Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00890 013246 7999206 na godz. na dobę w sumie
Prawo rodzinne i opiekuńcze. Testy. Pytania. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Prawo rodzinne i opiekuńcze. Testy. Pytania. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 310
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7350-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Repetytorium ,,Prawo rodzinne i opiekuńcze. Testy. Pytania. Kazusy. Tablice' podzielone jest na cztery części:
Część pierwsza - Testy obejmujące tematyką wszystkie ważniejsze zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego;
część druga - Pytania z odpowiedziami dotyczące m.in.:

część trzecia - Kazusy z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.:

część czwarta - Tablice i wykresy przedstawiające m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy • pytania • kazusy • tablice 2. wydanie REPETYTORIA C·H·BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A. K. Bieliński, M. Pannert PRAWO RODZINNE Wykłady Becka T. Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, wyd. 7 Podręczniki prawnicze M. Andrzejewski PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, wyd. 5 Skrypty Becka KODEKS CYWILNY, KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, KOSZTY SĄDOWE CYWILNE, wyd. 26 Edycja Sądowa KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, wyd. 19 Twoje Prawo KODEKS CYWILNY, wyd. 38 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo rodzinne i opiekuńcze testy • pytania • kazusy • tablice 2. wydanie rozszerzone i zmienione Małgorzata Łączkowska Wydział Prawa i Administracji UAM Anna Natalia Schulz Instytut Nauk Prawnych PAN Anna Urbańska-Łukaszewicz Instytut Nauk Prawnych PAN WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Poszczególne części opracowali: Pytania: Dr Małgorzata Łączkowska: 15–68, 81–94, 96–102, 127–128, 181–182, 191–201 Dr Anna Natalia Schulz: 2–14, 95, 103–109, 129–171 Anna Urbańska-Łukaszewicz: 1, 69–80, 110–126, 172–180, 183–190, 202–214 Kazusy: Dr Małgorzata Łączkowska: 1–7, 13–14 Dr Anna Natalia Schulz: 15–18, 23–32, 36 Anna Urbańska-Łukaszewicz: 8–12, 19–22, 33–35, 37–39 Wykresy i Tablice: Dr Małgorzata Łączkowska: 1–11, 14–17 Dr Anna Natalia Schulz: 18, 34–39 Anna Urbańska-Łukaszewicz: 12–13, 19–33, 40–44 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7349-2 ISBN e-book 978-83-255-7350-8 Spis treści Wykaz skrótów_______________________________________________________ IX Wykaz literatury_ ____________________________________________________ XIII Przedmowa__________________________________________________________ XV Część A. Testy Test 1 ––––––––––––––––––––––––––– 1 Test 2 ––––––––––––––––––––––––––– 4 Test 3 ––––––––––––––––––––––––––– 6 Test 4 ––––––––––––––––––––––––––– 8 Test 5 ––––––––––––––––––––––––––– 10 Test 6 ––––––––––––––––––––––––––– 12 Test 7 ––––––––––––––––––––––––––– 15 Test 8 ––––––––––––––––––––––––––– 17 Test 9 ––––––––––––––––––––––––––– 20 Test 10 ––––––––––––––––––––––––––– 23 Test 11 ––––––––––––––––––––––––––– 25 Część B. Pytania Odpowiedzi do testu 1 _______ Odpowiedzi do testu 2 _______ Odpowiedzi do testu 3 _______ Odpowiedzi do testu 4 _______ Odpowiedzi do testu 5 _______ Odpowiedzi do testu 6 _______ Odpowiedzi do testu 7 _______ Odpowiedzi do testu 8 _______ Odpowiedzi do testu 9 _______ Odpowiedzi do testu 10 _______ Odpowiedzi do testu 11 _______ Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające_________________________________ Pytanie 1–14 Rozdział 2. Małżeństwo_ ______________________________________________ 2.1. Zawarcie małżeństwa ____________________________________________ 2.2. Ogólne skutki zawarcia małżeństwa ________________________________ Pytanie 15–94 Pytanie 15–40 Pytanie 41–50 Pytanie 51–68 Pytanie 69–80 Pytanie 81–94 2.3. Ustawowy ustrój wspólności majątkowej ____________________________ 2.4. Umowy majątkowe małżeńskie ____________________________________ 2.5. Rozwód i separacja ______________________________________________ 28 29 29 30 31 31 32 33 33 34 35 37 52 52 70 75 84 93 VI Spis treści Rozwód ______________________________________________________ Pytanie 81–88 Separacja _____________________________________________________ Pytanie 89–94 Rozdział 3. Stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi ______________________ Pytanie 95–171 3.1. Pochodzenie ___________________________________________________ Pytanie 95–129 Macierzyństwo _________________________________________________ Pytanie 96–102 Ojcostwo _____________________________________________________ Pytanie 103–126 Zasady wspólne dla postępowań dotyczących pochodzenia dziecka _______ Pytanie 127–129 3.2. Nazwisko dziecka _______________________________________________ 3.3. Władza rodzicielska _____________________________________________ 3.4. Piecza zastępcza ________________________________________________ 3.5. Kontakty ______________________________________________________ 3.6. Przysposobienie ________________________________________________ 93 100 103 103 103 107 120 122 126 135 139 147 159 173 174 187 191 191 193 196 197 198 199 203 205 207 Pytanie 130–134 Pytanie 135–144 Pytanie 145–148 Pytanie 149–156 Pytanie 157–171 Pytanie 191–215 Pytanie 192–210 Pytanie 211–214 Rozdział 4. Alimenty__________________________________________________ Pytanie 172–190 Rozdział 5. Opieka i kuratela___________________________________________ 5.1. Opieka _______________________________________________________ 5.2. Kuratela ______________________________________________________ Część C. Kazusy Małżeństwo__________________________________________________________ Kazus 1. Zawarcie małżeństwa ___________________________________________ Kazus 2. Zawarcie małżeństwa ___________________________________________ Kazus 3. Ogólne skutki małżeństwa _______________________________________ Kazus 4. Ogólne skutki małżeństwa _______________________________________ Kazus 5. Ustrój ustawowy_______________________________________________ Kazus 6. Ustrój ustawowy_______________________________________________ Kazus 7. Ustrój ustawowy_______________________________________________ Kazus 8. Podział majątku wspólnego ______________________________________ Kazus 9. Umowne ustroje majątkowe małżeńskie ____________________________ Spis treści Kazus 10. Umowne ustroje majątkowe małżeńskie ___________________________ Kazus 11. Umowne ustroje majątkowe małżeńskie ___________________________ Kazus 12. Przymusowy ustrój majątkowy __________________________________ Kazus 13. Rozwód/separacja _____________________________________________ Kazus 14. Macierzyństwo _______________________________________________ Kazus 15. Ojcostwo męża matki __________________________________________ Kazus 16. Ojcostwo męża matki __________________________________________ Kazus 17. Ojcostwo męża matki __________________________________________ Kazus 18. Ojcostwo męża matki __________________________________________ Kazus 19. Uznanie ojcostwa _____________________________________________ Kazus 20. Uznanie ojcostwa _____________________________________________ Kazus 21. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa ________________________ Kazus 22. Sądowe ustalenie ojcostwa ______________________________________ Kazus 23. Władza rodzicielska ___________________________________________ Kazus 24. Władza rodzicielska ___________________________________________ Kazus 25. Władza rodzicielska ___________________________________________ Kazus 26. Władza rodzicielska ___________________________________________ Kazus 27. Władza rodzicielska ___________________________________________ Kazus 28. Nazwisko dziecka _____________________________________________ Kazus 29. Kontakty ____________________________________________________ Kazus 30. Kontakty ____________________________________________________ Kazus 31. Przysposobienie ______________________________________________ Kazus 32. Przysposobienie ______________________________________________ Kazus 33. Alimenty ____________________________________________________ Kazus 34. Alimenty ____________________________________________________ Kazus 35. Alimenty ____________________________________________________ Kazus 36. Opieka nad małoletnim, piecza zastępcza __________________________ Kazus 37. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie ______________________ Kazus 38. Kuratela _____________________________________________________ Kazus 39. Kuratela _____________________________________________________ Część D. Tablice i wykresy Tabl. 1. Formy zawarcia małżeństwa ______________________________________ Tabl. 2. Podstawy unieważnienia małżeństwa________________________________ Tabl. 3. Ogólne skutki majątkowe małżeństwa ______________________________ Tabl. 4. Mieszkanie „rodzinne” w ustroju wspólności ustawowej ________________ Tabl. 5. Składniki majątku osobistego (art. 33 KRO)___________________________ Tabl. 6. Czynności prawne wymagające zgody współmałżonka (art. 37 KRO) ______ Tabl. 7. Zgoda na dokonanie czynności z art. 37 KRO _________________________ Tabl. 8. Sądowa ingerencja w sprawy związane z zarządem majątkiem wspólnym ___ Tabl. 9. Odpowiedzialność za długi małżonków ______________________________ Tabl. 10. Ustanie ustroju ustawowego _____________________________________ Tabl. 11. Zwrot nakładów i wydatków (art. 45 KRO) _________________________ Tabl. 12. Umowne ustroje majątkowe _____________________________________ Tabl. 13. Przymusowy ustrój majątkowy ___________________________________ VII 208 209 211 213 216 218 219 220 221 222 223 223 225 227 228 229 230 231 232 233 234 235 237 238 239 241 242 245 246 247 249 250 252 253 255 255 256 256 257 258 260 261 262 VIII Spis treści Tabl. 14. Przesłanki orzeczenia rozwodu (art. 56 KRO) _______________________ Tabl. 15. Rozwód i separacja _____________________________________________ Tabl. 16. Zaprzeczenie macierzyństwa _____________________________________ Tabl. 17. Ustalenie macierzyństwa ________________________________________ Tabl. 18. Zaprzeczenie ojcostwa męża matki ________________________________ Tabl. 19. Ustalenie pochodzenia dziecka pozamałżeńskiego ____________________ Tabl. 20. Uznanie ojcostwa przez mężczyznę _______________________________ Tabl. 21. Uznanie ojcostwa – oświadczenia _________________________________ Tabl. 22. Rola kierownika urzędu stanu cywilnego w postępowaniu o uznanie ojcostwa (art. 73 KRO) ______________________________________________ Tabl. 23. Czas, w którym może dojść do uznania ojcostwa ____________________ Tabl. 24. Skutki prawne uznania ojcostwa __________________________________ Tabl. 25. Legitymacja w procesie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa ____ Tabl. 26. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa _________________________ Tabl. 27. Specyficzne reguły procesowe dla postępowania o ustalenie bezskuteczności uznania _____________________________________________ Tabl. 28. Przesłanki bezwzględnej nieważności uznania ojcostwa ________________ Tabl. 29. Wybrane dowody i argumenty na obalenie domniemania pochodzenia dziecka od mężczyzny ______________________________________________ Tabl. 30. Legitymacja procesowa w procesie o sądowe ustalenie ojcostwa ________ Tabl. 31. Proces o ustalenie ojcostwa – specyfika postępowania _________________ Tabl. 32. Charakter wyroku stwierdzającego ojcostwo _______________________ Tabl. 33. Skutki sądowego ustalenia ojcostwa _______________________________ Tabl. 34. Władza rodzicielska a prawo do kontaktów z dzieckiem _______________ Tabl. 35. Ingerencja sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej _________________ Tabl. 36. Władza rodzicielska, piecza zastępcza, opieka prawna nad małoletnim ____ Tabl. 37. Piecza zastępcza – organizacja (stan po nowelizacji z 9.6.2011 r.) ________ Tabl. 38. Rodzinna piecza zastępcza a przysposobienie ________________________ Tabl. 39. Przysposobienie _______________________________________________ Tabl. 40. Alimentacja pomiędzy małżonkami (art. 27 KRO) i byłymi małżonkami (art. 60 KRO) ______________________________________________________ Tabl. 41. Alimentacja między pozostałymi członkami rodziny ___________________ Tabl. 42. Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego (art. 13 KC) _____________ Tabl. 43. Kuratela _____________________________________________________ Tabl. 44. Kuratela a opieka prawna ________________________________________ 263 264 265 266 266 267 267 267 268 268 268 269 270 270 270 271 271 272 272 272 273 274 275 277 278 279 283 284 286 286 287 Indeks rzeczowy______________________________________________________ 289 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EKPCz _______ Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC __________ Kodeks cywilny KK __________ Kodeks karny Konstytucja RP _ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej KP ___________ Kodeks pracy KPC _________ Kodeks postępowania cywilnego KPD _________ Konwencja o prawach dziecka z 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) KRO _________ Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH _________ Kodeks spółek handlowych PomAlimU ____ ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów PomSpołU ____ ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1128 ze zm.) PostNielU _____ ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. poz. 163 ze zm.) Dz.U. z 2014 r. poz. 382) Nr 80, poz. 432) Nr 180, poz. 1493 ze zm.) poz. 1741), PPMU ________ ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2011 r. PPRU ________ ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. PrASC _______ ustawa z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z. 2014 r. PrUpadłNapr __ ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) RPDU ________ ustawa z 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) RPOU ________ ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. SpółdzMieszkU _ ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. SwobDzGospU _ ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2014 r. poz. 1648) Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Testy. Pytania. Kazusy. Tablice
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: