawca.prywatny.–.człowiek.czy.jednostka.. organizacyjna.................................................................................. . . II..Pracodawca.publiczny................................................................. . . III..Prywatny.lub.publiczny.pracodawca.konstytucyjny........ . IV..Problem.pracy.i.kapitału............................................................. . . §.5.. Podsumowanie.......................................................................................... . Rozdział 5. Podstawowe konstytucyjne prawa i wolności stron stosunku pracy a prawo pracy............................................................... . §.1.. Uwagi.wstępne.do.rozdziału................................................................ . §.2.. Ochrona.własności.a.stosunki.zobowiązaniowe........................... . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . II..Pojęcie.własności.w.Konstytucji.............................................. . . . . III..Ochrona.własności.w.kontekście.art..31.ust..3.. . Konstytucji...................................................................................... . IV..Uwagi.końcowe.............................................................................. . §.3.. Wolność.działalności.gospodarczej.a.prawo.pracy...................... . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . II..Treść.zasady.swobody.gospodarczej....................................... . . . . III..Swoboda.gospodarcza.a.konstytucyjne.prawa.osób. zatrudnionych................................................................................. . . IV..Ograniczenie.wolności.gospodarczej.a.prawo.pracy....... . . V..Uwagi.końcowe.............................................................................. . VIII 49 50 51 54 55 55 56 60 64 65 65 65 68 68 70 73 74 75 77 79 79 80 80 81 85 88 89 89 91 92 94 96 Spis treści §.4.. Wolność.człowieka.i.zasada.swobody.umów.w.Konstytucji..... . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . . . II..Zasada.swobody.umów.w.Konstytucji................................... . . III..Ograniczenia.wolności.umów.a.prawo.pracy..................... . §.5.. Zasada.proporcjonalności..................................................................... . §.6.. Podsumowanie.rozdziału...................................................................... . Rozdział 6. Świadczenia i ograniczenia niewzajemne a indywidualne prawo pracy.................................................................. . §.1.. Wprowadzenie.do.rozdziału................................................................ . §.2.. Świadczenia.i.obowiązki.niewzajemne............................................ . §.3.. Prawo.pracy.a.prawa.człowieka.......................................................... . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . . . II..Potrzeby.człowieka.–.prawa.człowieka................................. . . III..Prawa.człowieka.–.prawo.pracy............................................... . IV..Uwagi.końcowe.............................................................................. . . §.4.. Prawo.do.ochrony.godności.a.prawo.pracy................................... . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . II..Ustawa.a.„szczegółowe”.prawo.lub.wolność.. . . 97 97 97 99 101 104 105 105 106 110 110 110 114 115 116 116 w.Konstytucji.................................................................................. . 117 . III..Ochrona.godności.w.Konstytucji.a.aksjologia.prawa.. pracy.................................................................................................. . 118 . IV..Godność.a.prawa.socjalne.w.prawie.. międzynarodowym....................................................................... . . V..Uwagi.końcowe.............................................................................. . §.5.. Obowiązki.niewzajemne.a.dobro.wspólne.i.solidaryzm............ . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . . . II..O.pojęciu.dobra.wspólnego...................................................... . . III..Dobro.wspólne.a.solidarność.społeczna............................... . . IV..Społeczny.charakter.pracy......................................................... . . V..Dobro.wspólne.a.solidarnościowe.obowiązki.. pracownika...................................................................................... . . VI..Uwagi.końcowe.............................................................................. . §.6.. Publicznoprawny.charakter.obowiązków.stron.stosunków.. pracy............................................................................................................. . §.7.. Zakończenie.rozdziału............................................................................ . Rozdział 7. Aksjologia wolności od wykluczenia socjalnego....... . §.1.. Uwagi.wstępne......................................................................................... . §.2.. Wykluczenie.socjalne............................................................................. . 121 122 123 123 123 126 130 131 134 135 137 139 139 140 IX Spis treści §.3.. Wolność.od.wykluczenia.jako.prawo.człowieka........................... . §.4.. Praca.a.wolność.od.niedostatku.......................................................... . §.5.. Elementy.przeciwdziałania.wykluczeniu.w.prawie.pracy........ . §.6.. Uwagi.końcowe.–.wolność.od.wykluczenia.a.kierunek. rozwoju.prawa.pracy.............................................................................. . Rozdział 8. Aksjologia ochrony życia i zdrowia.................................. . §.1.. Uwagi.wstępne......................................................................................... . §.2.. Ochrona.życia.i.zdrowia.zatrudnionego.jako.obowiązek. publicznoprawny..................................................................................... . §.3.. Socjalność.prawa.do.bhp.–.teoria.bhp............................................. . §.4.. Zakres.podmiotowy.ochrony.zdrowia.i.życia.w.związku. z.wykonywaniem.pracy......................................................................... . §.5.. Aksjologia.przepisów.bhp.a.obowiązki.pracowników............... . §.6.. Aksjologia.bhp.a.charakter.prawny.kar.porządkowych.............. . §.7.. Konstytucyjne.pojęcie.bezpiecznych.i.higienicznych. warunków.pracy....................................................................................... . §.8.. Problem.konstrukcji.art..66.Konstytucji.......................................... . §.9.. Bhp.a.ochrona.„słabszego”.przed.„silniejszym”............................. . §.10.. Uwagi.końcowe........................................................................................ . Rozdział 9. Aksjologia wolności od pracy............................................... . §.1.. Uwagi.wstępne......................................................................................... . §.2.. Zakres.podmiotowy................................................................................. . §.3.. Wolność.od.pracy.jako.wartość.chroniona..................................... . §.4.. Dni.wolne.od.pracy................................................................................. . §.5.. Normy.czasu.pracy.................................................................................. . §.6.. Urlopy.wypoczynkowe........................................................................... . §.7.. Wolność.od.pracy.a.obowiązki.pracownika................................... . §.8.. Urlop.jako.prawo.socjalne..................................................................... . §.9.. Uwagi.końcowe........................................................................................ . Rozdział 10. Aksjologia ochrony rozwoju społecznego osób młodych.............................................................................................................. . §.1.. Uwagi.wstępne......................................................................................... . §.2.. Regulacja.konstytucyjna........................................................................ . §.3.. Rola.ustawy.w.określeniu.dopuszczalności.pracy.dzieci........... . §.4.. Regulacja.konstytucyjna.a.zatrudnianie.młodocianych.............. . §.5.. Regulacja.konstytucyjna.a.zatrudnianie.dzieci.............................. . §.6.. Zatrudnianie.na.podstawie.umów.cywilnych.w.świetle. 141 145 147 157 161 161 162 167 170 172 176 181 187 188 189 193 193 195 196 197 201 202 205 206 207 209 209 210 211 215 216 ograniczeń.konstytucyjnych................................................................. . 218 X Spis treści §.7.. Nieodpłatna.praca.dzieci....................................................................... . §.8.. Problem.zatrudnienia.rodzinnego..................................................... . §.9.. Podsumowanie.......................................................................................... . Rozdział 11. Aksjologia ochrony praw osób trzecich, rodziny oraz interesu publicznego........................................................................ . §.1.. Wstęp............................................................................................................ . §.2.. Powszechna.ochrona.zdrowia,.życia.i.mienia................................ . §.3.. Ochrona.życia.rodzinnego.i.potrzeb.rodziny.pracownika........ . §.4.. Ochrona.interesu.publicznego............................................................ . §.5.. Uwagi.końcowe........................................................................................ . Rozdział 12. Aksjologia równości w prawie stron stosunku pracy..................................................................................................................... . §.1.. Wstęp.do.rozdziału.................................................................................. . §.2.. Równość.stron.stosunku.pracy........................................................... . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . II..Równorzędność.stosunków.zobowiązaniowych................ . . . . III..Słabości.poznawcze.analizy.prawa.pracy.przez. 222 223 224 227 227 227 228 229 233 235 235 236 236 237 pryzmat.równości.formalnej.(równorzędności)................ . 245 . IV..Równość.stron.zobowiązaniowego.stosunku.pracy. jako.równość.w.prawie............................................................... . . V..Uwagi.końcowe.............................................................................. . §.3.. Zasada.równości.praw.pracowników.jako.zasada. najwyższego.uprzywilejowania........................................................... . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . . . II..Zasada.najwyższego.uprzywilejowania................................. . . III..Uwagi.końcowe.............................................................................. . §.4.. Zasada.uprzywilejowania...................................................................... . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . . . II..Zasada.uprzywilejowania.a.charakter.norm.prawnych... . . III..Zasada.uprzywilejowania.a.normy.publicznoprawne...... . . IV..Zakładowe.„źródła.prawa.pracy”.a.wyrównywanie. pozycji.stron.stosunku.pracy.................................................... . . V..Wnioski.końcowe.......................................................................... . §.5.. Problem.wyzysku.w.prawie.pracy..................................................... . §.6.. Zakaz.potrącenia.z.wynagrodzenia.................................................... . §.7.. Równość.stron.stosunku.pracy.w.prawie.procesowym............. . §.8.. Zbiorowe.prawo.pracy........................................................................... . §.9.. Zakończenie.rozdziału............................................................................ . 248 254 255 255 256 259 260 260 260 263 265 267 268 275 278 281 289 XI Spis treści Rozdział 13. Teoria publicznoprawnego i prywatnoprawnego indywidualnego prawa pracy................................................................. . §.1.. Uwagi.wstępne......................................................................................... . §.2.. Monistyczna.i.pluralistyczna.koncepcja.prawa.pracy................. . §.3.. Krytyka.dotychczasowych.teorii.prawa.pracy............................... . I..Dominacja.pracodawcy.czy.dysfunkcjonalność.rynku.... . . . II..Ochrona.wartości.czy.ochrona.przed.dominacją.............. . . III..Ochrona.pracownika.czy.ochrona.człowieka..................... . §.4.. Indywidualne.publiczne.i.prywatne.prawo.pracy....................... . §.5.. Prawo.pracy.a.prawo.zabezpieczenia.społecznego...................... . §.6.. Solidarność.wertykalna.i.horyzontalna............................................ . §.7.. Podstawowe.tezy.publicznoprawnego.i.prywatnego. indywidualnego.prawa.pracy.............................................................. . Indeks rzeczowy................................................................................................... . 291 291 291 293 293 297 298 300 304 305 307 319 XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC ..................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja ..................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KP ....................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KRO ................................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSCU .................................. ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) ProkU ................................ ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) TWE ................................... Traktat z 25.3.1957 r. ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) 2. Organy orzekające, organizacje i instytucje ETS ..................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości MOP ................................... Międzynarodowa Organizacja Pracy ONZ ................................... Organizacja Narodów Zjednoczonych PIP ...................................... Państwowa Inspekcja Pracy TK ....................................... Trybunał Konstytucyjny SN ....................................... Sąd Najwyższy SN (7) ................................ Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów WSA ................................... wojewódzki sąd administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Biul.SN .............................. Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. .................................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .............................. Dziennik Urzędowy GSP .................................... Gdańskie Studia Prawnicze GSP – Prz. Orz. ............... Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa MoP .................................... Monitor Prawniczy XIIIXIII Wykaz skrótów MoPod .............................. Monitor Prawa Podatkowego MoPr .................................. Monitor Prawa Pracy OSP .................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OTK-A ............................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnych seria A PiP ...................................... Państwo i Prawo PiZS .................................... Prawo i Zabezpieczenie Społeczne Prok. i Pr. ......................... Prokuratura i Prawo PUG ................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego ZNUG ................................ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego ZNUJ .................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Inne skróty art. ...................................... artykuł bhp .................................... bezpieczeństwo i higiena pracy itd. ...................................... i tak dalej m.in. ................................... między innymi nast. ................................... nastepny(-a) np. ...................................... na przykład Nr ....................................... numer pkt ...................................... punkt por. ..................................... porównaj post. ................................... postanowienie poz. .................................... pozycja red. ..................................... redakcja s. .......................................... strona t. .......................................... tom tj. ......................................... to jest t.j. ........................................ tekst jednolity ww. .................................... wyżej wymieniony z. ......................................... zeszyt § .......................................... paragraf XIV Bibliografia Antonów K., Przedmiotowe,.konstytucyjne.i.procesowe.przesłanki.uznania.pra- wa.zabezpieczenia.społecznego.za.odrębną.gałąź.prawa,.[w:].Patulski A.,. Walczak K..(red.),.Jedność.w.różnorodności..Studia.z.zakresu.prawa.pracy,. zabezpieczenia.społecznego.i.polityki.społecznej..Księga.Pamiątkowa.dedy- kowana.Profesorowi.Wojciechowi.Muszalskiemu,.Warszawa.2009 Banaszak B.,.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej..Komentarz,.Warszawa. 2009 Banaszak B.,.Prawo.konstytucyjne,.Warszawa.1999 Banaszak B.,.Preisner A..(red.),.Prawa.i.wolności.obywatelskie.w.Konstytucji. RP,.Warszawa.2002 Banaszkiewicz B.,.Konstytucyjne.prawo.własności,.[w:].Wyrzykowski M.. (red.),.Konstytucyjne.podstawy.systemu.prawa,.Warszawa.2001 Baran K. W.,.Funkcja.ochronna.zbiorowego.prawa.pracy,.SPPiPS.2009 Baran K. W.,.Komentarz.do.art..8.ustawy.z.dnia.13.marca.2003.r..o.szczegól- nych.zasadach.rozwiązywania.z.pracownikami.stosunków.pracy.z.przyczyn. niedotyczących.pracowników,.[w:].Baran K.W.,.Zbiorowe.prawo.pracy.. Komentarz,.Oficyna.2007 Baran K.W.,.Niezależność.i.samorządność.organizacji.zrzeszających.pracow- ników.oraz.pracodawców,.SPPiPS.1999/2000 Baran K. W.,.O.funkcjach.zbiorowego.prawa.pracy.uwag.kilka,.[w:].Matey­ ­­Tyrowicz M.,.Nawacki L.,.Wagner B..(red.),.Prawo.pracy.a.wyzwania. XXI.wieku..Księga.Jubileuszowa.Profesora.Tadeusza.Zielińskiego,.Warszawa. 2002 Baran K. W.,.Ogólna.charakterystyka.ustawodawstwa.antykryzysowego.na.tle. funkcji.prawa.pracy,.PiZS.2009,.z..9 Baran K. W.,.Organizatorska.funkcja.zbiorowego.prawa.pracy.de.lege.lata. i.de.lege.ferenda,.[w:].Patulski A.,.Walczak K..(red.),.Jedność.w.różnorod- ności..Studia.z.zakresu.prawa.pracy,.zabezpieczenia.społecznego.i.polity- ki.społecznej..Księga.pamiątkowa.dedykowana.profesorowi.Wojciechowi. Muszalskiemu,.Warszawa.2009 Baran K. W.,.Prawo.pracy,.Warszawa.2009 Baran K. W.,.Rokowania.zbiorowe.w.systemie.ustawodawstwa.polskiego,. [w:].Ćwiertniak B..(red.),.Prawo.pracy..Zabezpieczenie.społeczne.(z.aktual- nych.zagadnień),.Opole.2001 Baran K.W.,.Z.problematyki.źródeł.prawa.pracy,.SPPiPS.2010 Baran K. W..(red.),.Zarys.systemu.prawa.pracy,.t..I..Część.ogólna.prawa.pra- cy,.Warszawa.2010 XVXV Bibliografia Bielska­Brodziak A.,.Bogucka I.,.Solidarność.jako.termin.prawny.i.jego.funk- cjonowanie.w.praktyce.orzeczniczej,.[w:].Łabno A..(red.),.Idea.solidaryzmu. we.współczesnej.filozofii.prawa.i.polityki,.Warszawa.2012 Biernat S.,.Problemy.prawne.sprawiedliwego.rozdziału.dóbr.przez.państwo,. Kraków.1985 Bińczycka­Majewska T.,.Zasiłek.chorobowy.i.ochrona.trwałości.stosunku. pracy.w.razie.choroby.w.dobie.ograniczania.wydatków.publicznych,.PiZS. 2005,.z..2 Blanpain R.,.Flexicurity.in.a.global.economy,.[w:].Davulis T.,.Petrylaite D.,. Labour.Market.of.21st.Century..Looking.for.flexibility.and.security,.Wilno. 2011 Borek­Buchajczuk R.,.Nowe.regulacje.dotyczące.wykonywania.pracy.przez. dzieci,.PiZS.2004,.z..6 Borucka­Arctowa M.,.Społeczne.poglądy.na.funkcje.prawa,.Wrocław.1982 Boruta I.,.Godność.człowieka.–.kategorią.prawa.pracy,.PiZS.2001,.z..8 Brillat R.,.Labour.rights.as.human.rights,.[w:].Świątkowski A.,.Ochrona.praw. człowieka.w.świetle.przepisów.prawa.pracy.i.zabezpieczenia.społeczne- go..Referaty.i.wystąpienia.zgłoszone.na.XVII.Zjazd.Katedr/Zakładów.Prawa. Pracy.i.Zabezpieczenia.Społecznego,.Kraków.2009 Budka B.,.Uprawnienia.pracownika.w.razie.naruszenia.przez.pracodawcę. obowiązku.ułatwiania.pracownikom.podnoszenia.kwalifikacji.zawodowych. –.artykuł.dyskusyjny,.PiZS.2008,.z..8 Chmielek­Łubińska E.,.Szczególne.właściwości.źródeł.prawa.pracy,.SPPiPS. 1999/2000 Chmielnicki P.,.Stosunek.pracy.pracownika.samorządowego.a.jego.funkcja. publiczna,.[w:].Stec M.,.Stosunki.pracy.pracowników.samorządowych,. Warszawa.2008 Chobot A.,.Nowe.formy.zatrudnienia..Kierunki.rozwoju.i.nowelizacji,.Warszawa. 1997 Chobot A.,.Obowiązki.pracownicze.oraz.środki.prawne.zabezpieczające.ich. wykonanie,.[w:].Jaśkiewicz.W. (red.),.Studia.nad.kodeksem.pracy,.Poznań. 1975 Cholewa­Klimek M.,.Zasady.ułatwiania.pracownikom.podnoszenia.kwalifi- kacji.zawodowych.i.praktyczne.aspekty.jej.realizacji.w.przepisach.prawa. pracy,.[w:].Wagner B.,.Hofmańska E..(red.),.Studia.Prawnicze..Rozprawy. i.Materiały,.Kraków.2010 Ciapała J.,.Konstytucyjna.wolność.działalności.gospodarczej.w.Rzeczypospolitej. Polskiej,.Szczecin.2009 Cudowski B.,.Dodatkowe.zatrudnienie,.Warszawa.2007 Cudowski B.,.Dodatkowe.zatrudnienie.pracowników.samorządowych.i.rad- nych,.[w:].Ćwiertniak B.,.Prawo.pracy.i.zabezpieczenie.społeczne.(z.aktu- alnych.zagadnień),.Opole.2001 Cudowski B.,.Przedmiot.i.strony.zakładowego.sporu.zbiorowego.pracy,. [w:].Hajn Z..(red.),.Związkowe.przedstawicielstwo.pracowników.w.zakła- dzie.pracy,.Warszawa.2012 XVI Bibliografia Cudowski B.,.Reprezentacja.praw.i.interesów.pracowniczych.w.sporach.zbio- rowych,.[w:].Goździewicz G..(red.),.Reprezentacja.praw.i.interesów.pra- cowniczych,.Toruń.2001 Cudowski B.,.Reprezentacja.zatrudnionych.w.sporach.zbiorowych.pracy. de.lege.lata.i.de.lege.ferenda,.[w:].Wypych­Żywicka A.,.Tomaszewska M.,. Stelina J..(red.),.Zbiorowe.prawo.pracy.w.XXI.wieku,.Gdańsk.2010 Czarnota A.,.Prawo.a.współczesne.problemy.solidaryzmu.społecznego,. [w:].Łabno A..(red.),.Idea.solidaryzmu.we.współczesnej.filozofii.prawa. i.polityki,.Warszawa.2012 Czechowski M.,.Młodzież.jako.podmiot.rynku.pracy,.[w:].Skąpski M..(red.),. Problemy.zatrudnienia.we.współczesnym.ustroju.pracy.–.Księga.jubileu- szowa.na.55-lecie.pracy.naukowej.i.dydaktycznej.Profesora.Włodzimierza. Piotrowskiego,.Poznań.2009 Czerniak­Swędzioł J.,.Pracowniczy.obowiązek.dbałości,.SPPiPS.2005 Ćwiertniak B.,.Kryteria.kodyfikacyjne.a.wyodrębnianie.prawa.pracy.jako.ga- łęzi.w.polskim.systemie.prawa,.SPPiPS.2006 Ćwiertniak B.,.Kryteria.wyodrębniania.prawa.pracy.jako.gałęzi.systemu.pra- wa.polskiego,.SPPiPS.2007 Ćwiertniak B.,.Uwagi.o.funkcjach.prawa.pracy.(w.związku.z.postulatami.wyod- rębnienia.„proaktywnej”.funkcji.prawa.pracy,.[w:].Wagner B.,.Hofmańska E.. (red.),.Studia.Prawnicze..Rozprawy.i.Materiały,.Kraków.2010 Domańska A.,. Koncepcja. sprawiedliwości. społecznej. w. orzecznictwie. Trybunału.Konstytucyjnego,.[w:].Domańska A..(red.),.Zasady.sprawiedli- wości.społecznej.we.współczesnym.polskim.prawie.konstytucyjnym,.Łódź. 2001 Domańska A.,. Konstytucyjne. podstawy. ustroju. gospodarczego. Polski,. Warszawa.2001 Dörre­Nowak D.,.Naruszenie.czci.i.godności.pracownika.w.związku.z.nałoże- niem.kary.porządkowej,.SPPiPS.2003–2004 Dörre­Nowak D.,.Przestrzeganie.zasad.współżycia.społecznego.jako.podstawo- wy.obowiązek.stron.stosunku.pracy.–.wybrane.zagadnienia,.[w:].Sobczyk A.. (red.),.Stosunki.zatrudnienia.w.dwudziestoleciu.społecznej.gospodarki. rynkowej..Księga.pamiątkowa.z.okazji.jubileuszu.40-lecia.pracy.naukowej. Profesor.Barbary.Wagner,.Warszawa.2010 Dral A.,.Powszechna.ochrona.trwałości.stosunku.pracy..Tendencje.zmian,. Warszawa.2009 Dubowik A.,.Mianowanie.jako.instytucja.prawa.pracy.–.podstawowe.proble- my,.[w:].Ćwiertniak.B..(red.),.Prawo.pracy,.ubezpieczenia.społeczne,.poli- tyka.społeczna..Wybrane.zagadnienia,.Opole.1998 Dybowski T.,.Własność.w.przepisach.konstytucyjnych.wedle.stanu.obowią- zywania.w.1996.roku,.[w:].Trzciński J.,.Jankiewicz A..(red.),.Konstytucja. i.gwarancje.jej.przestrzegania,.Warszawa.1996 Evju S.,.Principles.of.Public.Law.in.Labour.Law,.SPPiPS.2009 Fahlbeck R.,.Work.versus.capital.–.an.exercise.in.inverted.thinking,.SPPiPS. 2009 XVII Bibliografia Florek L.,.Indywidualne.a.zbiorowe.prawo.pracy.–.związki.i.podziały,.[w:].Flo­ rek L..(red.),.Indywidualne.a.zbiorowe.prawo.pracy,.Warszawa.2000 Florek.L..(red.),.Kodeks.pracy..Komentarz,.Warszawa.2011 Florek L.,.Konstytucyjne.gwarancje.uprawnień.pracowniczych,.PiP.1997 Florek L.,.Konstytucyjne.podstawy.zbiorowego.prawa.pracy,.[w:].Goździewicz G.. (red.),.Aktualne.problemy.zbiorowego.prawa.pracy.w.Polsce.i.w.Niemczech,. Toruń.2012 Florek L.,.Kształtowanie.stosunku.pracy.przez.ustawę.i.umowę,.PiZS.2010,. z..2 Florek L.,.Ochrona.praw.i.interesów.pracownika,.Warszawa.1990 Florek L.,.Pojęcie.i.zakres.wolności.związkowej,.[w:].Wypych­Żywicka A.,. Tomaszewska M.,.Stelina J..(red.),.Zbiorowe.prawo.pracy.w.XXI.wieku,. Gdańsk.2010 Florek L.,.Prawo.pracy,.Warszawa.2010 Florek L.,.Prawo.pracy,.Warszawa.2011 Florek L.,.Rola.umów.międzynarodowych.w.zbiorowym.prawie.pracy,.[w:].Goź­ dziewicz G..(red.),.Zbiorowe.prawo.pracy.w.społecznej.gospodarce.rynko- wej,.Toruń.2000 Florek L.,.Swoboda.umów.w.prawie.pracy,.[w:].Seweryński M.,.Stelina J.,. Wolność.i.sprawiedliwość.w.zatrudnieniu..Księga.pamiątkowa.poświęcona. Prezydentowi.Rzeczpospolitej.Polskiej.Profesorowi.Lechowi.Kaczyńskiemu,. Gdańsk.2012 Florek L.,.Ustalanie.wynagrodzenia.za.pracę.w.gospodarce.rynkowej,.[w:].Sa­ netra W..(red.),.Wynagrodzenie.za.pracę.w.warunkach.społecznej.gospo- darki.rynkowej.i.demokracji,.Warszawa.2009 Florek L.,.Ustawa.i.umowa.w.prawie.pracy,.Warszawa.2010 Florek L.,.Zgodność.przepisów.prawa.pracy.z.Konstytucją,.PiZS.1997,.z..11 Frąckowiak J.,.Jednostka.organizacyjna.jako.podmiot.stosunku.pracy,.[w:].Ku­ bot Z.,.Kuczyński T..(red.),.Z.zagadnień.prawa.pracy.i.prawa.socjalnego.. Księga.jubileuszowa.Profesora.Herberta.Szurgacza,.Warszawa.2011 Garlicki L,.Artykuł.20,.[w:].Garlicki L..(red.),.Konstytucja.Rzeczypospolitej. Polskiej..Komentarz,.t..IV,.Warszawa.2005 Garlicki L.,.Artykuł.22,.[w:].Garlicki L..(red.),.Konstytucja.Rzeczypospolitej. Polskiej..Komentarz,.t..IV,.Warszawa.2005 Garlicki L.,.Artykuł.24,.[w:].Garlicki L..(red.),.Konstytucja.Rzeczypospolitej. Polskiej..Komentarz,.t..V,.Warszawa.2007 Garlicki L.,.Artykuł.30,.[w:].Garlicki L..(red.),.Konstytucja.Rzeczypospolitej. Polskiej..Komentarz,.t..III,.Warszawa.2003 Garlicki L.,.Artykuł.31,.[w:].Garlicki L..(red.),.Konstytucja.Rzeczypospolitej. Polskiej..Komentarz,.t..III,.Warszawa.2003 Garlicki L.,.Artykuł.64,.[w:].Garlicki L..(red.),.Konstytucja.Rzeczypospolitej. Polskiej..Komentarz,.t..III,.Warszawa.2003 Garlicki L.,.Artykuł.65,.[w:].Garlicki L..(red.),.Konstytucja.Rzeczypospolitej. Polskiej..Komentarz,.t..III,.Warszawa.2003 XVIII Bibliografia Garlicki L.,.Artykuł.66,.[w:].Garlicki L.,.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.. Komentarz,.t..III,.Warszawa.2003. Garlicki L.,.Polskie.prawo.konstytucyjne,.Warszawa.1997 Gersdorf M.,.Próba.umiejscowienia.nowych.porozumień.o.zawieszeniu.posta- nowień.umów.o.pracę.w.polskim.porządku.prawnym,.PiZS.2003,.z..1 Gersdorf M.,.Umowa.o.pracę..Umowa.o.dzieło..Umowa.zlecenia,.Warszawa. 1993 Gersdorf M.,.Rączka K.,.Prawo.pracy.w.pytaniach.i.odpowiedziach,.Warszawa. 2009 Gładoch M.,.Ograniczenia.prawne.w.realizacji.konstytucyjnej.zasady.dialo- gu.społecznego,.[w:].Seweryński M.,.Stelina.J. (red.),.Wolność.i.sprawied- liwość.w.zatrudnieniu..Księga.pamiątkowa.poświęcona.Prezydentowi. Rzeczypospolitej.Polskiej.Profesorowi.Lechowi.Kaczyńskiemu,.Gdańsk. 2012 Gładoch M.,.Uczestnictwo.pracowników.w.zarządzaniu.przedsiębiorstwem. w.Polsce..Problemy.teorii.i.praktyki.na.tle.prawa.wspólnotowego,.Toruń. 2008 Goździewicz G.,.Funkcje.prawa.pracy.w.nowym.ustroju.pracy.w.Polsce,. [w:].Ćwiertniak B..(red.),.Prawo.pracy,.ubezpieczenia.społeczne,.polityka. społeczna..Wybrane.zagadnienia,.Opole.1998 Goździewicz G.,.Problemy.statusu.prawnego.młodocianych.pracowników. w.Polsce,.[w:].Matey­Tyrowicz M.,.Nawacki L.,.Wagner B..(red.),.Prawo. pracy.a.wyzwania.XXI.wieku..Księga.jubileuszowa.Profesora.Tadeusza. Zielińskiego,.Warszawa.2002 Goździewicz G.,. Przenikanie. konstrukcji. prawnych. w. indywidualnym. i.zbiorowym.prawie.pracy.–.wybrane.zagadnienia,.[w:].Florek L..(red.),. Indywidualne.a.zbiorowe.prawo.pracy,.Warszawa.2000 Goździewicz G.,.Układy.zbiorowe.pracy..Regulamin.wynagradzania..Regulamin. pracy..Komentarze,.Bydgoszcz.1996 Goździewicz G.,.Wpływ.działań.zbiorowych.na.indywidualne.stosunki.pracy,. [w:].Lewandowski H. (red.),.Polskie.prawo.pracy.w.okresie.transformacji. w.oświetleniu.prawa.wspólnotowego,.Warszawa.1997 Goździewicz G..(red.),.Zbiorowe.prawo.pracy.w.społecznej.gospodarce.ryn- kowej,.Toruń.2000 Góral Z.,.Dopuszczalność.pracy.dzieci.w.polskim.prawie.pracy.w.świetle.pra- wa.międzynarodowego.i.europejskiego,.MPP.2005,.Nr.6 Góral Z.,.O.zasadzie.uprzywilejowania.pracownika.(wybrane.uwagi),.[w:].Se­ weryński M.,.Stelina J..(red.),.Wolność.i.sprawiedliwość.w.zatrudnieniu.. Księga.pamiątkowa.poświęcona.Prezydentowi.Rzeczpospolitej.Polskiej. Profesorowi.Lechowi.Kaczyńskiemu,.Gdańsk.2012 Góral Z.,.Odpowiedzialność.porządkowa.pracowników.w.świetle.najnowsze- go.orzecznictwa.sądowego,.PiZS.2002,.z..11 Góral Z.,.Podstawowe.zasady.indywidualnego.prawa.pracy,.[w:].Baran K. W.. (red.),.Zarys.systemu.prawa.pracy,.t..I..Część.ogólna.prawa.pracy,.Warszawa. 2010 XIX Bibliografia Góral Z.,.Swoistość.stosunków.pracy.pracowników.samorządowych,.[w:].Ku­ bot Z..(red.),.Szczególne.formy.zatrudnienia,.Wrocław.2000 Góral Z.,.Zakres.i.cel.odmiennej.regulacji.samorządowych.stosunków.pracy. w.relacji.do.kodeksu.pracy,.[w:].Stec M.,.Stosunki.pracy.pracowników.sa- morządowych,.Warszawa.2008 Góralski W.,.Koncepcja.państwa.społecznego.w.teorii.i.praktyce.konstytucyj- nej.RFN,.PZ.1976,.z..2 Grzybowski S.,.System.prawa.cywilnego,.t..1,.PWN,.Wrocław–Warszawa–.. .–Kraków–Gdańsk–Łódź.1985 Grzybowski S.,.Skąpski J.,.Wójcik S.,.Zarys.prawa.cywilnego,.Warszawa.1988 Hajn Z.,.Autonomia.rokowań.zbiorowych.w.świetle.Konstytucji,.[w:].Szur­ gacz H..(red.),.Konstytucyjne.problemy.prawa.pracy.i.zabezpieczenia.spo- łecznego..Materiały.Zjazdu.Katedr.Prawa.Pracy.we.Wrocławiu,.Wrocław. 2005 Hajn Z.,.Pojęcie.pracodawcy.po.nowelizacji.kodeksu.pracy.–.część.I,.PiZS. 1997,.z..5 Hajn Z.,.Pojęcie.pracodawcy.po.nowelizacji.kodeksu.pracy.–.część.II,.PiZS. 1997,.z..6 Hajn Z.,.Pojęcie.zakładu.pracy.jako.podmiotu.zatrudniającego,.Warszawa. 1988. Hajn Z.,.Prawo.zrzeszania.się.w.związkach.zawodowych.–.prawo.pracowników. czy.prawo.ludzi.pracy?.[w:].Wypych­Żywicka A.,.Tomaszewska M.,.Stelina J.. (red.),.Zbiorowe.prawo.pracy.w.XXI.wieku,.Gdańsk.2010 Hajn Z.,.Regulacja.pozycji.prawnej.pracownika.i.pracodawcy.a.funkcje.prawa. pracy,.PiZS.2000,.z..10 Hajn Z.,. Regulacja. prawna. zatrudniania. agentów,. [w:]. Kubot Z.. (red.),. Szczególne.formy.zatrudnienia,.Wrocław.2000 Hajn Z.,.Rola.organizacji.pracodawców.w.tworzeniu.prawa.pracy,.[w:].Florek L.. (red.),.Źródła.prawa.pracy,.Warszawa.2000 Hajn Z.,.Zatrudnienie.(się).we.własnym.zakładzie.pracy.w.świetle.ustrojowych. podstaw.prawa.pracy,.[w:].Florek L.,.Pisarczyk Ł..(red.),.Współczesne.prob- lemy.prawa.pracy.i.ubezpieczeń.społecznych,.Warszawa.2011 Hajn Z.,.Związkowa.reprezentacja.praw.i.interesów.pracowniczych,.[w:].Goź­ dziewicz G..(red.),.Reprezentacja.praw.i.interesów.pracowniczych,.Toruń. 2001 Hajn Z..(red.),.Związkowe.przedstawicielstwo.pracowników.w.zakładzie.pra- cy,.Warszawa.2012. Hespanha A. M.,.Korzenie.idei.solidarności.we.współczesnej.teorii.prawa,. [w:].Łabno A..(red.),.Idea.solidaryzmu.we.współczesnej.filozofii.prawa.i.po- lityki,.Warszawa.2012 Iwulski J.,.Sanetra W.,.Komentarz.do.Kodeksu.pracy,.Warszawa.2009 Jackowiak C.,.Zakładowe.organy.wymiaru.sprawiedliwości.w.sporach.ze.sto- sunku.pracy,.Poznań.1965 Jackowiak U..(red.),.Kodeks.pracy.z.komentarzem,.Fun..Gosp..2004 Jackowiak U.,.Uziak W.,.Wypych­Żywicka A.,.Prawo.pracy,.Warszawa.2009 XX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: