Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00780 017392 9214810 na godz. na dobę w sumie
Prawo rzeczowe - ebook/pdf
Prawo rzeczowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 294
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4162-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podana w przystępny i przejrzysty sposób wiedza zawarta w podręcznikach z serii Akademia Prawa pozwala na korzystanie z tych książek nie tylko studentom prawa, ale i studentom innych wydziałów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo rzeczowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo rzeczowe W sprzedaży: E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze E. Gniewek PRAWO RZECZOWE, wyd. 8 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak PRAWO RZECZOWE, wyd. 3 Skrypty Becka A. K. Bieliński, M. Pannert PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA. PRAWO RZECZOWE, wyd. 2 Wykłady Becka K. Grzesik, M. Hałgas, P. Kostański PRAWO RZECZOWE. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE, wyd. 3 Repetytoria C.H. Beck www.ksiegarnia.beck.pl Akademia Prawa dr Adam Doliwa Prawo rzeczowe 3. wydanie Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2012 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4161-3 ISBN e-book 978-83-255-4162-0 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 § 1. Pojęcie prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 II. Źródła prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Prawa podmiotowe rzeczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I. Dwie podstawowe cechy podmiotowych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . 3 II. Bezwzględny i bezpośredni charakter praw rzeczowych. Prawa rzeczowe a prawa względne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Przedmiot praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rzecz jako przedmiot praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Nieruchomości i rzeczy ruchome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rzeczy oznaczone co do tożsamości i co do gatunku . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Części składowe rzeczy. Zasada superficies solo cedit . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Przynależności rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Pożytki rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Typy i rodzaje praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Zasada numerus clausus praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Zasada jawności praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Posiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Ogólna charakterystyka własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Własność jako kategoria prawna, ekonomiczna i socjologiczna . . . . . . . . . III. Własność w ujęciu konstytucyjnym i cywilnoprawnym . . . . . . . . . . . . . . . IV. Przekształcenia własnościowe w Polsce (wzmianka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Funkcje prawa własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 6 6 7 9 9 12 13 15 16 17 17 19 19 19 20 21 23 24 V Spis treści § 4. Różnicowanie się własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Własność prywatna i własność publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Własność państwowa i własność komunalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasada podzielności własności państwowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Własność państwowa i własność komunalna a własność publiczna . . . IV. Funkcjonalne zróżnicowanie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Własność rolnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Własność intelektualna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Własność przemysłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Treść i wykonywanie prawa własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Podmiotowe prawo własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Treść prawa własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zakres prawa własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmiotowe prawo własności a stosunek prawny własności . . . . . . . . . . . § 6. Wykonywanie prawa własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedmiot prawa własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Prawo korzystania z rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Prawo rozporządzania rzeczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7. Wykonywanie własności nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Własność poszczególnych rodzajów nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Sąsiedztwo nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Prawo sąsiedzkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zakłócanie korzystania z nieruchomości (immisje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Brak dostępu do drogi publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Roboty ziemne na sąsiedniej nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Korzystanie z przygranicznych pasów gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budowli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Granice gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Nabycie i utrata prawa własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 8. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zdarzenia prawne prowadzące do nabycia własności . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Utrata własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pierwotne i pochodne nabycie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 9. Przeniesienie własności. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zasada podwójnego skutku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zasada konsensualności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zasada przyczynowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Przeniesienie własności pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu . . . VI. Forma umowy przeniesienia własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10. Nabycie własności na zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11. Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 12. Ograniczenia obrotu nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 25 26 26 27 28 32 32 32 33 33 35 35 35 36 37 38 38 39 40 40 41 41 41 42 42 43 43 45 45 46 47 49 49 49 50 50 52 52 53 54 54 55 56 57 58 60 60 VI Spis treści II. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 13. Zasiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie i funkcja zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasiedzenie a przemilczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Skutek zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przesłanki zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Posiadanie samoistne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Upływ czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dobra wiara posiadacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 14. Inne sposoby nabycia i utraty własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zrzeczenie się własności nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Nabycie własności rzeczy niczyjej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Znalezienie rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Nabycie własności pożytków naturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Przetworzenie, połączenie i pomieszanie rzeczy ruchomych . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Współwłasność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 15. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie i podstawowe cechy współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Współwłasność rzeczy a wspólność praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . III. Rodzaje współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Źródła współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 16. Udział we współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie i znaczenie prawne udziału we współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wysokość udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 17. Treść i wykonywanie współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zarząd rzeczą wspólną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstępne. Pojęcie zarządu rzeczą wspólną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zarząd ustawowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zarząd umowny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zarząd sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ustawowa, umowna i sądowa regulacja współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Pożytki i przychody, wydatki i ciężary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 18. Ochrona współwłasności. Czynności zachowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 19. Zniesienie współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Żądanie zniesienia współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Tryby zniesienia współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Umowny tryb zniesienia współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sądowy tryb zniesienia współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Sposoby zniesienia współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 64 65 66 66 67 68 69 70 70 70 71 72 73 73 74 75 76 76 79 79 79 81 81 83 83 83 85 86 86 87 87 88 89 90 91 91 91 93 93 95 95 96 96 96 97 97 98 98 VII Spis treści 98 2. Podział fizyczny rzeczy wspólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli . . . . . . . . 99 4. Sprzedaż rzeczy wspólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 V. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rozdział 6. Własność lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 § 20. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 I. Prawo odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej . . . . . . . . . 104 § 21. Konstrukcja prawna odrębnej własności lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 II. Przedmiot własności (nieruchomość lokalowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 III. Ustanowienie odrębnej własności lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 2. Umowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 3. Jednostronna czynność prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4. Orzeczenie sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 5. Problem zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 IV. Nieruchomość wspólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 1. Pojęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 2. Współwłasność nieruchomości wspólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 § 22. Prawa i obowiązki właścicieli lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 § 23. Zarządzanie nieruchomością wspólną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 II. Wspólnota mieszkaniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 III. Szczegółowe zasady zarządu nieruchomością wspólną . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Rozdział 7. Ochrona własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 § 24. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 § 25. Roszczenie windykacyjne i negatoryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 II. Roszczenie windykacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 III. Roszczenie negatoryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 § 26. Roszczenia uzupełniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 § 27. Roszczenia o zwrot nakładów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 § 28. Budowa na cudzym gruncie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 II. Roszczenie posiadacza gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 2. Przesłanki roszczenia o wykup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 III. Roszczenie właściciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 IV. Realizacja roszczeń z art. 231 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Rozdział 8. Użytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 § 29. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 I. Pojęcie i funkcje użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 II. Charakter prawny użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 § 30. Treść i konstrukcja prawna użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 I. Przedmiot użytkowania wieczystego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 II. Terminowość użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 III. Prawa i obowiązki użytkownika wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 IV. Odrębna własność budynków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 § 31. Nabycie użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 VIII Spis treści I. Ustanowienie i przeniesienie użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . 136 II. Nabycie użytkowania wieczystego przez zasiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 § 32. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 § 33. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności . . . . . . . . . . . . . . . 139 Rozdział 9. Prawa rzeczowe ograniczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 § 34. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 I. Cechy szczególne ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 II. Katalog ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2. Ciężary realne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 3. Dług gruntowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 III. Klasyfikacje ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 § 35. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 II. Umowne ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . 145 III. Inne sposoby powstawania ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . 146 1. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych z mocy samego prawa . . . 146 2. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych z mocy orzeczenia sądu . . . 146 3. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych z mocy decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 § 36. Zmiana treści i przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . 147 I. Zmiana treści praw rzeczowych ograniczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 II. Przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 § 37. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 I. Pojęcie i znaczenie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 II. Kryteria decydujące o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 III. Zmiana pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . 151 § 38. Ochrona ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 § 39. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 I. Wygaśnięcie na mocy czynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 II. Konfuzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 III. Inne przyczyny wygaśnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Rozdział 10. Użytkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 § 40. Ogólna charakterystyka użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 I. Pojęcie i treść użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 II. Społeczno-gospodarcze funkcje użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 § 41. Powstanie, wykonywanie i wygaśnięcie użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 § 42. Rodzaje użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 I. Użytkowanie przez osoby fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 II. Timesharing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . 162 IV. Inne wypadki użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Rozdział 11. Służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 § 43. Ogólna charakterystyka służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 II. Społeczno-gospodarcze funkcje służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 § 44. Służebności gruntowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 IX Spis treści I. Pojęcie i treść służebności gruntowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 II. Powstanie służebności gruntowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 1. Ustanowienie służebności w drodze umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 2. Ustanowienie służebności na podstawie orzeczenia sądu . . . . . . . . . . . . 169 3. Zasiedzenie służebności gruntowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 4. Powstanie służebności na podstawie decyzji administracyjnej . . . . . . . . 171 III. Wykonywanie i wygaśnięcie służebności gruntowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 2. Utrzymywanie urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności . . 172 3. Podział nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 4. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności . . . . . . . . . . . . . . . 173 5. Wygaśnięcie służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 § 45. Służebności osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 I. Służebności osobiste a służebności gruntowe. Ogólna konfrontacja . . . . . 175 1. Pojęcie i treść służebności osobistej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 2. Zakres, powstanie, wykonywanie i wygaśnięcie służebności osobistej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 II. Służebność mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 § 46. Służebność przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Rozdział 12. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 § 47. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 I. Spółdzielnie mieszkaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 II. Spółdzielcze prawa do lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 III. Spółdzielcze prawa do lokali a członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 § 48. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu według SpMieszkU . . . . . . . . . . . . . 183 I. Charakter prawny i treść spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 II. Przekształcenie spółdzielczego prawa własnościowego w odrębną własność lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Rozdział 13. Zastaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 § 49. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 I. Zabezpieczenie wierzytelności. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 II. Pojęcie i rodzaje praw zastawniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 § 50. Zastaw zwykły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 I. Pojęcie i funkcja zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 1. Uwagi wstępne. Zastaw jako prawo akcesoryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 2. Treść prawa zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 3. Wierzytelność zabezpieczona zastawem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 4. Prawa i obowiązki zastawnika i zastawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 II. Przedmiot zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 III. Powstanie zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 1. Ustanowienie zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 2. Powstanie zastawu z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 IV. Tryb zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 V. Wygaśnięcie zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 § 51. Zastaw na prawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 § 52. Zastaw rejestrowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 I. Szczególne cechy zastawu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 1. Uwagi wstępne. Pojęcie i funkcje zastawu rejestrowego. . . . . . . . . . . . . . 201 X Spis treści 2. Ustanowienie zastawu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 3. Przedmiot zastawu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 4. Wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym . . . . . . . . . . . . . . . 203 5. Tryb zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zastawu rejestrowego . . . 203 6. Wygaśnięcie zastawu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 II. Rejestr zastawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 § 53. Zastaw skarbowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Rozdział 14. Hipoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 § 54. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 I. Pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 II. Hipoteka jako prawo rzeczowe ograniczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 2. Ochrona hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 III. Pierwszeństwo hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 § 55. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 II. Akcesoryjność hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 § 56. Przedmiot hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 II. Nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 III. Użytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 IV. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 V. Wierzytelność hipoteczna jako przedmiot hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 § 57. Powstanie i rodzaje hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 I. Powstanie hipoteki (uwagi ogólne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 II. Hipoteka umowna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 III. Hipoteka przymusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 IV. Hipoteka łączna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 § 58. Tryb zaspokojenia wierzyciela hipotecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 § 59. Wygaśnięcie hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Rozdział 15. Posiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 § 60. Pojęcie i rodzaje posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 I. Pojęcie oraz istota posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 2. Elementy pojęcia posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 3. Istota i znaczenie prawne posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 II. Współposiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 III. Rodzaje posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 2. Posiadanie samoistne i posiadanie zależne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 3. Posiadanie prawne i bezprawne, niewadliwe i wadliwe . . . . . . . . . . . . . 230 4. Posiadanie w dobrej wierze i w złej wierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5. Posiadanie służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 IV. Inne niż posiadanie rodzaje faktycznego władztwa nad rzeczą . . . . . . . . . 232 § 61. Nabycie posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 II. Nabycie pierwotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 III. Przeniesienie posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 IV. Dziedziczenie posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 XI Spis treści § 62. Domniemania związane z posiadaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 II. Poszczególne domniemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 § 63. Ochrona posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 II. Ochrona własna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 1. Obrona konieczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 2. Dozwolona samopomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 III. Ochrona sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 2. Roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 3. Roszczenia posesoryjne między współposiadaczami . . . . . . . . . . . . . . . . 242 4. Roszczenie o wstrzymanie budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 5. Przywrócenie posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 IV. Ochrona władania lokalem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Rozdział 16. Księgi wieczyste. Ewidencja gruntów i budynków . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 § 64. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 § 65. Księgi wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 I. Ogólna charakterystyka ksiąg wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 1. Pojęcie i funkcje ksiąg wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 2. Realny system ksiąg wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 3. Prawa ujawniane w księgach wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 II. Ustrój ksiąg wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 1. Zakładanie ksiąg wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 2. Struktura księgi wieczystej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 3. Postępowanie wieczystoksięgowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 4. Elektroniczna księga wieczysta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 III. Wpisy do ksiąg wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 1. Pojęcie i rodzaje wpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 2. Zasada wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 3. Jawność ksiąg wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 IV. Domniemania związane z wpisem do księgi wieczystej . . . . . . . . . . . . . . . 256 V. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 1. Pojęcie i istota rękojmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 2. Przesłanki osłaniającego działania rękojmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 3. Wyłączenie osłaniającego działania rękojmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 VI. Pierwszeństwo praw rzeczowych ograniczonych wpisanych do księgi wieczystej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 § 66. Samodzielny zbiór dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 § 67. Ewidencja gruntów i budynków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 XII Wstęp Trzecie wydanie podręcznika „Prawo rzeczowe” przygotowane zostało, wzorem wydania pierwszego, przede wszystkim z myślą o studentach prawa oraz kierun- ków pokrewnych, w szczególności administracji. Zawarta w niniejszym tomie charakterystyka takich instytucji, jak własność, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone, w tym zwłaszcza hipoteka po zmianach wprowadzonych w 2011 r. na mocy ustawy z 26.6.2009 r. (Dz.U. Nr 131, poz. 1075) oraz posiadanie i księgi wieczyste opracowana została przy uwzględ- nieniu zmian prawa rzeczowego, no wego orzecznictwa i dorobku doktryny. W książce utrzymany został rozbudowany układ redakcyjny z podziałem po- szczególnych merytorycznych części wykładu na paragrafy, punkty i podpunkty. Białystok, maj 2012 r. Adam Doliwa XIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa GospNierU � � � � � � � � ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn� Dz�U� z 2004 r� Nr 261, poz� 2603 ze zm�) GospNierRolSPU � � � ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieru chomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz� 1700 ze zm�) KC � � � � � � � � � � � � � � � Kodeks cywilny KM � � � � � � � � � � � � � � � Kodeks morski Konstytucja RP � � � � Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz� 483 ze zm� i sprost�) KPC � � � � � � � � � � � � � � Kodeks postępowania cywilnego KRO � � � � � � � � � � � � � � Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH � � � � � � � � � � � � � � Kodeks spółek handlowych KWU � � � � � � � � � � � � � ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn� Dz�U� z 2001 r� Nr 124, poz� 1361 ze zm�) NierCudzU � � � � � � � � ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cu- dzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm�) OrdPodU � � � � � � � � � ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. PrBank � � � � � � � � � � � � ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrGeod � � � � � � � � � � � ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) PrNot � � � � � � � � � � � � � ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. PrSpółdz � � � � � � � � � � ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) z 2003 r� Nr 188, poz� 1848 ze zm�) XV Wykaz skrótów PWKC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cy- wilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) SpMieszkU . . . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych UstRolU . . . . . . . . . . . ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. Nr 64, poz. 592 ze zm.) z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze za- stawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) 2. Organy orzekające SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny 3. Czasopisma Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cy- wilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo Sądu Najwyż- szego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach: 1963–1981: Izby Cy- wilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w la- tach: 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Spo łecznych, w latach: 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych, od 1995 r.: Izby Cywilnej) OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (w latach 1957–1989: Orzecz- nictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo wych) OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PPW . . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent R.Pr. . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny SI . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica XVI Wykaz skrótów SC . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze ST . . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny Wok. . . . . . . . . . . . . . Wokanda 4. Inne art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł cz. . . . . . . . . . . . . . . . . część lit. . . . . . . . . . . . . . . . . litera m.in. . . . . . . . . . . . . . . między innymi nast. . . . . . . . . . . . . . . następna (-e, -y) Nb. . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy np. . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . . . redakcja s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tom tekst jedn. . . . . . . . . . tekst jednolity uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok zarz. . . . . . . . . . . . . . zarządzenie zd. . . . . . . . . . . . . . . . zdanie XVII Wykaz literatury 1. Podręczniki E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003 S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1976 J. Ignatowicz (zaktualizował i uzupełnił K. Stefaniuk), Prawo rzeczowe, Warszawa 2003 Z. K. Nowakowski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 1980 J. Wasilkowski, Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963 B. Ziemianin, Prawo rzeczowe, Kraków 2003 2. Systemy i komentarze T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003 E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Ko- mentarz, Kraków 2001 J. Ignatowicz (red.), System prawa cywilnego, t. 2, Prawo własności i inne prawa rzeczowe Ossolineum 1977 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2002 St. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1996 3. Inne E. Gniewek, Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, Kraków 1999 St. Rudnicki (red.), Prawo obrotu nieruchomościami, Warszawa 2001 St. Rudnicki, Własność nieruchomości, Warszawa 2012 P. Suski, Kodeks cywilny w orzecznictwie i piśmiennictwie. Księga druga. Włas- ność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1996 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo rzeczowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: