Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00374 007123 19949568 na godz. na dobę w sumie
Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4 - ebook/pdf
Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 754
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4090-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Tom 4 Systemu Prawa Prywatnego to druga część kompleksowego omówienia zagadnień z zakresu prawa rzeczowego. Kolejne, 3. wydanie dzieła, przedstawia nowe ujęcie omawianej materii.

Zbiór otwiera szczegółowe opracowanie na temat użytkowania wieczystego. Następnie analizie poddane są przepisy ogólne dotyczące ograniczonych praw rzeczowych i poszczególne prawa z tej grupy: użytkowanie, timesharing, służebności, prawa rzeczowe do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, wreszcie zastaw i hipoteka.

Treść tomu 4. opiera się zasadniczo na poprzednich wydaniach dzieła, uwzględnia jednak zmiany legislacyjne – najważniejsze z nich odnoszą się do:

Ponadto, prezentowane opracowanie:

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tom 4 Prawo rzeczowe Pod redakcją Edwarda Gniewka 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo rzeczowe Tom 4 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo rzeczowe Tom 4 3. wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWAŃSKI Prawo rzeczowe Tom 4 3. wydanie Redaktor Prof. dr hab. Edward Gniewek Uniwersytet Wrocławski Autorzy prof. dr hab. Edward Gniewek – Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski – Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego; prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Zygmunt Truszkiewicz – Uniwersytet Jagielloński; dr Kamil Zaradkiewicz – Uniwersytet Warszawski WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2012 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Edward Gniewek – rozdz. II, III, V Jacek Gołaczyński – rozdz. VII Krzysztof Pietrzykowski – rozdz. VI Jerzy Pisuliński – rozdz. VIII Zygmunt Truszkiewicz – rozdz. I Kamil Zaradkiewicz – rozdz. IV Redakcja: Ewa Sadowska Wydawca: Agata Ponikowska © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne ISBN 978-83-255-4089-0 ISBN e-book 978-83-255-4090-6 Przedmowa Wobec postępujących zmian ustawodawstwa oraz narastającego dorobku literatury i orzecznictwa, uwzględniając oczekiwania Czytelników, postanowiono przygotować kolejne, trzecie wydanie obu tomów Systemu Prawa Prywatnego obejmujących Prawo rzeczowe (tom 3 i 4). Niestety, od czasu poprzedniego wydania tomu 4. zmarł Pan dr Andrzej Cisek, Autor rozdziału poświęconego problematyce użytkowania wieczystego. W trzecim wydaniu opracowanie tego zagadnienia powierzono Panu dr. hab. Zygmuntowi Truszkiewiczo- wi. W obecnej wersji, w jednorodnym tematycznie tomie 4. Systemu Prawa Prywatnego zawarto jedynie problematykę praw na rzeczach cudzych, a więc „prawa użytkowania wieczystego” (rozdział I) oraz „ograniczonych praw rzeczowych” (rozdziały II–VIII). Natomiast problematykę posiadania i ksiąg wieczystych oraz własności lokali przenie- siono do tomu 3. Publikowane dzieło składa się z opracowań sześciu Autorów. W ramach prac re- dakcyjnych unikano ingerencji merytorycznej w treść ich rozważań, a zatem wyłącznie Autorzy odpowiadają za prezentowane poglądy prawne. Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 października 2012 r. Wrocław, 1 października 2012 r. Prof. dr hab. Edward Gniewek V Spis treści str. Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Rozdział I. Użytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 § 1. Geneza użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 § 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy użytkowania wieczystego . . . . 11 I. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 II. Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 § 3. Treść użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 II. Uprawnienie do korzystania z gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 III. Rozporządzanie prawem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 § 4. Podstawowe obowiązki użytkownika wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . 35 § 5. Konstrukcja prawna użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 § 6. Czas trwania użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 § 7. Charakter prawny użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 § 8. Powstanie użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 I. Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . 62 II. Uwłaszczenie osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 III. Powstanie użytkowania wieczystego w trybie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 IV. Problem zasiedzenia użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 § 9. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 § 10. Ochrona użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 § 11. Przyszłość użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rozdział II. Ograniczone prawa rzeczowe – przepisy ogólne . . . . . . . . . . . 105 § 12. Ogólne określenie ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . 106 I. Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 II. Katalog ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 III. Klasyfikacja ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 § 13. Regulacja prawna ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . 111 I. Znaczenie przepisów ogólnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 II. Regulacja prawna poszczególnych praw rzeczowych – uwagi ogólne . . 112 § 14. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 I. Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 II. Inne źródła ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 § 15. Przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 § 16. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . 122 I. Kolizja ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 II. Pierwszeństwo praw wpisanych do księgi wieczystej . . . . . . . . . . . . . . . 122 III. Pierwszeństwo innych ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . 123 IV. Pierwszeństwo szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 V. Zmiana pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 § 17. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 I. Zrzeczenie się prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 VII Spis treści II. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych na skutek konfuzji . . . . . 127 III. Inne przyczyny wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . 128 § 18. Ochrona ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Rozdział III. Użytkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 § 19. Ogólna charakterystyka użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 I. Pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza użytkowania . . . . . . . . . . . . . 131 II. Rodzaje użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 § 20. Generalna regulacja prawa użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 I. Ustanowienie użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 II. Przedmiot użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 III. Treść prawa użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 IV. Charakter prawa użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 V. Zobowiązania w stosunku użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 VI. Wykonywanie użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 VII. Wygaśnięcie użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 VIII. Użytkowanie praw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 § 21. Użytkowanie przez osoby fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 § 22. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne . . . . . . . . . . . 152 I. Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 II. Użytkowanie wkładów gruntowych członków spółdzielni . . . . . . . . . . . 156 § 23. Inne wypadki użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Rozdział IV. Timesharing – szczególny stosunek prawa rzeczowego . . . . . . 165 § 24. Definicja i geneza instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 I. Timesharing jako pojęcie z zakresu prawa cywilnego . . . . . . . . . . . . . . 166 II. Cel gospodarczy i konstrukcje prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 § 25. Praktyka a rozwiązania normatywne ustawodawstw europejskich . . 174 I. Konstrukcje w europejskich systemach prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 II. Timesharing obligacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 III. Timesharing „własnościowy” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 IV. Tak zwana wielopostaciowość timesharingu w praktyce a natura prawa podmiotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 § 26. Wymagania prawa europejskiego w zakresie ochrony konsumentów a regulacja cywilnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 II. Podstawowe założenia w zakresie ochrony konsumentów . . . . . . . . . . . 184 III. Brak określenia charakteru prawnego timesharingu i konsekwencje dla państw członkowskich UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 § 27. Konstrukcje i charakter prawny w świetle prawa polskiego . . . . . . 188 I. Regulacja timeshare w ustawie z 2011 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 II. Koncepcja timesharingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 III. Konstrukcje prawne w świetle ustawodawstwa polskiego . . . . . . . . . . . 198 IV. Timesharing w prawie rzeczowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Rozdział V. Służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 § 28. Ogólne pojęcie, funkcja społeczno-gospodarcza, rodzaje służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 § 29. Istota służebności gruntowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 § 30. Powstanie służebności gruntowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 II. Umowne ustanowienie służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 III. Zasiedzenie służebności gruntowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 IV. Powstanie służebności na mocy orzeczenia sądowego . . . . . . . . . . . . . . 228 V. Powstanie służebności na mocy decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . 230 VIII Spis treści § 31. Treść i wykonywanie służebności gruntowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 II. Treść służebności czynnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 III. Treść służebności biernych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 IV. Zakres i wykonywanie służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 V. Utrzymywanie urządzeń niezbędnych do wykonywania służebności . . 238 VI. Zmiana treści, zakresu lub sposobu wykonywania służebności . . . . . . . 240 § 32. Skutki podziału nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 § 33. Wygaśnięcie służebności gruntowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 I. Przyczyny powszechne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 II. Wygaśnięcie służebności ex lege na skutek jej niewykonywania . . . . . . 247 III. Wygaśnięcie służebności na mocy orzeczenia sądowego . . . . . . . . . . . . 248 IV. Wygaśnięcie służebności w trybie decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . 250 § 34. Służebności osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 I. Pojęcie i funkcja służebności osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 II. Powstanie służebności osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 III. Treść i wykonywanie służebności osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 IV. Wygaśnięcie służebności osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 § 35. Osobista służebność mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 I. Pojęcie, funkcja i charakter służebności mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . 256 II. Treść i wykonywanie służebności mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 III. Domownicy uprawnionego z tytułu służebności mieszkania . . . . . . . . . 259 § 36. Służebność przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 I. Geneza instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 II. Powstanie służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 III. Treść i wykonywanie służebności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Rozdział VI. Prawa rzeczowe do lokali w spółdzielni mieszkaniowej . . . . . 269 § 37. Spółdzielnia mieszkaniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 I. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 II. Pojęcie spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 III. Pojęcie spółdzielni mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 IV. Powstanie, przekształcenia organizacyjne i ustanie spółdzielni mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 V. Statut spółdzielni mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 VI. Organy spółdzielni mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 VII. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 § 38. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 I. Spółdzielcze prawa do lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 II. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jako prawo rzeczowe ograniczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 III. Powstanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu . . . . . . . . . 366 IV. Przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu . . . . . . . . . 387 V. Treść spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu . . . . . . . . . . . . . 389 VI. Związanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z członkostwem w spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 VII. Przysługiwanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu więcej niż jednej osobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 VIII. Ochrona spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu . . . . . . . . . . . 415 IX. Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu . . . . . . . 418 X. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu de lege ferenda . . . . . . . . . 424 § 39. Odrębna własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej . . . . . . . . . . 425 I. Powstanie odrębnej własności lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 II. Prawa i obowiązki właścicieli lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 IX Spis treści Rozdział VII. Prawo zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 § 40. Zastaw w systemie rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności . . . . . . 463 I. Ogólna charakterystyka zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności . . . . 463 II. Podział zabezpieczeń rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 § 41. Klasyfikacja zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 II. Źródło regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 III. Przedmiot zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 IV. Sposób powstania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 V. Posiadanie rzeczy przez zastawnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 VI. Sposób zaspokojenia zastawnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 § 42. Zastaw zwykły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 II. Pojęcie zastawu na rzeczach ruchomych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 III. Charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 IV. Powstanie zastawu zwykłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 V. Wygaśnięcie zastawu zwykłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 § 43. Zastaw zwykły na prawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 I. Uwaga ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 II. Powstanie zastawu na prawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 III. Stosunki między dłużnikiem wierzytelności obciążonej zastawem a zastawcą i zastawnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 IV. Zastaw finansowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 § 44. Zastaw rejestrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 II. Pojęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 III. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 IV. Wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym . . . . . . . . . . . . . . 508 V. Treść umowy zastawu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 VI. Zastaw rejestrowy jako prawo akcesoryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 VII. Wpis do rejestru zastawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 VIII. Przedmiot zastawu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 IX. Wygaśnięcie zastawu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 X. Przeniesienie zastawu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 § 45. Zastaw rejestrowy na prawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 I. Przedmiot zastawu rejestrowego na prawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 II. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach . . . . . . . . . . 521 § 46. Zastaw ustawowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 I. Pojęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 II. Zastaw ustawowy a posiadanie (dzierżenie rzeczy obciążonej) . . . . . . . 524 III. Przedmiot zastawu ustawowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 IV. Wierzytelność zabezpieczona zastawem ustawowym . . . . . . . . . . . . . . . 525 V. Skutki powstania zastawu ustawowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 VI. Wygaśnięcie zastawu ustawowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 § 47. Zastaw skarbowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 I. Pojęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 II. Przedmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 III. Strony stosunku zastawu skarbowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 IV. Skutki ustanowienia zastawu skarbowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 V. Ustanowienie zastawu skarbowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 VI. Wierzytelność zabezpieczona zastawem skarbowym . . . . . . . . . . . . . . . 537 § 48. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych zastawem . . . . . . . . . 537 I. Zaspokojenie wierzytelności w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 X Spis treści II. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia wierzytelności z zastawu . . . . . 544 Rozdział VIII. Hipoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 § 49. Pojęcie hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 I. Pojęcie hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 II. Funkcja hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 III. Rodzaje hipotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 IV. Dług gruntowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 V. Kolizja zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 § 50. Regulacja hipoteki w prawie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 § 51. Treść hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 § 52. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 II. Zasada akcesoryjności hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 III. Zakres zabezpieczenia wierzytelności hipotecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 IV. Przeniesienie wierzytelności hipotecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 V. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 VI. Zastąpienie wierzytelności hipotecznej inną wierzytelnością . . . . . . . . . 613 § 53. Przedmiot hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 II. Zakres obciążenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 III. Hipoteka na nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 IV. Hipoteka na udziale we współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 V. Hipoteka na prawie użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 VI. Hipoteka na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu . . . . . . . . 632 VII. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 § 54. Powstanie hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 I. Hipoteka umowna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 II. Hipoteka przymusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 III. Hipoteka ustawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 IV. Wpis hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 V. Znaczenie wpisu hipoteki w księdze wieczystej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 § 55. Hipoteka łączna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 I. Charakterystyka hipoteki łącznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 II. Hipoteka łączna umowna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 III. Hipoteka łączna przymusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 IV. Hipoteka łączna powstająca z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 § 56. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 § 57. Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 I. Przesłanki zaspokojenia wierzytelności hipotecznej . . . . . . . . . . . . . . . . 684 II. Dobrowolna spłata wierzytelności hipotecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 III. Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej w postępowaniu egzekucyjnym sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 IV. Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 V. Zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 VI. Rozliczenia między ustanawiającymi zabezpieczenia w razie zaspokojenia wierzyciela hipotecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 § 58. Ochrona hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 § 59. Wygaśnięcie hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 I. Wygaśnięcie wierzytelności hipotecznej jako przyczyna wygaśnięcia hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 II. Wygaśnięcie hipoteki bez wygaśnięcia wierzytelności hipotecznej . . . . 705 XI Spis treści III. Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym . . . . . . . . . . . . . . 710 IV. Wykreślenie wygasłej hipoteki z księgi wieczystej . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AMWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.5.1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.) BankHipU . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) dyrektywa 94/47/WE . . . dyrektywa 94/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.1994 r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nierucho- mości w oznaczonym czasie (Dz.Urz. WE Nr L Nr 280, s. 83) dyrektywa 2008/122/WE . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z 14.1.2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (Dz.Urz. UE L Nr 33, s. 10) GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) GospNierRSPU . . . . . . ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolny- mi Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) GospTerU . . . . . . . . . . ustawa z 14.7.1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach GruntWarszD . . . . . . . dekret z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze (tekst jedn.: Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC austr. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny austriacki z 1811 r. (ABGB – Allgemeines Bürgerliches m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) KC belg. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny belgijski KC czes. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny czeski z 1964 r. (Občanský zákoník) KC franc. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny francuski z 1804 r. (Cc – Code civil) KC grec. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny grecki KC hol. . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny holenderski z 1992 r. (NBW – Neujie Burgerlijk KC luks. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny Wielkiego Księstwa Luksemburga KC niem. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny niemiecki z 18.8.1896 r. (BGB – Bürgerliches Geset- KC szwajc. . . . . . . . . . Kodeks cywilny szwajcarski z 1912 r. (ZGB – Schweizerisches Zivilge- KC węgier. . . . . . . . . . KC węgierski KC włos. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny włoski z 1942 r. KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. Gesetzbuch) Wetboek) zbuch) setzbuch) KKW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn: Dz.U. z 2009 r. Konstytucja PRL . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.1952 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) ze zm.) Nr 217, poz. 1689 ze zm.) z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) XIII Wykaz skrótów Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, KPA . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst KPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC niem. . . . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego niemiecki z 1950 r. (Zivilprozessord- KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) poz. 483 ze zm.) poz. 296 ze zm.) nung) z 2012 r., poz. 788) poz. 1037 ze zm.) ze zm.) KsWieczSysInfR . . . . . rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20.8.2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycz- nym 1575 KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: KZ . . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) LasyU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 NabNierCU . . . . . . . . . ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) NajLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszka- niowych (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) ObligU. . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ObrIFinU . . . . . . . . . . . ustawa 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OchrLokU . . . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso- bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OchrPrzyrU . . . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. OrdPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PBudMieszkU . . . . . . ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PortU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o portach i przystaniach morskich (tekst jedn.: PostEgzAdmU. . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji PrASC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179) (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1015) Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) PrBank. . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. PrBank z 1989 r. . . . . . ustawa z 31.1.1989 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1992 r. PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. PrGeolGórn . . . . . . . . . ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, Nr 72, poz. 665 ze zm.) Nr 72, poz. 359 ze zm.) Nr 243, poz. 1623 ze zm.) poz. 981) XIV Wykaz skrótów poz. 1178 ze zm.) Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrGosp. . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, PrNot . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. ProwKsWieczR . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.9.2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, PrPrzew . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. PrRzeczD . . . . . . . . . . . dekret z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. poz. 432) Nr 50, poz. 601 ze zm.) Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUp . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo PrUpNapr . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrZabudD . . . . . . . . . . dekret z 26.10.1945 r. o prawie zabudowy (Dz.U. Nr 50, poz. 280) PrzekszUWU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 83) PWKC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. PWKP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) Nr 24, poz. 142 ze zm.) kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 60) PWKRO . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opie- PWPrRzeczD . . . . . . . dekret z 11.10.1946 r. – Przepisy wprowadzające Prawo rzeczowe i Pra- wo o księgach wieczystych (Dz.U. Nr 57, poz. 321 ze zm.) RehabOsNiepU . . . . . . ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za- SpółdzMieszkU . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: trudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) SpółdzU. . . . . . . . . . . . ustawa z 29.10.1920 r. o spółdzielniach (tekst jedn.: Dz.U. z 1950 r. Nr 25, poz. 232 ze zm.) poz. 61 ze zm.) SpółdzZwU . . . . . . . . . ustawa z 17.2.1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz.U. Nr 12, SprzDomU . . . . . . . . . ustawa z 28.5.1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych (Dz.U. Nr 31, poz. 132 ze zm.) Statut SCE . . . . . . . . . . rozporządzenie Rady (WE) Nr 1435/2003 z 22.7.2003 r. w sprawie sta- tutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz.Urz. UE. L 2003 Nr 207, s. 1) SwobGospU . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: SysUbSpołU . . . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) TimeshareU . . . . . . . . . ustawa z 16.9.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370) TimeshareU z 2000 r. . ustawa z 13.7.2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budyn- ku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 74, poz. 855 ze zm.) UbezpSpRU . . . . . . . . ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) UwłOsPrR . . . . . . . . . . rozporządzenie z 10.2.1998 r. Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomo- ściami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. Nr 23, poz. 120 ze zm.) XV VATU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. WłLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Wykaz skrótów 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) Nr 80, poz. 903 ze zm.) WywłNierU . . . . . . . . . ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nierucho- mości (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) ZabFinU . . . . . . . . . . . ustawa z 2.4.2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 942) ZastRejU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZmKC z 1991 r. . . . . . ustawa z 25.10.1991 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustaw – o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks po- stępowania cywilnego, Prawo lokalowe (Dz.U. Nr 115, poz. 496) ZmKC z 2008 r. . . . . . ustawa z 30.5.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó- rych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731) ZmKPC z 2004 r. . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilne- go oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) ZmKPC z 2011 r. . . . . ustawa z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil- nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) ZmKWU z 2001 r. . . . ustawa z 11.5.2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hi- potece, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 63, poz. 635) ZmKWU z 2009 r. . . . ustawa z 26.6.2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipo- ZmPrSpółdz z 1994 r. . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz o zmia- tece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 1075) nie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 419 ze zm.) ZmSpółdzMieszkU z 2002 r. . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkanio- wych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 2058 ze zm.) ZmSpółdzMieszkU z 2005 r. . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.6.2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 122, poz. 1024) ZmSpółdzMieszkU z 2007 r. . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkanio- wych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873 ze zm.) ZmSpółdzMieszkU z 2009 r. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.12.2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1779) ZmSpółdzMieszkU z 2011 r. . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszka- niowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1180) ZmWywłNierU z 1990 r. . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wy- właszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów XVI TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny Wykaz skrótów 3. Czasopisma i publikatory AUL . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUMCS . . . . . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUWr . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BSN . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego DPP . . . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegląd Prawniczy Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw EP . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna KPP . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoPrBank . . . . . . . . . . Monitor Prawa Bankowego M.P. . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod. . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoPr. . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy MoS . . . . . . . . . . . . . . Monitor Spółdzielczy MSiG . . . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA w Katowicach . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach OSN . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w la- tach 1933–1952), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach 1953– 1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w 1962 r.: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w 1995 r.: Izby Cywilnej) OSNPG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratura Generalna OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (1921–1939), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957–1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990 r.) OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PB . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PP . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPE . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Egzekucyjnego Pr.Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG. . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R.Pr. . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny Rzeczp. . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SC . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridia SIS . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Lublinensia XVII Wykaz skrótów SKN . . . . . . . . . . . . . . Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy SPP . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawa Prywatnego ST . . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny TPP . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego WSS . . . . . . . . . . . . . . Wrocławskie Studia Sądowe ZNIBPS . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZNUJ . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZPUKSW . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4. Piśmiennictwo Bieniek, Komentarz GospNierU, 2005 (2007, 2008, 2011) . . . Ustawa o gospodarce nieruchomościami (pod red. G. Bieńka), Warszawa 2005, 2007, 2008, 2011 Gersdorf, Ignatowicz, Prawo spółdzielcze, 1966 (1985) . . . . . . . . . M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa Gniewek, Komentarz . . . E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rze- Gniewek, Komentarz KC, t. [ ] . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny (pod red. E. Gniewka), t. I i II, Warszawa 2004 czowe. Komentarz, Kraków 2001 Gniewek, Komentarz KC, 2006 (2008, 2011, 2012) . . . . . . . . . Kodeks cywilny (pod red. E. Gniewka), Warszawa 2006, 2008, 2011, 2012 Gniewek, Prawo rzeczowe, 1999 (2004, 2006, 2008, 2010) . . . E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 1999, 2004, 2006, 2008, 2010 Grzybowski, Prawo rzeczowe, 1976 (1989) . . . . . . . . . S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1976, 1989 Ignatowicz, Prawo rzeczowe 1976 (2000) . . . . . . . . . J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1976, 2000 Ignatowicz, Stefaniuk, Prawo rzeczowe, 2003 (2004, 2006, 2009) . . . J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003, 2004, 1966, 1985 2006, 2009 szawa 2005 wa 1980, 1989 KC. Praktyczny komentarz, t. [ ] . . . . . . Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, t. I i II, War- KC z Komentarzem, t. [ ] . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny z Komentarzem (pod red. J. Winiarza), t. I i II, Warsza- Kidyba, Komentarz KC, t. [ ] . . Kodeks cywilny (pod red. A. Kidyby), t. II. Własność i inne prawa rze- czowe, Warszawa 2009 Komentarz do KC, Ks. [ ], t. [ ] . . . . . . . . . Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga I. Część ogólna, Warszawa 1988, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011; Księga II. XVIII Wykaz skrótów Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1996, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2011; Księga III. Zobowiązania, t. I, Warszawa 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2011; Księga III. Zobowią- zania, t. II, Warszawa 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011; Księga IV. Spadki, Warszawa 1996, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2011 Komentarz GospNierU, 2009, 2011 . . . . . . . . . . . . . . J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospo- darce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2009, 2011 Komentarz KC, t. [ ], 1972 . . . . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. Z. Resicha, J. Ignatowicza, J. Pie- trzykowskiego, I. Bielskiego), t. I–III, Warszawa 1972 Komentarz KC, t. [ ] . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego), t. I, War- szawa 1997, 1999, 2002, 2004, 2005, 2008, 2011; t. II, Warszawa 1998, 2000, 2003, 2004, 2009, 2011 Nowakowski, Prawo rzeczowe . . . . . Z. K. Nowakowski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 1980 System, t. [ ] . . . . . . . . System Prawa Cywilnego, t. I, Ossolineum 1974, 1985; t. II, Ossolineum 1977; t. III, cz. 1, Ossolineum 1981; t. III, cz. 2 Ossolineum 1976; t. IV, Ossolineum 1986 System PrPryw, t. [ ] . . . . . . . . . . . . . . . System Prawa Prywatnego, t. 1, Warszawa 2007, 2012; t. 2, Warszawa 2002, 2008; Suplement do t. 2, Warszawa 2004; t. 3, Warszawa 2003, 2007; t. 4, Warszawa 2005, 2007; t. 5, Warszawa 2006; t. 6, Warszawa 2009; Suplement do t. 6, Warszawa 2010; t. 7, Warszawa 2001, 2004, 2011; t. 8, Warszawa 2004, 2011; t. 9, Warszawa 2010; t. 10, Warszawa 2009; t. 11, Warszawa 2009; t. 12, Warszawa 2003, 2011; t. 13, War- szawa 2003, 2007; t. 14A, Warszawa 2012; t. 14B, Warszawa 2012; t. 16, Warszawa 2008; t. 17A, Warszawa 2010; t. 17B, Warszawa 2010; t. 18, Warszawa 2005, 2010; Suplement do t. 18, Warszawa 2006; t. 19, Warszawa 2006 Wasilkowski, Zarys . . . . . . . . . . . . . . J. Wasilkowski, Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963 Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk, Prawo cywilne, 1999 (2001) . . . A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogól- nej, Warszawa 1999, 2001 5. Inne skróty ANR . . . . . . . . . . . . . . Agencja Nieruchomości Rolnych apr. . . . . . . . . . . . . . . . aprobująca art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł b. . . . . . . . . . . . . . . . . . były BGŻ . . . . . . . . . . . . . . Bank Gospodarki Żywnościowej BSiE . . . . . . . . . . . . . . Biuro Studiów i Ekspertyz (Kancelarii Sejmu) cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytowany d. . . . . . . . . . . . . . . . . . dawny DCFR . . . . . . . . . . . . . Draft Common Frame of Reference FUS . . . . . . . . . . . . . . Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ha . . . . . . . . . . . . . . . . . hektar itd. . . . . . . . . . . . . . . . i tak dalej XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: