Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00371 006139 18987275 na godz. na dobę w sumie
Prawo rzymskie w pigułce. Wydanie 2 - ebook/pdf
Prawo rzymskie w pigułce. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 300
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9248-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Pozycja zawiera również kazusy.

Opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa rzymskiego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu.

Wydanie drugie zostało wzbogacone o Dział „Łacińskie reguły prawne” wraz z objaśnieniami.


Prawo rzymskie w pigułce to:

dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na egzamin! Na egzamin! Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć ma- teriał przed egzaminem z prawa rzymskiego? Jeżeli na jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa rzymskiego, których zna- jomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ocho- tę na więcej? Korzystaj z materiałów online. Prawo rzymskie w pigułce to: • zwięzłe ujęcie tematu, • tabele, wykresy i wyróżnienia, • istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę. Wydanie drugie zostało wzbogacone o Dział „Ła- cińskie reguły prawne” wraz z objaśnieniami. Beck Akademia testy prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-9247-9 Cena 24,90 zł . d y w . 2 e c ł u g i p w E I K S M Y Z R O W A R P K C E B H C . . PRAWO RZYMSKIE w pigułce 2. wydanie szybko zwięźle i na temat PRAWO RZYMSKIE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne w pigułce Prawo karne w pigułce Postępowanie karne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Prawo fi nansowe w pigułce Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce Logika w pigułce Historia ustroju i prawa Polski w pigułce Powszechna historia państwa i prawa w pigułce Prawo Unii Europejskiej w pigułce Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce Prawo medyczne w pigułce Polecamy inne nasze publikacje: W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka PRAWO RZYMSKIE. INSTYTUCJE Podręczniki Prawnicze A. Dębiński, J. Misztal-Konecka, M. Wójcik PRAWO RZYMSKIE PUBLICZNE Akademia Prawa www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO RZYMSKIE w pigułce 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz Wykorzystano materiały autorstwa dr Agnieszki Kacprzak i prof. UWM dr. hab. Jerzego Krzynówka Dział „Łacińskie reguły prawne” opracowali prof. zw. dr hab. Witold Wołodkiewicz dr Agnieszka Kacprzak prof. UWM dr hab. Jerzy Krzynówek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-9247-9 ISBN e-book 978-83-255-9248-6 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. Wykaz skrótów ......................................................................................................................... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO RZYMSKIE ............................................................................. Część I. Prawo osobowe ........................................................................................................ Rozdział 1. Podmioty prawa .......................................................................................... Rozdział 2. Czynności prawne ...................................................................................... Rozdział 3. Niewolnik – podmiot czy przedmiot prawa ..................................... Rozdział 4. Działanie w cudzym imieniu .................................................................. Część II. Prawo małżeńskie ................................................................................................. Rozdział 1. Zawarcie małżeństwa ............................................................................... Rozdział 2. Małżeńskie prawo majątkowe ............................................................... Rozdział 3. Posag ............................................................................................................... Rozdział 4. Rozwiązanie małżeństwa ........................................................................ Rozdział 5. Zwrot posagu ............................................................................................... Część III. Patria potestas ....................................................................................................... Część IV. Opieka i kuratela .................................................................................................. Rozdział 1. Opieka ............................................................................................................ Rozdział 2. Kuratela .......................................................................................................... Część V. Prawo rzeczowe ...................................................................................................... Rozdział 1. Podział rzeczy .............................................................................................. Rozdział 2. Własność ........................................................................................................ Rozdział 3. Posiadanie ..................................................................................................... Rozdział 4. Służebności gruntowe i osobiste .......................................................... Rozdział 5. Zastaw ............................................................................................................ Część VI. Prawo spadkowe .................................................................................................. Rozdział 1. Podstawowe pojęcia ................................................................................. Rozdział 2. Sukcesja beztestamentowa .................................................................... IX XI 1 3 3 10 21 24 27 27 29 30 32 33 36 39 39 42 44 44 47 64 68 75 81 81 84 VI 92 Rozdział 3. Testament ...................................................................................................... Rozdział 4. Nabycie spadku ........................................................................................... 98 Rozdział 5. Pozycja dziedzica po nabyciu spadku ................................................. 101 Rozdział 6. Zapisy i fideikomisy ................................................................................... 104 Część VII. Zobowiązania ....................................................................................................... 108 Rozdział 1. Definicja ......................................................................................................... 108 Rozdział 2. Zobowiązania z kontraktów ................................................................... 111 Rozdział 3. Zobowiązania powstałe z czynów niedozwolonych ..................... 146 DZIAŁ DRUGI. KAZUSY .......................................................................................................... 169 Kazus 1. Nabycie obywatelstwa przez Latyna ........................................................ 171 Kazus 2. Pożyczka zaciągnięta przez filius familias .............................................. 173 Kazus 3. Odpowiedzialność właściciela za umowę niewolnika ....................... 175 Kazus 4. Odpowiedzialność noksalna ....................................................................... 177 Kazus 5. Skutki majątkowe conventio in manu ...................................................... 178 Kazus 6. Ustanowienie posagu .................................................................................... 179 Kazus 7. Zwrot posagu .................................................................................................... 180 Kazus 8. Negotium claudicans ..................................................................................... 181 Kazus 9. Nabycie skarbu znalezionego przez niewolnika oddanego w użytkowanie ............................................................................................................. 183 Kazus 10. Actio negatoria, immissiones .................................................................... 184 Kazus 11. Nabycie i utrata posiadania ....................................................................... 185 Kazus 12. Traditio longa manu .................................................................................... 188 Kazus 13. Wydanie rzeczy .............................................................................................. 189 Kazus 14. Nieruchomość jako przedmiot zastawu ............................................... 190 Kazus 15. Śmierć we wspólnym niebezpieczeństwie .......................................... 192 Kazus 16. Dziedziczenie po filius familias pełniącym służbę wojskową ........ 193 Kazus 17. Następcza niemożliwość świadczenia ................................................... 195 Kazus 18. Pożyczka – problem porozumienia stron ............................................. 199 Kazus 19. Relacja między wydaniem rzeczy a porozumieniem stron przy pożyczce ............................................................................................................... 202 Kazus 20. Powstanie spółki (consensus) .................................................................... 204 Kazus 21. Umowa sprzedaży czy najmu dzieła? .................................................... 206 Kazus 22. Negotiorum gestio – wzajemne roszczenia stron ............................... 208 Kazus 23. Iniuria – zakres przedmiotowy ................................................................. 210 Kazus 24. Przedmiot kradzieży .................................................................................... 212 Kazus 25. Wina akwiliańska ........................................................................................... 214 DZIAŁ TRZECI. LEGES (WYBRANE) ................................................................................... 217 Spis treści VII DZIAŁ CZWARTY. ŁACIŃSKIE REGUŁY PRAWNE ........................................................ 227 Część I. Wykaz inskrypcji z tłumaczeniem ................................................................... 229 Część II. Plan rozmieszczenia inskrypcji ....................................................................... 236 Część III. Paremie wg klucza tematycznego ............................................................... 237 Rozdział 1. Iurisprudentia (Prawoznawstwo) ........................................................... 237 Rozdział 2. Prawo i etyka ................................................................................................ 239 Rozdział 3. Prawo i społeczeństwo ............................................................................. 241 Rozdział 4. Prawo publiczne ......................................................................................... 243 Rozdział 5. Tworzenie prawa ......................................................................................... 245 Rozdział 6. Interpretacja prawa ................................................................................... 247 Rozdział 7. Stosowanie prawa ...................................................................................... 248 Rozdział 8. Wykonywanie prawa podmiotowego ................................................. 250 Rozdział 9. Czynności prawne ...................................................................................... 251 Rozdział 10. Interpretacja czynności prawnych ..................................................... 253 Rozdział 11. Podstęp (dolus) ......................................................................................... 254 Rozdział 12. Nabycie prawa .......................................................................................... 255 Rozdział 13. Zobowiązania ............................................................................................ 257 Rozdział 14. Umowy ........................................................................................................ 258 Rozdział 15. Delikty .......................................................................................................... 259 Rozdział 16. Zasady procesowe ................................................................................... 261 Rozdział 17. Postępowanie procesowe ..................................................................... 263 Rozdział 18. Strony procesowe .................................................................................... 265 Rozdział 19. Ciężar dowodu .......................................................................................... 266 Rozdział 20. Niezawisłość sędziego ........................................................................... 268 Rozdział 21. Wyrok ............................................................................................................ 269 Rozdział 22. Prawo karne ............................................................................................... 271 Część IV. Glossarium .............................................................................................................. 274 Spis treści Wstęp Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompak- towe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajo- mość pomoże w  zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i  do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłe- mu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. Wydanie drugie zostało wzbogacone o Część „Łacińskie reguły prawne”, w której objaśniono znaczenie najważniejszych paremii łacińskich. Powodzenia! Redakcja Wykaz skrótów 1. Źródła C.1.1.1.1 .................. Codex Iustinianus (Kodeks Justyniański), księga 1, tytuł 1, konstytucja 1, § 1 Coll. ......................... Collatio legum Mosaicarum et Romanarum. Prywatny zbiór prawa z lat 390–438 n.e., zawierający fragmenty pism jurystów rzymskich oraz konstytucji cesarskich, a także ich zestawienie z Prawem Mojżeszowym G.1.1 ........................ Gaius, Institutiones (Instytucje), księga 1, fragment 1 I.1.1.1 ....................... Institutiones Iustiniani (Instytucje Justyniańskie), księga 1, tytuł 1, § 1 Tit. ex corp. Ulp. .... Tituli ex corpore Ulpiani (czasem cytowane także jako Regulae Ulpiani). Kompilacja z IV w. n.e., zawierająca po- klasyczne opracowanie fragmentów Instytucji Gaiusa oraz dzieł o charakterze podręcznikowym z okresu dynastii Sewerów, w tym Instytucji Ulpiana 2. Juryści Call. ......................... Callistratus, II/III w. n.e. Cels. ......................... Celsus, Publius Iuventius, II w. n.e.; przywódca szkoły Pro- kulianów, w swoich pismach często polemizował z Julia- nem, którego jednak nigdy nie wymieniał z imienia Gai. .......................... Gaius, II w. n.e.; Sabinianin; zajmował się nauczaniem pra- wa, autor Instytucji, jedynego zachowanego do czasów współczesnych starożytnego podręcznika prawa rzymskiego Jav. ............................ Javolenus Priscus, Caius Octavius, ur. ok. 60 r. n.e.; przy- wódca szkoły Sabinianów Jul. ............................ Julianus, Salvius, II w. n.e.; najsławniejszy przedstawiciel szkoły Sabinianów. Urzędnik w kancelarii Hadriana, na którego polecenie dokonał kodyfikacji edyktu pretorskiego Modest. ................... Modestinus, Herennius, III w. n.e.; uczeń Ulpiana, ostatni przedstawiciel jurysprudencji klasycznej XII Wykaz skrótów Pap. .......................... Papinianus, Aemilius, II w. n.e.–212 r. n.e.; najbardziej uhonorowany przez potomnych jurysta rzymski; zgodnie z ustawami Teodozjusza i Walentyniana dotyczącymi cy- towania, jego stanowisko miało być rozstrzygające dla sę- dziego w razie niezgodności poglądów między jurystami Paul. ......................... Paulus, Julius, II/III w. n.e.; karierę zaczynał jako asesor Papiniana. Wyciągi z jego dzieł stanowią ok. 1/6 Digestów Justyniańskich Pomp. ...................... Pomponius, Sextus, II w. n.e.; Sabinianin; nie piastował żadnych urzędów, lecz poświęcił się nauce prawa. Na- pisał m.in. dzieło o historii prawodawstwa rzymskiego pt. Enchiridion Ulp. .......................... Ulpianus, Domitius, II w. n.e.–228 r. n.e.; najobszerniej re- prezentowany autor w Digestach Justyniańskich. Podobnie jak Paulus, był asesorem Papiniana DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO RZYMSKIE Część I. Prawo osobowe Rozdział 1. Podmioty prawa 1. Definicja. W czasach antycznych zdolność prawna przysługiwała tyl­ ko określonej grupie osób, które można było zakwalifikować jako wol­ nych obywateli Rzymu, niepodlegających zwierzchnictwu pater fami- lias. Stąd po dział ludzi dokonywany według trzech kryteriów: • według status libertatis: servi – liberi (stanu wolności: niewolnicy – • według status civitatis: cives – peregrini (stanu obywatelstwa: obywate­ wolni), le – obcokrajowcy), • według status familiae: sui iuris – alieni iuris (stanu w rodzinie: wła­ snowolni – podlegający władzy). PODMIOTY PRAWA PERSONAE (OSOBY) FIZYCZNE status familiae status civitatis status libertatis alieni iuris peregrini sui iuris latini sprzymierzeńcy i inni dediticii cives servi liberi ingenui liberti PRAWNE • aerarium populi romani • fiscus • municipia • collegia, sodalitates Corpus habent Podmioty prawa 4 Część I. Prawo osobowe 2. Początek bytu osoby fizycznej. Podobnie jak dzisiaj, początkiem bytu prawnego osoby fizycznej było uro dze nie. Dziecko musiało przyjść na świat żywe. W przypadku śmierci dziecka w krótkim czasie od uro­ dzenia wymagano dowodu, że urodziło się ono żywe. Najprostszym do­ wodem żywego urodzenia był płacz lub krzyk dziecka. Podmiotowości odmawiano płodom zdeformowanym, nawet w przypadku żywego uro­ dzenia. 3. Dziecko poczęte (nasciturus). Dziecko poczęte, a jeszcze niena­ rodzone nie było traktowane jako osoba fizyczna. Jeśli jednak dziec­ ko urodziłoby się po śmierci ojca (postumus), powstawał problem, czy należy dopuścić je do spadku w kręgu spadkobierców ustawowych (sui heredes). Już ustawa XII tablic rozstrzygała to zagadnienie na korzyść dziecka poczętego. Stopniowo zakres praw możliwych do nabycia przez nasciturusa rozszerzano. W  średniowieczu sformułowano regułę na- sciturus iam pro nato habetur (mającego się urodzić uważa się za już urodzonego). Warunkiem nabycia praw było jednak urodzenie się dziecka żywego, w przeciwnym wypadku fakt poczęcia nie miał żadnego wpływu na sytuację prawną. 4. Kommorienci. Są  to  osoby, które zginęły we  wspólnym niebez­ pieczeństwie w taki sposób, że nie można oznaczyć kolejności śmierci poszczególnych osób. Oznaczenie kolejności śmierci ma znaczenie dla określenia nabycia praw w  drodze spadkobrania przez poszczególne osoby. 5. Status libertatis. W starożytności sytuacja prawna człowieka zależa­ ła od tego, czy był niewolnikiem, czy osobą wolną. Zaliczenie do osób wolnych było podstawowym warunkiem uznania człowieka za podmiot prawa. Niewolnicy pozbawieni byli zdolności prawnej w każdym aspekcie. Jedy- nie w prawie naturalnym wszyscy ludzie byli uważani za równych. Rozdział 1. Podmioty prawa 5 Z kolei ludzi wolnych (homini liberi) dzielono na: • ingenui – wolno urodzonych – którzy urodzili się z wolnej matki, • liberti – wyzwoleńców. Wyzwolenie (manumissio) niewol ni ka powo­ dowało nabycie przez wyzwoleńca obywatelstwa rzymskiego. Wyzwo­ leniec stawał się osobą fizyczną w rozumieniu prawa rzymskiego. 6. Formalne sposoby wyzwolenia iure civili • manumissio testamento – zapis testamentowy przyznający wolność nie wolnikowi testatora, • manumissio vindicta – nadanie niewolnikowi wolności za pomocą for­ malnej procedury wzorowanej na postępowaniu sądowym w sprawach o stwierdzenie wolności osób błędnie uznawanych za niewolników, • manumissio censu – wpisanie niewolnika na listę obywateli przy oka­ zji dokonywania spisu obywateli (lustrum). Spisy takie w okresie re­ publiki sporządzane były przez cenzorów co 5 lat. W okresie cesar­ stwa stopniowo zaprzestano ich przeprowadzania, • manumissio in ecclesia – po uznaniu chrześcijaństwa (edykt medio­ lański z 313 r.) w gminach chrześcijańskich rozwinął się nowy spo­ sób wyzwalania niewolników – przez oświadczenie właściciela złożo­ ne wobec biskupa i wiernych gminy chrześcijańskiej. 7. Sytuacja prawna wyzwoleńca. Wyzwoleniec podlegał prawu pa­ tronatu, które znacznie ograniczało jego swobodę osobistą i majątkową. Z prawa patronatu wynikały obowiązki natury zarówno społecznej, jak i prawnej, a patronowi przy sługiwały określone uprawnienia, m.in.: • wyzwoleniec powinien traktować patrona zawsze jako osobę świętą i uczciwą, powinien okazywać mu szacunek i posłuszeństwo, • patron mógł wymusić złożenie przysięgi rodzącej obowiązek prawny, że po wyzwoleniu otrzyma określone świadczenia (iusiurandum liberti), • wyzwoleniec był zobowiązany czynić datki, wykonywać pracę i  do­ starczać środków utrzymania według swoich możliwości, jeśli patron znalazł się w nie dostatku, • patron, w przypadku bezpotomnej śmierci wyzwoleńca był powołany do spadku po nim, • w prawie pretorskim patron otrzymywał połowę majątku wyzwoleńca, nawet gdy miał on sui heredes, żonę in manu lub adoptowanego syna. 6 Część I. Prawo osobowe Prawo patronatu wiązało się także z pewnymi obowiązkami ze stro­ ny patrona. Patron miał obowiązek wspierania swojego wyzwoleńca, np. pomagania mu w prowadzeniu spraw sądowych, a także w razie po­ trzeby żywienia go. Na mocy konstytucji Marka Aureliusza patron, któ­ ry od mówiłby alimentacji swojego wyzwoleńca, tracił prawo patronatu. 8. Degradacja obywatela rzymskiego do statusu niewolnika. W  czasach archaicznych niewypłacalny dłużnik mógł być sprzedany w niewolę przez wierzyciela, ale jedynie trans Tiberim, co oznaczało – poza granice państwa, w niewolę na obcym terytorium. Lex Poetelia Papiria de nexis z 326 r. p.n.e. ostatecznie zniosła tę możliwość. Gaius wspomina sc. Claudianum, na podstawie którego obywatelka współżyją­ ca z cu dzym niewolnikiem wbrew woli jego właś ciciela, stawała się nie­ wolnicą. Także obywatel, który unikał wpisania na listę w celu określenia jego cenzusu, był sprzedawany w niewolę. W czasach Cesarstwa skazanie na śmierć, walkę ze zwierzętami lub pracę w kopalniach było równo­ znaczne z utratą wolności. Sytuacje degradacji obywatela do statusu niewolnika na terytorium Rzy- mu należały do  rzadkości i  co  do  zasady można przyjąć, że  obywatel rzymski nie mógł zostać niewolnikiem na terenie Rzymu. 9. Sytuacja obywatela rzymskiego, który dostał się do niewoli u wrogów. Rzymianin pojmany w czasie wojny przez przeci wnika sta­ wał się niewolnikiem. Jednak w  celu zabezpieczenia praw obywatela, który dostał się do  niewoli, wprowadzono instytucję ius postliminii. Ulp. 10.4: „Jeśli obywatel sui iuris zo stałby schwytany przez obcych, cho­ ciaż staje się u wrogów niewolnikiem, to jednak, gdyby powrócił, otrzy­ ma wszystkie poprzednie prawa na mocy prawa powrotu”. Wyjątkami były matrimonium i possessio. Mianowicie wraz z powrotem obywatel nie odzyskiwał dawnej pozycji posiadacza, nie odżywało również mał­ żeństwo, ponieważ oparte były one na wyrażaniu woli bycia małżonkiem (affectio maritalis) oraz woli zatrzymania rzeczy dla siebie (animus rem sibi habendi). Niewolnik, jako pozbawiony zdolności zawarcia małżeń­ stwa i nabycia własności, nie mógł przejawiać intencji związanych z tymi sytuacjami. Rozdział 1. Podmioty prawa 7 Jeżeli obywatel umarł w niewoli, niemożliwa była sukcesja po nim, zarówno testamentowa, jak i beztestamentowa, ponieważ osoba niewol­ na nie mogła pozostawić po sobie spadku, a przy sporządzeniu testa­ mentu wymagano, aby testator zachował zdolności do jego sporządze­ nia aż do chwili śmierci. W celu umożliwienia sukcesji testamentowej po obywatelach, którzy zmarli w niewoli, wprowadzono fictio legis Cor- neliae. Na mocy tej fikcji osoba, która utraciła wolność wskutek pojma­ nia przez wrogów, a następnie zmarła, traktowana była tak, jak gdyby zmarła jako wolny człowiek, tj. w chwili pojmania. 10. Obywatel rzymski (status civitatis) a. Urodzenie. Przede wszystkim obywatelstwo nabywały dzieci uro­ dzone ze  związku małżeń skiego (iustum matrimonium), w  którym to przypadku, nie zależnie od obywatelstwa matki, dzieci stawały się oby­ watelami rzymskimi. Natomiast dzieci urodzone poza takimi związ­ kami otrzymywały, zgodnie z zasadą ius gentium, obywatelstwo matki. Lex Minicia z 90 r. p.n.e. odmawiała obywatelstwa dzieciom urodzonym ze  związku oby watelki rzymskiej i  cudzoziemca, który nie miał conu­ bium. b. Nadanie. Drugim sposobem nabycia obywatelstwa było nadanie go w drodze indywidualnego lub grupowego przywileju. Wiele grup tradycyjnie żyjących z  Rzymianami w  dobrych stosunkach korzystało z ius conubii i ius commercii. W pierwszym przypadku było to prawo zawarcia przez cudzoziemca małżeństwa ważnego iure civili, w drugim – możliwość nabywania praw chronionych w prawie cywilnym. c. Wyzwolenie. Formalne wyzwolenie prowadziło do  nabycia oby­ watelstwa. Po zostaje do rozważenia kwestia dochodzenia do obywatel­ stwa wy zwoleńców nieformalnych. Status nieformalnych wyzwoleńców regulowała lex Iunia Norbana z  19  r.  n.e., stąd określano ich mianem Latynów Juniańskich (Latini Iuniani). Ustawa przewidywała, że  owi wyzwoleńcy żyją jak wolni, lecz umierają jak niewolnicy, co  ozna­ czało, że odmówiono im zdolności w prawie spadkowym, a ich mają­ tek po śmierci przypadał patronowi. Prawo jednak przewidywało wiele
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo rzymskie w pigułce. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: